Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mij geschiede naar uw Woord. Kerst 2009 Voorganger dhr Pasterkamp Organist Joh de Vries mmv koor “Looft den Heer”
<ul><li>Opwekking 268 </li></ul><ul><li>Hij kwam bij ons heel gewoon </li></ul>
Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedr...
En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil ge...
Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedr...
Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg.
Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedr...
Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedr...
Mij geschiede naar uw Woord. Kerst 2009 Voorganger dhr Pasterkamp Organist Joh de Vries mmv koor “Looft den Heer”
Reijer  Samuël  <ul><li>Hartelijk bedankt voor de lieve kaartjes en kerstwensen, Reijer en Co Pasterkamp. </li></ul>
<ul><li>Liedboek der kerken 145: 1, 2 en 3  </li></ul><ul><li>Nu sijt wellekome </li></ul>
1 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. Hie...
2 Herders op den velde hoorden een nieuw lied, dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. `Gaat aan gene straten en gij zu...
3 Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, zij zochten onzen Here met offerand. Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook...
<ul><li>Votum en groet </li></ul>
<ul><li>Johan de Heer 70 vers 1, 2 en 4  </li></ul><ul><li>Heerlijk klonk het lied der engelen. </li></ul>
1 Heerlijk klonk het lied der Eng'len, in het veld van Ephrata:  ere zij God in de hoge,  looft de Heer, Halleluja!
Refrein: Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Z...
2 Jezus kwam op aarde neder als een kindje klein en teer; maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij was aller Hoofd en H...
Refrein: Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Z...
4 Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis, leer ons in Uw naam geloven, neem ons eens in 't Vader...
Refrein: Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Z...
“ Looft den Heer” zingt   Klokgelui van Bethlehem en Bethlehems Sterre
<ul><li>Bidden </li></ul>
1. De tempel van Jeruzalem waar alles heilig is. Daar brengt de engel nieuwe hoop, licht in de duisternis. Op bergen en in...
   2. Maria's huis in Nazareth, het is maar heel gewoon. Daar spreekt de engel Gabriël van God en van zijn zoon. Op berge...
  3. De woning van Elisabet ver van haar huis vandaan. Daar zingt Maria 't hoogste lied: God heeft mij bijgestaan. Op berg...
4. De steden van 't Judeese land, het berggebied rondom. Daar gaat het nieuws van mond Tot mond: God ziet naar mensen om....
Kerst   Een arme stal in Betlehem heel klein en onbekend. Daar wordt geboren ’t Kind van God, dat ons de vrede brengt Op ...
  Wij gaan naar de kindernevendienst. Tot straks.
<ul><li>Lezen Lucas 1 : 30 t/m 38 </li></ul><ul><li>De aankondiging van Jezus' geboorte </li></ul>
30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwang...
en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot i...
35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u oversc...
en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. 37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos w...
<ul><li>`Looft den Heer` met </li></ul><ul><li>Er is hoop </li></ul>
<ul><li>Lezen Lucas 2 : 1 t/m 7 </li></ul><ul><li>De geboorte van Jezus </li></ul>
1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden inges...
4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit...
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgebore...
<ul><li>Johan de Heer 195 vers 1, 2 en 5      </li></ul><ul><li>Vol van pracht </li></ul>
LIED 195: 1 Vol van pracht, vol van pracht schijnt een ster in d' oosternacht, wijzen leidt zij met haar gloren, daar,...
2 Bethlehem, Bethlehem, hoort gij daar die eng'lenstem! Vrede op aarde, lof de Here, 's mensen heil is Godes ere, all...
5 't Is de Heer, 't is de Heer! Laat ons zingen Hem ter eer. 't Kerstfeest moge ons vrolijk maken, 's Heeren vriend'li...
<ul><li>Mij geschiede naar uw Woord. </li></ul>
<ul><li>Liedboek der kerken: 148 vers 1 en 3 Wees wellekom Immanuel </li></ul>
Gez. 148 : 1 Wees wellekom, Immanuël, in vlees en bloed ons metgezel, ons Heiland en behoeder! Wees wellekom, o Godes Zoon...
Welkom, welkom, die ons harten, onze smarten komt genezen, welkom moet ons Jezus wezen!
Gez. 148 : 3 O welkom, die ons vlees en bloed hergeven komt uw eeuwig goed en draagt der wereld zonden, om onzentwil in sc...
Welkom, welkom, die ons harten, onze smarten komt genezen, welkom moet ons Jezus wezen!
<ul><li>Gedicht  gelezen door </li></ul><ul><li>Bokke Postma </li></ul>
<ul><li>Zingen 143 vers 1, 2 en 3 </li></ul><ul><li>Stille nacht heilige nacht. </li></ul>
Gez. 143 : 1 Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bet...
Gez. 143 : 2 Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op s...
Gez. 143 : 3 Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte w...
<ul><li>`Looft den Heer` zingt </li></ul><ul><li>Dank sei Dir Herr . </li></ul>
<ul><li>Bidden en danken. </li></ul>
<ul><li>Collecte: 1 ste kindertehuis Horeb </li></ul><ul><li> 2 de voor de eigen gemeente </li></ul>
<ul><li>Psalm 98 vers 1 en 3 </li></ul><ul><li>Zingt een nieuw lied voor God den HERE, </li></ul>
1 Zingt een nieuw lied voor God den HERE, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgehev...
3 Laat heel de aard' een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des HEREN wordt geprezen, lofzangen gaa...
<ul><li>Zegen </li></ul><ul><li>3 x amen </li></ul>
<ul><li>Ere zij God </li></ul>
Ere zij God Ere zij God In de hoge , in de hoge, in de hoge Vrede op aarde Vrede op aarde In de mensen een welbehagen. E...
Vrede op aarde Vrede op aarde Vrede op aarde Vrede op aarde In de mensen , in de mensen een welbehagen In de mensen een w...
Ere zij God Ere zij God In de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde Vrede op aarde In de mensen een welbehagen Amen...
<ul><li>Gezegende kerstdagen. </li></ul>
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kerst 2009

