Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0312

747 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0312

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0312

 1. 1. NR. 3 2012 ZEELAND Terneuzen alstoegangsdeur tot maritieme expertiseSluis heeft veel gezichten Middelburg blijft boeien en Wachten op de werkelijke Van ‘Wimbledon op straat’ tot verrassen omslag gesubsidieerde studiebeurzen•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Ook bij Rgraag me ons bedr echt doo e bin ijfspand zijn, maar van onze r Zee de nen uw mag dan dat is ec facturen. nken we budget w ant torenhoo ht niet de g bedoeling G e wo on, gemaakt worden... zal maar in een kerk Je reclame Wat is er beter voor je creatieve geest dan een mooie ruime inspirerende werkomgeving? Dat moeten de eigenaren bij Recht door Zee hebben gedacht toen ze in 2008 hun kantoor naar het kerkje in Sas van Gent verhuisden. In de open en vooral lichte ruimte van de voormalige Nederlands Hervormde kerk, werken 6 medewerkers dagelijks aan alles wat maar met bedrijfsuitingen te maken heeft. Van huisstijldrukwerk tot buitenreclame, van website tot bedrijfsfilms, van autobelettering tot standbouw. Maar ook voor een complete campagne om uw product of dienst in de markt te zetten kunt u in het kerkje terecht.
 3. 3. un iek Unieke producten/diensten vanuit onze unieke locatie: COMMUNICATIE HUISSTIJL BROCHURES & MAILINGS WEBSITES BELETTERING STANDBOUW BEDRIJFSPRESENTATIES gs in on s kerkje: 50777 s t eens lan T: 0 1 1 5 4 Kom geru n Gent | o r ze e . e u 551 C L S a s va r @ re c h t d o 4 | 4 unicee O o s t k a d e 1 t d o o r ze e . e u | c o m m w w w. re c h
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanZeeland verschijnt vijf keer per jaar.Tiende jaargang, nummer 3, 2012 Inhoud TERNEUZEN ALS TOEGANGSDEUR TOT MARITIEME EXPERTISEOPLAGE De maritieme sector is van bijzonder belang voor de Nederlandse economie, 4.000 exemplaren en voor die van Zeeland in het bijzonder. Maar de hoge golven van de conjunc- tuur en de internationale concurrentie hebben de voorbije jaren voor bijzonder COVERFOTO zwaar weer gezorgd. Den Haag heeft daarom speciale belastingregelingen in Deelnemers rondetafelgesprek het leven geroepen. De rol van de accountant en de fiscalist is onontbeerlijk, 08Fotografie: Marco Magielse maar wel die van een kantoor dat zowel expertise als zeebenen heeft. ESJ be-UITGEVER schikt niet alleen over maritieme specialisten, maar heeft ook geen last van Jelte Hut koudwatervrees. Novema Uitgevers BVPostbus 309860 AA GrootegastWeegbree 1 SLUIS HEEFT VEEL GEZICHTEN9861 ES GrootegastT 0594 - 51 03 03 Sluis staat garant voor veel woon-, werk- en recreatieplezier in haar zeventien F 0594 - 61 18 63 kernen. Het afwisselende landschap is gevormd door weer en wind, met als re-info@novema.nl sultaat een gemeente met vele gezichten. De economie van de gemeente Sluis www.novema.nl rust op de pijlers: recreatie, mkb, landbouw en visserij en bedrijvigheid op de WEBSITE bedrijventerreinen. “In al deze sectoren investeert de gemeente voortdurend. 15www.ondernemersbelang.nl Daardoor kunnen wij garant blijven staan voor het plezier dat wonen, werken en recreëren in Sluis biedt”, vertelt wethouder Conny Almekinders. EINDREDACTIEJørg van Caulilj.vancaulil@novema.nlBLADMANAGER MIDDELBURG BLIJFT BOEIEN EN VERRASSENNovema GrootegastHarold van der Laan De gemeente Middelburg leeft! Er wordt gewoond, gewerkt en genoten. Het T 0594 - 51 03 03 historische stadscentrum, de diversiteit aan winkels, horecagelegenheden en h.vanderlaan@novema.nl attracties en evenementen maken Middelburg tot een stad die zijn inwoners en bezoekers blijft boeien en verrassen. “Voor iedereen heeft Middelburg wel iets. LAY OUT De liefhebber van historische gebouwen raakt er niet uitgekeken, maar ook de VDS Vormgeving!, Drachten 18 shopaholic vindt er iets van zijn of haar gading in een van de vele knusse win-DRUK kels.”D+L Printpartner GmbH, BocholtMEDEWERKERS AAN DEZE UITGAVEBen van den AarssenBlinkfotografie WACHTEN OP DE WERKELIJKE OMSLAGGerrit BoerJur Engelchor De crisis treft de Zeeuwse bouwsector minder hard dan de Brabantse. Maar de Hugo Fermont terughoudendheid van de banken en de bestedingsbeperking van zowel de Jerry Helmers overheden als de corporaties raken Zeeland even hard als de andere provincies. Loes van der Hoeven Toch zijn de uitdagingen voor iedereen duidelijk: het verduurzamen en levens-Jeroen Kuypers loopbestendig maken van een groot aantal woningen en het herbestemmen Marco Magielse 20Willem Mieras van tal van winkels en bedrijfsgebouwen. Henk Roede (strip)Wendy van SchieFrank ThooftAndré VermeulenWIJZIGINGEN DOORGEVENAdreswijzigingen, veranderingvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlaan Harold van der Laan, In het kader van de bezuinigingen Dat scheelt Maar wat O, ik heb al heb ik, voor op het kantoor, deze ons heel veel moet er wat klaar gezet!h.vanderlaan@novema.nl allesbrander gekocht! gas! dan in?Vermeld svp ook de editie er bij,die vindt u bovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave magworden verveelvoudigd en/ofovergenomen zonder schriftelijketoestemming van de uitgever.De uitgever kan niet aansprakelijkworden gesteld voor de inhoudvan de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Columnn En verder Verjaardagscadeau04 Nieuws Nederland is een van de weinige landen, zo niet het enige, waar acquisitie- en advertentiefraude op grote schaal 07 De Conflictacademie voorkomt. Georganiseerde groepen oplichters bellen of mailen met bedrijven en instellingen om (nep-)advertenties12 Hoe maakt u van uw beursdeelname een succesverhaal? te verkopen, naamsvermeldingen in niet-bestaande gidsen13 Unieke fusie zorgt voor optimale prestaties of websites te slijten of spookfacturen te versturen voor niet-verleende diensten.14 Voorkom verliesverdamping Het is goed mogelijk dat u zelf ooit bent benaderd met een aanbod of voor een abonnementsverlenging; misschien16 Scheepvaartbedrijf Vroon van vele wateren gewassen heeft u wel een spookfactuur in uw postbus gevonden. 17 Hoe verder na het kabinet Rutte? Mogelijk bent u er zelfs in getrapt. En bent u zó kwaad geworden, dat u aangifte heeft gedaan bij de politie. 23 De TeamEngineer bouwt aan de bouw, maar dan anders… Daar heeft u dan waarschijnlijk te horen gekregen dat men helaas weinig of niets voor u kan doen.24 Voorloper op het gebied van duurzaamheid Het fenomeen acquisitiefraude bestaat al in Nederland sinds26 Uitlatingen op Facebook de uitvinding van de boekdrukkunst. In de vorige eeuw nam het een grote vlucht toen de fax zijn intrede deed. Dat inmid-26 Is arbeidsmigratie een oplossing voor uw personeelsprobleem? dels al weer bijna verdwenen apparaat maakte het kinderlijk28 Nieuw rustgevend drankje?! eenvoudig om een argeloze medewerker van de afdeling debiteuren/crediteuren een nepnota te laten betalen. Eén van de gedupeerde ondernemers richtte in 1995 het bureau Eerlijk Zaken Doen op om een vuist te kunnen maken tegen de oplichters. Zeven jaar later ging het initiatief n In het hartkatern failliet wegens gebrek aan steun uit het bedrijfsleven en de overheid. Een idealistische dame met een achtergrond in deVan ‘Wimbledon op straat’ tot bankwereld nam de failliete boedel over en stortte zich volgesubsidieerde studiebeurzen passie op de bestrijding van de fraudeurs.Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke Zij boekte meer succes dan haar voorganger. Langzaamsportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte maar zeker begon haar geluid door te dringen bij organi-of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen saties van werkgevers en inmiddels wordt haar stichtingechter een groter rendement uit hun betrokken- financieel gesteund door enkele duizenden donateurs uitheid bij de sport halen door bewuster te het midden- en kleinbedrijf. Maar de gewraakte oplichtingsponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek vindt nog elke dag plaats. Volgens een ruwe schatting vanFoundation te steunen. Het Ondernemersbelangsprak met Richard Krajicek naar aanleiding van haar Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) harken de heren het vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. 400 miljoen euro op jaarbasis binnen. In april boekte SAF z’n voorlopig grootste succes. Het CDA en de SP in de Tweede Kamer brachten plannen naar buiten - Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business voor wetgeving tegen acquisitiefraude. Oplichting is - Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor weliswaar strafbaar, maar de wijze waarop de heren u van steeds meer bedrijven uw geld afhelpen is vaak zo gehaaid, dat de rechter er weinig mee kan. In België en Oostenrijk bestaan al wetten tegen Tweede Women’s Conference Europe nep-acquisiteurs waardoor het verschijnsel daar de kop is op 30 november in Den Haag ingedrukt. Als de twee fracties een meerderheid voor hun plannen Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in vinden, en die kans is groot, komt er op acquisitiefraude Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities in Nederland gevangenisstraf te staan en geldboetes die in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? kunnen oplopen tot 450.000 euro. In 2013 bestaat SAF tien Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op jaar. Het zou de kroon op het werk zijn als het Binnenhof al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. volgend jaar een wet als verjaardagscadeau kan geven. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is André Vermeulen initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsGenieten en inspiratie, tijdens Scaldis Fair 2012 Bergmann nieuwe burgemeesterDe voorbereidingen voor de vijfde editie van de prachtige kerk presenteren on- Middelburgvan Scaldis Fair zijn al in volle gang. dernemers hun diensten en productenBezoekers kunnen van 21 tot en met 24 op dit gebied. Hier kunnen zowel dames VVD’er Harald Bergmann wordt denovember vier dagen volop genieten als heren zich onderdompelen in de laat- nieuwe burgemeester van Middel-van mooie producten, proeverijen, work- ste trends op het gebied van onder meer burg. Bergmann is voorgedragenshops en demonstraties. Na het succes parfums, ooglifting, relaxbaden, crèmes, door de vertrouwenscommissie.in 2011 met meer dan drieduizend make-up, Zeeuwse welnessprodukten, Die voordracht is door de gemeen-bezoekers vindt het life style event op- kleding, haarstyling, kleuranalyses, etc. teraad van Middelburg overge-nieuw plaats in de monumentale Grote nomen. Bergmann (46) is sindsof Maria Magdalenakerk, hartje Goes. Liefhebbers van Scaldis Fair kunnen november 2005 burgemeester van kosteloos lid worden van Scaldis Fair de gemeente Albrandswaard.Naast nieuwe zaken, staan ook de VIPS. Een nieuw loyalty concept dat insuccesvolle aspecten weer in het pro- 2012 door de organisatie voor het eerst Daarvoor was hij voorzitter vangramma vermeld. Zo wordt donderdag wordt gepresenteerd. Leden krijgen het het dagelijks bestuur en van de22 november een exclusieve dag voor hele jaar door speciale aanbiedingen Centrumraad in Rotterdam. Eerderdames. Dagelijks worden er workshops van deelnemers aangeboden. Daarnaast was hij werkzaam in verschillendegehouden met onder meer sieraden, krijgen VIPS exclusieve voordelen zoals functies bij de gemeente Rot-corsages en nagelstyling, masterclasses gratis toegang tot de preview avond, terdam en in het bedrijfsleven.whisky nosingtasting en er is een veel- korting op arrangementen en natuurlijk Bergmann is de opvolger van Kooszijdig aanbod van wijnproeverijen. staat er een goodie bag klaar. Scaldis Fair Schouwenaar die eerder dit jaarExtra aandacht is er tijdens de vijfde VIPS worden het hele jaar door op de mers. Lid worden kan heel eenvoudig met pensioen ging. Tijdelijk zwaaiteditie van Scaldis Fair voor beauty hoogte gehouden van de laatste nieuw- via de website, twitter of facebook. Meer waarnemer Erik van Heijningen erwelness. Gecentreerd in het voorste deel tjes omtrent Scaldis Fair en haar deelne- informatie: www.scaldisfair.nl de scepter. De vertrouwenscom- missie had naast Bergmann nog een tweede kandidaat aan de raad gepresenteerd. Wie dat was, is nietTwaalf kandidaten voor Volop toekomstmogelijkheden voor Zalco naar buiten gebracht. De voor-eerste MVO-prijs Hulst dracht van Bergmann is enigszins UTB Industry uit Utrecht en het De smelterij is niet levensvatbaar verrassend omdat MiddelburgVoor de eerste MVO-prijs van de Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf gebleken. Dat deel van het vijftig hec- tijdens de sollicitatieproceduregemeente Hulst zijn twaalf bedrij- Century nemen ieder voor zich delen taren grote fabriekscomplex wordt uitdrukkelijk had aangegevenven uit de gemeente Hulst en de van aluminiumfabriek Zalco uit Vlissin- om die reden door UTB Industry de voorkeur te hebben voor eenkern Koewacht kandidaat gesteld. gen over, dat in december failliet ging. ontmanteld. Aan het tot stand komen vrouwelijke burgemeester. OokOndernemers die hun bedrijfsvoe- Bedoeling daarbij is om een deel van van de overeenkomst gingen langdu- Commissaris van de Koningin Karlaring afstemmen op samenleving en de werkgelegenheid van de ruim 600 rige en intensieve onderhandelingen Peijs pleitte voor een vrouw, omdatmilieu, komen in aanmerking voor ontslagen werknemers te handhaven. vooraf. De deal was in juridisch en het aantal vrouwen in topfunctiesdeze prijs. De gemeente Hulst, de feitelijk opzicht namelijk uitermate in Zeeland zeer beperkt is.Rabobank Hulst en COS Zeeland Zalco (Zeeland Aluminium Company complex.willen hiermee ondernemingen in NV) was één van de leidende onder- Bergmann heeft aangegeven in au-de gemeente Hulst en de kern Koe- nemingen in Europa op het gebied Volgens Dick Uittenbogert van UTB gustus al in de Zeeuwse hoofdstadwacht stimuleren. De prijs zal elke van primair aluminium. Het bedrijf, Industry zijn er volop toekomstmoge- van start te willen gaan en zegt intwee jaar uitgereikt worden, zowel voornamelijk actief op de markt van lijkheden voor Zalco. “Ik ben blij dat een eerste reactie erg enthousiastkleine als grote bedrijven kunnen aluminium palen, produceerde jaarlijks we deze deal rond hebben kunnen over de voordracht te zijn en zichmeedoen. Na de aanmeldperiode zo’n 230.000 ton. Daarnaast produ- krijgen, want er zit veel potentie in erop te verheugen met zijn gezin inzal een deskundige jury een eerste ceerde Zalco per jaar ongeveer 100.000 het bedrijf”, zegt hij. “Zalco heeft Middelburg te gaan wonen.selectie maken. Sinds 16 juli kan ton anodes. Het faillissement van Zalco, een zeer moderne gieterij eniedereen
