Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 04 2011

594 views

Published on

Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 04 2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magazine Het Ondernemersbelang Haaglanden 04 2011

 1. 1. NR. 4 2011 HAAGLANDEN Smit & de Wolf belastingadviseurs bv: Geeft advies kwaliteit en persoonlijkheidBedrijfsruimte voor Getrouwd met de zaak Pluk de vruchten van passie De verkleinde schoenmaatkleinere ondernemer van Mark Rutte•••••••••••••••• WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL
 2. 2. WestCord Hotel Delft is ideaal gelegen aan de A13 tussen Rotterdam en Den Haag, naast IKEA. Delft is dé plaats om te verblijven: geniet van de stad, Delfts Blauw en Oranje. Voor uw vergadering, conferentie en receptie biedt het hotel uitstekende mogelijkheden. Elf modern ingerichte vergaderzalen zijn voorzien van Wifi, daglicht en airconditioning, het hotel is daarom met recht een ‘Meeting Point’. Het hotel beschikt over gratis parkeerfaciliteit. Het Atrium biedt zelfs mogelijkheden tot 250 personen! WestCord Hotel Delft Olof Palmestraat 2 2616 LM Delft tel: +31 (0)15 88 890 10 delft@westcordhotels.nl www.westcordhotels.nlABN AMRO MARKTGEBIED RIJSWIJKFELICITEERT ALLE LEZERS MET HET JAAR 2012 Fiona Vogel, Directeur Bedrijven, tel. 06-53363491
 3. 3. het ONDERNEMERS B E L A N GHet Ondernemersbelang vanHaaglanden verschijnt dit jaar 4 keer.Negende jaargang, nummer 4, 2011. Inhoud SMIT & DE WOLF BELASTINGADVISEURS BV: GEEFT ADVIES KWALITEIT EN PERSOONLIJKHEIDOPLAGE4.000 exemplaren De accountant en de belastingconsulent zijn dienstverleners in wie de onder- nemer een groot en persoonlijk vertrouwen stelt. Niemand wil elk jaar met eenCOVERFOTO andere medewerker te maken krijgen. Maar naarmate het bedrijf groeit wordtLinks Robert-Jan Peeters AA en de advisering complexer. Sommige MKB’ers stappen noodgedwongen overRutger de Wolf RAFotografie: Marco Magielse 07 naar een groter kantoor, andere voelen zich slecht op hun gemak bij het hoge verloop of een fusie. Smit & de Wolf bv belastingadviseurs maakt die overstap onnodig.UITGEVERJelte HutNovema Uitgevers bv HARNASCHPOINT: KARAKTERVOLLE BEDRIJFSRUIMTEPostbus 30 VOOR DE KLEINERE ONDERNEMER9860 AA GrootegastWeegbree 1 Een bus vol gereedschap? Een grasmaaier? Voor ondernemers als aannemers9861 ES Grootegast en hoveniers, zijn deze werktuigen cruciaal. Natuurlijk wil je als ondernemer jeT 0594 - 51 03 03 materiaal veilig opbergen, want hoe vaak gebeurt het wel niet dat een bedrijfs-F 0594 - 61 18 63 auto met gereedschap wordt leeggeroofd? Een scenario waar ondernemersinfo@novema.nlwww.ondernemersbelang.nlEINDREDACTIE 11 liever niet aan denken. HarnaschPoint verlost hen van die kopzorgen. In dit nieuwe businesscenter kan gereedschap veilig worden opgeborgen en kan de bestelbus zonder risico op inbraak worden geparkeerd.Baukje BosmaT 0594 - 69 56 16b.bosma@novema.nl GETROUWD MET DE ZAAKBLADMANAGER NOVEMA Ondernemers weten dat zaken en privé gescheiden moeten blijven. Maar datSietse de Jong is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De ondernemer is letterlijk een figuurlijkT 0594 - 51 03 03 het gezicht van de zaak en dus wordt zijn werk beïnvloed door zijn privélevenM 06 - 53 86 08 16 en vice versa. Als alles goed gaat is er niets aan de hand. Maar wat gebeurt ers.dejong@novema.nl als uw omstandigheden ingrijpend veranderen? Wat gebeurt er met uw zaak als u gaat trouwen of scheiden en wat gebeurt er met uw partner als uw bedrijfVORMGEVINGVDS Vormgeving!, Drachten 15 failliet verklaard wordt?DRUKScholma Druk, Bedum PLUK DE VRUCHTEN VAN PASSIEREDACTIEAndré Staas - Comm’Art Het fullservice communicatie- en evenementenbureau Duynisveld heeft alsJeroen Kuypers slogan ‘It’s your way, with our personal touch’. Met veel passie zorgt teamHenk Roede (strip) Duynisveld dat er een onuitwisbare indruk achterblijft bij klanten en relatiesAndré Vermeulen (columnist) van opdrachtgevers. Ruud Duynisveld: “Bij Duynisveld PR & Events weten weRené Zoetemelk wat inspireren en innoveren betekent. Wij gaan voor het maximale resultaat door nieuwe thema’s en concepten te ontwikkelen en evenementen zó teFOTOGRAFIEGerrit BoerJur Engelchor 18 regisseren dat er een 100% klik is tussen uitvoering en het gewenste resultaat.” Ingrid Duynisveld: “Als bedrijf wil je groeien en door ontwikkelen.”Marco MagielseRené ZoetemelkAdreswijzigingen, verandering vancontactpersoon of afmeldingen kuntu per mail doorgeven aan Tiny Klunder,t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p.ook de editie er bij, die vindt ubovenaan in het colofon.ISSN: 1873-7102Niets uit deze uitgave mag wordenverveelvoudigd en/of overgenomenzonder schriftelijke toestemming vande uitgever. De uitgever kan nietaansprakelijk worden gesteld voorde inhoud van de advertenties.02 het ONDERNEMERS BELANG
