Magazine Het Ondernemersbelang De Graafschap Liemers 05 2011

1,426 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang De Graafschap Liemers 05 2011
M.i.v. 2012 zullen zal deze regionale editie vervangen worden door 2 andere edities: Achterhoek en De Liemers

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang De Graafschap Liemers 05 2011

 1. 1. NR. 5 2011 DE GRAAFSCHAP-LIEMERS Achterhoek is familiebedrijvenmekkaLeeuwenMoed helpt mens en ‘AWEJA was onzichtbaar in Bestuur VNO-NCW Achterhoek: De verkleinde schoenmaatorganisatie een stap verder de Achterhoek ...’ regionaal belang staat voorop van Mark Rutte•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. bureau voor spetterende communicatie
 3. 3. oost en west binnen handbereik Ondernemen is kansen zien en ze grijpen. Geef uw bedrijf en uw visie de ruimte op een van de prachtige kavels in BusinessPark 7Poort in Zevenaar: • unieke ligging aan de A12 en het nieuwe station Zevenaar Oost • in no time naar de Randstad of het Ruhrgebied • 90 ha bedrijventerrein, met kavels varierend van 0,1 tot 9 ha, basisprijs € 124 per m2 • hoogwaardige voorzieningen als parkmanagement, glasvezel en centrale bluswatervoorziening • 50.000 bedrijven en 1 miljoen consumenten binnen een straal van 20 kilometer • pal naast 1.500 nieuwe woningen in Groot Holthuizen Kijk op www.7Poort.nl projectbureau@zevenaar.nl | 0316 595 517Zevenaar hand in hand met de Randstad en Duitsland
 4. 4. het ONDERNEMERSHet OndernemersbelangDe Graafschap-Liemers B E L A N Gverschijnt vijf keer per jaar. Inhoud ACHTERHOEK IS FAMILIEBEDRIJVENMEKKAAchtste jaargang, nummer 5, 2011 Veruit de meeste bedrijven in Nederland zijn een familiebedrijf. Waar komt datOPLAGE door? Wat maakt een familiebedrijf zoveel mooier, beter of anders? Zes rasechte4.500 exemplaren ‘familieondernemers’ stoeien met elkaar over de antwoorden. Eén ding is duide- lijk: als je een familiebedrijf runt, is je verantwoordelijkheid anders. Ook in tijdenCOVERFOTODeelnemers Ronde Tafelgesprek waarin het minder gaat. “Want dan verkoop je toch gewoon de boot?”FamiliebedrijvenFotografie: Heidi Otten 08UITGEVERNovemaPostbus 309860 AA Grootegast LEEUWENMOED HELPT MENS EN ORGANISATIE EEN STAP VERDERWeegbree 19861 ES Grootegast Het coachingstraject LeeuwenMoed helpt organisaties, teams en medewerkersT 0594 - 51 03 03F 0594 - 61 18 63 een stap verder. Met als uitgangspunten Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoor-info@novema.nl delijkheid kunnen de kwaliteiten van medewerkers maximaal worden benut.www.novema.nlEINDREDACTIEHilde Groenh.groen@novema.nlT 0594 - 51 03 03 14WEBSITEwww.ondernemersbelang.nl ‘AWEJA WAS ONZICHTBAAR IN DE ACHTERHOEK, MAAR OPE-BLADMANAGER REERT AL 17,5 JAAR WERELDWIJD!’Johan Kraaijingaj.kraaijinga@novema.nl Mooie namen prijken op de referentielijst, zoals BMW, Coca Cola, Wal Mart, NIKET 0594 - 51 03 03 en bijvoorbeeld Lavazza. Toch weten maar weinig mensen wat er in het bedrijfs-M 06 - 51 14 04 76 pand aan de Stenenmaat 10 in Ulft gebeurt. Dat is ook niet zo raar, zegt direc- teur Arthur Jansen. “Want de meeste opdrachtgevers van AWEJA komen uit hetVORMGEVING buitenland.” Dit verhaal mag daar, tezamen met het Open Huis op 25 november,VDS Vormgeving!, DrachtenDRUK 27 verandering in brengen.D+L Printpartner GmbH, BocholtREDACTIEAndré Staas – Comm’Art BESTUUR VNO-NCW ACHTERHOEK: REGIONAAL BELANG STAATJeroen Kuyper VOOROPHuub LuijtenGerard Menting Hun betrokkenheid bij meer dan alleen het eigen bedrijf kenmerkt de AchterhoekseHenk Roede (strip) ondernemers, die zitting hebben in het bestuur van werkgeversorganisatie VNO-Frieda Tax NCW Achterhoek. Ze maken zich sterk voor de bereikbaarheid van het gebied,André Vermeulen (columnist) prijzen de mentaliteit van de Achterhoekse werknemers en hebben veel zorg overRené Zoetemelk de vooruitzichten van de bouwsector. Met ruim vierhonderd leden is de AchterhoekFOTOGRAFIEGerrit Boer 36 een van de grootste afdelingen binnen VNO-NCW. Twee beroepskrachten steunen het bestuur: regiomanager Toin de Ruiter en regioadviseur Wilma Elbertsen. Wie zijn de ondernemers achter de bestuursleden?Jur EngelchorHuub LuijtenMarco MagielseHeidi OttenGert PerdonADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, veranderingenvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Vermeldt svp ook de editie er bij,die vindt u bovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemmingvan de uitgever. De uitgever kanniet aansprakelijk worden gesteldvoor de inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder We gaan de lucht in!04 Nieuws Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel06 Maket: Maak het in de Achterhoek is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston-07 Website maakt Achterhoekse bedrijven zichtbaar aan jongeren den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol.15 Lodder-Dales Accountants en Adviseurs brengen Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij ‘stadskantoor’ terug in Arnhem17 Stanstechniek Gaanderen BV: Sterk in metaal en mensen! stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch18 Tiecken VHP Manager: Een frisse wind door verzekeringsland probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning-19 REBOgroep biedt totaalpakket in vastgoed nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan21 Junior Kamer: WintersWeekend 201122 McDonald’s blijft groeien; Trots op het merk bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer,24 Diesel Oil Company BV, bedrijf met Achterhoeks elan Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw-25 Fatima Zorg: Zakelijke contacten laten zien wat onze cliënten allemaal kunnen oorden.26 Of het nu een Gouden Kroket of een Gouden Tandenstoker is, In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin- alles is welkom bij M8erhoek29 Reworks Benelux BV neemt arbeidsprocessen op innovatieve manier uit handen nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij30 BOSCH Scharnieren breidt uit met BOSCH Metaal het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke31 Gratis kennisbank onderstreept kernwaarden webbedrijf BeSite ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver-32 Ondernemerspanel: Heeft u nog vertrouwen in de euro? liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 198034 ROMA marktonderzoek & advies helpt organisaties met volgende stap35 MEE Oost-Gelderland: ondersteuning bij leven met een beperking had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog39 Altop Kunststoftechniek: Complete technische oplossingen in kunststof geen 10 kilometer te overbruggen.41 Allure Bouw: vakmanschap en kwaliteit in korte bouwtijd Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens43 ONZ Achterhoek45 Het belangrijkste in het leven is . . . weten wat het belangrijkste is! nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in45 Vrijheid op de werkvloer? Ja, maar niet te veel een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan47 In Doetinchem krijgen starters én groeiers extra aandacht vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam.48 Spreekuur met… De Commercie Dokter De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto over■ In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie je dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich perTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premieren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids- met 