Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kinderkerst 09

2,036 views

Published on

Kinderkerst
luister mee via kerknoordwolde.nl of audioserver.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kinderkerst 09

 1. 1. Kinderkerstdienst 2009<br />Het licht schijnt overal<br />Organisatie: Kindernevendienst<br />Organist: Johannes de Vries<br />
 2. 2. Lied voor de dienst: Gez. 145 1,3,4 Nu zijtwellekome<br />
 3. 3. Nu zijtwellekomen<br />1 <br />Nu zijtwellekomeJesu, lieve Heer;Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!Nu zijtwellekome van de hoge hemel neer;Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer;Kyrieleis. <br />
 4. 4. 3 <br /> D&apos; herders op de velden hoorden een nieuw lied;Dat Jesus was geboren, zij wisten &apos;t niet.Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;Beth&apos;lem is de stede daar is &apos;t geschied voorwaar;Kyrieleis.<br />
 5. 5. 4<br />D&apos; heilige drie Koon&apos;gen uit zo verre land,Zij zochten onze Here met offerhand.Z&apos; offerden ootmoedelijkmir&apos;, wierook ende goud.&apos;t Ere van den Kinde dat alle ding behoudt;Kyrieleis.<br />
 6. 6. Kinderkerstdienst 2009<br />Het licht schijnt overal<br />Organisatie: Kindernevendienst<br />Organist: Johannes de Vries<br />
 7. 7. Opening en Afkondigingen<br />
 8. 8. ELB 106<br />Midden in de winternacht<br />
 9. 9. Midden in de winternacht<br />1<br />Midden in de winternacht, <br />ging de hemel open. <br />Die ons heil der wereld bracht, <br />antwoord op ons hopen <br />Elke vogel zingt zijn lied, <br />herders waarom zingt gij niet<br />Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan <br />Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! <br />
 10. 10. 4<br />Zie daar staat de morgenster, <br />stralend in het duister <br />Want de dag is niet meer ver, <br />bode van de luister <br />Die ons weldra op zal gaan, <br />herders blaast uw fluiten aan <br />Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bomKere om, kere om, laat de bel-trom horen: Christus is geboren! <br />
 11. 11. Gebed<br />
 12. 12. Toneelstuk door de kinderen van nevendienstHet lichtschijntoveral<br />
 13. 13. Maria was een meisje nog<br />
 14. 14.
 15. 15. 2<br />Maria zong: Mijn lieve God,<br />Hij zag mij zomaar staan<br />Hoe arm en klein ‘k ook wezen mag<br />Hij zet mij toch vooraan.<br />Ik zing voor al het grote dat <br />Hij Isrel heeft gedaan<br />
 16. 16. Refrein: Een lied over alles<br />Andersom, andersom.<br />Een lied over alles andersom.<br />
 17. 17. 3<br />Maria zong: Ik wist het wel,<br />Zo is Hij steeds geweest.<br />Wie rijk en machtig willen zijn<br />Verliezen ook het meest.<br />Maar armen richt Hij op Hij maakt<br />Hun leven tot een feest.<br />
 18. 18. Refrein: Een lied over alles<br />Andersom, andersom.<br />Een lied over alles andersom.<br />
 19. 19. Toneelstuk door de kinderen van nevendienstHet lichtschijntoveral<br />
 20. 20. Laat iedereen het horen<br />
 21. 21.
 22. 22. 2<br />Bij God is alles anders<br />Wie machtig is wordt klein<br />De kleinsten zullen bij Hem<br />De allergrootsten zijn!<br />
 23. 23. Refrein: Laat iedereen het horen.<br />Zing het maar mee, gebruik je stem<br />Dat Jezus wordt geboren,<br />In een stal van Bethlehem.<br />
 24. 24. 3<br />Wat God belooft wordt waarheid<br />Zijn liefde eindeloos<br />Hij doet de dorre vlakten<br />Weer bloeien als een roos!<br />
 25. 25. Refrein: Laat iedereen het horen.<br />Zing het maar mee, gebruik je stem<br />Dat Jezus wordt geboren,<br />In een stal van Bethlehem.<br />
