Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine Het Ondernemersbelang Oss Bernheze 0312

714 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Oss Bernheze 0312

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Oss Bernheze 0312

 1. 1. NR. 3 2012 OSS, BERNHEZE E.O. B E L A N GSolidwood Projects:Sterk induurzaammaatwerkVan Soest & Partners maakt “Meteen naar de rechter Specialist in blikjes Van ‘Wimbledon op straat’ totsuccesvolle ondernemers stappen is een zwaktebod” gesubsidieerde studiebeurzen••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS BELANG
 2. 2. het ONDERNEMERSCOLOFONHet Ondernemersbelang B E L A N G Inhoud VAN SOEST & PARTNERS MAAKT VAN U EEN SUCCESVOLLE ONDERNEMEROss, Bernheze e.o. verschijnt De ongeveer vijftien medewerkers van Van Soest & Partners, gevestigd invijf keer per jaar. Heeswijk-Dinther en Geffen, hebben het er druk mee. “Wij doen ons werk graag en goed, houden de kwaliteit hoog en omringen onze klanten in een informeleDerde jaargang, nummer 3, 2012 sfeer met de grootst mogelijke zorg. Dat vinden wij heel vanzelfsprekend”, steltOPLAGE Frank Hanegraaf. Samen met Chris-Stan van Daal leidt hij Van Soest & Partners,4.000 exemplaren specialisten in accountancy en belastingen.COVERFOTOAndré en Oana Bloem 06van Solidwood ProjectsFotografie: Edwin StofferUITGEVER STERK IN DUURZAAM MAATWERK!Jelte Hut Poorten, overkappingen, banken in de openbare ruimte, meubels voor outdoorNovema Uitgevers bv living en binnenmeubels; Solidwood Projects in Oss maakt ze allemaal.Postbus 30 Van het allerbeste hardhout. Duurzame producten met een eigen karakter,9860 AA Grootegast want hout leeft! Oana en André Bloem zijn er al 25 jaar aan verknocht. “Hout isWeegbree 1 eerlijk, warm. Met hout maak je sfeer. Elk houten meubel, poort of overkapping9861 ES Grootegast is anders, heeft zijn eigen uitstraling en tint”, zo verwoordt André Bloem hunT 0594 - 51 03 03 voorkeur.F 0594 - 61 18 63info@novema.nlwww.novema.nl 08EINDREDACTIEJørg van Caulil “METEEN NAAR DE RECHTER STAPPEN IS EEN ZWAKTEBOD”j.vancaulil@novema.nl Emoties kunnen in een familiebedrijf hoog oplopen. Zaken die helemaal niets met het bedrijf te maken hebben, krijgen hierdoor toch een bepalende rol. InBLADMANAGER dit soort gevallen meteen op hoge poten naar de rechter stappen heeft weinigNovema HelmondBas Giling zin, zegt mr. Freek van Amstel van Van Ewijk advocaten mediators. “Wij onder-T 0492 – 820 157 zoeken liever wat er werkelijk aan de hand is om zo tot een constructieveb.giling@novema.nl oplossing te komen.”VORMGEVINGSprog strategie + communicatie, 11SneekDRUKScholma Druk, Bedum NAAST TRANSPORT EN OPSLAG VAN GLAS NU OOK SPECIALIST IN BLIKJES Een leidende rol spelen op het gebied van volumetransport van verpakkings-AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE: materialen. Dit was de visie die Den Hartog en Bikker vanaf de start van hunBlinkfotografie bedrijf in 1931 had en die uiteindelijk uitkwam. Met inmiddels drie zuster-Tekstbureau Boot ondernemingen en meerdere vestigingen in onder andere Bergen op Zoom,Jur Engelchor Oss en ’s-Hertogenbosch groeide het bedrijf uit tot een groot familiebedrijf.Jerry Helmers In dit artikel spreken we over de activiteiten bij Bikker Logistics B.V. in Oss, deSandra Kagie jongste zusteronderneming binnen de Hartog en Bikker Groep, die vorig jaarJeroen KuypersHuub LuijtenMarco Magielse 18 september werd opgestart.Henk Roede (strip)Wendy van SchieEdwin StofferFrank ThooftAndré VermeulenADRESWIJZIGINGEN Dirk Zeur - de directeur Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nlAdreswijzigingen, verandering van In het kader van de bezuinigingen Dat scheelt Maar wat O, ik heb alcontactpersoon of afmeldingen kunt u heb ik, voor op het kantoor, deze ons heel veel moet er wat klaar gezet!per mail doorgeven aan Tiny Klunder, allesbrander gekocht! gas! dan in?t.klunder@novema.nl.Vermeld ook de editie, dievindt u bovenaan in het colofon.Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemming van deuitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deinhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 3. 3. Column Verjaardagscadeau■ En verder04 Nieuws Nederland is een van de weinige landen, zo niet het enige, waar acquisitie- en advertentiefraude op grote schaal14 Nieuw EDC voor logistiek dienstverlener op Vorstengrafdonk voorkomt. Georganiseerde groepen oplichters bellen of17 Hoe verder na het kabinet Rutte? mailen met bedrijven en instellingen om (nep-)advertenties te verkopen, naamsvermeldingen in niet-bestaande gidsen22 Alles in huis voor elke magazijninrichting of websites te slijten of spookfacturen te versturen voor niet-verleende diensten. Het is goed mogelijk dat u zelf ooit bent benaderd met een aanbod of voor een abonnementsverlenging; misschien heeft u wel een spookfactuur in uw postbus gevonden. Mogelijk bent u er zelfs in getrapt. En bent u zó kwaad geworden, dat u aangifte heeft gedaan bij de politie. Daar heeft u dan waarschijnlijk te horen gekregen dat men helaas weinig of niets voor u kan doen. Het fenomeen acquisitiefraude bestaat al in Nederland sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. In de vorige eeuw nam het een grote vlucht toen de fax zijn intrede deed. Dat inmid- dels al weer bijna verdwenen apparaat maakte het kinderlijk eenvoudig om een argeloze medewerker van de afdeling debiteuren/crediteuren een nepnota te laten betalen. Eén van de gedupeerde ondernemers richtte in 1995 het bureau Eerlijk Zaken Doen op om een vuist te kunnen maken tegen de oplichters. Zeven jaar later ging het initiatief■ In het hartkatern failliet wegens gebrek aan steun uit het bedrijfsleven en de overheid. Een idealistische dame met een achtergrond in deVan ‘Wimbledon op straat’ tot bankwereld nam de failliete boedel over en stortte zich volgesubsidieerde studiebeurzen passie op de bestrijding van de fraudeurs.Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke Zij boekte meer succes dan haar voorganger. Langzaamsportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte maar zeker begon haar geluid door te dringen bij organi-of sympathie dan strategie. Ondernemers kunnen saties van werkgevers en inmiddels wordt haar stichtingechter een groter rendement uit hun betrokken- financieel gesteund door enkele duizenden donateurs uitheid bij de sport halen door bewuster tesponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard Krajicek het midden- en kleinbedrijf. Maar de gewraakte oplichtingFoundation te steunen. Het Ondernemersbelang vindt nog elke dag plaats. Volgens een ruwe schatting vansprak met Richard Krajicek naar aanleiding van haar Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) harken de herenhet vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. 400 miljoen euro op jaarbasis binnen. In april boekte SAF z’n voorlopig grootste succes. Het CDA en de SP in de Tweede Kamer brachten plannen naar buiten- Zorgeloos ondernemen met de MasterCard Business voor wetgeving tegen acquisitiefraude. Oplichting is- Mupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor weliswaar strafbaar, maar de wijze waarop de heren u van steeds meer bedrijven uw geld afhelpen is vaak zo gehaaid, dat de rechter er weinig mee kan. In België en Oostenrijk bestaan al wetten tegen Tweede Women’s Conference Europe nep-acquisiteurs waardoor het verschijnsel daar de kop is op 30 november in Den Haag ingedrukt. Wat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in Als de twee fracties een meerderheid voor hun plannen Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van vinden, en die kans is groot, komt er op acquisitiefraude de (feitelijke!) constatering dat slechts 6% van de topposities in Nederland gevangenisstraf te staan en geldboetes die in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? kunnen oplopen tot 450.000 euro. In 2013 bestaat SAF tien Nederland was toch uitgeëmancipeerd? Het antwoord op jaar. Het zou de kroon op het werk zijn als het Binnenhof al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. volgend jaar een wet als verjaardagscadeau kan geven. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW is initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG 03
