Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Motiveren Van Onderpresteerders

17,407 views

Published on

Presentatie Drs. M. Groensmit
Kennis Maken kennis delen
3 november 2009

Published in: Education
 • I like this service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.WritePaper.info ⇐ So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Motiveren Van Onderpresteerders

 1. 1. Het motiveren van (onderpresterende) leerlingen drs.Miriam J.M.E.Groensmit
 2. 2. Vandaag <ul><li>Deel 1 </li></ul><ul><li>Aspecten van hoogbegaafdheid en onderpresteren. </li></ul><ul><li>Deel 2 </li></ul><ul><li>Handvatten om leerlingen te motiveren en daarmee onderpresteren tegen te gaan. </li></ul>
 3. 3. Wat willen we dat een leerling heeft bereikt als hij de school verlaat? Bedenk 5 doelen
 4. 4. Hersenontwikkeling pubers <ul><li>De hersenen zijn pas na het 20 ste jaar volgroeid </li></ul><ul><li>Puberhersenen kunnen nog niet plannen </li></ul><ul><li>Slimme leerlingen leggen sneller verbanden </li></ul><ul><li>tussen feiten dan andere leerlingen, maar </li></ul><ul><li>willen eerst (van ons) leren hoe ze dat moeten doen (leren leren, bv mindmappen) </li></ul><ul><li>Zegt Prof.Jolles uit Maastricht </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Een omgeving waarin: </li></ul><ul><li>niet wordt geluisterd </li></ul><ul><li>het onderwijsprogramma niet bevredigt of te makkelijk/moeilijk is </li></ul><ul><li>ouders en/of leerkrachten zeer dominant zijn </li></ul><ul><li>de leerling overschat wordt </li></ul>Wat bevordert onderpresteren?
 6. 6. Wat is een onderpresteerder <ul><li>Een leerling die niet laat zien wat hij/zij kan </li></ul><ul><li>Een leerling die niet weet wat hij/zij kan </li></ul>
 7. 7. Wie zijn onderpresteerders? <ul><li>Omdat onderwijs zich meestal op een </li></ul><ul><li>gemiddeld niveau leerling richt: </li></ul><ul><li>De slimme en/of hoogbegaafde leerling </li></ul><ul><li>De zwakke, niet(voldoende) gestimuleerde leerling </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Kent de antwoorden </li></ul><ul><li>Gefocussed en oplettend </li></ul><ul><li>Houdt van simpele logica </li></ul><ul><li>Werkt hard </li></ul><ul><li>Presteert bovengemiddeld </li></ul><ul><li>Technicus </li></ul><ul><li>Heeft altijd vragen </li></ul><ul><li>Diep betrokken, daarom soms afwezig </li></ul><ul><li>Drijft op complexiteit, ook in woorden </li></ul><ul><li>Hangt rond en test uit </li></ul><ul><li>Kan bovengemiddeld presteren - ondermaats </li></ul><ul><li>Uitvinder </li></ul>Slim? of hoogbegaafd?
 9. 9. thuis intelligentie creativiteit motivatie school vrienden Een hoogbegaafd kind is niet per se een hoogbegaafde volwassene Wat is hoogbegaafd? Model van Renzulli & M önks: 3 competenties, 3 invloedsferen.
 10. 10. Hoogbegaafde leerlingen <ul><li>De succesvolle leerling </li></ul><ul><ul><li>Perfectionistisch,risicomijdend,afhankelijk van docent:zoekt bevestiging </li></ul></ul><ul><li>De uitdagende leerling </li></ul><ul><ul><li>Corrigeert de leerkracht, competitief, slechte zelfcontrole, stelt regels ter discussie </li></ul></ul><ul><li>De onderduikende leerling </li></ul><ul><ul><li>- Ontkent begaafdheid, vermijdt uitdaging, zoekt sociale acceptatie, wisselt in vriendschappen </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>De drop-out </li></ul><ul><ul><li>Verzuimt regelmatig,maakt taken niet af, isoleert zichzelf,is creatief,verstoort </li></ul></ul><ul><li>De leerling met leer- of gedragsproblemen </li></ul><ul><ul><li>Werkt inconsistent,presteert gemiddeld of minder,verstoort, reageert af </li></ul></ul><ul><li>De zelfstandige leerling </li></ul><ul><ul><li>Sociale vaardigheden,werkt zonder bevestiging,ontwikkelt eigen doelen,heeft passies </li></ul></ul>Hoogbegaafde leerlingen (2)
