Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine het ondernemersbelang revuss 01 2012

681 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Revuss 01 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine het ondernemersbelang revuss 01 2012

 1. 1. NR. 1 2012 REVUSS Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel lonkt naar nieuwe doelgroepenSlijperij van de Laar “Wie zich niet onderscheidt, Hoe blijft uw bedrijf uit Ondernemers innoveren wegensblijft altijd scherp heeft geen bestaansrecht” de kreukelzone? kansen, niet om subsidies•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. Shortlease mogelijk vanaf 3 maanden looptijd, zeer aantrekkelijk tarieven!VAN ONTWERP TOT OPLEVERING - Woningbouw - Utiliteitsbouw - Sport en recreatie 0492 - 32 73 00 - Zorg en onderwijs www.autohoutum.nl - AgrarischDonkers Bouwkundig TekenburoDen Heikop 6, 5424 SW ElsendorpT : 0492 352093 E : info@donkers-tekenburo.nlF : 0492 359071 I : www.donkers-tekenburo.nl NOU VEGHEL, DAAR ZIJN WE DAN. Na Oss, Uden, Maasdonk, Landerd en Bernheze gaan we nu ook in Veghel gewoon dagelijks de post verzorgen. www.depostbode.com
 3. 3. PETER, CARMEN, PATRICK, KARLIJN EN PAULINE Deze IBN Kanjers kunnen, als werk- ondersteuner, eenvoudige taken van uw gespecialiseerde medewerkers overnemen. Hierdoor kunnen zij zich efficiënter richten op hun eigen werk. IBN Arbeidsintegratie kan zorgen voor jobcoaching op de werkplek, begeleiding bij het aanvragen van de loonkostensubsidie en een eventuele werkplekaanpassing. Als werkgever geeft u niet alleen invul-EEN KANJER ling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar doordat uw mede- werkers efficiënter werken is er voor u als werkgever nog meer winst te behalen.VOOR Kijk op www.eenkanjervooruwbedrijf.nl voor een berekening.UW BEDRIJF.NLwww.eenkanjervooruwbedrijf.nl
 4. 4. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang Revussverschijnt vijf keer per jaar.Zevende jaargang, nummer 1, 2012 Inhoud SLIJPERIJ VAN DE LAAR BLIJFT ALTIJD SCHERPOPLAGE Elk materiaal heeft specifieke eigenschappen en vraagt om ander5.100 exemplaren snijgereedschap. Een eerlijk en betrouwbaar advies is belangrijk, maar betrokkenheid bij u als klant nog meer. Samenwerken met Slijperij van de LaarCOVERFOTO betekent dat er geslepen vakwerk wordt geleverd. Maar ook dat er met uRondetafelgesprek meegedacht wordt, zodat u uiteindelijk aan uw klant een kwalitatiefFotografie: Guido Koppes hoogstaand eindproduct kunt leveren: het snijdt dus aan twee kanten.UITGEVER 06Jelte HutNovema Uitgevers bvPostbus 309860 AA Grootegast BEDRIJVEN KONTAKT GEMERT-BAKELWeegbree 19861 ES Grootegast Een spreekbuis vormen richting gemeente en netwerkfaciliteiten creëren voorT 0594 - 51 03 03 ondernemers in Gemert-Bakel. Dat zijn anno 2012 de belangrijkste doelstel-F 0594 - 61 18 63info@novema.nl lingen die het bestuur van het Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG) zich heeftwww.novema.nl gesteld. We ontmoeten het voltallige bestuur op bekend terrein, hun thuisbasis Brasserie De Keizer in hartje Gemert. De zeven heren nemen voorafgaand aanEINDREDACTIENovema GrootegastJørg van Caulil 08 de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar even de tijd om een blik te werpen in de toekomst van ondernemend Gemert-Bakel en natuurlijk geven ze ook meteen een kijkje in de historie van de ondernemersvereniging.j.vancaulil@novema.nlBLADMANAGERNovema Valkenswaard GESLAAGD FEEST OF EVENEMENT MET PARTYVERHUURTwan Jansen GOOSSENST 040 - 845 04 57t.jansen@novema.nl Als u wilt voorkomen dat uw feest – letterlijk en figuurlijk – in het water valt, zult u vooraf aan veel zaken moeten denken en van alles moeten regelen.WEBSITE Voor u is het organiseren van een feest een incidentele gebeurtenis, maar bijwww.ondernemersbelang.nl Partyverhuur Goossens weten ze precies wat u nodig hebt voor een geslaagd feest of evenement. “Bij ons is alles mogelijk, van het huren van een enkeleVORMGEVINGVDS Vormgeving!, Drachten 13 statafel tot een compleet verzorgd feest. Dat kan in een tent, maar we kunnen ook een bedrijfshal of werkplaats ombouwen tot een schitterende feestlocatie.”DRUKScholma Druk, Bedum “WIE ZICH NIET ONDERSCHEIDT, HEEFT GEEN BESTAANSRECHT”Aan deze uitgave werkten mee:Hans van Asch “Wie zijn onze concurrenten?”, stelt Ivo van Beuningen van KombiJur Engelchor Bouwmaterialen zichzelf de vraag. Het antwoord geeft hij ook zelf: “IedereenJack van Eekelen die bouwmaterialen verkoopt, natuurlijk. Maar het grote verschil is dat klantenSandra Kagie ons écht kennen, gewoon zoals we zijn. Je moet doen waar je goed in bent,Jeroen Kuypers maar vooral moet je het anders doen dan de concurrent. Anders én beter.IngerMarlies LeeuwenburghMarco MagielseHenk Roede (strip) 15 Je moet je waar maken. We volgen de marktontwikkelingen natuurlijk op de voet. Maar we doen toch ons eigen ding. We willen ons onderscheiden van anderen, anders heb je geen bestaansrecht, zo simpel is het.”Hieke StekTekstbureau VakmatenHenk VeenstraAndré Vermeulen (columnist)ADRESWIJZIGINGENAdreswijzigingen, veranderingvan contactpersoon of afmeldingenkunt u per mail doorgeven aanTiny Klunder, t.klunder@novema.nl.Graag met vermelding editie, dievindt u bovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemming vande uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Column■ En verder De geldpers van Tiberius04 Nieuws Een kleine 2000 jaar geleden speelde zich in het antieke Rome in grote lijnen hetzelfde af als in het tegenwoordige07 Hoe blijft uw bedrijf uit de kreukelzone? Europa. Er was een financiële crisis in het Romeinse Rijk die vele tienduizenden families aan de bedelstaf bracht.11 Explosieve groei Kunststof Centrale BV Lenen was in de tijd dat Jezus Christus zijn boodschap12 DSA-Koeling regelt het klimaat verspreidde, net zo populair als in de moderne 21e eeuw. Slimme handelaren, voorlopers van bankiers, hadden16 Hoe belangrijk zijn sociale media voor uw onderneming? bedacht dat het lucratief was om mensen tegen een ogenschijnlijk redelijke rente geld te lenen, waarmee ze17 Het Economisch Platform bouwt bruggen land buiten de stad konden kopen of een huis met uitzicht18 Jopak introduceert vernieuwde site met webwinkel op de Palatijn, de heuvel waarop de keizerlijke familie resideerde. Aanvankelijk waren het alleen de decadente20 NobraCars hogere kringen die het spel van lenen en speculeren gingen spelen, maar besmet met het virus van de21 Herman Ummels over coating polyurea heb zucht ging ook het gewone volk leven op de pof.24 Lunenburg en AA Maasdonk samen verder Het liep gigantisch uit de hand. De huizenprijzen schoten door het plafond en veel van de 500.000 Romeinse25 Research & Development Aftrek burgers uit de beginjaren van onze jaartelling consu- meerden zich suf met geleende sestertiën, de euro uit die dagen. Een heuse kredietcrisis was het gevolg. Leningen werden niet meer afbetaald, moord- en slachtpartijen waren aan de orde van de dag. De geldhandelaren draaiden de kredietkranen dicht waarna de prijzen van■ In het hartkatern onroerend goed in elkaar klapten. Half Rome ging failliet, menigeen stierf de hongerdood.Ondernemers innoveren wegens In het jaar 33 greep keizer Tiberius in. Uit zijn persoon-kansen, niet om subsidies lijk vermogen stopte hij 100 miljoen sestertiën in deDe (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, Romeinse economie door alle schuldenaren een rente-maar besparingen alleen krijgen een sputterende loze lening te geven waarmee zij hun leven weer kondeneconomie niet in een hogere versnelling. De BV oppakken. Zo zette hij dus op antieke wijze de geldpersNederland zal zich met betere en efficiënter tot aan. De hoofdrolspelers uit het drama, de bankierendestand gekomen producten internationaal moeten handelaren, liet hij een voor een publiekelijk afmaken.onderscheiden. Daarvoor is innovatie broodnodig. Hun bezittingen vervielen aan de keizer.Minister Maxime Verhagen staat voor een dubbeleuitdaging: met beperkte financiële middelen meer Met de krediet- en bankencrisis van 2008 en deinnovatie-rendement genereren. En hij moet er ook eurocrisis van vandaag beleven we dus niets nieuwsnog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft onder de zon. Hooguit is de huidige situatie complexervan de nieuwe regelingen. omdat er zeventien landen bij betrokken zijn. Hoewel ook dit relatief is, want Berlijn en Parijs dicteren- Stoom bedrijf nu klaar voor economisch herstel de andere vijftien wat er (niet) moet gebeuren. Zo is het- Logistic Force: De kracht van inleven en slim opleiden duo Merkozy de moderne variant van keizer Tiberius.