 4. 4. NieuwsMinder regels in Oss voor ondernemers Eerste E-bike voor werknemers Van Drieldie vanuit huis werken Wethouder Jan van Loon de aan deze actie. Deelname kost deDe gemeente Oss heeft het beleid de activiteit voor de woonomgeving eerste E-bike aan de werknemers organisaties niets. ‘Probeer eenvoor aan huis gebonden activiteiten met zich meebrengt. Denk aan het van Vervoersservice Van Driel. De E-bike’ loopt tot en met oktober 2012aangepast. Dat betekent dat mensen aantal bezette parkeerplaatsen, werknemers nemen deel aan het en van april tot en met oktober 2013.meer mogelijkheden krijgen om geluidsoverlast en milieuhinder. project ‘Probeer een E-bike’ datvanuit thuis te werken. Veel beroepen Reden voor de aanpassing van het projectbureau N329 is gestart. De N329 Weg van de Toekomst krijgtkunnen door deze aanpassing zonder beleid is dat steeds meer mensen hun Vervoersservice van Driel is de steeds meer vorm. De werkzaam-vergunning worden uitgeoefend, beroep thuis uitoefenen. Niet alleen eerste werkgever die aan het project heden leiden soms tot afsluitingenals het oppervlak niet groter is dan huisartsen of fysiotherapeuten, maar ‘Probeer een E-bike’ meedoet. Meer en omleidingen. De gemeente Oss35 m2. Voor een aantal is echter wél ook kappers, schoonheidsspecialisten dan tien van zijn medewerkers pro- wil samen met de aannemer eneen vergunning nodig. Voor een of taxibedrijven. In het coalitie- beren een elektrische fiets uit voor BRAMM de hinder zoveel mogelijklogopedist, een accountant, een bed programma ‘Samenwerken vanuit de woon-werkverkeer. Deelnemende beperken. Voor ruim 60 procent van& breakfast en een ontwerpbureau kracht van Oss’ gaf het college van organisaties ontvangen twee weken alle Osse werknemers is de dagelijkseis geen vergunning nodig. Vooraf B en W al aan meer ruimte te willen lang tien E-bikes. Medewerkers die reisafstand minder dan 15 kilometer.toestemming is wel nodig wanneer bieden aan ondernemerschap in de nu overwegend met de auto reizen Een mooie afstand om af te leggen opiemand cursussen wil geven of een wijk. Als een nieuw bestemmingsplan en 5 tot 20 kilometer van het werk de fiets. Het Projectbureau N329 biedtkinderopvang wil starten. Bij het wordt gemaakt, worden daarin de wonen, kunnen de E-bikes een week Osse werkgevers en hun werknemersverstrekken van een vergunning nieuwe regels over activiteiten aan uitproberen. Zo kunnen van elke dan ook de gelegenheid om te erva-wordt gekeken naar de belasting die huis opgenomen. organisatie twintig medewerkers ren hoe de E-bike werkt in het woon- ontdekken of de E-bike een aantrek- werkverkeer. Kijk voor informatie en ADVERTENTIE kelijk alternatief is voor de auto. Alle aanmelden op werkgevers in Oss mogen meedoen www.n329wegvandetoekomst.nl/e-bike/ Bernhezer Business Event op 6 oktober bij Maas Coating Groep Ondernemend Bernheze kan zich Coating Groep. De organisatie is mede weer opmaken voor het Bernhezer in handen van Walters Total Event, Business Event. Het event vindt plaats gespecialiseerd in het organiseren van op zaterdagavond 6 oktober bij Maas evenementen. Coating Groep in Heesch. Het Bernhezer Business Event is een initiatief van het Hoogtepunt van de avond is de Bernhezer Ondernemers Platform en bekendmaking van de Ondernemer wordt na een jaar van afwezigheid in van het jaar en de Jonge ondernemer nieuwe stijl hervat. Het thema van dit van het jaar. De verkiezing van Onder- jaar is ‘In company’. De bedrijfshal van nemer van het Jaar wordt geleid door Maas Coating Groep in Heesch wordt een commissie waar ook eerdere voor die gelegenheid omgetoverd tot winnaars deel van uitmaken. een schitterende feestlocatie. Half augustus ontvangen alle onder- nemers in Bernheze een uitnodiging. Het belooft een spetterende avond Wie niet kan wachten, kan zich eerder te worden; stijlvol met een laagdrem- al inschrijven via de website pelig karakter. Aandacht voor succes- www.bernhezerbusinessevent.nl. vol ondernemerschap in combinatie Daarnaast worden alle onder- met een swingende after party. Om nemers uitgenodigd om kandidaten volop te feesten en te dansen, uiter- aan te dragen voor de onder- aard op live muziek, in de sfeervolle nemersprijzen. Ook dit gebeurt omgebouwde ruimtes van Maas zowel per post als online.04 het ONDERNEMERS BELANG
 5. 5. Actieplannen voor hergebruik Brabantse stortplaatsen Het Europese SufalNet4EU-project heeft Johan van den Hout. “Dankzij dit project Brabant zes actieplannen opgeleverd profiteren we van elkaars kennis enFietsen naar je werk voor het goede doel voor het hergebruik van stortplaatsen. praktijkervaringen om realistische Het gaat om Bergen op Zoom, waar het plannen te maken voor nieuw gebruik.Steeds meer werknemers laten de klimaatverandering wereldwijd. Door voormalige stort Schelde vesting wordt Bovendien zijn er ook mogelijkhedenauto staan en pakken de fiets, om met de fiets in plaats van met de auto gebruikt voor bedrijven en woning- om ook voor het uitvoeren van die plan-zo deel te nemen aan de campagne naar het werk te gaan wordt minder bouw, Boxmeer (Kater, landschapspark nen weer Europees geld in te zetten.” In‘Fietsen Scoort voor een beter CO2 uitgestoten. Zo komt er minder Boxmeer Waterfront), Cranendonck totaal zijn er vijftien actieplannen voorklimaat’. Kilometers betekenen geld, broeikasgas in de atmosfeer. (Duurzaam Industrieterrein Cranen- het herinrichten van 30 stortplaatsenwant naast individuele deelnemers donk), Cuijk (Padbroek, schoolplein in en zo’n 500 hectare voor openbaardoen bedrijven en instellingen mee De campagne blijft zich actief verder woonwijk), Schijndel (Vlagheide, golf- park, sportterrein, golfbaan, open luchten sponsoren de gefietste kilometers ontwikkelen. Zo is recent de ver- baan) en de regio Eindhoven (Gulber- theater, hondenopvang, bedrijven,van werknemers. Fietsen Scoort nieuwde website gelanceerd, gen, golf- en skibaan). “Overal in Europa zonne- en windenergie, telen vanbestaat al twintig jaar, maar biedt www.fietsenscoort.nl, met groter zitten we met voormalige vuilstortplaat- biomassa, herbebossing en landschapfietsers en geïnteresseerden nu een gebruiksgemak en een duidelijk sen in onze maag”, zegt gedeputeerde opgeleverd.primeur: door een stem uit te brengen overzicht van behaalde resultatenkan iedereen meebepalen welke per bijvoorbeeld fietser, regio ofvan de genomineerde kleinschalige deelnemende organisatie. Op de Creatieve ondernemers gezochtontwikkelingsprojecten 3000 euro website worden vijftien genomi-ontvangen. ‘Fietsen Scoort voor neerde ontwikkelingsprojecten, van Het Platform Beekdal de Aa heeft kiezen de dan aanwezige onder-een beter klimaat’ is een landelijke kleinschalige vrijwilligersorganisaties, tijdens een inspirerende bijeenkomst nemers zelf het winnende idee.campagne die het fietsen naar het gepresenteerd. Fietsers bepalen dus voor ondernemers de verkiezing Uw idee mag zeer fantasierijk enwerk stimuleert. Fietsen draagt bij aan zelf waar hun bijeen gefietste spon- ‘Beleef Beekdal de Aa’ uitgeroepen. complex zijn, een vrij simpele maarCO2 reductie en het tegengaan van sorgeld heen gaat. Ondernemers met het beste idee om unieke samenwerking kan echter consumenten op een unieke manier ook. U moet de mensen op 8 oktober het Beekdal de Aa te laten beleven overtuigen. Heeft u een idee en wiltGratis vacaturebank voor vinden hoogopgeleide winnen een geldprijs en krijgen u deelnemen aan deze verkiezing,stagiaires en starters natuurlijk enige publiciteit. Op dan kunt u op www.bernheze.org