via de website zijn stem één van de grootste werkgevers in de anodefabriek, die verder kunnenuitbrengen op de genomineerde regio, leidde tot veel onrust in Zeeland. doorgroeien.”ondernemingen. De uitreiking van de prijs vindtplaats op dinsdag 13 november Alle bankrekeningnummers gaan veranderentijdens de Hulster
bedrijvendag.De winnaar van de MVO-prijs Vanaf februari 2014 kunt u uw huidige Het International Bank Account Num-Hulst 2012 ontvangt naast de MVO rekeningnummer niet meer gebruiken ber (IBAN) is een rekeningnummerAward, landelijke
en regionale en is het ‘nieuwe’ IBAN-nummer dat in alle 32 deelnemende landenpubliciteit en het bedrijf mag zich verplicht. Het lijkt nog ver weg, op dezelfde manier is opgebouwd. Inde komende twee jaar de beste maar u moet wel een aantal zaken Nederland bestaat het nummer uit 18Maatschappelijk
Verantwoorde regelen voor de overgang. U moet tekens. Het IBAN wordt nu vooral ge-Ondernemer van Hulst noemen. bijvoorbeeld uw klanten op de hoogte bruikt voor buitenlandse betalingen,Meer informatie: www.mvoprijs.nl. brengen van uw nieuwe nummer en maar wordt vanaf 1 februari 2014 het uw briefpapier en website aanpassen. enige rekeningnummer dat u kunt U vindt op de campagnesite Over gebruiken voor uw betalingsverkeer. op IBAN een checklist met zaken Meer informatie: www.overopiban.nl. waarmee u rekening moet houden. Ook vindt u hier een toolkit die u kunt gebruiken bij de overgang.04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. ColumnGazprom richt zich op Nederlandse mkb Ontslagrecht Het Russische energiebedrijf Gazprom gaat gas verkopen aan het Nederlandse eindelijk op de bedrijfsleven. Binnen vijf jaar wil het concern 15 procent van de zakelijke markt in handen hebben. Gazprom schop? O levert al gas aan bedrijven als Essent en Nuon, maar het wil nu met een eigen ns huidige, duale stelsel van Daarnaast geldt voor iedereen dezelfde verkoopkantoor in Den Bosch in eerste ontslagrecht is al decennialang opzegtermijn van twee maanden. aanleg het Nederlandse midden- een heet politiek hangijzer. en kleinbedrijf van gas voorzien. Door In juni is het kabinet akkoord gegaan De hoge ontslagvergoedingen zullen direct aan het bedrijfsleven gas met de voorstellen van minister Kamp verdwijnen. Deze maken plaats voor een te leveren wil Gazprom concurreren (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om zogenaamd ‘transitiebudget’ voor iedere met de gevestigde energiebedrijven. de arbeidsmarkt – en daarmee vooral werknemer die onvrijwillig zijn baan Gazprom produceert gas en verkoopt het ontslagrecht - grondig te hervormen. kwijtraakt. Het budget bestaat uit een dat via verschillende energiebeurzen in Onder druk wordt dus kennelijk zelfs ons kwart maandsalaris per dienstjaar, met Europa. rigide ontslagrecht vloeibaar. een maximum van een half jaarsalaris en zal worden betaald door de werkgever. Sinds de Tweede Wereldoorlog kent het Het transitiebudget is bedoeld om de Istimewa Elektro schenkt aan goede doel stelsel twee verschillende ontslagroutes. gevolgen van het ontslag te verzachten De werkgever moet voor een ontslag en de overgang van de oude naar een Istimewa Elektro heeft een symbolisch waaronder Veghel en Rotterdam, toestemming vragen, ófwel aan de nieuwe baan te vergemakkelijken. bedrag van 4.000 euro geschonken aan bezochten deze Open Dag waar veel rechter ófwel aan het UWV Werkbedrijf, werk- en leerboerderij de Akkerwinde technische hoogstandjes te zien tenzij partijen er onderling uitkomen. Een Naast het transitiebudget zal de werk-in Nisse. De schenking is een cadeau, waren. De locatie in Vlissingen-Oost verschil tussen de beide instanties is dat gever in het nieuwe stelsel mee gaan bijeen gebracht door relaties, in het is uniek door de ligging aan het water de rechter een ontslagvergoeding vast betalen aan de kosten van werkloosheid kader van het 40-jarig bestaan van het en te midden van de industrie en haar kan stellen en het UWV niet. De hoogte (WW). In feite neemt de werkgever hier elektrotechnisch bedrijf uit Vlissingen- klanten. Tijdens de Open Dag konden van die ontslagvergoeding is onder meer de verplichtingen over van de uitkerings-Oost. De cheque werd overhandigd relaties een gift doen voor werk- en gekoppeld aan het aantal dienstjaren van instanties. De bijdrage zal gemaximeerd door directeur Francois Lelieveld. leerboerderij De Akkerwinde in Nisse, de werknemer en aan het maandloon. zijn tot ten hoogste de eerste zes Istimewa Elektro kijkt terug op een een doel uitgekozen door de mede- maanden van werkloosheid. Het idee enerverend jaar. Ter gelegenheid van werkers. Het bedrag werd door Voorstanders van versoepeling, zoals VVD achter de bijdrage is het motiveren van het 40-jarig jubileum werd er onder Istimewa Elektro symbolisch aangevuld en CDA, klagen al kabinetperiodes lang werkgevers om ontslagen werknemers meer een Open Dag georganiseerd tot 4.000 euro. De Akkerwinde gaat steen en been over de hoge kosten die te helpen bij het op korte termijn vinden voor alle relaties en medewerkers in het geld investeren in een nieuwe de ontslagprocedures en –vergoedingen van een nieuwe baan. De meerkosten de hoofdvestiging in Vlissingen-Oost. aanhangwagen en in uitbreiding van met zich meebrengen. Deze kosten zou- voor de werkgevers zouden weg moeten Relaties van alle Istimewa-vestigingen, de thee- en kruidentuin. den de angst om mensen vast in dienst vallen tegen de huidige ontslagkosten en te nemen in ernstige mate vergroten. -vergoedingen. Ook zouden werkgevers huiverig zijn om Drie Zeeuwse producten in halve finale (lang) zittende werknemers te ontslaan, Het nieuwe ontslagstelsel zal nog op veel ‘De smaak van NL’ met als gevolg dat Nederland een lage punten nader moeten worden geconcre- arbeidsmobiliteit heeft ten opzichte van tiseerd. Over de werking in de praktijk zijn Charcuterie “Mer Terre”, Pain de Mer voedingsproducten. De drie onder- onze Europese bondgenoten. Daarnaast de meningen nog altijd sterk verdeeld. en Roem à la Minute. De drie produ- nemers uit Zeeland die doorgaan zou het duale stelsel nodeloos ingewik- Ben benieuwd hoe dit gaat lopen.centen van deze smaakvolle produc- naar de halve finale zijn: Keurslagerij keld zijn. De verschillende routes zouden, ten krijgen de kans ze voor te leggen van Velzen uit Zierikzee (Rob van in gelijke gevallen, leiden tot verschil- René Zwambornaan een vakjury in de halve finale van Velzen) met Charcuterie “Mer Terre”. lende uitkomsten. Huisman Advocatende landelijke wedstrijd ‘De smaak van Eigengemaakte ham volgens familie www.huismanadvocaten.nlNL’. Met als doel door te stomen naar recept gepekeld in Oosterschelde Als het aan minister Kamp en zijn de proeverij tijdens de Food Valley water (dus minder toegevoegd zout); medestanders ligt, gaat het ontslagstelsel Expo en de landelijke finale. Syntens Spelt Bakkerij uit Bruinisse (Marcel volledig op de schop. In de eerste plaats Innovatiecentrum organiseert voor de Spelt) met Pain de Mer. Wit brood met zal er na de hervorming slechts ruimte vijfde keer deze landelijke competitie peper en zeewier; Roem van Yerseke zijn voor één