Successfully reported this slideshow.
Voorganger: Ds. van Harten-Tip
Organist: Dhr. de Harder

Thema: Rood wordt wit.
Gez. 291
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291)

t. H. van Alphen; m. Genève 1562
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291)

t. H. van Alphen; m. Genève 1562
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291)

t. H. van Alphen; m. Genève 1562
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291)

t. H. van Alphen; m. Genève 1562
Voorganger: Ds. van Harten-Tip
Organist: Dhr. de Harder

Thema: Rood wordt wit.
Psalm 145 1,2,6
Psalm 145 (LvdK)

`

t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
Psalm 145 (LvdK)

`

t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
Psalm 145 (LvdK)

`

t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
Psalm 145 (LvdK)

`

t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
Psalm 145 (LvdK)

`

t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
Psalm 145 (LvdK)

`

t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
Stil gebed
Votum en groet
Ere zij de Vader en de Zoon
En de Heilige Geest,
Als in den beginne, nu en immer,
En van eeuwigh...
Verootmoediging
ELB.241:1
Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)

t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)

t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Genadeverkondiging
ELB.241:2
Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)

t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)

t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Westlezing
ELB.241:3
Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)

t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241)

t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
Gebed om verlichting met de
Heilige Geest
Dank U voor deze nieuwe
morgen
ELB 168 :1,2,7
Dank U, voor deze nieuwe
morgen
dank U, voor deze nieuwe dag,
dank U, dat ik met al mijn
zorgen
bij U komen mag
Dank U, voor alle goede
vrienden
dank U, o God voor al wat leeft
dank U, voor wat ik niet
verdiende
dat U mij vergeeft
Dank U, uw liefde kent geen
grenzen
dank U, dat ik nu weet daarvan
dank U, o God ik wil U danken
dat ik danken kan
Wij gaan, tot straks!
Lezen Jesaja 1:10-20 (HSV)
10 Hoor het woord van de HEERE,
leiders van Sodom!
Neem de wet van onze God ter
ore,
volk van Gomorra!
11 Waartoe dienen voor Mij uw
vele offers?
zegt de HEERE.
Ik heb genoeg van de brandoffers
van rammen
en het vet van gemes...
12 Wanneer u komt om voor Mijn
aangezicht te verschijnen –
wie heeft dit van u gevraagd,
dit platlopen van Mijn voorhoven?...
Nieuwemaansdag en sabbat, het
bijeenroepen van samenkomsten:
Ik verdraag het niet; het is
onrecht, zelfs de bijzondere
sam...
15 En wanneer u uw handen
uitspreidt,
verberg Ik Mijn ogen voor u;
ook wanneer u uw gebed
vermeerdert,
luister Ik niet:
uw...
Houd op met kwaad doen,
17 leer goed te doen,
zoek het recht!
Help de verdrukte,
doe de wees recht,
bepleit de rechtszaak ...
18 Kom nu, laten wij samen een
rechtszaak voeren,
zegt de HEERE.
Al waren uw zonden als
scharlaken,
ze zullen wit worden a...
19 Als u gewillig bent en luistert,
zult u het goede van het land eten,
20 maar als u weigert en
ongehoorzaam bent,
zult u...
Psalm 143: 1, 2, 8
Psalm 143 (LvdK)

t. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1539/1543
Psalm 143 (LvdK)

t. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1539/1543
Psalm 143 (LvdK)

t. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1539/1543
Lezen Openb.7:9-17 (HSV)
9 Hierna zag ik en zie, een grote
menigte, die niemand tellen kon, uit
alle naties, stammen, volken en
talen, stond vóór d...
11 En alle engelen stonden rondom
de troon, de ouderlingen en de vier
dieren. Zij wierpen zich vóór de troon
neer met hun ...
13 En een van de ouderlingen
antwoordde en zei tegen mij:
Dezen, die bekleed zijn met witte
gewaden, wie zijn zij en waar ...
15 Daarom zijn zij vóór de troon
van God, en dienen Hem dag en
nacht in Zijn tempel. En Hij Die op
de troon zit, zal Zijn ...
17 Want het Lam, Dat in het
midden van de troon is, zal hen
weiden en zal hen geleiden naar
de levende waterbronnen. En Go...
Gez. 109: 1,3,4,6
Hoor een heilig koor (LvdK 109)

t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
Hoor een heilig koor (LvdK 109)