de 8 oktober vindt de daadwerkelijke spelregels lezen en een inschrijvings-Sinds kort bestaat er een unieke van de gewenste kandidaten. Komt u verkiezing plaats. Op deze avond formulier downloaden.vacaturewebsite: eerstewerkgever.nl. er niet aan toe om zelf enthousiaste,Een website speciaal voor het vinden gemotiveerde starters te werven, ADVERTENTIEvan uw hoogopgeleide stagiaires, dan kan het recruitmentteam vanafstudeerders en starters. Wat maakt EersteWerkgever.nl u tegen lageEersteWerkgever.nl zo bijzonder? kosten helpen bij het vinden vanAllereerst is het voor u, hr deskundige uw geschikte kandidaten.of recruiter, helemaal gratis. U maakt EersteWerkgever.nl, de vacature-eenvoudig een kort bedrijfsprofiel en website waar u hoogopgeleideplaatst uw vacatures online. Dankzij stagiaires, afstudeerders en startersde specialistische positie, weten zult vinden.hoogopgeleide talenten de wegnaar uw vacatures snel te vinden.Bovendien is EersteWerkgever.nl demeest aangeraden vacaturebank dooronderwijsinstellingen en studiever-enigingen, wat u helpt bij het vindenBijna een op de vijf werknemers is een flexwerkerWerknemers hebben steeds vaker een 7 procent van de werknemers, tegenflexibele arbeidsrelatie. Tussen 2001 en 4 procent in 2001. Ook het aandeel2011 groeide het aandeel flexwerkers oproepkrachten groeide tot 3 procentvan 13 naar 18 procent. Dat blijkt in 2011. Het aandeel uitzendkrachtenuit cijfers van het Centraal Bureau is echter redelijk stabiel gebleven envoor de Statistiek. In tien jaar is het lag zowel in 2001 als 2011 rond deaandeel flexwerkers met bijna de helft 3 procent. Vooral onder jongeren istoegenomen. Van de ruim 6,3 miljoen het aandeel flexwerkers sterk toe-werknemers in 2011 met een baan genomen. In 2001 had 35 procent vanvoor minimaal twaalf uur per week had de 15- tot 25-jarige werknemers een18 procent een flexibele arbeidsrelatie. flexibele arbeidsrelatie. In 2011 was ditIn 2001 bedroeg het aandeel flexwer- opgelopen tot 52 procent. Ook in dekers nog 13 procent. De toename komt leeftijdsgroep tussen 25 en 35 jaar namvooral door het aandeel werknemers het aandeel flexwerkers toe. Jongeremet een tijdelijk contract met uitzicht werknemers zijn in 2011 vooral vakerop een vast dienstverband en vaste dan voorheen aan het werk als www.benbautoschadeherstel.nluren. In 2011 ging het om bijna oproepkracht. het ONDERNEMERS BELANG 05
 6. 6. Bedrijfsreportage Specialisten in accountancy en belastingen Van Soest & Partners maakt van De ongeveer vijftien medewer- Chris-Stan van Daal en Frank Hanegraaf kers van Van Soest & Partners, gevestigd in Heeswijk-Dinther en Geffen, hebben het er druk mee. “Wij doen ons werk graag en goed, houden de kwaliteit hoog en omringen onze klanten in een informele sfeer met de grootst mogelijke zorg. Dat vinden wij heel vanzelfsprekend”, stelt Frank Hanegraaf. Samen met Chris-Stan van Daal leidt hij Van Soest & Partners, specialisten in accountancy en belastingen.06 het ONDERNEMERS BELANG
 7. 7. u een succesvolle ondernemer F rank Hanegraaf: “De medewerkers van Scherpe tarieven Het team van Van Soest & Partners Van Soest & Partners verzorgen alle Op kantoor wordt gewerkt met vaste werk- mogelijke administratieve zaken voor programma’s met een heldere structuur. Het onze klanten, met jarenlange ervaring en ver- Unit4-softwarepakket leest alle gegevens direct stand van zaken in vrijwel alle branches. in uit de financiële administratie van de klant. De werkzaamheden lopen uiteen van periodieke Een snelle en kostenbesparende methode, controles, ondersteuning en advies tot het uitvoe- waarbij fouten bij het overnemen van ren van de volledige administratie. Iedere klant gegevens definitief tot het verleden behoren. kan erop vertrouwen dat Van Soest & Partners alle Verder houdt Van Soest & Partners zichzelf zaken met betrekking tot accountancy, salaris- scherp door constant nieuwe kennis te verwer- administratie en financiële administraties keurig ven. Zo is er regelmatig contact met externe afhandelt. Dit alles met het streven naar het deskundigen en wordt er alles aan gedaan om hoogste rendement en verricht tegen scherpe onze kennis up-to-date te houden en waar uurtarieven.” mogelijk te verbeteren. Alle medewerkers volgen jaarlijks cursussen en opleidingen die Van Soest & Partners is daarnaast volledig thuis in aansluiten op hun niveau. “Mocht specialis- alle zaken die verband houden met de oprichting tische kennis benodigd zijn die wij niet in huis van B.V.’s, het uitvoeren van fusies, overnames en hebben, dan hebben wij op elk vakgebied herstructureringen. Ook starters zijn bij Van Soest uitstekende relaties waar wij met uw vragen & Partners op het juiste adres. “Startende onder- terecht kunnen. Onze externe relaties brengen nemers kunnen wij informeren, begeleiden en op basis van de bestede uren hun onkosten Personeelsadvisering en salarisadministraties adviseren. Zo worden de toekomstverwachtingen in rekening. Door deze opzet worden de Van Soest & Partners zorgt ook voor de van hun bedrijf veelal zorgvuldig in kaart overheadkosten binnen Van Soest & Partners afhandeling van alle zaken die voorkomen op gebracht door middel van prognoses en beperkt en is het mogelijk om de tarieven laag het gebied van het voeren van salaris/loon- financiële planningen”, licht Hanegraaf toe. te houden”, aldus Van Daal. administraties wanneer u personeel in dienst heeft of gaat nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld Vertrouwen Kracht en kwaliteit aan het verzorgen van salarisverwerkingen, Van Soest & Partners bestaat al meer dan veertig De kracht en kwaliteit van het kantoor wordt loonaangiften, ziektemeldingen, etc. Daarnaast jaar. Chris-Stan van Daal: “De deur staat altijd gegarandeerd door het lidmaatschap bij het is Van Soest & Partners in staat alle advies- open voor iedereen met vragen over administra- SRA (Samenwerkende Registeraccountants en trajecten met betrekking tot salarisadministratie tieve of belastingtechnische zaken. Zo houden wij Accountants-Administratieconsulenten). Deze voor u te verzorgen. Zoals het opstellen van de lijnen kort, is sprake van informeel contact met organisatie legt de ongeveer 400 aangesloten arbeidsovereenkomsten, het assisteren bij klanten en kan in samenspraak met de klant snel accountantskantoren hoge kwaliteitsnormen op. aanname en/of ontslag van personeel, het ingespeeld worden op allerlei (advies)vraagstuk- ondersteunen in het personeelsbeleid, etc. ken. Tevens staan wij desgewenst snel bij de Het SRA toetst professionaliteit en effectiviteit klant op de stoep en hebben alle klanten een vast van de kantoren met een uitgebreid review- en Mocht uw interesse gewekt zijn, twijfel dan niet aanspreekpunt voor al hun vraagstukken.” kwaliteitsborgingssysteem. Ter ondersteuning en bel of mail Van Soest & Partners voor het Naast het persoonlijke contact en klanten- zijn er checklists en uitgebreide opleiding- maken van een vrijblijvende afspraak. bezoek houdt Van Soest & Partners ook contact sprogramma’s. Op verzoek verleent het SRA met alle klanten via digitale nieuwsbrieven en ook vaktechnische ondersteuning aan de Van Soest & Partners informatieavonden. aangesloten kantoren. accountants en adviseurs Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-dinther Nieuwsbrief en website met actueel nieuws T 0413 – 29 31 92 Naast het persoonlijke contact en klantenbezoek houdt Van Soest & Partners ook schriftelijk c.q. F 0413 – 29 35 20 elektronisch contact met alle klanten. Om onze klanten goed geïnformeerd te houden, geven we maandelijks een nieuwsbrief uit en aan het eind van ieder jaar een eindejaarsnieuwsbrief. Daarin Van Soest & Partners wijzen we op belangrijke punten waar zij rekening mee moeten houden of juist hun voordeel mee accountants en adviseurs kunnen doen. Onderwerpen in de nieuwsbrieven hebben onder meer betrekking op fiscale en Dorpstraat 43 sociale zaken, startende ondernemers en subsidiemogelijkheden. Van Soest & Partners heeft 5386 AL Geffen uiteraard ook een eigen website waarop iedere dag actueel nieuws staat. Daarnaast kunt u op T 073 – 532 55 22 deze site ook informatie over het bedrijf en andere aspecten vinden. Wij nodigen u uit om een kijkje F 073 – 532 55 44 te nemen op www.soestacc.com. info@soestacc.com www.soestacc.com het ONDERNEMERS BELANG 07
