Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013

508 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
71
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v27dec2013

 1. 1. Samen aan het werk in sessie 4 Ilya Zitter Versie 27 December 2013
 2. 2. Programma 9:30 – 11:00 Kort dag doornemen Kennisintermezzo: Uiteenrafelen ontwerp (incl. onderwijsmodellen en activerende werkvormen) Vragen die er leven & antwoorden 11:00 – 12:30 Aan het werk in duo’s of klein groepje 12:30 – 13:30 Samen lunchen
 3. 3. Programma 13:30 – 14:00 Kennisintermezzo: Blended learning 14:00 – 15:30 Aan het werk in duo’s of klein groepje 15:30 – 16:30 Kennisintermezzo: Evaluatiemethoden Terugblikken en vooruit kijken
 4. 4. Het juiste antwoord bestaat niet… Professionaliseringstraject ≠ Adviestraject Leren werken aan eigen leeromgeving vanuit een ontwerpperspectief Instrumenten en hulpmiddelen aanreiken om mee te kunnen ontwerpen Achterliggende kennis aanbieden Leren om het impliciete ontwerpproces expliciet te maken
 5. 5. Uiteenrafelen Kennisintermezzo – Aan welke knoppen kan ik draaien in beroepsgericht leeromgeving? Uit welke generieke bouwstenen bestaat een leeromgeving? Hoe kan ik onderwijsmodellen leren uiteen te rafelen?
 6. 6. Model ontwerpen beroepsgerichte leeromgevingen (Zitter, Kinkhorst, Simons & Ten Cate, 2009; Zitter, 2010; Zitter, De Bruijn, Simons & Ten Cate, 2010; Zitter e.a., 2011; Zitter e.a., 2012;. Zitter & Hoeve, 2012; Zitter & Hoeve, 2013).
 7. 7. Hoofdvormen Achterliggende kennis aanbieden Opdrachten en simulaties Praktijkkennis expliciteren Leren tijdens werken
 8. 8. Leer/werkvormen College Presentatie + discussie Kennis intermezzo Online filmpje Zelfstudie Kennisintermezzo Literatuuronderzoek Samen systematisch praktijkprobleem oplossen Denkproces ervaren professional doorlopen Gastdocent uit de beroepspraktijk uitnodigen Reflecteren op probleem uit praktijk/stage Video-feedback organiseren Hardop denken en voordoen Werkplek-coachen  Kennis betekenisvol maken  Ervaringskennis beroepspraktijk inbrengen Authentieke opdrachten Interne opdrachtgever inzetten Projectonderwijs Simulatie met acteur/cliënt/patiënt Simulatie met technologie Checklists/Stappenplannen Schaduwen ervaren professionals Junioren/senioren samen laten werken Job-rotation Meer tijd geven voor uitvoering werk Bewust experimenteren met nieuw gedrag Multiprofessionele (project)teams Systematische werkoverdracht  Beroepspraktijk didactiseren  Verbindingen maken met beroepspraktijk
 9. 9. 4C/ID http://www.slideshare.net/wrubens/ontwikkelen-van-praktijkgerichte-opleidingen-cv-i Deze presentatie is gemaakt door Liesbeth Kester, Celstec (Open Universiteit).
 10. 10. 4C/ID Ondersteundende informatie Deeltaakoefening Leertaken geordend van veel naar weinig ondersteuning Procedurele informatie (JIT en Fading)
 11. 11. Leerlijnenmodel De Bie et al.
 12. 12. Leerlijnenmodel De Bie et al. Conceptuele leerlijn Studieloopbaanbegeleiding Reflectieve leerlijn Vaardighedenleerlijn Integrale leerlijn
 13. 13. Vier bouwstenen Rollen: Wie zijn er actief in leeromgeving? Docenten, beroepspraktijk en studenten ‘Harkje’, Teamrollen, Onderwijsrollen Ruimtes: Waar wordt geleerd? Intra/extramuraal, binnenschools, beroepspraktijk, simulatiepraktijk, thuis, HUbl, Social media Artefacten: Waarmee wordt geleerd? Tastbaar onderwijsmateriaal en professioneel gereedschap, inclusief software Tijd: Wanneer wordt geleerd? Beschikbare tijd, tempo en plannen, de volgorde in de tijd, parallel, pauzeren, versnellen, vertragen, onderbreken, minder dan/meer dan/zelfde als in de beroepspraktijk
 14. 14. Welke knoppen? Welke bouwstenen? Leerprocessen: acquisitie-participatie Voldoende aandacht voor zowel kennis/vaardigheden als voor beroepsidentiteit? Is er balans tussen conceptualiseren (abstracte kennis) en contextualiseren (kennis toepassen)? Type context: geconstrueerd-realistisch Is het mogelijk om traploos te schakelen tussen sturing en zelfsturing? Wordt er geleerd in veilige, gesimuleerde situaties en in levensechte situaties? Kunnen de verschillende leer/werksituaties met elkaar worden verbonden en verweven?