 12. 12. Uitspraken van leerlingen <ul><li>Ik ben hoogbegaafd, hoef dus niet te werken </li></ul><ul><li>Ik mag/kan docent/medeleerling niets vragen </li></ul><ul><li>Ik weet niet hoe het werk aan te pakken </li></ul><ul><li>Ik kan beter niet aan deze taak beginnen, dan ziet niemand dat ik het niet kan </li></ul><ul><li>Alles is saai, waarom zou ik me uitsloven </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Interesse - Geen interesse </li></ul><ul><li>geconcentreerd - snel afgeleid </li></ul><ul><li>taakgericht - slechte werkhouding </li></ul><ul><li>perfectionist - slordig </li></ul><ul><li>prestatiegericht - onderpresterend </li></ul>Motivatie van (hoog)begaafde leerlingen is fragiel
 14. 14. De leerling gaat onderpresteren <ul><li>Als de leerling </li></ul><ul><li>Zijn leerstijl niet kent </li></ul><ul><li>vaardigheden mist </li></ul><ul><li>Een star karakter heeft </li></ul><ul><li>Afhankelijk is van waardering van anderen </li></ul>
 15. 15. Vandaag <ul><li>Deel 1 </li></ul><ul><li>Aspecten van hoogbegaafdheid en onderpresteren. </li></ul><ul><li>Deel 2 </li></ul><ul><li>Handvatten om leerlingen te motiveren en daarmee onderpresteren tegen te gaan. </li></ul>
 16. 16. Herken de onderpresteerder <ul><li>Belangstelling voor iets onverwachts </li></ul><ul><li>Sterk wisselende prestaties </li></ul><ul><li>Zoekt ouderen op </li></ul><ul><li>Zeer gevoelig </li></ul><ul><li>Goed geheugen </li></ul><ul><li>Mondeling beter dan schriftelijk </li></ul><ul><li>Niks afmaken of slecht plannen </li></ul><ul><li>Drang tot ontdekken </li></ul>
 17. 17. Typen onderpresteerders <ul><li>Absolute onderpresteerders </li></ul><ul><li>Relatieve onderpresteerders </li></ul>
 18. 18. Onderpresteerders hebben zich gepantserd Ik kan het Ben zelfverzekerd Ben trots op mezelf Het gevoel van steeds te falen Maar leidt tot Machteloosheid Afstand houden Niet mijn schuld Kwetsbaar Onverschillig Complimenten Ketsen af Bij een onderpresteerder stagneert de ontwikkeling Is moeilijk om te buigen naar want: Dus:
 19. 19. Hoe leerlingen motiveren <ul><li>Als docent </li></ul><ul><ul><ul><li>-In de klas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Individueel </li></ul></ul></ul><ul><li>Als ouders – omgang thuis </li></ul><ul><li>Als school – verbetermogelijkheden bieden </li></ul>
 20. 20. Denktrant leerling <ul><li>De begaafde: top down </li></ul><ul><ul><li>Geef hem een tekst en hij zoekt de woorden die hij niet kent zelf op. </li></ul></ul><ul><li>De gemiddelde en zwakke: bottom up </li></ul><ul><ul><li>Wil eerst de woorden leren en daarna de tekst lezen </li></ul></ul>
 21. 21. Hoe pakt de docent dit aan ? <ul><li>Luisteren naar de leerling (Vertrouwen opbouwen met de leerling) </li></ul><ul><li>Topdown / bottom up stof aanbieden </li></ul><ul><li>Haalbare successen organiseren </li></ul><ul><li>Reflectie op eigen handelen: waarom gaat iets goed/fout (bij leerling én docent)? </li></ul><ul><li>Verbetermogelijkheden bieden </li></ul>