 4. 4. Column■ En verder We gaan de lucht in!04 Nieuws Files bestaan al sinds de auto een massavervoermiddel is. Als het in de jaren 60 op zondag mooi weer was, ston- den de wegen naar Zandvoort en Scheveningen propvol.05 De financiële markten van nu en in 2012… Opeenvolgende regeringen hebben sindsdien zonder er bij stil te staan van het verschijnsel file een echt economisch12 Heeft u nog vertrouwen in de euro? De mening van ons panel probleem gemaakt. Ga maar na. Om de naoorlogse woning- nood op te heffen, viel het besluit om woningen te gaan bouwen in het weiland. Zo ontstonden Almere, Zoetermeer,17 Is het MKB klaar voor de werkkostenregeling? Nieuwegein en al die andere deprimerende nieuwbouw- oorden.20 Kunnen we om Unified Communications (UC) heen? In de loop der tientallen jaren zijn vele 100.000-en gezin- nen ‘naar buiten’ gegaan. Ik herinner mij nog een collega bij het toenmalig Economisch Dagblad in Den Haag, die elke ochtend om 7 uur zijn doorzonwoning in Salt Lake City ver- liet om om 8 uur op de redactie te kunnen zijn. Al rond 1980 had hij een uur nodig om met de auto een afstand van nog geen 10 kilometer te overbruggen. Inmiddels weten wij niet beter meer. Veel huishoudens nemen de files voor lief. Voor minder geld ruimer wonen in een rustig dorp in de Betuwe is voor hen belangrijker dan vlakbij het werk in Utrecht, Den Bosch of Rotterdam. De files zullen nooit verdwijnen. Zelfs als de forens in de toekomst met zijn volautomatische, elektrische auto over■ In het hartkatern een geleiderail voortschuift, dan nog zit hij in een perma- nente slang van computergestuurde botsautootjes.De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Wie daaraan wil ontsnappen, gaat de lucht in! Nu al zie je dat geslaagde zakenlieden en captains of industry zich perTussen het aantreden van de liberaal Rutte als premieren dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden helikopter verplaatsen. Zo kan Hennie van der Most vijfzit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming afspraken per dag aan, verspreid over het hele land. Indie post overlaten aan christendemocraten en sociaal- China gaat dat nog veel verder. In 2010 is het gebruik vandemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste een privéhelikopter in de grootstedelijke agglomeratiesminister leveren is deze de leider van een minderheids- met 20 procent gestegen.kabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met In Japan is sinds 2005 een eenpersoons heli te koop meteen gedoogpartner of de oppositie. Tijdens een rede inAntwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze een motortje van 125 cc, een vermogen van 8 pk en eeneeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen. topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het ding kost 27.000 euro. De NASA experimenteert met een krachtiger versie,- Het Kantoorblok die elektrisch vliegt en 240 kilometer per uur haalt.- LMG|KCND strategie creatie maakt het verschil Het is slechts een kwestie van tijd voordat de forenzende- Zicht: Een heldere kijk op zekerheid werknemer en de actieve ondernemer zich door de lucht- Veldhuis Media investeert anticyclisch in mensen en machines verplaatsen in hun eigen een- of tweepersoons minikopter. Daken van kantoorgebouwen worden landingsdek, par- Bedrijven zetten stap van keerterreinen veranderen in luchthaventjes. Ik ben ervan donateurschap naar partnership overtuigd dat dit voor het jaar 2050 volledig is ingeburgerd. Of u, waarde lezer, dat nog meemaakt, hangt dus vooral van Hulporganisaties kunnen een rol van doorslaggevend belang uw huidige leeftijd af. Misschien zit u tegen die tijd wel in spelen, voor het lenigen van acute nood, maar ook voor het bevorderen van zelfredzaamheid. Dat geldt zeker voor een echte luchtfile. de manier waarop UNICEF hulp biedt. Somalië kent een grootschalige hongersnood, maar buurland Ethiopië slaagt André Vermeulen erin, ondanks dezelfde droogte, de eigen bevolking te blijven info@avoor.nl voeden. In beide succesverhalen speelde UNICEF een cruciale rol. In deze wereldwijde VN-organisatie staat het gulle en actieve Nederland in de top als het gaat om donaties. het ONDERNEMERS BELANG 03
 5. 5. NieuwsNieuw management Een heldere kijk op zekerheid Gratis speedcoaching‘het Ondernemers- in de coachbusbelang’ Haaglanden Een uniek aanbod van coachings- enHet management van ‘het Onder- re-integratiebureau Dynamisch Bureau:nemersbelang’ regio Haaglanden wordt gratis 15 minuten speedcoaching in dedoor de 42-jarige Sietse de Jong geleid. coachbus (een originele Volkswagen T1)Als mediamanager vanuit de Draf- en voor medewerkers die coaching willen er-Rensport neemt De Jong de nodige varen. Dynamisch Bureau komt één keerknowhow mee om dit zakelijk platform per maand kosteloos bij één organisatievoor Haaglandse ondernemers zo goed op bezoek. Aangezien reistijd volledigmogelijk tot zijn recht te laten komen. achterwege blijft, vraagt het maken van“Het is een prachtige uitdaging om de een carrièreboost slechts 15 minutentraffic & uitvoering van een dusdanig van iemands werktijd. Laagdrempeligerbekend ondernemersmagazine in een kan het niet! In speedcoaching komenregio met volop bedrijvigheid te mogen medewerkers door de gerichte vragenmanagen”, aldus Sietse de Jong. Iedere ondernemer is op zoek naar risico’s wilt u met een verzekering van de coach supersnel tot de kern. HetMet vaste adviespartners vanuit diverse de beste oplossing voor bedrijfs-risi- afdekken? Alles gericht op de conti- doel is mensen helpen bij een specifiekbranches, rondetafelgesprekken en co’s. Ook voor u staat deze vraag cen- nuïteit van uw onderneming. dilemma, een te maken keuze of tenieuwe zakelijke rubrieken wil De Jong traal. Maar hoe kunt u voor de beste www.zichtadviseurs.nl nemen beslissing. Medewerkers komendirectieleden & bestuurders vernieuwend oplossing kiezen als onvoldoende weer in hun kracht en krijgen het inzicht advertentievoorzien van actuele zakelijke informatie. in beeld is welk probleem opgelost om de juiste stappen te zetten. De gratisVoor meer info: tel. 06 - 53 86 08 16. moet worden? De Zicht, risico- en speedcoaching van Dynamisch Bureau is verzekeringsadviseurs vestiging in bestemd voor