Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial demokratisering

Forelesning om demokrati, makt, offentlig samtale og politisk kommunikasjon på BI i Oslo og Stavanger 15 og 9. september 2016

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sosial demokratisering

 1. 1. Sosial demokratisering Svein Tore Marthinsen
 2. 2. Brukerne Kikkere Delere Skapere
 3. 3. Hva betyr nye medievaner for demokratiet vårt?
 4. 4. Demokrati
 5. 5. Konkurranse
 6. 6. Deltaker
 7. 7. Samtale
 8. 8. < Hvilke muligheter for styrket demokrati? Hvilke utfordringer? - Hvordan håndtere dem?
 9. 9. Utfordringer Digital mobbing Ytringsfrihet vs lojalitet Personvern
 10. 10. Hvordan snakke sammen på en god måte på nett? Tenke seg om før ytring Si i fra når andre går over streken Velvilje
 11. 11. Redaktøransvar Egne ytringer Andres ytringer Moderer!
 12. 12. Facebooks redaktøransvar
 13. 13. Hva betyr nye medievaner for makten?
 14. 14. Makt Evne til å nå sine mål Evne til å nå sine mål mot andres vilje
 15. 15. Digitale skiller Generasjoner Familier Barnehager Skoler Kjønn Land
 16. 16. Fellestrekk
 17. 17. Likeverd Deling Åpenhet
 18. 18. Deling
 19. 19. Lovgivende Dømmende Utøvende
 20. 20. Maktdeling Lærer  Elev Journalist Leser Bedrift  Kunde
 21. 21. Sosial ledelse
 22. 22. Kollektiv samhandling
 23. 23. Hva betyr for valg og politisk kommunikasjon?
 24. 24. Politikk Vid: Makt og styre Snever: Handlinger som fører til offentlig vedtak
 25. 25. Konfliktlinjer Geografi (sentrum – periferi) Kultur (alkohol, språk, religion) Økonomi (varemarked, arbeidsmarked, H-V) Miljø (vekst - vern) Innvandring (restriktiv – liberal)
 26. 26. Mål: Politisk gjennomslag Lage program Vinne valg Rekruttere medlemmer
 27. 27. Hvordan vinne valg? Intern entusiasme Relevant budskap Velgerkunnskap Mobilisere  Innhold + Kommunikasjon
 28. 28. Interessenter 1) Velgerne - Kjerne + Nysgjerrige - Unge + Mid + Eldre - Kvinner + Menn - By + Distrikt
 29. 29. 2) Medlemmer Aktive + Passive 3) Øk. bidragsytere Store + Små 4) Journalister Riks + Lokal
 30. 30. Blokkutvikling 2013-2016
 31. 31. Hvorfor borgerlig seier 2013? 8 år med Stoltenberg-regj (Ap+SV+Sp) Manglet ideer Mistet tillit Høyre økt troverdighet
 32. 32. Hvorfor trendskifte 1 høst 2014?
 33. 33. Hvorfor trendskifte 2 høst 2015? Fra liberal til restriktiv H + Frp sterke på innvandring Ap i skvis
 34. 34. Opinionsdrivere 1) Ytre faktorer 2) Indre faktorer
 35. 35. Hvordan skal Ap og H vinne valget 2017? Budskap Bruke sosiale medier - Kanalvalg - Innhold
 36. 36. Hva kan brukes til? Agendasetting - Egne kanaler - Mediesamspill Mobilisering Politikkutvikling
 37. 37. Politiker  Velger
 38. 38. Valgkamptrender 1) Kontinuerlig 2013-2017
 39. 39. 2) Fragmentert
 40. 40. 3) Direkte
 41. 41. 4) Visuell
 42. 42. Analyse 2011+13+15 Upersonlig  Mer personlig Enveis  Mer toveis Snakke mest til egne Belærende Face viktig for alle. Blogg ned Store forskjeller ellers Insta og Snap kommer Mer visuelt
 43. 43. Påvirker demokrati og offentlig samtale Endrer maktforhold Forandrer politisk kommunikasjon
 44. 44. Takk for at du lyttet!

×