Magazine Het Ondernemersbelang Noord Veluwe 04 2011

964 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Noord Veluwe 04 2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Noord Veluwe 04 2011

 1. 1. NR. 4 2011 het ONDERNEMERS NOORD VELUWE B E L A N GKvK en VNO-NCW starten Noord-Veluwe OnderneemtFlexibel een opleiding vol- Netwerken stimuleert Bij BBG is één plus één meer De verkleinde schoenmaatgen? Zo gepiept ondernemerschap dan twee van Mark Rutte•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Kwekerij Souman Zuiderzeestraatweg 34 8051 SN Hattem Tel. 038 - 444 9042www.kwekerij-souman.nl
 3. 3. het ONDERNEMERS B E L A N GColofon HOB Noord-Veluwe 4-2011Het Ondernemersbelang vanNoord-Veluwe verschijnt dit jaar Inhoud FLEXIBEL EEN OPLEIDING VOLGEN? ZO GEPIEPTvier keer Vrijwel iedere werkgever stuurt z’n werknemers zo nu en dan graag even opEerste jaargang, nummer 4-2011 cursus. Ter verbetering van ict-vaardigheden, of om het taalgevoel een tikje bij te spijkeren. Maar iedere werknemer heeft zo z’n eigen aandachtspunten, en deOPLAGE agenda’s lopen vaak niet parallel. “Landstede komt bedrijven hierin tegemoet”,2.500 exemplaren zegt Annemieke Woltjes van de onderwijsinstelling. “Met maatwerk, kennis enCOVERFOTO flexibiliteit.”Elze de Jong (l.) en Marcel van ’t Hul,initiatiefnemers ‘Noord-VeluweOnderneemt’ 06Fotografie Ruud VoestUITGEVERJelte Hut KVK EN VNO-NCW STARTEN NOORD-VELUWE ONDERNEEMTNovema Uitgevers bv De Noord-Veluwe barst bijna uit z’n voegen van de initiatieven op gebied vanPostbus 30 bedrijvigheid, economie en innovatie. Geweldig, vinden Marcel van ‘t Hul en9860 AA GrootegastWeegbree 1 Elze de Jong, maar het zou voor de slagkracht van deze partijen beter zijn als de9861 ES Grootegast krachten worden gebundeld. En dat is kortweg wat Van ‘t Hul en De Jong metT. 0594 - 510303 hun project Noord-Veluwe Onderneemt willen bereiken. “Het is allemaal nogF. 0594 - 611863 kakelvers, maar de vooruitzichten zijn hoopgevend.”info@novema.nlwww.ondernemersbelang.nl 08HOOFDREDACTIEErik van RaalteT. 0594 - 695614e.vanraalte@novema.nl NETWERKEN STIMULEERT ONDERNEMERSCHAP De positie van vrouwelijke ondernemers versterken en ruimte scheppen omBLADMANAGER zakelijk én persoonlijk te groeien: dáár draait het om bij de SVE, een netwerkNico de Jong van zo’n honderd ambitieuze vrouwelijke ondernemers. In een prettig informeleNovema GrootegastT. 0594 - 510303 sfeer worden kennis, ervaring inzichten uitgewisseld met als doel elkaar ten.dejong@novema.nl inspireren, te ondersteunen en kansen toe te spelen. Daarnaast is het goed om met collega-ondernemers specifieke, zakelijke problemen te bespreken, terwijl 21VORMGEVING je binnen het netwerk ook elkaar de bal kunt toespelen als het gaat omMedia Collectief, Sneek zakendoen!DRUKScholma Druk, BedumREDACTIE:Hans Keesmaat BIJ BBG IS ÉÉN PLUS ÉÉN MEER DAN TWEEJeroen Kuypers Partijen bij elkaar brengen en daardoor méér realiseren dan afzonderlijkHenk Roede (strip) mogelijk was geweest. Dat vindt Gert van de Goor van Bouwbedrijf BBG hetAndré Staas – Comm’Art mooiste aspect van zijn vak. “Samen met een of meerdere opdrachtgevers omTekstbureau Vakmaten de tafel zitten, ideeën en wensen doorspreken en met vertrouwen in elkaar ietsAndré Vermeulen (columnist)René Zoetemelk moois realiseren. We stellen altijd heel veel vragen; doelbewust, om precies te weten te komen wat de klant wil. Dat is onze meerwaarde.”FOTOGRAFIE:Bob BakkerGerrit Boer 27Jur EngelchorMarco MagielseRuud VoestADRESWIJZIGINGEN:Adreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen kunt uper mail doorgeven aan Tiny Klunder,t.klunder@novema.nl. Graag metvermelding voor welke editie van hetOndernemersbelang de wijzigingbetreftISSN: 2211-8306Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomen zon-der schriftelijke toestemming van de uit-gever. De uitgever kan niet aansprakelijkworden gesteld voor de inhoud van deadvertenties02 het ONDERNEMERS BELANG
 4. 4. Column■ En verder We gaan de lucht in!4 Nieuws Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel7 Flexibel een opleiding volgen? Zo gepiept is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston- den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol.10 De boel opfleuren met vrolijke zomerbloeiers Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch11 Het idee van Harderwijk probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning-12 Yenghe spices! Wat voor bedrijf is dat? nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer,15 Het Gelders Bouwbedrijf: Werken aan duurzaamheid Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw-16 Heeft u nog vertrouwen in de euro? De mening van ons panel oorden. In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin-19 Organisatiewinkel Moniek Reckman nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij21 Netwerken stimuleert ondernemerschap het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver-22 Eerst Koffie liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 1980 had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog23 fitforfuture: De opleidingsregisseur voor werkgevers geen 10 kilometer te overbruggen.24 BoeveWoning- en Bedrijfsmakelaardij onderscheidt zich Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in25 Wesotronic: Alle techniek voor beveiliging en communicatie een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan28 Stichting Keurmerk Integriteitzorg vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam. De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto over■ In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie jeTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premier dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich peren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids-kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met met 20 procent gestegen.een gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede in In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop metAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- Bedrijven zetten stap van keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan donateurschap naar partnership overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG het het ONDERNEMERS 03