bedrijven in de Randstad. Rijswijk helpt u graag hierbij. Met Dynamisch Bureau komt voor minimaal onze BedrijfsRisicoVerkenner bren- 12 en maximaal 20 medewerkers gen wij uw bedrijfsrisico’s in kaart. langs. Voor degenen die de smaak te Wij adviseren u over maatregelen, u pakken krijgen, kan Dynamisch Bureau maakt keuzes. Welke risico’s zijn voor aansluitend op de speedcoaching een u acceptabel en welke kunt u door individueel maatwerktraject opstarten in preventie minimaliseren? Of welke hun kantoor in Den Haag. advertentie Qredits verruimt Netwerken is een kredietmogelijkheid voor kleine ondernemersFlanderijn doet intredeop Belgische markt beleving en heeft Startende en bestaande ondernemers kun- alles te maken nen sinds september bij Qredits terecht met gevoel!Incasso- en gerechtsdeurwaarders- voor een microkrediet tot 50.000 euroorganisatie Flanderijn heeft op 1 oktober (was 35.000 euro). Met deze verhogingonder de naam Flanderijn Incasso is Qredits in staat nog meer (startende)een nieuwe vestiging in Antwerpen ondernemers te financieren en het onder-geopend. Hiermee doet Flanderijn haar nemerschap in het kleinbedrijf verder te Flevum Forum Network biedt een jaar-intrede op de Belgische markt. Flanderijn stimuleren. De vraag naar microkredieten programma dat ondernemers, managersIncasso NV zal hoofdzakelijk incassodien- is het afgelopen jaar sterk toegenomen.sten aanbieden en voor het gerechtelijke en professionals helpt grenzen te ver- In de praktijk zag Qredits dat een redelijktraject samenwerken met deurwaarders- leggen op het terrein van netwerken, aantal aanvragen niet in behandeling konkantoren in België. Vanuit de vestiging inspiratie en zelfverwezenlijking. Dit worden genomen omdat het aangevraagdin Antwerpen gaat Flanderijn Incasso omdat steeds meer blijkt dat het delen krediet boven de 35.000 euro lag. In ruimNV met een lokaal team de volledige van kennis en ervaring bijdraagt aan 2,5 jaar heeft Qredits  microkrediet inBelgische markt bedienen. Flanderijn succesvol ondernemerschap. Bedrijven Nederland op de kaart gezet en hiermeestartte haar dienstverlening meer dan zien netwerken als een strategisch een solide basis opgebouwd met ruim 3060 jaar geleden in Rotterdam. Met de onderdeel om meerdere ondernemers medewerkers en tien vestigingen dooropening van het kantoor in Antwerpen, Michael Juten het hele land. Er zijn inmiddels 1.750 te treffen, samen te sparren en ook om M 06 - 57 319 021is de zestiende vestiging een feit. microkredieten verstrekt. Mede als gevolg samen business te doen. Immers een mjuten@flevum.nl van coaching en intensieve begeleiding is netwerk is er om elkaar te helpen, in Frank Schouten het aantal ondernemers in de achterstandUw nieuws goede en slechte tijden. zeer beperkt gebleven. Qredits is de M 06 - 54 386 717Is er een nieuwe directie aangetreden? fschouten@flevum.nl handelsnaam van Stichting MicrokredietHeeft u productnieuws? Gaat u verhuizen, Bezoek onze site, www.flevum.nl, en kijk Nederland. Deze stichting (zondereen nieuwe vestiging openen of fuseren? onder het kopje Agenda aan welk van winstoogmerk) is een uniek samenwer-Uw persberichten, bij voorkeur met foto, de ruim 600 evenementen u vrijblijvend kingsverband tussen ABN AMRO Bank, INGkunt u sturen naar Uitgeverij Novema, én kosteloos wilt deelnemen. Meester Overtoompad 2 Nederland en Rabobank Nederland en het 2632 CB Nootdorpredactie HOB Haaglanden; t.a.v. Baukje Fonds Werken aan Wonen, het ministerieBosma; Postbus 30, 9860 AA Grootegast, Beleef de Flevum manier van Economische Zaken, Landbouw en F 010 - 234 44 11of per e-mail: b.bosma@novema.nl van netwerken! www.flevum.nl Innovatie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.04 het ONDERNEMERS BELANG
 6. 6. zal de winstgevendheid van deKoning Willem I Plaquette bedrijven beter kunnen worden ingeschat. Al met al zal dit zorgen voor meer stabiliteit. De financiële Een verstandige belegger heeft een markten nu strategie die gebaseerd is op een aantal uitgangspunten en aannames. en in 2012… Vervolgens is het belangrijk om con- stant de vinger aan de pols te hou- Het jaar zit er bijna op en beleggers den. Houdt daarom steeds goed in kijken alvast terug op een turbulent de gaten of de economische situatie jaar. Zowel aandeel- als obligatie- nog past bij de uitgangspunten. EnWinnaars Koning Willem I Plaquette 2010, v.l.n.r.: dhr. dr. A.H.E.M. Wellink (voorzitter van de Koning Willem I Stichting), koersen fluctueerden enorm en stuur daarin steeds bij. Een beleggerdhr. J. van den Ende en dhr. H. Kivits (Stage Entertainment), dhr. F.K.M. Swinkels (Adams Musical Instruments) de ‘oude zekerheden’ vielen weg. zonder strategie komt al snel in deen Z.K.H. de Prins van Oranje (Fotografie: Maarten Huisman) Wie had vorig jaar verwacht dat het situatie dat hij meegesleurd wordt in volgende jaar twijfel zou ontstaan de dagelijkse golven van emotie enDe ondernemingen hebben nog enkele duurzaam product of dienst, duurzaam over de kredietwaardigheid van willekeur. Een goede strategie zorgtweken de kans om zich kandidaat te produceren en duurzame internationale overheden van grote landen als juist voor rust.stellen voor de Koning Willem I Plaquette samenwerking. In het voorjaar van 2012 Frankrijk en Spanje?voor Duurzaam Ondernemerschap. Tot zal tijdens een feestelijke bijeenkomst Wij zien eerder inflatie komen dan2 januari 2012 kunnen ondernemingen van de Koning Willem I Stichting de De prijs van een aandeel wordt be- deflatie. Daarbij zal de Euro blijvenzich hiervoor aanmelden via