Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine Het Ondernemersbelang Noord Veluwe 0212

1,046 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Noord Veluwe 0212

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Noord Veluwe 0212

 1. 1. NR. 2 2012 NOORD VELUWE B E L A N GSlaaphof verkastnaar gloednieuw pandVernieuwd Raboteam Bedrijvenkring Harderwijk Oudholland gaat met de tijd Van ‘Wimbledon op straat’ totZakelijke Relaties ziet zonnige toekomst mee gesubsidieerde studiebeurzen••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS BELANG
 2. 2. IS DIT STRAKSUW UITVALSBASIS? Bedrijvenpark Het Klooster totaal 75 ha. aan uit te geven kavels van 1.000 tot 60.000 m² zeer geschikt voor transport-, logistiek-, en distributiebedrijven Interesse? klooster.nieuwegein.nl of bel 030- 6071454
 3. 3. Heeft u iets te vieren? Wij kunnen u het helemaal verzorgen van A tot Z. Bittergarnituur Koude en warme buffetten Rijsttafels BarbecueVerhuur van materiaal en drankjesbehoren ook tot de mogelijkheden.Daarnaast kunnen wij life-cooking De Vliegende Indobij u thuis geven en we hebben een Rondweg 11Pkookstudio waarin verschillende 8091 XA Wezepkooksessie worden geven. info@devliegendeindo.nl Kijk bij ons op de website www.devliegendeindo.nl Heeft u een project, een klus, een probleem of gewoon te weinig tijd? De Organisatiewinkel heeft jarenlange ervaring in het organiseren, coördineren en uitvoeren van diverse projecten voor bedrijven en particulieren. De wensen en ideeën van de opdrachtgever worden vertaald in een praktisch plan van aanpak, dat vervolgens door de Organisatiewinkel van A tot Z uitgevoerd kan worden. Geef uw probleem of uw zorgen uit handen en schakel de Organisatiewinkel in! www.organisatiewinkel.nl reckman@organisatiewinkel.nl
 4. 4. B E L A N GHet Ondernemersbelang vanNoord-Veluwe verschijnt vijfkeer per jaar Inhoud SLAAPHOF VERKAST NAAR GLOEDNIEUW PANDTweede jaargang, nummer 2-2012 Een bed? Dat koopt de gemiddelde Nederlander zo eens in de tien, vijftien jaar. Het is een forse investering, waar je zeker een paar nachtjes over wilt slapen. “Logisch, wantOPLAGE de gemiddelde koper heeft geen verstand van bedden. Wij wel, en niet zo’n beetje2.500 exemplaren ook.” Slaaphof Slaapcomfort in Harderwijk verhuist binnenkort naar een gloednieuwCOVERFOTO pand, maar aan de missie verandert niets, aldus directeur Henk van ‘t Hof. “We helpenHenk van ’t Hof, eigenaar Slaaphof onze klanten aan een bed dat ze verder helpt. Ouderwetse kennis in een nieuw jasje.SlaapcomfortFotografie: Guy Ackermans 08 Dat is ‘t geheim.”UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers bvPostbus 30 VERNIEUWD RABOTEAM ZAKELIJKE RELATIES9860 AA Grootegast Als het economisch tij verloopt, is het zaak de bancaire bakens tijdig te verzetten.Weegbree 19861 ES Grootegast Dat deed de afdeling Bedrijven van de Rabobank Noordwest-Veluwe in 2011. Na eenT. 0594 - 510303 uitbreiding en herschikking van mensen en taken staat er een 15 man (en vrouw) sterkF. 0594 - 611863 toekomstbestendig team startklaar voor de ondernemers in de regio. “Er was van-info@novema.nl zelfsprekend al een prima team,” vertelt Xander de Oude, manager Zakelijke Relaties,www.ondernemersbelang.nl “Maar nu excelleren we weer, zowel in de breedte als in de diepte.”EINDREDACTIEErik van Raalte 12T. 0594 - 695614e.vanraalte@novema.nlBLADMANAGER BEDRIJVENKRING HARDERWIJK ZIET ZONNIGE TOEKOMSTGerrit Landman / Jasper van der Sluis De Bedrijvenkring Harderwijk zag verleden jaar een explosieve groei van het aantalNovema Drachten leden. Niet in de laatste plaats vanwege de oprichting van het Parkmanagement. DeT. 0512 – 366 326 collectieve innovatie van de Harderwijkse ondernemers kenschetst de ondernemerszing.landman@novema.nl /j.vandersluis@novema.nl binnen de club: Dit voorjaar was er een aantal mutaties binnen het bestuur van de bedrijvenkring. Peter Rinkel, werkzaam bij ABN Amro als directeur bedrijven, werdVORMGEVING voorzitter. Ook Martin Foppen van Foppen Reclame voegde zich in het bestuur.Sprog | strategie + communicatie,SneekDRUK 20Scholma Druk, BedumAAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE: OUDHOLLAND GAAT MET DE TIJD MEEGuy AckermansBob Bakker De grootvader van Cor Wijnolts begon in 1970 met één kast. Ruim veertig jaar later isBlinkfotografie Oudholland in Elburg een vermaard adres op gebied van kantoor- en bedrijfsinrichting.Albert-Jan Cornelissen En juist in tijden van crisis zet het bedrijf met overtuiging een volgende stap. Nog dezeJur Engelchor zomer verkast Oudholland naar een gloednieuw pand en zijn de 5500 vierkante metersFelix de FijterJerry Helmers van het omvangrijke pand verleden tijd. Daarvoor in de plaats komt een hagelnieuwJeroen Kuypers gebouw dat in alle facetten antwoord biedt aan de eisen van vandaag.Marco MagielseHenk Roede (strip)Wendy van Schie 23Frank ThooftTekstbureau VakmatenAndré VermeulenRuud VoestADRESWIJZIGINGEN:Adreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen kunt u Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlper mail doorgeven aan Tiny Klunder,t.klunder@novema.nl. Graag met In het kader van de bezuinigingen Dat scheelt Maar wat O, ik heb al heb ik, voor op het kantoor, deze ons heel veel moet er wat klaar gezet!vermelding voor welke editie van het allesbrander gekocht! gas! dan in?Ondernemersbelang de wijzigingbetreft.ISSN: 2211-8306Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column Verjaardagscadeau■ En verder Nederland is een van de weinige landen, zo niet het enige, 04 Nieuws waar acquisitie- en advertentiefraude op grote schaal voorkomt. Georganiseerde groepen oplichters bellen of 10 GT reclame: Maak uw bedrijf zichtbaar mailen met bedrijven en instellingen om (nep-)advertenties te verkopen, naamsvermeldingen in niet-bestaande gidsen of websites te slijten of spookfacturen te versturen voor 16 Ondernemerspanel: Hoe verder na het kabinet Rutte? niet-verleende diensten. Het is goed mogelijk dat u zelf ooit bent benaderd met een 18 Echte antwoorden krijg je niet per telefoon aanbod of voor een abonnementsverlenging; misschien heeft u wel een spookfactuur in uw postbus gevonden. 19 De mooiste momenten zijn voor de gasten Mogelijk bent u er zelfs in getrapt. En bent u zó kwaad geworden, dat u aangifte heeft gedaan bij de politie. Daar heeft u dan waarschijnlijk te horen gekregen dat men 25 Casino vol van gezelligheid en gemoedelijkheid helaas weinig of niets voor u kan doen. Het fenomeen acquisitiefraude bestaat al in Nederland sinds 27 Smink, partner voor groot en klein de uitvinding van de boekdrukkunst. In de vorige eeuw nam het een grote vlucht toen de fax zijn intrede deed. Dat inmid- dels al weer bijna verdwenen apparaat maakte het kinderlijk 28 Zonder eigen risico toch extra personeel aan het werk? eenvoudig om een argeloze medewerker van de afdeling debiteuren/crediteuren een nepnota te laten betalen. Eén van de gedupeerde ondernemers richtte in 1995 het bureau Eerlijk Zaken Doen op om een vuist te kunnen maken tegen de oplichters. Zeven jaar later ging het initiatief■ In het hartkatern failliet wegens gebrek aan steun uit het bedrijfsleven en de overheid. Een idealistische dame met een achtergrond in deVan ‘Wimbledon op straat’ tot bankwereld nam de failliete boedel over en stortte zich volgesubsidieerde studiebeurzen passie op de bestrijding van de fraudeurs.Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke Zij boekte meer succes dan haar voorganger. Langzaamsportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte maar zeker begon haar geluid door te dringen bij organi-of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen saties van werkgevers en inmiddels wordt haar stichtingechter een groter rendement uit hun betrokken- financieel gesteund door enkele duizenden donateurs uitheid bij de sport halen door bewuster tesponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek het midden- en kleinbedrijf. Maar de gewraakte oplichtingFoundation te steunen. Het Ondernemersbelang vindt nog elke dag plaats. Volgens een ruwe schatting vansprak met Richard Krajicek naar aanleiding van haar Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) harken de herenhet vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. 400 miljoen euro op jaarbasis binnen. In april boekte SAF z’n voorlopig grootste succes. Het CDA en de SP in de Tweede Kamer brachten plannen naar buiten- Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business voor wetgeving tegen acquisitiefraude. Oplichting is- Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor weliswaar strafbaar, maar de wijze waarop de heren u van steeds meer bedrijven uw geld afhelpen is vaak zo gehaaid, dat de rechter er weinig mee kan. In België en Oostenrijk bestaan al wetten tegen nep-acquisiteurs waardoor het verschijnsel daar de kop is Tweede Women’s Conference Europe ingedrukt. op 30 november in Den Haag Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in Als de twee fracties een meerderheid voor hun plannen Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van vinden, en die kans is groot, komt er op acquisitiefraude de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities in Nederland gevangenisstraf te staan en geldboetes die in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? kunnen oplopen tot 450.000 euro. In 2013 bestaat SAF tien Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op jaar. Het zou de kroon op het werk zijn als het Binnenhof al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. volgend jaar een wet als verjaardagscadeau kan geven. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsDe Nederlandsche Bank lanceertcampagne ‘over op IBAN’De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 9 mei hetstartschot gegeven voor de nationale campagne‘Over op IBAN’. De campagne moet consumentenmaar vooral bedrijven ervan bewust maken dat zezich moeten voorbereiden op de overgang naarhet International Bank Account Number (IBAN). Uitonderzoek van DNB blijkt dat Nederlandse bedrijvenen consumenten nog weinig kennis hebben over hetgebruik van IBAN als rekeningnummer. De komendeperiode gaan steeds meer organisaties dit rekening-nummer gebruiken voor alle binnen- en buitenlandseeurobetalingen. Vanaf 1 februari 2014 maaktiedereen alleen nog maar gebruik van IBAN voor hetoverschrijven van euro’s. Op dit moment wordt IBANvooral gebruikt voor buitenlandse betalingen. Uiter-lijk 1 februari 2014 wordt dit nummer ook gebruiktvoor alle binnenlandse betalingen. Een goed verhaal Algemeen directeur werkt als een Fried Frederix neemt magneet afscheid van Flynth Veel werknemers vinden dat hun “Ik is uit, wij is in!” aldus Fried Frederix bij zijn bazen geen visie hebben. Die heb- afscheid van Flynth op 31 mei 2012. Daarmee vatte ben ze vaak wel, maar ze verpakken hij de rode draad van het symposium ter ere van die niet in een goed verhaal. ‘Men- zijn 21-jarig directeurschap krachtig samen. “Flynth sen doen tegenwoordig niet zo- gaat voor de heel lange termijn, door alle winst te maar wat je zegt, je zult ze moeten investeren in de eigen organisatie ten behoeve van inspireren’. Nederland telt honderd- alle stakeholders: medewerkers, klanten en overige duizenden managers, ondernemers relaties. Daarmee vertoont Flynth veel kenmerken en politici die allemaal hun brood van een coöperatieve vereniging, hoewel het dat in verdienen met leidinggeven. In strikt juridische zin niet is. Collega’s en relaties van haar nieuwe boek ‘Echte leiders Frederix en Flynth woonden ter ere van het afscheid hebben een goed verhaal’ laat sto- een symposium bij rond het thema ‘Ondernemen rytellingdeskundige Astrid Schutte inspireert’. Gastsprekers bij dit symposium waren aan de hand van veel voorbeelden Mattieu Vanhove (directeur bij Cera en voorzitter zien wanneer een verhaal goed is van de Nationale Raad voor de Coöperatie in en wat het effect daarvan is op ons België) en zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline brein. Bekende politici, managers Zuidweg (directeur Zuidweg & Partners). “Over en ondernemers passeren de revue, twaalf jaar bestaat Flynth 100 jaar en mogen we maar ook een beginnende filmer en ons – als het Hare Majesteit behaagt – ‘Royal Flynth’ een viskweker. Schutte: ‘Wie je ook noemen.” Met deze woorden droeg Fried Frederix bent en wat je ook wilt bereiken, officieel de functie van algemeen directeur over aan een goed verhaal werkt voor ieder- Wim Schipper, die sinds 1998 lid is van de algemene een als een magneet.’ Het boek is directie als algemeen directeur accountancy. De di- verschenen bij Uitgeverij Haystack. rectie wordt verder gevormd door Fons Overwater. Prijs: 24,95 euro. www.flynth.nlifunds neemt RDMS Database Services overifunds uit Amersfoort heeft onlangs organisaties en vermogensfondsen. database-oplossing. Het huidige ma- en bedient de onderneming 300concurrent RDMS Database Services Door de jarenlange ervaring en uit- nagement, Henk Wassenaar en Brian klanten in de Benelux, Duitsland enuit Arnhem overgenomen. ifunds stekende dienstverlening van RDMS, Holmes, blijft verbonden aan de orga- Frankrijk. Bij het bedrijf zijn in totaalversterkt met de overname opnieuw verrijkt ifunds tevens de expertise van nisatie. Op termijn zal het Arnhemse 55 medewerkers werkzaam. Voorhaar positie in de Nederlandse haar eigen organisatie. RDMS biedt bedrijf verhuizen naar Amersfoort. meer informatie: www.ifunds.nlmarkt van software en services voo rkt voor fondsenwervende instellingen en Inmiddels heeft ifunds group kanto-fondsenwervende organisaties, led dsenwervende leden- ledenorganisaties een “full service” ren in Amersfoort, Brussel en Keulen Persberichten Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productienieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar Uitgeverij Novema; Redactie HOB Noord Veluwe, t.a.v. Erik van Raalte, Postbus 30, 9860 AA Grootegast of per e-mail: e.vanraalte@novema.nl04 4 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. V.l.n.r.: Ronald Kneteman, Sonja van der Wiel, Wim Prinsen, Pauline Meijer, Dick van de Burgwal, Martijn Dijkstra, Bert Dokter en Rogier van Santen. Onder: Stan van den Wildenberg en Jelle van Santen. Bind Academie breidt uit! Carlijn Postma van Bind Academie en Bind Communicatie en Frank Sorée van ONZE® b.v. – waar de bedrijven JOUW®, VORMSHOP en BUZZ’m onder vallen – tekenden onlangs voor een strategische samenwerking. Bind Academie is bekend om haar workshops en bestsellers op het gebied van sociale media. De academie gaat verder als besloten vennootschap, die onder leiding staat van Carlijn Postma en waar Frank Sorée aandeelhouder van is geworden. Bind Communicatie gaat door als zelfstandig bureau voor interactieve communicatie. Door de samenwerking tussen Bind Academie en ONZE® b.v. ontstaat een vernieuwend en toekomstgericht kennisinstituut dat het gehele spectrum van sociale media, strategie, creatie en innovatie afdekt. Postma en Sorée zien veel voordelen in de samenwerking. Het eerste gezamenlijke initiatief dat uit de samenwerking voortvloeit is de Bind Zomeracademie. Een serie exclusieve workshops die gepland is in de maanden juli en augustus. “De zomer is voor veel bedrijven een stille periode en dus de ideale tijd om je bedrijf op voorsprong te zetten met een kennisinjectie”, aldus Postma en Sorée. De workshops vinden plaats bij Hotel Mooirivier in Dalfsen. Meer informatie over Bind Zomeracademie is te vinden op www.bind.nl en in de brochure. Deze kunt u aanvragen via info@bind.nl.Wildenberg Collectief ontzorgt verbouwingenEr