Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Forbruk og personlig økonomi presentasjon bm
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Velferdsstaten presentasjon nb

Download to read offline

Presentasjon velferdsstaten.
Bokmål

Velferdsstaten presentasjon nb

  1. 1. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Velferdsstaten Foto: Heidi Voss-Nilsen/Scanpix
  2. 2. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Minimum av levestandard • Norge er en velferdsstat. • Innbyggerne skal være sikret et minimum av levestandard. • Vi sier ofte at velferdsstaten følger oss ”fra vugge til grav”. Foto: Tore Meek/Scanpix
  3. 3. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Fra vugge til grav • rett til svangerskaps- permisjon • rett til barnehage og skole finansiert av staten • rett til fastlege og sykepenger • rett til alderspensjonx Foto: Gorm Kallestad/Scanpix
  4. 4. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Velferdsmodell I Norge har vi den nordiske velferdsmodellen. Den er •universell – Alle har rett til ytelser, f.eks. barnetrygd til alle uansett inntekt. •finansiert av skatter og avgifter Den sørger for •omfordeling av inntektene – Alle er sikret minimums- inntekt og omsorg uavhengig av prestasjon i arbeidslivet og status i samfunnet. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix
  5. 5. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Hvorfor velferdsstat? • hindrer konflikter i samfunnet. Det gir bedre forhold for samfunns- utvikling. • gir økonomisk sikkerhet og det blir mindre risikabelt å ta økonomiske sjanser. Det gir økonomisk vekst. Men det skal lønne seg å jobbe. – En del velferdsordninger får en bare dersom man jobber. Foto: Tore Meek/Scanpix
  6. 6. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Utfordringer Norge har et høyt velferds- nivå. Blant annet har oljeinntektene bidratt til det. Men kostnadene ved velferds-ordningene vil øke på grunn av •eldrebølge: – Vi lever lenger. – Andelen av befolkningen over 60 år blir større. •globalisering: – større åpenhet i økonomien – større arbeidsinnvandring. Foto: Trygve Indrelid/Aftenpostenl/Scanpix
  7. 7. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Finansiering? Statens pensjonsfond er befolkningens spare- penger, men avhengig av oljeinntektene. •Mer skatt? •Privatisering av offentlige tjenester? •Mer frivillig innsats?Foto: Marit Hommedal/Scanpix
  • HenrikAleksanderDevik

    Feb. 13, 2020

Presentasjon velferdsstaten. Bokmål

Views

Total views

16,834

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

13,025

Actions

Downloads

27

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×