Goleweb: webbased systeem voor Lemo-testen<br />
Het project Goesting in Leren en Werken<br />Onderzoek en onderzoeksresultaten: <br />Welke eerstejaars doen het beter?<br...
Enkel professionele bacheloropleidingen<br />3 campussen hartje Antwerpen, 1 in Boom<br />Plantijn Hogeschool<br />
Goesting in Leren en Werken (GoLeWe)<br />
14 projectpartners<br />7 hogescholen – 2 universitaire centra – 5 secundaire scholen<br />
Onderzoeksproject IDU, 2004-2007<br />Samen met Van Petegem & Donche, EduBROn, Universiteit Antwerpen<br />Interregproject...
Stelling: “Diegene die zelf zeer goed is in een bepaald vak, is daarom niet de beste leraar.”<br />Wat is best:een leraar/...
Taak van een leraar/docent<br />Inhoudsdeskundige<br />Goede “lesgever”<br />Zorgt voor actieve & gevarieerde werkvormen<b...
Vooropleiding<br />Geslacht<br />Intelligentie<br />Persoonlijkheidskenmerken<br />Socio-economische status<br />Gezinssit...
de manier waarop iemand gewoonlijk leert<br />een typering van - hoe je kennis verwerkt, - hoe je je leerprocessen stuurt ...
Leerstijlen volgens Vermunt (1992)<br />
Bevragingen<br />Opvattingen lectoren<br />
Onderzoeksresultaten<br />Onderzoek i.s.m. Peter Van Petegem en Vincent Donche, EduBROn<br />
Leerstijlen eerstejaars?<br />Vroeger in ‘t acjaar?<br />
Leerstijlen eerstejaars?<br />Jaar nadien/ andere groep<br />
Welke leerstijlkenmerken zijn goed? Welke leerstijlcompetenties hebben studenten nodig? <br />
Onderzoeksresultaten IDU:Welke eerstejaars doen het beter?<br />Studenten die<br />gemotiveerd zijn (+ gemotiveerde studie...
Leerstijlen volgens Vermunt (1992)<br />
Longitudinaal onderzoek: evolutie in leerstijlkenmerken? <br />Jaar 1<br />Jaar 2<br />Jaar 3<br /><ul><li>stuurloos 
externe sturing 
zelfsturing 
diepe verwering 
traditionele visie 
constructivistische visie </li></ul>stuurloos  <br />externe sturing <br />zelfsturing ()<br />diepe verwerking ()<b...
Inventaris Leerstijlen (ILS) van Vermunt<br />K-ILS: Korte versie, met feedbackrapport over leerstijlkenmerken<br />K-ILS+...
Visie en doelen<br />Leercompetenties & motivatiekenmerken herkennen<br />Leercompetenties & motivatiekenmerken   verst...
Leraren /docenten
Leerlingbegeleiders /studiebegeleiders
Ouders</li></ul>Lemo-test<br />= katalysator<br />
Lemo-test 2008<br />
Lemo-test tot 2009: inhoud en feedbackconcept<br />Opgelet, doe er wat aan<br />Uitleg + neutrale boodschap<br />Uitleg + ...
Lemo-test tot 2009/ voorbeeld feedback<br />Moeten studeren____________<br />Willen studeren_____________<br />Demotivatie...
Lemo-test tot 2009/ voorbeeld feedbacktekst<br />Ontbreken van sturing<br />
Lemo-test 2009/ voorbeeld groepsfeedback<br />
Geautomatiseerd systeem<br />Alles online<br />Vragenlijst en feedbackrapporten naar onze wensen<br />Scholen/ begeleiders...
Portaalpagina<br />Webgebaseerd bevragingssysteem<br />Beheersysteem<br />Deelnemers<br />Portaal instellingen<br /><ul><l...
