Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe?

4,046 views

Published on

Dutch presentation for teachers at Hogeschool Zuyd in Heerlen about blended learning, what, why and how, a short introduction to some concepts and guidelines.

Published in: Education

Blended learning in het Hoger Onderwijs: Waarom, wat en hoe?

 1. 1. Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans
 2. 2. If we are going in the wrong direction, technology will get us there FASTER! A. Haddad, “technologies for education”
 3. 3. Vooraf: <ul><li>Is blended learning een nieuw fenomeen? </li></ul><ul><ul><li>Niet echt: al lang afwisseling didactische werkvormen </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuw is specifieke aandacht voor e-didactiek </li></ul></ul><ul><li>Moet ik bang zijn voor blended learning? </li></ul><ul><ul><li>Neen </li></ul></ul><ul><li>Moet ik iets met blended learning? </li></ul><ul><ul><li>Waarschijnlijk wel, ja </li></ul></ul><ul><li>Waarom? </li></ul><ul><ul><li>Belangrijke nieuwe mogelijkheden </li></ul></ul>
 4. 4. Programma <ul><li>Technologie verandert het onderwijs? </li></ul><ul><li>Wat is blended learning? </li></ul><ul><ul><li>Waarom zoveel aandacht voor blended learning? </li></ul></ul><ul><li>Blended learning 1.0 of 2.0? ( + voorbeelden) </li></ul><ul><ul><li>Hoger onderwijs tussen twee werelden </li></ul></ul><ul><li>Blended learning ontwerpen </li></ul>
 5. 5. Technologie verandert het onderwijs? 1922 1945 1960 1975 1995
 6. 6. Wat is blended learning? <ul><li>Verschillende mogelijke definities. (zie Fransen 2006a) </li></ul><ul><ul><li>Een combinatie van face-to-face en online leren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Een mix van verschillende media en gereedschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Een mix van verschillende didactische strategieën </li></ul></ul>
 7. 8. Werkdefinitie <ul><li>’ Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, waarbij het gaat om de </li></ul><ul><ul><li>distributiewijze van leerinhouden, </li></ul></ul><ul><ul><li>vormen van communicatie, </li></ul></ul><ul><ul><li>didactische strategieën en </li></ul></ul><ul><ul><li>soorten leeromgevingen </li></ul></ul><ul><li>in relatie tot type leerprocessen, of om een combinatie hiervan.’ (Fransen, 2006a, p.29) </li></ul>
 8. 10. Waarom (nu) zo veel aandacht voor blended learning? <ul><li>Omdat ons publiek verandert? </li></ul><ul><ul><li>Consument vs. co-producent </li></ul></ul><ul><ul><li>Generatiestudent vs. levenlang lerende </li></ul></ul><ul><li>Omdat de leercontext verandert? </li></ul><ul><ul><li>Kennis is overal </li></ul></ul><ul><ul><li>Specialisatie </li></ul></ul><ul><li>Omdat er een belangrijk basisingrediënt is bijgekomen </li></ul><ul><ul><li>Het (sociale) internet </li></ul></ul>
 9. 11. Didactisch model?
 10. 13. Leren 1.0 (Formeel leren) <ul><li>Kwaliteit / certificering / diploma </li></ul><ul><li>Geslotenheid / structuur </li></ul><ul><li>Expert-gedreven– focus op individuele prestaties </li></ul><ul><li>Wij beslissen voor jou – wij weten wat jij moet weten / kennen </li></ul><ul><li>ICT = vaak gewoon andere manier van uitleveren </li></ul>
 11. 14. Blended learning 1.0 <ul><li>Powerpoint slides gebruikt tijdens hoorcollege </li></ul><ul><li>Digitale versie van syllabus </li></ul><ul><li>Lesopnames </li></ul><ul><li>Achtergrondmateriaal of illustratief materiaal </li></ul><ul><li>Online formatieve testen </li></ul><ul><li>Inzenden van werkstukken </li></ul><ul><li>Discussieforum (gesloten) </li></ul><ul><li>FAQ </li></ul>
 12. 15. Voorbeelden van studenten uit eigen cursus <ul><li>Before </li></ul><ul><ul><li>Bekijken instructievideo’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordelen goede en slechte voorbeelden (+ discussie) </li></ul></ul><ul><li>During </li></ul><ul><ul><li>Bespreking voorbeelden – verdieping discussie </li></ul></ul><ul><ul><li>Inoefening vaardigheden </li></ul></ul><ul><li>After </li></ul><ul><ul><li>Reflectie – lessons learnt </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbereiden praktijktoets </li></ul></ul>
 13. 17. Didactisch model?
 14. 18. Bron: http://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/4142
 15. 19. Leren 2.0 (Informeel) <ul><li>Ervaringsgericht / werkplekleren </li></ul><ul><li>Openheid naar maatschappij / minder structuur </li></ul><ul><li>Student-gedreven – focus op groepsleren </li></ul><ul><li>We bepalen samen wat er geleerd wordt – Niemand kan alles weten </li></ul><ul><li>ICT – Gebruik maken van Web 2.0 middelen </li></ul><ul><li>Buiten grenzen van (hoge)school </li></ul>
 16. 20. Blended learning 2.0 <ul><li>Samen online werken aan opdracht op open platform </li></ul><ul><li>Lesopnames van anderen gebruiken als vergelijking </li></ul><ul><li>Externe experts via web- of videoconferentie </li></ul><ul><li>Online vragenuurtje met expert (chat) </li></ul><ul><li>Online social bookmarking </li></ul><ul><li>Publiceren van werkstukken en reflecties (blog) </li></ul><ul><li>Participatie in professionele open discussiegroepen (LinkedIn) </li></ul>