ontslagroute. De werkgever voor producenten van smaakvolle uit Yerseke (Giovanni Verhaert) met hoeft dan niet meer voor toestemming Zeeland’s Roem à la Minute. Onder langs de rechter of het UWV. Hij kan de naam ‘De Smaak van NL’ strijden de werknemer direct ontslaan. Er vindt foodondernemers voor het vijfde dus geen toetsing vooraf meer plaats Uw nieuws achtereenvolgende jaar om het door een overheidsinstantie of rechter! lekkerste product van Nederland. Wie De werkgever wordt in plaats daarvan Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging maakt het meest smaakvolle product verplicht om het ontslag en de redenen openen of fuseren? Of heeft u een van eigen bodem? De verkiezing daarvoor in een gesprek met de werkne-nieuw product? Laat het ons weten kent uiteindelijk twee kampioenen: mer toe te lichten. De werknemer die het en mail uw persberichten naar: de winnaar van Smaakvol 2012, niet eens is met het ontslag, kan dan als-h.vanderlaan@novema.nl. de erkenning van professionals en nog naar de rechter stappen om dit aan Dan staat wellicht ook uw nieuws de winnaar van de publieksprijs. te vechten. Het toetsingmoment wordt binnenkort in het Ondernemersbelang. Deze prijzen worden in november dus verplaatst van vooraf naar achteraf. uitgereikt. het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Bedrijven in de spotlight! Scan onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of bekijk de bedrijfsvideo’s op www.ondernemersbelang.nl Om een QR-code te scannen dient u via iTunes (Iphone) of Market (Android) een app te downloaden, enkele opties zijn i-nigma, Neo-Reader, Quick-Mark en QRReader. Vervolgens opent u de QR-scanner-app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR code wordt automatisch gescand. organisatieadviseurs en opleidersEen stevige opleiding volgen dicht bij huis? Geen files en lange reisduur? Dat kan!Leergang Hoger Bedrijfskundig Management9 MAANDEN; START 24 SEPTEMBER 2012Kijk voor overige diensten en opleidingen op de website.De leergangen worden in Middelburg en Vlissingen gegeven.www.zionetwerk.nlinfo@zionetwerk.nl0118 - 49 96 00 BEKIJK DE QR PROMO Voor een leuke en leerzame cursus kun je terecht bij DINS Opleidings- en Adviesbureau in Terneuzen of Oosterhout (NB) Maakt u al werk van opleiden? Wat dacht u van: HEFTRUCK BASIS – 2 dagen cursus € 355,00 HEFTRUCK HERHALING – 1 dag cursus € 195,00 HEFTRUCK EVC – 1 uur toetsing € 50,00 * HOOGWERKER (herhaling) – 1 dag cursus € 215,00 VCA 1 CURSUS IN 1 DAG! € 195,00 BHV Basis NIBHV – 2 dagen cursus € 325,00 BHV herhaling NIBHV – 1 dag cursus € 215,00 * EVC brutoprijs € 379,- p.p. WVA € 329,- p.p. nettoprijs € 50,- p.p. cursuslocaties: Terneuzen en Oosterhout (NB). Prijzen zijn exclusief 19% BTW. Alle cursussen zijn inclusief lesmateriaal, certificaat (behalve SOG) en lunch Meldt je snel aan, want deelname voor deze superprijzen is beperkt! DINS Opleidings- en Adviesbureau kan u ook voorzien van CCV code 095 voor beroepschauffeurs rijbewijs C opleidingen. Bel voor informatie of bekijk onze site! DINS Opleidings- en Adviesbureau Axelsestraat 4 4537 AJ Terneuzen Tel: 0115-630188 of 0162 – 456643 www.dinsopleidingen.nl info@dinsopleidingen.nl
 9. 9. Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Willem Mieras BedrijfsreportageDe ConflictacademieZuinig zijn op klanten en medewerkers,ook op de lastige momenten!Zeker in deze tijd is het voor ondernemers zaak om zuinig te zijn op de klant. Een correcte afhandeling van klachten is daarin eenbelangrijke sleutel tot succes. Medewerkers moeten de juiste toon weten te vinden, maar ook weerbaar zijn bij verbale en soms zelfsfysieke agressie. Voor steeds meer organisaties is de in Goes gevestigde Conflictacademie een kompas op dit soort moeilijke momen-ten. Directeur Jeroen van Duikeren legt uit wat een deskundig advies oplevert. “We brengen de kwaliteit van het klantcontact van or-ganisaties naar een hoger plan en voorkomen daarmee onnodige misstappen.”D e klant is koning. Die uitdrukking worden. Tot het stappenplan hoort ook het De Conflictacademie is van alle tijden. Maar zeker in zogeheten Klantenkompas, waarin precies Bezoekadres: een tijd van krappe winstmarges omschreven staat hoe er moet worden Troelstralaan 156, Goesin een steeds mondiger wordende omgegaan met de (lastige) klant. “De kunst T 06 - 302 120 60maatschappij, is klantgericht handelen een is om negatieve emoties om te zetten in info@conflictacademie.nlnoodzaak. De Conflictacademie heeft zich een positieve boodschap. Zodat de klant www.conflictacademie.nlbewezen als specialist op het gebied van zich serieus genomen voelt en ook de orga-ondersteuning, instructie en begeleiding nisatie er uiteindelijk beter van wordt.” “De kunst is om negatieve emo-bij (sluimerende) problemen op com- ties om te zetten in een positievemunicatief vlak. Juist voor klantgerichte Doelgericht boodschap. Zodat de klant zichorganisaties is een uniek en praktijkgericht Om dergelijke klantcontacten tot een serieus genomen voelt en ook deinstrumentarium ontwikkeld dat medewer- goed einde te brengen en om tegelijkertijd organisatie er uiteindelijk beterkers helpt om relaties te binden, ook als ze doelgericht en respectvol te kunnen blij- van wordt.”kritisch zijn en daarbij soms de fatsoensnor- ven, biedt de Conflictacademie maatwerk men dreigen te overschrijden. Zorginstel- trainingen en workshops aan. Vaak op de lingen, (semi)overheden en commerciële bedrijfseigen locatie omdat dan de praktijk organisaties maken er gebruik van. Zij zien van alledag het best kan worden benaderd in dat ze zuinig moeten zijn op de klant. en de effectiviteit het hoogst is. Naast dit Maar tegelijkertijd ook op de eigen mede- aanbod zijn er ook cursussen rond verbale werker, tenslotte het belangrijkste kapitaal agressie en, de laatste stap, zelfverdediging van de onderneming. Van Duikeren: “Nie- bij fysieke agressie. De ondersteuning mand zit te wachten op een arbeidsconflict door de Conflictacademie levert vaak of onnodig verzuim. En toch is dat wat er verrassende inzichten op, ook in het dreigt te gebeuren als de omgang met de middenkader en de hogere echelons van klant niet naar behoren verloopt. Het werkt organisaties. Het resultaat: veranderings-door in alle lagen van de organisatie en processen die organisaties weerbaarder heeft direct invloed op het rendement van maken, met een hogere klantloyaliteit de onderneming en op het welbevinden vanuit de medewerkers en een sterkere van de mensen die er werken.” concurrentiepositie in de markt. Van Duike- ren: “De kracht van onze aanpak is dat we Protocol de verantwoording altijd zo laag mogelijk Van Duikeren schrikt er soms van hoe in de organisatie leggen. Daardoor krijg weinig bedrijven investeren in het klanten- je meer draagvlak voor acties en leveren behoud en het omgaan met kritiek aan de mensen betere prestaties. Het gevolg is frontdesk of via de telefoon. Nog te vaak dat je als bedrijf het verschil kunt maken ontbreekt een systematische werkwijze, en excelleert ten opzichte van andere of is deze niet verankerd in de totale spelers in de markt.” Alles begint volgens bedrijfsvoering. De eerste stap van de Van Duikeren bij het op de juiste manier Conflictacademie is dan ook het opstellen oplossen van een klacht. “Juist klachten