uiteindelijke prijswinnaar van deze paald door verwachtingen. Natuurlijk bestaan. Het schrijven van optieswww.kw1prijs.nl De Koning prestigieuze prijs bekend worden zijn de behaalde financiële resultaten levert doorlopend premie op enWillem I Plaquette voor Duurzaam gemaakt. Voor meer informatie en het van een bedrijf belangrijk. Deze verlaagd de risico’s. Daarnaast blijvenOndernemerschap is de opvolger van aanmeldingsformulier zie www.kw1prijs. geven een beeld van het verleden. wij beleggen in beursgenoteerdehet Ei van Columbus en is onderdeel nl Genomineerde bedrijven voor de Uit balansgegevens blijkt de huidige effecten. Wilt u weten hoe we dezevan de Koning Willem I Stichting. Koning Willem I Plaquette kunnen ook staat van het bedrijf. Verleden en punten in de effectenportefeuillesDe Koning Willem I Plaquette beloont voor European Business Awards for the heden staan dus vast. De toekomst- meenemen, bel of email ons gerust.duurzame innovaties van kleine of grote Environment, EBAE, genomineerd worden. verwachtingen veranderen echterondernemingen. Er zijn prijzen in vier Zie voor meer informatie de website steeds en zorg(d)en voor de fluctua- Edwin Wierdacategorieën: duurzaam management, http://ec.europa.eu/environment/awards. ties. De voortdurende aanpassingen e.wierda@wierdavermogensbeheer.nl zijn wel te verklaren. De toekomst is zelden zo onzeker geweest: er wordtDurftevragen wel/niet dividend uitgekeerd, er komt deflatie of juist inflatie, EuropaOngebruikte kantoorgebouwen, fenomeen, een nieuwe manier valt wel/niet etc.laptops, ideeën en contacten: van denken. Lees praktische tipssamen hebben we meer en inspirerende ervaringen van De prijs van een obligatie wordtwelvaart en creativiteit dan mensen die erin slaagden voor vooral bepaald door rente enwe nodig hebben. In het boek elkaar te krijgen wat ze wilden. kredietwaardigheid. Met name deDurftevragen kun je lezen hoe je Ontdek hoe ook jij slim kunt kredietwaardigheid van landendeze overwaarde kunt benutten, samenwerken met mensen binnen en (overheden) heeft de markten ditgewoon door te vragen! Nils Roemen buiten je netwerk. Durftevragen, en help jaar verrast. De teloorgang van Euro-en Fanny Koerts beschrijven hoe mee om het gat tussen vraag en aanbod land heeft de staatsobligaties vandurftevragen Nederland heeft veroverd. te dichten – er is genoeg voor iedereen. risicomijdend in risicodragendMede dankzij sociale media als Twitter Durftevragen is onder meer verkrijgbaar veranderd. Veel staatsobligatiesen de hashtag #durftevragen groeide via managementboek.nl en bol.com. ISBN zijn nu zelfs risicovoller danhet uit van een sympathiek idee tot een 9789461260048, verkoopprijs € 16,95. bedrijfsobligaties! De grote vraag is natuurlijk advertentie wat 2012 ons gaat brengen. Ik verwacht meer zekerheid en minder heftige koersbe- wegingen. Het zal duidelijk worden of de euro wel of niet blijft bestaan. Daarnaast en daarmee samenhangend, Bekend van ‘Business Class’ op het ONDERNEMERS BELANG 05
 7. 7. Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse Interview Smit & de Wolf belastingadviseurs bv: Geeft advies kwaliteit en persoonlijkheid D e definitie van een familiebedrijf is dat het management en eigendom van de onderneming in handen zijn van opeenvolgende generaties uit dezelfde familie. Bij Smit & de Wolf geldt die opeenvolging niet alleen voor de directie maar ook voor sommige medewerkers en cliënten. Ton Peeters was tientallen jaren een van de sleutelfiguren in het door Ton Smit en Jan de Wolf opgerichte kantoor. Nu werken beide zoons van Ton Peeters samen met beide zoons van Jan de Wolf. Robert-Jan Peeters AA en Rutger de Wolf RA maken samen deel uit van de jongere generatie die niet alleen vers bloed in het kantoor heeft gebracht, maar ook extra kennis en ervaring. Zowel Rutger de Wolf als Robert-Jan Peeters hebben enkele jaren bij een van de ‘Big Four’ accountants- kantoren gewerkt. Daarmee is het lees verder op pagina 08De accountant en de belastingconsulent zijn dienstverleners in wie de ondernemer een groot en persoonlijk vertrouwen stelt.Niemand wil elk jaar met een andere medewerker te maken krijgen. Maar naarmate het bedrijf groeit wordt de adviseringcomplexer. Sommige MKB’ers stappen noodgedwongen over naar een groter kantoor, andere voelen zich slecht op hun gemak bijhet hoge verloop of een fusie. Smit & de Wolf bv belastingadviseurs maakt die overstap onnodig. Het expertiseniveau is er, voor eenmiddelgroot kantoor, bovengemiddeld hoog en het personeelsverloop buitengewoon laag. Accountancy en belastingadvies krijgenzo bij Smit & de Wolf een eigen gezicht, betrokkenheid en kwaliteit blijken geen abstracte begrippen maar worden concrete ervaringen. het ONDERNEMERS BELANG 07
