Geloofsvertrouwen

479 views

Published on

Voorganger ds Heslinga
organist dhr Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geloofsvertrouwen

 1. 1. WelkomVoorganger ds HeslingaOrganist dhr Johannes de VriesThema: “Geloofsvertrouwen”<br />
 2. 2. Voor de dienst zingen we ELB 2991 Welk een vriend is onze Jezus,die in onze plaats wil staan!Welk een voorrecht, dat ik door Hemaltijd vrij tot God mag gaan.Dikwijls derven wij veel vrede,dikwijls drukt ons zonde neer,juist omdat wij 't al niet brengenin 't gebed tot onze Heer.<br />
 3. 3. 2Leidt de weg soms door verzoeking,dat ons hart in 't strijduur beeft,gaan wij dan met al ons strijden,tot Hem, die verlossing geeft.Kan een vriend ooit trouwer wezen,dan Hij, die ons lijden draagt!Jezus biedt ons aan genezing;Hij alleen is 't die ons schraagt.<br />
 4. 4. 3Zijn wij zwak, belast, beladen,en ter neer gedrukt door zorg,dierb're Heiland! Onze Toevlucht!Gij zijt onze Hulp en Borg.Als soms vrienden ons verlaten,gaan wij biddend tot de Heer;in zijn armen zijn wij veilig.Hij verlaat ons nimmermeer.<br />
 5. 5. WelkomVoorganger ds HeslingaOrganist dhr Johannes de VriesThema: “Geloofsvertrouwen”<br />
 6. 6. Psalm 84 – 1, 21 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,het huis waar Gij uw naam en eerhebt laten wonen bij de mensen.Hoe brand ik van verlangen omte komen in uw heiligdom.Wat zou mijn hart nog liever wensendan dat het juichend U ontmoetdie leven zijt en leven doet.<br />
 7. 7. 2Het heil dat uw altaar omgeeftbeschermt en koestert al wat leeft.De mus, de zwaluw vindt een woning.Haar jongen zijn in veiligheid.Mij is een schuilplaats toebereidin het paleis van U, mijn Koning.Heil hen die toeven aan uw hofen steeds zich wijden aan uw lof.<br />
 8. 8. Votum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.<br />
 9. 9. G 436 – 1, 5, 61Jezus neemt de zondaars aan.Roept dit troostwoord toe aan allendie verdwaald, van Hem vandaan,in het donker struiklen, vallen.Hij leert hun zijn wegen gaan:Jezus neemt de zondaars aan.<br />
 10. 10. 5Dit vertroost mij, geeft mij moed:Zijn mijn zonden als scharlaken,Hij zal door zijn kostbaar bloedwit als sneeuw mijn leven maken.Hij zal mij terzijde staan:Jezus neemt de zondaars aan.<br />
 11. 11. 6Hoe 't geweten spreekt in mij,hoe de wet mij aan wil klagen,Die mij oordeelt, spreekt mij vrij,Hij heeft zelf mijn schuld gedragen,en mijn zonden weggedaan:Jezus neemt de zondaars aan.<br />
 12. 12. Jezus zegt, <br />dat Hij hier van ons verwacht,<br />
 13. 13. 1<br />Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,<br />dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.<br />En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn',<br />jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!<br />
 14. 14. 2<br />Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,<br />of het helder licht geeft, of ook bijna niet.<br />Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,<br />Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!<br />
 15. 15. 3<br />Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,<br />overal op aarde zonde en droefenis. <br />Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,<br />jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.<br />
 16. 16. Wij gaan, tot straks!!<br />
 17. 17. Lezen P 18 – 1 en 21 t/m 30Danklied des konings 1 Voor de koorleider. Van de knecht des HEREN, van David, die tot de HERE de woorden van dit lied sprak, ten dage dat de HERE hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de hand van Saul.<br />
 18. 18. 21 De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij, 22 want ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. <br />
 19. 19. 23 Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen en zijn inzettingen deed ik niet van mij weg, 24 maar ik was onberispelijk jegens Hem, en wachtte mij voor ongerechtigheid.<br />
 20. 20. 25 De HERE heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vóór zijn ogen. 26 Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, <br />
 21. 21. 27 jegens de reine toont Gij U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander. 28 Gij toch verlost het ellendige volk en vernedert de hovaardige ogen.<br />
 22. 22. 29 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. 30 Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.<br />
 23. 23. P 18 – 1, 8, 15Ik heb U lief van ganser harte, HERE.Gij immers zult het onheil van mij weren.Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.<br />
 24. 24. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.<br />
 25. 25. 8Gij immers zult het arme volk verhogen,en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen.Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt,waarvoor de dichte duisternis verdwijnt.<br />
 26. 26. Met U durf ik mij in de strijd te wagen,de legerbenden op de vlucht te jagen.Met U ga ik door water en door vuur,en met mijn God spring ik over een muur<br />
 27. 27. 15Ik loof U, HEER, ik loof uw zegeningen,onder de volken zal ik psalmen zingen.De HEER heeft mij gered uit elk gevaar.Hoe groot, hoe onuitspreeklijk wonderbaar!<br />
 28. 28. Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde,zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde,zal door de tijden met ons verder gaan,met David en zijn huis nu en voortaan.<br />
 29. 29. Geloofsvertrouwen30 Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.<br />
 30. 30. G 3411Gij hebt uw woord gegevennog voor ik U iets vroeg,dat is voor heel mijn leven,ja voor de dood genoeg.Uw woord is daad, o Vader,werd brood in de woestijn,werd mens en is mij naderdan wie mijn naasten zijn.<br />
 31. 31. 2Nu ik U heb gegevenmijn woord op deze dag,geef dat met heel mijn levenik daarvoor instaan mag,dat ik het in mijn dadenwaarmaak aan iedereen.Maak zichtbaar uw genadedoor mij en om mij heen.<br />
 32. 32. 3God, die uw woord gegeven,uw Zoon gezonden hebten naar zijn beeld het levenvan wie U kent herschept,wees door uw Geest met allendie hebben ja gezegd,dat zij die staan niet vallen.Maak Gij ons trouw en echt.<br />
 33. 33. Bidden en dankenCollecte1ste voor het jeugdwerk2de voor eigen gemeente<br />
 34. 34. Slotlied G 477Geest van hierboven,leer ons geloven,hopen, liefhebben door uw kracht!Hemelse Vrede,deel U nu medeaan een wereld die U verwacht!Wij mogen zingenvan grote dingen,<br />
 35. 35. als wij ontvangenal ons verlangen,met Christus opgestaan. Halleluja!Eeuwigheidslevenzal Hij ons geven,als wij herborenHem toebehoren,die ons is voorgegaan. Halleluja!<br />
 36. 36. 2Wat kan ons schaden,wat van U scheiden,Liefde die ons hebt liefgehad?Niets is ten kwade,wat wij ook lijden,Gij houdt ons bij de hand gevat.<br />
 37. 37. Gij hebt de zegevoor ons verkregen,Gij zult op aardede macht aanvaardenen onze koning zijn. Halleluja!Gij, onze Here,doet triomferendie naar U hetenen in U weten,dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!<br />
 38. 38. Zegen 3 x amen<br />
 39. 39. Vanavond om 19.00 uurNoordwolde zingt……..met Message<br />

×