- Testcase meet de werkelijke potenties Als ondernemer kun je in 2012 je maar het beste niets aantrekken van alle rampspoedverhalen op radio, tv, in de krant en op internet. Daar word je maar depressief van. Bankier heeft weinig gevoel Probeer eens een jaar lang het nieuws niet te volgen. voor familiebedrijf En werk gewoon keihard aan verdubbeling van het Ruim een half jaar is Hans Biesheuvel voorzitter van aantal klanten en aan behoud van de bestaande MKB-Nederland. Na acht jaar bestuurder-politicus Loek opdrachtgevers. Want daar moeten we het met z’n allen Hermans wilde de achterban wel weer eens een echte toch van hebben, nietwaar? ondernemer aan het roer. Hij moest zich wel even achter de oren krabben toen hij werd benaderd. Maar inmiddels André Vermeulen geniet hij met volle teugen van de wereld van het info@avoor.nl poldermodel. “Ik krijg er heel veel energie van!” het ONDERNEMERS BELANG 03
 6. 6. NieuwsOok uw nieuws in het Hogere bevolkingsgroei in BrabantOndernemersbelang?Gaat u verhuizen, een nieuwe De bevolkingsgroei in Noord-Brabant volkings- en woningbehoefteprognosevestiging openen of heeft u een ligt hoger dan eerder werd verwacht. Noord-Brabant. De komende jarennieuw product? Laat het ons weten Hierdoor komt het omslagpunt van neemt het aantal Brabanders toe vanen mail uw persberichten naar: groei naar krimp later. Wonen met zorg 2.454.000 in 2011 tot een maximumj.vancaulil@novema.nl. Dan staat en welzijn gaat de komende decennia van ongeveer 2.560.000 rond 2035.wellicht ook uw nieuws binnenkort meer en meer een rol spelen op de re- Vergeleken met de vorige prognosesin Het Ondernemersbelang. gionale woningmarkt, met name door groeit de Brabantse bevolking sterker, Nieuwe de sterke vergrijzing van de Brabantse waardoor een hoger ‘bevolkingsmaxi- vendingmachineBeste Brabantse bevolking. Dit blijkt uit de nieuwe be- mum’ wordt bereikt. De belangrijkste ontzorgt verklaringen hiervoor zijn een langereWerkgever levensduur en het feit dat zich meer De roep om efficiënter werken binnenTechnisch ingenieursbureau ImProvia buitenlanders in Brabant vestigen. veel organisaties is groot. Nieuwe vin-uit Etten-Leur mag zich samen met De prognose is een belangrijke bron dingen kunnen dan uitkomst bieden.Het Parktheater in Eindhoven Beste voor gemeenten, projectontwikkelaars, Zoals de nieuwe vendingmachineBrabantse Werkgever van 2011 bouwbedrijven en coöperaties voor voor multimedia-producten. De ven-noemen. Bert Pauli, gedeputeerde onder meer het onderbouwen van dingmachine is een initiatief van MK2voor economische zaken van de beleid op het gebied van woning- Supplies, dat onder meer gevestigd isprovincie Noord Brabant, maakte dat bouw, wonen met zorg en welzijn, in Breda. De machine is een ‘snoepau-eind januari bekend tijdens de tweede arbeidsmarktbeleid en leefbaarheid. tomaat’, die geheel naar wens gevuldeditie van de Business Meeting kan worden met een zeer breed scalaBrabant in Den Bosch. Opvallend bij aan AV- en ICT-gerelateerde produc-ImProvia noemt de jury ‘dat het be- Weekers wil van blauwe brief af ten, zoals USB-sticks, batterijen, porta-drijf bij werknemers te boek staat als De traditionele blauwe brief van worden. Via een digitale postbus ble harddrives en telefoonladers. Maarprofessionele vriendenclub, met een de Belastingdienst gaat op termijn kunnen particulieren en bedrijven dan ook onder andere adapters, muizen,bedrijfscultuur die wordt gedreven verdwijnen. Als het aan staatssecre- hun beschikkingen ophalen. Als het koptelefoons, iPad-laders, cd’s, dvd’sdoor geloof, durf en onbevangenheid. taris van Financiën Frans Weekers aantal brieven in eerste instantie met en blue tooth-dongels kunnen in deProjectleiders en ingenieurs -anders ligt, wordt internet de nieuwe norm 50 miljoen omlaag kan, levert dat vol- automaat geplaatst worden. Voordan bij soortgelijke bedrijven- verdie- en worden de brieven uiteindelijk gens berekeningen van het ministerie personeel en bezoekers van bedrijvennen allemaal hetzelfde. Het bedrijf verleden tijd. Door een wetswijziging een besparing op van 95 miljoen euro. een uitkomst als zij iets op dit gebiedis sterk gericht op ‘doorgroeien’. kan het aantal brieven omlaag met nodig hebben, voor organisatiesIedereen wordt bewust om beurten tientallen miljoenen per jaar, stelt het een echte ‘ontzorger’. “We biedenbij ongebruikelijke klussen ingezet ministerie van Financiën. In de wet daarnaast service op maat. Zo zijnom zich verder te kunnen ontwikke- staat nu nog dat alle officiële beschik- er interessante extra opties, hebbenlen. Het bedrijf startte in 2008 tijdens kingen op papier moeten staan. De instellingen de keuze uit verschil-de crisis, maar slaagt er in snel door te fiscus verstuurt nu jaarlijks zo’n 160 lende plaatsingsovereenkomsten engroeien. Er werken nu 80 man, die ook miljoen brieven. Weekers wil de wet verzorgen wij desgewenst ook hetworden betrokken bij de strategie- aanpassen, zodat officiële berichten onderhoud aan de multimediakast”,ontwikkeling van het bedrijf”. Volgens ook via internet verstuurd kunnen aldus Roel Vermaat van MK2 Supplies.de jury onderscheidt Het Parktheaterzich “vanwege de warme, persoonlijkewerksfeer. Vertrouwen is daarbij de Werkloosheid Brabant in 2011 gedaaldbasis. In onderlinge verhoudingen,maar ook richting publiek. Daarom De werkloosheid in Noord-Brabant Werkloosheidswet en de WAO. Vooral veel minder sterk. De regio Noordoost-zijn er geen kaartcontroleurs. Publiek is het afgelopen jaar spectaculair Zuidoost-Brabant deed het goed. In Brabant ligt daar met 5,2 procent tus-heeft een stem in de programmering gedaald. Het aantal werklozen nam deze regio daalde de werkloosheid senin. Voor 2012 zijn de vooruitzichtenen er worden voorstellingen buiten af met 7 procent, tegen 3 procent met 12 procent. 2750 mensen vonden minder positief. Het UWV voorspeltde deur van het Parktheater gegeven. landelijk. Alleen in Noord-Holland en hier in 2011 een baan. Ook in West- opnieuw een stijging van de werkloos-Bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen, Limburg daalde de werkloosheid nog Brabant gingen veel mensen aan het heid vanwege de recessie. De klappenom ouderen te bereiken die niet meer sterker. Dat blijkt uit cijfers van het werk. De werkloosheid daalde daar vallen vooral bij de overheid en denaar het theater kunnen”, aldus het UWV, de organisatie de belast is met met 8 procent. In Midden-Brabant banken. Ook voor de bouw wordt hetjuryrapport. de uitvoering van onder andere de daalde de werkloosheid met 2 procent een moeilijk jaar, denkt het UWV. “Geef mkb meer kans op overheidsopdracht” D66 wil dat middelgrote en kleine de opdrachten minder vaak geclusterd bezuinigingsinstrument ingezet, bedrijven een betere kans maken moeten worden, zodat ook kleinere onder het mom van massa is kassa. op orders van de overheid. Jaarlijks bedrijven een kans maken. Terwijl de beste kwaliteit voor een zetten overheden voor ongeveer Een wetswijziging moet