Noordwolde zingt met……     Durk en Anneke.     Welkom.Organist is Johannes de Vries.
VDD Opw 525Jubel het uit
allen:Jubel het uit (Opw 525)  t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
Jubel het uit (Opw 525)  t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
Jubel het uit (Opw 525)  t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
Jubel het uit (Opw 525)  t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
Jubel het uit (Opw 525)  t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
Jubel het uit (Opw 525)  t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
Jubel het uit (Opw 525)  t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
Noordwolde zingt met……     Durk en Anneke.     Welkom.Organist is Johannes de Vries.
Opw 224 – 1, 2 / elb 348 Komt laat ons zingen  (God is goed)
Komt laat ons zingen (EL 348)  t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.
Komt laat ons zingen (EL 348)  t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.
Komt laat ons zingen (EL 348)  t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.
Komt laat ons zingen (EL 348)  t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.
Opw 224 – 1, 3 Ik wil zingen
Ik wil zingen van mijn Heiland,van zijn liefde, wondergroot,die Zichzelve gaf aan t kruishouten mij redde van de dood.Refr...
k Wil mijn dierbre Heiland prijzen,spreken van zijn grote kracht.Hij kan overwinning gevenover zond en satans macht.(refre...
P 105 -1 (ob)Looft, looft verheugd de HEER      der heren,
1 Looft, looft verheugd de HEER       der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem        eren.  Laat alle volk...
Gebed.
Durk en Anneke zingen: Welk een vriend is   onze Jezus
Op die heuvel daarginds  (ruw houten kruis)Coupletten Durk en Anneke /   refrein gemeente
Durk en AnnekeOp die heuvel daarginds, stond eenruwhouten kruis,het symbool van vervloeking enschuld.Maar dat kruis is voo...
Refrein met gemeente:k Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekte...
Durk en AnnekeO, dat ruwhouten kruis,door de wereld gesmaad,heeft een wondre bekoring enmacht.Want Gods Zoon liet Zijn tro...
Refrein met gemeente:k Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekte...
Durk en AnnekeVan dat ruwhouten kruis,met het bloed van Gods Zoon,straalt een licht dat door nietswordt gedoofd.Vol van sc...
Refrein met gemeente:k Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekte...
Durk en AnnekeHelp mij Heer, aan dat kruis,trouw te zijn tot de dood,ook als hier smaad en spot is mijnloon.Want dat kruis...
Refrein met gemeente:k Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekte...
Samenzang:464 – 1, 2, 3 Wees stil
allen:Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)  t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)  t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)  t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)  t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)  t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)  t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Laten we een ogenblik stil zijn!Daarna zingen we “Kom in mijn  hart”, ELB 209 – 1, 2, 3
1Kom in mijn hart, kom in mijn hart, kom iedere macht onttronen.Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon,mijn hart door uw Geest ...
2 Reinig mijn hart, reinig mijn hart   in bronnen van uw genade:Uw Woord geneest; uw bloed, uw        Geestzij s...
3Heer van mijn hart, Heer van mijn       hart, blijf eeuwig daar resideren.Houd Gij er hof. Laat liefde-en lof  e...
Durk en Anneke zingen     De Heilige stadLaatste couplet met de gemeente
Terwijl k eens lag te slapenkreeg ik een schone droom.Ik was in t oud Jeruzalem k stond aan de tempelzoom.ik hoorde kind r...
Jeruzalem, Jeruzalem,zing uwen Vorst ter eer! t Hosanna in de Hoge,t Hosanna voor uw Heer!
Doch eensklaps werd het alleszo donker om mij heen.Het kinderkoor verstomde,en de eng lenschaar verdween.Ik zag een kruis ...
Jeruzalem, Jeruzalem!Gij die uw Vorst veracht Hosanna in de Hoge,Hosanna „t is volbracht!
En weder zag k een ander beeld,Doch nu vol heerlijkheid;Een stad, die, als een bruid versierd,Haar koning wachtend beidt. ...