 8. 8. Interview Robert-Jan Peeters AA vervolg van pagina 07 een kwestie van jaren en een eventuele Concurrerende tarieven overgang naar een collega wordt dan Een andere uitdaging is de tarieven dertigtal medewerkers van Smit & de Wolf goed voorbereid voor de cliënt. Door dit concurrerend te houden en het kantoor volledig toegerust om zowel de onder- als persoonlijk contact centraal te stellen in niet uit de markt te prijzen, met name de bovenkant van het MKB te bedienen. onze werkwijze bouw je een gezamen- voor de onderkant van het MKB. lijke geschiedenis op. Zo weten wij des te Meerwaarde zichtbaar maken beter wat er in een onderneming speelt “Een administratiekantoor heeft gewoonlijk “In de vijfendertig jaar van ons bestaan en kunnen we daar adequaat met onze minder overhead en kosten. Om financieel zijn enkele van onze cliënten zeer hard advisering op inspelen. Dat scheelt tijd toch aantrekkelijk te kunnen zijn voor gegroeid. Ons kantoor kreeg bijvoorbeeld en kosten. Dat neemt niet weg dat we re- kleinere bedrijven, ZZP’ers en zelfs particu- een installatiebedrijf met tien werkne- gelmatig een collega laten ‘meekijken’ bij lieren hebben wij onze interne processen mers als klant, dat inmiddels een van de bepaalde dienstverlening. Zo voorkomen optimaal gestroomlijnd,” aldus Robert-Jan grootste installateurs van het land is, met we dat er oogkleppen worden ontwikkeld Peeters. “We kunnen alle administratieve een omzet boven de honderd miljoen,” en blijft ons advies objectief en scherp.” gegevens van de klant digitaal importeren zegt Rutger de Wolf. “Het spreekt voor Ook al bestaat het statige en ruime pand en verwerken en we beschikken over een zich dat wij te klein zijn om zo’n gigant waarin Smit & de Wolf is ondergebracht breed pallet van programma’s om de fiscale nog volledig te kunnen bedienen. En uit meerdere verdiepingen, de organisatie en economische gevolgen van maatregelen toch wordt ons kantoor nog geregeld is tamelijk plat en de communicatielijnen door te rekenen. Hoewel het interne ingeschakeld voor speciale belasting- zijn erg kort. Medewerkers krijgen bij Smit opleidingsniveau regelmatig een uit- vraagstukken. De vertrouwensband is & de Wolf een baan die afwisselender breiding van de dienstverlening teweeg- sterk gebleken.” en daardoor interessanter is dan bij een brengt zijn er ook diensten waar wij van kantoor dat hen dag in, dag uit voor een Smit en de Wolf tegenwoordig kiezen Vertrouwen komt te voet, luidt het beeldscherm positioneert. Ze zien de voor het extern inhuren van specialistische spreekwoord. Bij Smit & de Wolf geven meerwaarde van hun werk voor de cliënt, kennis. Pensioenvraagstukken zijn een de medewerkers hun cliënten wandel- wat niet alleen de tevredenheid maar ook goed voorbeeld. Die zijn onderhand schoenen die in de loop der jaren niet de betrokkenheid verhoogt. Bovendien dermate specialistisch dat wij binnen ons slijten maar beter gaan zitten. “Wij bieden investeert Smit & de Wolf veel in het netwerk een samenwerkingsverband zijn hen de gelegenheid het bedrijf van de vergroten en uitdiepen van hun kennis. aangegaan met een externe pensioen- klant te leren kennen, en omgekeerd. Het algehele gevolg is dat klanten en specialist. De vraagsturing kunnen we Natuurlijk groeien onze werknemers door medewerkers veel langer dan gemiddeld gedetailleerd voor hen aansturen, omdat naar andere functies, maar dat is vaak aan het kantoor blijven verbonden. we vanzelfsprekend wel weten in welke “Wij dragen zorg voor een kwalitatief hoogstaand advies tegen de minimale tijd en kosten”08 het ONDERNEMERS BELANG
 9. 9. Rutger de Wolf RA “Groei gaat bij ons nooit ten koste van wat er al bestaat”richting het antwoord gezocht moet worden. belastingwinkel,” zegt Rutger de Wolf. cliëntenbestand als zodanig moet blijvenZo dragen wij zorg voor een kwalitatief “Tussen februari en april kunnen niet- groeien bij ons,” zegt Robert-Jan Peeters.hoogstaand advies tegen de minimale tijd en ondernemers hier elke zaterdag terecht. “Onze investeringen in het steeds efficiënterkosten.” Dan verzorgen onze medewerkers ter plekke werken kunnen alleen betaal-baar blijven als talloze aangiftes, van mensen in loondienst we de organisatie gestaag uitbreiden. DatTransparant en gestroomlijnd met een eigen huis tot ouderen met een klein gaan we niet doen door overnames of doorDe transparante en gestroomlijnde werkwijze pensioentje. Voor ons is het eenvoudig werk, aansluiting te zoeken bij een groter kantoor,van Smit & de Wolf maakt het voor maar het scherpt ons maatschappelijk be- maar via autonome groei als zelfstandigde Belastingdienst makkelijker aangiftes wustzijn en het zijn leuke contacten waaruit kantoor. Zo is Smit & de Wolf ook gewordente beoordelen en accepteren. Dit Haagse af en toe toch een reguliere klant voorkomt.” tot wat het nu is. Aanvankelijk was het eenkantoor behoorde dan ook tot de koplopers zeer Haags kantoor, dat dankzij het voetbal-bij de ondertekenaars van het convenant van Meegroeien met het cliënteel enthousiasme van Ton Smit ook zeventienhet zogeheten Horizontaal Toezicht. De basis Continuïteit en betrokkenheid zijn ken- jaar zeer intensief betrokken is geweest bij devan aangiftes onder het Horizontaal Toezicht merkende eigenschappen van Smit & de businessclub van ADO, dé voetbalclub vanis de vertrouwensband tussen de belas- Wolf bv belastingadviseurs. Het kantoor Den Haag. De meerderheid van onze cliëntentingdienst en het belastingadvieskantoor. heeft jaren geleden een ruim bemeten pand komt tegenwoordig nog steeds uitEventuele verschillen van inzicht worden gekocht dat ook de rest van dit decennium ’s Gravenhage maar we hebben ook klantenin het voortraject door de consulent en de nog voldoende vierkante meters biedt voor uit de wijdere omgeving.”inspecteur uitgeklaard. Dit leidt tot meer een groei van het personeelsbestand. Jubila- Rutger de Wolf vult aan: “Zo is het ook mettransparantie en een snellere afhandeling rissen met een dienstverband van 25 jaar zijn de ontwikkeling van onze kennis en ons dien-van aangiftes. Wat ongetwijfeld ook bijdraagt geen zeldzaamheid binnen de organisatie, stenpakket gegaan. We begonnen als zuivertot dit succes is het feit dat de accountants maar, het zijn evenmin medewerkers die zijn belastingadvieskantoor. Later is het pakketen belastingadviseurs