 17. 21. Voorbeelden <ul><li>http://o28421.ning.com/ </li></ul><ul><li>http://japanologie.arts.kuleuven.be/ </li></ul>
 18. 26. Rol van het hoger onderwijs <ul><li>Enerzijds: veilige en gesloten leeromgeving (middeleeuws klooster) </li></ul><ul><ul><li>Rust, reflectie, traditie </li></ul></ul><ul><ul><li>Gecertificeerde kennis, kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuele vorming </li></ul></ul><ul><li>Anderzijds: poort naar de maatschappij (middeleeuwse gilden en leermeesters) </li></ul><ul><ul><li>Werkdruk, training, verandering </li></ul></ul><ul><ul><li>Snel veranderende kennis, kwantiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale vorming (leermeester & leerjongens) </li></ul></ul>
 19. 27. Hoger onderwijs: voorbereiden op kennismaatschappij <ul><li>Leren gebruik maken van tools </li></ul><ul><ul><li>Social bookmarking </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatiebronnen filteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis zoeken, maar ook abonneren (RSS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis delen </li></ul></ul><ul><li>Veranderende rol docenten </li></ul><ul><ul><li>Niet alleen meer de expert, maar ook de gids </li></ul></ul><ul><ul><li>Eén van de vele bronnen van kennis en kunde </li></ul></ul>
 20. 28. Blended learning ontwerpen (Timmermans, 2010) <ul><li>Wat is de leerbehoefte? </li></ul><ul><li>Indelen van cursus in onderdelen </li></ul><ul><li>Nagaan waar het inzetten van een elektronische leeromgeving zinvol is. </li></ul><ul><li>Koppelen van e-learning activiteiten met klassikale bijeenkomsten </li></ul><ul><li>Blauwdruk maken van de blended-learning opzet </li></ul><ul><li>Kleine proefdraai </li></ul><ul><li>Invoeren in hele cursus </li></ul><ul><li>Blijf evalueren of het goed werkt en vier het resultaat! </li></ul>
 21. 29. Wat zijn de leerdoelen? <ul><ul><li>Kennis . De leerlingen moeten iets weten, kennen, benoemen, omschrijven, voorbeelden kunnen geven, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzicht . De leerlingen moeten iets kunnen verklaren of beredeneren, vergelijkende verbanden leggen, in relatie brengen met andere onderwerpen, vooruitdenken of voorspellen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassing . De leerlingen hebben praktijkervaring opgedaan met de aangeleerde kennis, bijvoorbeeld een gezonde maaltijd samenstellen met behulp van de voedingswijzer, kunnen een kozijn timmeren, een interview houden. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaardigheden . Hiermee worden algemene vaardigheden bedoeld die los staan van het inhoudelijke onderwerp, bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden, presentatietechnieken en omgaan met moderne media. </li></ul></ul><ul><ul><li>Attitude . Er is sprake van een attitude-doel als leerlingen zich een mening vormen over een bepaald onderwerp, nadenken over de gevolgen van eigen gedrag, zich bewust worden van een verschijnsel, iets bewust ervaren, etc. </li></ul></ul>
 22. 30. Kennis, vaardigheden, attitudes ( http://edorigami.wikispaces.com/Bloom%27s+Digital+Taxonomy )
 23. 32. 7 principes van e-didactiek (Simons, 2003) <ul><li>Cursisten werken met elkaar samen </li></ul><ul><li>Cursisten leren actief </li></ul><ul><li>Cursisten ontvangen directe feedback </li></ul><ul><li>Cursisten hebben veel contact met lesgever en met medecursisten. </li></ul><ul><li>Cursisten leren op verschillende manieren. </li></ul><ul><li>Cursisten leren in een context. </li></ul><ul><li>Cursisten krijgen een variëteit aan werkvormen aangeboden </li></ul>
 24. 33. Leercyclus en leerstijlen (Kolb)
 25. 34. Leerinhouden en leeractiviteiten <ul><li>Variatie in leervormen </li></ul><ul><li>Multimediale materialen (her)gebruiken </li></ul><ul><li>Discussie / rollenspel (online / offline) </li></ul><ul><li>Complementariteit benutten </li></ul><ul><li>Leren leren </li></ul>
 26. 35. En nu heb ik genoeg verteld <ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>Discussie </li></ul><ul><li>Hoe nu verder? </li></ul><ul><li>Meer info: http://www.netvibes.com/sverjans </li></ul>
 27. 36. Referenties <ul><li>Fransen, Jos (2006a): Een nieuwe werkdefinitie van blended learning. Onderwijsinnovatie 8(2), pp. 26-29. http://www.ou.nl/Docs/TijdschriftOI/OI_2_06.pdf </li></ul><ul><li>Fransen, Jos (2006b): Ontwerpstrategie voor blended learning. Onderwijsinnovatie 8(3), pp. 17-27. http://www.ou.nl/Docs/TijdschriftOI/OI_3_06.pdf </li></ul><ul><li>Simons, Robert Jan (2003): Eindelijk aandacht voor didactiek van e-learning. HRD-Thema , 4, 18-26. http://home.tiscali.nl/robertjansimons/publicaties/elearning.doc </li></ul><ul><li>Timmermans, Karline (2010): Succesvol blended learning (eindopdracht Post-HBO opleiding): http://patconsult.files.wordpress.com/2010/12/succesvol-blended-learning.pdf </li></ul>
 28. 37. Online bronnen <ul><li>Wilfred Rubens’ blog http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/didactisch_gebruik_technologie/ </li></ul><ul><li>21 e-Dingen http://www.21edingen.nl/ </li></ul><ul><li>Toll-Net.be http://toll-net.be/boek/e-didactiek </li></ul>

×