Miljoenen gingen uit en in;geen wanklank werd gehoord.Maar onder harp en cymbeltoonjuicht mens en Eng len stem.Tot eer van...
Allen Jeruzalem, Jeruzalem,nu is voorbij uw strijd! Hosanna in de hoge,Hosanna in eeuwigheid. Hosanna in de hoge,Hosanna...
Klazien leest met ons Rom. 8 : 28a, aansluitend het gedicht    “Ik blijf geloven”
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen  meewerken ten goede,
Ik blijf geloven,o Heer mijn God,Dat U daarboven,Bestuurt mijn lot.Is t leven donker,De weg soms ruw,Geen ster geflonker,I...
Ik blijf U verwachtenEn buig mij neer.Want in mijn hartKlinkt kalm en zacht,Een lied van hoop,Zelfs in de nacht.En tot mij...
Durk en Anneke zingen:“Voetstappen in het zand”
Ik droomde eens en zie ik liep,aan het strand bij lage tij.Ik was daar niet alleen,want ook de Heer liep aan mijn zij.We l...
Ik stopte en keek achter mijEn zag mijn levensloop,In tijden van geluk en vreugd,Van diepe smart en hoop.Maar als ik goed ...
Ik zei toen: Heer waarom dan toch?Juist toen k U nodig had,Juist toen ik zelf geen uitkomst zagOp het zwaarste deel van he...
Samenzang Opw 215 – 1, 3, 5De Heer is mijn Herder
De Heer is mijn herder en geendingontbreekt mij naar zijn wil;Hij schenkt mij rust in grazig land,aan waatren klaar en stil
Al ga ik door een duister dal,ik vrees geen kwaad, want Gijzijt altijd met mij en uw stoken staf vertroosten mij.
Zo zullen heil en goedheid grootmij volgen dag aan dag,en ik verkeer in s Heren huis,waar k eeuwig wonen mag.
Samenzang   G 14 – 1, 5De Heer is mijn Herder
allen:De Heer is mijn Herder (LvdK 14)  t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
De Heer is mijn Herder (LvdK 14)  t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
De Heer is mijn Herder (LvdK 14)  t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
De Heer is mijn Herder (LvdK 14)  t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
Durk en Anneke zingen als   geloofsbelijdenis“Ik geloof, dat God mij….”    Refrein allen.
Ik geloof, dat God mij nooitalleen zal laten gaan.Want Hij is mijn Vader,die mij altijd bij zal staanzo zal Hij ons leiden...
Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja.Dit is mijn geloof in God.
Ik geloof in Christus alsde een‟ge Zoon van God.Die door God de Vader onderons gezonden werden die door de Geest toenuit e...
Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja.Dit is mijn geloof in God.
Ik geloof dat Christus onsZijn Heilge Geest toen gaf,dat de Geest mij zeggen wilwat „k doen en laten mag,dat ik daarom lev...
2x Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja.Dit is mijn geloof in God.
Dankgebed.
Durk en Anneke zingen   “Het onze Vader”één keer voor, daarna met de     gemeente
Durk en AnnekeOnze Vader (-)  t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
Onze Vader (-)  t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
Onze Vader (-)  t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
AllenOnze Vader (-)  t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
Onze Vader (-)  t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
Onze Vader (-)  t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
Collecte1ste Wycliffe (bijbelvertalers)    2de onkosten
Durk en Anneke zingenELB 406 Eens zal op die grote    morgen……
Slotlied ELB 125 – 1, 2, 3“Geprezen zij de Heer die    eeuwig leeft”
Geprezen zij de Heer (EL 125)  t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
Geprezen zij de Heer (EL 125)  t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
Geprezen zij de Heer (EL 125)  t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
Geprezen zij de Heer (EL 125)  t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
Geprezen zij de Heer (EL 125)  t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
Geprezen zij de Heer (EL 125)  t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
Geprezen zij de Heer (EL 125)  t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
Geprezen zij de Heer (EL 125)  t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
Geprezen zij de Heer (EL 125)  t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
Fijn dat u er was. Op 19 februari om 19.00 is devolgende Noordwolde zingt met…. dan komt het koor Jubilate uit     ...