20 procent gestegen.kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop meteen gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede inAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- Bedrijven zetten stap van keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan donateurschap naar partnership overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. Column Nieuws Een heldere kijk op zekerheid Iedere ondernemer is op zoek naar de beste oplossing voor bedrijfsrisico’s. Ook voor u staat deze vraag centraal. Maar hoe kunt u voor de beste oplossing kiezen als onvoldoende in Tekst: René Wingelaar beeld is welk probleem opgelost moet worden? Economische De Zicht, risico- en verzekerings- adviseurs vestiging in Eindhoven gevangenschap helpt u graag hierbij. Met onze BedrijfsRisicoVerkenner Weer iemand die iets schrijft over de kre- brengen wij uw bedrijfsrisico’s in dietcrisis denkt u wellicht. Klopt, maar dan kaart. Wij adviseren u over maatre- wel met de intentie om u het paradigma van gelen, u maakt keuzes. Welke risico’s economische vrijheid voor te houden. zijn voor u acceptabel en welke kunt u door preventie minimaliseren? De kredietcrisis hangt al maanden als een Of welke risico’s wilt u met een ver- dikke onweerswolk boven Europa. Veel berichtgeving gaat over de crisis en de mate zekering afdekken? Alles gericht op waarin de crisis slecht is voor onze economie. de continuïteit van uw onderneming. Wat het ons ‘kost’ als we de Grieken moeten www.zichtadviseurs.nl redden, of de Italianen, of de Portugezen. Na de bankencrisis zijn we in Europa nu in een schuldencrisis beland, waarvan geprobeerd wordt deze te bezweren door veel geld in het FN-Metaal uit Neede neemt metaal activiteiten Small Business Centrum economische systeem te pompen. Doel: terug over van Hameland Bronckhorst geopend naar een grote economisch sterke eurozone. Terug naar een Europees Bruto Nationaal Product van voor de crisis in 2008. Terug naar met professionele partners. Externe op- In Zelhem is het Small Business Center het ‘oude’ groeimodel. Een situatie waar wij drachtgevers willen graag samenwerken (SBC) Bronckhorst geopend. Wethouder vanuit onze manier van welvaart denken met Hameland. Steeds meer vacatures D. Mulderije van de gemeente Bronck- opnieuw dezelfde fouten kunnen gaan maken. bij het reguliere bedrijfsleven worden horst, voorzitter J. van Halteren van Na de bankencrisis zou de schuldencrisis toch Plattelandshuis Achterhoek en Liemers via Hameland ingevuld. Op deze wijze de grote ‘wake up call’ moeten zijn dat wij ons dragen medewerkers via Hameland bij en voorzitter W. Waalderbos van de los moeten zien te maken van deze collectieve economische gevangenschap. aan de bedrijvigheid in de Oost–Achter- Vereniging Kleine Kernen Gelderland Henry Wullink, algemeen directeur van Hameland hoek. Met ingang van 1 oktober 2011 verrichten de openingshandeling. wenst Frank Nijboer, eigenaar van FN-Metaal Paradigmashift heeft FN-Metaal uit Neede een deel van Het Small Business Center faciliteert een succesvolle toekomst toe In Bhutan laat men met het Bruto Nationaal de metaal activiteiten overgenomen van zelfstandige ondernemers en andere Geluk zien dat het echt anders kan. Geen Detacheren van Hameland medewerkers Hameland. organisaties die behoefte hebben aan zweverig gedoe, maar een uiterst succesvolle blijkt een succesvolle aanpak! Ruim FN-Metaal is een metaal- en kunststof- werkplekken of een vergaderlocatie. manier van leven. Het Bruto Nationaal Geluk een jaar geleden heeft Hameland de verwerkingsbedrijf, dat zich bezighoudt Ondernemers of organisaties kunnen van Bhutan is een verruimd begrip van ons kanteling ingezet van een productie- en met het vervaardigen van kwalitatief per dagdeel een bureau huren om aan Bruto Nationaal Product waar wij in het westen onze economische gevangenschap aan ontle- dienstverleningsbedrijf naar een hoogwaardige producten uit metaal te werken. Daarbij staan hen verschil- nen. In het regeringsbeleid van Bhutan staan arbeidsontwikkelbedrijf. De focus van en kunststof voor diverse industrieën. lende kantoorfaciliteiten ter beschikking, naast de economische factoren ook het milieu, de toekomstige Hameland organisatie De activiteiten worden voortgezet op zoals een draadloos netwerk, printer en de sociale waarden en het innerlijk geluk van ligt op het begeleiden van haar mede- dezelfde locatie in Neede, aan de Indu- kopieerapparaat. Daarnaast zijn in het de mens centraal. De gedachte achter het BNG werkers naar een zo regulier mogelijke strieweg nummer 1. De werkplekken Small Business Center representatieve is dat naast materialistisch succes het gevoel baan. Hiervoor worden ondermeer worden ingevuld door de gemotiveerde vergaderruimtes te huur, variërend van van welzijn, veiligheid, waardering en het intensieve samenwerkingen aangegaan medewerkers van Hameland. zalen voor twee tot twaalf personen. vinden van emotionele en spirituele groei de elementen zijn waaruit mensen hun persoon- De gemeente Bronckhorst, Plattelands- lijke duurzame geluk halen. huis Achterhoek en Liemers en Vereni- ging Kleine Kernen Gelderland willen De paradigmashift naar het Bruto Nationaal met dit initiatief Het Nieuwe Werken Geluk zal in mijn visie zorgen voor economi- aanbieden in de gemeente Bronckhorst. sche vrijheid van een ieder. En als de politici Daarnaast is het doel kennis te delen en deze shift nog niet (kunnen) maken, laten wij meer kruisbestuiving tussen organisaties als ondernemers dan het goede voorbeeld te laten plaatsvinden. Op deze wijze gaan geven. Je onderneming leiden vanuit de gedachte van Bhutan geeft je economische hopen de initiatiefnemers bij te dragen vrijheid, met groei op alle onderdelen van aan een vitale gemeente Bronckhorst én het Bruto Nationaal Geluk-principe. Ook de Achterhoek. “Dit is een uitstekend voor- economische. beeld van slim en snel verbinden tussen vraag en aanbod, tussen ondernemers René Wingelaar en organisaties”, zei Mulderije bij de adviseur/personal coach opening. Nadere informatie over het WaterWerk Training, Small Business centrum is te verkrijgen Coaching & Consultancy via de website renewingelaar@waterwerk.nu www.sbcbronckhorst.nl of www.waterwerk.nu door te bellen met 0314-625 000. 04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. Hoe ver kun jeOprichting Quality School Achterhoek gaan? De samenwerking tussen QSA Regels en wetten zijn er voor het behoud van een en NCOI werd met een goed glas beklon- goede en rechtvaardige samenleving. Om die ken. Voor meer informatie kunt u contact reden hebben we tegenwoordig een breed as- opnemen met sortiment aan controleurs. De BOA, de handhaver, info@qsa-trainingen.nl. de nieuwe ambtenaar. Nieuwe banen, een baan die je moet liggen en die je aan moet kunnen. Als horeca uitbuiter kom je ze wel eens tegen, Noot van de redactie de controleurs op de naleving van de Drank en Horecawet. Het Ondernemersbelang De Graafschap- Liemers zal vanaf 2012 niet meer in de Regels heb je nodig, moeten duidelijkheid geven huidige vorm verschijnen. Om beide en nageleefd worden. Als controleur moet je regio’s beter te kunnen bedienen is er controleren, communiceren, adviseren, maarOp de foto Joke Elzenaar, directeur NCOI en Quintus Stokvis, directeur QSA. besloten om twee ‘nieuwe’ magazines te jezelf ook kunnen inleven en inschattingen en creëren en Het Ondernemersbelang