 5. 5. Fotofestival Epe 2012 Gemeente Harderwijk: primeur met ontvangstOp 26 mei 2012 vindt het FotoFestival en de mogelijkheid om modellen te 11 in Epe. Het festival vindt plaats op 26 twee publicatiesEpe 2012 plaats. Begonnen als klein fotograferen rond oldtimers. Het festival mei 2012. Voor meer informatie over maatschappelijkfestival is het evenement inmiddels wordt gehouden bij Museumboerderij het programma en deelname: vastgoed!uitgegroeid tot een festival van formaat. Hagedoorns Plaatse aan de Ledderweg www.fotofestivalepe.nl.Diverse fotografen delen tijdens het Vergezeld van directeur Carinfestival hun passie voor fotografie met Wormsbecher van drukkerij Wed-de bezoekers. Naast organiserend ding hebben vastgoedmanagementfotograaf Liesbeth van Asselt (Stapfoto), specialisten Hans Schut en Paulahebben o.a. ook Martin Hogeboom, Smits allebei hun gloednieuweMich Buschman, Klaas Jan van der Weij, publicatie uitgereikt aan wethouderen Johan Elzenga hun medewerking P. den Besten van de gemeentetoegezegd. Het programma is geva- Harderwijk. En dat is in meerdererieerd van opzet: workshops op het opzichten een opvallende primeur.gebied van dierenfotografie, portret-, Maatschappelijk vastgoed genietnaakt-, macro-, podium- en flitsfotogra- namelijk niet alleen in Harderwijkfie. Lezingen over Urban Exploring, HDR, veel belangstelling, maar staatde rol van social media in de fotografie, momenteel als zeer actueel themaLightroom en zwart-wit fotografie. in veel gemeenten hoog op deVerder portfoliobesprekingen (neem financiële en maatschappelijkedus uw foto’s mee!), bodypainting agenda. En dat is terecht.Aarding Thermal Acoustics ontvangt Match! De laatste tijd zijn er diverse onder- zoeksrapporten verschenen overcertificaat voor duurzaam personeelsbeleid de omvang en de samenstelling van gemeentelijk vastgoed, of zoals in de volksmond: maatschappelijk biedt men mensen die wat moeilijker Doordat ze een heel andere achter- vastgoed. Sombere berichten over aan het werk komen een kans in grond hebben, moet je ze individueler tegenvallende grondexploitaties dit bedrijf. Dit is een compliment benaderen en er in het begin wat voeren daarin de boventoon. Maar waard en daarom ontvangen zij het meer energie insteken. Daar hebben er is nu ook goed nieuws. Dat laten Match!-certificaat voor duurzaam de mensen van Match! ons enorm bij Hans Schut (Cobalt Consult) en personeelsbeleid”. geholpen. En als er een klik is, dan wil Paula Smits zien (Smitsprojektbege- Match! is een samenwerkingsverband je er ook wel wat extra’s voor doen. leiding) in hun recente publicaties. tussen de Sociale Dienst Veluwerand Bovendien willen we bij Aarding Onafhankelijk van elkaar hebben zij en Intervens en heeft als doel om niet alleen commercieel zijn, maar de talrijke kansen van gemeentelijk zoveel mogelijk werkzoekenden te ook op sociaal gebied ons steentje vastgoed vanuit hun eigen invals- begeleiden naar vast of tijdelijk werk. bijdragen”. hoek beschreven in twee uiterstOp 20 oktober ontving Norbert Pie- Er zijn al meer dan 300 werkgevers in leesbare boekjes.terse, commercieel directeur van het de regio die kandidaten dagelijks een Match! is een initiatief van de SocialeNunspeetse bedrijf Aarding Thermal kans bieden. Dienst Veluwerand en Inclusief Inter- Hans Schut heeft wat hij zoAcoustics het Match!-certificaat. Hij vens. Match! bemiddelt kandidaten treffend noemt het “Palet voorkreeg dit uit handen van burgemees- Johan Beumer, productmanager van die een uitkering hebben van de Maatschappelijk Vastgoed” belicht.ter Van Hemmen, tevens voorzitter Aarding: “Wij hebben Ahmed Abdul- Sociale Dienst of hiervoor recent Daarin wordt op heldere wijze eenvan het Sociaal Economisch Overleg. lahi en Mustafa Belhadj via Match! een aanvraag hebben ingediend. praktisch werk- en denkmodel in dienst genomen. Zij hadden al de Interesse? Neem dan contact op, tel. beschreven. En Paula heeft deVan Hemmen bij de uitreiking: vereiste las- en veiligheidsdiploma’s 0341 - 462 500. Match! is gevestigd tweede druk van haar eerdere“Aarding is één van de bedrijven in de behaald en hebben hier de fijne aan de Wethouder Jansenlaan 1, 3844 succesvolle uitgave “Gemeentelijkregio waar men actief invulling geeft kneepjes van het vak geleerd. Ze doen DG Harderwijk (Werkwereld). Vastgoedmanagement” opnieuwaan maatschappelijk ondernemen. hun werk goed, zijn gemotiveerd en Op de foto van links naar rechts: uitgebracht met een hoofdstukNaast een commerciële drijfveer nemen hun verantwoordelijkheid. Dhr. Van Hemmen, Burgemeester over verduurzaming. Dergelijke Nunspeet en voorzitter Sociaal Econo- publicaties zijn vrij uniek in het misch Overleg, Norbert Pieterse, com- opkomende nieuwe vakgebied van mercieel directeur Aarding, Gert van vastgoedmanagement. En dat des den Berg, Wethouder Sociale Zaken te meer omdat beide drukwerken en Werkgelegenheid, Mustafa Belhadj, zijn geproduceerd door de Har- Ahmed Abdullahi en helemaal rechts: derwijkse Drukkerij Wedding die Johan Beumer, manager Aarding. ook voor de gemeente drukwerk verzorgt. Toeval of niet, wethouder Den Bes- ten nam als primeur de exemplaren in ontvangst op het gemeentehuis en toonde zich verheugd over deze boekjes die een actueel thema aansnijden in de gemeente. Meer BEDRIJFSWAGENINRICHTING informatie: www.drukkerijwedding. WWW.ZEVIM.NL nl; www.smitsprojektbegeleiding.nl; www.cobaltconsult.nl.04 het ONDERNEMERS BELANG