van een protocol, zodat iedereen weet maken organisaties sterker en hebben, mits wat de juiste en afgesproken werkwijze is, goed afgehandeld, een positief effect op wie verantwoordelijk is en welke stappen het rendement en de continuïteit van de er bij een klacht of incident gezet moeten onderneming.” het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Rondetafelgesprek Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse Terneuzen als toegangsdeur tot maritieme expertise aan. Toen de landbouwers na de brand op Moerdijk veel schade ondervonden kwam ESJ biedt accountants het Rijk echter wel direct over de brug. Die sector is duidelijk beter georganiseerd. Wij van ESJ hebben ons ingespannen die en fiscalisten met tijdelijke WW alsnog erdoor te krijgen en uiteindelijk is Den Haag de schippers toch gedeeltelijk tegemoet gekomen.” zeebenen Weerwerk bieden De maritiem specialisten van ESJ willen maritieme ondernemers dus meer bieden dan alleen advies. Waar nodig voegen ze er ook een daad aan toe, en dat laatste kan helaas niet van elke accountant of belastingadviseur gezegd worden. “Vooral De maritieme sector is van bijzonder belang voor de Nederlandse economie, en voor die in Rotterdam beschikt de Belastingdienst over een behoorlijk aantal eigen specialis-van Zeeland in het bijzonder. Maar de hoge golven van de conjunctuur en de internationale ten. Die kennen de sector zo door en door dat ze met enkele accountantskantoren concurrentie hebben de voorbije jaren voor bijzonder zwaar weer gezorgd. Den Haag heeft een convenant hebben kunnen sluiten: zo gaan we de regelgeving interpreteren en daarom speciale belastingregelingen in het leven geroepen om de sector te steunen en veel toepassen en niet anders. Dat is makkelijk voor de Belastingdienst maar niet nood-ondernemers blijken bereid hun collega’s als informal investors te helpen, daar waar banken zakelijk in het belang van de klanten van het in toenemende mate laten afweten. De rol van de accountant en de fiscalist is daarbij die kantoren, want eigenlijk heeft de fiscus het convenant zelf ingevuld. Je moet onontbeerlijk, maar wel die van een kantoor dat zowel expertise als zeebenen heeft. ESJ be- weerwerk kunnen bieden, maar dat kun je alleen als je zelf over een gelijkwaardig schikt niet alleen over maritieme specialisten, maar heeft ook geen last van koudwatervrees. niveau van expertise beschikt.” Woonplaatsproblematiek En dat weerwerk blijkt nodig. Den Haag D e crisis treft de ene branche harder heeft enkele gunstige regels ingesteld dan de andere. De bouw heeft de voor de sector, zoals de tonnageregeling afgelopen jaren harde klappen ge- en de willekeurige afschrijving, maar de kregen, maar de binnenvaart doet er weinig fiscalist moet wel weten hoe hij die zo voor onder. “Wanneer gunstig mogelijk kan je dan, zoals vorig jaar, toepassen voor zijn “Onze specialisten zijn niet vier weken lang een klant. “Je moet vooral stremming van de Rijn aan één specifiek kantoor goed weten hoe je de krijgt, door een ongeluk gebonden, maar werken daar afschrijving over de in Duitsland, staan jaren dient te spreiden de verdiensten nog waar ze gevraagd worden” om een maximaal meer onder druk”, zegt gunstig effect te Wouter-Jan de Boer. ”De binnenvaartschip- verkrijgen”, aldus Art van der Staal. Maar de pers zelf stelden voor dat ze gebruik konden echte problemen ontstaan pas als er te veel maken van een regeling voor tijdelijke WW, interpretatieruimte ontstaat tussen wal en maar Den Haag wilde er aanvankelijk niet schip. Schippers zijn bij uitstek mobiel, dus toen ze ontdekten dat Duitsland betere investeringsvoorwaarden bood besloot een aantal van hen te emigreren. “De Nederlandse fiscus oordeelde echter dat deze ondernemers nog steeds in Nederland woonden en bleef hen belasten”, zegt Alphons van de Ven. “Die zogenaamde ‘woonplaatsproblematiek’ speelt nu al jaren en heeft tot dubbele belastingen geleid, maar aangezien belastingverdragen 08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. tussen landen dubbele heffi ng niet ac- erg klein. De beoordelaars bij de bank Bepaalde segmenten doen het zelfs heel cepteren en wij de interpretatie van de moeten daarom merken dat de accountant goed, zoals dat van de passagiersvaart. Alp-Nederlandse Belastingdienst, samen met die het dossier begeleidt precies weet hoe de hons van de Ven: “Steeds meer mensen gaan enkele collega’s, tot aan de Hoge Raad heb- sector in elkaar zit. En ook de banken hebben een cruise maken, niet alleen meer op zee, ben aangevochten is er uitstel. Nu ziet het maritieme specialisten in dienst.” maar ook op de rivieren. En aangezien al die er naar uit dat het op korte termijn tot een rivieren steeds beter met elkaar verbonden gunstige oplossing komt. Groot maritiem netwerk zijn, is een cruise vanuit Nederland tot aan Dat laatste neemt niet weg dat de banken de monding van de Donau geen onmogelijk-In toenemende mate op slot tegenwoordig zo vaak niet thuis geven dat heid meer. Bovendien daalt de gemiddelde Belastinginspecteurs zijn overigens niet de steeds meer scheepswerven, schippers, mari- leeftijd waarop mensen een dergelijke cruise enige gesprekspartners van de maritiem tieme dienstverleners en toeleveranciers naar gaan maken.”specialisten van ESJ. Bankiers vormen een andere financieringsmogelijkheden zoeken. even belangrijke groep. Aangezien de tijd “Het fenomeen van de informal investor voorbij is dat de waarde van een vrachtschip rukt op”, aldus Alphons van de Ven. “Veel even snel steeg als die van vastgoed zijn de ondernemers beschikken over voldoende banken niet meer zo happig om schippers vermogen en zien dat dit nauwelijks rendeert krediet te verstrekken. Integendeel, zegt Art op een spaarrekening en veel te risicovol is van der Staal, ook voor deze groep onderne- belegd op de beurs. Zij zijn bereid een deel mers gaat de boel in toenemende mate op hiervan te investeren in bedrijven van col-slot. “Daarom is het nu extra belangrijk een lega’s, maar, dan moeten ze wel weten welke aanvraagdossier in te dienen dat volledig ondernemingen kansrijk zijn. Ons netwerk in orde is. Als er bij de eerste lezing en het binnen de maritieme sector is inmiddels eerste gesprek twijfels en vragen rijzen is de zo groot, dat we de levenscyclus van zowel kans dat het krediet alsnog wordt toegekend veel ondernemers als hun ondernemingen jarenlang van nabij volgen. Met andere woorden: we weten welke we met elkaar in contact kunnen brengen om met elkaar in zee te gaan.” Ander organisatiemodel Maar net als in de bouw is het in de mari- tieme sector niet enkel en overal zorgelijk. het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Rondetafelgesprek (vervolg) Wouter-Jan de Boer is al jaren Alphons van de Ven bedient Art van der Staal is als geboren werkzaam bij het kantoor dat vier jaar als fiscalist een breed scala van en getogen Zeeuw gewend aan geleden fuseerde met ESJ. Hendrik- watergerelateerde ondernemingen, de nabijheid van de waterkant. Als Ido-Ambacht ligt geografisch dicht bij van scheepswerven en rederijen tot penningmeester van het Portaal van een aantal belangrijke havens. Toen de jachthavens. De expertise die hij in Vlaanderen is hij bovendien mede- eerste binnenschippers klant werden, de loop der jaren zo