 8. 8. Bedrijfsreportage Tekst: Huub Luijten | Fotografie: Edwin Stoffer Solidwood Projects Sterk in duurzaam Poorten, overkappingen, banken in de openbare ruimte, meubels voor outdoor living en binnenmeubels; Solidwood Projects in Oss maakt ze allemaal. Van het allerbeste hardhout. Duurzame producten met een eigen karakter, want hout leeft! H out. Oana en André Bloem zijn er meubels gebruiken we houtsoorten uit willen geven, bij bedrijven vaak de huisstijl- al 25 jaar aan verknocht. “Hout is Europa en de Verenigde Staten: eiken-, kleur. Geen probleem, we kunnen liefst eerlijk, warm. Met hout maak je kersen- en notenhout.” 25 kleuren maken, allemaal met trans- sfeer. Elk houten meubel, poort of overkap- parante tweecomponenten lakken in ping is anders, heeft zijn eigen uitstraling De strikte scheiding in buiten- en combinatie met kleurbeitsen. En na het en tint”, zo verwoordt André Bloem hun binnensoorten die Solidwood Projects lakken zijn de meubels gegarandeerd voorkeur. “Het is heel anders dan kunststof. maakt heeft alles van doen met de onderhoudsvrij. Een transparante olie Bovendien is hout prachtig materiaal om specifieke eigenschappen van het hout. afwerking is ook mogelijk.” mee te werken.” André Bloem: “Afrormosia en Padoek is echt buitenhout. Pas je dit binnen toe, dan Met buitenhout is dat anders. Ook dit heeft Als ze het over hout hebben, bedoelen gaat het onherroepelijk scheuren. Eiken- voor de duurzaamheid geen enkel onder- Oana en André ‘echt massief’ hout: en dat is hout is typisch binnenhout, gebruikt je houd nodig. “Het hout vergrijst enkel. Ga je natuurlijk hardhout. In combinatie met RVS het buiten, dan scheurt het. Vroeger werd buitenhout toch oliën, lakken of schilderen, elementen. Waaiboomhout is inferieur, niet eiken – weliswaar behandeld – ook buiten dan moet je het ook blijven doen.” geschikt voor hoogwaardige toepassingen gebruikt, tegenwoordig niet meer. Binnen- want het ‘werkt’ en is te zacht. hout moet je ook op een vochtpercentage Eigen werkplaats drogen, buitenhout buiten. Anders gaat Soliwood Projects beschikt over een eigen Duurzaamheidsklasse 1 het mis.” werkplaats van 1400 vierkante meter. Gevraagd naar welke houtsoorten geschikt Het machinepark voor de bewerking zijn voor de toepassingen van Solidwood, Onderhoudsvrij van het hout is state of the art en com- noemt Oana het Zuid Afrikaanse Afrormosia “Klanten denken vaak dat hardhout bewer- putergestuurd. “Ons werk lijkt daardoor en Padoek en het uit Brazilië afkomstige kelijk is en steeds behandeld moet worden gemakkelijk, maar niets is minder waar”, Jatoba. “Deze exotische hardhoutsoorten met olie of lak”, vertelt Oana Bloem. “Voor beklemtoont André Bloem. “Alleen een zijn superieur voor buitengebruik. Elke de duurzaamheid van het hout is echter ervaren vakman haalt het beste uit de hardhoutsoort die we verwerken heeft geen enkele behandeling nodig! Voor bin- machine. Je moet op elk moment goed duurzaamheidklasse 1, dat is de hoogste nenmeubels vinden klanten een finishing weten wat je aan het doen bent.” waardering, en is leverbaar met FSC vaak fijn. Dat kan te maken hebben met keurmerk. Voor het maken van binnen- de uitstraling die ze aan hun meubels mee Hardhout behandelen met lak is een08 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. “Elk houten meubel, poort of overkapping is anders, heeft zijn eigen uitstraling en tint.”maatwerk! installeren of afhangen wordt ook gebruik Alles is maatwerk gemaakt van rvs elementen in de gewenste Solidwood Projects is geen winkel en houdt geen voorraad. Alles is maatwerk en wordt kleur. in opdracht vervaardigd. Wel is er een showroom met kwaliteitsmodellen. “Bij het verstrekken van een opdracht spreken wij met de klant de levertermijn af”, aldus André André Bloem schetst een voorbeeld:”Een Bloem. Als absolute vakmensen in hout gaat het team geen enkele uitdaging uit de poort kun je op verschillende manieren in weg. Bent u benieuwd wat Solidwood Projects voor uw organisatie kan betekenen? elkaar zetten en ophangen. Afhankelijk van Neem dan vrijblijvend contact op, of bezoek de website. de bouw (met spijlen of dicht), de breedte en de hoogte (gewicht!) bepalen we hoe de ophangconstructie van de twee poortdelen moet zijn. Dat luistert nauw, want de poortspecifiek werkje. Solidwood Projects heeft adviseren we over praktische aanpas- dient altijd geolied te functioneren, tot ineen eigen spuiterij voor het aanbrengen van singen. Dat kan gaan over de vorm, de lengte van jaren.”transparante lak. De spuitcabine is stofvrij wijze van funderen of bevestigen. Zoals elken op optimale temperatuur voor het hout. materiaal, kent ook hout zijn beperkingen. “Bij poorten komt er bij de bedieningOok de lak wordt op de juiste warmte Ook kunnen de kosten reden zijn om steeds meer elektronische aansturing tegebracht, zodat deze volkomen egaal op het bijvoorbeeld het ontwerp te versoberen. pas. Elke poort die wij leveren kunnen wehoutoppervlak wordt verdeeld. Wij vinden als vakmensen, dat onze klanten voorzien van geïntegreerde automatise- moeten kunnen vertrouwen op onze ring met CAME motoren, een merk datVertrouwen op expertise expertise wat betreft materialen, fabricage wereldwijd door industrie en particulieren“Iedereen in ons team is meubelmaker, en installatie.” gebruikt wordt. En wilt u weten wie er aanmaar die kennis vormt slechts de basis de poort staat? U kunt bij ons kiezen uitom onze producten te kunnen maken. We Constructie en functie verschillende beveiligings- en videofonie- enleiden daarom zelf onze mensen op”, aldus Afhankelijk van het product en de inten- intercomsystemen. Wij zorgen voor deAndré Bloem. Solidwood Projects fabriceert siviteit in gebruik zijn de fabricage-eisen professionele installatie.”bijna uitsluitend enkelstuks. “Onze klanten anders. Ook dat is maatwerk. Een stoel ofzijn bedrijven, instellingen, gemeenten en een poort wordt intensiever gebruikt, datparticulieren. Als ze bij ons aankloppen wil zeggen er werken andere krachtenhebben ze meestal al een idee van hoe het op in, dan bij een overkapping het geval Solidwood Projectsmoet worden in vorm en uitstraling. Soms is. Materiaal, verwerking, assemblage en Saksenweg 29hebben ze al een uitgewerkte situatie- afwerking op locatie is daarom per product 5349 AX Ossschets. We gaan altijd ter plekke kijken, aangepast. Overigens werkt Solidwood T 0412 691632meten en overleggen met de klant of het Projects bij alle houtproducten met pen info@solidwoodprojects.nlidee uitvoerbaar is. Als dat nodig is en gatverbindingen. Voor het bevestigen, www.solidwoodprojects.nl het ONDERNEMERS BELANG 09
 10. 10. IS POST EEN KOSTEN- POST? Bespaar op uw zakelijke post of mailing, zelfs goedkoper dan uw frankeermachine! En we halen de post gewoon bij u op. Maak kennis met depostBode. www.depostbode.com NIEUW. DE PEUGEOT 208 VANAF € 13.340 Gem. verbr. 208 (afh. van type motor) l/100 km: 3,4-5,8; km/l: 29,4-17,2; CO2: 87-135 gr/km.AUTOMOBIELBEDRIJF VAN HUNNIK B.V.Arnhem-Zuid De Overmaat 31 Tel.: (026) 327 27 77Dodewaard Dalwagen 98 Tel.: (0488) 41 13 37Oss Griekenweg 26 Tel.: (0412) 63 29 33Tiel Simon Stevinstraat 15 Tel.: (0344) 61 22 91Veenendaal Newtonstraat 12 Tel.: (0318) 51 90 63www.vanhunnikautogroep.nlDe genoemde consumentenadviesprijs is op basis van 3-deurs, incl. btw, bpm en bpm-toeslag, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Wijzigingen en fouten voorbehouden.