 6. 6. NieuwsEen heldere kijk op zekerheidIedere ondernemer is op zoek naar de beste oplossing voor bedrijfsrisico’s. Ook voor u staat deze vraag centraal. Maar hoe kunt u voor de beste oplossing kiezen alsonvoldoende in beeld is welk probleem opgelost moet worden? De Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs vestiging in Apeldoorn helpt u graag hierbij. Met onzeBedrijfsRisicoVerkenner brengen wij uw bedrijfsrisico’s in kaart. Wij adviseren u over maatregelen, u maakt keuzes. Welke risico’s zijn voor u acceptabel en welke kuntu door preventie minimaliseren? Of welke risico’s wilt u met een verzekering afdekken? Alles gericht op de continuïteit van uw onderneming. www.zichtadviseurs.nl.Schuiteman lanceert nieuwe website voor DGA Het nieuwe theedrinkenSchuiteman Accountants & Adviseurs heeft een nieuwe website gelanceerd voor De DaSilva Leaftender voor gastronomie, kantoren en instellingen is fantastischde Directeur Groot Aandeelhouder (DGA): www.dgatoolbox.nl. De site richt zich nieuws voor theeliefhebbers. Emidio da Silva, al zijn hele werkzame leven ‘in deop de persoonlijke financiële situatie van de DGA. Met deze site wil Schuiteman gastronomie en de koffie en thee’ actief, is laaiend enthousiast: Deze theema-ondernemers stimuleren om zich hier in te verdiepen en hun zaken concreet te chine is de grootste uitvinding in de wereld van de thee sinds de introductie van anregelen. het theezakje, iets meer dan honderd jaar geleden!”. Gepassioneerd vertelt hij eden!”. over DaSilva Leaftender: In deze theemachine is de bereiding eGeen zicht op totaalplaatje van thee, voor het éérst, volledig geborgd. De theedrinker e“Wij merken dat de DGA behoefte heeft aan specifieke informatie” aldus Gerrit drukt op één keuzeknop en daarna mag ik als het ware sWijnne van Schuiteman. “DGA’s zijn vaak druk met ondernemen. Hun persoon- aan de touwtjes trekken; - het water wordt optimaal ptimaallijke financiële situatie heeft geen prioriteit. In de praktijk laten ze hun zaken gezuiverd en heeft de juiste temperatuur; - de (bio- enogal eens versloffen. Zij hebben geen zicht op het totaalplaatje van hun privési- logische) theeblaadjes worden optimaal bewaard aardtuatie. Wij kunnen dat voor ze regelen, maar dat kan ook prima een andere partij en zorgvuldig gedoseerd; - het unieke T-Brew® w®zijn. Als het maar gebeurt.” zetsysteem zorgt voor optimale bereiding. De thee e is kraakhelder en is ook heerlijk als ‘home-made’ de’Voorbeelden ijsthee. Een glas thee in 20 seconden en een potje“Flink wat ondernemers vinden het lastig om zaken te regelen zoals bedrijfs- thee is in 40 seconden gereed, terwijl een thermos- ermos-overdracht of erfrechtelijke zaken. Ze moeten dan met hun partner, kinderen en kan thee slechts iets meer dan 1 minuut vraagt.gt.andere belanghebbenden hierover in gesprek raken en dat kan soms ingewik- Alles is optimaal, het resultaat mag er dan ook zijn. kkeld zijn. Juist daarom is het zo belangrijk dat het wél gebeurt”, zegt Wijnne. Het nieuwe theedrinken: geurig, smaakvol, zonder onderEen ander punt bijvoorbeeld is dat veel DGA’s geen goed beeld hebben van het rompslomp. Voor wie er alles over wil weten, surfpensioen dat zij opbouwen. “Niet vreemd, want je praat meestal over iets dat pas naar: www.dasilva-beansandleafs.com.over langere tijd zal spelen” volgens Gerrit Wijnne. “Maar iedereen weet meestalwel dat je er op tijd mee moet starten, wil je aan het eind van de rit voldoendeoverhouden om van te kunnen leven.” PersberichtenOver de site Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productienieuws? Gaat u verhuizen,Op www.dgatoolbox.nl is onder meer actueel nieuws te vinden, interessante een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur metartikelen en tweets. Er kan een rss feed worden geactiveerd op de nieuwsitems foto, kunt u sturen naar Uitgeverij Novema; redactie HOB Noord Veluwe; t.a.v.zodat steeds de meest actuele informatie voorbij komt. Erik van Raalte; Postbus 30; 9860 AA Grootegast of per e-mail: e.vanraalte@novema.nl het ONDERNEMERS BELANG 05
 7. 7. De voordelen vaneen totaalaanbieder Telefonie Beveiliging Brandbeveiliging Beeld & Geluid Datanetwerken Buispost Galvaniweg 15 8071 SC Nunspeet t 0341-271 000 www.wesotronic.nlKrol Wezenberg Accountants verdiept zich in uw onderneming, brengtfeiten en cijfers in kaart en maakt een praktische vertaalslag naar uw beleid.Zo maken we voor u als ondernemer de zaken helder.
 8. 8. Tekst: Felix de Fijter – Tekstbureau Vakmaten BedrijfsreportageLandstede Harderwijk komt bedrijven tegemoetFlexibel een opleidingvolgen? Zo gepiept Vrijwel iedere werkgever stuurt z’n werknemers zo nu en dan graag even op cursus.Ter verbetering van ict-vaardigheden, of om het taalgevoel een tikje bij te spijkeren. Maar iedere werknemer heeft zoz’n eigen aandachtspunten, en de agenda’s lopen vaak niet parallel. Landstede komt bedrijven hierin tegemoet, zegt AnnemiekeWoltjes van de onderwijsinstelling. “Met maatwerk, kennis en flexibiliteit.” Niet alleen voor de cursisten en de studenten n zijn de trainingen en opleidingen een leuke iningen mogelijkheid om bij te leren, ook de docenten eid genieten van het volwassenenonderwijs, zegt Woltjes. “Waar de reguliere Waar studenten soms een gebrek n aan motivatie laten zien, vatie zetten de cursisten vaak hun beste beentjeB ijna iedereen wil leren”, weet Woltjes. Ze bereid en geserveerd door onze leerlingen.” Maar voor. Ze zijn leergierig. ijn is als accountmanager voor economie en heeft een bedrijf liever dat de cursus in eigen huis Die combinatie geeft inatie techniek verbonden aan de Harderwijkse plaatsvindt, dan komt de docent net zo lief naar tevreden docenten énvestiging van Landstede. “En vaak is het nood- de cursisten toe.” cursisten.””zakelijk. Je vakgebied verandert, software wordtgeüpdatet of je takenpakket wordt uitgebreid.” Af en toe komt Woltjes tot de conclusie dat een Landstede Training, OpleidingLandstede biedt een brede waaier aan volwas- bedrijf misschien beter af is bij een andere onder- & Advies voor Volwassenensenenopleidingen en -trainingen aan om de wijsinstelling. “Nee is ook een antwoord. Hebben Westeinde 31-33 eaanpassing hierop gemakkelijk te maken. “Of het we bepaalde kennis niet in huis, dan zijn we daar 3844 DD Harderwijknu om technisch Duits, een lascursus, financieel eerlijk in. We zoeken telkens het beste voor onze T. 088-8507800 07800Frans of debiteuren- en crediteurenbeheer gaat, relaties.” F. 088-8507810 7810we hebben als onderwijsinstelling de juiste ken- awoltjes@landstede.nl landstede.nlnis in huis.” Starters www.landstede.nl stede.nl Speciaal voor (startende) ondernemers komtOmdat ieder bedrijf verschillend is en afwijkende Landstede begin volgend jaar weer met opleidin-wensen heeft, past Landstede de opleidingen aan gen