van Smit & de Wolf vastgeroest in hun functie en expertise. uitgebreid met accountancy, zodat we inmid-niet opereren vanuit een ivoren toren. Voor De muren van het pand aan de Scheve- dels een kantoor zijn dat de ondernemerSmit & de Wolf is elke cliënt belangrijk en ningseweg vormen het enige element dat álle reguliere diensten kan leveren. Maar deniet alleen de vermogende particulieren of stilstaat bij Smit & de Wolf. Kennis en ervaring focus op fiscaliteit is gebleven, en is daarmeeondernemers. Voor het kantoor bestaat de daarentegen zijn voortdurend in beweging ook onze grote kracht gebleven. Groei gaatmaatschappij niet alleen uit reguliere cliënten en worden uitgebreid en vooral uitgediept bij ons nooit ten koste van wat er al bestaat.en door alleen op hen te focussen dreigt men om klanten zo lang en zo goed mogelijk Integendeel, dat wat er bij komt versterkt enop den duur toch de aansluiting te verliezen te kunnen bedienen. Meegroeien met de vergroot enkel dat wat er al was.”bij wat er in de maatschappij in haar geheel clientèle is van meet af aan het strevenleeft. “Daarom openen wij elk jaar de geweest bij Smit & de Wolf. “Maar ook het Voor meer informatie: www.smitwolf.nl het ONDERNEMERS BELANG 09
 10. 10. Wat is uw koersdoel? Maandelijks te zien in ‘Business Class’ Wie actief is op de beurs heeft meestal een duidelijk doel voor ogen. Wierda en Partners Vele klanten gaven ons al het roer van hun beleggingsschip in handen. Mogen wij u eens combineert de jarenlange ervaring die opgedaan is bij grootbanken met de voordelen helpen uw koersdoel scherper te stellen? van een klein en flexibel beleggingskantoor. Resultaatgerichtheid, transparantie en maatwerk zijn woorden die bij ons passen. Wij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan beleggingsproducten van een specifieke aanbieder. Daarom kan er op meer kansen ingespeeld worden. Wij streven naar duurzame relaties en een prettige samenwerking. Wierda en Partners | Oostersingel 1, 9401 JX Assen | Tel. 0592-301550 | www.wierdavermogensbeheer.nlVrijblijvend advies voor uw bedrijfspand & wellicht ook voor uwprivéwoning? Neem gerust contact met ons op of kom bij onslangs. U bent van harte welkom.Wij zijn met ruim 40 jaarervaring de zonweringspecialistin Haaglanden. Voor binnen& buiten de allernieuwste trendsin huis qua raamdecoratie enzonwering! Eradus Gallery Zonwering Telefoon 015-2135028 I info@eraduszonwering.nl | www.eraduszonwering.nl Ons showroom-adres is: Julianalaan 124 te Delft (geopend van dinsdag t/m zaterdag)
 11. 11. www.kantoorblok.nu Uw kantoorvakhandel: Groot in kantoorartikelenHoe krijgt u een gezonde werkplek, hoe spaart u het milieu, wat die uitermate geschikt zijn voor middelgrote en kleine bedrijvenzijn onmisbare artikelen en waar vindt u de meest scherpe en die ook nog eens voordelig geprijsd zijn. Wilt u meer advies ofprijzen? Dit alles leest u in Het Kantoorblok. Het Kantoorblok zoekt u een verkooppunt, ga dan naar www.kantoorblok.nu enstaat vol met tips van uw kantoorvakhandel over kantoorartikelen vind de kantoorvakhandel bij u de buurt. Dymo Labelwriter LW-450 Turbo voor de prijs van een LW-450 Label sneller. Verzend slimmer. Werk efficiënter. Vanaf nu drukt u etiketten af zonder kopzorgen met de LabelWriter 450. Een gezonde werkplek Met de gepatenteerde Dymo Productivity Kijk op pagina 3 Software kunt u onder meer adres-, barcode-, dossier-, naambadge- en verzendetiketten creëren en afdrukken, allemaal zonder extra werk en geknoei met etiketvellen op een gewone desktop- Art.nr. Omschrijving van voor printer. Druk etiketten direct af vanaf Mi- 930120 LW-450 € 105,00 € 89,00 crosoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks 930121 LW-450 Turbo € 139,00 € 89,00 en andere populaire programma’s. Na 930122 LW-450 Twin Turbo € 189,00 € 129,00 eenmaal werken met de Dymo labelwriters 930123 LW-450 Duo € 209,00 € 129,00 Checklist voor wilt u niet meer zonder! groen printen Kijk op pagina 5 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 12. 12. Of u nu een klein of groot bedrijf hebt, iedereen gebruikt kantoor- artikelen. Wilt u even een notitie voor een collega achterlaten, die niet zo maar wegwaait, dan bieden de Post-it Super Sticky memoblaadjes uitkomst. Deze memoblaadjes vallen op door de van uw gegevens en bijvoorbeeld de Pentel Rollerpen BL77 felle kleur en kleven op alle soorten datum van binnenkomst. Art.nr. Omschrijving van voor ondergrond. Bezoekt u een klant dan 614441 zwart € 2,10 € 1,59 komt u goed voor de dag met de Op deze pagina vindt u nog veel meer 614442 rood € 2,10 € 1,59 Rillstab schrijfmap in lederlook, met handige en voordelig geprijsde kantoor- 614443 blauw € 2,10 € 1,59 een schrijfblok en opbergruimte voor artikelen. Uw kantoorvakhandel vertelt u 614449 paars € 2,10 € 1,59 A4-documenten en visitekaartjes. Daar- er alles over. Kijk op www.kantoorblok.nu naast zijn de verschillende Colop stem- voor de vakhandel bij u in de buurt en pels ideaal om documenten te voorzien nog meer topaanbiedingen. << Door deSuper Sticky lijmlaag zijn de memo’soveral op toe te passenPost-it Super Sticky Memoblok Rainbow Colop tekststempel Greenline Rillstab schrijfmap MaastrichtArt.