 11. 11. Tekst: Astrid Potters | Fotografie: Peter van Huijkelom Bedrijfsreportage Emoties kunnen in een familie- bedrijf hoog oplopen. Zaken die helemaal niets met het bedrijf te maken hebben, krijgen hierdoor toch een bepalende rol. In dit soort gevallen meteen op hoge poten naar de rechter stappen heeft weinig zin, zegt mr. Freek van Amstel van Van Ewijk advocaten mediators. “Wij onderzoeken liever wat er werkelijk aan de hand is om zo tot een constructieve oplossing te komen.”Van Ewijk advocaten mediators uit Oss“Meteen naar de rechterstappen is een zwaktebod”D at er advocatenbloed door de aderen Belang van het bedrijf voorop betalingsonmacht te melden aan de fiscus, dan van mr. Freek van Amstel van Van Ewijk Niet alleen naar de juridische kant, maar vooral kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld advocaten mediators stroomt, is meteen ook naar het belang van het bedrijf kijken. bij een faillissement.”duidelijk. Hij durft stelling te nemen, maar weegt Dat is de sterke kant van Van Ewijk advocatenzijn woorden zorgvuldig af. “Er zijn genoeg advo- mediators. Het middelgrote kantoor heeft ruim Verstandige stapcaten die direct naar de rechter stappen. dertig jaar ervaring in de regio Den Bosch en De ondernemer moet vaak een drempel over omDat vinden wij een zwaktebod. Een conflict is Oss en tegenwoordig is er ook een vestiging in bij een advocaat aan te kloppen, merken ze ook bijvaak een symptoom van een dieperliggende Ammerzoden. De acht advocaten van het kantoor Van Ewijk advocaten mediators. “Hoewel die minderkwestie, zeker in het geval van familiebedrijven. hebben zowel zakelijke als particuliere klanten. hoog is bij onze vaste relaties. Het is ook een groteAls je dat niet aanpakt bij de wortel, wordt het “Iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Door onze stap, maar wél een verstandige. Als wij op tijd opprobleem alleen maar groter.” omvang zijn we breed inzetbaar zonder dat dit de hoogte worden gesteld kunnen we dankzij onze ten koste gaat van het persoonlijke contact.” ervaring en expertise veel ellende voorkomen.”CommuniefietsjeDat familiebedrijven vaak doordrenkt zijn van Mr. Van Amstel heeft zelf veel ervaring met Van Ewijk advocaten mediatorsemoties is ook niet zo gek. “Familieleden kennen bestuurdersaansprakelijkheid. Een kwestie die in Wethouder van Eschstraat 177elkaar door en door. Dat is ook vaak hun kracht. deze tijd met economische tegenwind actueler 5342 AV OssMaar die gevoelens kunnen ook nadelig werken. is dan ooit. “En niet alleen dat, de wet stelt ook T 0412 - 69 31 31Ik ken bijvoorbeeld een geval van een zus die steeds hogere eisen aan de bestuurder. Houd F 0412 - 69 31 30een overeenkomst niet wilde tekenen omdat zij je je niet aan de regels, bijvoorbeeld door niet info@vanewijkadvocaten.nlvroeger geen communiefietsje had gekregen en binnen veertien dagen na insolventie www.vanewijkadvocaten.nhaar broers wel.”Een mediationachtige aanpak is volgens mr. Van Van Ewijk advocaten mediatorsAmstel een goed middel om tot de kern te komen Bedrijven kunnen bij Van Ewijk advocaten mediators terecht vooren de problemen op te lossen voordat deze nogmeer schade kunnen aanrichten. “Je wilt ook • Ondernemingsrechtverder met je bedrijf. Daar komt bij dat de rechter • Arbeidsrecht: zoals ontslagrecht, medezeggenschap, arbeidscontractenvaak op korte termijn geen uitspraak kan of wil • Insolventierecht: zoals faillissement, surseance en bestuurdersaansprakelijkheiddoen, die stuurt je ook de gang op om er zelf uit • Vastgoedrecht: zoals huurrecht van bedrijfsruimte en aanbestedingsrechtte komen. Jarenlang procederen kost veel en • Personen en familierecht: zoals echtscheidingenlevert in heel veel gevallen niet de verwachte • Mediation.voldoening op.” het ONDERNEMERS BELANG 11
 12. 12. BROCHEMIE www.brochemie.nl www.dotcombusiness.nl www.fsv.nl www.jures.nl www.papyrus.nl www.denottercarsystems.nl www.vantienen.nl www.blitec.nl www.grassair.nl LEES DIT! www.vanerpadvocaten.nl
 13. 13. Tekst: Wendy van Schie • Fotografie: Blinkfotografie Bedrijfsreportage Zorgeloos ondernemen met de MasterCard BusinessOndernemers kunnen niet meer zonder creditcard. In Nederland is het nog ICS laat ondernemers graag kennismaken met de MasterCard Business en biedt deze daarom het eersteniet in alle situaties vanzelfsprekend de creditcard te gebruiken, maar dat is jaar gratis aan.snel aan het veranderen. De creditcard biedt namelijk behalve betaalgemak Zie het bijgevoegde aanvraagformulier of ga naar de website: www.icsbusinesscards.nl/ondernemersbelangook veel andere zakelijke voordelen, vertelt Mike van der Voort, managerSales en Marketing Commercial Cards van International Card Services (ICS). International Card Services Wisselwerking 32 1112 XP DiemenMasterCard Business Rentevrij werkkapitaalICS heeft een nieuwe zakelijke creditcard Bovendien kan de ondernemer Postbus 23225gelanceerd: de MasterCard Business. beschikken over rentevrij werkkapitaal. 1100 DS DiemenEen bankonafhankelijke creditcard die “De creditcard is een betaalproduct en T 020 - 660 09 88ondernemers veiligheid, zekerheid en geen kredietproduct, maar kan als gratis businesscards@icscards.nlgemak biedt. “Een zakelijke creditcard voorfinanciering worden gebruikt.” www.icsbusinesscards.nlverschaft tijd en liquiditeit en houdt privé Van der Voort rekent het voor: “Wij sluitenen zakelijk goed gescheiden”, aldus Van af op de vierde van de maand. Dan sturender Voort. “Het is bijvoorbeeld niet meer we een rekeningoverzicht. Als we datnodig om bonnetjes te verzamelen. vooraf hebben afgesproken, dan kanWij verstrekken maandelijks een overzicht de ondernemer het bedrag binnenvan de uitgaven. Als medewerkers een 30 dagen overmaken. Wie dus op decreditcard van de zaak gebruiken, spreken vijfde van de maand een aankoop doetwe van tevoren af wie het rekeningoverzicht met de creditcard, hoeft pas tweekrijgt en wie betaalt: de medewerker of maanden later te betalen.” Zo kan dehet bedrijf. Ook kunnen we voor bepaalde baat voor de kost uit gaan.uitgaven het gebruik uitschakelen.” Altijd veilig betalenOnline managementinformatie De creditcard is een zeer veilige manier vanNeemt een bedrijf meer dan 25 creditcards betalen. “De Card is uitstekend beveiligd.af, dan is een online tool beschikbaar. Voor internetgebruik zijn er aanvullende“Daarmee kunnen de transacties altijd beveiligingsprotocollen met een zelfge-online worden bekeken en heeft de kozen wachtwoord. Raakt de Card zoek,ondernemer direct toegang tot dan kunnen wij binnen 24 uur zorgenwaardevolle managementinformatie.” voor een nieuwe, ook in het buitenland.Het systeem kan worden gekoppeld aan Ook kan de gebruiker in geval van noodhet eigen boekhoudsysteem, waardoor de heel snel over contant geld beschikken.interne declaratieprocessen sterk worden Met een creditcard van ICS weet je zekervereenvoudigd. dat je altijd overal kunt betalen.”International Card Services (ICS) verzorgt de uitgifte, verwerking en service van creditcards vanVisa en MasterCard. ICS is in 1988 ontstaan en is op het gebied van de uitgifte van creditcardsmarktleider in de Benelux. Met inbegrip van de Duitse en Belgische vestigingen werken er bijICS circa 500 medewerkers. ‘Operational Excellence’ is het motto. De serviceafdelingen van ICSzijn zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Alle servicewerkzaamheden voert ICS ineigen huis uit. Mike van der Voort: “De creditcard is een betaalproduct en geen kredietproduct, maar kan als gratis voorfinanciering worden gebruikt” het ONDERNEMERS BELANG