het mkb redelijke prijs juist gebaat is bij 100 miljard euro aan opdrachten in en zzp’ers een sterkere positie eerlijke concurrentie tussen grote en de markt. Doordat gemeenten en geven. “Het schoonmaakbedrijf kleine bedrijven. Als je bruggen of publieke instanties de opdrachten of het kleine ingenieursbureau spoortunnels wil laten bouwen, eis vaak bundelen in grote pakketten, moet ook toegang hebben tot de dan niet dat uitvoerende bedrijven profiteren volgens D66 nu vooral miljardenpot van de overheid”, stelt miljoenen aan omzet moeten draaien. grotere bedrijven, die deze orders D66-Kamerlid Kees Verhoeven. “Te Dan laat je het mkb letterlijk in de aankunnen. Volgens de partij zouden vaak worden aanbestedingsregels als kou staan.”04 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. QR-codes maken uw print uiting interactiefQR-codes zijn barcodes voor mobiele offline campagne. deze QR-codes terugvinden,telefoons en tablets met een camera. Om een QR-code te welke gekoppeld zijn aanDe telefoon/tablet leest de QR code scannen dient u via een bedrijfsvideo of website.en vertaalt deze direct naar tekst, een iTunes (Iphone) of Inmiddels is er naast hetweblink/bedrijfsvideo (URL) of SMS Market (Android) een magazine ook veel méér!bericht. Dit biedt nog meer mogelijk- app te downloaden, Een uitgebreide websiteheden voor een directe interactie met enkele opties: met diverse mogelijkheden,uw potentiële klant.  - i-nigma digitale regionale nieuwsbrieven, be-De QR-code is perfect voor cross - Neo-Reader drijfsvideo’s, een zakelijke marktplaatsmedia campagnes. QR codes zijn zeer - Quick-Mark en de inzet van andere nieuwe media Samenwerkinggeschikt om gedrukte media te com- - QRReader maken Het Ondernemersbelang tot Danca Designbineren met digitale media. QR-codes Vervolgens opent u de QR-scanner- wat het nu is; een echt multimediaal Furniture en Verwegenmaken uw print uiting interactief! app, richt u de camera van uw smart- platform voor ondernemers in de CommunicatieKortom, een QR-code slaat echt een phone/tablet op de QR-code en de regio. Het Ondernemersbelang is dusbrug tussen offline en online en QR code wordt automatisch gescand. onmisbaar in uw regionale business Multinational Danca Design Furniture,verhoogd zeker uw conversie van een Ook in Het Ondernemersbelang zult u to business communicatie. met het hoofdkantoor in Veghel, heeft haar merkbelangen bij Verwegen Communicatie ondergebracht.Directievoorzitter Rabobank Uden Veghel naar Tilburg Verwegen gaat Danca adviseren en begeleiden bij het bewaken Per 1 maart verlaat Wim Bens, de voormalige Rabobanken Uden van haar internationale marketing voorzitter van de directie van en Omstreken en Veghel-Erp. Als communicatie activiteiten. De Rabobank Uden Veghel,de bank. Hij bestuurder wist hij in korte tijd een samenwerking heeft een duurzaam gaat als directievoorzitter een nieuwe krachtige bank te bouwen. Een bank karakter en geldt voor minstens vier uitdaging aan bij Rabobank Tilburg die zich tegenwoordig meet met jaar. Danca ontwerpt en produceert en omstreken. Wim Bens laat bij zijn de best presterende Rabobanken in hoogwaardige designmeubelen. Een vertrek een krachtige bank in een Nederland. “Een solide bank waar duidelijk omlijnde ontwerpfilosofie in mooi, dynamisch gebied na. “Een ik trots op ben en waar nog veel herkenbaarheid en comfort alsmede regio waar men trots op mag zijn.” potentie in zit. Mijn vertrek komt wat de samenwerking met internationaal Bens begon zijn carrière bij Rabobank dat betreft te vroeg. Gelukkig heb ik bekende meubelontwerpers, zorgen Uden Veghel in een roerige periode, de afgelopen jaren een goed team voor een krachtige propositie. bij aanvang van de kredietcrisis om me heen gehad, die de ingeslagen Verwegen Communicatie gaat Danca en te midden van een fusie tussen weg zal voortzetten”, aldus Bens. helpen bij het verder versterken van het merkprofiel en zorg dragen voor de internationale bewaking ervan.Excelleren.nu stimuleert leercultuur binnen mkb“Personeel is de belangrijkste factor in heeft het in deze tijd niet gemakkelijk. kwaliteiten er in de organisatie nodigmijn bedrijf”, zegt ondernemer Willy “Daarom zijn zij hun bedrijf aan het zijn”, vertelt Dorothé van den Aker, HRvan Mensvoort. De meeste onderne- herstructureren en nieuwe kansen voor adviseur voor het project. Het projectmers zullen dit beamen, maar toch ont- groei aan het verkennen. Tegelijkertijd excelleren.nu loopt tot 1 maart 2012.breekt het vaak aan de tijd en knowhow willen ze juist in deze tijd investeren Gedurende het project wordt bijge-om voldoende aandacht te besteden in de groei en ontwikkeling van hun houden tegen welke problemen dezeaan de ontwikkeling van het personeel. medewerkers. In het adviestraject zijn mkb-ers aanlopen. De tips en resultatenHet project Excelleren.nu van MKB- we samen aan de slag gegaan met het die uit dit project naar voren komenNederland richt zich op de ontwikkeling opzetten van een Personeelswijzer, worden via MKB-Nederland gebundelden opleiding van medewerkers van het herstructureren van de perso- om zo ook andere mkb-bedrijven temkb-bedrijven. Honderden bedrijven neelsdossiers en het praten over welke adviseren over leren op de werkvloer. Beursvloer biodiversiteitzijn samen met een gratis HR-adviseuraan de slag gegaan. In Noord-Brabant Op woensdag 25 januari vond deen Zeeland zijn de adviestrajecten “Succes ondernemer hangt nooit af van geluk” tweede Beursvloer biodiversiteit plaats.uitgevoerd door Dorothé van den Aker Deze beursvloer ‘Gezond van Brabantsevan Wissenraet Van Spaendonck. De Passie voor perfectie, tomeloze inzet en voor het bereiken van succes. “De essentie grond’ richt zich op de wederzijdsetrajecten hebben tot fraaie resultaten volharding kenmerken de ondernemer is dat het succes van een ondernemer kansen en mogelijkheden tussengeleid. Van Mensvoort Veghel is al jaren die zonder startkapitaal in korte tijd een nooit afhangt van geluk. Want heb je tien biodiversiteit, voeding en gezondheid.actief in grond-, weg- en waterbouw, miljoenenbedrijf heeft opgebouwd. In keer pech, dan begin je gewoon opnieuw Biodiversiteit, de variatie aan leven,sloop, milieu en recycling en het bedrijf ‘Ondernemers hebben nooit geluk’ vertelt en uiteindelijk gaat het wél goed. Ik ken biedt verrassend innovatieve en Ali Niknam openhartig over de obstakels ook geen enkele ondernemer die suc- duurzame toepassingen voor en de valkuilen die elke ondernemer cesvol is geworden dankzij ‘geluk’”, zegt deze sectoren. Op de beursvloer tegenkomt op de route naar zelfverwe- Ali Niknam. Hij was zeven jaar toen hij presenteerden uiteenlopende initia- zenlijking en succes. Hoe neem je de juiste van Iran naar Nederland kwam en nu, nog tieven van bedrijven en organisaties beslissingen, hoe ga je om met tegensla- geen dertig jaar later, leidt hij zijn eigen op het gebied van voedselproductie, gen en wat doe je als het écht misgaat? miljoenenbedrijf TransIP, de grootste welzijn en gezondheid zich. Zij zetten BEDRIJFSWAGENINRICHTING ‘Ondernemers hebben nooit geluk’ domeinnaam- en webhostingprovider van biodiversiteit in op een innovatieve is meer dan een typisch zero to hero- de Benelux. Ali Niknam, Ondernemers en tegelijk praktische wijze die ook WWW.ZEVIM.NL verhaal. Op meeslepende wijze geeft het inzicht in de mentaliteit die cruciaal is hebben nooit geluk, Scriptum Uitgevers, ISBN 978 90 5594 893 2 (16,95 euro). voor anderen inspirerend kan zijn. Kijk ook op www.biodiversiteitbrabant.nl. het ONDERNEMERS BELANG 05
