Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 1 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 2 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 3 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 4 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 5 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 6 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 7 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 8 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 9 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 10 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 11 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 12 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 13 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 14 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 15 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 16 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 17 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 18 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 19 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 20 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 21 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 22 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 23 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 24 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 25 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 26 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 27 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 28 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 29 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 30 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 31 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 32 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 33 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 34 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 35 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 36 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 37 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 38 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 39 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 40 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 41 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 42 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 43 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 44 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 45 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 46 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 47 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 48 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 49 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 50 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 51 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 52 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 53 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 54 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 55 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 56 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 57 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 58 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 59 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 60 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 61 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 62 Ochtenddienst 10 oktober 2021 Slide 63
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Ochtenddienst 10 oktober 2021

Download to read offline

Edina- Melania Hadnagy

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Ochtenddienst 10 oktober 2021

 1. 1. Welkom voorganger: Edina- Melania Hadnagy organist: Johannes de Vries DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 10 oktober 2021
 2. 2. Zingen voor de dienst: Opwekking 642 ‘De rivier’
 3. 3. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 4. 4. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 5. 5. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen refrein:
 6. 6. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 7. 7. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen refrein:
 8. 8. Al mijn zonden (HH 294) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 9. 9. Mededelingen Zingen intochtslied: Psalm 1: 1 en 2 ‘Gezegend hij, die in der bozen raad’
 10. 10. Psalm 1 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 1
 11. 11. Psalm 1 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 1
 12. 12. Psalm 1 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 1
 13. 13. Psalm 1 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551 Psalm 1
 14. 14. Stil gebed bemoediging en Groet Zingen: Klein Gloria
 15. 15. Ere zij de Vader - Klein Gloria (EL 254 ) m. anoniem
 16. 16. Wetslezing DE TIEN WOORDEN ALS LOFZEGGING
 17. 17. Uw woord houdt stand voor eeuwig, o Heer, van geslacht tot geslacht duurt uw trouw, want Gij spreekt tot ons: Ik ben de Heer, uw God, die u weggevoerd heb uit het land Egypte, uit het diensthuis. Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
 18. 18. Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Gij zult u geen beeld of gestalte maken van wat dan ook in de hemel,op de aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet buigen en hen niet dienen; want Ik, de Heer, uw God, ben een God vol afgunst, die de wandaden van de vaderen bezoek aan de kinderen,
 19. 19. tot in het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar die goedheid betoon tot in het duizendste geslacht van hen die Mij liefhebben en mijn woorden onderhouden. Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