t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
Hoor een heilig koor (LvdK 109)

t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
Hoor een heilig koor (LvdK 109)

t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
Hoor een heilig koor (LvdK 109)

t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
Hoor een heilig koor (LvdK 109)

t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
Hoor een heilig koor (LvdK 109)

t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
Hoor een heilig koor (LvdK 109)

t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
Verkondiging
Thema: Rood wordt wit
18 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak
voeren, zegt de HEERE.
Al waren uw zonden als...
ELB 233: 1,2
1 Koester nimmer de gedachte,
dat God u verstoten zou.
Groot zijn Gods genadekrachten,
grenzeloos Gods liefd' en trouw.
O ...
O mijn hart, vertwijfel niet!
De verzoening is geschied.
Hij toch heeft zijn Zoon
O mijn hart, vertwijfel niet!
De verzoen...
2 God heeft ons zijn woord
gegeven:
'Ik wil niet des zondaars dood,
maar veeleer dat hij zal leven
en zich tot Mij wendt i...
Wat de Heer het meest begeert,
is dat de verdwaalde keert
uit verlorenheid en duister
naar zijn Rijk van licht en luister.
Lezing van het
avondmaalsformulier
ELB 233: 6,7
6 Zelfs al zouden alle zonden,
van de aanvang af begaan,
in uw hart worden gevonden
en gij zoudt tot Jezus gaan:
voor die schuld, onmeetlijk groot,
werd de Heer aan 't kruis gedood
dan nog hadt gij niets te vrezen,
Gods gena zou groter...
7 Wil de poort dan open maken
tot uw heil, laat mij altijd
bij U zijn en doe mij smaken,
Here, dat Gij liefde zijt.
Geef dat ik van dag tot dag
in uw liefde groeien mag
en U wederom beminnen
met geheel mijn hart en zinnen.
Viering van het avondmaal
Gez. 365
De zonden zijn vergeven (LvdK 365)

t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
De zonden zijn vergeven (LvdK 365)

t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
De zonden zijn vergeven (LvdK 365)

t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
De zonden zijn vergeven (LvdK 365)

t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
Gebeden
Collecte
1e:Diaconie
2e: Eigen gemeente
Gez. 399:4,5,6
Wij loven U, o God (LvdK 399)

t. A. van den Berg; m. Genève 1562
Wij loven U, o God (LvdK 399)

t. A. van den Berg; m. Genève 1562
Wij loven U, o God (LvdK 399)

t. A. van den Berg; m. Genève 1562
Wij loven U, o God (LvdK 399)

t. A. van den Berg; m. Genève 1562
Wij loven U, o God (LvdK 399)

t. A. van den Berg; m. Genève 1562
Wij loven U, o God (LvdK 399)

t. A. van den Berg; m. Genève 1562
Wij loven U, o God (LvdK 399)

t. A. van den Berg; m. Genève 1562
Wij loven U, o God (LvdK 399)

t. A. van den Berg; m. Genève 1562
Wij loven U, o God (LvdK 399)

t. A. van den Berg; m. Genève 1562
Zegen
3X Amen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ds. van Harten