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor Art.nr. Omschrijving van voor392503 76x76mm blanco pak € 18,31 € 14,95 350851 47x18mm 513037 25mm zwart 98544 € 38,42 € 29,95 à 12 stuks 654SSU 4-5 regels 30G € 18,46 € 9,95 513038 40mm zwart 98504 € 39,80 € 32,50 350852 59x23mm 5-6 regels 40G € 23,24 € 12,95 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rapid Niettang Classic Art.nr. Omschrijving van voor 304200 chroom € 25,10 € 14,95>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Met de producten van Loeff’s patent brengt u in een handomdraai orde op uw werkplek en in uw archief. De producten sluiten naadloos op elkaar aan en zijn modulair aan te passen aan uw organisatie. Met Loeff’s patent bespaart u ruimte, tijd en geld! Koop een van de actieproducten, kras en win een verblijf in Landal Loeff’s archiefdozen GreenParks! Op alle Loeff´s patent Art.nr. Omschrijving van voor producten vindt u een sticker metLoeff’s Bundelbeugels 531594 345x250x80mm daarop een krasvlak. Als u dezeArt.nr. Omschrijving van voor Filingbox 3003 € 0,77 € 0,59 wegkrast, vindt u een unieke code.531565 100mm 1222 € 31,80 € 24,95 531021 370x255x115mm U kunt deze code activeren via de531566 180mm 1224 € 37,20 € 28,50 Jumbobox 3007 € 1,50 € 1,29 website www.loeffs.nl.<<2 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 13. 13. Verander regelmatig van houdingDe zelfstandige kantoorvakhandel is een betrouwbare partij,die weet waar ze het over heeft. Lokale aanwezigheid, een zeercompleet assortiment, een gunstige prijs en deskundig advies.Ook op gebied van ergonomie bent u bij uw kantoorvakhandelaan het juiste adres, want wist u dat de kantoorvakhandelu uitgebreid kan adviseren over een gezonde en prettigewerkomgeving? Zo is iedereen een stuk beter af.Vaak is een werkomgeving met een tueel ziekteverzuim met zich meebrengt.paar kleine aanpassingen al te ver- Uw kantoorvakhandel kan u adviserenbeteren. Wanneer u daarnaast zelf ook over welke meubels voor u het meesteen aantal stappen onderneemt om uw geschikt zijn. Zorg ook voor voldoendewerkomstandigheden te verbeteren, beweging. Wie een goede conditie heeft,bent u goed op weg. Richt uw werk- kan meer aan. Haal eens een kopje kof-plek bijvoorbeeld zo in dat u geen last fie of maak eens een praatje met eenheeft van te veel (zon)licht en verplaats collega op een andere afdeling. Maak inzonodig uw meubels. Indien nodig de pauze een korte wandeling door deverstelt u uw bureau en stoel en zet u omgeving. Met een frisse blik kunt u deuw bureaustoel op een stoelmat, zodat dag een stuk beter aan.u comfortabel aan de slag kunt. Met al uw vragen over ergonomischeLaten de arbeidsomstandigheden op kantoorartikelen kunt u terecht bijuw werk te wensen over, praat er dan uw kantoorvakhandel. Kijk opover met uw werkgever. De kosten van www.kantoorblok.nu en vind uween nieuwe bureaustoel staan niet in specialist in de buurt. <<verhouding tot de kosten die even- Afvalbakken die een speciale, stijlvolle Stoelmat voor harde vloeren uitstraling geven aan het interieur Art.nr. Omschrijving van voor van uw kantoor 489080 120x90cm polyester 97100 € 50,14 € 42,50 489077 120x150cm polyester 97173 € 79,70 € 69,00 489088 120x180cm polyester 97180 € 103,73 € 85,00Durable RVS-lijn metalen papierbakkenArt.nr. Omschrijving van voor Stoelmat voor zachte vloeren394442 RVS papierbak 15L met perforatie € 50,85 € 45,- Art.nr. Omschrijving van voor394441 RVS papierbak 15L € 42,42 € 35,- 489078 120x90cm polyester 97200 € 43,01 € 39,00394443 RVS papierbak met vlamdover € 69,92 € 59,- 489079 120x150cm polyester 97273 € 67,05 € 59,00890514 RVS staande as-papierbak € 132,75 € 109,- 489089 120x180cm polyester 97280 € 96,14 € 79,00 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<< 3
 14. 14. A MEGLER L KNA nu ller. kna eve .me ga losi www exp eest De m aanbiedingen van uw kant oors peci alist e helderheid! Indrukwekkend 3M LCD-PROJECTOR X21 • Compacte projector met indrukwekkende helderheid. • Scherp beeld. • 2700 ANSI Lumen. • Ideaal voor de zaken–reiziger, slechts 2,2kg. • XGA (1024x768). • Fluisterstand. • Beste functionaliteit in zijn klasse. • Volledige connectiviteit. • Ideaal voor middelgrote tot grote vergaderruimten. Art.nr. Omschrijving Van Voor • Pincodebeveiliging. • Afmetingen 306x221x77mm. 484049 3M projector X21 695,00 599,00 De prijzen zijn exclusief BTW, bijzondere belastingen en heffingen. Geldig zo lang de voorraad strekt doch uiterlijk tot en met 4 december 2011. Ga naar www.kantoorblok.nu voor de voorwaarden Met dit Navigator papier print u altijd opdikking, betere opaciteit en een milieuverantwoord. Het papier wordt uitstekende vlakliggendheid. Daarnaast namelijk vervaardigd met behulp van de is houtvrij en chloorvrij. Het papier is nieuwste technologie op het gebied van geschikt voor laser- en inkjetprinting de papierproductie. Navigator Universal en colourcopiers en voorzien FSC én heeft daarnaast een schitterende uni- Europese bloem certificering. Koop het versele hoogwitte papierkwaliteit Het nu ook nog extra voordelig! << papier bestaat uit 100% Eucalyptus Globulus vezel, waardoor het uitste- kende eigenschappen krijgt, zoals extra Pak à 500 vel, doos à 5 pakken, prijs per pak Art.nr. Omschrijving van voor 129097 1 doos A4 80gr wit € 8,15 € 3,95 129097 2 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,65 129097 20 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,50 129097 40 dozen A4 80gr wit € 8,15 € 3,254 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 15. 