 8. 8. Bedrijfsreportage Tekst en fotografie: Hieke StekElk materiaal heeft specifieke eigenschappen en vraagt om ander snijgereedschap. Een eerlijk en betrouwbaar advies isbelangrijk, maar betrokkenheid bij u als klant nog meer. Samenwerken met Slijperij van de Laar betekent dat er geslepen vakwerkwordt geleverd. Maar ook dat er met u meegedacht wordt, zodat u uiteindelijk aan uw klant een kwalitatief hoogstaandeindproduct kunt leveren: het snijdt dus aan twee kanten. E en vlijmscherp bedrijfsprofiel schrijven is niet zo moeilijk, maar Ruud van de Laar nodigt u liever uit om persoonlijk kennis te maken met zijn bedrijf. Slijperij van de Laar staat bekend om duidelijke afspraken, betrouwbaarheid, maar vooral om betrokkenheid. “Ik haal zelf het te slijpen snijgereedschap bij de klan- ten op en breng het weer terug. Dat doe ik bewust, omdat ik een duurzame relatie die op wederzijds vertrouwen gebaseerd is belangrijk vind. Die bouw je niet telefo- nisch op of door een chauffeur te sturen. Begrijpen waar de klant mee bezig is, de mensen die er werken leren kennen en kennis nemen van zijn machinepark. Op die manier kun je alleen goed adviseren en zo samen naar een perfect resultaat werken. En dan bedoel ik niet alleen voor de klant, maar ook voor onze eigen dienstverlening. Je houdt elkaar scherp!” Oplossingsgericht denken Mede door de vakbekwame en enthou- siaste werknemers is Slijperij van de Laar uitgegroeid tot betrouwbare onderneming die haar vak al bijna veertig jaar verstaat, maar ook oog heeft voor de werknemers. “We hebben een moderne werkplaats en vakwerk leveren is voor ons zelfsprekend. Slijperij van de Laar blijft altijd scherp Maar het zijn onze mensen die het verschil en snijgereedschappen. “Onderhoud is maken en daar ben ik trots op. Samen belangrijk. Scherp gereedschap komt denken in oplossingen en met elkaar de de kwaliteit van het eindproduct alleen kwaliteit bewaken, zo werkt het bij ons. Ik maar ten goede. Het verlaagt het risico op ben graag op de werkvloer. Op die manier ongevallen én het schroeft de productie houd ik contact met mijn mensen én met omhoog. Ook voor aankoop van nieuw het vak. Het voordeel van een klein en be- snijgereedschap is een goed advies be- trokken team is dat de lijnen in ons bedrijf langrijk. Wij zijn dealer van Phantom, maar kort zijn waardoor we heel flexibel zijn.” we leveren een groot aantal verschillende Slijperij van de Laar merken. Onze leveranciers zijn betrouw- Nijverheidsweg 11 Vasthouden aan wat goed is bare partners. 5421 WN Gemert Slijperij van de Laar is niet alleen uw part- T 0492 - 36 81 10 ner voor onderhoud, maar u kunt er ook Wij houden graag vast aan dat wat goed is info@slijperijvandelaar.nl terecht voor de aanschaf van zaagbladen en dat doen we met alles!” www.slijperijvandelaar.nl06 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. Tekst en fotografie: Hieke Stek Bedrijfsreportage Hoe blijft uw bedrijf jf uit de kreukelzone? zonSimpelweg door voor het beste autoherstel bedrijf te kiezen, want dan bent u als berijder tevreden omdat de reparatie soepel, snel, nvlekkeloos en duurzaam is uitgevoerd. U bespaart ergernissen wat betreft klachtafhandeling en het geharrewar met verzekeringen,want een goed autoherstelbedrijf ontzorgt u in alles op het gebied van autoschade. En dan is ABS van Houtert een uitstekende bied vapartner, omdat hier het woord Klant nog met een hoofdletter geschreven wordt! geschrB ij ABS van Houtert nemen ze de Wij denken groen ‘verrassend’ collectief. “Hiermee kunnen tijd. Tijd om bij een schadegeval “Wij zitten niet alleen midden in het we nóg beter onze klanten van dienst zijn, goed en adequaat te handelen, groen met ons bedrijf, maar we denken omdat zij (net als wij) alles verrassend goedtijd om te luisteren en om alle benodigde ook groen! In 1998 hebben we zelfs de regelen”, aldus Van Houtert.formulieren in te vullen voor de klant. milieuprijs van de gemeente Gemert/BakelMaar ook de tijd om samen met u een gekregen. En het groene denken verder uit- Wij denken andersvervangend vervoermiddel te regelen breidend hebben we een oplaadpunt voor Cas denkt creatief en bedenkt nieuweindien gewenst. “Wij nemen de tijd om elektrische auto’s. Niet dat die hier al rijden ideeën en creëert kansen. “De bedrijfsautode klant te ontzorgen van A tot Z: van in Gemert, maar die staat als eerste op mijn is hét visitekaartje. Wil je een goede indrukreparatie en passend vervangend vervoer verlanglijstje om in te kunnen zetten als wekken, dan moet het wagenpark erals ook de financiële afwikkeling. Onze vervangend vervoer. We hebben al wel een verzorgd uitzien, toch? Wij houden datkracht zit onder één dak: we hebben alle elektrische scooter!” De drie letters voor graag voor u in de gaten en komen uwdisciplines zelf in huis en zijn dus niet af- van Houtert – ABS – staan voor een sterk wagenpark één of twee keer per jaar scan-hankelijk van derden. Dat betekent dat we nen op beschadigingen. Schades brengenonze gemaakte afspraken echt na kunnen we in kaart en kosten worden geoffreerd.komen én dat we de snelheid in het traject Uiteraard kiest de klant zelf wat er wel ofkunnen houden. Te lang stilstaand vervoer niet gerepareerd moet worden. Als de baasis de nachtmerrie van elke ondernemer die zuinig is op zijn auto’s, worden chauffeursop zijn wagenpark moet kunnen rekenen. dat meestal ook. Zo werkt het gewoon.”Daar zijn we heel alert op en we baserenonze planning op de wensen van de klant. ABS Van Houtert GemertVanuit een goed geoutilleerde werkplaats, Pandelaar 68waar gemotiveerde vakmensen staan, 5421 NJ Gemertnemen we alle schades zelf ter hand en in T 0492 - 36 19 63onze spuitcabine staat iemand die vakwerk info@absvanhoutert.nllevert. Goede vakmensen leveren tijdwinst www.absautoherstel.nl/vanhoutert/gemertop, maar ook de logistiek van ons bedrijfis ingericht op snelheid. En om nog meertijd te winnen in het proces drogen we deautolak met de nieuwste UV techniek”, legtCas van Houtert uit. Sinds 2006 zwaait hijde scepter bij het autoherstel bedrijf datzijn vader eind zestiger jaren oprichtte. DatCas ‘in de zaak’ ging, was al snel duidelijk.Zijn studiekeuze is hierop heel bewustgemaakt. Op de IVA in Driebergenwerd hij klaargestoomd. het ONDERNEMERS BELANG 07
 10. 10. Interview Tekst: Sandra Kagie • Fotografie: Guido KoppesEen spreekbuis vormen richting gemeente en netwerkfaciliteiten creëren voor ondernemers in Gemert-Bakel. Dat zijn anno 2012de belangrijkste doelstellingen die het bestuur van het Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (BKG) zich heeft gesteld. We ontmoetenhet voltallige bestuur op bekend terrein, hun thuisbasis Brasserie De Keizer in hartje Gemert. De zeven heren nemen voorafgaandaan de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar even de tijd om een blik te werpen in de toekomst van ondernemendGemert-Bakel en natuurlijk geven ze ook meteen een kijkje in de historie van de ondernemersvereniging. E en historie die teruggaat tot 1988 toen het BKG werd opgericht. Dit met name op initiatief van de vorig jaar overleden Hendrik van Dijk, de oprichter van Unidek. Leren van elkaar en bij elkaar business genereren waren destijds volgens John van der Laan, secretaris/penningmeester van het BKG, de belangrijkste doelstellingen van de ondernemersvereniging. “Synergie-effecten creëren was echt het sleutelwoord”, blikt hij terug. “De leden van de club waren destijds vooral grotere industriële ondernemers en zakelijke dienstverleners uit Gemert. Dit terwijl de club zich nu ook nadrukkelijk richt op andere doelgroepen: eenmanszaken, zzp’ers, vrije beroepen en natuurlijk het midden –en kleinbedrijf dat in Gemert-Bakel sterk Voorzitter Ben Claaszen aanwezig is.”Speerpunten Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel:Verjonging én samenwerking Anno 2012 telt het BKG zo’n 210 leden. Zeventig tot tachtig procent hiervan is nog altijd afkomstig uit Gemert. Daarnaast is met name Handel volgens de secretaris/ penningmeester goed vertegenwoordigd. “Het is absoluut onze doelstelling om ook de andere kerkdorpen voldoende aandacht te geven”, stelt de huidige BKG-voorzitter, Ben Claaszen. “We willen echter de andere ondernemersverenigingen in deze kernen niet voor de voeten lopen.” Daarbij is kwantiteit, dus het aantal leden, volgens de voorzitter geen hoofdzaak. Het gaat in zijn ogen om de kwaliteit. “Doelstelling voor 2012 is dan ook om onze leden nog actiever bij de club te betrekken. Daarnaast willen we ons ledenbestand verjongen. Reden om ons bijvoorbeeld heel nadrukkelijk op de genoemde, nieuwe doelgroepen te richten”, aldus Claaszen. Het bestuur nodigt geïnteresseerde, potentiële leden dan ook uit eens kennis te komen maken tijdens een van de bijeenkomsten. Nieuwe leden kunnen altijd rekenen op bestuurslid Joan Minten om08 het ONDERNEMERS BELANG