460 views

Published on

Rood wordt Wit

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ds. van Harten

 1. 1. Voorganger: Ds. van Harten-Tip Organist: Dhr. de Harder Thema: Rood wordt wit.
 2. 2. Gez. 291
 3. 3. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 4. 4. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 5. 5. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 6. 6. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten (LvdK 291) t. H. van Alphen; m. Genève 1562
 7. 7. Voorganger: Ds. van Harten-Tip Organist: Dhr. de Harder Thema: Rood wordt wit.
 8. 8. Psalm 145 1,2,6
 9. 9. Psalm 145 (LvdK) ` t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
 10. 10. Psalm 145 (LvdK) ` t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
 11. 11. Psalm 145 (LvdK) ` t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
 12. 12. Psalm 145 (LvdK) ` t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
 13. 13. Psalm 145 (LvdK) ` t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
 14. 14. Psalm 145 (LvdK) ` t. A.C. den Besten ; m. Genève 1562
 15. 15. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 16. 16. Verootmoediging ELB.241:1
 17. 17. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 18. 18. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 19. 19. Genadeverkondiging ELB.241:2
 20. 20. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 21. 21. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 22. 22. Westlezing ELB.241:3
 23. 23. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 24. 24. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 25. 25. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 26. 26. Dank U voor deze nieuwe morgen ELB 168 :1,2,7
 27. 27. Dank U, voor deze nieuwe morgen dank U, voor deze nieuwe dag, dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag
 28. 28. Dank U, voor alle goede vrienden dank U, o God voor al wat leeft dank U, voor wat ik niet verdiende dat U mij vergeeft
 29. 29. Dank U, uw liefde kent geen grenzen dank U, dat ik nu weet daarvan dank U, o God ik wil U danken dat ik danken kan
 30. 30. Wij gaan, tot straks!
 31. 31. Lezen Jesaja 1:10-20 (HSV)
 32. 32. 10 Hoor het woord van de HEERE, leiders van Sodom! Neem de wet van onze God ter ore, volk van Gomorra!
 33. 33. 11 Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? zegt de HEERE. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee; en in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind Ik geen vreugde.
 34. 34. 12 Wanneer u komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u gevraagd, dit platlopen van Mijn voorhoven? 13 Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is Mij een gruwel.
 35. 35. Nieuwemaansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten: Ik verdraag het niet; het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten. 14 Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat Ik met heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben het moe om ze te dragen.
 36. 36. 15 En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister Ik niet: uw handen zitten vol bloed. 16 Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg!
 37. 37. Houd op met kwaad doen, 17 leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!
 38. 38. 18 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.
 39. 39. 19 Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten, 20 maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden; want de mond van de HEERE heeft gesproken.
 40. 40. Psalm 143: 1, 2, 8
 41. 41. Psalm 143 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1539/1543
 42. 42. Psalm 143 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1539/1543
 43. 43. Psalm 143 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1539/1543
 44. 44. Lezen Openb.7:9-17 (HSV)
 45. 45. 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!
 46. 46. 11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.
 47. 47. 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het
 48. 48. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.
 49. 49. 17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
 50. 50. Gez. 109: 1,3,4,6
 51. 51. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 52. 52. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 53. 53. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 54. 54. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 55. 55. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 56. 56. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 57. 57. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 58. 58. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 59. 59. Verkondiging Thema: Rood wordt wit 18 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.
 60. 60. ELB 233: 1,2
 61. 61. 1 Koester nimmer de gedachte, dat God u verstoten zou. Groot zijn Gods genadekrachten, grenzeloos Gods liefd' en trouw. O mijn hart, vertwijfel niet! De verzoening is geschied. Hij toch heeft zijn Zoon gezonden ter . vergeving van uw zonden
 62. 62. O mijn hart, vertwijfel niet! De verzoening is geschied. Hij toch heeft zijn Zoon O mijn hart, vertwijfel niet! De verzoening is geschied. Hij toch heeft zijn Zoon gezonden ter vergeving van uw zonden.
 63. 63. 2 God heeft ons zijn woord gegeven: 'Ik wil niet des zondaars dood, maar veeleer dat hij zal leven en zich tot Mij wendt in nood.
 64. 64. Wat de Heer het meest begeert, is dat de verdwaalde keert uit verlorenheid en duister naar zijn Rijk van licht en luister.
 65. 65. Lezing van het avondmaalsformulier
 66. 66. ELB 233: 6,7
 67. 67. 6 Zelfs al zouden alle zonden, van de aanvang af begaan, in uw hart worden gevonden en gij zoudt tot Jezus gaan:
 68. 68. voor die schuld, onmeetlijk groot, werd de Heer aan 't kruis gedood dan nog hadt gij niets te vrezen, Gods gena zou groter wezen.
 69. 69. 7 Wil de poort dan open maken tot uw heil, laat mij altijd bij U zijn en doe mij smaken, Here, dat Gij liefde zijt.
 70. 70. Geef dat ik van dag tot dag in uw liefde groeien mag en U wederom beminnen met geheel mijn hart en zinnen.
 71. 71. Viering van het avondmaal
 72. 72. Gez. 365
 73. 73. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 74. 74. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 75. 75. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 76. 76. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 77. 77. Gebeden
 78. 78. Collecte 1e:Diaconie 2e: Eigen gemeente
 79. 79. Gez. 399:4,5,6
 80. 80. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 81. 81. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 82. 82. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 83. 83. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 84. 84. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 85. 85. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 86. 86. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 87. 87. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 88. 88. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 89. 89. Zegen 3X Amen

×