op het gebied van boekhouden, calculatieop de vraag. “Is er maar één persoon die wat extra en loonadministratie. “Basiskennis op dezetraining nodig heeft? Geen probleem. Of wil je onderdelen en gericht advies van de docentenwel een taalcursus volgen maar kun je niet iedere kan ondernemers echt een steuntje in de rugweek op hetzelfde tijdstip? Met de taalstrip- geven. Hoe zat het ook al weer met de btw, hoepenkaart kun je op de dinsdagen komen die jou houdt je je cashflow in de gaten en hoe houd jegoed uitkomen. Van zes tot negen zit de docent achterstallige betalers bij de les.”voor je klaar.” Het aardige aan deze opleidingen is dat er nietLeerlingenrestaurant alleen een docent aanwezig is die uitlegt hoe hetVeel bedrijven zijn niet op de hoogte van de allemaal zit, maar dat hiernaast een ondernemerflexibele aanpak van Landstede, zegt Woltjes. over zijn ervaringen in de praktijk vertelt. “Die“Dat is jammer, want er kan heel veel.” Dat gemak combinatie werkt ontzettend goed”, zegt Woltjes.uit zich ook in de faciliteiten die Landstede kan “En voor studenten die er tijdens de thuisstudiebieden. “We hebben hier een leerlingenres- achterkomen dat ze het eigenlijk toch niet zotaurant, zodat je niet eerst thuis hoeft te eten, goed snappen, is er een extra avond ingeroosterdmaar kunt genieten van een driegangendiner, voor wat bijles.” het ONDERNEMERS BELANG 07
 9. 9. Interview Tekst: Felix de Fijter – Tekstbureau Vakmaten / Fotografie: Ruud VoestKvK en VNO-NCW starten Noord-Veluwe Onderneemt‘Regionale projecten onder ééDe Noord-Veluwe barst bijna uit z’n voegen van de initiatieven op gebied van bedrijvigheid, economie en innovatie. Geweldig,vinden Marcel van ‘t Hul en Elze de Jong, maar het zou voor de slagkracht van deze partijen beter zijn als de krachten wordengebundeld. En dat is kortweg wat Van ‘t Hul en De Jong met hun project Noord-Veluwe Onderneemt willen bereiken. “Het is allemaalnog kakelvers, maar de vooruitzichten zijn hoopgevend.” V an het Veluweportaal, dat werk-Elze de Jong: “Het is van belang dat we deze regio aantrekkelijk houden. gevers en werknemers bij elkaarVoor bedrijven, maar ook voor de bevolking” brengt, tot het project Veluwe Duurzaam, waarin gemeenten samen- werken op zoek naar een meer duurzame samenleving. En van het Platform Techniek, waarbij werknemers en werkgevers in technische sector bij elkaar worden gebracht tot Noord-Veluwe Biobased, dat de mogelijkheden op gebied van duurzame energieproductie uitbaat. “De initiatieven zijn zeer talrijk”, zegt Elze de Jong van de Harderwijkse vestiging van de Kamer van Koophandel. Samen met Marcel van ‘t Hul van VNO-NCW Noord-Veluwe kwam hij met het idee op de proppen dergelijke projecten te bundelen en er een centraal loket aan te verbinden, om ze zo slagvaardiger en duurzamer te maken. “De bottleneck bij dergelijke initiatieven is dat ze vaak door één of twee personen worden gedragen. Acquisitie, administratie, projectmanagement en lokaal of regionaal overleg komt allemaal op de schouders van een paar mensen terecht”, zegt Van ‘t Hul. “Lovenswaardig, want meestal zijn deze mensen ontzettend gemotiveerd hun project op een deugdelijke manier te runnen. Tegelijkertijd gaat er veel energie verloren aan randzaken die ver af staan van de eigenlijke doelstelling van zo’n organi- satie.” De Jong: “En op zo’n manier wordt alleen het in stand houden van de club al een dagtaak op zich.” Centraliseren Als het aan Van ‘t Hul en De Jong ligt, wordt daar verandering ingebracht, en worden de projecten gecentraliseerd. “Allemaal dragen ze op hun eigen manier bij aan het verbeteren van de regionale economie door het verstevigen van de arbeidsmarkt of imagebuilding. Dat kan deze regio ook goed gebruiken want de regio-concurren- tie liegt er niet om”, aldus De Jong. “De strijd om overheidsgelden, arbeidskrachten en aandacht vanuit Brussel wordt eigenlijk alleen maar heviger. En dat is ook logisch in tijden van economisch mindere tijden”, vult Van ‘t Hul aan. “De Stedendriehoek, maar ook de regio FoodValley doen het heel goed. In Oost-Nederland timmeren08 het ONDERNEMERS BELANG
 10. 10. Marcel van ´t Hul: “De Noord-Veluwe is écht een ondernemersregio”n hoedje’ Gelderland en Overijssel aan de weg met Oost NV.” Kortom, de Noord-Veluwe kan niet achter blijven. “En dat willen we dus ook niet”, zegt De Jong. “Het is van belang dat we deze regio aantrekkelijk houden. Voor bedrijven, maar ook voor de bevolking. Het is een bekend probleem dat studenten vanuit deze streek, na hun studie in de Randstad of in één of andere universiteits- stad blijven hangen. We willen graag dat ze terug komen, en daarvoor zullen we ons best moeten doen.” Binnen zijn eigen Kamer van Koophandel staat er ook nogal één en ander op stapel, vertelt De Jong. Minster Verhagen van Eco- nomie, Landbouw en Innovatie vervangt de autonome Kamers van Koophandel voor een centraal aangestuurde organisatie, waarbij Ondernemerspleinen de functie van de Kamers van Koophandel gaan uitvoeren. “De kans is groot dat Harderwijk in de plannen van Verhagen geen promi- nente plaats inneemt. Ook daarom moeten we ervoor zorgen dat we gezien worden”, aldus De Jong. Potentieel is hiertoe ruimschoots aanwezig, aldus de beide heren. Niet alleen biedt de regio een goed woon-werkklimaat, maar ook op het vlak van innovatie en duurzame ontwikkeling heeft de Noord-Veluwe een goed verhaal. “De Noord-Veluwe is écht een ondernemersregio”, zegt Van ‘t Hul. “Grote multinationals met research & deve- lopmentafdelingen zijn er niet zoveel, maar het bruist hier van goede ideeën en motiva- tie. Nu stranden die ideeën vaak, of blijven ze liggen omdat de capaciteit ontbreekt ze te vertalen in een goed businessmodel of een plan de campagne. Noord-Veluwe Onderneemt krijgt wat ons betreft daarom ook de taak de ondernemers te helpen hun ideeën te verzilveren.” partijen met wie Noord-Veluwe Onder- al te hoge barrières opwerpen. “De Kamer neemt op dit moment gesprekken voert. van Koophandel en VNO-NCW tasten ook Dat kan bijvoorbeeld door partijen bij “Een deel daarvan is oriënterend, maar met in de eigen buidel om de begroting rond elkaar te brengen die