 11. 11. hen tijdens de bijeenkomsten wegwijste maken.Netwerkfaciliteiten voor ledenEen BKG-jaar telt sowieso zesbijeenkomsten. Drie bijzondere,te weten: de nieuwjaarsbijeenkomst,de jaarvergadering en de zomerborrel.Deze twee laatste staan dit jaar geplandop respectievelijk donderdag 31 mei envrijdag 29 juni. Daarnaast worden driebijeenkomsten op locatie georganiseerd.De eerste van 2012 staat gepland op 28februari wanneer alle BKG-leden welkomzijn bij Gerrits & Van Gulick Notarissenin Gemert.Een bijzondere activiteit die Van derLaan zeker genoemd wil hebben, is deondernemersbeurs die het BKG eensin de vijf jaar organiseert. Met zo’nzeventig stands was de laatste editie in2010 absoluut een succes. Het business-to-business én business-to-consumerevenement zal in 2015 dan ook zeker eenvervolg krijgen.Doel van de bijeenkomsten is volgens devoorzitter enerzijds netwerkfaciliteitencreëren voor de leden. “Daarnaastinventariseren we op de bijeenkomsten bedrijventerrein Bolle Akker in Bakelook heel nadrukkelijk wat er leeft onder waarvan de gemeente de grond inmiddels Meer informatie over BKGonze leden”, vertelt hij. “Op basis van deze al grotendeels heeft uitgegeven. Hier is Alle informatie over het Bedrijvenopgedane kennis gaan we vervolgens zo’n zeven hectare beschikbaar. Daarnaast Kontakt Gemert-Bakel (BKG) is teals bestuur aan de slag met onze taak als is in Gemert Wolfsveld II in ontwikkeling. vinden op de website van de onderne-belangenbehartiger. Richting gemeente, De ontwikkeling hiervan heeft echter enige mersvereniging, www.bedrijvenkon-maar bijvoorbeeld ook richting provincie vertraging opgelopen door een procedure taktgemert-bakel.nl. De site die dit jaaren de Kamer van Koophandel. En natuurlijk bij de Raad van State”, vertelt vice- een ware metamorfose zal ondergaan.laten we de mening van onze leden voorzitter van het BKG, Jan-Willem Ponjé. Zo zal er bijvoorbeeld meer aandachthoren binnen het EPGB, het Economisch In de ogen van de BKG-voorzitter Claaszen komen voor de verschillende vormenPlatform Gemert-Bakel waarin alle moeten er wat Wolfsveld II betreft in de van social media.ondernemersverenigingen van Gemert- nabije toekomst enkele plooien wordenBakel zijn vertegenwoordigd, net als de glad gestreken. Wanneer dat gebeurt, istoeristische sector, ZLTO, SRE, Kamer er in zijn ogen voor de komende tien tot De toekomst ziet het BKG-bestuur dankzijvan Koophandel en de gemeente.” vijftien jaar in Gemert-Bakel voldoende genoemde ontwikkelingen zeker niet ruimte om te ondernemen. Geen somber in. De verbreding van de N279Actueel: nieuwe bedrijventerreinen overbodige luxe, meent Van der Laan. Want van twee naar vier banen speelt hierinDe ontwikkeling van twee nieuwe de groei qua aantal ondernemers is volgens ook een belangrijke rol. Gemert krijgt inbedrijventerreinen in Gemert-Bakel is een hem in Gemert-Bakel nog altijd aanwezig. die plannen namelijk een eigen afslag.belangrijk onderwerp dat momenteel “Het gaat dan bijvoorbeeld om kleine “En dan staan we echt op de kaart”, aldusdoor het BKG op de voet wordt gevolgd. bouw- en klusbedrijven die zich richten op een enthousiaste Claaszen. De discussie“Het gaat dan om de uitbreiding van verbouw en renovatie”, geeft hij aan. over de N279 en de ruit rond Eindhoven heeft er volgens de BKG-voorzitter overigens voor gezorgd dat de contacten met de ondernemersvereniging uit aanpalende gemeenten zijn versterkt. “Absoluut een ontwikkeling die ik toejuich”, geeft hij tot slot van het gesprek aan. “Ik zie onze rol voor de nabije toekomst namelijk als overkoepelend. De superlokale belangen worden behartigd door onze collega-verenigingen in de afzonderlijke kernen. Onze rol zie ik als meer strategisch van aard. Zeker als je het hebt over het voeren van gesprekken met bijvoorbeeld de provincie en Rijkswaterstaat. Samen optrekken met de dorpen om ons heen is dan absoluut een voorwaarde.” het ONDERNEMERS BELANG 09
 12. 12. Drukkerij Vos, van standaard drukwerk tot maatwerk communicatie “Wij zijn veel meer dan een doorsnee drukkerij” het zijn sporen ruimschoots verdiend in de wereld van drukwerk en communicatie. Een breed aanbod van diensten en producten die de verbinding tussen onze klanten en hun doelgroepen op brede wijze ondersteund is de kracht van het bedrijf.Communicatie op maat Persoonlijke begeleiding onderbouwd advies uit, passend binnen deAdvies, creatie en ontwerp, productie, Een sterk team van deskundige beschikbare budgetten.voorraadbeheer en distributie van drukwerk. medewerkers zorgt voor een perfecteMaar ook ontwikkelingen en toepassingen begeleiding van projecten. Denk daarbij Toekomstdie een brug slaan tussen deze traditionele bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van De voortschrijdende digitaliseringcommunicatie uitingen en de digitale een productverpakking en de daarbij biedt gigantische mogelijkheden om dewereld worden ingezet. Denk daarbij behorende presentatiecampagne. Of het communicatie met uw doelgroepen teaan de snel opkomende QR codes, het maken van een beurspresentatie inclusief optimaliseren. Drukkerij Vos zal daarintoepassen van Facebook, Twitter en andere het ontwikkelen van de beursstand. Maar zeker een rol spelen. Wilt u daar het fijnedigitale mogelijkheden om snel en efficiënt ook de gepersonaliseerde brochure die van weten? Wij zijn graag bereid daaroververbinding te leggen tussen mensen. één op één communicatie tussen u en uw vrijblijvend met u van gedachten te klant teweeg brengt. Wij brengen een goed wisselen.AutomatiseringEen uitgebreid automatiseringssysteemzorgt voor uitgekiende, op maat toegepastebestel- en afroepmogelijkheden voorhet standaard drukwerk. Binnen voorafvastgelegde kaders biedt dit efficiënteen kostenbesparende afhandeling vanwerkzaamheden en gegarandeerd tijdigelevering van producten. Zelf opmakenvan visitekaartjes of folders en brochuresbespaart kosten en brengt levertijden terugtot slechts een paar dagen. T F E I www.vosdruk.nl
