Hooglied 1

204 views

Published on

voorganger ds den Admirant
organist mevr van der Pol
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hooglied 1

 1. 1. WelkomVoorganger ds den Admirant Organist mevr v/d Pol
 2. 2. JdH 657Ik wil zingen van mijn Heiland,
 3. 3. Ik wil zingen van mijn Heiland,van Zijn liefde, wonder groot,Die Zichzelve gaf aant kruishout,en mij redde van de dood.
 4. 4. RefreinZing, o zing van mijn Verlosser,met Zijn bloed kocht Hij ook mij,aan het kruis schonk Hij genade,droeg mijn schuld en ik was vrij.
 5. 5. k Wil het wonder gaan verhalen,hoe Hij op Zich nam mijn straf;hoe in liefde en genade,Hij t rantsoen gewillig gaf.
 6. 6. RefreinZing, o zing van mijn Verlosser,met Zijn bloed kocht Hij ook mij,aan het kruis schonk Hij genade,droeg mijn schuld en ik was vrij.
 7. 7. k Wil mijn dierbre Heiland prijzen,spreken van Zijn grote kracht,Hij kan overwinning gevenover zond en satans macht.
 8. 8. RefreinZing, o zing van mijn Verlosser,met Zijn bloed kocht Hij ook mij,aan het kruis schonk Hij genade,droeg mijn schuld en ik was vrij.
 9. 9. Ik wil zingen van mijn Heiland,hoe Hij smarten leed en pijn,om mij t leven weer te geven,eeuwig eens bij Hem te zijn.
 10. 10. RefreinZing, o zing van mijn Verlosser,met Zijn bloed kocht Hij ook mij,aan het kruis schonk Hij genade,droeg mijn schuld en ik was vrij.
 11. 11. WelkomVoorganger ds den Admirant Organist mevr v/d Pol
 12. 12. P 133Zie toch hoe goed,
 13. 13. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 14. 14. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 15. 15. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 16. 16. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 17. 17. Psalm 133 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 18. 18. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 19. 19. Schuldbelijdenis enGenadeverkondiging.
 20. 20. Opw 125Heer, ik kom tot U,
 21. 21. Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.
 22. 22. Zie mij voor U staan, zondig en onrein.O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.U leeft en U verhoort mijn bede tot U.
 23. 23. Belofte van het Nieuwe Verbond Uit Jeremia 31 : 31 t/m 34 HSV
 24. 24. 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals hetverbond dat Ik met hun vaderen geslotenheb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden –Mijn verbond, dat zij verbroken hebben,hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE.
 25. 25. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik nadie dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hunhart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen:
 26. 26. Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ikzal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.
 27. 27. P 105 – 17Hij was het die Zijn volk bevrijdde
 28. 28. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 29. 29. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 30. 30. De tien gebodenEx. 20 : 1 t/m 17 HSV
 31. 31. 1 Toen sprak God al deze woorden:2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 U zult voor uzelf geen beeld maken,geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
 32. 32. 5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen,en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die demisdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 maar Die barmhartigheid doet aanduizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
 33. 33. 7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,10 maar de zevende dag is de sabbat vande HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen
 34. 34. u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. 11 Want in zes dagen heeft de HEERE dehemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
 35. 35. 12 Eer uw vader en uw moeder, opdatuw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 13 U zult niet doodslaan. 14 U zult niet echtbreken . 15 U zult niet stelen.16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
 36. 36. 17 U zult niet begeren het huis van uwnaaste. U zult niet begeren de vrouw vanuw naaste, noch zijn slaaf, noch zijnslavin, noch zijn rund, noch zijn ezel,noch iets wat van uw naaste is.
 37. 37. P 105 – 18Die gunst heeft God Zijn volk
 38. 38. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 39. 39. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 40. 40. Gebed om de opening van het Woorddoor de verlichting met de heilige Geest
 41. 41. Wij zullen opstaan en … ELB 475
 42. 42. Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld
 43. 43. Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld
 44. 44. Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld
 45. 45. Wij gaan, tot straks!
 46. 46. Hooglied 1 : 1 t/m 4 HSVDe bruid en de Bruidegom
 47. 47. 1 1 Het Hooglied, dat van Salomo is. zij:2 Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond,want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. 3 Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur, Uw Naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes U lief.
 48. 48. 4 Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen. De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers. Laten wij ons verheugen en ons in U verblijden, laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij U lief.
 49. 49. Hebr. 1 : 1 t/m 4Christus de Zoon van God
 50. 50. 1 Nadat God voorheen vele malen en opvele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.
 51. 51. 3 Hij, Die de afstraling van Godsheerlijkheid is en de afdruk van Zijnzelfstandigheid, Die alle dingen draagtdoor Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hijde reiniging van onze zonden doorZichzelf tot stand had gebracht,
 52. 52. Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. 4 Hij is zoveel meer geworden dan deengelen als de Naam die Hij als erfdeelontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen.
 53. 53. G 157 – 1, 2Hoe helder staat de ….
 54. 54. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 55. 55. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 56. 56. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 57. 57. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 58. 58. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 59. 59. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 60. 60. Verkondigingnav Hooglied
 61. 61. G 157 – 5, 7Voor Gij de wereld hebt gemaakt
 62. 62. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 63. 63. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 64. 64. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 65. 65. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 66. 66. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 67. 67. Hoe helder staat de morgenster (LvdK 157) t. & m. Ph. Nicolai; v. J.W. Schulte Nordholt
 68. 68. Danken en bidden
 69. 69. Collecte 1ste evangelisatie2de eigen gemeente
 70. 70. Slotlied ELB 140Kroon Hem met gouden kroon
 71. 71. allen:Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 72. 72. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 73. 73. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 74. 74. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 75. 75. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 76. 76. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 77. 77. Zegen3 x amen

×