De afwegingen kunnen maken. Is dit het geschikteOnder belangstelling van ongeveer 25 Door alleen te werken met ervaren vak- Graafschap-Liemers op te splitsen in: Het moment? Of zal ik een weekje wachten?ondernemers uit onze regio is op woens- mensen en onderwijs te bouwen rondom Ondernemersbelang Achterhoek en Hetdag14 september Quality School Achter- de behoeften van de klant met optimale Ondernemersbelang De Liemers. Zo’n moment is bijvoorbeeld ons volksfeest,hoek (QSA) officieel van start gegaan. flexibiliteit kan er écht maatwerk worden de kermis, waarvoor honderden mensen hunVolgens directeur Quintus Stokvis, kun- geleverd. jaarlijkse spaarcenten weer uit de horecakluisjesnen in de Achterhoek en de Liemers nu halen en dit in redelijke porties verdelen voornagenoeg alle studierichtingen op MBO Door diverse subsidieregelingen kunnen een drie of vierdaagse dekking van de alcohol-en HBO niveau gevolgd worden en be- de kosten van opleidingen beperkt behoefte. Op het moment dat je weer in destaat er zelfs de mogelijkheid om masters blijven. Hoe snel en klantgericht het gaat benen moet omdat je niet te lang tegen mooiete volgen. “Kan niet, is in de Achterhoek blijkt volgens Stokvis uit de nieuwste schuimkragen wilt aankijken, constateer je dat jeis geen argument meer, we hebben de ontwikkelingen: “Speciaal op verzoek van niet het enige feestnummer bent: topdrukte vooroplossingen en we hebben het lef om ondernemers in onze regio werken we nu BEDRIJFSWAGENINRICHTING de bar, de een nog vrolijker dan de ander. Veel in-buiten de gebaande paden te denken.” aan twee nieuwe minors ‘communicatie teractie, positieve geluiden, prachtige anekdotes,NCOI lichtte tijdens de bijeenkomst deopbouw van de studieprogramma’s toe. en commercialiteit voor technici’ en ‘innovatie’”. WWW.ZEVIM.NL louter en alleen vrolijke mensen die het jaarlijkse hoogtepunt, de kermis, eens goed willen vieren. Maar dan is hij er - de controleur - zich mengendWilt u ook een in de massa, er op uit om te scoren. Helemaalkraam huren tijdens niets mis mee - goede zaak - , maar niet op eende kerstmarkt in kermis. Niet op het moment dat er tientallenWestervoort? mensen, rijen dik wachten tot ze hun biertjes mee kunnen nemen. Niet op het moment dat deNet als voorgaande jaren zullen Onder- horecabaas alleen maar te goeder trouw een bier-nemend Westervoort en Winkeliersver- tje tapt en door de drukte totaal geen overzichteniging de Wyborgh op zaterdag 17 heeft op waar de biertjes allemaal naar toe gaan.december a.s. een kerstmarkt organise- Honderden drankjes gaan van hand tot hand,ren op het Dorpsplein. Winkelcentrum worden verdeeld, maar blijven ook wel eens opde Wyborgh zal op 17 december a.s. de praattafeltjes staan. Als je dan in die chaos vanvanaf 14.00 uur voor de 4e keer het onoverzichtelijkheid wilt scoren, een kind wiltdecor vormen voor de Xmas Midnight betrappen met een biertje in de hand, dan benShopping. De inwoners en bezoekers je niet slim. De horecabaas op dat moment eenvan Westervoort krijgen de gelegenheid boete opleggen; dan snap je de wereld niet meer.langs kraampjes te trekken. Kinderenkunnen de ijzers onderbinden om fijn Dit is handhaving in enge zin. Blijkbaar kunnente schaatsen op een mini-schaatsbaan. mensen doorslaan op het moment dat ze eenXmas Midnight Shopping moet het uniform dragen, of een zwaailicht op de auto krij-gevoel van saamhorigheid onder de gen, of zichzelf een bepaalde status toe eigenen.Westervoortse inwoners bevorderen. Ze overzien de consequenties niet meer, sociaalOm 20.00 uur stoppen de activiteiten soms compleet de weg kwijt. Overhangendbij de kraampjes. Vanaf dat tijdstip is groen, de autoband op het trottoir enzovoort,iedereen van harte welkom voor een een eigen buurman, familie of vrienden, niemandafsluitende borrel bij Miniresto Le wordt ontzien.Promenade op het Dorpsplein.Wilt u met uw vereniging, onderneming De goede nagelaten: hoe snel kan een mensof als particulier een kraam huren, of veranderen?op een andere wijze iets voor de kerst-markt betekenen, neem dan contactop met Ondernemend Westervoort via Varkensmarkt 1, 7131 DH Lichtenvoordewww.ondernemendwestervoort.nl 026- T 0544 - 37 54 613120163 of loop eens langs bij William F 0847 - 10 24 31Boekhorst van Slagerij Hetterschijt. www.ebbersmedia.nl het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Redactie Maket: Maak het in de Achterhoek In de vorige editie van Het Ondernemersbelang heeft u kunnen lezen waar het bij Maket men. Doel van een Maket Open sessie om draait. ‘Maken’, van ideeën naar doen! ‘Open innovatie’ is het sleutelwoord tot succes! is het helpen van elkaar met bepaalde vraagstukken. Bijvoorbeeld een onder- In deze editie leest u de ontwikkelingen rondom het initiatief Maket. nemer die bezig is om een zorgconcept op te zetten en zich afvraagt hoe hij de doelgroep kan benaderen. Deze M aket is een samenwerkings- kreeg Grijsen Park- en Straatdesign de vraagstelling leidde tot een flip-over verband. Dennis Hoftijzer mogelijkheid om een nieuw bedrijfsidee vel vol met ideeën die kosteloos door (Frappant), Tom Salemink te pitchen. De deelnemersgroep bestond de deelnemers werden aangedragen. (Adigo en Achterhoek Werkt), Rolf Winter voornamelijk uit ondernemers en organisa- Hierdoor kon de ondernemer weer (Centrum voor Jong Ondernemerschap, ties. Met behulp van deze groep kwamen verder met het uitwerken van zijn idee. CvJO) en Jurgen Rutgers (BeSite en Trip de ondernemers van Grijsen tot hun eigen Het uiteindelijke doel van Maket Open Ticket) stropen de mouwen op om het verbazing tot werkelijk nieuwe oplos- is het verder brengen van ondernemers Maket-concept Achterhoekbreed in te singen. Directeur Patrick Grijsen gaat het in de Achterhoek, door elkaar te helpen zetten. Open innovatie moet leiden tot brainstormconcept van Maket ook vaker met ideeën en tips. de realisatie van meer goede ideeën en toepassen met eigen medewerkers. projecten. Goed idee? Social Media strategie Heeft u zelf ook een goed idee of project Website Maket staat online Student Tijs Cruysen voert voor Basisno- waar u even niet mee verder lijkt te Afgelopen maand is de website van tarissen in Doetinchem een onderzoek uit komen? Durft u uw idee in vertrouwen te Maket gelanceerd met informatie over in het kader van zijn afstuderen. Hij liep delen met andere Achterhoekers omdat het concept. Daarnaast worden ook vast in zijn redelijk zelfstandige opdracht. u gelooft dat delen leidt tot vermenig- projecten in de Achterhoek gepresen- Hij had behoefte aan meer input qua vuldigen? Dan nodigen wij u graag uit teerd die voortkomen uit de Maket- creativiteit en benaderde Maket. Samen om uw idee te pitchen tijdens één van de bijeenkomsten. Zo probeert Maket met andere studenten en ondernemers Maket bijeenkomsten. Neem contact op transparant te zijn en te laten zien wat er uit de regio werd het brainstormconcept met één van de aanjagers van Maket via in de Achterhoek wordt gerealiseerd. Alle van Maket toegepast. Zowel Tijs als de de website www.maket.nl. ontwikkelingen rondom Maket zijn te deelnemers gingen met veel inspiratie en lezen op de website. enthousiasme naar huis. Wilt u ook geïnspireerd raken door de Maket bijeenkomsten? Op de website Grijsen Park- en Straatdesign Maket Open voor iedereen ziet u wanneer de eerstvolgende In samenwerking met het CvJO Doe- Regelmatig worden er Maket Open sessies bijeenkomsten zijn