Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Leren en begeleiden met een (e-)portfolio Studiedag WEB 2.0. KHLim/BASO 12 februari 2008 valere.awouters@khlim.be/  [ema...
<ul><li>Wie zijn gedachten niet in de verte stuurt, zal zorgen vinden in de nabijheid. </li></ul><ul><li>(Confucius) </li...
Inhoud <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><ul><li>Soorten portfolios </li></ul></ul><ul><ul><li>Begrip ‘portfolio’ ( in het o...
Soorten portfolio’s <ul><li>Hoofdzakelijk 3 soorten, afhankelijk van het doel: </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkelingsportfoli...
Wat is een portfolio? – 1 Driessen – Van Tartwijk – Van der Vleuten <ul><li>Onder een portfolio wordt verstaan een select...
<ul><li>Een portfolio is een verzamelmap waarin formele en minder  formele documenten zijn opgenomen. </li></ul><ul><...
Portfolio versus logboek <ul><li>Een logboek is een inventaris, een reflectie op losse ervaringen/handelingen… </li></ul><...
Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) <ul><li>Een pop is eigenlijk DE  KERN van het portfolio. </li></ul><ul><li>Een pers...
Zo kan je door middel van een POP : <ul><li>zelfkennis en zelfinzicht verwerven in je sterke en zwakke punten </li>...
 
Schematische weergave
Reflectiecyclus Korthagen
 
Opstellen van plan van aanpak <ul><li>Leerdoelen formuleren rond concrete, </li></ul><ul><li>observeerbare activiteiten: <...
Haalbare doelen in plan van aanpak <ul><li>SMARTI-model: </li></ul><ul><ul><li>Specifiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Meetba...
Haalbare doelen in plan van aanpak <ul><li>‘ Ik ga harder studeren op het vak webdesign’ is niet bruikbaar in een plan van...
Enkele voorbeelden <ul><li>Student ondervindt vakinhoudelijke problemen </li></ul><ul><li>Student is niet meer gelukkig m...
Meerwaarde van leren met portfolio <ul><li>Traditioneel kennisoverdrachtsmodel </li></ul><ul><li>Competentiegericht opleid...
Didactisch model van Van Gelder
Competentiegericht opleiden
Voorbeelden Bedoeling leerervaring later omzetten in de praktijk!  <ul><li>POP: zie eerder </li></ul><ul><li>Smartschool-...
Voorbeeld: documenten
Voorbeeld: logboek
Voorbeeld: beoordelingen
Voorbeeld: Projectmatig Pf
Vrije welkomstpagina van digitale portfolio in Toledo
Digitale Portfolio in Toledo Organisatie Leergroep
Evaluatie Leergroep a.h.v. Portfolio <ul><li>Uitgangspunt voor formatieve, tussentijdse feedbackgesprekken </li></ul><ul><...
Evaluatie Leergroep a.h.v. Portfolio <ul><li>Professionalisering </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>Actie </li></ul><u...
Papieren versus Digitaal pf <ul><li>Voordelen digitaal portfolio </li></ul><ul><ul><li>Gebruiksgemak </li></ul></ul><ul><u...
Beperkingen op het niveau van de: <ul><li>Leerling </li></ul><ul><ul><li>Reflecteren, zichzelf in kaart brengen is ‘moeili...
Beperking op het niveau van de leerkracht: <ul><li>Koken kost geld, maar vergt ook tijd! (Is er die wel?) </li></ul><ul><l...
Beperking op het niveau van de organisatie Prof. Dr. B. Collis Quality: from which perspective?
 
Besluit: <ul><li>Een portfolio is méér dan een verzamelmap/logboek. </li></ul><ul><li>POP zijn de kern van portfolio’s. </...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hoe Digitale Portfolios Efficient Inzetten Met Behulp Van Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (2)

4,462 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to like this

Hoe Digitale Portfolios Efficient Inzetten Met Behulp Van Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (2)