elkaar in eerste een aantal partijen zijn we goed op weg”, te maken. We geloven in dit project en we instantie niet zo snel zouden vinden. zegt De Jong. “Het feit dat de Kamer van willen mee in de tijd.”, zegt Van ‘t Hul. De Jong: “Denk aan een ‘maakbedrijf’ dat Koophandel en VNO-NCW hiermee komen “En deze regio is er klaar voor.” wordt gekoppeld aan een industrieel zegt ook wel wat. Ook diverse burgemees- ontwerper. Op die manier zorg je dat ters hebben hun goede wil getoond.” Het goede ideeën niet alleen leuk zijn op is overigens nadrukkelijk niet de bedoeling papier, maar ook worden doorontwikkeld dat alle initiatieven fuseren, aldus De Jong. tot een volwaardig product.” Noord-Veluwe Onderneemt Van ‘t Hul en De Jong hopen dat Noord- p.a. Elze de Jong “We zoomen met dit initiatief nadrukkelijk Veluwe Onderneemt een plekje krijgt het in Wethouder Jansenlaan 1 in op innovatie, arbeidsmarktontwikkeling het zogeheten regiocontract. Dat is bepa- 3844 DG Harderwijk en de verbetering van het regionaal- lend voor de financiering van het project. Tel.: 038 455 38 00 economische imago”, vat Van ‘t Hul samen. De gevraagde bijdrage van 200.000 euro Fax: 0341 470 873 En dat lukt aardig. Er zijn een kleine dertig zullen volgens de twee vermoedelijk geen het ONDERNEMERS BELANG 09
 11. 11. Bedrijfsreportage Tekst: Albert Heller – Tekstbureau Vakmaten / Fotografie: Bob Bakker “Een kleurrijke, zomerse sfeer in en om je winkel, dat wil toch elke winkelier?” Jan Souman, eigenaar van Kwekerij Souman uit Hattem, vindt het een uniek idee: de verhuur van bloeiende bloembakken vol met zomerbloeiers. “Zo fleuren we zelfs hele winkelstraten op.” W inkelende mensen, omwo- verschillende soorten zomerbloeiers. De kwekerij heeft het afgelopen jaar het nenden en voorbijgangers, Winkeliers die in de zomer een bloembak winkelcentrum van Zwolle-Zuid opge- volgens Souman maken willen, mogen dan zelf bepalen welke vrolijkt met de kleurrijke zomerbloeiers. de vrolijke zomerbloeiers iedereen blij. bloemen en kleuren ze het liefst hebben.” “De ondernemers van de winkeliersver- “Vooral voor gemeenten en winkeliers eniging van Zwolle-Zuid hebben enorm zijn bloemen een buitengewoon mooi Het maakt Souman niet uit hoe en waar leuke reacties van het winkelende publiek middel om de boel op te fleuren.” iemand de bloembakken wil hebben. “We gekregen. En ook wij hebben spontane plaatsen ze waar de klant maar wil. We reacties gekregen van omwonenden en All-in-project hangen ze aan lantaarnpalen en gevels, van de winkeliers zelf. Zij creëren met een Gedurende het hoogseizoen – dus van of zetten ze op bruggen en balkons. paar mooie bloembakken natuurlijk wel mei tot oktober – verzorgt Kwekerij Wat ons betreft zijn de mogelijkheden goodwill bij hun bezoekers.” Souman de bloembakken en kijkt of ze onbeperkt.” er mooi bij staan of hangen. “Het is een Eyecatchers soort all-in-project. Wie een bloembak Opfrisbeurt “Mensen vinden een bloemetje altijd met zomerbloeiers bestelt, hoeft er zelf Kwekerij Souman is één van de kwekerijen leuk, dus mooie bloemdecoraties in de niet naar om te kijken!” van Huyskweker, de verzamelnaam straten van een winkelcentrum vallen waaronder kwekers van zomerbloeiers sowieso in de smaak!” De eyecatchers, “Een weelderige bloembak, boordevol kleurige bloemen stemt jong en oud gelukkig.” “We komen ze niet alleen plaatsen en samenwerken. Deze kwekerijen uit het zoals Souman ze graag noemt, zijn te weer verwijderen. We geven ze water en hele land proberen straten een echte huur voor een vast bedrag per seizoen. houden ze in de gaten. Zo blijven de zo- opfrisbeurt te geven. “Een weelderige “De huurder krijgt daarvoor álles wat bij merbloeiers het hele seizoen prachtig. En bloembak, boordevol kleurige bloemen het concept hoort.” als het mooi weer is, laten we ze gewoon stemt jong en oud gelukkig.” een week of twee langer hangen.” Wilt u weten welke bloeiende eyecat- Kwekerij Souman is dertig jaar geleden be- chers Kwekerij Souman voor u heeft? Voorbereiding gonnen als een familiebedrijf en dat is het Stuur dan een e-mail naar info@kwekerij- In maart begint Kwekerij Souman al met nog steeds. Jan Souman runt de kwekerij souman.nl, bel 038 – 444 90 42 of ga eens de voorbereidingen voor het jaarlijkse samen met zijn vader, één andere vaste langs aan de Zuiderzeestraatweg 34 in bloembakkenproject. “We planten allerlei werknemer en een aantal parttimers. Hattem.10 het ONDERNEMERS BELANG
 12. 12. Tekst : Moniek Reckman / Foto’s Henk Merjenburgh-Stad in Bedrijf en Maarten Reckman BedrijfsreportageRestaurant & BedrijfsschoolWinteractiviteiten bijHet Idee van HarderwijkBij Het Idee van Harderwijk, restaurant & bedrijfsschool, zijn in de komende donkere weken twee extra feestelijke activi-teiten gepland. U bent van harte welkom om van deze activiteiten te komen genieten, maar daarnaast bent u natuurlijkook altijd welkom om op de andere dagen te komen lunchen of dineren. Met uw zakelijke relaties kunt u komen lunchen,dineren, vergaderen of een cursus volgen. Bij Het Idee van Harderwijk is heel veel mogelijk.T ijdens de beide Kerstdagen kunt u horecamensen, die tevens leermeester zijn, lende expertises. Hierdoor kan desgewenst sfeervol genieten van een bijzonder brengen de leerlingen van de bedrijfsschool door Het Idee meegewerkt worden aan de diner: ‘Het Ultieme Kerst-Idee’. Per het geleerde meteen in praktijk in het inhoudelijke invulling van een activiteit.gang krijgt u op uw tafel een mooie schaal restaurant. Terwijl de gasten lekker eten in Het Idee biedt ook cursussen aan zoalsmet diverse kerstgerechten waaruit u zelf het eigentijdse, gezellige restaurant, helpen Basisscholing horeca, Sociale hygiëne,uw keuze maakt . U hoeft dus niet van zij mee aan de opleiding van gemotiveerde Training gastvrijheid, Bedrijfshulpverlening,tevoren te bedenken in welke gerechten u leerlingen. Na de opleiding stromen de leer- Opleiding leermeester, Maatschappelijktrek heeft, maar u kiest uit een gevarieerd lingen uit naar andere horecagelegenheden Verantwoord Ondernemen e.d.een rijk palet aan heerlijke gerechten, en helpen zo de diverse horecaondernemerswaar u samen met uw familie