 14. 14. Interview Tekst: Jerry Helmers – Crown Media • Fotografie: Jur EngelchorWat is dat toch…? Die immer terugkerende discussie in Nederland over Het Glazen Plafond. En wat te denken van de (feitelijke!)constatering dat slechts 6% van de topposities in het bedrijfsleven door vrouwen wordt bekleed? Nederland was toch uitgeëmancipeerd?Het antwoord op al deze vragen ligt echter wel genuanceerd. Carmen Breeveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, lid vanhet algemeen bestuur van VNO-NCW is initiatiefnemer van The Women’s Conference Europe. Afgelopen november voor de eerstekeer georganiseerd, komend november weer op de agenda. “Het principe dat vrouwen hun carrière afbreken, zit veel te diep in onzegenen geworteld. We moeten daarom het statement blijven maken.”Tweede Women’s Conference Europe op 30 november in Den Haag ‘Vrouwen moetencalvinistische grondslag doorbreken’ TIPS voor vrouwen die willen empoweren…. 1. Besef dat je een maatschappelijke verantwoorde- lijkheid hebt. Transformeer van consumptief handelen naar productief denken. Het is je verplichting om bij te dragen aan de maatschappij waarin je leeft. 2. Doe niet alles zelf. Heb focus. En laat dingen los. Alleen dán kun je succesvol zijn. Je kunt niet alles tegelijk. (Mannen kunnen dit ook niet!) 3. Vrouwen dienen onderling veel meer solidariteit te hebben. Het lijkt er op alsof we elkaar alleen maar een hak willen zetten. Stop daarmee. het ONDERNEMERS BELANG
 15. 15. B reeveld maakt zich grote zorgen over de toekomst van Nederland. “Waar is onze handelsgeest gebleven?Enkele eeuwen geleden waren we hétondernemersvoorbeeld voor de rest vande wereld. Nu zakken we langzaam weg opinternationale ranglijsten. De reden? Carmen Breeveld:We verliezen concurrentiekracht. De oorzaak? “Nederland zaktWe zitten in een mechanisme waarin we langzaam wegniet al het talent (willen) benutten dat op internationalewe hebben. Enerzijds met dank aan het ranglijsten”ongelooflijke gepamper en betuttel vantraditioneel ingestelde vakbonden,anderzijds zijn er maatschappelijke, fiscaleen sociaal-culturele aspecten die er nog steedsvan uitgaan dat mannen de kostwinnermoeten zijn. Het is grote noodzaak om diecalvinistische grondslag vaarwel te zeggenen in te zetten op een nog grootser debatwaarin we onszelf kritisch afvragen waaromwe het blijkbaar vanzelfsprekend vindendat vrouwen niet mogen bijdragen aan degroei en dynamiek van de economie.”Het gaat om bewustwording in optima “De leden denken immers hetzelfde. hebben over corporate responsability?forma. “We zijn op zoek naar een krachten- Maar wil je meer rendement, dan heb je Verder hebben we Angela Merkel enbundeling van vrouwen. Eigenlijk wat The meer innovatie nodig. En dán moet je Michelle Obama uitgenodigd. Te hoogOld Boys altijd deden en doen. Ze hielpen op zoek naar verschillende gedachten, gegrepen? Helemaal niet. Sowieso is deelkaar. Vrouwen kunnen elkaar echter ook visies en discussies. Vrouwen hebben Women’s Conference een initiatief datempoweren. In een netwerk van Fresh een andere kijk op ooit al succesvolGirls. Maar begrijp me niet verkeerd; we het leven. En op in Amerika waszijn helemaal niet van mening dat mannen zakendoen. Nee, ‘Vrouwen moeten het ontstaan. We zijnmoeten worden uitgesloten. Integendeel. het is niet altijd dus zeker geenZelfs ook op onze conferentie hebben beter, maar die lef hebben effectievere lokaal clubje.we manlijke gastsprekers. En, mannen diversiteit kan wel Ook in Amerika isworden van harte uitgenodigd om de veel opleveren. keuzes te maken’ de conferentie eenconferentie te bezoeken. Zo moeten we Op dit moment doorslaand succesgezamenlijk aan de slag om bijvoorbeeld sluiten we bewust met als gevolg dathet diversiteitsvraagstuk op een hoger en onbewust vrouwen uit. Wat mij er een groot maatschappelijk debat opniveau te brengen. We kunnen veel meer betreft hebben we Nieuw Leiderschap gang is gebracht. Ik vond het van belangdan we denken. Vrouwen moeten het lef nodig om onszelf, ons land dus, weer om het Event ook jaarlijks in Europa tehebben effectievere keuzes te maken. écht vooruit te helpen. Creëer een organiseren en te laten zien dat wij vrouwenZe doen alles maar ‘een beetje’. Maar als ondernemender klimaat waarin vrouwen met elkaar verbonden zijn en dat weje alles maar ‘een beetje’ doet, dan kun je volop meedoen!” onszelf ook verplicht moeten voelennooit excelleren.” een bijdrage te leveren.” “In deze snel veranderende wereldZelf heeft Breeveld altijd duidelijke keuzes moeten we ons dan ook weer zien te Tijdens de conferentie wordt er opgemaakt. “En ja, ik heb ook ‘gewoon’ twee onderscheiden,” vervolgt ze. “Natuurlijk strategisch niveau dieper ingegaan opkinderen, die niets te kort komen. Ik ben is dat lastig voor een land met ‘slechts’ het vraagstuk van Empowerment voorer voor mijn man, en hij is er voor mij. 17 miljoen inwoners. Wij kunnen wat dat vrouwen en de rol die vrouwen kunnenMaar ik zeg wel; het gesprek over je eigen betreft nooit op tegen een Brazilië, of innemen in het ondernemersklimaat vanontplooiing begint al aan de keukentafel. een China . Of een India. De focus moet Nederland. “We gaan reflecteren.Ik weet nog dat mijn man ooit zei, nog dus op het slimmer laten worden van de We gunnen onszelf die kritische noot.vóórdat we kinderen hadden, dat hij mensen. Investeer in onderwijs. Het komt We gaan het daar allemaal op 30 novembergeen behoefte had aan een vaatwasser. onze economische kracht ten goede. over hebben. Maar bovenal hopen weToen ik hem duidelijk maakte, dat hij dan Maar laten we daarbinnen vrouwen wel op een sterkere bewustwording bij al diedegene zou zijn, die dan ’s avonds de afwas heel veel kansen geven.” inspirerende vrouwen. Laten we onzezou moeten doen, was er in no time een talenten vol benutten; uiteraard moetenvaatwasser. Want, zo kon ik ’s avonds – na Aan de gastsprekers van de tweede we daar zelf keihard voor werken en onzehet eten – ook nog aan het werk waarbij ik Conference zal het niet liggen. Trots meldt verantwoordelijkheid in nemen maardus geen tijd hoefde te besteden aan al die Breeveld, dat intussen Carla Bruni, de laten we vooral ook op sociaal-cultureelflauwe keukenklusjes. Ik wilde me namelijk echtgenote van de Franse president vlak de ingesleten waarden durvenook ontwikkelen. Ik wilde ook een carrière.” Sarkozy, is gestrikt als gastspreekster. te doorbreken. Dat is goed voor deVolgens Breeveld moeten organisaties de “Maar ook Neelie Kroes – beschermvrouwe vrouwen. Dat is goed voor alle mannen.uitdaging aangaan om écht het beste uit van de conferentie – zal haar zegje doen. Het is bovendien goed voor de kwaliteitzichzelf te halen. “Leiding geven aan een En wat te denken van voormalig premier van ons ondernemerschap. En dus is hetmonocultuur is niet zo moeilijk,” zegt ze. Jan Peter Balkenende, die het met ons wil goed voor Nederland.” het ONDERNEMERS BELANG
 16. 16. Tekst: Daan Appels • Foto: Mupol BedrijfsreportageMupol Personeelsdiensten regelt Oost-Europese werknemers voor steeds meer bedrijven‘Vakmensenmet eengoedementaliteit’ De agrarische sector, de bouw, de industriële productiesector en de metaal, kunnen anno 2012 niet zonder buitenlandse werknemers. Nu een tewerkstellingswerkvergunning voor inwoners van de Europese Economische Ruimte niet meer nodig is (uitgezonderd voor Bulgaren en Roemenen), vinden met name Poolse arbeidskrachten met duizenden werk in ons land. Mupol Personeelsdiensten is één van de bedrijven die bemiddelt tussen vraag en aanbod.V an een negatief imago van zijn verkrijgen van een sofi-nummer en bank- Mupol Personeelsdiensten BV Oost-Europese werknemers wil rekeningnummer, de afdracht van belastingen Garnizoenstraat 6c, 5363 VX Velp(NB) directeur Fred Mulder van Mupol en sociale premies en ook huisvesting. In veel M 06 - 203 630 49niets weten. Hij staat op het standpunt gevallen worden meerdere buitenlandse T 0486 - 76 00 07dat we blij mogen zijn dat buitenlanders werknemers ondergebracht in woningen die F 0486 - 47 48 78het werk willen doen waar de meeste door Mupol worden verzorgd. f.mulder@mupol-personeelsdiensten.nlNederlanders niet voor zijn te porren. www.mupol-personeelsdiensten.nl Fred Mulder: “De Polen komen in een vreemd“Want zo is het wel. En we weten ook land en dan is het prettig als belangrijke zakenallemaal waarom. Als je hier geen werk goed voor je worden geregeld. Dat doen wij. Payrollinghebt, krijg je een uitkering. Een Pool die Alles volgens de regels die daarvoor gelden. Naast het samenbrengen van Neder-geen werk heeft, zit thuis en heeft geen Met illegale zaakjes laten we