 13. 13. Bedrijfsreportage Explosieve groei Kunststof Centrale BVKunststof Centrale BV uit Gemert is sinds 2008 gespecialiseerd in vermalen en granuleren, als ook de handel in grondstoffen voorde kunststofverwerkende industrie. Het recycling- en compoundeerbedrijf verwerkt bedrijfsafval van harde kunststoffen uit dehele Benelux en wil zich gaan richten op de innovatie van nieuwe producten in granulaatvorm. Door te blijven meedenken over detoekomst bereidt Kunststof Centrale zich voor op het steeds groter wordende aanbod van kunststofafval.H et recycling- en compoundeer- het al snel niet meer. De eerste grote partij flexibel in. Bijvoorbeeld ten aanzien van bedrijf Kunststof Centrale is pas kunststof die werd aangeboden, zorgde hoeveelheden. Er zijn recyclingbedrijven, slechts sinds een paar maanden ervoor dat de hal propvol stond. Een half die als minimumhoeveelheid twintig tongevestigd aan de Scheiweg in Gemert, maar jaar later werd de tweede grote maalmolen aanhouden, maar wij halen ook wel eensis zeer tevreden over de nieuwe locatie. aangeschaft.” Zo groeide het bedrijf twee ton op bij klanten. Voor ons is welDe zaken gaan goed. Niet dat er niet hard steeds verder en werd ook de bedrijfsvorm belangrijk dat het afval zoveel mogelijkgewerkt moet worden, maar directeur gewijzigd van Kunststof Centrale Nederland gesorteerd is. Niet te veel soorten bij elkaar.Dennis Kras heeft in korte tijd veel naar Kunststof Centrale BV. “Ik had er een En dat we schoon materiaal binnenkrijgen.bereikt. “Voordat ik Kunststof Centrale holding bij en een BV opgestart”, zegt Kras We kunnen hier namelijk niet wassen.heb opgestart, was ik al werkzaam in de niet zonder enige trots. Ook de locatie op Echt vuil materiaal kunnen we dus nog nietkunststoffen”, vertelt Kras. “Zowel bij een De Dommel werd te klein. Mede omdat verwerken.” Andere eisen zijn er niet echt.spuitgietbedrijf, als bij een masterbatch- Kras de werkzaamheden met twee regranu- Kunststof Centrale heeft een eigen vracht-fabrikant. Hier heb ik veel ervaring leerlijnen wilde uitbreiden, is de Kunststof wagen, die het afval bij de klanten ophaaltopgedaan en kwam ik bij een groot aantal Centrale in juli 2011 jaar verhuisd naar een in Nederland. Daarvoor is een rijschemabedrijven over de vloer die veel uitval van groter en logistiek beter pand aan de opgesteld. Ook heeft het bedrijf eenharde kunststoffen hadden. Zo ontstond Scheiweg in Gemert. Kras: “Hoe kan het ruilsysteem voor verzamelbakken opgezet:het idee daar iets mee te gaan doen. zo snel gaan, we zijn zelfs overgegaan “We stellen ijzeren of houten kratten ofVervolgens heb ik in 2008 Kunststof op werken in ploegendienst, wilden we kooien beschikbaar aan de klant. Wij zettenCentrale Nederland opgericht.” Kras werkte het werk allemaal aankunnen!’ Kunststof die bij hen neer en nemen de volle weerop dat moment vanaf een bureau aan huis, Centrale ging zich, naast het afval van de mee terug. Dat rouleert en blijkt eendeed veel handel en reed dat jaar een kunststofverwerkende bedrijven, ook bezig- uitstekend werkend systeem.”dikke 100.000 kilometer door heel Europa. houden met het verwerken van de fractiesKras: “Ik had bij veel bedrijven gemerkt dat secundaire grondstoffen van inzamelaars.er nogal wat onvermalen goederen werdenaangeboden. De keuze was al snel gemaakt Explosieve groeiom hier mijn werk van te maken. Ik wilde “De explosieve groei hebben we mede tedit niet alleen gaan vermalen, maar ook danken aan een aantal grote inzamelaars,recyclen.” waarvan we grote balen verwerkt afval binnenkregen”, geeft Kras aan. “Dit afvalIn november 2008 vestigde Kras zich met vermalen we en leveren we weer als schone Kunststof Centrale B.V.zijn bedrijf op een locatie op het bedrijven- korrel aan de klanten.” Niet ieder pakket Scheiweg 60terrein De Dommel in Gemert. Daar kocht afval kan volgens hem zomaar worden 5421 XL Gemerthij zijn eerste maalmachine. “Inmiddels verwerkt door Kunststof Centrale. “We T 0492 - 39 20 90had ik één man personeel. De ruimte leek moeten bepaalde eisen stellen aan het afval F 0492 - 36 17 30bij aankoop groot genoeg, maar dat was dat wij inkopen. Op zich zijn we daar wel www.kunststofcentrale.com het ONDERNEMERS BELANG 11
 14. 14. Bedrijfsreportage DSA-Koeling de montage volgens de strengste normen en met een zeer perfectionistische inslag regelt het klimaat uitvoeren, ook in esthetisch opzicht. Zo halen we al onze creativiteit uit de kast om de koelleidingen onzichtbaar weg te werken en als de klant dat wenst, laten we de unit zelfs in een bepaalde kleur spuiten. De afnemer legt zijn eisen bij ons neer en wij trekken niet eerder de deur achter ons dicht eer deze voor honderd procent ingewilligd zijn. Ook al doen we vooraf een prijsopgave, we kijken niet op een uurtje meer. Uiteindelijk is het voor beide partijen het gunstigst als we niet hoeven terug te komen om een klacht op te lossen.” Om bij te blijven in zijn vakgebied volgen Daniëls en zijn monteurs alle mogelijke cursussen. De deskundigheid en zorgvuldige manier van werken brachten DSA-Koeling in deDSA-Koeling zorgt ervoor dat klanten het hoofd koel houden, maar laat ze evenmin in de kou staan. positie dat het Toshiba installateur mochtWeliswaar heeft het bedrijf zich toegespitst op airconditioners, maar dan van een soort dat ook worden, iets wat maar weinig bedrijven in de branche gegeven is. Toshiba stelt zicheen zeer efficiënte verwarmingsfunctie kent. Tevens zijn zij ook gespecialiseerd in warmtepompen. zeer kritisch op, want het eist een service- graad die in de lijn met de kwaliteit van deZo heerst er het gehele jaar een aangename temperatuur in huis of kantoor, zonder dat de producten ligt.energiemaatschappij handenwrijvend forse rekeningen schrijft. De 12 jaar van zijn bestaan zag Showroom Het bedrijfspand van DSA-Koeling bevatDSA-Koeling zich tweemaal genoodzaakt te verhuizen. Het maakte vanaf het begin een enorme een Showroom, die op afspraak te bezoe- ken valt, ook in de avonduren. Hier kuntgroeispurt. “Uiteindelijk belandden we in deze royale bedrijfsruimte met een mooie showroom”, u de systemen bekijken en horen wat devertelt directeur Patrick Daniëls wijzend op het moderne pand aan de Dommel 7 in Gemert. verschillen zijn in type en merken. Wie zich alvast wil laten informeren, doet er goed aan de website www.koel.nu te bezoeken. D SA-Koeling verkoopt en installeert of radiators. Tevens verwarmen zij ook een Hier staat onder meer een uitleg over de airconditioners en warmte- boiler op voor uw tapwater, op deze boiler warmtepomp systemen met zelfs een pompsystemen. Deze systemen kunnen ook nog zonnepanelen aangeslo- berekening van de energie besparing ten zijn energiezuinig om mee te koelen en ten worden. opzichte van een gasgestookte cv- instal- verwarmen. In vaktermen zeggen we dat Patrick Daniëls toont zich wel zo reëel dat latie. Zo kan iedereen verantwoord zuinig deze systemen energiezuinig en milieu- hij niet verwacht dat iedereen nu massaal zijn klimaat beheersen. bewust werken. Het komt er op neer dat de cv-installatie de deur uit doet en zijn ze zelfs op zeer koude dagen, tot en met huis laat volhangen met airconditioners ernstige vorst van -20 graden, in staat zijn of een warmtepomp. “Wie echter nu gaat warmte aan de buitenlucht te onttrekken bouwen of verbouwen, doet er verstandig en daarmee een ruimte op temperatuur aan het serieus te overwegen. Op een te brengen naar een behaaglijk klimaat. economische manier creëer je het hele jaar En nog in een mum van tijd ook! Centrale door een comfortabel binnenklimaat. Een verwarming doet er veel langer over om goede airconditioner consumeert namelijk het zelfde resultaat te bereiken en het lang niet zoveel energie als velen denken rendement ligt aanmerkelijk lager. Zoals je en in de periodes dat je hem gebruikt als normaal met een airconditioning de warme verwarming bespaar je door het ultrahoge lucht van binnen naar buiten afvoert, rendement juist weer kosten.” draai je nu het proces met hetzelfde ap- paraat om. Dat spaart enorm veel energie Esthetisch uit, doordat het rendement (C.O.P) op Uitgebreide ervaring in de branche deed minimaal 360 procent ligt, waar de beste DSA-Koeling er jaren geleden toe besluiten hoog rendement cv-ketels rond de 97 met Toshiba in zee te gaan, één van de procent presteren. Hier ligt de toekomst. meest gerenommeerde merken. “Het is Bekend is dat stoken op gas er helemaal bijna jammer dat mijn klanten niet zien uit gaat, omdat we steeds energiezuiniger hoezeer dit merk de nadruk legt op DSA-Koeling moeten om gaan met energie en milieu. service”, zegt Daniëls met een knipoog. Dommel 7 Nu zijn er al warmtepompsystemen die de Maar hij durft ook zijn hand in het vuur 5422 VH Gemert warmte uit de buitenlucht onttrekken en te steken voor het merk Samsung. T 0492 - 39 29 63 afgeven aan luchtverwarming