Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sluttvurdering hovedspørsmål

432 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sluttvurdering hovedspørsmål

  1. 1. Navn:____________________ Hvilke konsekvenser fikk oppdagelsesreisene? Fortell om en oppdagelsesreise som ble gjort mellom 1200-1600-tallet. HOVEDSPØRSMÅL
  2. 2. Hvordan levde en av kulturene europeerne møtte? Hvilke beslutninger tok en av de store oppdagerne? Hva valgte han bort?
  3. 3. Vurder din egen innsats og hvor mye du har lært. - Marker din egen innsats med en ring i blinken, og skriv I i ringen. - Marker hvor mye du har lært med en firkant i blinken, og skriv L i firkanten. Er det noe du kunne tenkt at vi gjorde annerledes neste gang? I så fall, hvorfor?

×