 22. 22. Waar kun je als docent aan denken ? <ul><li>Differentiëren in de klas door niveauvragen gericht te stellen: </li></ul><ul><ul><li>Kennisvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassingsvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflecterende vragen </li></ul></ul><ul><li>Opdrachten differentiëren, alleen méér werkt niet </li></ul>
 23. 23. A andachtspunten <ul><li>Maak huiswerk bewust zinvol </li></ul><ul><li>Laat toetsen (deels) docentgebonden zijn </li></ul><ul><li>Zoek naar motiverende opdrachten (jongens andere dan meisjes?) </li></ul><ul><li>Zorg voor wederkerigheid in de klas </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Besef van acceptatie </li></ul><ul><li>Besef van eigen kunnen </li></ul><ul><li>Intrinsieke motivatie </li></ul><ul><li>En minder/niet door </li></ul><ul><li>Extrinsieke motivatie </li></ul><ul><li>Dreiging van afkeuring /angst </li></ul>Motivatie neemt toe door
 25. 25. Valkuilen voor een docent <ul><li>Leerlingen teveel ruimte geven (logboek!) </li></ul><ul><li>Oplossingen voorzeggen </li></ul><ul><li>Te weinig tijd nemen om te luisteren </li></ul><ul><li>Belonen van vermijdingsgedrag </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheid van de leerling overnemen </li></ul>
 26. 26. Handige vragen <ul><li>Wat moet je doen om dit tot een goed einde te brengen? </li></ul><ul><li>Wat maakt dat je er niet toe komt dit te doen? </li></ul><ul><li>Wat kun je hiervan leren? </li></ul><ul><li>Wat heb je nodig? </li></ul><ul><li>Welke actie ga je nu ondernemen? Breng een leerling in beweging! </li></ul><ul><li>Wat voor mogelijkheden heb je nog meer? </li></ul><ul><li>Hoe zal het voor je zijn als je je doel hebt bereikt? </li></ul><ul><li>Welke kwaliteiten bewonder je in mensen? </li></ul>
 27. 27. Verdere tips <ul><li>Bij het lesgeven: </li></ul><ul><li>Wees enthousiast over je eigen vak </li></ul><ul><li>Geef leerlingen de ruimte </li></ul><ul><li>Bied maatwerk </li></ul><ul><li>Bij de begeleiding </li></ul><ul><li>Neem leerlingen serieus </li></ul><ul><li>Help ze haalbare doelen te stellen </li></ul><ul><li>Zet vergrootglas op wat goed gaat </li></ul>
 28. 28. Tips voor ouders <ul><li>Prijs je kind alleen voor iets dat bereikt is na zijn/haar eigen inspanning </li></ul><ul><li>Stimuleer je kind met ervaringen buiten de school (stof) </li></ul><ul><li>Stimuleer je kind alles uit school te halen wat mogelijk is </li></ul><ul><li>Wees trots op zijn/haar inzet en niet alleen op het resultaat </li></ul>
 29. 30. Omgaan met begaafdheid binnen school <ul><li>Bevorder: </li></ul><ul><li>Differentiatie binnen de klas </li></ul><ul><li>Individuele benadering </li></ul><ul><li>Keuzeprogramma’s </li></ul><ul><li>Vrijheid binnen grenzen </li></ul><ul><li>Stimuleer uitblinken in één vak </li></ul>
 30. 31. Wat willen we dat een leerling heeft bereikt als hij de school verlaat?
 31. 32. Schoolloopbaan
 32. 33. Méér weten? <ul><li>Inhoud </li></ul><ul><li>Visie </li></ul><ul><li>Signaleren en selectie </li></ul><ul><li>Verbreden </li></ul><ul><li>POP </li></ul><ul><li>TOP </li></ul><ul><li>Bijlagen </li></ul><ul><li>www.stichtinglerenmotiveren.nl </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×