ons niet in. landse werkgevers en werknemers uitinkomsten. Dan wil je wel naar het buiten- We betalen de salarissen die gelden volgens Oost-Europese landen, houdt Mupol zichland om de kost te verdienen.” de inleners-cao, we zijn NEN gecertificeerd bezig met payrolling voor Nederlandse en we beschikken over het Certified Flex bedrijven. Dus zowel voor de NederlandseMupol Personeelsdiensten helpt voor- Home-keurmerk voor huisvesting. als Oost Europese werknemer. Payrollingnamelijk Polen en Litouwers aan werk en Daarom doen veel werkgevers graag houdt in dat een bedrijf het werkgever-incidenteel Hongaren. De meesten komen zaken met ons.” schap uit handen geeft en het personeeluit het arme oosten van Polen, het gebied op de loonlijst komt van Mupol.dat grenst aan Wit-Rusland en Oekraïne. Volgens Mulder is het een misverstand teFred Mulder: “Via ons netwerk organiseren denken dat Polen alleen geschikt zijn voor het Fred Mulder: “Vooral bij kleinere bedrijvenwe contactbijeenkomsten waar mensen ‘domme werk’. “Het werk dat wij aanbieden is tot ongeveer vijftien werknemers iszich kunnen inschrijven. Als we een baan lang niet alleen voor ongeschoolden. In heel payrolling in opkomst. Een ondernemervoor ze hebben komen ze naar Nederland. veel gevallen hebben we het over vakmensen hoeft hiervoor geen boekhouder in deDe periode dat ze hier werken is heel ver- met een goede mentaliteit. Polen passen zich arm te nemen en kan zich helemaal rich-schillend. De één kiest voor acht weken op ook gemakkelijk aan. Zeg tegen ze wat ze ten op zijn core business. Wij regelen alleen twee weken af, anderen blijven soms moeten doen en ze doen het. Van jong tot juridische en administratieve rompslompwel een heel seizoen, bijvoorbeeld jonge- oud. In de fruitpluk hebben we een keer een en nemen hem daarmee een hoop werkren die in de tuinbouwsector werken.” echtpaar geplaatst die beiden tegen de tachtig uit handen. Een voorbeeld van ontzorgenEenmaal voor het eerst in Nederland zorgt liepen. Die zagen het werk als een leuk uitje in optima forma.”Mupol voor alle bijkomende zaken als het waarmee ze nog geld verdienden ook.” het ONDERNEMERS BELANG
 17. 17. Interview Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse Van ‘Wimbledon op straat’ tot gesubsidieerde studiebeurzen:Sportsponsoring die maatschappelijk verantwoord en rendabel is O p de als eerste geopende “Vanaf dat moment zijn de playgrounds, Veel MKB-bedrijven sponsoren een plaatselijke playground in de Haagse Hondius- ook in andere steden, elkaar in rap tempo straat blikt de tenniskampioen terug opgevolgd. De velden zijn overal een enorm sportvereniging, maar vaak meer uit gewoonte op hoe het vijftien jaar geleden allemaal succes gebleken, niet alleen voor de kinderen begon. “Toen ik in 1996 Wimbledon won, kon die er les krijgen of vrij spelen, maar eigenlijk of sympathie dan strategie. Ondernemers ik onmogelijk vermoeden waartoe dit zou voor de hele wijk.” leiden. In plaats van de door de gemeente kunnen echter een groter rendement uit hun voorgestelde rijtoer door de stad te accep- Van hardware naar software betrokkenheid bij de sport halen door bewuster teren, gaf ik midden in een Haagse wijk een De Richard Krajicek Foundation heeft in tennisclinic voor kinderen. Ik werd zo geraakt de voorbije vijftien jaar het accent steeds te sponsoren. Bijvoorbeeld door de Richard door het plezier dat ik deze jeugd hiermee meer verlegd van hardware naar software. bracht, dat ik spontaan op het idee kwam “Niet alleen velden aanleggen, maar ook Krajicek Foundation te steunen, die inmiddels meer voor deze kinderen te doen en daarvoor begeleiden. De stichting kent scholarships het talent uit die wijken te benutten. Ik wilde toe voor de opleiding van jongeren uit de al een tachtigtal sportvelden heeft helpen aan- niet alleen hun gezondheid, maar ook hun wijk tot sportcoach op mbo niveau. In ruil leggen en onderhouden in wijken met een maatschappelijke kansen en de sociale veilig- voor deze studiebeurs begeleiden zij honderd heid van de jeugd in die wijken te stimuleren. uren vrijwillig op de playground. Zo’n beurs sportieve achterstand. Sport is voor de voorma- Ikzelf heb elke dag kunnen sporten. Die mo- helpt natuurlijk om de jongen of het meisje in gelijkheid moeten deze kinderen ook krijgen.” kwestie een succesvolle professionele start in lige tenniskampioen het middel bij uitstek om het leven te laten maken, maar de activiteiten Meer dan alleen tennis van de sportcoach zijn vooral essentieel in het de sociale cohesie te bevorderen en jongeren Met deze gedachte in zijn achterhoofd duurde operabel houden van de playgrounds zelf. structuur in hun ontwikkeling te geven, twee het nog geen jaar voor Richard Krajicek Voor jongeren zijn mensen die ze persoonlijk ‘Wimbledon op straat’ organiseerde. kennen een betere bron van inspiratie dan doelstellingen die niet toevallig perfect aan- Het toernooi werd zo’n succes dat de inmiddels een sportmodel dat ze van de televisie opgerichte Richard Krajicek Foundation kennen. En die inspiratiebronnen zijn in sluiten bij die van Maatschappelijk Verant- besloot meer voor deze wijkkinderen te doen de wijken met onze playgrounds in steeds dan tennis alleen. Met zijn stichting wilde meer gevallen degenen die wij hebben laten woord Ondernemen. Het Ondernemersbelang hij alle kinderen de kans geven te kunnen opleiden tot sportcoach. Daarnaast kunnen sprak met Richard Krajicek, naar aanleiding van sporten in een sociaal veilige omgeving. bedrijven hun maatschappelijke betrokken- Andere sporten en lesmogelijkheden heid tonen door zo’n meisje of jongen een het vijftienjarig jubileum van zijn Foundation. kwamen erbij en in Den Haag werd in 2001 kans op een beter leven te geven door hun de eerste playground geopend. beurs te bekostigen. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.”Richard Krajicek: De duurzame playground“Wij werken nauw Met de onstuitbare opkomst van Maatschap-samen met gemeentes pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)maar ook met private willen steeds meer bedrijven zich actiefpartijen, zoals inzetten om de sociale cohesie in wijkenwoningcorporaties en met een sociale achtergrond te bevorderen.MKB-bedrijven” Aansluiting zoeken bij de Richard Krajicek Foundation is daarvoor een prima methode, want deze stichting kan haar plannen niet overal enkel met eigen geld en middelen financieren en realiseren. “Wij werken nauw samen met gemeentes maar ook met private partijen, zoals woningcorporaties en MKB- bedrijven,” licht Richard Krajicek toe. “En we zijn nog lang niet van plan om te stoppen. We streven uiteindelijk naar een honderdtal velden, die we bovendien zo duurzaam mogelijk willen maken, onder meer op het gebied van materiaal en verlichting. Omdat we de kennis daarvoor in onvoldoende mate zelf in huis hebben, hebben we een wedstrijd uitgeschreven voor architecten. het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. Maar de echte verduurzaming, in de zin 15 jaar Richard Krajicek Foundation:van verankering in het sociale weefsel van de resultatende wijk, is natuurlijk de kwaliteit van desportbegeleiding. Daarom willen we met • 80 Playgrounds met sportbegeleiding inonze scholarships op den duur ook een 29 gemeenten in Nederland.opleiding op hbo niveau kunnen bekostigen.” • Meer dan 100 opgeleide sportcoaches • 232 jongeren die verder konden lerenSlimme investering voor bedrijven dankzij de Krajicek studiebeursDe Richard Krajicek Foundation is daarmee • 25 Krajicek Sportclubs, die de leegteeen stichting die continue in beweging is, opvullen van de reguliere sportverenigingenletterlijk en figuurlijk. Dat de ideeën van die vertrokken uit de aandachtswijken.Richard en zijn team werken, bewijzen defeiten én wetenschappelijke onderzoeken Voor meer informatie,over wat er in die jaren bereikt is. “Ik vind surf naar: www.krajicek.nlhet tekenend dat we er in al die vijftien jaarslechts één hebben hoeven sluiten.Het concept slaat duidelijk aan in elke wijk,waar we ermee aan de slag gaan,i ets watinmiddels ook wetenschappelijk doorprofessor Paul Verweel van de universiteitUtrecht is vastgesteld. Juist onze jarenlangebetrokkenheid met de mensen zorgt ervoordat sociaal veilige plekken ontstaan diebeweging en ontmoeting stimuleren.De inwoners dragen er zorg voor dat deplayground dagelijks gebruikt blijft enniet wordt vernield of verloedert.”Sponsoring van de RKF in welkevorm dan ook, is wat hembetreft dan ook echt een slimmeinvestering voor bedrijven.“In plaats dat je steun in een vercontinent terechtkomt, waarniemand de naam van jebedrijf kent, kun je die nudirect koppelen aan deomgeving waar jewerknemers wonen of jeklanten zich bevinden.” het ONDERNEMERS BELANG