en waar deze worden tinchem en Martin Stor van het ACT, gehouden waar iedereen aan kan deelne- georganiseerd.De nieuwe website van Maket.Meer informatie www.maket.nl. 06 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. Tekst: Frieda Tax • Fotografie: Heidi Otten Bedrijfsreportage www.achterhoekwerkt.nlWebsite maakt Achterhoeksebedrijven zichtbaar aan jongerenMet 600 profielen van jonge-ren, bijna 100 bedrijfsprofielenen meer dan 1000 bezoekers permaand, is de online profielenbankwww.achterhoekwerkt.nl definitiefuit de startblokken. “We laten letter-lijk zien dat de Achterhoek werkt”,zegt initiatiefnemer Tom Salemink.D at het Centrum voor Jong Onderne- merschap, vlakbij het treinstation van Doetinchem, bruist van de creativiteiten jong talent is allang geen nieuws meer. OokTom Salemink vestigde zijn bedrijf Adigo inhet ondernemerscentrum. En sindsdien lan-ceerde hij al verschillende, vernieuwende ini-tiatieven. Waaronder de online profielenbankom Young Professionals bekend te makenmet het bedrijfsleven in de Achterhoek. Enandersom: om het bedrijfsleven te koppelenaan jonge starters, afstudeerders, stagiaires envakantiewerkers. “Uit onderzoek is geblekendat jongeren best in de Achterhoek willen Hoger opgeleiden “We hebben het wiel echt niet opnieuwwerken, maar dat zij de bedrijven niet kennen. Inmiddels staan zo’n zeshonderd jongeren in uitgevonden. We combineren bestaande Voor de lancering vanDaarin zagen wij kansen. Om bedrijven en de database van de site. Vooral hoger opgelei- initiatieven, maar presenteren die wel op een www.achterhoekwerkt.nljongeren aan elkaar te koppelen.” den en zowel studenten als pas afgestudeer- verfrissende manier. Dat is wel nieuw.” En dat is werkt Tom Salemink den. Veel met een technische of commerciële wat Salemink altijd heeft aangesproken. “Toen (voorgrond) samen metGratis bedrijfspresentatie achtergrond. “Maar,” zegt Salemink, “ik weet ik nog small business studeerde, deed ik al veel hbo-studenten CasperZo kunnen bedrijven op de website gratis dat we bijvoorbeeld ook een student psycholo- opdrachten die met innovatie en vernieuwing Landewers en Anjuli Driessen.een bedrijfspresentatie aanmaken, waarop zij gie in ons bestand hebben.” te maken hadden. De focus kwam vanzelf ookaangeven wie zij zijn en wat zij doen. Maar ook De eerste ideeën voor www.achterhoekwerkt. steeds meer op personeelsbemiddeling te lig-wie hun werknemers zijn (zoals leeftijden) en nl kreeg Salemink al twee jaar geleden. Maar gen. Ik vind het leuk om de passie van mensende soorten functies in het bedrijf. Tegen een pas afgelopen zomer werden de ideeën te matchen met de behoefte van bedrijven. Dekleine vergoeding is het mogelijk om actuele concreet toen de Achterhoeker samen met de passie voor innovatie past daarbij. Het gaat nietvacatures te melden. Salemink geeft aan dat gemeente Doetinchem en IG&D de website alleen om de nieuwe ontwikkelingen, maar ookde website zo laagdrempelig mogelijk werkt. www.werkenindoetinchem.nl lanceerde. om de juiste mensen erbij te vinden.”“We willen de site ook interessant maken voor “Deze website is voor bedrijven in Doetinchemkleinere bedrijven. Het gaat om de mooie en was al meteen een groot succes. Maar ikopdrachten voor Young Professionals. Dan dacht: als we in de toekomst jongeren uit demaakt het niet uit of de ondernemer misschien studentensteden voor bedrijven hier willenmaar een paar mensen in dienst heeft.” interesseren, dan moeten we breder gaan. DusEen andere mogelijkheid is dat de Young ook de Achterhoek laten zien.” Achterhoek WerktProfessionals via de website rechtstreeks sol- Uiteraard blijft de Doetinchemse website Postbus 24liciteren. En met de speciale button kunnen zij bestaan. De site is zelfs gekoppeld aan de 7000 AA Doetinchemlos daarvan aangeven of zij interesse hebben Achterhoekse profielenbank. “Een jongere Bezoekadres:in het bedrijf. “De site is zeker geen online uit Doetinchem kan automatisch naar de Terborgseweg 106vacaturebank”, benadrukt Salemink. “Het gaat Doetinchemsite worden geleid.” Hiermee geeft 7005 BC Doetinchemerom dat bedrijven zichtbaar worden voor Salemink aan dat deze gedachte ook voor info@achterhoekwerkt.nljongeren.” andere plaatsen is uit te voeren. www.achterhoekwerkt.nl het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Familiebedrijven Tekst: Frieda Tax • Fotografie: Heidi OttenVeruit de meeste bedrijven in Nederland zijn een familiebedrijf. Waar komt dat door? Wat maakt een familiebedrijf zoveel mooier,beter of anders? Zes rasechte ‘familieondernemers’ stoeien met elkaar over de antwoorden. Eén ding is duidelijk: als je een familie-bedrijf runt, is je verantwoordelijkheid anders. Ook in tijden waarin het minder gaat. “Want dan verkoop je toch gewoon de boot?” Zes ondernemers in gesprek over de kracht van hun familiebedrijf Achterhoek isfamiliebedrijvenmekka08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. Hoopman: ‘Familiebedrijven kunnen een vuist maken’M aandagochtend, 10.00 uur. jaar en Ingenieursburo Tom Brunsveld Oscar te Pas van Ulamo is zestien jaar. De heren kijken niet op de eerste die binnenkomt. van deze leeftijden. “Op de langere“Leuk om de week bij een ander te termijn is een familiebedrijf gewoonbeginnen.” Eén voor één schuiven de duurzamer”, zegt Gerrit Pillen stellig.ondernemers aan. Gerrit Pillen van Pil- Harry Verheij is het daarmee helemaallen BV, Harry Verheij van Verheij Metaal eens. “Familiebedrijven zijn op deBV, Ivo Brunsveld van Ingenieursburo lange termijn berekend. Daarmee kunTom Brunsveld. De eerste kennisma- je ook makkelijker een tegenvallerking is het uitdelen van visitekaartjes. overleven.” Er wordt een vergelijking“Ik leg de kaartjes altijd op volgorde gemaakt met grote niet-familiebedrij-van hoe iedereen aan tafel zit. Weet ik ven die vaak kwartaalgestuurd zijn. Elkprecies wie wie is”, zegt Harry Verheij. kwartaal moeten de cijfers bij voorkeurIvo Brunsveld neemt de tip graag over: een plus laten zien, om zo de externe“Hé, daar heb ik nooit aan gedacht.” aandeelhouders tevreden te stellen.Als ook Oscar Kuhl van Novacon Beslissingen zijn dan ook vaker gerichtbinnen is (‘Sorry heren, ik was nog bij op het effect op de kortere termijn,een klant. En klanten gaan voor, is het zoals kostenbesparingen die vrijwelniet?’), liggen de kaartjes inderdaad meteen de boeken doen veranderen.op volgorde. Maar lang is het ezels- Aan de consequenties op de langerebruggetje niet nodig. Want zoals het termijn wordt veelal niet gedacht.Achterhoekers betaamt, is het al snel Ondenkbaar voor het familiebedrijf,‘ons kent ons’. Of is dat juist iets voor vinden de zes Achterhoekse familie-familiebedrijven? Oscar te Pas twijfelt bedrijven aan tafel. “Zodra je in een Jan Willem Hoopman vaner niet aan: “Ik heb verschillende klan- familiebedrijf stapt, doe je dat voor Hoopman Machines BVten die ook familiebedrijf zijn. Je merkt langere tijd. Je hebt geen zin om doortoch dat zakendoen dan anders is, het niet goed te managen je bedrijf tekortschept gelijk een band. Dan heb je het te doen. Natuurlijk is ook voor het Jan Willem Hoopman kijkt met zijn bedrijf dit jaarvijf minuten over de handel en een uur familiebedrijf het banksaldo belangrijk, terug op precies een eeuw historie. Op 8 septemberover de rest.” omdat het zegt hoe jouw bedrijf 2011 leverde deze mijlpaal zelfs de titel ‘Bij Koninklijke ervoor staat. Maar je voelt je vooral Beschikking