komt veel kijken bij het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand. Het is eenhele organisatie. Door de professionals van Wildenberg Collectief in te schakelenloopt elke verbouwing op rolletjes. Geen kopzorgen, wel een perfecte verbouwing.Steeds meer mensen moeten door de recessie langer in hun huidige woning ofbedrijfsomgeving blijven, maar willen wel meer comfort. Daarom is verbouwen Ruiter Barneveld introduceert hoogwaardigeeen goede oplossing. Bij een bouw- of renovatieproject zijn steeds meer bedrijven terrasoverkappingbetrokken. Het is daarom verstandig om voor een collectief te kiezen, waardoor allepartijen op elkaar zijn ingespeeld. Dit voorkomt bouwvertraging, extra kosten en Ruiter in Barneveld heeft het dealerschap verworven van SunParadise terras-fouten. Dit geeft kostenbeheersing, kwaliteitsbewaking en tijdsbesparing. Begin mei overkappingen. Het unieke aan deze overkapping zit in de waterafvoer. Eenis het Wildenberg Collectief opgericht. De beste krachten op het gebied van architec- speciale goot voert het water niet aan de voorzijde af. Daardoor is het mo-tuur, aannemerij, klussen en inrichting zijn in dit collectief gebundeld. De Leusdense gelijk exclusieve vouw- of schuifwanden onder de overkapping te montereninterieurarchitect Stan van den Wildenberg verzamelde de mensen met wie hij de van gelaagd of geïsoleerd glas. Dit geeft een enorme meerwaarde aan eenbeste ervaringen heeft in bouwprojecten, om samen een collectief te vormen. Het overkapping. Tevens kan in het glasdak ventilatie opgenomen worden. MetWildenberg Collectief zorgt voor een totale ‘ontzorging’, zodat de opdrachtgever een SunParadise overkapping is het zo jaarrond genieten van het buiten-zijn.met vertrouwen de lastigste klussen uit handen kan geven. Eén telefoontje is genoeg De vanaf prijzen zijn concurrerend laag. Vanaf 30 juni in de showroom teom de verbouwing van begin tot eind door een team van deskundigen te laten bezichtigen aan de Nijverheidsweg 11 in Barneveld. Tel. 0342-490253. Vooruitvoeren. Voor meer informatie: www.vandenwildenberg.nl meer informatie: www.equa-zonwering.nl. het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Stationsstraat 26, 3881 AD Putten, T: (0341) 361759, f: (0341) 361194 e-mail: info@deboer-dakbedekkingen.nlv o o r a l u w d a k b e d e k k i n g e n Feliciteert “De Slaaphof” met de ingebruikname van het nieuwe pand. Bodu Staalbouw, Metaalweg 15, 3750 GA Bunschoten-Spakenburg T.: (033) 298 56 06, F.: (033) 298 79 90, E.: info@bodustaalbouw.nl Gevelstenen & Dakpannen | | BMN de Veluwe Plesmanlaan 7-11 8072 PT Nunspeet | T 0341-257544 F 0341-256094 | | info@bmn-develuwe.nl www.bmn-bouwmaterialen.nl Een gezond bedrijf draait niet alleen om de cijfers! De beste manier om verzuim terug te dringen is bedrijfsfitness. En de beste manier om uw medewerkers in beweging te krijgen is het bedrijven fitplan van Wellness Centre Putten. Want daarmee geeft u ze de mogelijk- heid om met een zeer aantrekkelijke korting, op een zelfgekozen tijdstip aan hun conditie te werken. Neem contact op voor meer informatie, wij bespreken graag de verschillende opties. Midden Engweg 31, 3882 TS Putten, Tel: 0341 357070 info@wellnesscentre.info - www.wellnesscentre.info
 9. 9. Broekhuis Car Plus Ongekende mogelijkheden voor uw bedrijfswagen Broekhuis Car Plus biedt met MoPlan en Sortimo één van de Wilt u een succesvolle manager zijn? BEDRIJFSWAGENINRICHTING meest uitgebreide en modulaire systemen van dit moment. Wij adviseren u ook op lange termijn en kiezen in overleg voor de meest geschikte bedrijfswageninrichting voor u. Met een Met een professionele assistente aan uw zij enthousiast team geeft Car Plus uw bedrijfswagens de func- tionaliteit die u wenst. Bijna niets is onmogelijk. Graag maken wij voor uw een tekening op maat en bijbehorende offerte. kunt u zich op uw kerntaken richten. De laadruimte van bedrijfsautos is ons werkterrein. Voor BETIMMERING laadruimten bieden wij alle beschermingsmiddelen om een functionele werkruimte te creëren. Professionele systemen Investeren in de verdere professionalisering die garant staan voor veiligheid en kwaliteit. Wilt u wandbekleding, lat om lat, vloerplaten of een ABS van uw assistente is dus investeren in uzelf! Secuwand ? We bespreken graag de mogelijkheden en geven u een gedegen advies. DUBBELE CABINES Ook zorgen wij voor de ombouw van uw bedrijfswagen of het bekleden hiervan. Hiervoor zijn wij dan ook erkend Snoeks De Secretaressecoach kan daarbij helpen dealer. Zo kunnen wij op maat cabines leveren en monteren voor de meeste automerken. In vele uitvoeringen met vele opties: voor ieder wat wils. Ook uw ramen kunnen getint middels individuele coaching, workshops en worden in de kleur van uw keuze. trainingen. Ook voor alle bedrijfswagenaccessoires kunt u bij Car Plus ACCESSOIRES terecht. Van imperial tot sidebars, van zwaailamp tot ordnerhouder en van laptopkluis tot standkachel. U noemt het maar, wij leveren het en zorgen voor de inbouw. Ook als op zoek bent naar handsfreekits, alarmsystemen, cruise controls of Parkeersensoren bent u bij Car Plus op het juiste adres.Broekhuis Car Plus Postbus 1794 | 3800 BT Amersfoort | +31(0)6 523 362 02Van Leeuwenhoekstraat 123846 CB Harderwijk info@desecretaressecoach.nl | www.desecretaressecoach.nl(T) 0341-462220www.broekhuiscarplus.nl
 10. 10. Interview Tekst: Felix de Fijter / Fotografie: Guy Ackermans “Wij verkopen slaapcomfort”Slaaphof verkast naar gloednieuw pandExperts in slaapcomfortEen bed? Dat koopt de gemiddelde Nederlander zo eens in de tien, vijftien jaar. Het is een forse investering, waar je zekereen paar nachtjes over wilt slapen. “Logisch, want de gemiddelde koper heeft geen verstand van bedden. Wij wel, en nietzo’n beetje ook.” Slaaphof Slaapcomfort in Harderwijk verhuist binnenkort naar een gloednieuw pand, maar aan de missieverandert niets, aldus directeur Henk van ‘t Hof. “We helpen onze klanten aan een bed dat ze verder helpt. Ouderwetsekennis in een nieuw jasje. Dat is ‘t geheim.”08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. E en verhuizing in tijden van crisis? “We gaan er op diverse terreinen op Al heel wat klanten zullen hun vooruit”, aldus Van ‘t Hof. “Natuurlijk is wenkbrauwen hebben gefronst bij het nieuwe pand gebouwd volgens dehet nieuws. Van ‘t Hof maakt echter een zeer eisen en normen van de moderne tijd. Quaweloverwogen besluit. “De beslissing viel al energieverbruik is ons huidige pand er eenin 2003”, blikt de directeur terug. “In 2006 stuk minder efficiënt. Dus dat is een pré.hadden we een deal met projectontwikke- Uiteraard is het een goede zaak dat welaars en ook de gemeente was enthousiast. van de Boerhavenlaan, naar een veel meerDe bouwcrisis in 2008 wierp echter een zichtbare plek verhuizen. Een plek die rechtflinke schep roet in het eten. In 2009 zou het doet aan ons bedrijf.”nieuwe pand, met daarboven verhuurbarebedrijfsruimte worden opgeleverd, maar in Slaaphof Slaapcomfort handelt vanuit2010 trok de projectontwikkelaar het niet een ruim twintig jaar omspannendemeer en kon het plan in de prullenbak.” ervaring. Van ‘t Hof begon aanvankelijk met uitsluitend waterbedden in 1989. Zo’nHet was een grote tegenvaller voor Van ‘t tien jaar later besloot hij tot uitbreiding van Henk van ’t Hof: “Het nieuwe pandHof, maar na het nodige wik- en weegwerk 150 naar 500 vierkante meter. En Slaaphof is gebouwd volgens de eisen en normen van de moderne tijd”besloot de beddenspecialist opnieuw te Slaapcomfort werd behalve waterbed-beginnen. Een nieuw plan op een nieuwe denspecialist ook een beddenspeciaalzaak.locatie. “De eerste stappen van zo’n project “Dat was een daverend succes, zodat we cabine. De computer meet, weegt, analy-hadden we natuurlijk al gezet. En het fiasco uiteindelijk