 19. 19. cor henzen,uw persoonlijke adviseur advies en begeleiding van bedrijven bij financiering, investering, overname, financiële structurering en -beleidsvorming (mogelijkheid tot subsidiëring advieskosten) www.hfi-advies.nl • Volledig gecertificeerd • Breed netwerk • Kent de markt van binnenuit • Een flexibele organisatie met zes vaste medewerk en is daardoor goed bestand tegen economische schommelingen • Staat voor persoonlijke aandacht • Is inzetbaar als een verlengstuk van personeels- afdeling van kleine en middelgrote bedrijven Romeinenweg 86B 5349AL OS T 0412-692986S info@maross. www.maross.nl
 20. 20. Bedrijfsreportage Tekst: Sandra Kagie | Fotografie: Edwin StofferNieuw EDC voor logistiek dienstverlener op Vorstengrafdonk:Movianto-trein op stoom in OssDe Movianto-trein in Oss lijkt niet te stoppen. In juni 2010 verwelkomde de Duitse logistiek dienstverlener de eerste klanten aan hetKetelmeer op De Geer in Oss. De eerste Nederlandse vestiging van Movianto was een feit. Dit met een magazijn met drieduizendpalletplaatsen voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Minder dan twee jaar later is Movianto alweer verhuisd.Het magazijn aan het Ketelmeer bood te weinig capaciteit en heeft plaatsgemaakt voor een nieuw Europees Distributie Centrum(EDC) op industrieterrein Vorstengrafdonk. De capaciteit hier: 22.000 palletplaatsen. E en ongelooflijke groei waarvan het vrieskamers tot -25 graden en -40 graden eind nog niet in zicht is. Pal naast Celsius voor de opslag van met name het nieuwe EDC heeft de Europese bloedplasma. Dit naast het grote ‘ambient’ logistiek dienstverlener namelijk de moge- magazijn waar de temperatuur altijd tussen lijkheid om nog verder uit te breiden. “We de 15 en 25 graden Celsius is. Temperaturen hebben een optie op de grond”, legt Patrick die met zo’n tachtig sensoren continu Esselaar, managing director Movianto worden bewaakt. Nederland, uit. “Wanneer we van deze optie gebruikmaken kunnen we in fase II van het Om het geheel nog wat complexer te EDC zelfs de hoogte in. Dit betekent nog maken, moet een pand voor de opslag van eens 60.000 palletplaatsen extra.” waardevolle producten zoals medicijnen optimaal worden beveiligd. “We hebben En aangezien Movianto volgens Esselaar het in ons geval dan ook over een state- de komende maanden elke maand drie of-the-art magazijn dat aan alle moderne nieuwe farmaceutische opdrachtgevers wensen en eisen van onze opdrachtgevers mag verwelkomen, zou deze uitbreiding voldoet”, vertelt Esselaar niet zonder trots. wel eens sneller nodig kunnen zijn Een klus die bouwbedrijf Van de Ven uit dan gedacht. “In het geval van grotere Veghel in negen maanden heeft geklaard. farmaceutische opdrachtgevers heb je het Juli vorig jaar kwamen de bouwvergun- meteen over zo’n vijf- à zesduizend pallet- ningen rond en in maart dit jaar is het plaatsen”, geeft hij aan. “Verdere groei is pand opgeleverd. De noodzakelijke dan dus heel snel nodig.” vergunningen van het ministerie van Volksgezondheid kwamen Geen sinecure vervolgens in april waarna Een EDC bouwen specifiek voor de Movianto vlak voor Hemel- opslag van geneesmiddelen en medische vaart kon verhuizen. hulpmiddelen is geen sinecure. “Met name geneesmiddelen zijn immers heel kwets- bare producten. De eisen qua condities, zoals temperatuur, die aan een dergelijk magazijn worden gesteld zijn dan ook enorm”, legt Esselaar uit. Voordat je über- haupt iets mag opslaan, moet je als bedrijf bovendien beschikken over een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid. En om zo’n vergunning te krijgen, moet je bijvoorbeeld een eigen apotheker in dienst hebben. Het nieuwe airconditioned magazijn van Movianto is opgedeeld in verschillende zones. Zo is er een koelcel voor tweeduizend pallets waar de temperatuur varieert van 2 tot 8 graden Celsius. Daarnaast zijn er14 het ONDERNEMERS BELANG
 21. 21. Goede ontsluiting essentieel voor het werk in het magazijn”, verklaart het EDC hier”, gaat hij verder. “Het feit datDe plek op Vorstengrafdonk bevalt de Esselaar de keuze. In de Benelux telt we opdrachtgevers naast de goederen-Duitse dienstverlener prima. De ligging met Movianto momenteel 190 medewerkers, stroom ook de geldstroom uit handen kaneen directe aansluiting op zowel de A50 waarvan veertig in Oss. Binnen drie jaar nemen, speelt hierbij ook een belangrijkeals A59 is volgens Esselaar ideaal. Met een zal de werkgelegenheid hier echter fors rol”, aldus Esselaar, die hiermee doelt opwagenpark van negentig geconditioneerde toenemen. De verwachting is dat het aantal de mogelijkheid van order-to-cash dienst-voertuigen bevoorraadt de logistiek medewerkers in de Benelux de komende verlening door Movianto.specialist dagelijks ziekenhuizen, apotheken jaren zal groeien tot zo’n vierhonderd.en andere medische dienstverleners in de En een belangrijk deel van deze groei zal Concluderend ziet de managing directorgehele Benelux. Dit altijd binnen 24 uur. volgens Esselaar plaatsvinden in Oss. van Movianto de toekomst zonnigEen goede ontsluiting is daarom van tegemoet. De medische markt is gezien deessentieel belang. Het optimisme van hem wordt gevoed vergrijzing immers een groeimarkt. “Met de door twee belangrijke ontwikkelingen op mogelijkheden die we hier in Oss hebben,De keuze voor Oss maakte het bedrijf al de farmaceutische markt. “Enerzijds zijn kunnen we hier uitstekend op inspelen”,eerder. In 2009 om precies te zijn. Dit onder grote farmaceuten vaak ontevreden over geeft hij aan. Dat de Duitse moeder vanmeer omdat de medewerking vanuit de hun huidige logistieke partner”, schetst Movianto, Celesio, het bedrijf in de etalagegemeente uitstekend was. “Dat ook de Esselaar. “Geneesmiddelenfabrikanten heeft gezet, ziet hij daarbij niet als eennieuwe vestiging hier zou komen, was die hun logistiek nog zelf doen willen dit belemmering. “De markt schreeuwt omvoor ons dan ook al bij de eerste plannen traject bovendien graag uitbesteden. Voor onze diensten. Ook wanneer we wordenhiervoor in 2010 duidelijk. We zochten ons dus voldoende kansen om nieuwe overgenomen door een ander bedrijf”,immers voor ons EDC een locatie in het hart opdrachtgevers ervan te overtuigen voor besluit hij vastberaden.van de Benelux. Het profiel van Oss waarbij ons te kiezen. Simpelweg omdat we kwali-de nadruk ligt op logistiek en farma past teit koppelen aan de continue inspanning Movianto Nederland BVbovendien perfect bij ons. Daarbij komt om klanten te behouden.” Keltenweg 70nog het uitstekende arbeidsklimaat dat hier 5342 LP Ossheerst. Oss biedt namelijk de combinatie “We hebben nu al een aantal potentiële T 0412 406 420van hoger opgeleide mensen met affiniteit opdrachtgevers op bezoek gehad. movianto.netherlands@movianto.comvoor farma en de benodigde handjes En allemaal zijn ze heel enthousiast over www.movianto.com het ONDERNEMERS BELANG 15
 22. 22. Cargo Service Europe is gespecialiseerd in ‘full truck load’-wegtransport: dagelijks rijden75 grootvolume vrachtwagens door heel Europa. Onderscheidend door een hoge kwaliteiten betrokkenheid. We werken nauw samen met regionale partners en kiezen voor eenklantgerichte aanpak. We denken niet alleen mee, we steken ook onze nek uit.Helemaal volgens de visie van CSE: door samenwerking opmerkelijke resultatenboeken! Niet voor niets verwoorden wij dat als ‘Quality by Difference’.Postbus 164 I 5349 AD Oss I T: +31 (0)412 746 311 I www.CargoServiceEurope.com

×