1,044 views

Published on

Voorganger dhr Pasterkamp
Organist Joh de Vries
mmv koor Looft den Heer
Luister mee via audioserver.nl of kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kerst 2009

 1. 1. Mij geschiede naar uw Woord. Kerst 2009 Voorganger dhr Pasterkamp Organist Joh de Vries mmv koor “Looft den Heer”
 2. 2. <ul><li>Opwekking 268 </li></ul><ul><li>Hij kwam bij ons heel gewoon </li></ul>
 3. 3. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd.
 4. 4. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.
 5. 5. En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.
 6. 6. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.
 7. 7. Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg.
 8. 8. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.
 9. 9. Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.
 10. 10. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.
 11. 11. Mij geschiede naar uw Woord. Kerst 2009 Voorganger dhr Pasterkamp Organist Joh de Vries mmv koor “Looft den Heer”
 12. 12. Reijer Samuël <ul><li>Hartelijk bedankt voor de lieve kaartjes en kerstwensen, Reijer en Co Pasterkamp. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Liedboek der kerken 145: 1, 2 en 3  </li></ul><ul><li>Nu sijt wellekome </li></ul>
 14. 14. 1 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyriëleis
 15. 15. 2 Herders op den velde hoorden een nieuw lied, dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. `Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' Kyriëleis.
 16. 16. 3 Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, zij zochten onzen Here met offerand. Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyriëleis.
 17. 17. <ul><li>Votum en groet </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Johan de Heer 70 vers 1, 2 en 4  </li></ul><ul><li>Heerlijk klonk het lied der engelen. </li></ul>
 19. 19. 1 Heerlijk klonk het lied der Eng'len, in het veld van Ephrata: ere zij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja!
 20. 20. Refrein: Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
 21. 21. 2 Jezus kwam op aarde neder als een kindje klein en teer; maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij was aller Hoofd en Heer.
 22. 22. Refrein: Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
 23. 23. 4 Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis, leer ons in Uw naam geloven, neem ons eens in 't Vaderhuis.
 24. 24. Refrein: Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
 25. 25. “ Looft den Heer” zingt   Klokgelui van Bethlehem en Bethlehems Sterre
 26. 26. <ul><li>Bidden </li></ul>
 27. 27. 1. De tempel van Jeruzalem waar alles heilig is. Daar brengt de engel nieuwe hoop, licht in de duisternis. Op bergen en in dalen, in tempel, huis en stal Gods liefde straalt waar mensen zijn. Het licht schijnt overal.
 28. 28.    2. Maria's huis in Nazareth, het is maar heel gewoon. Daar spreekt de engel Gabriël van God en van zijn zoon. Op bergen en in dalen, in tempel, huis en stal, Gods liefde straalt waar mensen zijn. Het licht schijnt overal.
 29. 29.   3. De woning van Elisabet ver van haar huis vandaan. Daar zingt Maria 't hoogste lied: God heeft mij bijgestaan. Op bergen en in dalen, in tempel huis en stal. Gods liefde straalt waar mensen zijn. Het licht schijnt overal.
 30. 30. 4. De steden van 't Judeese land, het berggebied rondom. Daar gaat het nieuws van mond Tot mond: God ziet naar mensen om. Op bergen en in dalen. in tempel, huis en stal. Gods liefde straalt waar mensen zijn. Het licht schijnt overal.  
 31. 31. Kerst   Een arme stal in Betlehem heel klein en onbekend. Daar wordt geboren ’t Kind van God, dat ons de vrede brengt Op bergen en in dalen. in tempel, huis en stal. Gods liefde straalt waar mensen zijn. Het licht schijnt overal.
 32. 32.   Wij gaan naar de kindernevendienst. Tot straks.
 33. 33. <ul><li>Lezen Lucas 1 : 30 t/m 38 </li></ul><ul><li>De aankondiging van Jezus' geboorte </li></ul>
 34. 34. 30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden,
