Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fijn dat u er bent. Voorganger ds Rozeboom organist Johannes de Vries Thema:”Dient de Heer met vreugde”
Opw 276 Laat heel de wereld het zien, maak de volk'ren weer blij door de klank van zijn stem. Heuvels en dalen breek uit! ...
Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't...
Laat heel de wereld het zien, maak gevangenen vrij, breng de eenzamen thuis. Heel satans bolwerk stort neer, door 't gebed...
Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't...
Laat heel de wereld nu staan vol ontzag voor zijn naam, zing het lied dat Hem eert. Wees niet meer stil, zeg het voort tot...
Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't...
Fijn dat u er bent. Voorganger ds Rozeboom organist Johannes de Vries Thema:”Dient de Heer met vreugde”
Stil gebed Daarna ELB 161 Komt, laat ons vrolijk zingen
Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep. Die bloemen, vissen, vogels uit niets tot leven riep; met nevels a...
Die heuvels schiep en dalen, waar Hij de aard' betrad, die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad. Looft Hem dan ...
O, God die ons in Christus een machtig Vader zijt, verlos ons van het kwade nu en in eeuwigheid. Leer ons als kind'ren lev...
Aanvangswoord en groet  Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwig...
Gebed Daarna G 224 – 1, 6 Kondigt het jubelend aan, laat het de windstreken horen, doet het de aarde verstaan: God heeft ...
Gez. 224 : 6 daaruit ontspringt ons bestaan, zo zijn wij wedergeboren! Kondigt het jubelend aan, laat heel de wereld het h...
Gebed om de Heilige Geest. Lezen Psalm 100 Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, heel de aarde, 2 dien de HE...
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 4 Kom zijn poorten binnen met ee...
5 de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.
 Ps. 100 : 1 allen Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein,...
2 vrouwen Roept uit met blijdschap: "God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij h...
3 Mannen Treedt statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Heft hier voor God uw lofzang...
4 Allen Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ...
Lukas 7 : 31 – 35  Jezus en Johannes
31 ‘Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken, waarop lijken ze? 32 Ze lijken op kinderen die op het mar...
toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.” 33 Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en dr...
“ Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” 35 En toch is de Wijsheid door al ha...
Dient de Here met vreugde
Gez. 157 : 6 Laat al het vrolijke geluid van stemmen, van viool en fluit, te zijner ere klinken. Hij staat voor altijd aan...
Laat ons samen spelen, zingen, dansen, springen voor den Here, die de Koning is der ere.
Gez. 157 : 3 Gij schittert als een edelsteen, mijn hart is vol van U alleen, uw liefde doet mij leven. Hoe groei ik in uw ...
Aan U blijft nu heel mijn leven weggegeven, om te ontvangen U, mijn liefde, mijn verlangen.
Elb. 188 'K Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn v...
Danken en bidden Collecte 1 ste Open Doors 2 de eigen gemeente
Gez. 476 : 1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, voor de aanvang aller dingen s...
engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Imman...
Gez. 476 : 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't ein...
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U trio...
Gezegende week.
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dient de Here met vreugde

868 views

Published on

Voorganger ds Rozeboom
organist Johannes de Vries
luister mee via kerknoordwolde.nl
of audioserver.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dient de Here met vreugde

 1. 1. Fijn dat u er bent. Voorganger ds Rozeboom organist Johannes de Vries Thema:”Dient de Heer met vreugde”
 2. 2. Opw 276 Laat heel de wereld het zien, maak de volk'ren weer blij door de klank van zijn stem. Heuvels en dalen breek uit! Kom en juich, zing het luid! Klap je handen voor Hem!
 3. 3. Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij.
 4. 4. Laat heel de wereld het zien, maak gevangenen vrij, breng de eenzamen thuis. Heel satans bolwerk stort neer, door 't gebed tot de Heer, door de kracht van het kruis.
 5. 5. Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij.
 6. 6. Laat heel de wereld nu staan vol ontzag voor zijn naam, zing het lied dat Hem eert. Wees niet meer stil, zeg het voort tot de wereld het hoort: Jezus regeert!
 7. 7. Refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij. Het maakt vrij.
 8. 8. Fijn dat u er bent. Voorganger ds Rozeboom organist Johannes de Vries Thema:”Dient de Heer met vreugde”
 9. 9. Stil gebed Daarna ELB 161 Komt, laat ons vrolijk zingen
 10. 10. Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep. Die bloemen, vissen, vogels uit niets tot leven riep; met nevels als een sluier de groene aarde tooit, zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit.
 11. 11. Die heuvels schiep en dalen, waar Hij de aard' betrad, die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad. Looft Hem dan die de mensen tot vreugd' geschapen heeft, en die ons onze schulden om Jezus'wil vergeeft.
 12. 12. O, God die ons in Christus een machtig Vader zijt, verlos ons van het kwade nu en in eeuwigheid. Leer ons als kind'ren leven, en spelen in uw hof, en met de eng'len zingen, uw glorie en uw lof.
 13. 13. Aanvangswoord en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 14. 14. Gebed Daarna G 224 – 1, 6 Kondigt het jubelend aan, laat het de windstreken horen, doet het de aarde verstaan: God heeft ons wedergeboren!
 15. 15. Gez. 224 : 6 daaruit ontspringt ons bestaan, zo zijn wij wedergeboren! Kondigt het jubelend aan, laat heel de wereld het horen!
 16. 16. Gebed om de Heilige Geest. Lezen Psalm 100 Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, heel de aarde, 2 dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. 3 Erken het: de HEER is God,
 17. 17. hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 4 Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam
 18. 18. 5 de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.
 19. 19. Ps. 100 : 1 allen Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
 20. 20. 2 vrouwen Roept uit met blijdschap: "God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.
 21. 21. 3 Mannen Treedt statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.
 22. 22. 4 Allen Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
 23. 23. Lukas 7 : 31 – 35 Jezus en Johannes
 24. 24. 31 ‘Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken, waarop lijken ze? 32 Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen,
 25. 25. toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.” 33 Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen: “Hij is door een demon bezeten.” 34 De Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen:
 26. 26. “ Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” 35 En toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.’
 27. 27. Dient de Here met vreugde
 28. 28. Gez. 157 : 6 Laat al het vrolijke geluid van stemmen, van viool en fluit, te zijner ere klinken. Hij staat voor altijd aan mijn zij. Mijn schone liefste is van mij, in Hem wil ik verzinken.
 29. 29. Laat ons samen spelen, zingen, dansen, springen voor den Here, die de Koning is der ere.
 30. 30. Gez. 157 : 3 Gij schittert als een edelsteen, mijn hart is vol van U alleen, uw liefde doet mij leven. Hoe groei ik in uw lichte schijn, hoe bloei ik op, daar ik mag zijn een rank met U verweven.
 31. 31. Aan U blijft nu heel mijn leven weggegeven, om te ontvangen U, mijn liefde, mijn verlangen.
 32. 32. Elb. 188 'K Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.
 33. 33. Danken en bidden Collecte 1 ste Open Doors 2 de eigen gemeente
 34. 34. Gez. 476 : 1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, voor de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht;
 35. 35. engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!
 36. 36. Gez. 476 : 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd.
 37. 37. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triomferen mag.
 38. 38. Gezegende week.

×