Noordwolde zingt met...Durk en Anneke
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Noordwolde zingt met...Durk en Anneke

425 views

Published on

Noordwolde zingt met....Durk en Ann

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noordwolde zingt met...Durk en Anneke

 1. 1. Noordwolde zingt met…… Durk en Anneke. Welkom.Organist is Johannes de Vries.
 2. 2. VDD Opw 525Jubel het uit
 3. 3. allen:Jubel het uit (Opw 525) t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 4. 4. Jubel het uit (Opw 525) t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 5. 5. Jubel het uit (Opw 525) t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 6. 6. Jubel het uit (Opw 525) t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 7. 7. Jubel het uit (Opw 525) t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 8. 8. Jubel het uit (Opw 525) t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 9. 9. Jubel het uit (Opw 525) t. I, Watts; m. G.F. Händel; v. M. Schaart
 10. 10. Noordwolde zingt met…… Durk en Anneke. Welkom.Organist is Johannes de Vries.
 11. 11. Opw 224 – 1, 2 / elb 348 Komt laat ons zingen (God is goed)
 12. 12. Komt laat ons zingen (EL 348) t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.
 13. 13. Komt laat ons zingen (EL 348) t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.
 14. 14. Komt laat ons zingen (EL 348) t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.
 15. 15. Komt laat ons zingen (EL 348) t. H. Kingsbury; m. A.R. Steadman; v. J.v.d. Werken.
 16. 16. Opw 224 – 1, 3 Ik wil zingen
 17. 17. Ik wil zingen van mijn Heiland,van zijn liefde, wondergroot,die Zichzelve gaf aan t kruishouten mij redde van de dood.Refrein:Zing, o zing van mijn Verlosser.Met zijn bloed kocht Hij ook mij:Aan het kruis schonk Hij genade,droeg mijn schuld en ik was vrij.
 18. 18. k Wil mijn dierbre Heiland prijzen,spreken van zijn grote kracht.Hij kan overwinning gevenover zond en satans macht.(refrein)Zing, o zing van mijn Verlosser.Met zijn bloed kocht Hij ook mij:Aan het kruis schonk Hij genade,droeg mijn schuld en ik was vrij.
 19. 19. P 105 -1 (ob)Looft, looft verheugd de HEER der heren,
 20. 20. 1 Looft, looft verheugd de HEER der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaande wondren, die Hij heeft gedaan.En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.
 21. 21. Gebed.
 22. 22. Durk en Anneke zingen: Welk een vriend is onze Jezus
 23. 23. Op die heuvel daarginds (ruw houten kruis)Coupletten Durk en Anneke / refrein gemeente
 24. 24. Durk en AnnekeOp die heuvel daarginds, stond eenruwhouten kruis,het symbool van vervloeking enschuld.Maar dat kruis is voor ons, toch hetkostbaarst kleinood,daar Gods wet aan dat hout werdvervuld.
 25. 25. Refrein met gemeente:k Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekten Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor deeuwigheidskroon.
 26. 26. Durk en AnnekeO, dat ruwhouten kruis,door de wereld gesmaad,heeft een wondre bekoring enmacht.Want Gods Zoon liet Zijn troon,Hij droeg smaadheid en hoon,om de vreugd die dat kruis voor onsbracht.
 27. 27. Refrein met gemeente:k Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekten Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor deeuwigheidskroon.
 28. 28. Durk en AnnekeVan dat ruwhouten kruis,met het bloed van Gods Zoon,straalt een licht dat door nietswordt gedoofd.Vol van schoonheid en pracht, volvan reddende kracht,voor een ieder die in Hem gelooft.
 29. 29. Refrein met gemeente:k Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekten Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor deeuwigheidskroon.
