MuLLLti - LNO2 21 mei 2013

247 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MuLLLti - LNO2 21 mei 2013

 1. 1. MuLLLti - OOF 2011/01Blended Leren voor Levenslangleerders in een MulticampusContext – (okt. 11 – okt 13)Blieck, Vandeput, Goeman, De Witte, Van Laer.LNO2-congres 21 mei 2013 Arteveldehogeschool
 2. 2. Agenda1. MuLLLti in een notedop2. Casus SLO• Werkwijze• Ervaringen1. Beschouwingen op projectniveau
 3. 3. Vragen/reacties?1. Ondersteunen jullie blended, multicampus en levenslangleren op een andere manier (is er een andere manier) danjullie ‘traditioneel’ onderwijs?2. Welke mogelijkheden zien jullie in MCO?1. Welke voorwaarden dienen er beleidsmatig te worden vervuldvoor succesvolle aanpak van BL / MCO?2. Welke ondersteuningsrollen kunnen er volgens julliegedefinieerd worden? Waarom?
 4. 4. Wat hebben we geleerd?We must identifyand addresschallenges – as ateam!Burton, S. en Bessette, D. (2013). Transforming YourOrganisation tot Blended Learning: A Paradigm Shift (NationalGraduate School of Quality Management)
 5. 5. • Ruime waaier aan (digitale)mogelijkheden optimaalbenutten• Verschuiving realiserenbinnen onderwijsaanbod
 6. 6. MuLLLti in een notedopSituatieschets
 7. 7. MuLLLti is ontstaan vanuit …
 8. 8. MuLLLtihttp://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/associatie, http://www.kuleuven.be/photodb
 9. 9. Werkstudenten“Alle studenten die studeren combineren met een anderehoofdopdracht.”http://www.kuleuven.be/photodb
 10. 10. Werkstudenten• Stijgend aantal.• Willen meer flexibiliteit.• Kunnen niet altijd aanwezig zijn.• Hebben andere noden, vragen enverwachtingen.• ...=> Maatwerk
 11. 11. Bron: http://www.cs.cmu.edu/~dleeds/teaching.gif
 12. 12. Waarom Blended leren?1. Toegankelijke en flexibele trajecten2. Katalysator voor transformatie “traditionele” aanpakonderwijs3. Anders/beter aanwenden van beschikbare middelenhttp://www.flickr.com/photos/wakingtiger/3157621376/sizes/m/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/xandercage/4642632285/sizes/m/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/drb62/2474763910/sizes/m/in/photostream/http://www.kuleuven.be/photodb
 13. 13. “Onderwijs dat is ontworpen, aangeboden,ondersteund en/of beoordeeld tussen twee of meergeografische sites.”
 14. 14. Waarom MuLLLti ?Om onderwijsaanbod voor werkstudenten ….. te maken1. Flexibel(er)2. Beter combineerbaar met werk3. Meer op maat van werkstudenten4. Samen met partnerinstellingen5. …http://www.kuleuven.be/photodb
 15. 15. Aanpak MuLLLti – 3 casussen• 2 partnerinstellingen• 3 OPO’s per richting perinstelling(= 6 per casus)1 231 23
 16. 16. Binnen elke casus – samenwerking• (her)ontwerp leeromgeving• ontwikkeling les-, leer- entoetsmaterialen• aanbieding• opvolging en ondersteuning• toetsing• organisatiesamen met de collega uit departnerinstelling.
 17. 17. Maar ook professionalisering –Aanbodgestuurd en vraaggestuurdAanbodgestuurd - workshops:• Integreren onderwijstechnologie in deonderwijsleeromgeving.• (Online) coachen van studentengroepen.• Opmaken van een leerpad in eXe.Vraaggestuurd•…
 18. 18. Werkwijze…• Werkwijze: ‘bottom-up’o Gedeeltelijke investering projectmiddelen in MCO-groep–> eigenaarschap en betrokkenheid verhogen.o Geen centrale aansturing –> beleidsmaterie!o Niveau opleidingsonderdeel, docent/lector neemtverantwoordelijkheid/leiding.o Professionalisering is voorzien.(vraaggestuurd en aanbodgestuurd)
 19. 19. werkwijze en ervaringenCasus Specifieke lerarenopleidingkristof.dewitte@econ.kuleuven.beveerle.mommaerts@hubrussel.be
 20. 20. Fasen1. Verkenning2. Wat willen we doen?3. Ontwikkeling en implementatie4. Ervaringen: evaluatie en leermoment
 21. 21. Fase 1: verkenning• Leren kennen van elkaars programma,curriculum en persoonlijkheid.
 22. 22. Fase 2: wat willen we doen?1. Ontwikkelen van studiemateriaal2. Blended learning3. Multicampus onderwijs4. Single campus onderwijs (alle studentenkomen samen op 1 locatie)
 23. 23. Fase 3: Uitwerking en implementeren
 24. 24. 1. Studiemateriaal• Zelfstudiepakket via ppt. encamtasia.• Ontwerp van eenleerpad/studiewijzer voor elkeles/sessie.• Werken met FAQ• Webcolleges opnemen
 25. 25.  De lessen in Brussel en Leuven staan open voor studentenvan beide instellingen. De studenten kunnen aansluiten bij deles naar keuze (HUB of KUL) Studenten kenden het lesrooster van de andere campus enwerden aangemoedigd (in de les en via Blackboard) om erheen te gaan.2. Multicampusonderwijs
 26. 26. • Via video conferencing(sessies ‘uitwisselen’en samen aanbieden)• Op locatie3. Lessen aanbiedenSessie Voet@2010