een ruimte van 1700 vierkante seert en draait alle essentiële gegevens uit.in het eerste project had ons gelukkig meter nodig hadden.” “Op basis daarvan gaan we aan de slag.”geen geld gekost. Omdat de financiëlehuishouding van Slaaphof buitengewoon Degelijkheid Volgens Van ‘t Hof bestaan veel mythes engoed op orde was, had ook de bank geen En nu is het dus wederom tijd voor een sages over slaapcomfort. “Dikke matrassenenkele twijfel.” nieuwe stap en laat Slaaphof de Boer- zijn beter, een matras is belangrijker dan havenlaan achter zich. Het pand aan de een lattenbodem en boxsprings zijn hetHeimensen Deventerweg beslaat maar liefst 2300 vier- beste. Dat zijn echt fabeltjes. Zeker getuigeIn vliegende vaart werd een nieuw plan kante meter. “We vinden het belangrijk dat de huidige ontwikkelingen is een bodemgesmeed. Nadat het ontwerp was goed- we kunnen handelen naar onze filosofie. minstens zo belangrijk als het matras.”gekeurd, had Van ‘t Hof de keuze uit een En daarvoor is ruimte essentieel.” Slaaphof Van ‘t Hof laat een model zien waarbij debreed scala aan bouwers en projectontwik- Slaapcomfort staat voor degelijkheid, aldus hoogte van de individuele latjes afzonder-kelaars. Het ontwerp werd verzorgd door Van ‘t Hof. “Dat betekent kennis, vakbe- lijk is in te stellen. “Op zo’n manier geef je jehet Veluws Ontwerpbureau. Bij de uitvoer kwaam advies en kwaliteitsproducten.” lichaam echt wat het nodig heeft.”van de bouwplannen kwam BouwbedrijfHeimensen om de hoek kijken. Rob van Daarbij kiest Van ‘t Hof niet voor de geijkte “Uiteindelijk verkopen we slaapcomfort”,Luijn van Heimensen is verguld met de sa- paden. Bekende merken zijn prima, maar zegt Van ‘t Hof. “Aan de Deventerweg gaanmenwerking. “We hebben snel en adequaat vanuit onze kennis weten we dat andere we daar straks gewoon mee voort. Westappen kunnen zetten. Want hoewel de combinaties soms tot significant betere creëren voor de diverse soorten beddenknoop pas in 2011 werd doorgehakt, is het resultaten leiden. Klanten die hier een bed en merken een soort slaapkamers, waar jepand op wat details na al volledig afgerond.” willen kopen, hebben geen referentiekader. gewoon even kunt liggen om te ervaren Immers, de vorige keer dat ze een bed of het bij je past.” Het twee verdiepingenOok Van ‘t Hof is blij met het tempo van de aanschaften was het zeker tien tot vijftien tellende pand is er op gemaakt om deontwikkeling. “Heimensen heeft in de eer- jaar geleden. Ze weten niet wat goed is, en intimiteit van een slaapkamer te bena-ste ronde z’n nek uitgestoken ten opzichte vooral niet wat goed is voor hen.” Allerlei deren, in allerlei stijlen; voor elk wat wils.van andere ontwikkelaars. Zowel qua snel- variabelen spelen een rol. “Ben je een rug-, “Immers, in je slaapkamer is je bed toch eenheid als duidelijkheid over bouwkwaliteit, zij- of buikslaper? En wat is je gewicht? Hoe ander meubel dan het is in een grote kaleprijs en bouwsnelheid. Na een paar uur om is je taille-heupverhouding?” showroom.”tafel te hebben gezeten, konden we al toteen overeenkomst komen.” Het is voor Van Voor al dat soort zaken gaan Van ‘t Hof en De benadering van Van ‘t Hof heeft de‘t Hof ook belangrijk dat het bedrijf in de de beddenadviseurs niet met een meetlint voorbije decennia z’n waarde bewezen.regio Harderwijk is gevestigd. “De lokale aan de slag. “Veel mensen praten liever niet “Klanten komen inmiddels bij me terugverbondenheid is belangrijk. Maar bovenal over hun gewicht en dat is logisch.” Om voor een volgend bed. Die lange termijn-kwam Heimensen met een prima prijs- een perfecte slaapdiagnose te kunnen stel- relatie is voor Slaaphof erg belangrijk. Ik gakwaliteitverhouding.” len heeft Van ‘t Hof daarom geïnvesteerd in niet voor de korte klap, maar voor de lange een slaapcabine. Een kostbaar en techno- termijn. Dat is Slaaphof Slaapcomfort.”Deventerweg logisch hoogwaardig apparaat dat klantenHet nieuwe pand van Slaaphof is gevestigd de mogelijkheid biedt te proefliggen in een www.slaaphof.nlop een zichtlocatie aan de Deventerwegin Harderwijk. De gevel is opgetrokkenmet robuust metselwerk. Van ‘t Hof en Van Bouwbedrijf HeimensenLuijn zijn ingenomen met de unieke, grote Bouwbedrijf Heimensen is in 1978 opgericht door de gebroeders Heimensen uit Putten. Sinds 2001 isbaksteen die voor de buitenste schil is Heimensen onderdeel van de Noordersluis Bouwgroep. Heimensen is gevestigd in Putten en is actief ingebruikt. “Gemetseld met een diepe voeg bouwen en specialisaties. De bouwactiviteiten gaan van kleine reparaties tot de nieuwbouw, onderhoudis het werkelijk een prachtig gezicht”, aldus en renovatie van woningen en utiliteitsbouw. De specialisaties bestaan uit het produceren van kozijnen,Van Luijn. Het pand krijgt tegelijkertijd ramen en deuren, maar ook prefab elementen en interieur. Het bedrijf onderscheidt zich door ook tijdenseen transparante uitstraling, vanwege de de ontwerp- en uitwerking van een project zijn opdrachtgevers te adviseren.glazen hoektoren. het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Bedrijfsreportage Tekst: Albert-Jan Cornelissen • Fotografie: Ruud VoestGT reclame:Maak uw bedrijf zichtbaar Geen nummerHet in Amersfoort gevestigde GT reclame is een reclameproductiebedrijf dat een compleet GT Reclame is van oorsprong leverancier van het MKB, maar levert inmiddels ook aanpakket biedt op het gebied van visuele communicatie zoals licht- en gevelreclame, grootschalige bedrijven. Ebbers: “Vertrouwen is voor MKB’ers die min of meer uit eigen zakbelettering, binnen- en buitenbewegwijzering en presentatiesystemen. Maatwerk staat betalen heel belangrijk, net als een goede prijs/kwaliteit-verhouding en het verlenenhierbij voorop, zodat uw bedrijfsidentiteit herkenbaar wordt weergegeven. van service met nét dat beetje meer, dat zijn zaken die wij bovenaan op ons lijstje hebben E staan. Bij ons is de klant geen nummer. en eerste indruk maak je als bedrijf bouwborden en presentatiesystemen. We behandelen ze met respect, denken met maar één keer. Het is dus bijzonder “Onze functie is een adviserende rol. hen mee en geven optimale aandacht. belangrijk dat je gezien wordt, met Doordat we op locatie gaan kijken, kunnen Dat spreekt ook de grotere accounts aan.” een herkenbare huisstijl. Bij GT Reclame in we exact zien aan welke eisen een lichtbak Het leveren van hoge kwaliteit staat voor Amersfoort weten ze daar alles van. “Als er bijvoorbeeld moet voldoen”, vertelt Ebbers. Ebbers voorop. “We willen dat een lichtbak bijvoorbeeld gevelverlichting geplaatst moet “Moet het beeld bijvoorbeeld vanaf een er ook na tien jaar nog fraai uitziet. Een klant worden, gaan we eerst op locatie kijken wat nabijgelegen snelweg leesbaar zijn, of is de ziet alleen de buitenkant, en ziet bijvoorbeeld de mogelijkheden en de wensen zijn. Maar zichtafstand 50 meter? Dat soort zaken zie niet hoe deze constructief opgebouwd is. Als men kan ook hier langskomen in onze show- je alleen wanneer je niet blind vaart op een dat echter van slechte kwaliteit is, kan deze room voor advies en overleg”, aldus directeur tekening.” Bij dergelijke reclame-uitingen door eigen gewicht uit verband raken. Een Edward Ebbers. “We bieden een totaalpakket is ‘groter’ volgens Ebbers niet automatisch kwalitatief hoogwaardig product is de beste aan, van ontwerp tot en met de montage. Dat ‘beter’. “Het eindresultaat moet leesbaar referentie die je kunt hebben.” Niet onbe- alles in eigen beheer, zodat we korte lijnen zijn, maar niet overheersen en in verhou- langrijk in dat kader is ook dat GT Reclame hebben en de wensen van de klant naadloos ding zijn met het pand.” een SIBON-erkend signmaker is. Als erkend om kunnen zetten. Alles wordt individueel signmaker staat GT reclame voor service en vervaardigd, we leveren geen