 30. 30. Durk en AnnekeHelp mij Heer, aan dat kruis,trouw te zijn tot de dood,ook als hier smaad en spot is mijnloon.Want dat kruis droeg de straf, namde schuld van mij af,t werd de toegang voor mij totGods troon.
 31. 31. Refrein met gemeente:k Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekten Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor deeuwigheidskroon.
 32. 32. Samenzang:464 – 1, 2, 3 Wees stil
 33. 33. allen:Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 34. 34. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 35. 35. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 36. 36. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 37. 37. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 38. 38. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 39. 39. Laten we een ogenblik stil zijn!Daarna zingen we “Kom in mijn hart”, ELB 209 – 1, 2, 3
 40. 40. 1Kom in mijn hart, kom in mijn hart, kom iedere macht onttronen.Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon,mijn hart door uw Geest bewonen.
 41. 41. 2 Reinig mijn hart, reinig mijn hart in bronnen van uw genade:Uw Woord geneest; uw bloed, uw Geestzij stuiten de stroom van t kwade.
 42. 42. 3Heer van mijn hart, Heer van mijn hart, blijf eeuwig daar resideren.Houd Gij er hof. Laat liefde-en lof en vrede vandaar regeren.
 43. 43. Durk en Anneke zingen De Heilige stadLaatste couplet met de gemeente
 44. 44. Terwijl k eens lag te slapenkreeg ik een schone droom.Ik was in t oud Jeruzalem k stond aan de tempelzoom.ik hoorde kind ren zingeneen lied vol blijde klank;en t was als paarden Engelenzich juichend aan hun zang:en t was als paarden Engelenzich juichend aan hun zang.
 45. 45. Jeruzalem, Jeruzalem,zing uwen Vorst ter eer! t Hosanna in de Hoge,t Hosanna voor uw Heer!
 46. 46. Doch eensklaps werd het alleszo donker om mij heen.Het kinderkoor verstomde,en de eng lenschaar verdween.Ik zag een kruis verrijzen;toen werd het plots ling nacht.En klonk van gindse heuveltopeen stem; Het is volbracht.En klonk van gindse heuveltopeen stem; Het is volbracht.
 47. 47. Jeruzalem, Jeruzalem!Gij die uw Vorst veracht Hosanna in de Hoge,Hosanna „t is volbracht!
 48. 48. En weder zag k een ander beeld,Doch nu vol heerlijkheid;Een stad, die, als een bruid versierd,Haar koning wachtend beidt. k zag straten van het zuiverst goud,door d open paarlen poort.
 49. 49. Miljoenen gingen uit en in;geen wanklank werd gehoord.Maar onder harp en cymbeltoonjuicht mens en Eng len stem.Tot eer van God en van het Lam,in t nieuw Jeruzalem.Tot eer van God en van het Lam,in t nieuw Jeruzalem.
 50. 50. Allen Jeruzalem, Jeruzalem,nu is voorbij uw strijd! Hosanna in de hoge,Hosanna in eeuwigheid. Hosanna in de hoge,Hosanna in eeuwigheid.
 51. 51. Klazien leest met ons Rom. 8 : 28a, aansluitend het gedicht “Ik blijf geloven”
 52. 52. 28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede,
 53. 53. Ik blijf geloven,o Heer mijn God,Dat U daarboven,Bestuurt mijn lot.Is t leven donker,De weg soms ruw,Geen ster geflonker,Ik steun op U!Gij zult mij leidenMijn God en Heer.
 54. 54. Ik blijf U verwachtenEn buig mij neer.Want in mijn hartKlinkt kalm en zacht,Een lied van hoop,Zelfs in de nacht.En tot mijn ziel,Spreekt troostend Gij,Wanhoop niet,Ik ben erbij!
 55. 55. Durk en Anneke zingen:“Voetstappen in het zand”
 56. 56. Ik droomde eens en zie ik liep,aan het strand bij lage tij.Ik was daar niet alleen,want ook de Heer liep aan mijn zij.We liepen saam het leven door,en lieten in het zandeen spoor van stappen, twee aantwee,de Heer liep aan mijn hand.