of aan het “Storingen komen maar zeer zelden voor info@dsa-koeling.nl water van uw bestaande vloerverwarming bij ons. Ik moet erbij aantekenen dat wij ERKEND SPECIALIST www.dsa-koeling.nl KLIMAAT BEHEERSING KL12 het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. Bedrijfsreportage Tekst: Jasper van den Bovenkamp – Tekstbureau Vakmaten • Fotografie: Jur Engelchor / Henk VeensttraMKB Cursus & TrainingStoom bedrijf nu klaarvoor economisch herstelWat doe je als ondernemer wanneer links en O p hoog niveau woedt de discussie Bestendige zekerheid al jaren. Wil Nederland in het jaar rland Toch kun je in die grillige omstandigheden grilrechts de economische crisis over het land jakkert? naangevend 2020 een toonaangevend kennis- or als bedrijf of organisatie een buitengewoon land zijn, dan moet het Rijk daar vandaag et bestend bestendige zekerheid inbouwen, redeneertHet antwoord van George Bel, directeur van MKB in investeren. Economische turbulentie Be Bel. “Veel bedrijven denken dat kopers doet er op zo’n moment niet zoveel toe. alleen letten op de prijs. Ik zeg: ‘Nee, dat isCursus & Training, is zo eenvoudig als doeltreffend. Sterker nog: hoe hoger de golven van de r niet waar!’ Kennis en vaardigheden maken financiële malaise tegen ons econom anciële economisch het verschil. Wil je onderscheidend zijn in“Investeren in kennis en vaardigheden is juist nu bestel beuken, hoe dringender d de de markt, zorg er dan vooral voor dat je noodzaak om te investeren in training en medewerkers goed opgeleid zijn, dat ze in opleiding. Klinkt nogal a anticyclisch. positieve zin opvallen. Als jij de telefoonvan groot belang. Dat maakt in deze markt het En dat is het ook. goed opneemt, sta je al met drie-nul voor. Door te investeren in kwaliteit voorkomverschil. Trekt het economische tij weer aan, dan George Bel knikt bedachtzaam. Als directeur kni je achterstanden en ben je helemaal klaar van het land landelijk opererende trainings- als het herstel inzet. Dit is dé tijd om voor-ben jíj de eerste die ervan gaat profiteren.” en cursus cursusbureau gaan hem de huidige sprong op je concurrent te nemen.” econom economische ontwikkelingen niet voorb “Al een paar jaar leven we in voorbij. Nieuwe trainingen een pprecaire situatie. De huizencrisis, Niet voor niets is het adagium van MKB de kkredietcrisis, de eurocrisis, de banken- Cursus & Training ‘Wat je vandaag leert, cris ze stapelden de ene onzekerheid crisis: pas je morgen toe’. De organisatie verzorgt op de andere.” in het hele land ruim vijftig verschillende Op tal van locaties in het land worden de cursussen van MKB C&T gehouden, zoals hier in Papendrecht (foto Henk Veenstra) het ONDERNEMERS BELANG
 16. 16. trainingen en cursussen. De onderwerpenvariëren van een mediatraining en eenbasistraining bedrijfshulpverlening tot eneffectief leidinggeven en ‘Hoe gebruik iksocial media?’ Het aanbod is breed. alBel: “We spelen voortdurend in op nieuwewensen van onze doelgroep. Zo zijn op hetmoment trainingen als ‘Management vanstagnerende medewerkers’, ‘Debiteuren- incasserebeheer en telefonisch incasseren’ en‘Succesvol financieren’ erg in trek.Daarnaast zijn opleidingen voor deondernemingsraad populair. Wij biedentrainingen aan waarin we focussen opbetere samenwerking tussen bestuurdersen werknemers. Meer dan ooit is het nu vanbelang om constructief samen te werken.”PraktischDe nadruk ligt bij MKB Cursus & Training oppraktische sessies. Bel: “Deelnemers hebbengeen behoefte aan theoretisch gezwets.Ze willen gewoon weten hoe het werkt inde praktijk.” MKB Cursus & Training is watdat betreft een echte insider. “We komenvoort uit MKB-Nederland – een echte George Bel: “Cursusdeelnemers hebben geen behoefte aanwerkgeverscultuur – en zijn hun partner theoretisch gezwets” (foto Jur Engelchor)voor bedrijfsopleidingen. We kennen hetstereotype beeld van de ondernemer: hij ofzij wordt geacht een duizendpoot te zijn, Klanten aan het woord... adviseerde mij om dat bij MKB Cursus & Trainingmaar kan simpelweg niet alles.” te doen. Daar heb ik geen spijt van. De dag was Welke voordelen biedt MKB Cursus & Training u perfect verzorgd, alle communicatie verliep primaIn de modder nog meer? Klanten vertellen over hun bevindingen en de trainer was zeer professioneel.”De trainers van MKB Cursus & Training staan met het landelijk opererende cursus- en trainings-dan ook, om met Bel te spreken, “met beide bureau. Khalid Achaaboune, medewerker NEBObenen in de modder.” De directeur legt uit. Cursus: Klantgericht verkopen“Onze cursussen en trainingen zijn geënt op René Slagmolen, directeur Twilmij “Wij hebben met twintig collega’s twee keer tweehet principe ‘learning by doing’: de theorie Cursus: Effectief leidinggeven avonden mogen luisteren naar een zeer kundigewordt direct in de praktijk toegepast. Deel- “Twee jaar geleden hebben we binnen ons bedrijf trainer. Voordat we met de cursus begonnen, wasnemers oefenen in rollenspellen of bootsen een managementteam gevormd. Met de vijf hij al verschillende keren bij ons geweest om depraktijksituaties na. Op deze manier leren managers volgen we nu de in-company training, actuele situatie binnen ons bedrijf te bespreken.deelnemers heel concreet, gewoon door omdat we allen afzonderlijk met bepaalde vragen Daar sprong hij tijdens de training voortreffelijkte oefenen. Dat vergroot de effectiviteit en situaties zaten. Die konden we vooraf voorleggen op in. Het sloot perfect aan op de praktijk zoals wijvan onze trainingen en cursussen enorm. aan de trainer. Ze heeft ons gevraagd wat we willen die kennen. Veel medewerkers hebben de cursusRelevant is het dan wel dat de trainer de leren, welke vragen er leven en waar we tegenaan echt ervaren als een opfrismoment. Je bent al jarenpraktijk vanbinnen en vanbuiten kent. Op lopen. Tijdens de cursus gaat ze heel specifiek op verkoper, maar ben je je wel bewust van hoe je hetdat criterium selecteren wij onze trainers.” onze situatie in. En dat schiet merkbaar wortel doet? Als een klant komt, heeft hij een probleem op de werkvloer. We voeren op het moment en daarvoor zoekt hij bij jou een oplossing. Ont-Altijd dichtbij bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Tijdens de vang een klant dus altijd met open armen en toonPlezierige bijkomstigheid is dat een training training krijgen we veel praktische tips over hoe interesse, benadrukte de trainer. Onze verkopersof cursus van MKB Cursus & Training altijd we dat het best kunnen aanpakken. Zeer leerzaam zijn hier daadwerkelijk mee aan de slag gegaan.”om de hoek wordt georganiseerd. Op tal en praktisch toepasbaar!”van locaties in het land vinden de sessies Michel van den Berg, interieuradviseurplaats. “Het is jammer als je in een sessie Jacques Ravoo, general manager bij Van Waay Interieurs in Benthuizenvan drie bijeenkomsten onverhoopt een Parkhotel Den Haag Cursus: Time managementkeer absent bent. Gelukkig wordt diezelfde Cursus: Financiële basiskennis “Tijdens deze cursus heb ik heel duidelijk geleerdbijeenkomst drie weken later een paar “Heel duidelijk werd in deze cursus uitgelegd wat prioriteiten te stellen. Regelmatig word ik van dekilometer verderop weer georganiseerd. het verschil is tussen de balans en de winst- en werkvloer gehaald, omdat klanten op elk wille-Dat is een van de voordelen van een grote verliesrekening. Voor veel van onze medewerkers keurig moment binnen kunnen komen. Dat isorganisatie.” was dat echt een eyeopener. Ook hadden we veel niet goed voor je concentratie. Dankzij de cursus aan de uitleg over de kasstromen binnen je bedrijf. heb ik leren tijdschrijven. Ik houd per activiteit Het hoofd van onze technische dienst doet jaarlijks bij hoe lang ik ermee bezig en ik noteer de reden MKB Cursus & Training een heel aantal dure investeringen. Hoe ga je daar van