Hofleverancier’ op. Het verhaal van Hoop-Gastheer van de ochtend is Jan Willem heel verantwoordelijk, voor jezelf en je man Machines BV begint als grootvader Jan HoopmanHoopman van Hoopman Machines familie en vooral ook voor je personeel. in IJzerlo een smederij start. Zijn voorganger was naarBV. “We zitten hier in de oude sme- Misschien is het de bezieling die het Amerika geëmigreerd. Bij de smederij hoort al snel ookderij”, leidt hij het verhaal over zijn anders maakt.” een winkel, waar Sola-messen en -vorken, spijkers enfamiliebedrijf in. Achter hem staan andere artikelen voor de aannemerij worden verkocht.verschillende landbouwmachines. “Dat Na de Tweede Wereldoorlog komt vader Bramis één van de dingen die wij hier doen”, Stelling: Het familiebedrijf Hoopman in het bedrijf. Het smidsvak is niet helemaalvervolgt Hoopman. De aanwezigen aan hem besteed, de handel echter wel en dus breidtluisteren geboeid naar het verhaal is een cadeautje hij het bedrijf uit met een handelsmaatschappij. Metdat in 1911 begint met opa Hoopman de uitvinding van de Knollenplukmachine, door eendie vanaf dat jaar de oude smederij Daarmee is het zestal het eens. De boer uit de buurt, groeit het bedrijf ook uit naar eenin het buurtschap IJzerlo (bij Aalten) voordelen van het familiebedrijf zijn succesvolle machinefabriek.voortzet, en naar de stappen die in namelijk overduidelijk. Als ondernemer Als eind zestiger jaren een heel nieuwe bedrijfstak op-de decennia daarna volgen. Zoals de hoef je minder verantwoording af te komt, haakt de familie Hoopman ook daarop in. Voorinnovatieve uitvindingen van een boer leggen aan ‘vreemden’, het bedrijf is kwekers van jonge groenteplanten wordt een specialeuit de omgeving, die het bedrijf daarna duurzamer omdat je langetermijnvisie zaaimachine (pileermachine) ontwikkeld, voor heelsuccesvol op de markt brengt. En naar kunt ontwikkelen en je weet met fijne zaden. Begin jaren zeventig leidt dit zelfs tot eende keuze van vader Hoopman om al in familie in het bedrijf beter welk vlees aparte BV: Hoopman onderzoek & ontwikkeling.de jaren zestig van de vorige eeuw een je in de kuip hebt. De broer van Oscar Zelf komt Jan Willem Hoopman in 1981 in het bedrijf,professionele directie aan te stellen. Kuhl werkt ook in het bedrijf. “Maar als zijn vader plotseling overlijdt. “We bepaalden datHoopman Machines BV is het oudste doordat ik hem beter ken, weet ik ook de kinderen in het bedrijf konden blijven, mits zij welfamiliebedrijf aan tafel. Dit jaar vierde beter voor welk soort zaken ik hem kan actief zouden zijn. Mijn twee zussen hadden niet diehet bedrijf het 100-jarige jubileum. inzetten”, illustreert de ondernemer. affiniteit, zij zijn toen eruit gestapt. Mijn broer en ik zijnOok Oscar te Pas van Ulamo kan over Harry Verheij erkent de pluspunten, in het bedrijf gebleven.”een jubileum meepraten. Zijn bedrijf maar hij ziet ook de risico’s. Die liggen Op dit moment noemt Jan Willem Hoopman zichzelfbestaat dit jaar precies vijftig jaar. vooral op het relationele vlak. “Hoe ‘een typische DGA-op-afstand’ De Hoopman GroepHet rondje langs de bedrijven maakt bekijk je of iemand wel vakbekwaam is BV bestaat momenteel uit de onderdelen machinesduidelijk dat het stuk voor stuk om voor een post?” Volgens hem is dit in – Holaras – en equipment & engineering. Het zaad-‘oude’ familieondernemingen gaat. een familiebedrijf veel lastiger te be- veredelings- en verloonbedrijf is enkele jaren geledenZo bestaat Pillen BV al 56 jaar, Verheij palen. “Eigenlijk zou je iemand moeten verkocht.Metaal BV veertig jaar, Novacon twintig meten aan een niet-familielid. Info: www.holaras.nl, www.hoopman-equipment.nl. het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. FamiliebedrijvenGerrit Pillen van Pillen BV (want: ‘Wat ik voor een ander doe, kan ik ook voor mezelf’), is het keihard werken. De tijd verbetert iets als de televisie komt en vader Pillen een eigen product ont- wikkelt, waarmee hij een snelle verbinding tussen de tv-antenne en de schoor-Gerrit Pillen werkt met twee broers en een zus in het familiebedrijf, dat momen- steen kan realiseren. Maar de echte goede tijd breekt aan vanaf de vondst vanteel bestaat uit de divisies Pillen Sheet Metal (plaatverwerking), Pillen Precision de gasbellen bij Slochteren. Pillen komt in contact met iemand van de DRU, die(verspanende activiteiten) en Pillen Checkout Systems (de eigen productgroep hij vervolgens helpt met de bewerking van gietwerk. Zo rolt de firma Pillen, danin kassameubelen en winkelconcepten). “Wij zijn alle vier voor 25 procent DGA. nog Winterswijkse Metaalindustrie geheten, de gasmarkt binnen. In WinterswijkOok werken wij alle vier in de onderneming, maar wel op verschillende fronten”, groeit het familiebedrijf in die tijd uit het jasje. In 1965 wordt in Lichtenvoordezegt Pillen die zelf de algemene commerciële zaken regelt. Toch begon Gerrit dan ook de eerste eigen hal gebouwd. Als vader Pillen om gezondheidsredenenPillen zijn carrière buitenshuis: “Ik vond het niet verantwoord om zomaar het een stap terug zet, komt de tweede generatie één voor één het bedrijf binnen.familiebedrijf in te stappen.” De kinderen zetten in op groei.Het geschiedverhaal van Pillen BV begint in 1956 als Theo en Catharina Pillen een Momenteel is de derde generatie in aantocht. Pillen: “Ook voor hen geldt datbedrijfje in Amersfoort overnemen. De eerste producten worden aardklemmen zij iets moeten toevoegen aan de onderneming. Gebeurt dat niet, dan helaasen aardstrippen voor installateurs. Hoewel de keuze van vader Pillen bewust is pindakaas.” Info: www.pillen.eu. Maar ja, kun je objectief zijn?” Het idee En dat was ook zo, maar de tijden waren Toen opa Te Pas nog leefde, was het op van benchmarken, zoals Gerrit Pillen het in die twee jaar wel veranderd en ook zondagmiddag vaste prik om naar opa en noemt, spreekt de anderen aan. Toch zou onze computers moesten sneller. Het oma te gaan. “Dan werden alle plooien Oscar Kuhl dan wel graag ‘de wat softe is een klein voorbeeld, maar op een van die week onder het genot van een factoren’ laten meewegen. Kuhl: “Die gegeven moment merk je dat je niet potje kaart of bier gladgestreken en op zouden voor mij best de doorslag kun- meer met elkaar kunt klankborden. Dat is maandag ging iedereen weer aan het nen geven. Je kunt een man hebben die wel lastig.” Het is het bekende generatie- werk en werd er nergens meer over ge- beter is of sneller, toch zijn het de softe conflict, weten ook Oscar te Pas en Gerrit praat.” Ook nu zit die traditie er nog een factoren als vertrouwen of de kritische Pillen uit ervaring. “Toen wij de eerste beetje in, ook al zijn de rondetafelconfe- blik die ik dan zwaarder vind wegen. Ik computergestuurde machines kochten, renties bij opa inmiddels verleden tijd. “Ik vind het bijvoorbeeld fijn dat ik nu hier kreeg ik ook de reactie: ‘Krieg je d’r wel merk dat als ik bij mijn vader ben, ik gelijk kan zitten, zonder in de stress te hoeven werk op, zoveul geld’.” de waarheid te horen krijg. Maar ook al schieten. Omdat ik weet dat mijn vader Toch is het niet zo dat deze conflicten hebben wij discussies gehad die niet te de touwtjes prima in handen heeft. Al is de familierelaties per definitie verstoren. zuinig waren, er is nooit een permanente het inderdaad een illusie om te denken Bij Ulamo hadden ze daar jarenlang zelfs beschadiging opgetreden in de relatie dat een familielid altijd de beste is voor een prima oplossing voor. met mijn vader. die positie.” Oscar te Pas redeneert door: “Als iemand niet goed functioneert, is dat lastig. Maar als het een familielid is, is het dubbel zo vervelend. Hiermee kampt elke familiebedrijf van tijd tot tijd.” Instemmend geknik. We komen op ingewikkeld terrein. Want durf je elkaar in een familiebedrijf wel de waarheid te zeggen? Tenslotte ‘ben je wel familie’ en hoor je met Kerst gewoon met elkaar aan het Kerstdiner te zitten. Maar zijn fami- lieruzies eigenlijk wel te voorkomen? Het antwoord is een volmondig ‘ja’. “Familie is belangrijker dan het bedrijf”, zegt Ivo Brunsveld. Al is pappen en nathouden er niet bij, meent Oscar Kuhl. “Als er wat is, moet je het wel kunnen bespreken.” Ivo Brunsveld had in het verleden menige discussie met zijn vader. “Mijn vader heeft in het bedrijf bijvoorbeeld nooit een pc aangeraakt. Hij deed alles op het tekenbord. Dat was prima, hij was daar ook heel goed in. Maar dat maakte het wel lastig. Als ik de pc’s wilde vernieu- wen, had hij zoiets van: ‘Die staan er pas twee jaar, het is toch goed spul?’