 start bevraging
 feedbackrapport</li></li></ul><li>Design-voorbereiding<br />
Design-voorbereiding<br />
Design-voorbereiding<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

OWD2010 - 5 - Goleweb: webbased systeem voor leerstijl- en motivatietesten met onmiddelijke feedback - Herman van de Mosselaer

1,687 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OWD2010 - 5 - Goleweb: webbased systeem voor leerstijl- en motivatietesten met onmiddelijke feedback - Herman van de Mosselaer

 1. 1. Goleweb: webbased systeem voor Lemo-testen<br />
 2. 2. Het project Goesting in Leren en Werken<br />Onderzoek en onderzoeksresultaten: <br />Welke eerstejaars doen het beter?<br /><ul><li>Ontstaan, voorlopers</li></ul>Visie en doelen<br />Realisatie <br />Ondersteunende werking<br />Goleweb en de Lemo-test<br />
 3. 3. Enkel professionele bacheloropleidingen<br />3 campussen hartje Antwerpen, 1 in Boom<br />Plantijn Hogeschool<br />
 4. 4. Goesting in Leren en Werken (GoLeWe)<br />
 5. 5. 14 projectpartners<br />7 hogescholen – 2 universitaire centra – 5 secundaire scholen<br />
 6. 6. Onderzoeksproject IDU, 2004-2007<br />Samen met Van Petegem & Donche, EduBROn, Universiteit Antwerpen<br />InterregprojectenDoLeLe,2007-2008, en GoLeWe, 2008-2011<br />
 7. 7. Stelling: “Diegene die zelf zeer goed is in een bepaald vak, is daarom niet de beste leraar.”<br />Wat is best:een leraar/docent <br />die zeer deskundig is en het ook zeer goed kan uitleggen?<br />die oog heeft voor studenten: voor wat die al kennen en kunnen, voor hun leerstijl, voor hun motivatie?<br />
 8. 8. Taak van een leraar/docent<br />Inhoudsdeskundige<br />Goede “lesgever”<br />Zorgt voor actieve & gevarieerde werkvormen<br />Gebruik media/ ICT<br />Zorgt voor betrouwbare beoordeling<br />Begeleider van leren!<br />Hoe verloopt leren?Welke kenmerken heeft het leren van de leerlingen/studenten?<br />
 9. 9. Vooropleiding<br />Geslacht<br />Intelligentie<br />Persoonlijkheidskenmerken<br />Socio-economische status<br />Gezinssituatie<br />Linguïstisch-etnische achtergrond<br />Studiekeuze<br />Studiemotivatie<br />Leerstijlen/ leerstijlkenmerken<br />Welke studentkenmerken bepalen de slaagkansen in eerste jaar H.O.?<br />
 10. 10. de manier waarop iemand gewoonlijk leert<br />een typering van - hoe je kennis verwerkt, - hoe je je leerprocessen stuurt - welke opvattingen je hebt over leren- leermotieven<br />Leerstijlen hebben een neiging tot stabiliteit<br />Leerstijlen (en –kenmerken) zijn veranderbaar<br />Leerstijl (Vermunt - Van Petegem, Donche)<br />
 11. 11. Leerstijlen volgens Vermunt (1992)<br />
 12. 12. Bevragingen<br />Opvattingen lectoren<br />
 13. 13. Onderzoeksresultaten<br />Onderzoek i.s.m. Peter Van Petegem en Vincent Donche, EduBROn<br />
 14. 14. Leerstijlen eerstejaars?<br />Vroeger in ‘t acjaar?<br />
 15. 15. Leerstijlen eerstejaars?<br />Jaar nadien/ andere groep<br />
 16. 16. Welke leerstijlkenmerken zijn goed? Welke leerstijlcompetenties hebben studenten nodig? <br />
 17. 17. Onderzoeksresultaten IDU:Welke eerstejaars doen het beter?<br />Studenten die<br />gemotiveerd zijn (+ gemotiveerde studiekeuze) <br />zich richten naar doelen, aanwijzingen,... (externe sturing)<br />de leerstof stapsgewijs en analyserend verwerken<br />verbanden leggen, structurerend verwerken<br />concreet verwerken<br />er zicht op hebben hoe ze best studeren<br />
 18. 18. Leerstijlen volgens Vermunt (1992)<br />
 19. 19. Longitudinaal onderzoek: evolutie in leerstijlkenmerken? <br />Jaar 1<br />Jaar 2<br />Jaar 3<br /><ul><li>stuurloos 
 20. 20. externe sturing 
 21. 21. zelfsturing 
 22. 22. diepe verwering 
 23. 23. traditionele visie 
 24. 24. constructivistische visie </li></ul>stuurloos  <br />externe sturing <br />zelfsturing ()<br />diepe verwerking ()<br />traditionele visie <br />constructivistische visie <br />
 25. 25. Inventaris Leerstijlen (ILS) van Vermunt<br />K-ILS: Korte versie, met feedbackrapport over leerstijlkenmerken<br />K-ILS+:<br />Motivatieschalen<br />Inschattingen eigen studiebekwaamheid<br />Lemo-test (Lemo-instrument, Lemo-vragenlijst)<br />Ondersteunende werking: toegespitst op 6 cruciale leercompetenties<br />Ontwikkeling van Goleweb, geautomatiseerd bevragingssysteem<br />Waarderende aanpak, functionele feedbackteksten<br />Van ILS tot Lemo-test en Goleweb<br />
 26. 26. Visie en doelen<br />Leercompetenties & motivatiekenmerken herkennen<br />Leercompetenties & motivatiekenmerken versterken<br /> Meer studiesucces<br /><ul><li>Leerlingen /studenten