 1. 1. Leren en begeleiden met een (e-)portfolio Studiedag WEB 2.0. KHLim/BASO 12 februari 2008 valere.awouters@khlim.be/ [email_address]
 2. 2. <ul><li>Wie zijn gedachten niet in de verte stuurt, zal zorgen vinden in de nabijheid. </li></ul><ul><li>(Confucius) </li></ul>
 3. 3. Inhoud <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><ul><li>Soorten portfolios </li></ul></ul><ul><ul><li>Begrip ‘portfolio’ ( in het onderwijs ) </li></ul></ul><ul><li>Portfolio versus logboek </li></ul><ul><li>Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP), de kern van het portfolio </li></ul><ul><li>Leren, begeleiden en portfolio </li></ul><ul><li>Voorbeelden </li></ul><ul><li>Elektronisch, digitaal of …? </li></ul><ul><li>Beperkingen </li></ul><ul><li>Besluit </li></ul>
 4. 4. Soorten portfolio’s <ul><li>Hoofdzakelijk 3 soorten, afhankelijk van het doel: </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkelingsportfolio Sturen van en reflecteren op leerprocessen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordelingsportfolio Beoordelen en bewijzen van leerresultaten (Aangewezen voor beoordeling van stages) </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentatieportfolio Jezelf presenteren, solliciteren, … (Zeker voor 7 de specialisatiejaren, BSO, maar ook bv. TSO Informaticabeheer) </li></ul></ul>Of een combinatie hiervan: bv. de vrije ruimte in het ASO
 5. 5. Wat is een portfolio? – 1 Driessen – Van Tartwijk – Van der Vleuten <ul><li>Onder een portfolio wordt verstaan een selectie van illustratief materiaal dat een beeld geeft van de wijze waarop studenten of leerlingen taken hebben uitgevoerd. </li></ul><ul><li>Behalve materiaal bevat een portfolio ook nog teksten van de samensteller die het verzamelde materiaal in perspectief plaatsen . </li></ul><ul><li>Een portfolio bevat naast materiaal en bijschriften ook beschouwingen ( zelfreflectie , zelfanalyse of sterkte-zwakte analyse genoemd), waarin de samensteller een analyse maakt van de eigen competenties . </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Een portfolio is een verzamelmap waarin formele en minder formele documenten zijn opgenomen. </li></ul><ul><li>Met behulp van deze documenten kun je inzicht krijgen in het totale traject van leren , ontwikkelen en ervaring opdoen met betrekking tot studeren en werken. </li></ul><ul><li>In een portfolio worden o.a. opgenomen: CV, EVC, POP , hobby’s, persoonlijke talenten , persoonlijke prestaties , logboek, … </li></ul>Wat is een portfolio? – 2 Arets - Heijnen - Ortmans
 7. 7. Portfolio versus logboek <ul><li>Een logboek is een inventaris, een reflectie op losse ervaringen/handelingen… </li></ul><ul><li>Een logboek kan onderdeel zijn van een portfolio. </li></ul><ul><li>Een portfolio is méér dan een logboek, kadert alles in een bepaalde geschetste ontwikkelingslijn. </li></ul><ul><li>Bij ontwikkelingsportfolio’s zijn de elementen (=logboek) slechts de basis om tot ontwikkeling te komen. </li></ul>
 8. 8. Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) <ul><li>Een pop is eigenlijk DE KERN van het portfolio. </li></ul><ul><li>Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een (elektronisch) document waarmee het mogelijk is je eigen ontwikkeling door middel van analyse en een plan van aanpak te sturen , bij te stellen en vast te leggen . </li></ul><ul><li>Het belangrijkste element in dit groei- en ontwikkelingsproces is de continue eigen reflectie waardoor het POP voortdurend actueel moet blijven. </li></ul>
 9. 9. Zo kan je door middel van een POP : <ul><li>zelfkennis en zelfinzicht verwerven in je sterke en zwakke punten </li></ul><ul><li>inzicht krijgen in hoe je omgeving over je denkt (i.c. leerkrachten, medeleerlingen, ouders, e.a.) </li></ul><ul><li>je eigen leerproces vastleggen </li></ul><ul><li>leren van je eigen fouten en hoe deze in de toekomst te vermijden </li></ul><ul><li>kansen zien en benutten met betrekking tot jouw professioneel functioneren </li></ul><ul><li>binnen- en buitenschoolse leerervaringen verbinden </li></ul><ul><li>de eigen keuzes over studie en loopbaan analyseren en zonodig bijstellen </li></ul><ul><li>de eigen ontwikkeling van leren en werken planmatig sturen en in een langetermijnperspectief plaatsen. </li></ul>
 10. 11. Schematische weergave
 11. 12. Reflectiecyclus Korthagen
 12. 14. Opstellen van plan van aanpak <ul><li>Leerdoelen formuleren rond concrete, </li></ul><ul><li>observeerbare activiteiten: </li></ul><ul><ul><li>Doel: wat wil ik bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhoud: waarover gaat het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerweg: Hoe ga ik er aan werken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdpad: Wanneer ga ik resultaat kunnen bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluatie: Wanneer is mijn resultaat bevredigend? </li></ul></ul>