of vrienden aan goed opgeleid personeel. Het mes snijdt Op www.hetideevanharderwijk.nl staatuitgebreid van kunt smullen. Het Ultieme dus aan meerdere kanten! meer informatie over het restaurant enKerst-Idee is een aantrekkelijk geprijsd Het Idee van Harderwijk beoogt de kweek- www.horecawerkt.nl geeft uitgebreidereavondvullend diner. Aangevuld met een vijver voor nieuw horecatalent te zijn. informatie over de bedrijfsschool. Opspeciaal samengesteld wijnarrangement dé Horecawerkgevers die in het restaurant www.hetidee.eu is meer te lezen overbasis voor een ultieme Kerst. komen eten, kunnen naast een keuze uit de andere projecten van Het Idee. IedereenIn de keuken van Het Idee van Harderwijk menukaart, ook een keuze maken uit hun die meer wil weten kan via onderstaandwordt gekookt met biologische ingrediën- toekomstige personeel. telefoonnummer of mailadres vrijblijvendten die zoveel mogelijk regionaal ingekocht contact opnemen. Reserveren voor Het Ul-worden bij boeren en producenten die Ook voor andere ondernemers, organisaties tieme Kerst-Idee en/of de Winterpreuverieop een verantwoorde wijze omgaan met en instellingen in de regio heeft Het Idee kan ook via www.hetideevanharderwijk.nl.mens, dier en milieu. Bij het Idee van Har- van Harderwijk veel te bieden. In de kelderderwijk eet u dus ook tijdens de Kerstdagen van het pand is een sfeervolle zaal die voorheerlijk en eerlijk! meerdere gelegenheden te gebruiken is. De ruimte is voorzien van zeer moderneMet de wisseling van de seizoenen wis- audiovisuele middelen en een draadlozeselt ook de menukaart van Het Idee van internetverbinding en is uitermate geschiktHarderwijk. Op vrijdag 13 januari wordt voor cursussen, workshops, trainingen, ver-door middel van de Winterpreuverie het gaderingen e.d. Er is heel veel mogelijk: vannieuwe wintermenu gepresenteerd. Tijdens een dagdeel vergaderen met alleen koffiedeze preuverie wordt een compleet diner en thee tot een compleet dag- avondar-geserveerd in de vorm van kleine hapjes. rangement met lunch en/of diner.Bij uw volgende bezoek aan ons restaurant Het Idee van Harderwijk is één van de Het Idee van Harderwijkvindt u diezelfde kleine hapjes als complete re-integratieprojecten van Het Idee BV, een Hoogstraat 49gerechten op de menukaart terug. projectorganisatie op het gebied van re- HarderwijkHet Idee van Harderwijk is niet alleen een integratie, arbeidsvraagstukken en training. Tel: 0341 721 102restaurant, maar het is tevens een bedrijfs- Bij Het Idee werken diverse trainers, horeca- informatie@hetidee.euschool. Onder leiding van professionele leermeesters en coaches, met veel verschil- www.hetideevanharderwijk.nl. het ONDERNEMERS BELANG 11
 13. 13. Laat je verbeelding spreken! Bouw Transport Groene Sector Grondwerken Hoogwerkers Voor elke klus een passende oplossing! Kijk voor ons verhuuraanbod op: www.machineverhuuroosterwolde.nlwww.paperclipdesign.nl
 14. 14. Bedrijfsreportage Yenghe spices!!! Wat voor bedrijf is dat?Yenghe Spices opgericht in februari 2004. Dit besluit kwam natuurlijk niet zomaar. Na een grondig marktonderzoek te hebben uitgevoerd is er besloten om yenghe Spices op te richten. Onderzoeksresultaten toonden aan dat er een groot gat in de markt was. Voornamelijk een gat in de mediterraanse levensmiddelen. Eerst werd er geleverd aan toko’s in Nederland. Na een aantal jaren is dit uitgegroeid naar groothandelaren en industrie (bulk verbruikers).Y enghe spices houdt zich bezig de groot verbruikers. Hieronder vallen de Yenghe Spices met het verpakking van kruiden industrie en groothandelaren. De toko’s Tolweg 13E en specerijen. Continu wordt worden via de groothandelaren bereikt. 3851SL Ermeloer aan gewerkt om steeds beter in haar Dit vergt minder spanning en kan gecon- T. 0341 – 558 171tak te worden. Het speciale wat Yenghe troleerd verspreiding gedaan worden. F. 0341 – 558 209Spices in haar bezit heeft is dat er kruiden info@yenghe-spices.nlnaar eigen formules gemengd worden. Concurrentie positie! www.yenghe-spices.nlDeze specialiteit zorgt ervoor dat Yenghe Yenghe Spices is sterk met aantal soortenspices haar klanten kan bedienen met specerijen. Specerijen die voornamelijkunieke kruiden mixen. In de huidige uit het Midden-Oosten komen. Hierondereconomische crisis weet yenghe spices vallen komijn,oregano,paprika, salie,zich onverstoord haar plannen te beha- lindebloesem etc. Deze goederen wordenlen. Hetgeen zorgt ervoor dat toekomst rechtstreeks geïmporteerd. Ook doet derooskleurig uitziet voor Yenghe spices. lage vaste kosten veel goed. Veel bedrij- ven gaan juist door deze onwenselijkeAan wie levert Yenghe Spices. post over de kop.Yenghe Spices richt zich voornamelijk op het ONDERNEMERS BELANG 13
 15. 15. ...net even iets beter! Fahrenheitstraat 82 • Postbus 277 • 3840 AG Harderwijk Telefoon (0341) 412 607 • Fax (0341) 425 177 Internet: www.vspschoonmaak.nl Servicekosten GRATIS D- afrekenen..?VASTGOE S CA N Het beheer van uw vastgoed kan zorgeloos entradis.nl 055-368 33 50. WWW.ENTRADIS.NL @
 16. 16. www.kantoorblok.nu Uw kantoorvakhandel: Groot in kantoorartikelenHoe krijgt u een gezonde werkplek, hoe spaart u het milieu, wat die uitermate geschikt zijn voor middelgrote en kleine bedrijvenzijn onmisbare artikelen en waar vindt u de meest scherpe en die ook nog eens voordelig geprijsd zijn. Wilt u meer advies ofprijzen? Dit alles leest u in Het Kantoorblok. Het Kantoorblok zoekt u een verkooppunt, ga dan naar www.kantoorblok.nu enstaat vol met tips van uw kantoorvakhandel over kantoorartikelen vind de kantoorvakhandel bij u de buurt. Dymo Labelwriter LW-450 Turbo voor de prijs van een LW-450 Label sneller. Verzend slimmer. Werk efficiënter. Vanaf nu drukt u etiketten af zonder kopzorgen met de LabelWriter 450. Een gezonde werkplek ge onde erkplek Met de gepatenteerde Dymo Productivity Kijk op pagina 3 Software kunt u onder meer adres-, barcode-, dossier-, naambadge- en verzendetiketten creëren en afdrukken, allemaal zonder extra werk en geknoei met etiketvellen op een gewone desktop- Art.nr. Omschrijving van voor printer. Druk etiketten direct af vanaf Mi- 930120 LW-450 € 105,00 € 89,00 crosoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks 930121 LW-450 Turbo € 139,00 € 89,00 en andere populaire programma’s. Na 930122 LW-450 Twin Turbo € 189,00 € 129,00 eenmaal werken met de Dymo labelwriters 930123 LW-450 Duo € 209,00 € 129,00 Checklist voor wilt u niet meer zonder! groen printen Kijk op pagina 5 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 17. 