verworven heeft organisator van rondleidingen door bleken die de voorhoede te vormen maakt het logisch dat hij steeds maar het havengebied van Terneuzen. van wat uiteindelijk een omvangrijke meer voor deze groep ondernemers De aansluiting bij ESJ, in 2011, biedt groep werd. Wouter-Jan de Boer is wordt ingezet, maar het water heeft volgens hem perspectieven, na goed vertrouwd met de wereld van ook zijn eigen aantrekkingskracht achttien jaar zelfstandig adviseur- de binnenvaart, met de problematiek voor hem. In zijn vrije tijd is hij een schap gezamenlijk met zijn collega’s ervan, maar evengoed met de kansen, enthousiast zeiler met zijn eigen de maritieme bedrijven in Zeeland de pracht en de vrijheid ervan. boot. volop te bedienen. Art van de Staal voegt daaraan toe dat de “We weten wie we met elkaar in een zeilschip moet klimmen, maar hij zal betere internationale waterverbindingen ook het toch echt een aantal keren zelf moeten voor de zakelijke markt nieuwe kansen schep- contact kunnen brengen om met doen voor hij zijn hoogtevrees overwint en er pen. “Voor Zeeland is de Schelde-Seine ver- elkaar in zee te gaan” handigheid in krijgt. De maritieme specialisten binding van groot belang. Daardoor kunnen van ESJ zijn gepokt en gemazeld door een binnenvaartschepen tot in Parijs doorvaren. kantoor gebonden, maar werken daar waar ze jarenlange praktijk en durven ook daarom de Grootschalige investeringen, zoals de nieuwe gevraagd worden. In feite is elke vestiging, dus dialoog (en soms de confrontatie) met gelijk- zeesluis, vergroten op hun manier die kansen ook die in Terneuzen, een deur die toegang waardige experts aan te gaan, zoals die van de voor de maritieme sector. De accountancy geeft tot het volledige team en de complete banken en de Belastingdienst. Dat is wat de speelt daar echter nauwelijks op in. De Big expertise die wij in huis hebben.” maritieme ondernemer nodig heeft, zeker in Four hebben hun kantoren zelfs de een na de deze stormachtige tijden. De handelsschepen ander gesloten, met als argument dat Zeeland Van vrachtschepen tot zeiljachten van de VOC legden de wereld dankzij hun durf een te kleine markt is om het open houden Zoals water niet enkel in zoute maar ook en doorzettingsvermogen aan de voeten van van zo’n vestiging te rechtvaardigen. Daar in zoete vorm te vinden is, zo beperkt de de Nederlandse ondernemers. Iets van die hebben ze op zich gelijk in – en toch breiden kennis en ervaring van de specialisten van geest vaart nog altijd rond in de organisatie wij als ESJ juist uit. Dat kunnen we doen door ESJ zich niet tot het zuiver maritieme. “Ons van ESJ. Toevallig of niet bestaat die naam ook een ander organisatiemodel te hanteren. klantenbestand bestaat ook uit bedrijven die slechts uit drie letters… Onze specialisten zijn niet aan één specifiek jachthavens exploiteren of anderszins actief zijn op het gebied van de watersport – en ESJ Zeeland de recreatieve sector is voor Zeeland van Waterfront 392 minstens zo groot belang als de maritieme”, 4531 HZ Terneuzen zegt Alphons van de Ven. “Zelfs voor een ondernemer die als hobby een zeiljacht of ESJ Breda motorjacht bezit, kunnen wij vaak nog iets Consunpark 10 betekenen. Als hij het schip tijdens wedstrijden 4814 ND Breda en andere evenementen goed zichtbaar inzet voor de promotie van zijn bedrijf, kan een der- ESJ Hendrik-Ido-Ambacht gelijke privé-investering wel degelijk zakelijk Tromplaan 9 tot lastenverlichting leiden.” 3342 TR Hendrik-Ido-Ambacht Oefening baart kunst. Een matroos kan wel T 088 - 032 06 00 worden voorgedaan hoe hij in het want van www.esj.nl10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. BedrijfsreportageHoe maakt u van uw persoonlijke contact maakt de voorbereiding van een beursdeelname effi ciënt en makkelijk”.beursdeelname een Maar naast een aantrekkelijke, volledig verzorgde stand heb je meer nodig om je beursdeelname tot een succes te maken. Dat is natuurlijk afhankelijk van het type beurs en succesverhaal? het doel dat je wilt bereiken. Vaak gaat het contact bij vakbeurzen heel vanzelfsprekend, maar voor een meer algemene beurs zoals bijvoorbeeld de Contacta zul je meer uit de kast moeten halen om de aandacht van de bezoeker te trekken. Je moet zorgen dat je er op de een of andere manier uitspringt Beursdeelnames kosten veel tijd en geld, maar kunnen zichzelf bij een goede aanpak en contact legt met potentiële klanten die anders ongemerkt langs je stand lopen. dubbel en dwars terugverdienen. Recht door Zee, een reclamebureau in Sas van Gent, is het “Niet iedereen heeft het in zich om zomaar wildvreemde mensen aan te spreken, maar bureau in Zeeland met de know-how om van uw beursdeelname binnen uw budget een als je daardoor een passieve houding aan- neemt in je stand zul je weinig bereiken”, succes te maken. beaamt Jan Vinke. Advies van Recht door Zee is daarom: zorg dat je een leuk concept hebt waarmee je de aandacht kunt trekken, I n de eerste plaats is onze taak ontzorgen, ter plaatse. Eventueel inclusief een koelkast want daardoor is een actieve houding in je want als je beursdeelname moet begin- met catering of compleet met bar, bloem- stand veel makkelijker en tevens maakt het nen met gesleur en gestress rond het stukje op de tafel, brochures in de brochures- je beursdeelname voor jezelf ook een stuk opzetten van een standwandje, kun je je tandaard en de gadgets klaar om uit te delen. leuker. “Wij gaan graag de uitdaging aan nooit voor de volle honderd procent inzet- “Wij ervaren het inderdaad als zeer prettig om het voor de standhouder zowel leuk als ten tijdens de beurs, aldus Jan Vinke, die al om als je aankomt een volledig ingerichte succesvol te maken.” bijna twintig jaar standbouwervaring heeft. stand aan te treffen waar onze bedrijfsfilm Recht door Zee kan dus alles verzorgen op Recht door Zee biedt daarmee voor Zeeland al op de videowall draait en wij bij wijze van het gebied van beursdeelname. “Natuurlijk een unieke dienst aan. Diverse bedrijven, spreken enkel onze stropdas hoeven recht te kunnen we ook oplossingen verzorgen voor waaronder Zeeland Seaports, Doens Food trekken”, aldus Robert van der Loos, mana- klanten met een beperkt budget. Wat dat Ingredients en BOW Terminal laten hun ging director van BOW Terminal. Ook Arno betreft zijn we van alle markten thuis en beursdeelnames waar ook ter wereld geheel Dirkzwager van Zeeland Seaports beaamt dit: denken we ook graag mee hoe je met door Recht door Zee verzorgen. Deze service “Voor ons gaf het feit dat een bedrijf uit onze beperkte mobiele middelen, zoals een reikt zover als de klant dat zelf wil: natuurlijk eigen regio dit op een professionele manier popupwand of rollupbanners, toch iets het ontwerp van de stand tot het realiseren voor ons kan verzorgen echt de doorslag. Het succesvols kan maken.”12 het ONDERNEMERS BELANG