 35. 35. en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. 34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?
 36. 36. 35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. 36 En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom
 37. 37. en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. 37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. 38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.
 38. 38. <ul><li>`Looft den Heer` met </li></ul><ul><li>Er is hoop </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Lezen Lucas 2 : 1 t/m 7 </li></ul><ul><li>De geboorte van Jezus </li></ul>
 40. 40. 1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. 2 Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 3 En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.
 41. 41. 4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.
 42. 42. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.
 43. 43. <ul><li>Johan de Heer 195 vers 1, 2 en 5      </li></ul><ul><li>Vol van pracht </li></ul>
 44. 44. LIED 195: 1 Vol van pracht, vol van pracht schijnt een ster in d' oosternacht, wijzen leidt zij met haar gloren, daar, waar Jezus is geboren. Hier is 't heil, door hen verwacht.
 45. 45. 2 Bethlehem, Bethlehem, hoort gij daar die eng'lenstem! Vrede op aarde, lof de Here, 's mensen heil is Godes ere, alle heem'len loven Hem.
 46. 46. 5 't Is de Heer, 't is de Heer! Laat ons zingen Hem ter eer. 't Kerstfeest moge ons vrolijk maken, 's Heeren vriend'lijkheid doen smaken; dat Zijn Heil'ge Geest 't ons leer'?
 47. 47. <ul><li>Mij geschiede naar uw Woord. </li></ul>
 48. 48. <ul><li>Liedboek der kerken: 148 vers 1 en 3 Wees wellekom Immanuel </li></ul>
 49. 49. Gez. 148 : 1 Wees wellekom, Immanuël, in vlees en bloed ons metgezel, ons Heiland en behoeder! Wees wellekom, o Godes Zoon, die komt van uit uws Vaders troon, ons aller Heer en broeder!
 50. 50. Welkom, welkom, die ons harten, onze smarten komt genezen, welkom moet ons Jezus wezen!
 51. 51. Gez. 148 : 3 O welkom, die ons vlees en bloed hergeven komt uw eeuwig goed en draagt der wereld zonden, om onzentwil in schamelheid, zeer arm in hooi en krib geleid, in doeken teer gewonden.
 52. 52. Welkom, welkom, die ons harten, onze smarten komt genezen, welkom moet ons Jezus wezen!
 53. 53. <ul><li>Gedicht  gelezen door </li></ul><ul><li>Bokke Postma </li></ul>
 54. 54. <ul><li>Zingen 143 vers 1, 2 en 3 </li></ul><ul><li>Stille nacht heilige nacht. </li></ul>
 55. 55. Gez. 143 : 1 Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.
 56. 56. Gez. 143 : 2 Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.
 57. 57. Gez. 143 : 3 Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!
 58. 58. <ul><li>`Looft den Heer` zingt </li></ul><ul><li>Dank sei Dir Herr . </li></ul>
 59. 59. <ul><li>Bidden en danken. </li></ul>
 60. 60. <ul><li>Collecte: 1 ste kindertehuis Horeb </li></ul><ul><li> 2 de voor de eigen gemeente </li></ul>
 61. 61. <ul><li>Psalm 98 vers 1 en 3 </li></ul><ul><li>Zingt een nieuw lied voor God den HERE, </li></ul>
 62. 62. 1 Zingt een nieuw lied voor God den HERE, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zingt voor den HEER, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
 63. 63. 3 Laat heel de aard' een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des HEREN wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de HEER heeft onder ons zijn woning, de HEER die bij ons intocht houdt.
 64. 64. <ul><li>Zegen </li></ul><ul><li>3 x amen </li></ul>
 65. 65. <ul><li>Ere zij God </li></ul>
 66. 66. Ere zij God Ere zij God In de hoge , in de hoge, in de hoge Vrede op aarde Vrede op aarde In de mensen een welbehagen. Ere zij God in de Hoge Ere zij God in de hoge
 67. 67. Vrede op aarde Vrede op aarde Vrede op aarde Vrede op aarde In de mensen , in de mensen een welbehagen In de mensen een welbehagen, een welbehagen.
 68. 68. Ere zij God Ere zij God In de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde Vrede op aarde In de mensen een welbehagen Amen Amen.
 69. 69. <ul><li>Gezegende kerstdagen. </li></ul>

×