 27. 27. • Door docenten: Uitwisselen best practices, geen uitwisseling van feitelijkebegeleiding. Uitwisselen van best practices, geen uniforme evaluatie.• Van studenten o.m. Faq Studiewijzer4. Begeleiding opvolging en evaluatie van studenten
 28. 28. Fase 4: ervaringen – evaluatie en leermomentBeschouwingen lectoren/docenten vanuit de casus• ‘We zijn duidelijk positief over het project’:o Samenwerken geeft een meerwaarde.o Uitwisselen van (cursus)materialen is verrijkend.• Maar ondervonden ook aandachtspunteno Uitwerken van onderwijs in Blended learning istijdsintensief.o Technische / financiële / organisatorische bottlenecks.o Voldoende onderwijs-technologische ondersteuning isnodig.
 29. 29. Fase 4: ervaringen – evaluatie en leermomentBeschouwingen studenten vanuit de casusStudentensensibiliseren!omtrent de meerwaardevanmulticampusonderwijs
 30. 30. Vanuit perspectief vanonderwijsondersteunerBeschouwingen op projectniveau
 31. 31. Beschouwingen op projectniveauErvaringen• Beleido Geloof maar geen aansturing.• Docenteno Motivatie en betrokkenheid isvariabel.o Waarom MCO?o Arbeidsintensief.o Verschillen in (technologische)deskundigheid.o Wissels in de opdrachten.Leermoment• Beleido Visie (MCO / BL) – waarom?o Afbakenen doelgroep?o Aansturing en opvolging iswenselijk.• Docenteno Breng deskundigheid in kaart.o Heb oog voor onderwijsvisie.o Bestendig opdrachten.o Voorzie voldoende ruimte.o Voorzie ondersteuning.o Kanaliseer motivatie.
 32. 32. Beschouwingen op projectniveauErvaringen• Ondersteuners (professionalisering)o Weinig vragen vandocenten/lectoren.o Aanbodgestuurdeprofessionalisering krijgtmoeizaam vorm.o Werking binnen departnerinstellingen verschilt.Leermoment• Ondersteuners (professionalisering)o Wordt betrokken vanaf destart.o Voorzie aanbodgestuurdecoaching i.f.v. noden.o Speel in op vragen.o Wees deel van het team.o Make IT work andcommunicate!
 33. 33. Beschouwingen op projectniveauErvaringen• Studenteno Zien meerwaarde van MCOniet steeds in.o Alle studenten plukken devruchten.• Administratieo Vooral praktische problemen.Leermoment• Studenteno Informeer studenten.o Visie op MCO/BL – waarom?o Aandacht voor werkstudentenis wenselijk maar...• Administratieo Betrek adminstratie.o Stroomlijnen deze processentussen instellingen.
 34. 34. Samenwerken, ook tussen instellingen.Rol van de ondersteuner:•(Operationele) technologische kennis.•Integratie technologie in ond.•Inhoud en vormgeving ond.•Samenwerking o.m. collega-ondersteuner uit de partnerinstelling.Handelend vanuit kenniswerkcontext lector/docent.
 35. 35. Wat hebben we geleerd?We must identifyand addresschallenges - as ateam!Burton, S. en Bessette, D. (2013). Transforming YourOrganisation tot Blended Learning: A Paradigm Shift (NationalGraduate School of Quality Management)
 36. 36. • Ruime waaier aan (digitale)mogelijkheden optimaalbenutten• Verschuiving realiserenbinnen onderwijsaanbod
 37. 37. Vragen/reacties?1. Ondersteunen jullie blended, multicampus en levenslangleren op een andere manier (is er een andere manier) danjullie ‘traditioneel’ onderwijs?2. Welke mogelijkheden zien jullie in MCO?1. Welke voorwaarden dienen er beleidsmatig te worden vervuldvoor succesvolle aanpak van BL / MCO?2. Welke ondersteuningsrollen kunnen er volgens julliegedefinieerd worden? Waarom?
 38. 38. Relevante literatuur• Boeren, E. & Nicaise, I. (2009). Onderwijs voor volwassenen: wie neemt deel en waarom?in L. Vanderleyden, M. Callens & J. Noppe (red.), De Sociale Staat van Vlaanderen 2009, pp. 315-333.Brussel: Studiedienst van de Vlaamse regering 466 p., ISBN 9789018179106 publicatienr. 1277• Flllex consortium (2012). FLLLEX: Towards an institutional strategy for lifelong long learning inprofessional higher education (in press).• Picciano, A. and Dziuban, C. (EDs.) (2007). Blended Learning: Research Perspectives. United States ofAmerica: the Sloan Consortium.• Roschelle, J. M., Pea, R. D., Hoadley, C. M., Gordin, D. N. & Means, B. (2000). Changing how and whatchildren learn in school with computer-based technologies. Children and computer technology, 10(2), 76-101.• Burton, S. en Bessette, D. (2013). Transforming Your Organisation tot Blended Learning: A ParadigmShift (National Graduate School of Quality Management)http://www.academia.edu/3062523/Transforming_Your_Organization_to_Blended_Learning_A_Paradigm_ShiftAny part of this document may be reproduced without permission but with attribution to theauthors.© 2013 MuLLLti (Blieck, Vandeput, Goeman, De Witte, Van Laer) under a Creative CommonsAttribution-ShareAlike license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

×