Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial demokratisering, valg og politisk kommunikasjon

Forelesning i kurset "Sosiale medier" på BI, Oslo 30. januar 2017

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial demokratisering, valg og politisk kommunikasjon

 1. 1. Sosial demokratisering og politisk kommunikasjon Svein Tore Marthinsen
 2. 2. Kikkere Delere Skapere
 3. 3. Hva betyr nye medievaner for demokratiet vårt?
 4. 4. Demokrati
 5. 5. Konkurranse
 6. 6. Deltaker
 7. 7. Samtale
 8. 8. < Hvilke muligheter for styrket demokrati? Hvilke utfordringer? - Hvordan håndtere dem?
 9. 9. Utfordringer Digital mobbing Ytringsfrihet vs lojalitet Personvern
 10. 10. Hvordan snakke sammen på en god måte på nett? Tenke seg om før ytring Si i fra når andre går over streken Velvilje
 11. 11. Redaktøransvar Egne ytringer Andres ytringer Moderer!
 12. 12. Facebooks redaktøransvar
 13. 13. Falske nyheter
 14. 14. Vær kildekritisk!
 15. 15. Hva betyr nye medievaner for makten?
 16. 16. Makt Evne til å nå sine mål Evne til å nå sine mål mot andres vilje
 17. 17. Digitale skiller Generasjoner Familier Barnehager Skoler Kjønn Land
 18. 18. Fellestrekk
 19. 19. Likeverd Deling Åpenhet
 20. 20. Deling
 21. 21. Lovgivende Dømmende Utøvende
 22. 22. Maktdeling Lærer  Elev Journalist Leser Bedrift  Kunde
 23. 23. Sosial ledelse
 24. 24. Kollektiv samhandling
 25. 25. Hva betyr for valg og politisk kommunikasjon?
 26. 26. Politikk Vid: Makt og styre Snever: Handlinger som fører til offentlig vedtak
 27. 27. Valgforskning Konfliktlinjer: 1) Geografi (sentrum – periferi) 2) Kultur (alkohol, språk, religion) 3) Økonomi (varemarked, arbeidsmarked, H-V) 4) Miljø (vekst - vern) 5) Innvandring (restriktiv – liberal)
 28. 28. Partier Samordne interesser Politiske mål Lager program Rekruttering Valgkamp
 29. 29. Partier/politikeres mål Endre samfunnet Politisk gjennomslag
 30. 30. Vinne valg
 31. 31. Hvorfor vant Trump?
 32. 32. 1. Er seg selv 2. Spontan 3. Forutsigbar uforutsigbar
 33. 33. Faktorer pro Trump Obama/Demokratene styrt i 8 år Nasjonale vinder  Innvandring, proteksjonisme, terror Sosiale medier Ikke politiker  Anti-elite budskap troverdig
 34. 34. Hvordan vinne valg? Intern entusiasme Relevant budskap Velgerkunnskap Mobilisere  Innhold + Kommunikasjon
 35. 35. Interessenter 1) Velgerne - Kjerne + Nysgjerrige - Unge + Mid + Eldre - Kvinner + Menn - By + Distrikt
 36. 36. 2) Medlemmer Aktive + Passive 3) Øk. bidragsytere Store + Små 4) Journalister Riks + Lokal
 37. 37. Blokkutviklingen 2013-2017
 38. 38. Hvorfor borgerlig seier 2013? 8 år med Stoltenberg-regj (Ap+SV+Sp) Manglet ideer Mistet tillit Høyre økt troverdighet
 39. 39. Hvorfor trendskifte 1 høst 2014?
 40. 40. Hvorfor trendskifte 2 høst 2015? Fra liberal til restriktiv H + Frp sterke på innvandring Ap i skvis
 41. 41. Trendskifte 3 høst 2016
 42. 42. Opinionsdrivere 1) Ytre faktorer 2) Indre faktorer
 43. 43. Hvordan skal og vinne valget 2017? Budskap Bruke sosiale medier - Kanalvalg - Innhold
 44. 44. Hva kan brukes til? Agendasetting - Egne kanaler - Mediesamspill Mobilisering Politikkutvikling
 45. 45. Politiker  Velger
 46. 46. Valgkamptrender 1) Kontinuerlig 2013-2017
 47. 47. 2) Fragmentert
 48. 48. 3) Direkte
 49. 49. 4) Visuell
 50. 50. Konsekvens Mer krevende Flere muligheter Segmentering av budskap
 51. 51. Analyse 2011+13+15 Upersonlig  Mer personlig Enveis  Mer toveis Snakke mest til egne Belærende Face viktig for alle. Blogg ned Store forskjeller ellers Insta og Snap kommer Mer visuelt
 52. 52. Påvirker demokrati og offentlig samtale Endrer maktforhold Forandrer politisk kommunikasjon
 53. 53. Takk for at du lyttet!

×