 14. 14. Tekst: Loes van der Hoeven Bedrijfsreportage Unieke fusie zorgt Na een jarenlange intensieve samenwerking zijn de Zeeuws-Vlaamse ICT-bedrijven Invent Systems voor optimale BV, D.A.K.E. Automatisering en Butler ICT Services BV per 1 juli 2012 gefuseerd. Onder de nieuwe naam Invent Office ICT BV profileren zij zich als prestaties dé totaalspecialist op het gebied van automatise- ring, (tele)communicatie en kantoorsupplies.C EO Alexander van Waesberghe: “Deze voor de regio Zeeuws- Vlaanderen unieke stap betekent een versterking van kennis, continuïteit en specialisatie, maar vooral een aan-zienlijke verbetering van onze service en kwaliteit. Door de samensmelting van onze bedrijfsactiviteiten kunnen wij vanaf nu elke opdracht nog professioneler, slagvaardiger en effi ciënter uitvoeren dan voorheen het geval was. Invent Offi ce ICT onderscheidt zich met haar nieuwe alles-onder-1-dak concept. Dat zal zeker voor bestaande én nieuwe klanten vruch-ten gaan afwerpen op het gebied van innovatieve kracht, besparingen, nazorg en support. Na een paar maanden van ‘proefdraaien’ zien wij al een duidelijke ‘kruisbestuiving’ bij onze klanten, doordat zij ook andere bedrijfsactiviteiten van ons gaan afnemen, waardoor zij nog maar met één leverancier te maken hebben. Alexander van Waesberghe,Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: Davy Nielen, Jürgen Müllervoor onze klanten pure effi ciëntie en tegelijkertijd kostenbeheersing en voor ons een aantrekkelijke omzetstijging.Vanzelfsprekend handhaven wij onze Diensten lier systeembeheer on-site te laten uitvoeren vertrouwde maatwerkadviezen. Deze heb- Alexander van Waesberghe: “Invent Offi ce door middel van contractuele afspraken. Een ben wij geborgd, doordat wij met diverse ICT levert tevens een verscheidenheid vergaande vorm daarvan is, dat een van onze fabrikanten, producenten en leveranciers aan diensten. Dankzij onze partnerships met ict-engineers voor lange tijd is gedetacheerd partnerships hebben afgesloten om ons giganten, zoals HP, Microsoft, KPN, Xerox, Cisco bij een groot internationaal energiebedrijf.”kwaliteitsniveau te kunnen garanderen en 3CX kunnen wij gebruik maken van hun wel en indien mogelijk te verbeteren. Door haast onuitputtelijke kennis van zaken. Ambitiedeze fusie en de partnerships hebben Ons bedrijf adviseert bedrijven bij het COO Davy Nielen: “Bij Invent Offi ce ICT BV wij een gezonde basis en bovendien een herformuleren, doorlichten en implementeren werken nu zes ambitieuze personen, die hun goedgevulde orderportefeuille. Dit zal van hun ICT strategie. Uitgangspunt van vak tot in het kleinste detail beheersen. onze marktpositie in Zeeuws-Vlaanderen onze specialisten is dat zij op effi ciënte wijze Vorige week hebben we voor de komende en daarbuiten alleen maar verstevigen.” zorgen voor optimale prestaties van de ICT twee jaar het ict- en Activbordonderhouds- systemen. Daarbij gaan zij als volgt te werk: contract verlengd voor in totaal 23 scholen, Producten Allereerst analyseren zij de gang van zaken en verzorgen we een grote migratie naar een Invent Offi ce ICT biedt een totaalpak- binnen een bedrijf en brengen de werkelijke nieuw netwerk met tientallen werkplekken ket aan automatiseringsproducten: van automatiseringsbehoefte in beeld. Vervolgens voor een administratie-en adviesbureau. Ook servers, desktops, laptops tot software en doen zij een voorstel dat vooraf duidelijkheid voor een bekend notariskantoor in Zeeland van netwerkverbindingen tot telefonie- en schept qua bedoelingen en kosten. Pas nadat vervangen we komend oktober hun copier-beveiligingssystemen. Naast computers de opdrachtgever daarmee akkoord is gegaan, park. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het en randapparatuur levert Invent Offi ce volgt de implementatie van het voorstel. personeelsbestand al binnen afzienbare tijd zal ICT alle kantoormachines, waaronder Bedrijven kunnen hun volledige ICT omgeving kunnen worden uitgebreid.”kopieermachines, plotters, printers en bij ons uitbesteden. Door middel van ons pro-audiovisuele presentatiemiddelen. actief beheerplaform monitoren wij 24/7 en Invent Office ICT BVEen bijzondere specialisatie binnen het kunnen wij het beheer van afstand uitvoeren. Communicatielaan 5P, 4538 BV Terneuzenbedrijf is die van VoIP-telefonie waarvoor De klant werkt op zijn locatie en wij beheren T 0115 - 61 00 24zij onlangs een grote opdracht hebben zijn netwerk vanuit ons eigen kantoor, 24 uur info@invent-ict.nlverworven. per dag. Ook bestaat de mogelijkheid om regu- www.invent-ict.nl het ONDERNEMERS BELANG 13
 15. 15. AdviesKop advies Voorkomrechtslijnend verlies- verdampingRechtslijnendIntro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro introintro intro intro intro intro intro intro intro intro intro iintro intro intro introintro intro intro intro intro intro intro intro intro intro iintro intro intro intro W anneer een ondernemer verlies verruiming van de verliesverrekening is per (nieuwe) entiteit, bijvoorbeeld een doch- lijdt, kan dit verrekend worden 1 januari 2012 stopgezet. Dat betekent dat Body body body body body termaatschappij, waardoor een boekwinst E erste alinea eerste alinea eerste met positieve resultaten uit verliezen uit 2012 alleen verrekend kunnen body body Body body body ontstaat. Eventueel mag het bedrijfsmiddel alinea eerste alinea eerste alinea hetzelfde jaar, of uit voorgaande en volgende worden met winsten uit 2011 en de jaren body body body body Body daarna weer worden teruggehuurd (sale and eerste alinea eerste alinea eerste jaren. Daardoor kan belasting bespaard 2013 tot en met 2021. body body body body body lease back) of kan de dochtermaatschappij na alinea eerste alinea eerste alinea eerste ali- worden. Aan deze verliesverrekening zijn body Body body body body body body de verkoop worden opgenomen in een fiscale body Body body body body body body nea eerste alinea eerste alinea eerste alinea specifieke voorwaarden verbonden. Tot body Body body body body body body Achterwaartse verliesverrekening eenheid. body Body body body body body body eerste alinea eerste alinea eerste alinea 1 januari 2007 waren verliezen in de ven- Nu de termijn voor achterwaartse verliesver- body Body body body body body body Verder is het onder voorwaarden mogelijk body Body body body body body body nootschapsbelasting verrekenbaar met de rekening beperkt is tot slechts één jaar dient body Body body body body body body om een voor 1 januari 2007 genoten VAMIL- body Body body body body body body Body body body body body body body winsten uit de drie voorafgaande jaren en alle een ‘latent’ verlies direct na een eventueel body Body body body body body body afschrijving terug te nemen, waardoor een body Body body body body body body body volgende jaren. Per 1 januari 2007 zijn deze winstjaar te worden genomen. Dit betekent body Body body body body body body opbrengst kan ontstaan. Body body body body body body body termijnen beperkt. dat het van belang is om tijdig na te gaan of body Body body body body body body Body body body body body body body afwaarderingen kunnen worden genomen body Body body body body body body Maatwerk Body body body body body body body Is een verlies behaald via een eenmanszaak, of voorzieningen (bijvoorbeeld voor groot body Body body body body body body De wet kent verder nog zeer complexe Body body body body body body body VOF, maatschap of CV dan kan de onderne- onderhoud) kunnen worden gevormd. body Body body body body body body algemene beperkingen van verliesver- Body body body body body body body mer/vennoot dit verrekenen met de overige Laat- voor zo ver mogelijk in deze econo- body Body body body body body