 20. 20. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet vals gebruiken, want de Heer laat niet ongestraft wie zijn Naam vals gebruikt. Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
 21. 21. Gedenk de sabbatdag; die zal u heilig zijn. Zes dagen zult gij dienen en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat, voor de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij niet, uw zoon en uw dochter niet, uw dienaar en uw slavin niet, uw vee niet, zelfs niet de vreemdeling die binnen uw poorten woont.
 22. 22. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat daarin is, maar op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de sabbatdag gezegend en geheiligd. Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
 23. 23. Houd uw vader en moeder in ere, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
 24. 24. Gij zult niet moorden. Gij zult niet hoereren. Gij zult niet stelen. Gij zult niet leugenachtig tegen uw naaste getuigen. Geprezen zijt Gij in eeuwigheid.
 25. 25. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienaar, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat ook maar van uw naaste is. Geprezen zijt Gij in eeuwigheid. Uw woord houdt stand voor eeuwig, o Heer,
 26. 26. Zingen: Lied 885 NLB ‘Groot is uw trouw o Heer’
 27. 27. Groot is uw trouw, o Heer (Opw 123) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan Lied 885 NLB
 28. 28. Groot is uw trouw, o Heer (Opw 123) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan Lied 885 NLB
 29. 29. Groot is uw trouw, o Heer (Opw 123) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan Lied 885 NLB
 30. 30. Groot is uw trouw, o Heer (Opw 123) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan Lied 885 NLB
 31. 31. Groot is uw trouw, o Heer (Opw 123) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan Lied 885 NLB
 32. 32. Groot is uw trouw, o Heer (Opw 123) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan Lied 885 NLB
 33. 33. Groot is uw trouw, o Heer (Opw 123) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan Lied 885 NLB
 34. 34. Groot is uw trouw, o Heer (Opw 123) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan Lied 885 NLB
 35. 35. Gebed bij de opening van het woord
 36. 36. Zingen kinderlied Opw 25 ‘Laat ons met elkander’
 37. 37. Laat ons met elkander, laat ons met elkander zingen, prijzen, loven de Heer. Laat ons dat tesamen doen; zingen, prijzen, loven de Heer, Kinderlied Opw 25
 38. 38. Kinderlied Opw 25 zingen, prijzen, loven de Heer, zingen, prijzen, loven de Heer, zingen, prijzen, loven de Heer, zingen, prijzen, loven de Heer.
 39. 39. Laat ons met elkander, laat ons met elkander zingen, prijzen, loven de Heer. Laat ons dat tesamen doen; zingen, prijzen, loven de Heer, Kinderlied Opw 25
 40. 40. Kinderlied Opw 25 zingen, prijzen, loven de Heer, zingen, prijzen, loven de Heer, zingen, prijzen, loven de Heer, zingen, prijzen, loven de Heer.
 41. 41. Eerste schriftlezing: Spreuken 14: 16-30 NBV
 42. 42. 16Een wijze is voorzichtig, hij gaat het kwaad uit de weg, een dwaas is roekeloos, en waant zich nog veilig ook. 17Wie onbesuisd is, handelt dwaas, wie berekenend is, maakt zich gehaat. 18Dwaasheid wacht wie onbezonnen leeft, een verstandig iemand wordt gekroond met kennis. 19Slechte mensen moeten buigen voor goede, goddelozen kloppen op de poorten van rechtvaardigen. 20Een arm mens wordt zelfs door zijn vriend gehaat, wie rijk is heeft veel vrienden. 21Wie zijn medemens veracht, is een zondaar, gelukkig hij die zich bekommert om de armen. 22Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goeddoen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 14
 43. 43. 23Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek. 24Wijzen worden met rijkdom gekroond, dwaasheid is de tooi van dwazen. 25Een betrouwbare getuige redt levens, een valse getuige liegt en bedriegt. 26Ontzag voor de HEER geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats. 27Ontzag voor de HEER is de bron van het leven, het hoedt je voor de strikken van de dood. 28De luister van een koning is een talrijk volk, bij gebrek aan onderdanen gaat een machthebber ten onder. 29Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid. Spreuken 14
 44. 44. 30Een tevreden geest geeft een goede gezondheid, jaloezie knaagt aan je botten. Spreuken 14
 45. 45. Zingen: Lied 413 NLB ‘Grote God wij loven u’
 46. 46. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Lied 413 NLB
 47. 47. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Lied 413 NLB
 48. 48. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Lied 413 NLB
 49. 49. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Lied 413 NLB
 50. 50. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Lied 413 NLB
 51. 51. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Lied 413 NLB
 52. 52. Verkondiging
 53. 53. Zingen: Lied 1001: 1 en 2 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’
 54. 54. De wijze woorden en het groot vertoon (LB 1001) t: H. Oosterhuis; m: B. Huijbers
 55. 55. De wijze woorden en het groot vertoon (LB 1001) t: H. Oosterhuis; m: B. Huijbers
 56. 56. De wijze woorden en het groot vertoon (LB 1001) t: H. Oosterhuis; m: B. Huijbers
 57. 57. De wijze woorden en het groot vertoon (LB 1001) t: H. Oosterhuis; m: B. Huijbers
 58. 58. Gebeden Collecte Zingen Lied 415 ‘Zegen ons Algoede’
 59. 59. Zegen ons, Algoede (LB 415) t. J. Gossner; m. Chr. Gregor; v. J.E. van der Waals
 60. 60. Zegen ons, Algoede (LB 415) t. J. Gossner; m. Chr. Gregor; v. J.E. van der Waals
 61. 61. Zegen ons, Algoede (LB 415) t. J. Gossner; m. Chr. Gregor; v. J.E. van der Waals
 62. 62. Zegen Zingen:
 63. 63. Gezegende zondag gewenst DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 10 oktober 2021

Edina- Melania Hadnagy

Views

Total views

103

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×