 15. 15. Vragen & antwoorden module Vragen die leven op dit moment
 16. 16. Opzet module Sessie Inhoud 1 Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met HUbl Herontwerpen van een bestaande leeromgeving van collega/collega's. 2 Face-to-face Peer-reviewen van de herontwerpen Opstarten (her)ontwerpen een eigen leeromgeving (iteratie 1) 3 Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met HUbl (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 2) 4 5 Face-to-face Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met HUbl (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 3) (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 4) 6 7 Face-to-face Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met HUbl Peer-reviewen van de (her)ontwerpen (iteratie 5) (Her)ontwerp van de eigen leeromgeving definitief maken (iteratie 6)
 17. 17. Eindopdracht Analyse: analyserapport Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes voor het te ontwikkelen papieren/digitale materiaal: ontwerpdocument Evaluatie: evaluatierapport Ontwerpproces: logboek Inleveren? ‘Studiehandleiding’ + analyse + onderbouwing ontwerp/ontwikkeling + evaluatie + logboek
 18. 18. Aan het werk In duo’s of klein groepje verder werken aan (her)ontwerpen van de eigen leeromgeving
 19. 19. Werken aan (her)ontwerpen eigen leeromgeving Individueel: neem je leeromgeving en karakteriseer die met aantal steekwoorden in maximaal 5 minuten Ga al speeddatend opzoek naar een groepje met een vergelijkbaar ontwerpvraagstuk in maximaal 10 minuten Ga samen aan de slag met de analyse: bespreek samen wat erin zou moeten en maak hier voor jezelf een vertaling van Ga samen aan de slag met de aanpak van ontwerp, ontwikkeling en evaluatie: bespreek samen hoe dit zou kunnen en maak voor jezelf een vertaling hiervan Presenteer per groepje kort de bevindingen
 20. 20. Samen lunchen 12:30 – 13:30
 21. 21. Blended learning Kennisintermezzo: Hoe kan ik tegen blended learning aankijken?
 22. 22. Definitie beleidsteam LLL “Blended learning is een onderwijsconcept gericht op professionals dat gebaseerd is op een combinatie van e-learing, afstandsleren en klassikaal onderwijs” (LLL, 2013).
 23. 23. Werkdefinitie blended learning Blended learning is een combinatie van verschillende vormen van leren binnen een formeel lesprogramma, waarbij in ieder geval: een deel van de onderwijsinterventies online plaatsvindt door het brengen van inhoud en instructie, waarbij de student voor een deel de controle heeft over tijd, plaats, leerweg of –snelheid een deel van de onderwijsinterventies interactie met medestudenten of medeleerlingen inhouden een deel van de onderwijsinterventies plaatsvindt onder supervisie van een docent in een klas- of collegelokaal (extra- en intramuraal) (Van den Boogaart, juli 2013 - Onderzoekslijn Academieteam)
 24. 24. Intern beleidsdocument FE “Blended learning is geen doel op zich, maar een didactisch concept waarin werkplekleren en contactonderwijs verbonden zijn en ondersteund worden door technologie (afstandsleren).Veelal wordt Blended learning gedefinieerd als samenhangend onderwijs op basis van contactonderwijs en online onderwijs. De uitgebreidere definitie die onze hogeschool hanteert is van strategisch belang, omdat het leren op de werkplek, een essentieel onderdeel van Leven Lang Leren, integraal deel uitmaakt van het didactisch concept van Blended learning.”