body rekening. Deze zijn bedoeld om de handel in Body body body body body body body inkomsten in box 1. Denk hierbij aan bijvoor- misch barre tijden- uw verrekenbare verliezen body Body body body body body body verlieslichamen tegen te gaan. Het nemen Body body body body body body body beeld inkomsten uit loondienst in hetzelfde niet te ver oplopen. Dit kan door bijvoorbeeld body Body body body body body body van maatregelen ter voorkoming van verlies- Body body body body body body body jaar. Is het verlies groter dan de overige in- uitgaven te spreiden of aan een langere body Body body body body body body verdamping is maatwerk. Heeft uw BV nog Body body body body body body body komsten, dan kan dit verrekend worden met periode toe te rekenen. Als u gebruik maakt body Body body body body body body onverrekende verliezen uit voorgaande jaren? Body body body body body body body de positieve belastbare inkomens uit de drie van de mogelijkheid om willekeurig af te body Body body body body body body Neem dan contact op met uw adviseur. Body body body body body body body voorgaande en negen volgende kalenderja- schrijven dan is het raadzaam om niet zo veel body Body body body body body body Body body body body body body body ren. Een door een rechtspersoon, vaak een BV, af te schrijven dat een onverrekenbaar verlies body Body body body body body body Art van der Staal AA Body body body body body body body behaald verlies kan worden verrekend met de ontstaat. body Body body body body body body Body body body body body body body winsten uit het direct voorafgaande boekjaar body Body body body body body body Body body body body body body body en de negen volgende boekjaren. body Body body body body body body Winst creëren Body body body body body body body Verliesverdamping kan worden voorkomen body Body body body body body body Body body body body body body body Risico door het nemen van winsten. Een winst kan body Body body body body body body Vanaf 2012 mogen alleen de verliezen uit de Body body body body body body body ontstaan door het opwaarderen van bedrijfs- body Body body body body body body negen voorgaande jaren worden verrekend, Body body body body body body body middelen naar de marktwaarde. Daardoor body Body body body body body body NAW Gegevens in 2012 zijn dat de verliezen behaald in Body body body body body body body ontstaat een boekwinst. De staatsecretaris body Body body body body body body NAW Gegevens de jaren 2003 tot en met 2011. Er bestaat Body body body body body body body van Financiën heeft hier een stokje voor ge- body Body body body body body body NAW Accountants Belastingadviseurs ESJ Gegevens daarom vanaf nu jaarlijks een risico op verlies- Body body body body body body body stoken. Deze optie is niet toegestaan omdat body Body body body body body body NAW Gegevens Waterfront 392 verdamping. Body body body body body body body er dan een ongeoorloofde stelselwijziging body Body body body body body body NAW Gegevens 4531 HZ Terneuzen Als gevolg van de economische crisis moch- Body body body body body body body van de waardering plaatsvindt. body Body body body body body body NAW Gegevens 00 T 088 - 032 06 ten de verliezen over de jaren 2009, 2010 Body body body body body body body body Body body body body body body NAW Gegevens terneuzen@esj.nl en 2011 toch weer verrekend worden met Body body body body body body body Het is wel mogelijk een bedrijfsmiddel tegen body Body body body body body body NAW Gegevens www.esj.nl winsten uit de drie voorgaande jaren. Deze Body body body body body body body een zakelijke prijs te verkopen aan een body Body body body body body body NAW Gegevens 14 het ONDERNEMERS BELANG
 16. 16. Tekst: Wendy van Schie • Fotografie: Blinkfotografie Bedrijfsreportage Zorgeloos ondernemen met de MasterCard BusinessOndernemers kunnen niet meer zonder creditcard. In Nederland is het nog ICS laat ondernemers graag kennismaken met de MasterCard Business en biedt deze daarom het eersteniet in alle situaties vanzelfsprekend de creditcard te gebruiken, maar dat is jaar gratis aan.snel aan het veranderen. De creditcard biedt namelijk behalve betaalgemak Zie het bijgevoegde aanvraagformulier of ga naar de website: www.icsbusinesscards.nl/ondernemersbelangook veel andere zakelijke voordelen, vertelt Mike van der Voort, managerSales en Marketing Commercial Cards van International Card Services (ICS). International Card Services Wisselwerking 32 1112 XP DiemenMasterCard Business Rentevrij werkkapitaalICS heeft een nieuwe zakelijke creditcard Bovendien kan de ondernemer Postbus 23225gelanceerd: de MasterCard Business. beschikken over rentevrij werkkapitaal. 1100 DS DiemenEen bankonafhankelijke creditcard die “De creditcard is een betaalproduct en T 020 - 660 09 88ondernemers veiligheid, zekerheid en geen kredietproduct, maar kan als gratis businesscards@icscards.nlgemak biedt. “Een zakelijke creditcard voorfinanciering worden gebruikt.” www.icsbusinesscards.nlverschaft tijd en liquiditeit en houdt privé Van der Voort rekent het voor: “Wij sluitenen zakelijk goed gescheiden”, aldus Van af op de vierde van de maand. Dan sturender Voort. “Het is bijvoorbeeld niet meer we een rekeningoverzicht. Als we datnodig om bonnetjes te verzamelen. vooraf hebben afgesproken, dan kanWij verstrekken maandelijks een overzicht de ondernemer het bedrag binnenvan de uitgaven. Als medewerkers een 30 dagen overmaken. Wie dus op decreditcard van de zaak gebruiken, spreken vijfde van de maand een aankoop doetwe van tevoren af wie het rekeningoverzicht met de creditcard, hoeft pas tweekrijgt en wie betaalt: de medewerker of maanden later te betalen.” Zo kan dehet bedrijf. Ook kunnen we voor bepaalde baat voor de kost uit gaan.uitgaven het gebruik uitschakelen.” Altijd veilig betalenOnline managementinformatie De creditcard is een zeer veilige manier vanNeemt een bedrijf meer dan 25 creditcards betalen. “De Card is uitstekend beveiligd.af, dan is een online tool beschikbaar. Voor internetgebruik zijn er aanvullende“Daarmee kunnen de transacties altijd beveiligingsprotocollen met een zelfge-online worden bekeken en heeft de kozen wachtwoord. Raakt de Card zoek,ondernemer direct toegang tot dan kunnen wij binnen 24 uur zorgenwaardevolle managementinformatie.” voor een nieuwe, ook in het buitenland.Het systeem kan worden gekoppeld aan Ook kan de gebruiker in geval van noodhet eigen boekhoudsysteem, waardoor de heel snel over contant geld beschikken.interne declaratieprocessen sterk worden Met een creditcard van ICS weet je zekervereenvoudigd. dat je altijd overal kunt betalen.”International Card Services (ICS) verzorgt de uitgifte, verwerking en service van creditcards vanVisa en MasterCard. ICS is in 1988 ontstaan en is op het gebied van de uitgifte van creditcardsmarktleider in de Benelux. Met inbegrip van de Duitse en Belgische vestigingen werken er bijICS circa 500 medewerkers. ‘Operational Excellence’ is het motto. De serviceafdelingen van ICSzijn zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Alle servicewerkzaamheden voert ICS ineigen huis uit. Mike van der Voort: “De creditcard is een betaalproduct en geen kredietproduct, maar kan als gratis voorfinanciering worden gebruikt” het ONDERNEMERS BELANG

×