 13. 15. Haalbare doelen in plan van aanpak <ul><li>SMARTI-model: </li></ul><ul><ul><li>Specifiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Meetbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Activerend </li></ul></ul><ul><ul><li>Realistisch </li></ul></ul><ul><ul><li>In tijd gezet </li></ul></ul><ul><ul><li>(Inspirerend) </li></ul></ul>
 14. 16. Haalbare doelen in plan van aanpak <ul><li>‘ Ik ga harder studeren op het vak webdesign’ is niet bruikbaar in een plan van aanpak </li></ul><ul><li>Ik ga de cursus doornemen tegen volgende week en eventuele vragen posten op het gepaste monitoraatforum. Als mijn examenuitslag tegenvalt ga ik op zoek gaan naar iemand die me bijlessen kan geven. Hiervoor zal ik dan eerst Dhr. Parthoens aanspreken. </li></ul>
 15. 17. Enkele voorbeelden <ul><li>Student ondervindt vakinhoudelijke problemen </li></ul><ul><li>Student is niet meer gelukkig met studiekeuze </li></ul><ul><li>Student heeft een verkeerde studiemethode </li></ul>
 16. 18. Meerwaarde van leren met portfolio <ul><li>Traditioneel kennisoverdrachtsmodel </li></ul><ul><li>Competentiegericht opleiden </li></ul><ul><li>… </li></ul>Samengevat: de waarde van het portfolio stijgt naarmate de actieve betrokkenheid (op metacognitief) niveau verhoogt!
 17. 19. Didactisch model van Van Gelder
 18. 20. Competentiegericht opleiden
 19. 21. Voorbeelden Bedoeling leerervaring later omzetten in de praktijk! <ul><li>POP: zie eerder </li></ul><ul><li>Smartschool-voorbeelden </li></ul><ul><ul><li>Documenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Logboek </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordeling </li></ul></ul><ul><li>Toledo-voorbeelden </li></ul><ul><ul><li>Uitnodigende, vrije welkomstpagina </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatie Leergroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectmatig - Erasmus </li></ul></ul>
 20. 22. Voorbeeld: documenten
 21. 23. Voorbeeld: logboek
 22. 24. Voorbeeld: beoordelingen
 23. 25. Voorbeeld: Projectmatig Pf
 24. 26. Vrije welkomstpagina van digitale portfolio in Toledo
 25. 27. Digitale Portfolio in Toledo Organisatie Leergroep
 26. 28. Evaluatie Leergroep a.h.v. Portfolio <ul><li>Uitgangspunt voor formatieve, tussentijdse feedbackgesprekken </li></ul><ul><li>Summatief evaluatiemoment in mei: </li></ul><ul><li>“ Bewijs aan de hand van je portfolio dat je dit academiejaar in beweging bent gekomen” </li></ul>
 27. 29. Evaluatie Leergroep a.h.v. Portfolio <ul><li>Professionalisering </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>Actie </li></ul><ul><li>Reflectie </li></ul><ul><li>Duiding en bewustmaking </li></ul><ul><li>Verbetering, groei </li></ul>
 28. 30. Papieren versus Digitaal pf <ul><li>Voordelen digitaal portfolio </li></ul><ul><ul><li>Gebruiksgemak </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibiliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimedia presentaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimediale vaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Geringere milieubelasting </li></ul></ul><ul><li>Nadelen digitaal portfolio </li></ul><ul><ul><li>Materiële factoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoonsgebonden factoren </li></ul></ul>
 29. 31. Beperkingen op het niveau van de: <ul><li>Leerling </li></ul><ul><ul><li>Reflecteren, zichzelf in kaart brengen is ‘moeilijk’! </li></ul></ul><ul><ul><li>Het leren met een portfolio is een (leer-)activiteit op zich (die ook moet geleerd worden)! </li></ul></ul><ul><li>Leerkracht </li></ul><ul><ul><li>Weerstanden (bijscholing, evaluatie, nieuwe werkvormen, minder controle,…) </li></ul></ul><ul><li>Organisatie of school </li></ul><ul><ul><li>infrastructuur </li></ul></ul>
 30. 32. Beperking op het niveau van de leerkracht: <ul><li>Koken kost geld, maar vergt ook tijd! (Is er die wel?) </li></ul><ul><li>Aanvaarding van leren met portfolio (dr. S. Downes) </li></ul>Can we, when we explore their world, resist the urge to make them just like us?
 31. 33. Beperking op het niveau van de organisatie Prof. Dr. B. Collis Quality: from which perspective?
 32. 35. Besluit: <ul><li>Een portfolio is méér dan een verzamelmap/logboek. </li></ul><ul><li>POP zijn de kern van portfolio’s. </li></ul><ul><li>Inzicht in het eigen functioneren is een beoogde meerwaarde. </li></ul><ul><li>De waarde van het portfolio neemt toe naargelang de inspraak in het gehele leerproces toeneemt voor de lerende. </li></ul><ul><li>Er is niet 1 model/aanpakstrategie dat de waarheid in pacht heeft. Leren staat open voor diversiteit! </li></ul><ul><li>De taakbelasting voor leerlingen en leerkrachten moet blijvend bewaakt worden! </li></ul>Dank u voor uw aandacht!

×