standaardwerk. kwaliteit en als klant ben je verzekerd van een Je verwerkt immers huisstijlen, en dat vereist vakkundige leverancier. maatwerk.” Bij het bedrijf levert men de com- plete range aan reclame-uitingen. “Van een sticker tot aan full-color op groot formaat, van autobelettering tot (neon)lichtreclame.” GT Reclame Heliumweg 14 Adviserende rol 3812 RE Amersfoort Bij GT Reclame wordt er in een vroeg T 033 - 461 27 11 stadium met u meegedacht over de info@gtreclame.nl functie, de uitstraling, de uitvoering en www.gtreclame.nl de productie van uw reclame-uitingen. Men geeft uitgebreid advies, maakt een vrijblijvende offerte, een visuele presentatie van het beoogde resultaat en regelt zo nodig ook de vergunning bij de gemeente. Het Amersfoortse bedrijf biedt al zeventien jaar een uitgebreid pakket aan: je kunt er terecht voor lichtreclame, gevel- en autobe- lettering, binnen- en buitenbe- wegwijzering, reclame- en Edward Ebbers: “We bieden een totaal- pakket aan, van ontwerp tot en met dem.i.v. 1 oktober 2012 zal GT Reclame gevestigd zijn aan de Neonweg 27; 3812 RG Amersfoort. montage”2210 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. BOUW ? BESLUIT IBZ CONSTRUCTIE BOUWBESLUIT BOUWADVIES GELUIDSWERING planstudies woningbouw utiliteitsbouw verbouw interieur WONINGBOUW TEKENWERK UTILITEITSBOUW RENOVATIE REKENWERK IBZ Albergen Bouwtechnisch Adviesbureau IBZ Albergen probeert zich te onderscheiden door een persoonlijke, klantgerichte doch professionele wijze van adviseren. Door een efficiënte benadering en het bedenken van eigentijdse en creatieve oplossingen, wordt er een compleet produkt afgeleverd. In hoofdzaak bestaan onze werkzaamheden uit het ontwerpen van draag- constructies van bouwwerken. De opdrachten varieren van kleinschalige verbouwingen in de woningbouw tot complexe staal- en betonconstructies in de utiliteitsbouw. 0546 54 50 50 info@ibz-albergen.nl WWW.IBZ-ALBERGEN.NL W i j ge l o v e n i n de k ra c ht v a n s a me nw e r k i ngProjectontwikkeling • Woningbouw • Utiliteitsbouw • Renovatie & Onderhoud • Kleinbouw • Houtbewerking BEZOEKADRES: HANDELSWEG 26 - 28, 3881 LS PUTTENBOUWBEDRIJF HEIMENSEN MAAKT DEEL UIT VAN DE NOORDERSLUIS BOUWGROEP TELEFOON: 0341 - 35 61 42 WEB: WWW.HEIMENSENBOUW.NLBOUWEN MET BETROKKEN MENSEN E-MAIL: INFO@HEIMENSENBOUW.NL
 14. 14. Bedrijfsreportage Tekst: Jelmer van Nimwegen / Fotografie: Guy Ackermans en Heidi Bouw Rabobank Noordwest-Veluwe, Bedrijven Vernieuwd Raboteam Zakelijke Relaties Als het economisch tij verloopt, is het zaak de bancaire bakens tijdig te verzetten. Dat deed de afdeling Bedrijven van de Rabobank Noordwest-Veluwe in 2011. Na een uitbreiding en herschikking van mensen en taken staat er een 15 man (en vrouw) sterk toekomstbestendig team startklaar voor de ondernemers in de regio. “Er was vanzelfsprekend al een prima team,” vertelt Xander de Oude, manager Zakelijke Relaties, “Maar nu excelleren we weer, zowel in de breedte als in de diepte. Bij ondernemers en particulieren groeit de behoefte aan maatwerk en persoonlijk advies. Daarnaast wordt het dienstenpakket complexer, waardoor het uitwerken van financiële oplossingen een steeds grotere deskundigheid vereist. Daar is het nieuwe team op ingesteld. De afdeling Zakelijke Relaties is er voor alle bedrijven in de regio, van MKB ’er tot grote en complex gestructureerde multinational.” Financiële logistiek Xander benadrukt dat het de taak van Zakelijke Relaties is om naast de ondernemer te staan, en samen met hem of haar te zoeken naar finan- ciële mogelijkheden om de ambities waar te maken. Daarbij staat de ondernemer alle kennis en ervaring van de Rabobank ter beschikking. “We hebben vrijwel alles in eigen huis”, meldt hij. “Maar er zijn situaties die om gedetailleerde kennis vraagt zoals van, om maar wat te noe- men, de Peruviaanse koffiemarkt. Daar hebben we op het hoofdkantoor specialisten voor en die roepen we dan te hulp. Dat geldt voor de adviesfase, maar ook in de uitvoerende fases, zoals bijvoorbeeld bij de implementatie van een feilloos werkende financiële logistiek.” Voor dat belangrijke aspect – het vlotte vloeien van de geldstromen – heeft het team een specialist Financiële Logistiek, die met de ondernemer een goed plan opstelt en actief betrokken is bij de uitvoering daarvan. Xander de Oude: “Wij werken principieel en structureel aan een langetermijnrelatie”12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. V.l.n.r.: Jeroen Kwakkel, intern accountmanager; Xander de Oude, manager; Sjaak Mouw, accountmanager; Stef Loman, specialist verzekeren; Herma Rehorst, intern accountmanager; Evelien Haverkamp, internaccountmanager; Cor Karzijn, accountmanager; Raymond Meeusen, intern accountmanager; Evelien Kraaijenbrink, intern accountmanager; Jan Lokhorst, accountmanager; Jeroen Scholten, kredietanalist; DuranVonck, accountmanager en Robert Brunt, accountmanager. Zittend: (links) Amanda Boeve-Luigjes, specialist financiële logistiek en Linda Vlieger-Bleijenburg, intern specialist verzekeren (Fotografie: Heidi Bouw).Geen aandeelhouders onderzoek van alle determinanten, onder om de lopende polissen door te nemenRabobank is in een aantal opzichten een meer door onze kredietanalist, op goede en te beoordelen of de noodzaak voor diebijzondere bank. Waar andere banken gronden concluderen dat een idee verzekering er nog is. Zijn er bijvoorbeeldbeursgenoteerd zijn en aandeelhouders- financieel (nog) niet stevig genoeg staat, mensen uit dienst getreden? Zijn er deel-waarde een drijfveer is – dit kan druk geven moeten wij de klant dat melden. Daar ligt processen afgestoten of gestopt? Machineswaardoor het klantbelang uit het oog kan overigens ook voor ons een belang. Wij verkocht? Of andersom: zijn er nieuweworden verloren – heeft de Rabobank werken principieel en structureel aan een activiteiten die om dekking vragen? “Zo isleden en dus geen aandeelhouders die langetermijnrelatie, dus we willen graag een ondernemer verzekerd van de juistedividend verwachten. Ieder jaar vloeit een financieel gezonde bedrijven die decennia- verzekeringen: niet te veel, niet te weinig.percentage van de behaalde winst terug lang bij ons blijven. Daarin slagen wij Dat geeft vertrouwen, want een onvol-in de gemeenschap die heeft bijgedragen wonderwel, zoals uit onze boeken blijkt!” doende afgedekt incident kan de continuï-aan die winst: het werkgebied van die teit van een bedrijf in gevaar brengen.”specifieke Rabobank. Xander: “Dat is dus Risico’s afdekkenexpliciet iets anders dan sponsoring. Dit Een belangrijk aspect van ondernemer is Reken maar!is geoormerkt geld dat bedoeld is voor het omgaan met bedrijfsrisico’s. Daarvoor Het vernieuwde team is nu bijna een jaarmaatschappelijk relevante projecten van heeft de afdeling Zakelijke relaties in vol bedrijf en de ervaringen zijn bui-onze klanten, waarvoor om wat voor reden specialisten in het team opgenomen. tengewoon positief. “In de boardroom enook onvoldoende funding is.” Zij lopen samen met de ondernemer op papier kun je wel van alles bedenken,” – vaak letterlijk! – door het bedrijf en zegt Xander, “Maar of het werkt moet in deDubbele verantwoordelijkheid inventariseren daarbij welke financiële praktijk nog maar blijken. Daar weten on-Onder meer door deze coöperatieve risico’s de bedrijfsvoering meebrengt. “En dernemers alles van. Maar dit team voldoetstructuur heeft de Rabobank, als enige daar zoeken we dan een oplossing voor. aan alle verwachtingen, het staat als eengrote Nederlandse bank, geen beroep Dat is iets anders dan ‘Daar verkopen we huis, dus daar kunnen de ondernemers ingedaan op financiële injecties vanuit de dan een polis voor’. Een oplossing zou de regio Noordwest-Veluwe op rekenen!”overheid. Van belang om te melden is dat bijvoorbeeld kunnen zijn om een