 26. 26. Toneelstuk door de kinderen van nevendienstHet lichtschijntoveral<br />
 27. 27. Het Licht schijnt overal<br />
 28. 28.
 29. 29. 1<br />Maria’s huis in Nazareth<br />Het is maar heel gewoon.<br />Daar spreekt de engel Garbriel<br />Van God en van zijn zoon.<br />
 30. 30. Op bergen en in dalen,<br />In de tempel, huis en stal,<br />Gods liefde straalt waar mensen zijn.<br />Het licht schijnt overal.<br />
 31. 31. 2<br />De woning van Elisabet,<br />Ver van haar huis vandaan.<br />Daar zingt Maria ’t hoogste lied:<br />God heeft mij bijgestaan.<br />
 32. 32. Op bergen en in dalen,<br />In de tempel, huis en stal,<br />Gods liefde straalt waar mensen zijn.<br />Het licht schijnt overal.<br />
 33. 33. 3<br />De steden van ’t Judeese land,<br />Het berggebied rondom.<br />Daar gaat het nieuws van mond tot mond:<br />God ziet naar mensen om.<br />
 34. 34. Op bergen en in dalen,<br />In de tempel, huis en stal,<br />Gods liefde straalt waar mensen zijn.<br />Het licht schijnt overal.<br />
 35. 35. 4<br />Een arme stal in Betlehem,<br />Heel klein en onbekend.<br />Daar wordt geboren ’t Kind van God,<br />Dat ons de vrede brengt.<br />
 36. 36. Op bergen en in dalen,<br />In de tempel, huis en stal,<br />Gods liefde straalt waar mensen zijn.<br />Het licht schijnt overal.<br />
 37. 37. Kerstverhaal De herders geloven hun oren niet!<br />
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45. Zeg eens Herder<br />
 46. 46. Zeg eens Herdermeisjeszingenvraag& jongenszingenantwoord<br />Zeg eens herder waar kom jij vandaan?Ik heb eens gekeken in een oude stalDaar zag ik een wonder dat ik vertellen zal…<br />Zeg eens herder wat heb jij gezien?Ik zag een os en ezel bij de voederbak‘t was er koud en donker, tocht kwam door het dak.<br />
 47. 47. meisjeszingenvraag & jongenszingenantwoord<br />Zeg eens herder, zag jij ook nog meer?Ja, ik zag een kindje, schreiend van de kouEn daarbij stond Jozef die het warmen wou<br />Zeg eens herder was het lief en schoon?<br />Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan Schoner dan de hemel, waar de sterren staan<br />Zeg eens herder, heeft het niets gezegd?<br />Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geenLaten wij nu allen, gaan tot hem alleen<br />
 48. 48. De jongere catechisatieWie is de Herder?<br />
 49. 49. Wie is de echte herder?<br />
 50. 50. Luid klokjes klingelingeling<br />Luidt klokjes klingelingeling, <br />luidt klokjes kling. <br />Laat de boodschap horen, <br />Jezus is geboren. <br />Met die blijde klanken, <br />willen wij God danken. <br />Luidt klokjes klingelingeling, <br />Luidt klokjes kling. <br />
 51. 51. Dankgebed<br />
 52. 52. Collectevoor Caroline <br />
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55.
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58. Gez. 143<br />Stille Nacht, Heilige Nacht<br />
 59. 59. Stille nacht<br />1<br />Stille Nacht, Heilige Nacht.<br />Davids Zoon, lang verwacht,<br />die miljoenen eens zaligen zal<br />werd geboren in Bethlehems stal.<br />Hij, der schepselen Heer<br />Hij, der schepselen Heer. <br />
 60. 60. 3<br />Stille Nacht, Heilige Nacht,<br />Heil en vree wordt gebracht,<br />aan een wereld, verloren in schuld.<br />Gods belofte wordt heerlijk vervuld.<br />Amen! Gode zij eer<br />Amen! Gode zij eer. <br />
 61. 61. Leuk dat jullie erbij waren!<br /> Aan de bar is <br /> warme chocomelk <br /> voor iedereen.<br />

×