Kinderkerstdienst 2011

638 views

Published on

Kinderkerstviering
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kinderkerstdienst 2011

 1. 1. Kinderkerstdienst 2011 18 december om 14.30 uur Thema: spoor van Licht Organisatie: Kindernevendienst Organist: J. de Vries
 2. 2. Nu zijt wellekomeGezang 145 – 1, 2 en 3
 3. 3. 1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer; Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer; Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer; Kyrieleis.
 4. 4. 2. D herders op de velden hoorden een nieuw lied; Dat Jesus was geboren, zij wisten t niet. Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar; Bethlem is de stede daar is t geschied voorwaar; Kyrieleis.
 5. 5. 3. D heilige drie Koongen uit zo verre land, Zij zochten onze Here met offerhand. Z offerden ootmoedelijk mir, wierook ende goud. t Ere van den Kinde dat alle ding behoudt; Kyrieleis.
 6. 6. Kinderkerstdienst 2011 18 december om 14.30 uur Thema: spoor van Licht Organisatie: Kindernevendienst Organist: J. de Vries
 7. 7. Openingswoorden afkondigingen
 8. 8. Komt allen tezamen vers 1, 2 en 4
 9. 9. 1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu den vorst der englen hier geboren Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.
 10. 10. 2. De hemelse englen riepen eens de herders weg van de kudde naar ‘t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! Komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden die Koning.
 11. 11. 4. O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefde in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden die Koning.
 12. 12. Gebed
 13. 13. De herdertjes lagen bij nachte joh. de heer 609 – 1, 2, 4
 14. 14. 1. De herdertjes lagen bij nachte, Zij lagen bij nacht in het veld; Zij hielden vol trouwe de wachte; Zij hadden hun schaapjes geteld. Daar hoorden zij d engelen zingen, Hun liederen vloeiend en klaar; De herders naar Bethlehem gingen; t liep tegen het nieuwe jaar.
 15. 15. 2. Toen zij er te Bethlehem kwamen, Daar schoten drie stralen dooreen; Een straal van omhoog zij vernamen; Een straal uit het kribje beneên; Daar vlamd er een straal uit hun ogen En viel op het Kindeke teer; Zij stonden tot schreiens bewogen En knielden bij Jesus neer.
 16. 16. 4. “Och kindje, Och kindje, dat heden in t nederig stalletje kwaamt, ach, laat ons Uw paden betreden; want Gij hebt de wereld beschaamd. Gij kwaamt om de wereld te winnen, de machtigste vijand te slaan; de kracht Uwer liefde van binnen kan wereld noch hel weerstaan”.
 17. 17. Verhaal‘De herders geloven hun oren niet!’
 18. 18. Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? Vrouwen zingen vraag & mannen zingen antwoord
 19. 19. V: Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? M: Ik heb eens gekeken in een oude stalDaar zag ik een wonder, dat’k vertellen zal
 20. 20. V: Zeg eens herder, wat heb jij gezien? M: ‘k Zag er een os en ezel bij een voederbak‘t Was er koud en donker; tocht kwam door het dak
 21. 21. V: Zeg eens herder, wat zag je nog meer?M: Ja, ik zag een kindje, schreiend van kouen daarbij stond Jozef, die ‘t warmen zou
 22. 22. V: Zeg eens herder, zag je soms nog meer?M: ‘k Zag dat Maria ‘t kind in de armen nam Os en ezel keken, ook een heel klein lam
 23. 23. V: Zeg eens herder, is het lief een schoon? M: Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maanSchoner dan de hemel waar de sterren staan
 24. 24. V: Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd? M: Ja, het vraagt om liefde; schatten vraagt het geen Laten wij dan allen gaan tot Hem alleen
 25. 25. Spel: Wie ben ik?
 26. 26. Midden in de winternacht ELB 106 – 1 en 3De kinderen mogen de muziekinstrumenten gebruiken die onder de stoelen liggen.
 27. 27. 1. Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!
 28. 28. 3. Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister Want de dag is niet meer ver, bode van de luister Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom Kere om, kere om, laat de bel-trom horen: Christus is geboren!
 29. 29. Luid klokjes klingelingeling De kinderen mogen de muziekinstrumenten gebruiken.
 30. 30. Luidt klokjes klingelingeling, luidt klokjes kling. Laat de boodschap horen, Jezus is geboren. Met die blijde klanken, willen wij God danken.Luidt klokjes klingelingeling, Luidt klokjes kling.
 31. 31. Vertelling:Gemopper in de kerstboom
 32. 32. Hoor de englen zingen de eer Gezang 135 – 1,2, 3
 33. 33. 1.Hoor de engelen zingen deer van de nieuwgeboren Heer! Vreed op aarde, t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het Kind van Bethlehem!Hoor de engelen zingen deer van de nieuwgeboren Heer!
 34. 34. 2. Hij, die heerst op s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in in het menselijk gezin.Hoor, de englen zingen deer van de nieuwgeboren Heer!
 35. 35. 3.Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.Hoor, de englen zingen deer van de nieuwgeboren Heer!
 36. 36. Dankgebed & Collecte De opbrengst van de collecte is voor deKindertehuis Horeb waar ons sponsorkind Caroliane woont.
 37. 37. Stille nacht, heilige nacht Gezang 143 - 1, 3
 38. 38. 1. Stille Nacht, Heilige Nacht. Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal werd geboren in Bethlehems stal. Hij, der schepselen Heer Hij, der schepselen Heer.
 39. 39. 3. Stille Nacht, Heilige Nacht, Heil en vree wordt gebracht, aan een wereld, verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen! Gode zij eer Amen! Gode zij eer.
 40. 40. Afsluiting
 41. 41. Leuk dat jullie erbij waren!Aan de bar is warme chocomelk en lekkers voor iedereen. Namens de Kindernevendienst

×