risicovollede Rabobank voldoende financieringsmo- en dus moeilijk of kostbaar te verzekeren Rabobank Noord Veluwegelijkheden heeft voor de ondernemers fase van een productieproces uit te Tot slot gaat Xander de Oude nog in op dein de regio, hoewel er wel kritischer naar besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. fusie tussen Rabobank Noordwest-Veluwefinancieringsaanvragen gekeken wordt dan Dat kan op termijn vele malen goedkoper en Rabobank Noordoost-Veluwe waardoorvoor de crisis het geval was. Dit wordt deels uitpakken. Ook hier geldt: we streven per 1 november 2012 een nieuwe bankingegeven door de verscherpte wet- en naar de langetermijnrelatie, niet naar het ontstaat onder de naam Rabobank Noordregelgeving. “Bij ons is er in dat opzicht kortetermijnsucces van weer een verkochte Veluwe: “Het team Zakelijke Relatiesgeen ‘voor’ en ‘na’ de crisis. Wij waren altijd polis. En als een polis nodig is, hebben zal uiteraard kwalitatief en kwantitatiefal zorgvuldig bij de beoordeling van een we daar uiteraard zeer goede producten afgestemd worden aan de nieuwe situatieaanvraag. Die houding kwam en komt voor dankzij onze verzekeringspartner zodat de zakelijke relaties optimaal be-voort uit verantwoordelijkheid op twee Interpolis.” diend blijven worden. Hierbij zetten we delevels: naar de leden en cliënten die ons de lijn voort die we met het vernieuwde teamgelden waarmee wij werken in bewaring Niet te veel polissen van Noordwest-Veluwe hebben ingezet.hebben gegeven. En verantwoordelijkheid Op gezette tijden neemt de verzekerings- Het klantbelang voor de langere termijnnaar de ondernemers. Als wij na intensief specialist van de Rabobank het initiatief staat daarbij voor ons altijd centraal!” het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. www.hetondernemersbelang.nl
 17. 17. Tekst: Wendy van Schie • Fotografie: Blinkfotografie Bedrijfsreportage Zorgeloos ondernemen met de MasterCard BusinessOndernemers kunnen niet meer zonder creditcard. In Nederland is het nog ICS laat ondernemers graag kennismaken met de MasterCard Business en biedt deze daarom het eersteniet in alle situaties vanzelfsprekend de creditcard te gebruiken, maar dat is jaar gratis aan.snel aan het veranderen. De creditcard biedt namelijk behalve betaalgemak Zie het bijgevoegde aanvraagformulier of ga naar de website: www.icsbusinesscards.nl/ondernemersbelangook veel andere zakelijke voordelen, vertelt Mike van der Voort, managerSales en Marketing Commercial Cards van International Card Services (ICS). International Card Services Wisselwerking 32 1112 XP DiemenMasterCard Business Rentevrij werkkapitaalICS heeft een nieuwe zakelijke creditcard Bovendien kan de ondernemer Postbus 23225gelanceerd: de MasterCard Business. beschikken over rentevrij werkkapitaal. 1100 DS DiemenEen bankonafhankelijke creditcard die “De creditcard is een betaalproduct en T 020 - 660 09 88ondernemers veiligheid, zekerheid en geen kredietproduct, maar kan als gratis businesscards@icscards.nlgemak biedt. “Een zakelijke creditcard voorfinanciering worden gebruikt.” www.icsbusinesscards.nlverschaft tijd en liquiditeit en houdt privé Van der Voort rekent het voor: “Wij sluitenen zakelijk goed gescheiden”, aldus Van af op de vierde van de maand. Dan sturender Voort. “Het is bijvoorbeeld niet meer we een rekeningoverzicht. Als we datnodig om bonnetjes te verzamelen. vooraf hebben afgesproken, dan kanWij verstrekken maandelijks een overzicht de ondernemer het bedrag binnenvan de uitgaven. Als medewerkers een 30 dagen overmaken. Wie dus op decreditcard van de zaak gebruiken, spreken vijfde van de maand een aankoop doetwe van tevoren af wie het rekeningoverzicht met de creditcard, hoeft pas tweekrijgt en wie betaalt: de medewerker of maanden later te betalen.” Zo kan dehet bedrijf. Ook kunnen we voor bepaalde baat voor de kost uit gaan.uitgaven het gebruik uitschakelen.” Altijd veilig betalenOnline managementinformatie De creditcard is een zeer veilige manier vanNeemt een bedrijf meer dan 25 creditcards betalen. “De Card is uitstekend beveiligd.af, dan is een online tool beschikbaar. Voor internetgebruik zijn er aanvullende“Daarmee kunnen de transacties altijd beveiligingsprotocollen met een zelfge-online worden bekeken en heeft de kozen wachtwoord. Raakt de Card zoek,ondernemer direct toegang tot dan kunnen wij binnen 24 uur zorgenwaardevolle managementinformatie.” voor een nieuwe, ook in het buitenland.Het systeem kan worden gekoppeld aan Ook kan de gebruiker in geval van noodhet eigen boekhoudsysteem, waardoor de heel snel over contant geld beschikken.interne declaratieprocessen sterk worden Met een creditcard van ICS weet je zekervereenvoudigd. dat je altijd overal kunt betalen.”International Card Services (ICS) verzorgt de uitgifte, verwerking en service van creditcards vanVisa en MasterCard. ICS is in 1988 ontstaan en is op het gebied van de uitgifte van creditcardsmarktleider in de Benelux. Met inbegrip van de Duitse en Belgische vestigingen werken er bijICS circa 500 medewerkers. ‘Operational Excellence’ is het motto. De serviceafdelingen van ICSzijn zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Alle servicewerkzaamheden voert ICS ineigen huis uit. Mike van der Voort: “De creditcard is een betaalproduct en geen kredietproduct, maar kan als gratis voorfinanciering worden gebruikt” het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. Interview Tekst: Jerry Helmers – Crown Media • Fotografie: Jur EngelchorWat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!)constatering dat slechts 6% van de topposities in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? Nederland was toch uitgeëmancipeerd?Het antwoord op al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid vanhet algemeen bestuur van VNO-NCW is initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. Afgelopen november voor de eerstekeer georganiseerd, komend november weer op de agenda. “Het principe dat vrouwen hun carrière afbreken, zit veel te diep in onzegenen geworteld. We moeten daarom het statement blijven maken.”Tweede Women’s Conference Europe op 30 november in Den Haag ‘Vrouwen moetencalvinistische grondslag doorbreken’ TIPS voor vrouwen die willen empoweren…. 1. Besef dat je een maatschappelijke verantwoorde- lijkheid hebt. Transformeer van consumptief handelen naar productief denken. Het is je verplichting om bij te dragen aan de maatschappij waarin je leeft. 2. Doe niet alles zelf. Heb focus. En laat dingen los. Alleen dán kun je succesvol zijn. Je kunt niet alles tegelijk. (Mannen kunnen dit ook niet!) 3. Vrouwen dienen onderling veel meer solidariteit te hebben. Het lijkt er op alsof we elkaar alleen maar een hak willen zetten. Stop daarmee. het ONDERNEMERS BELANG