 57. 57. Ik stopte en keek achter mijEn zag mijn levensloop,In tijden van geluk en vreugd,Van diepe smart en hoop.Maar als ik goed het spoor bekeek,Zag ik langs heel de baan,Daar waar het juist het moeilijkstwas,Maar één paar stappen staan.
 58. 58. Ik zei toen: Heer waarom dan toch?Juist toen k U nodig had,Juist toen ik zelf geen uitkomst zagOp het zwaarste deel van het pad.De Heer keek me toen vol liefde aanEn antwoordde op mijn vragen:Mijn lieve kind, toen t moeilijkstwasToen heb Ik jou gedragen.
 59. 59. Samenzang Opw 215 – 1, 3, 5De Heer is mijn Herder
 60. 60. De Heer is mijn herder en geendingontbreekt mij naar zijn wil;Hij schenkt mij rust in grazig land,aan waatren klaar en stil
 61. 61. Al ga ik door een duister dal,ik vrees geen kwaad, want Gijzijt altijd met mij en uw stoken staf vertroosten mij.
 62. 62. Zo zullen heil en goedheid grootmij volgen dag aan dag,en ik verkeer in s Heren huis,waar k eeuwig wonen mag.
 63. 63. Samenzang G 14 – 1, 5De Heer is mijn Herder
 64. 64. allen:De Heer is mijn Herder (LvdK 14) t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
 65. 65. De Heer is mijn Herder (LvdK 14) t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
 66. 66. De Heer is mijn Herder (LvdK 14) t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
 67. 67. De Heer is mijn Herder (LvdK 14) t. J.J.L. ten Kate; m. J.G. Bastiaans
 68. 68. Durk en Anneke zingen als geloofsbelijdenis“Ik geloof, dat God mij….” Refrein allen.
 69. 69. Ik geloof, dat God mij nooitalleen zal laten gaan.Want Hij is mijn Vader,die mij altijd bij zal staanzo zal Hij ons leiden inde strijd van het bestaan.Dit is mijn geloof in God.
 70. 70. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja.Dit is mijn geloof in God.
 71. 71. Ik geloof in Christus alsde een‟ge Zoon van God.Die door God de Vader onderons gezonden werden die door de Geest toenuit een maagd geboren werd.Dit is mijn geloof in God.
 72. 72. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja.Dit is mijn geloof in God.
 73. 73. Ik geloof dat Christus onsZijn Heilge Geest toen gaf,dat de Geest mij zeggen wilwat „k doen en laten mag,dat ik daarom leven kan,vandaag en alle dag.Dit is mijn geloof in God.
 74. 74. 2x Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja.Dit is mijn geloof in God.
 75. 75. Dankgebed.
 76. 76. Durk en Anneke zingen “Het onze Vader”één keer voor, daarna met de gemeente
 77. 77. Durk en AnnekeOnze Vader (-) t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
 78. 78. Onze Vader (-) t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
 79. 79. Onze Vader (-) t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
 80. 80. AllenOnze Vader (-) t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
 81. 81. Onze Vader (-) t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
 82. 82. Onze Vader (-) t. Matteüs 6:9-13 (NBG ‟51); m. anoniem
 83. 83. Collecte1ste Wycliffe (bijbelvertalers) 2de onkosten
 84. 84. Durk en Anneke zingenELB 406 Eens zal op die grote morgen……
 85. 85. Slotlied ELB 125 – 1, 2, 3“Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft”
 86. 86. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 87. 87. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 88. 88. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 89. 89. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 90. 90. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 91. 91. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 92. 92. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 93. 93. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 94. 94. Geprezen zij de Heer (EL 125) t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame
 95. 95. Fijn dat u er was. Op 19 februari om 19.00 is devolgende Noordwolde zingt met…. dan komt het koor Jubilate uit Wolvega. Voor nu wel thuis en een gezegende week.

×