.Te Pas:‘Het is een eer om dat wat mijn opaheeft opgericht, voort te zetten’10 het ONDERNEMERS BELANG
 13. 13. Pillen: ‘Familiebedrijven hebben meer spek op de botten’ Er zijn meer cijfers: familiebedrijven in Ne- derland zijn samen goed voor 53 procent van het BNP, ook leveren zij 49 procent van de totale werkgelegenheid. Een verras- sing? “Dat is wel heel veel, dat had ik niet verwacht”, reageert Harry Verheij die echter wel denkt dat vooral de Achterhoek ‘het familiebedrijvenmekka’ is. “De Achterhoek past bij het familiebedrijf. Woord is woord, het is ons onderscheidende element.” Jan Willem Hoopman had graag nog andere cijfers gezien. “Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hoeveel inkomsten de staat via ons heeft. Ik denk heel veel.” Even vliegen de procenten over tafel. De discussie geeft aan dat het familiebedrijf onmisbaar is voor Nederland. Maar de conclusie is volgens Jan Willem Hoopman ook: “Familiebedrijven kunnen dus veel sterker een vuist maken, omdat ze zeer waarschijnlijk veel meer bijdragen aan de totale belastinginkomsten.” Stelling: Familiebedrijven doorstaan de crisis beterEr is nooit iets bij mij blijven hangen, over de zaak. Wat gaat er niet goed en “Misschien hopen we dat met z’n allen”,waarvan ik dacht: ‘Nu heeft hij iets ge- hoe lossen we dat dan op? Dat soort lacht Oscar Kuhl. Maar Ivo Brunsveldzegd, daar kom ik nooit meer overheen’.” dingen. Nu praten we weer meer over weet zeker dat het genuanceerder ligt:“Misschien is het een manneneigen- koetjes en kalfjes, dat is wel heel prettig.” “Een familiebedrijf zegt eerder: ‘Het isschap”, denkt Jan Willem Hoopman. niet leuk, maar ik heb voor dit bedrijf“Mannen kunnen nu ruzie maken en over wel jarenlang gebuffeld. Dat laat ik niettien minuten samen een sigaretje staan Stelling: Volgens onder- zomaar verloren gaan’.” Gerrit Pillen vultte roken.” Oscar te Pas denkt eerder dat zoek van Nijenrode is aan dat familiebedrijven in zijn belevinghet ligt aan de inhoud van de discussies: ‘toch wat meer spek op de botten heb-die gingen altijd over de zaak. Ivo Bruns- 69 procent van alle ben opgebouwd’. “Zij kunnen een klapveld is evenwel blij dat zijn strubbelingen Nederlandse bedrijven wel tijdelijk opvangen.”voorbij zijn, nu zijn vader uit het bedrijf is. Maar als de nood daadwerkelijk aan de“Heel zwart-wit gezegd, heb ik het idee een familiebedrijf. man komt, is het toch vooral de loyaliteitdat ik mijn vader min of meer heb terug- die de doorslag geeft, denken de ande-gekregen. Onze relatie was een zakelijke Nederland kan dus niet ren. “Dan verkoop je toch gewoon derelatie geworden. We zagen elkaar op de zonder familiebedrijven boot.” Jan Willem Hoopman citeert dezaak, maar ook thuis ging het gesprek bekende reclameslogan.Oscar te Pas van Ulamo Alle zonen komen gaandeweg de jaren in het bedrijf. Steeds als het ‘uit kan’. Oscar te Pas, de derde generatie, begint in 2000 als inkoper bij Ulamo Metaal.Oscar te Pas leidt het Achterhoekse Ulamo samen met zijn neef Marco te Pas. Hij leert daarna het bedrijf van alle kanten kennen, waarna hij in augustus 2010Oscar als directeur van Ulamo Coating en Ulamo Special Coating, Marco als directeur wordt van Ulamo Coating. “Het was altijd al duidelijk dat ik in hetdirecteur van de radiatordivisie Ulamo Metaal en Sentimo (designradiatoren). bedrijf zou komen. Alleen het moment waarop was de vraag.” Oscar te Pas wasAl vijftig jaar is Ulamo een echt familiebedrijf, dat in 1961 wordt opgericht door 28 toen de vraag kwam. “Twee, drie maanden nam ik de tijd om erover na tede dan 50-jarige Jan te Pas. Jarenlang heeft hij bij de DRU gewerkt en deze denken. Het is tenslotte een beslissing voor het leven. Ik heb echt rijtjes metkachelfabrikant biedt hem twee ‘leuke zekerheden’: als het ondernemerschap plussen en minnen gemaakt.”binnen een jaar niet slaagt, kan hij terugkomen. Daarnaast biedt de DRU werk. Sinds november 2010 is Ulamo Special Coatings actief op het gebied van hetHet startkapitaal verkrijgt Jan te Pas door de verkoop van zijn ‘gouden duiven- lakken van lengtes tot wel zestien meter en van grote constructiewerken. Ookkoppel’ aan een Duitse vriend. worden hier allerlei voorbehandelingen als stralen, schooperen en chromate-Het werk begint met het ontvetten van gaskachels. Later wordt het natlakken ren en het aanbrengen van natlakken verzorgd. Ulamo zet in op perfecte enen nog later poedercoaten. Daarmee heeft opa Te Pas een primeur, vertelt duurzame kwaliteit, getuige alle kwaliteitskeurmerken. Daarnaast beschikt hetOscar. “Hij had het poedercoaten gezien in Japan. Hij was zo enthousiast, dat bedrijf over een uniek chroomvrij voorbehandelingssysteem.hij een van de eerste poedercoaters in Nederland werd.” Info: www.ulamo.com. het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. Familiebedrijven Verheij: ‘Familiebedrijven zijn lange termijn berekenend’ Hij meent het bloedserieus en vindt Een keuze die niet leuk was, maar uitein- daarin bijval van Harry Verheij: “Als jij delijk wel een verademing betekende. in jouw bedrijf dertig mensen moet “Eigenlijk hadden wij het een jaar eerder ontslaan, die ook in hetzelfde dorp moeten doen. Een multinational had echt wonen als jij en jij hebt zo’n boot… dan niet zolang gewacht.” denk je echt niet lang na over wat je doet.” Oscar Kuhl: “Het is natuurlijk krom, want bij een grote multinational worden Stelling: Het familiebedrijf dan nog gewoon dure auto’s gekocht is een sterk marketing- en bonussen gegeven. Denk maar even aan de banken. Maar daarin is een instrument familiebedrijf inderdaad anders. Als jij op het sportveld staat en je weet dat je het “Ons 100-jarig jubileum hebben wij hele elftal hebt moeten ontslaan, dan sta bewust 100 procent commercieel je er niet fijn. Het gevoel van samen de neergezet. Dus de branche, onze klanten kar trekken, speelt bij het familiebedrijf en leveranciers hebben we nadrukkelijk een stuk sterker. Of in ieder geval bij ons 100-jarige familiebedrijf laten zien”, kleinere bedrijven.” Keerzijdes zijn er ook. reageert Jan Willem Hoopman. Het is Loyaliteit kan ook tegen je werken. Oscar de kwestie die Ivo Brunsveld al langer te Pas: “Als familiebedrijf stel je moeilijke wil aansnijden: in hoeverre levert het beslissingen zo lang mogelijk uit.” De on- familiebedrijf je écht iets