 25. 25. Definitie leeromgeving “Een leeromgeving bestaat uit de fysieke en digitale omgeving waarin lerenden actief zijn, inclusief alle instrumenten, documenten en andere artefacten die te vinden zijn in die omgeving. Naast de fysieke en digitale omgevingomvat een leeromgeving de sociaalculturele context voor de bedoelde activiteiten.” (Goodyear, 2001 in Zitter, Kinkhorst, Simons & Ten Cate, 2009; Zitter, 2010; Zitter, De Bruijn, Simons & Ten Cate, 2010; Zitter e.a., 2011; Zitter e.a., 2012;. Zitter & Hoeve, 2012; Zitter & Hoeve, 2013)
 26. 26. Blended Flipping the classroom Online studiemateriaal Online inhoudelijke discussies ‘Massive Open Online Course’ (MOOC) Chatsessie Mobile apps voor JIT kennis Online simulaties Online casus-materiaal ‘Computer-supported Collaborative Learning’ (CSCL) Online projectmateriaal Video-interactie begeleiding (online) Peer-support via Social media, bv. Toolkit Netwerkleren app LOOK, Facebook in onderwijs App voor vasthouden werksituaties + reflectie Online Communities of Practice, bv. leraar24.nl Digitaal portfolio Werken speelt hoofdrol
 27. 27. Aan het werk In duo’s of klein groepje verder werken aan (her)ontwerpen van de eigen leeromgeving
 28. 28. Blijf zoeken naar grenzen Hoeveel ontwerpruimte is er? Wat moet zodat de leeromgeving in het curriculum past? Maak een analyse van alles waarmee de buitengrenzen worden bepaald Wat mag er? Maak een analyse van hetgeen binnen die grenzen mogelijk is
 29. 29. Blijf in interactie gaan met omgeving Kom je er alleen niet uit? Probeer relevant materiaal te vinden en analyseer dat materiaal Stel vragen aan collega’s Zijn er experts in de buurt? Leg het voor aan je collega’s hier EN via HUbl
 30. 30. Blijf onderbouwen vanuit theorie en praktijk Kun je in theorie onderbouwing vinden? Zijn er intern evaluaties uitgevoerd waarmee je inzicht krijgt in wat (niet) werkt? Zijn er ‘good practices’ beschikbaar? Is er een lectoraat in de buurt die meer weet? Is er een collega bezig met een master? Is er een collega bezig met een promotie?
 31. 31. Maak ontwerpproces transparant Houd je logboek bij en breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld m.b.v. STAR, beschrijf in logboek helder en scherp: Situatie: o.a. aanleiding, wat gebeurde er, wie waren erbij) Taak waar je mee bezig was: m.n. Wat wilde je bereiken? Wat vond je dat er moest gebeuren? Acties die je hebt ondernomen: o.a. hoe pakte je het aan Resultaat ervan: m.n. wat kwam eruit, hoe liep het af. Reflecteer hierop: m.n. Was je tevreden met de resultaten? Wat is de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer eventueel anders doen? Het gaat hierbij om inhoudelijke en feitelijke informatie. Niet om een diepgravend reflecteren op je gevoelens….
 32. 32. Kwaliteit leeromgeving Kennisintermezzo: kwaliteitscriteria en verschillende vormen van formatief evalueren
 33. 33. Kwaliteitscriteria Relevantie Het leerplan voorziet in behoeften en berust op valide inzichten Consistentie Het leerplan zit logisch en samenhangend in elkaar Bruikbaarheid Verwachte: De inschatting is dat het leerplan praktisch uitvoerbaar is in de situatie waarvoor het is bedoeld Werkelijke: Het leerplan blijkt praktisch uitvoerbaar in de situatie waarvoor het is bedoeld Effectiviteit Verwachte: De inschatting is dat werken met het leerplan leidt tot de gewenste resultaten Werkelijke: Werken met het leerplan blijkt te leiden tot de gewenste resultaten (Thijs & Van den Akker, 2009)
 34. 34. Kwaliteit door het ontwerpproces Uitgebreid vooronderzoek aan het begin van het traject op basis waarvan een heldere grondslag wordt ontwikkeld voor ontwerpkeuzes: analyse van de gebruikspraktijk (context- en behoeftenanalyse) verkenning van de kennisbasis (literatuurstudie en expertbevraging). Frequente formatieve evaluatie tijdens het proces gericht op het bepalen van de kwaliteit van tussenproducten en het genereren van verbeteringsvoorstellen (Thijs & Van den Akker, 2009)
 35. 35. Vormen van formatieve evaluatie screening: ontwikkelteam vergelijkt ontwikkelde materiaal met checklist gewenste kenmerken focusgroep: respondenten (bijvoorbeeld vakexperts, docenten) geven reactie op ontwerp a.h.v. richtlijn met punten waarop het ontwerpteam commentaar en suggesties wenst walkthrough: respondent(en) doorlopen samen met ontwikkelaar(s) het ontwerp micro-evaluatie: kleine groep gebruikers gebruikt gedeelte van ontwikkelde materiaal buiten de normale praktijksituatie try-out: gebruikers zetten de ontwikkelde materialen binnen de beoogde praktijksituatie in (Thijs & Van den Akker, 2009)
 36. 36. Terug & vooruit De dag afsluiten – samen terugblikken naar de sessies die zijn afgelopen en vooruit kijken naar de sessies die gaan komen
 37. 37. Terugblikken en vooruit kijken Blik terug: Hoe verliep het met leren op de werkplek/zelfstudie met HUbl? Hoe verliep de face-to-face sessie? Verliepen deze volgens verwachting? Kijk vooruit: Hoe ga je leren op de werkplek/zelfstudie met HUbl nu aanpakken? Welke verwachtingen heb je over derde en laatste face-to-face sessie?
 38. 38. Succes! Tot ziens op HUbl en bij de derde en laatste face-to-face bijeenkomst (sessie 6)

×