17. Of u nu een klein of groot bedrijf hebt, iedereen gebruikt kantoor- artikelen. Wilt u even een notitie voor een collega achterlaten, die niet zo maar wegwaait, dan bieden de Post-it Super Sticky memoblaadjes uitkomst. Deze memoblaadjes vallen op door de van uw gegevens en bijvoorbeeld de Pentel Rollerpen BL77 felle kleur en kleven op alle soorten datum van binnenkomst. Art.nr. Omschrijving van voor ondergrond. Bezoekt u een klant dan 614441 zwart € 2,10 € 1,59 komt u goed voor de dag met de Op deze pagina vindt u nog veel meer 614442 rood € 2,10 € 1,59 Rillstab schrijfmap in lederlook, met handige en voordelig geprijsde kantoor- 614443 blauw € 2,10 € 1,59 een schrijfblok en opbergruimte voor artikelen. Uw kantoorvakhandel vertelt u 614449 paars € 2,10 € 1,59 A4-documenten en visitekaartjes. Daar- er alles over. Kijk op www.kantoorblok.nu naast zijn de verschillende Colop stem- voor de vakhandel bij u in de buurt en pels ideaal om documenten te voorzien nog meer topaanbiedingen. << Door deSuper Sticky lijmlaag zijn de memo’soveral op toe te passenPost-it Super Sticky Memoblok Rainbow Colop tekststempel Greenline Rillstab schrijfmap MaastrichtArt.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor392503 76x76mm blanco pak € 18,31 € 14,95 350851 47x18mm 513037 25mm zwart 98544 € 38,42 € 29,95 à 12 stuks 654SSU 4-5 regels 30G € 18,46 € 9,95 513038 40mm zwart 98504 € 39,80 € 32,50 350852 59x23mm 5-6 regels 40G € 23,24 € 12,95 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rapid Niettang Classic Art.nr. Omschrijving van voor 304200 chroom € 25,10 € 14,95>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Met de producten van Loeff’s patent brengt u in een handomdraai orde op uw werkplek en in uw archief. De producten sluiten naadloos op elkaar aan en zijn modulair aan te passen aan uw organisatie. Met Loeff’s patent bespaart u ruimte, tijd en geld! Koop een van de actieproducten, kras en win een verblijf in Landal Loeff’s archiefdozen GreenParks! Op alle Loeff´s patent Art.nr. Omschrijving van voor producten vindt u een sticker metLoeff’s Bundelbeugels 531594 345x250x80mm daarop een krasvlak. Als u dezeArt.nr. Omschrijving van voor Filingbox 3003 € 0,77 € 0,59 wegkrast, vindt u een unieke code.531565 100mm 1222 € 31,80 € 24,95 531021 370x255x115mm U kunt deze code activeren via de531566 180mm 1224 € 37,20 € 28,50 Jumbobox 3007 € 1,50 € 1,29 website www.loeffs.nl.<<2 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 18. 18. Verander regelmatig van houdingDe zelfstandige kantoorvakhandel is een betrouwbare partij,die weet waar ze het over heeft. Lokale aanwezigheid, een zeercompleet assortiment, een gunstige prijs en deskundig advies.Ook op gebied van ergonomie bent u bij uw kantoorvakhandelaan het juiste adres, want wist u dat de kantoorvakhandelu uitgebreid kan adviseren over een gezonde en prettigewerkomgeving? Zo is iedereen een stuk beter af.Vaak is een werkomgeving met een tueel ziekteverzuim met zich meebrengt.paar kleine aanpassingen al te ver- Uw kantoorvakhandel kan u adviserenbeteren. Wanneer u daarnaast zelf ook over welke meubels voor u het meesteen aantal stappen onderneemt om uw geschikt zijn. Zorg ook voor voldoendewerkomstandigheden te verbeteren, beweging. Wie een goede conditie heeft,bent u goed op weg. Richt uw werk- kan meer aan. Haal eens een kopje kof-plek bijvoorbeeld zo in dat u geen last fie of maak eens een praatje met eenheeft van te veel (zon)licht en verplaats collega op een andere afdeling. Maak inzonodig uw meubels. Indien nodig de pauze een korte wandeling door deverstelt u uw bureau en stoel en zet u omgeving. Met een frisse blik kunt u deuw bureaustoel op een stoelmat, zodat dag een stuk beter aan.u comfortabel aan de slag kunt. Met al uw vragen over ergonomischeLaten de arbeidsomstandigheden op kantoorartikelen kunt u terecht bijuw werk te wensen over, praat er dan uw kantoorvakhandel. Kijk opover met uw werkgever. De kosten van www.kantoorblok.nu en vind uween nieuwe bureaustoel staan niet in specialist in de buurt. <<verhouding tot de kosten die even- Afvalbakken die een speciale, stijlvolle Stoelmat voor harde vloeren uitstraling geven aan het interieur Art.nr. Omschrijving van voor van uw kantoor 489080 120x90cm polyester 97100 € 50,14 € 42,50 489077 120x150cm polyester 97173 € 79,70 € 69,00 489088 120x180cm polyester 97180 € 103,73 € 85,00Durable RVS-lijn metalen papierbakkenArt.nr. Omschrijving van voor Stoelmat voor zachte vloeren394442 RVS papierbak 15L met perforatie € 50,85 € 45,- Art.nr. Omschrijving van voor394441 RVS papierbak 15L € 42,42 € 35,- 489078 120x90cm polyester 97200 € 43,01 € 39,00394443 RVS papierbak met vlamdover € 69,92 € 59,- 489079 120x150cm polyester 97273 € 67,05 € 59,00890514 RVS staande as-papierbak € 132,75 € 109,- 489089 120x180cm polyester 97280 € 96,14 € 79,00 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<< 3