op? “Ik vraag mij dernemer neemt zijn eigen reorganisatie af of het meerwaarde zou hebben als ik als voorbeeld. mij profileer als familiebedrijf.”Harry Verheij vanVerheij Metaal BV“Mijn verhaal begint in 1970. Mijn vader begon eenbedrijfje in een voormalige varkensschuur”, begintHarry Verheij het geschiedverhaal van Verheij MetaalBV. Zijn vader raakt door faillissement zijn baan kwijt(hij heeft dan 24,5 jaar bij een DRU-afsplitsing gewerkt)en besluit voor zichzelf te beginnen. Aanvankelijk zijnhet eenvoudige werkzaamheden: de productie vanfietsenonderdelen. “Het was hard werken en weinigverdienen”, weet Harry Verheij nog. Zelf komt hij in 1982in beeld, als hij net uit militaire dienst komt en zijn vadermet gezondheidsproblemen kampt. “Zonder eerst elderste werken, kom ik in het bedrijf.” Harry Verheij groeit methet bedrijf mee. Hij ziet de noodzaak in om ook andereklantenkringen aan te boren. Dit wordt onder meerUlamo, waar Verheij ook een lichtboxenstal betrekt.Maar ook de DRU wordt klant. “Binnen de kortste kerenverhuizen we opnieuw”, vervolgt de ondernemer. In1995 bouwt Verheij een nieuwe hal die in de jarendaarna alsmaar wordt uitgebreid tot nu 4.300 m2.Harry Verheij is al ruim 25 jaar DGA. Rond 2005 hakt hijechter de knoop door en stelt hij een managementteamaan. “Ik wil mijn kinderen niet verplichten om in het be-drijf te komen. Als de gelegenheid zich voordoet, prima.Maar anders niet.” De drie compagnons hebben elk eenaandelenpakket en dat werkt prima. Al weet Verheij dater ook risico’s zijn. “Het is net als een huwelijk”, zegt hij.“Als de klik verdwijnt, wordt het lastiger en kan het ookeen anti-klik worden. Maar ik heb het gedaan en bij onswerkt het super.” Op dit moment is de core business vanVerheij Metaal BV het toeleveren van plaatwerk vooruiteenlopende sectoren; van elektro en elektronica totonderdelen voor traptreden en roldeuren.Info: www.verheijmetaal.nl.12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. Ivo Brunsveld van Ingenieursburo Tom Brunsveld adviseert Ingenieursburo opdrachtgevers in de utiliteitsbouw en (particuliere) woningbouwmarkt Tom Brunsveld over gebouwgebonden installaties en duurzame energieopwekking. Het In 1995 start Tom Brunsveld, na jarenlang bureau is een deskundig en volledig ervaring opgedaan te hebben bij andere onafhankelijk contactpersoon die de bedrijven, een ingenieursbureau. Na wensen van opdrachtgevers vertaalt naar de eerste jaren een bureau aan huis de gewenste oplossing. Op dit moment te hebben gehad, verhuist het bedrijf spreidt het ingenieursbureau de vleugels rond 2000 naar een bedrijfspand aan de uit. Het oriënteert zich op het buitenland Wilhelminastraat in Aalten. Ivo Brunsveld en ook de industriële markt. “Volgens neemt in 2005 het bedrijf samen met mij valt daar nog heel veel te winnen op Daniël Veerbeek over. Nu, zo’n zestien energiebesparing”, zegt Ivo Brunsveld, jaar na de oprichting en zo’n zes jaar na voor wie duurzame energie geen vreemd de bedrijfsopvolging, verhuist het bedrijf verhaal is. “Het is nu een hot item, maar opnieuw. Vanaf 1 januari 2012 verrichten wij deden het altijd al. Je adviseert immers de eigenaren hun werkzaamheden in altijd de installatie die het beste past bij een recent (aan)gebouwd pand aan de het gewenste gebruik, in combinatie met Varsseveldsestraatweg 70A, een echte het minste energieverbruik.” zichtlocatie. Info: www.tombrunsveld.nl.Jan Willem Hoopman weet het zeker: doen ze voortdurend. Daarmee dwingen“Wij hebben er heel veel geld tegenaan ze respect af bij een heleboel klanten.”gegooid, maar ik weet zeker dat het een Dat ziet Oscar Kuhl ook in zijn praktijk. Brunsveld:goede investering is geweest.” De jubila- “Wij kunnen altijd heel mooi het Kleine ‘Elke euro winst gaatris ziet het familiebedrijf als een troef in Duimpje tegen de groten spelen”, lachthet marketingspel. “Bewust en onbewust de ondernemer. “Wij zien dat opdracht- terug naar het bedrijf’speel ik die kaarten voortdurend. Je trekt gevers het familiebedrijf sneller ietsje kaarten op het moment dat je ze nodig gunnen.”hebt. Dat is niet de boel voor de gek hou-den, maar dat is gebruik maken van wat jij Dan is de ochtend voorbij. “Een openhar-wel hebt en veel anderen niet.” Zo werkt tig gesprek”, blikt Gerrit Pillen terug op dedat ook bij Gerrit Pillen: “Je hebt iets afgelopen uren. Oscar te Pas besluit: “Ikextra’s. Het is onderdeel van je marketing, ben enorm trots dat ik in het bedrijf kannet zoals je andere onderdelen hebt die en mag werken. Ik vind het een eer omje op de juiste momenten inzet.” Pillen dat wat mijn opa heeft opgericht, voort temerkt bovendien dat het zijn van een zetten.” Hij krijgt brede bijval. “Dat geldtfamiliebedrijf respect afdwingt. Vooral in ook voor mij.” En: “Daar sluit ik mij bijDuitsland. “Een familiebedrijf werkt en in- aan.” Oscar Kuhl tot besluit: “Dat is nu eenvesteert in dezelfde onderneming en dat mooie afsluiter.”Kuhl:‘In moeilijke tijden samen er ‘D’ran’ gaan is eenonbetaalbare ervaring’Oscar Kuhl van Novacon machinefabriek die toelevert aan de defensie-industrie. Als ‘De Muur’ wegvalt, en daarmee veel opdrachten, besluit Kuhl zelfstandig verder te gaan. Het nieuweNovacon is in de afgelopen twintig jaar van gespecialiseerde machinefabriek bedrijf gaat zich vooral op de technische dienstverlening richten en zo is hetuitgegroeid tot een veelzijdige partner voor de procesindustrie. Het bedrijf, met volgens Oscar Kuhl nog steeds. Vlak na zijn studie komt hij in het bedrijf, waar hijvader en zoon aan het roer, ontwikkelt innovatieve procesinstallaties, produceert verantwoordelijk wordt voor de algemene zaken en de commercie.onderdelen, verzorgt onderhoud en levert technische service op locatie. Toch De jaren 2009 en 2010 zijn voor Novacon opnieuw geen makkelijke jaren. Alblikt het familiebedrijf terug op een veelbewogen historie. heeft het bedrijf de crisis goed doorstaan, het waren volgens Oscar Kuhl duidelijkZo ambieert vader Kuhl al op jonge leeftijd het ondernemerschap. Het beno- ‘Lehrjahre sind kein Herrejahre’. “Daarvoor dacht ik dat ik kon ondernemen, maardigde startkapitaal verkrijgt hij door het uitvinden van een manier om protheses eigenlijk heb ik het toen pas een beetje geleerd.” Naast ondernemerschap kiesthard te maken. “Een soort magnetronidee, dat hij daarna verkoopt”, vertelt zoon Kuhl ook voor andere activiteiten. Zo is hij voorzitter van Jong ManagementOscar. Vader Kuhl begint een bedrijf in de chemie, maar het loopt spaak als een (‘mijn bijbaantje’). Het levert hem nieuwe ideeën op. “Ik zie andere plekken engrote order niet wordt betaald door een bekende Franse autobouwer. Toch geeft heb de mogelijkheid om met anderen te sparren. Waarom? Je moet toegevoegdede familie niet op. Na enkele jaren loondienst kan vader Kuhl zich inkopen in een waarde leveren en geen kloon worden van wat er al is.” Info: www.novacon.nl. het ONDERNEMERS BELANG 13