 19. 19. B reeveld maakt zich grote zorgen over de toekomst van Nederland. “Waar is onze handelsgeest gebleven?Enkele eeuwen geleden waren we hétondernemersvoorbeeld voor de rest vande wereld. Nu zakken we langzaam weg opinternationale ranglijsten. De reden? Carmen Breeveld:We verliezen concurrentiekracht. De oorzaak? “Nederland zaktWe zitten in een mechanisme waarin we langzaam wegniet al het talent (willen) benutten dat op internationalewe hebben. Enerzijds met dank aan het ranglijsten”ongelooflijke gepamper en betuttel vantraditioneel ingestelde vakbonden,anderzijds zijn er maatschappelijke, fiscaleen sociaal-culturele aspecten die er nog steedsvan uitgaan dat mannen de kostwinnermoeten zijn. Het is grote noodzaak om diecalvinistische grondslag vaarwel te zeggenen in te zetten op een nog grootser debatwaarin we onszelf kritisch afvragen waaromwe het blijkbaar vanzelfsprekend vindendat vrouwen niet mogen bijdragen aan degroei en dynamiek van de economie.”Het gaat om bewustwording in optima “De leden denken immers hetzelfde. hebben over corporate responsability?forma. “We zijn op zoek naar een krachten- Maar wil je meer rendement, dan heb je Verder hebben we Angela Merkel enbundeling van vrouwen. Eigenlijk wat The meer innovatie nodig. En dán moet je Michelle Obama uitgenodigd. Te hoogOld Boys altijd deden en doen. Ze hielpen op zoek naar verschillende gedachten, gegrepen? Helemaal niet. Sowieso is deelkaar. Vrouwen kunnen elkaar echter ook visies en discussies. Vrouwen hebben Women’s Conference een initiatief datempoweren. In een netwerk van Fresh een andere kijk op ooit al succesvolGirls. Maar begrijp me niet verkeerd; we het leven. En op in Amerika waszijn helemaal niet van mening dat mannen zakendoen. Nee, ‘Vrouwen moeten het ontstaan. We zijnmoeten worden uitgesloten. Integendeel. het is niet altijd dus zeker geenZelfs ook op onze conferentie hebben beter, maar die lef hebben effectievere lokaal clubje.we manlijke gastsprekers. En, mannen diversiteit kan wel Ook in Amerika isworden van harte uitgenodigd om de veel opleveren. keuzes te maken’ de conferentie eenconferentie te bezoeken. Zo moeten we Op dit moment doorslaand succesgezamenlijk aan de slag om bijvoorbeeld sluiten we bewust met als gevolg dathet diversiteitsvraagstuk op een hoger en onbewust vrouwen uit. Wat mij er een groot maatschappelijk debat opniveau te brengen. We kunnen veel meer betreft hebben we Nieuw Leiderschap gang is gebracht. Ik vond het van belangdan we denken. Vrouwen moeten het lef nodig om onszelf, ons land dus, weer om het Event ook jaarlijks in Europa tehebben effectievere keuzes te maken. écht vooruit te helpen. Creëer een organiseren en te laten zien dat wij vrouwenZe doen alles maar ‘een beetje’. Maar als ondernemender klimaat waarin vrouwen met elkaar verbonden zijn en dat weje alles maar ‘een beetje’ doet, dan kun je volop meedoen!” onszelf ook verplicht moeten voelennooit excelleren.” een bijdrage te leveren.” “In deze snel veranderende wereldZelf heeft Breeveld altijd duidelijke keuzes moeten we ons dan ook weer zien te Tijdens de conferentie wordt er opgemaakt. “En ja, ik heb ook ‘gewoon’ twee onderscheiden,” vervolgt ze. “Natuurlijk strategisch niveau dieper ingegaan opkinderen, die niets te kort komen. Ik ben is dat lastig voor een land met ‘slechts’ het vraagstuk van Empowerment voorer voor mijn man, en hij is er voor mij. 17 miljoen inwoners. Wij kunnen wat dat vrouwen en de rol die vrouwen kunnenMaar ik zeg wel; het gesprek over je eigen betreft nooit op tegen een Brazilië, of innemen in het ondernemersklimaat vanontplooiing begint al aan de keukentafel. een China . Of een India. De focus moet Nederland. “We gaan reflecteren.Ik weet nog dat mijn man ooit zei, nog dus op het slimmer laten worden van de We gunnen onszelf die kritische noot.vóórdat we kinderen hadden, dat hij mensen. Investeer in onderwijs. Het komt We gaan het daar allemaal op 30 novembergeen behoefte had aan een vaatwasser. onze economische kracht ten goede. over hebben. Maar bovenal hopen weToen ik hem duidelijk maakte, dat hij dan Maar laten we daarbinnen vrouwen wel op een sterkere bewustwording bij al diedegene zou zijn, die dan ’s avonds de afwas heel veel kansen geven.” inspirerende vrouwen. Laten we onzezou moeten doen, was er in no time een talenten vol benutten; uiteraard moetenvaatwasser. Want, zo kon ik ’s avonds – na Aan de gastsprekers van de tweede we daar zelf keihard voor werken en onzehet eten – ook nog aan het werk waarbij ik Conference zal het niet liggen. Trots meldt verantwoordelijkheid in nemen maardus geen tijd hoefde te besteden aan al die Breeveld, dat intussen Carla Bruni, de laten we vooral ook op sociaal-cultureelflauwe keukenklusjes. Ik wilde me namelijk echtgenote van de Franse president vlak de ingesleten waarden durvenook ontwikkelen. Ik wilde ook een carrière.” Sarkozy, is gestrikt als gastspreekster. te doorbreken. Dat is goed voor deVolgens Breeveld moeten organisaties de “Maar ook Neelie Kroes – beschermvrouwe vrouwen. Dat is goed voor alle mannen.uitdaging aangaan om écht het beste uit van de conferentie – zal haar zegje doen. Het is bovendien goed voor de kwaliteitzichzelf te halen. “Leiding geven aan een En wat te denken van voormalig premier van ons ondernemerschap. En dus is hetmonocultuur is niet zo moeilijk,” zegt ze. Jan Peter Balkenende, die het met ons wil goed voor Nederland.” het ONDERNEMERS BELANG
 20. 20. Tekst: Daan Appels • Foto: Mupol BedrijfsreportageMupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor steeds meer bedrijven‘Vakmensenmet eengoedementaliteit’ De agrarische sector, de bouw, de industriële productiesector en de metaal, kunnen anno 2012 niet zonder buitenlandse werknemers. Nu een tewerkstellingswerkvergunning voor inwoners van de Europese Economische Ruimte niet meer nodig is (uitgezonderd voor Bulgaren en Roemenen), vinden met name Poolse arbeidskrachten met duizenden werk in ons land. Mupol Personeelsdiensten is één van de bedrijven die bemiddelt tussen vraag en aanbod.V an een negatief imago van zijn verkrijgen van een sofi-nummer en bank- Mupol Personeelsdiensten BV Oost-Europese werknemers wil rekeningnummer, de afdracht van belastingen Garnizoenstraat 6c, 5363 VX Velp(NB) directeur Fred Mulder van Mupol en sociale premies en ook huisvesting. In veel M 06 - 203 630 49niets weten. Hij staat op het standpunt gevallen worden meerdere buitenlandse T 0486 - 76 00 07dat we blij mogen zijn dat buitenlanders werknemers ondergebracht in woningen die F 0486 - 47 48 78het werk willen doen waar de meeste door Mupol worden verzorgd. f.mulder@mupol-personeelsdiensten.nlNederlanders niet voor zijn te porren. www.mupol-personeelsdiensten.nl Fred Mulder: “De Polen komen in een vreemd“Want zo is het wel. En we weten ook land en dan is het prettig als belangrijke zakenallemaal waarom. Als je hier geen werk goed voor je worden geregeld. Dat doen wij. Payrollinghebt, krijg je een uitkering. Een Pool die Alles volgens de regels die daarvoor gelden. Naast het samenbrengen van Neder-geen werk heeft, zit thuis en heeft geen Met illegale zaakjes laten we ons niet in. landse werkgevers en werknemers uitinkomsten. Dan wil je wel naar het buiten- We betalen de salarissen die gelden volgens Oost-Europese landen, houdt Mupol zichland om de kost te verdienen.” de inleners-cao, we zijn NEN gecertificeerd bezig met payrolling voor Nederlandse en we beschikken over het Certified Flex bedrijven. Dus zowel voor de NederlandseMupol Personeelsdiensten helpt voor- Home-keurmerk voor huisvesting. als Oost Europese werknemer. Payrollingnamelijk Polen en Litouwers aan werk en Daarom doen veel werkgevers graag houdt in dat een bedrijf het werkgever-incidenteel Hongaren. De meesten komen zaken met ons.” schap uit handen geeft en het personeeluit het arme oosten van Polen, het gebied op de loonlijst komt van Mupol.dat grenst aan Wit-Rusland en Oekraïne. Volgens Mulder is het een misverstand teFred Mulder: “Via ons netwerk organiseren denken dat Polen alleen geschikt zijn voor het Fred Mulder: “Vooral bij kleinere bedrijvenwe contactbijeenkomsten waar mensen ‘domme werk’. “Het werk dat wij aanbieden is tot ongeveer vijftien werknemers iszich kunnen inschrijven. Als we een baan lang niet alleen voor ongeschoolden. In heel payrolling in opkomst. Een ondernemervoor ze hebben komen ze naar Nederland. veel gevallen hebben we het over vakmensen hoeft hiervoor geen boekhouder in deDe periode dat ze hier werken is heel ver- met een goede mentaliteit. Polen passen zich arm te nemen en kan zich helemaal rich-schillend. De één kiest voor acht weken op ook gemakkelijk aan. Zeg tegen ze wat ze ten op zijn core business. Wij regelen alleen twee weken af, anderen blijven soms moeten doen en ze doen het. Van jong tot juridische en administratieve rompslompwel een heel seizoen, bijvoorbeeld jonge- oud. In de fruitpluk hebben we een keer een en nemen hem daarmee een hoop werkren die in de tuinbouwsector werken.” echtpaar geplaatst die beiden tegen de tachtig uit handen. Een voorbeeld van ontzorgenEenmaal voor het eerst in Nederland zorgt liepen. Die zagen het werk als een leuk uitje in optima forma.”Mupol voor alle bijkomende zaken als het waarmee ze nog geld verdienden ook.” het ONDERNEMERS BELANG