 19. 19. A MEGLER L KNA nu ller. kna eve .me ga losi www exp eest De m aanbiedingen van uw kant oors peci alist erk t automatisch! Revolutionair - w REXEL PAPIERVERNIETIGER AUTO+ 100 • Eenvoudig papier invoeren, sluiten en weer door! • Vernietigt automatisch 100 vellen, zonder te wachten. • Aparte handmatige invoer voor maximaal 6 vellen per keer. • Vernietigt in veilige snippers van 4 x 50 mm (veiligheidsniveau DIN 3). • Accepteert papier met paperclips en nietjes. • Vernietigt ook creditcards via aparte invoermond. • Capaciteit opvangbak van maar liefst 26 liter (250 vellen). • Zeer stil, minder dan 60 dBA. Art. nr. Omschrijving Van Voor 470637 4x50mm snippers cap. 100 vel DIN-norm 3 Auto+100 265,00 149,00 De prijzen zijn exclusief BTW, bijzondere belastingen en heffingen. Geldig zo lang de voorraad strekt doch uiterlijk tot en met 29 januari 2012. Ga naar www.kantoorblok.nu voor de voorwaarden Met dit Navigator papier print u altijd opdikking, betere opaciteit en een milieuverantwoord. Het papier wordt uitstekende vlakliggendheid. Daarnaast t namelijk vervaardigd met behulp van de is houtvrij en chloorvrij. Het papier is nieuwste technologie op het gebied van geschikt voor laser- en inkjetprinting de papierproductie. Navigator Universal en colourcopiers en voorzien FSC én heeft daarnaast een schitterende uni- Europese bloem certificering. Koop het versele hoogwitte papierkwaliteit Het nu ook nog extra voordelig! << papier bestaat uit 100% Eucalyptus Globulus vezel, waardoor het uitste- kende eigenschappen krijgt, zoals extra Pak à 500 vel, doos à 5 pakken, prijs per pak Art.nr. Omschrijving van voor 129097 1 doos A4 80gr wit € 8,15 € 3,95 129097 2 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,65 129097 20 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,50 129097 40 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,254 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 20. 20. Kyocera multifunctionals en printers passen prima in een groene be-drijfsvoering door het ECOSYS-concept. Dit concept combineert milieu-effiëntie met economische efficiëntie.Dit betekent duurzame componenten, Checklist voor groen printenaangevuld met een milieugericht • Maak dubbelzijdige prints en kopieënontwerp, energiebesparende, stille en print eventueel meerdere pagina’sen schone technologie en minimali- op één kant van het vel om afval ensering van het gebruik van chemische kosten te besparenstoffen. • Print nooit te veel documenten • Gebruik de functie ‘controleren enKyocera Mita gebruikt ook gerecyclede vasthouden’ om een document te wanneer hij niet print of kopieertmaterialen bij de productie van haar ma- controleren voor dat u een grote • Recycle gebruikte tonercassetteschines. De behuizing wordt bijvoorbeeld printopdracht geeft • Zorg dat kantoorapparatuur goedvervaardigd uit gerecyclede hars van • Gebruik apparatuur met het wordt onderhouden, zodat deze zoplastic drankflessen en de verpakking Energy Star keurmerk efficiënt mogelijk werktwordt gemaakt van pulp dat afkomstig • Zorg dat kopieerapparaten, multi- • Gebruik voor al uw printwerk milieu-is van kringlooppapier. functionals en printers ’s nachts verantwoord papier dat niet met worden uitgeschakeld chloor gebleekt is, of 100%Wilt u dat uw zuinige machines ook • Activeer de slaapstand van uw kringlooppapier <<efficiënt printen, bekijk dan de checklist printer of kopieerapparaat, zodatvoor groen printen. het energieverbruik minimaal is Met de multifunctionals van Kyocera kunt u snel en eenvoudig printen, scannen, kopiëren én faxen! Deze machines zijnheel gemakkelijk aan te sluiten via USB 2.0 hi-speed interface. De capaciteit is uit tebreiden met verschillende papiercassettes. Kleurenlasermultifunctional FS-C2126MFP+ van € 1350,- voor € 995,- Lasermultifunctional FS-1128MFP van € 795,- voor € 595,- Met de laserprinters van Kyocera maakt u de mooiste afdrukken in zwart-wit of in kleur. Ook beide laserprinters zijn uit te breiden voor meer papiercapaciteit. Infor- meer bij uw kantoorvakhandel naar de geschikte papiercassettes. Alle printers van Kyocera zijn voorzien van het Energy Star keurmerk.Laserprinter FS-3920DN Kleurenlaserprinter Dit is een keurmerk voor energie-van € 665,- voor € 495,- FS-C5150DN efficiënte producten. van € 435,- voor € 295,- >>>> Specificaties en accessoires vindt u op www.kantoorblok.nu <<<<
 21. 21. delaren staat en voor hen al 90 jaar de inkoop en logistiek verzorgd. Zodat zij zich kunnen richten op hun klant, u! De kantoorvakhandel is altijd in de buurt, biedt een zeer compleet Het breedste assortiment assortiment tegen een gunstige prijs en weet waar ze het over heeft. en een gunstige prijs Uw kantoorvakhandel beschikt over het Op de kantoorvakhandel kunt u vertrouwen. meest uitgebreide assortiment kantoor- artikelen, waar A-merken een groot deel van uitmaken. Quantore werkt nauw samen met leveranciers om ervoor te zorgen dat uw kantoorvakhandel kan beschikken over het meest uitgebreide assortiment producten. Zo blijven de prijzen laag en daar profiteert u van. Duurzaam Ook op het gebied van duurzaamheid bent u bij uw kantoorvakhandel aan het juiste adres. Uw kantoorvakhandel vergroent namelijk waar mogelijk het bestaande assortiment en breidt het assortiment uit met nieuwe groene en innovatieve producten. Een deel daarvan bent u al tegen gekomen in Het Kantoorblok. Daarnaast beschikt de kantoorvakhandel over milieucatalogus het Groene Boek. Hierin staan meer dan 2.500 kantoorartikelen met een milieuvriendelijke claim. Vraag uw kan- toorvakhandel naar de catalogus en maak de juiste keuze voor uw kantoor- artikelen. Deskundig advies Bent u op zoek naar een specifiek artikel, heeft u vragen over bepaalde apparaten of bent u benieuwd naar de ideale kantoorinrichting? Uw kantoor- Altijd dichtbij vakhandel helpt u verder. Kijk voor meer Uw kantoorvakhandel is altijd dichtbij. Quantore, de grootste voorraadhou- informatie en een kantoorvakhandel bij Maar achter de gevel van de winkel dende in- en verkooporganisatie voor u in de buurt op de website. << gaat een grootse operatie schuil. Uw kantoorartikelen. Een sterke organisatie, www.kantoorblok.nu kantoorvakhandel is aangesloten bij die achter meer dan 500 kantoorvakhan- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Canon Rekenmachine BP26/36-LTS Deze Canon rekenmachines hebben een fluorescerend display, een ruim toetsenbord en voorzien van de fluisterstille Bubble Jet printtechnologie. De 3+1 Pritt Correct-it GRATIS printsnelheid is 5,6 regels per seconde. correctieroller Ecocomfort Deze correctieroller is speciaal ontworpen voor zijdelings corrigeren. De rollers zijn Art.nr. Omschrijving van voor Koop nu drie gemaakt van 89% natuurlijke materialen. correctierollers 423639 Canon BP26-LTS en krijg er één (10 cijfers) € 113,45 € 99,- Art.nr. Omschrijving van voor helemaal gratis bij! 423638 Canon BP36-LTS 416563 Correctieroller Pritt (12 cijfers) € 121,85 € 109,- Ecocomfort 4,2mm € 3,02 € 1,956 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<

×