 16. 16. Bedrijfsreportage Tekst: Gerard Menting • Fotografie: Gert Perdon Het coachingstraject Leeuwen- Moed helpt organisaties, teams en medewerkers een stap verder. Met als uitgangspunten Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoordelijk- heid kunnen de kwaliteiten van medewerkers maximaal worden benut. advies | training | interim-managementLeeuwenMoed helpt mens enorganisatie een stap verder R onald Jonker heeft in diverse mana- dewerkers niet loopt, dan zoek je waar het daar bij aan. Je zult zien dat de organisatie gersfuncties gewerkt, onder meer knelt, het smalle stukje van de zandloper. ook profiteert als je de kwaliteiten van de bij banken, later bij een trainings- Haal de blokkade weg en het stroomt weer mensen benut.” bureau. “Alles waar ik training in geef heb door”, legt Ronald Jonker uit. ik zelf ondervonden. Ik heb geleerd door te Trainingen en DISC doen.” Helden hebben hem altijd al gefas- Twinkeling in de ogen LeeuwenMoed maakt in zijn coachings- cineerd. Ze zijn moedig en de leeuw (ook Het is een heel resultaatgerichte aanpak, traject en zijn verkoop-, management- en zijn sterrenbeeld) staat er symbool voor. voegt Jonker daar aan toe. En het levert communicatietrainingen veel gebruik van LeeuwenMoed is bovendien precies het veel op: een betere werksfeer en com- de DISC persoonlijkheidsanalyse. Jonker is tegenovergestelde van de kop in het zand municatie, betrokken medewerkers, meer bevoegd om met dat internationaal veel steken; gedrag bij mensen en ondernemin- creativiteit, plezier in het werk en een beter gebruikte systeem analyses te maken. DISC gen waar hij graag verandering in brengt. bedrijfsresultaat. “We zeggen niet: ‘zo moet maakt gedrags en communicatievoor- “Al lang voordat ik het bedrijf begon had ik het’, moeten is iets wat is opgelegd. Wij keuren zichtbaar. “Het is een instrument de naam bedacht, en het voelt nog steeds zorgen dat moeten weer willen wordt. En waardoor je inzicht krijgt in jouw com- goed”, zegt hij daarover. willen komt vanuit jezelf.” municatiestijl, gedrag en kwaliteiten. Het “Wij zorgen voor perspectief en vertrou- is vooral een praatstuk wat wordt gebruikt Durf een nieuwe weg in te slaan! wen, maken mensen bewuster van wie om mensen in hun kwaliteit te zetten. Samen met Karin Bosman, die een ze zijn, wat ze kunnen en waar ze naartoe achtergrond in de zorg kent en daarna willen. Bij onze sollicitatietrainingen zie je Meer weten over LeeuwenMoed en zijn diverse opleidingen heeft gevolgd, is het mensen soms gebukt onder het verlies van aanpak? Bel of mail voor een afspraak! coachingstraject LeeuwenMoed ontwik- werk de trainingsruimte binnenkomen en keld. Veiligheid, verantwoordelijkheid en drie dagen later hebben ze weer perspec- vertrouwen zijn de drie facetten die daarbij tief en een twinkeling in de ogen.” de basis vormen, geeft Karin Bosman aan. Ronald en Karin benadrukken dat bij hen “Als dat op orde is, dan ben je klaar om niet de structuur of de organisatie, maar de uitdagingen aan te gaan. Durf eens een mensen centraal staan. “Je moet aansluiten nieuwe weg in te slaan!” bij de kwaliteiten die mensen hebben. LeeuwenMoed Het symbool van het traject LeeuwenMoed Als een werknemer iets moet doen wat Engelse Schans 31 is de zandloper, waarbij het centrum van totaal niet bij hem of haar past, dan kun 7137 MS Lievelde de zandloper staat voor een versmalling die je nog zoveel investeren in trainingen en T 06 - 128 621 84 leidt tot stagnatie en blokkades. “Als het opleidingen, optimaal wordt het niet. Kijk info@leeuwenmoed.com binnen een organisatie, een team of bij me- naar wat mensen in huis hebben en sluit www.leeuwenmoed.com14 het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. Tekst: Frieda Tax • Fotografie: Heidi Otten Bedrijfsreportage Lodder-Dales Accountants en Adviseurs brengen ‘stadskantoor’ terug in ArnhemEen prachtig pand aan een van de bekendste singels van Arnhem; vanaf 12 december is dat voor Lodder-Dales Accountants en Ad-viseurs realiteit. Toch gaat het de accountants bij de opening van de nieuwe vestiging in hartje Arnhem niet alleen om het mooiepand. “Wij kiezen de Velperbinnensingel omdat wij dicht bij onze klanten willen zijn. Wij willen een stadskantoor zijn, net als in hetverleden”, zeggen Denny ten Camp en Wilko van Zadelhoff.O ok vanuit Arnhem biedt Lodder-Dales straks alle disciplines. Zoals fiscale advisering, accountantscontrole, fi-nanciële administratie en ondersteuning. Maarook parttime controlling van financieel ma-nagement, voor mkb’ers die zelf geen fulltimecontroller in dienst hebben. “Het gaat erom datwij met medeondernemers meedenken om ‘incontrol’ te blijven”, schetst Denny ten Camp,één van de partners van het nieuwe kantoor inArnhem. Samen met medepartner Wilko vanZadelhoff en kantoormanager Niek Wormgoorrunt de registeraccountant straks de nieuwevestiging, die overigens wel een verhuizing vanhet kantoor in Zevenaar inhoudt.Huiskamergevoel“Dat we naar Arnhem gaan, is eigenlijk heellogisch”, vindt het drietal. Ten Camp: “Vanoudsher hebben we in Doetinchem een sterk verwachten we meer mensen”, geeft Van Ten Camp: “Vorig jaar zei ik nog dat wij nietkantoor staan. Dat willen we zo houden en Zadelhoff al aan. Want de focus ligt ook op de kunnen zorgen voor meer omzet bij onzezelfs versterken. Maar vanuit Arnhem kunnen meer vakmatige ontwikkelingen en de ver- klanten, maar de praktijk leert dat wij daarinwe ons gezicht straks makkelijker op andere taalslag die Lodder-Dales daaraan geeft. Zoals wel degelijk een stimulans kunnen zijn.plekken laten zien. In bijvoorbeeld Elst en het aanbieden van vergaande automatisering, Door met onze klant onbevangener naarNijmegen, maar ook in Ede en omgeving.” Van zodat de klant wordt ontzorgd in de basispro- hun bedrijf en de kansen te kijken.”Zadelhoff, die Ten Camp al meer dan twintig cessen. Zo is het voor klanten tegenwoordigjaar kent, ziet dit zeker als een ‘kans om in te simpel om de benodigde informatie digitaal bij Hoewel de verhuiswagen nog moetkoppen’. Maar hij schetst ook: “In Arnhem zijn Lodder-Dales aan te leveren. Daarnaast biedt voorrijden, zijn de accountants in Arnhem alen blijven wij een middelgroot kantoor. Omdat Lodder-Dales de mogelijkheid om, samen met wel aan het ‘inburgeren’. Afgelopen maandwe willen dat mensen bij ons kunnen binnenlo- de klant, de kansen in zijn of haar sector te ont- werd Lodder-Dales sponsor van Upward, depen voor een kop koffie, zonder dat meteen de dekken. Hiervoor leidt het kantoor momenteel Arnhemse Mixed Hockey Club. Sponsor vanteller begint te lopen.” eigen adviseurs op, via intensieve één-op-één Vitesse waren de accountants al.Het ‘huiskamergevoel’ beogen Van Zadelhoff, coaching. “Daar gaan we natuurlijk ook mee door.”Ten Camp en Wormgoor dan ook. “Vroegerwas het gewoon dat mensen hun accountant Lodder-Dales Accountants en Adviseursom de hoek vonden. De laatste jaren is dat Postadres:verdwenen. Het echte persoonlijke is weg. Dat Postbus 553, 7000 AN Doetinchemwillen we in Arnhem weer terug brengen, dus Bezoekadres:een modern advieskantoor met huiskamer in Koopmanslaan 29, 7005 BK Doetinchemplaats van het accountantskantoor pur sang.” T 0314 - 36 98 20Dat betekent concreet: “Bereikbaar zijn op je doetinchem@lodder.com06, begrijpen wat de ondernemer bedoelt, www.lodder.nldezelfde taal spreken en vooral ook waar voorje geld leveren!” Het nieuwe kantoor van Lodder-Dales Accountants enOntzorgen Adviseurs (‘een modern advieskantoor’) is vanaf 12 decemberHet nieuwe kantoor gaat met zo’n achttien 2011 gevestigd aan: Velperbinnensingel 5, 6811 BP Arnhem.medewerkers van start. “In de toekomst het ONDERNEMERS BELANG 15
 18. 18. Hameland is hét arbeidsontwikkelbedrijf voor de Oost - AchterhoekSchakeltussen werknemer en opdrachtgever www.hameland.nl Frieda Tax Teksten van Didamsestraat 16 Munsterstraat 28 6901 AX Zevenaar HC t 0316 34 34 50 m 06 201 33 664info@friedataxteksten.nl

×