 27. 27. Leraren /docenten
 28. 28. Leerlingbegeleiders /studiebegeleiders
 29. 29. Ouders</li></ul>Lemo-test<br />= katalysator<br />
 30. 30. Lemo-test 2008<br />
 31. 31. Lemo-test tot 2009: inhoud en feedbackconcept<br />Opgelet, doe er wat aan<br />Uitleg + neutrale boodschap<br />Uitleg + positieve boodschap<br />
 32. 32. Lemo-test tot 2009/ voorbeeld feedback<br />Moeten studeren____________<br />Willen studeren_____________<br />Demotivatie _______________<br />Inschatting studiebekwaamheid<br />Relateren-structureren_______<br />Kritisch verwerken__________<br />Memoriseren_______________<br />Analyseren________________<br />Zelfsturing_________________<br />Externe sturing_____________<br />Gebrek aan sturing__________<br />
 33. 33. Lemo-test tot 2009/ voorbeeld feedbacktekst<br />Ontbreken van sturing<br />
 34. 34. Lemo-test 2009/ voorbeeld groepsfeedback<br />
 35. 35. Geautomatiseerd systeem<br />Alles online<br />Vragenlijst en feedbackrapporten naar onze wensen<br />Scholen/ begeleiders kunnen zelf <br />Account aanmaken<br />Groepen aanmaken, leerlingen/ studenten toevoegen<br />Data instellen, teksten toevoegen<br />Individuele rapporten en groepsrapporten inkijken, ...<br />Criteria voor vragenlijst, feedbackrapporten, ...<br />Must haves & nice to haves<br />Goleweb en Lemo-test 2010<br />
 36. 36. Portaalpagina<br />Webgebaseerd bevragingssysteem<br />Beheersysteem<br />Deelnemers<br />Portaal instellingen<br /><ul><li> welkom
 37. 37. start bevraging
 38. 38. feedbackrapport</li></li></ul><li>Design-voorbereiding<br />
 39. 39. Design-voorbereiding<br />
 40. 40. Design-voorbereiding<br />
 41. 41. Design-voorbereiding<br />
 42. 42. Criteria feedbackteksten<br />Eenvoudig<br />Bevattelijke taal; jargon vermijden<br />Motiverend<br />Niet problematiseren<br />Nadruk op waardering voor wat de student al goed kan/ doet<br />Functioneel<br />Duiden waarom bepaalde leercompetenties belangrijk zijn<br />Actiegericht<br />De student stimuleren om voor zichzelf doelen te stellen<br />Aanzetten tot actie<br />Handvaten om aan de slag te gaan<br />
 43. 43. Het resultaat: www.goleweb.eu<br />
 44. 44. Lemo-test 2010<br />Leef je in in een jongere en ervaar zelf ‘ns de test<br />
 45. 45. Ondersteunende werking<br />Toegespitst op cruciale leercompetenties <br />om te slagen in eerste jaar H.O.<br />om het H.O. te verlaten met wenselijke leercompetenties (instroom werkveld, LLL)<br />DoLeLe-project, 2007-2008<br />Plantijn Hogeschool, Hogeschool Zeeland, Pito Stabroek, Sint-Jozef Kontich, Reynaertcollege (Hulst), RSG ‘t Rijks (Bergen-op-Zoom)<br />Gebaseerd op:<br />- Praktijkervaring (S.O./V.O. & H.O. – Nederland en Vlaanderen)<br />- Onderzoek (IDU, ...)<br />- Andere bronnen (Dublindescriptoren,...)<br />Welke ?<br />
 46. 46. Crucialeleercompetenties<br />+ motivatie <br />+ zelfvertrouwen<br />+ taal<br />
 47. 47. Remediëren en versterken van leren<br />www.golewe.eu<br />
 48. 48. www.plantijn.be<br />www.golewe.eu<br />www.goleweb.eu<br />herman.vandemosselaer@plantijn.be<br />Volgende projectconferenties GoLeWe:<br />Hasselt, 9 december 2010<br />Antwerpen, 20 mei 2011<br />Info en contact<br />www.golewe.eu<br />
 49. 49. Referenties<br />Donche, V., & P. Van Petegem (2009). The development of learningpatterns of student teachers: a cross-sectional and longitudinalstudy. Higher education, 57(4), 463-475. <br />Donche, V., L. Coertjens, & P. Van Petegem (2010). The development of learning patterns throughout higher Education: a longitudinal study. Learning and Individual Differences, 20, 256-259. <br />Donche, V., P. Van Petegem, P., H. Van de Mosselaer & J. Vermunt, J. (in press). LEMO: een instrument voor feedback over leren en motivatie. [Lemo: a tool for feedback on learning and motivation] Plantyn: Mechelen.<br />Donche, V., & P. Van Petegem (in press). The relationship between entry characteristics, learning style and academic achievement of college freshmen. In M.E. Poulsen (Ed.), Higher education: teaching, internationalisation and student issues. New York: Nova Science Publishers.<br />Van de Mosselaer, H., P. Van Petegem, V. Donche & W. Ottoy (2006). Welke eerstejaars doen het beter? In: Delta nr. september, p. 37-43.<br />Van de Mosselaer, H., S. Hiels, V. Donche & P. Van Petegem (2008). Meer studiesucces door sterkere leercompetenties. In: Delta nr. 20, p. 21-25.<br />

×