 21. 21. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse Van ‘Wimbledon op straat’ tot gesubsidieerde studiebeurzen:Sportsponsoring die maatschappelijk verantwoord en rendabel is O p de als eerste geopende “Vanaf dat moment zijn de playgrounds, Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke playground in de Haagse Hondius- ook in andere steden, elkaar in rap tempo straat blikt de tenniskampioen terug opgevolgd. De velden zijn overal een enorm sportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte op hoe het vijftien jaar geleden allemaal succes gebleken, niet alleen voor de kinderen begon. “Toen ik in 1996 Wimbledon won, kon die er les krijgen of vrij spelen, maar eigenlijk of sympathie dan strategie. Ondernemers ik onmogelijk vermoeden waartoe dit zou voor de hele wijk.” leiden. In plaats van de door de gemeente kunnen echter een groter rendement uit hun voorgestelde rijtoer door de stad te accep- Van hardware naar software betrokkenheid bij de sport halen door bewuster teren, gaf ik midden in een Haagse wijk een De Richard Krajicek Foundation heeft in tennisclinic voor kinderen. Ik werd zo geraakt de voorbije vijftien jaar het accent steeds te sponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard door het plezier dat ik deze jeugd hiermee meer verlegd van hardware naar software. bracht, dat ik spontaan op het idee kwam “Niet alleen velden aanleggen, maar ook Krajicek Foundation te steunen, die inmiddels meer voor deze kinderen te doen en daarvoor begeleiden. De stichting kent scholarships het talent uit die wijken te benutten. Ik wilde toe voor de opleiding van jongeren uit de al een tachtigtal sportvelden heeft helpen aan- niet alleen hun gezondheid, maar ook hun wijk tot sportcoach op mbo niveau. In ruil leggen en onderhouden in wijken met een maatschappelijke kansen en de sociale veilig- voor deze studiebeurs begeleiden zij honderd heid van de jeugd in die wijken te stimuleren. uren vrijwillig op de playground. Zo’n beurs sportieve achterstand. Sport is voor de voorma- Ikzelf heb elke dag kunnen sporten. Die mo- helpt natuurlijk om de jongen of het meisje in gelijkheid moeten deze kinderen ook krijgen.” kwestie een succesvolle professionele start in lige tenniskampioen het middel bij uitstek om het leven te laten maken, maar de activiteiten Meer dan alleen tennis van de sportcoach zijn vooral essentieel in het de sociale cohesie te bevorderen en jongeren Met deze gedachte in zijn achterhoofd duurde operabel houden van de playgrounds zelf. structuur in hun ontwikkeling te geven, twee het nog geen jaar voor Richard Krajicek Voor jongeren zijn mensen die ze persoonlijk ‘Wimbledon op straat’ organiseerde. kennen een betere bron van inspiratie dan doelstellingen die niet toevallig perfect aan- Het toernooi werd zo’n succes dat de inmiddels een sportmodel dat ze van de televisie opgerichte Richard Krajicek Foundation kennen. En die inspiratiebronnen zijn in sluiten bij die van Maatschappelijk Verant- besloot meer voor deze wijkkinderen te doen de wijken met onze playgrounds in steeds dan tennis alleen. Met zijn stichting wilde meer gevallen degenen die wij hebben laten woord Ondernemen. Het Ondernemersbelang hij alle kinderen de kans geven te kunnen opleiden tot sportcoach. Daarnaast kunnen sprak met Richard Krajicek, naar aanleiding van sporten in een sociaal veilige omgeving. bedrijven hun maatschappelijke betrokken- Andere sporten en lesmogelijkheden heid tonen door zo’n meisje of jongen een het vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. kwamen erbij en in Den Haag werd in 2001 kans op een beter leven te geven door hun de eerste playground geopend. beurs te bekostigen. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.”Richard Krajicek: De duurzame playground“Wij werken nauw Met de onstuitbare opkomst van Maatschap-samen met gemeentes pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)maar ook met private willen steeds meer bedrijven zich actiefpartijen, zoals inzetten om de sociale cohesie in wijkenwoningcorporaties en met een sociale achtergrond te bevorderen.MKB-bedrijven” Aansluiting zoeken bij de Richard Krajicek Foundation is daarvoor een prima methode, want deze stichting kan haar plannen niet overal enkel met eigen geld en middelen financieren en realiseren. “Wij werken nauw samen met gemeentes maar ook met private partijen, zoals woningcorporaties en MKB- bedrijven,” licht Richard Krajicek toe. “En we zijn nog lang niet van plan om te stoppen. We streven uiteindelijk naar een honderdtal velden, die we bovendien zo duurzaam mogelijk willen maken, onder meer op het gebied van materiaal en verlichting. Omdat we de kennis daarvoor in onvoldoende mate zelf in huis hebben, hebben we een wedstrijd uitgeschreven voor architecten. het ONDERNEMERS BELANG
 22. 22. Maar de echte verduurzaming, in de zin 15 jaar Richard Krajicek Foundation:van verankering in het sociale weefsel van de resultatende wijk, is natuurlijk de kwaliteit van desportbegeleiding. Daarom willen we met • 80 Playgrounds met sportbegeleiding inonze scholarships op den duur ook een 29 gemeenten in Nederland.opleiding op hbo niveau kunnen bekostigen.” • Meer dan 100 opgeleide sportcoaches • 232 jongeren die verder konden lerenSlimme investering voor bedrijven dankzij de Krajicek studiebeursDe Richard Krajicek Foundation is daarmee • 25 Krajicek Sportclubs, die de leegteeen stichting die continue in beweging is, opvullen van de reguliere sportverenigingenletterlijk en figuurlijk. Dat de ideeën van die vertrokken uit de aandachtswijken.Richard en zijn team werken, bewijzen defeiten én wetenschappelijke onderzoeken Voor meer informatie,over wat er in die jaren bereikt is. “Ik vind surf naar: www.krajicek.nlhet tekenend dat we er in al die vijftien jaarslechts één hebben hoeven sluiten.Het concept slaat duidelijk aan in elke wijk,waar we ermee aan de slag gaan,i ets watinmiddels ook wetenschappelijk doorprofessor Paul Verweel van de universiteitUtrecht is vastgesteld. Juist onze jarenlangebetrokkenheid met de mensen zorgt ervoordat sociaal veilige plekken ontstaan diebeweging en ontmoeting stimuleren.De inwoners dragen er zorg voor dat deplayground dagelijks gebruikt blijft enniet wordt vernield of verloedert.”Sponsoring van de RKF in welkevorm dan ook, is wat hembetreft dan ook echt een slimmeinvestering voor bedrijven.“In plaats dat je steun in een vercontinent terechtkomt, waarniemand de naam van jebedrijf kent, kun je die nudirect koppelen aan deomgeving waar jewerknemers wonen of jeklanten zich bevinden.” het ONDERNEMERS BELANG
 23. 23. “Ik zit vol toekomstdromen. Maar dat moeten geen nachtmerries worden.” Bij grote financiële beslissingen kies je juist niet voor het avontuur. Van den Broek Hypotheken en Assurantiën is financieel adviseur. Persoonlijk, betrokken en kundig. Van den Broek is niet verbonden aan een financiële instelling en zoekt altijd naar de oplossing die het best aansluit bij jouw mogelijkheden. En jouw wensen. Van wonen tot verzekeren en van beleggen tot sparen. Maar wel met een realistische kijk op de zaak. Want toekomstdromen moeten geen nachtmerries worden. Meer weten? Maak dan nu een afspraak.Kastanjelaan 6 c Leusden 033 - 434 080 05 info@fvandenbroek.nl www.fvandenbroek.nl VAN DEN BROEK HYPOTHEKEN & ASSURANTIËN

×