onderbrekingen. Op die manier maak ik voor Bezuidenhoutseweg 12 mee om? We kregen veel nuttige en praktische mezelf inzichtelijk hoe ik het meest praktisch mijn 2594 AV Den Haag informatie. Lang geleden heb ik een dergelijke trai- dag kan inplannen. Daardoor kan ik ook duidelijk T 015 - 219 13 90 ning al eens gevolgd, maar ik wilde alles weer even aangeven: dan en dan kan ik een afspraak met u www.mkbct.nl ophalen. De eigenaar van Parkhotel Den Haag maken. Ik wil namelijk kwaliteit blijven leveren.” het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Ministerie van EL&I / Cartoon: Marco Magielse Ondernemers innoverenwegens kansen, niet om subsidiesDe (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, maar besparingen alleen krijgen een sputterende economie niet in een hogere versnelling.De BV Nederland zal zich met betere en efficiënter tot stand gekomen producten internationaal moeten onderscheiden. Daarvoor isinnovatie broodnodig. Uitgerekend nu moet het departement van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) zijn bijdrageleveren aan de bezuinigingen blijkt ook nog eens dat het subsidiëren van innovatie veel minder effectief is dan werd aangenomen.Minister Maxime Verhagen staat dus voor een dubbele uitdaging: met beperkte financiële middelen meer innovatie-rendementgenereren. Of eigenlijk een drievoudige: er ook nog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft van de nieuwe regelingen. het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. O nder de opeenvolgende kabinetten voor zijn groeiplannen. Het uitgangspunt Losse schroeven? Balkenende werd innovatie tot een van de lening is dat deze pas weer wordt De economen onder die onderzoekers voor- van de speerpunten van het econo- terugbetaald wanneer de investering tot spellen hernieuwde economische tegenwindmisch beleid uitgeroepen. De bedragen die winst leidt. Op die manier kunnen veel voor 2012. Den Haag heeft al extra om-de overheid uittrok om innovatie te steunen meer MKB-ers profiteren van het fonds buigingen aangekondigd om de verwachtezijn daardoor de voorbije acht jaar ongeveer dan wanneer je hen subsidies zou geven.” tegenvallers in de begroting te compenseren.verdubbeld. De effectiviteit van die subsidies Hoe groot is de kans dat de beloofde belasting-is het afgelopen jaar echter onder een Verzilveren van kansen voordelen van Verhagens ministerie daardoorvergrootglas gelegd en in twijfel getrokken. Maxime Verhagen gelooft ook in een op losse schroeven komen te staan? En watDat laatste gebeurde in de slipstream van stimulering die meer omvat dan enkel het behelzen ze eigenlijk precies?een algehele onzekerheid over het precieze overschrijven van geldbedragen van de ene “Bij economische tegenwind is het des tenut van overheidssubsidies, een gevoel dat rekening naar de andere. De focus op kans- belangrijker dat we ondernemers de ruimtewerd bevestigd door de uitkomsten van een rijke sectoren is één verandering, een andere geven en belemmeringen wegnemen,”onderzoek van de Algemene Rekenkamer. is meer samenspraak met het bedrijfsleven aldus de minister. “Dat geldt zeker ook voorDe discussie deed overigens denken aan het en de kennisinstellingen; weer een andere MKB’ers. Ondernemers vormen immers deeeuwige gehakketak over de vraag of het is een verschuiving van specifieke subsidies ruggengraat van onze economie. Zij leverenglas nu half vol of half leeg was. Wie naar naar generieke lastenverlichting. Speelt de banen en inkomsten op die we zekerde droge cijfers kijkt moet toegeven dat die hier trouwens ook het verlangen naar een in deze tijd goed kunnen gebruiken. Omsubsidies het Nederlandse bedrijfsleven toch kleinere overheid een rol en wellicht al een vernieuwende ondernemers de wind in deergens gebracht hebben. Het percentage vroeg vermoeden dat er aan de effectiviteit zeilen te geven krijgen zij belastingkorting.innovatieve bedrijven was in 2009 gedaald van subsidies gesleuteld moest worden? Wie investeert in nieuwe apparatuur voornaar 35% . De piek van 2002 lag echter “Vernieuwing en economische groei komen het maken van vernieuwende producten kanmaar twee procent hoger. In 2011 stond niet uit Den Haag maar van alle onderne- bijvoorbeeld rekenen op een korting vanNederland nog steeds niet in de top vijf van mers die Nederland rijk is,” antwoordt de tien procent. In 2015 loopt deze op tot eeninnovatieve landen. Inderdaad, maar in de minister. “Daarom heb ik bij de start van dit totaal van vijfhonderd miljoen euro. Na 2012Global Competitevness Index van het World kabinet meteen gezegd dat ondernemers zullen de belastingvoordelen dus niet kleinerEconomic Forum zijn ‘we’ wel gestegen van en onderzoekers zelf aan het stuur van het worden maar groter.”de achtste naar de zevende plaats. bedrijvenbeleid moeten zitten. Tegelijkertijd moeten we inderdaad constateren dat de in- De BV Nederland kan zich niet veroorlovenFonds voor vernieuwende ondernemers novatiesubsidies van de afgelopen jaren niet te wachten tot de economische crisis op eenKortom, Nederland innoveert wel degelijk, het gewenste effect hebben gehad. Ik denk miraculeuze manier vanzelf overgaat, ze zalen dus is dit een tijd om gas te geven en niet dan ook dat ondernemers niet innoveren zich vooral uit de recessie moeten innoveren.om op de rem te gaan staan. Het Ministerie vanwege subsidies maar omdat ze kansen Dan is het goed te weten dat Den Haag datvan EL&I trekt daarom € 1,5 miljard uit voor zien, en ik vind dat de overheid onderne- proces optimaal tracht te ondersteunen doorhet steunen van een negental topsectoren, mers moet ondersteunen bij het verzilveren elke subsidie-euro een zo hoog mogelijksectoren waarin Nederland al bewezen heeft van die kansen, in plaats van het gieteren rendement te geven en de ondernemerinnovatief en internationaal concurrerend met subsidies. Daarom maken we simpele een maximale controle over zijn eigente zijn, zoals de agro-food, de logistiek, en regelingen waarvan alle ondernemers innovatieproject. In feite heeft het Ministeriede energiesector. Maar elke topsector kent kunnen profiteren. Zo krijgen vernieuwende van Economische Zaken, Landbouw &zijn topspelers. Hoe voorkomt EL&I dat de ondernemers belastingkorting en zorgen Innovatie eerst zelf geïnnoveerd omanderhalf miljard vooral bij projecten van we voor minder regeldruk vanuit de over- vervolgens anderen in staat te stellen beterhet grootbedrijf terecht komt in plaats van heid. En dat alles bovenop die anderhalf te innoveren. Misschien telt zo’n feit ookbij de start ups en kleinere spelers die niet miljard euro voor vernieuwende plannen die mee, de volgende keer dat het Worldzelden het meest vernieuwend zijn? ondernemers en onderzoekers samen met Economic Forum beslist welke vijf landen tot“De topsectoren zijn diegene die voor de de overheid maken,” de meest innovatieve ter wereld behoren.Nederlandse economie het belangrijkst zijn,”zegt minister Verhagen. “En juist in dezesectoren zijn veel kleine en middelgroteondernemers actief die er voor zorgen datons land vooroploopt met het ontwikkelenen toepassen van vernieuwde producten endiensten. Die ondernemers zijn dus ook vangroot belang voor de concurrentiepositievan onze economie en zorgen voor nieuwebanen en inkomsten. Om innovatie te stimu-leren zorgen we ervoor dat hun bedrijvenmakkelijker financiering kunnen krijgenvoor risicovolle projecten om innovatieveproducten te ontwikkelen. Hiervoor komteen fonds voor vernieuwende ondernemers,het Innovatiefonds MKB+. Dit fonds zal in2015 vijfhonderd miljoen euro bedragen enkomt bovenop de anderhalf miljard die istoegezegd voor de topsectoren. Hier profi-teert met name het midden- en kleinbedrijfvan, omdat het vooral ook het MKB is datmoeite heeft financiering te blijven vinden het ONDERNEMERS BELANG

×