15. Kyocera multifunctionals en printers passen prima in een groene be-drijfsvoering door het ECOSYS-concept. Dit concept combineert milieu-effiëntie met economische efficiëntie.Dit betekent duurzame componenten, Checklist voor groen printenaangevuld met een milieugericht • Maak dubbelzijdige prints en kopieënontwerp, energiebesparende, stille en print eventueel meerdere pagina’sen schone technologie en minimali- op één kant van het vel om afval ensering van het gebruik van chemische kosten te besparenstoffen. • Print nooit te veel documenten • Gebruik de functie ‘controleren enKyocera Mita gebruikt ook gerecyclede vasthouden’ om een document te wanneer hij niet print of kopieertmaterialen bij de productie van haar ma- controleren voor dat u een grote • Recycle gebruikte tonercassetteschines. De behuizing wordt bijvoorbeeld printopdracht geeft • Zorg dat kantoorapparatuur goedvervaardigd uit gerecyclede hars van • Gebruik apparatuur met het wordt onderhouden, zodat deze zoplastic drankflessen en de verpakking Energy Star keurmerk efficiënt mogelijk werktwordt gemaakt van pulp dat afkomstig • Zorg dat kopieerapparaten, multi- • Gebruik voor al uw printwerk milieu-is van kringlooppapier. functionals en printers ’s nachts verantwoord papier dat niet met worden uitgeschakeld chloor gebleekt is, of 100%Wilt u dat uw zuinige machines ook • Activeer de slaapstand van uw kringlooppapier <<efficiënt printen, bekijk dan de checklist printer of kopieerapparaat, zodatvoor groen printen. het energieverbruik minimaal is Met de multifunctionals van Kyocera kunt u snel en eenvoudig printen, scannen, kopiëren én faxen! Deze machines zijnheel gemakkelijk aan te sluiten via USB 2.0 hi-speed interface. De capaciteit is uit tebreiden met verschillende papiercassettes. Kleurenlasermultifunctional FS-C2126MFP+ van € 1350,- voor € 995,- Lasermultifunctional FS-1128MFP van € 795,- voor € 595,- Met de laserprinters van Kyocera maakt u de mooiste afdrukken in zwart-wit of in kleur. Ook beide laserprinters zijn uit te breiden voor meer papiercapaciteit. Infor- meer bij uw kantoorvakhandel naar de geschikte papiercassettes. Alle printers van Kyocera zijn voorzien van het Energy Star keurmerk.Laserprinter FS-3920DN Kleurenlaserprinter Dit is een keurmerk voor energie-van € 665,- voor € 495,- FS-C5150DN efficiënte producten. van € 435,- voor € 295,- >>>> Specificaties en accessoires vindt u op www.kantoorblok.nu <<<<
 16. 16. delaren staat en voor hen al 90 jaar de inkoop en logistiek verzorgd. Zodat zij zich kunnen richten op hun klant, u! De kantoorvakhandel is altijd in de buurt, biedt een zeer compleet Het breedste assortiment assortiment tegen een gunstige prijs en weet waar ze het over heeft. en een gunstige prijs Uw kantoorvakhandel beschikt over het Op de kantoorvakhandel kunt u vertrouwen. meest uitgebreide assortiment kantoor- artikelen, waar A-merken een groot deel van uitmaken. Quantore werkt nauw samen met leveranciers om ervoor te zorgen dat uw kantoorvakhandel kan beschikken over het meest uitgebreide assortiment producten. Zo blijven de prijzen laag en daar profiteert u van. Duurzaam Ook op het gebied van duurzaamheid bent u bij uw kantoorvakhandel aan het juiste adres. Uw kantoorvakhandel vergroent namelijk waar mogelijk het bestaande assortiment en breidt het assortiment uit met nieuwe groene en innovatieve producten. Een deel daarvan bent u al tegen gekomen in Het Kantoorblok. Daarnaast beschikt de kantoorvakhandel over milieucatalogus het Groene Boek. Hierin staan meer dan 2.500 kantoorartikelen met een milieuvriendelijke claim. Vraag uw kan- toorvakhandel naar de catalogus en maak de juiste keuze voor uw kantoor- artikelen. Deskundig advies Bent u op zoek naar een specifiek artikel, heeft u vragen over bepaalde apparaten of bent u benieuwd naar de ideale kantoorinrichting? Uw kantoor- Altijd dichtbij vakhandel helpt u verder. Kijk voor meer Uw kantoorvakhandel is altijd dichtbij. Quantore, de grootste voorraadhou- informatie en een kantoorvakhandel bij Maar achter de gevel van de winkel dende in- en verkooporganisatie voor u in de buurt op de website. << gaat een grootse operatie schuil. Uw kantoorartikelen. Een sterke organisatie, www.kantoorblok.nu kantoorvakhandel is aangesloten bij die achter meer dan 500 kantoorvakhan- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Canon Rekenmachine BP26/36-LTS Deze Canon rekenmachines hebben een fluorescerend display, een ruim toetsenbord en voorzien van de fluisterstille Bubble Jet printtechnologie. De 3+1 Pritt Correct-it GRATIS printsnelheid is 5,6 regels per seconde. correctieroller Ecocomfort Deze correctieroller is speciaal ontworpen voor zijdelings corrigeren. De rollers zijn Art.nr. Omschrijving van voor Koop nu drie gemaakt van 89% natuurlijke materialen. correctierollers 423639 Canon BP26-LTS en krijg er één (10 cijfers) € 113,45 € 99,- Art.nr. Omschrijving van voor helemaal gratis bij! 423638 Canon BP36-LTS 416563 Correctieroller Pritt (12 cijfers) € 121,85 € 109,- Ecocomfort 4,2mm € 3,02 € 1,956 >>>> Ga naar www.kantoorblok.nu voor nog meer aanbiedingen en informatie <<<<
 17. 17. Tekst: René Zoetemelk • Foto: LMG|KCND BedrijfsreportageSuccesvol ondernemen is sterk afhankelijk van inzet en enthousiasme van de ondernemer. Perry Kentin is directeur van LMG|KCNDstrategie creatie. Een nuchtere Zeeuwse ondernemer die vooruit denkt en doelgericht is. Hij heeft in 10 jaar tijd het succesvolle fullservice reclamebureau opgezet. Vanuit de vestigingen van LMG|KCND in Leiden, Roosendaal en Goes wordt gewerkt voor landelijkeen internationale ondernemingen, organisaties en het MKB. “Van onze ontwikkelingskracht en internationale ervaring profiterenonze klanten. Veel ondernemers hebben moeite een strategie te bedenken en daar een vooruitgang aan te koppelen. Ik wil in vollevaart vooruit en dat de er een positieve ontwikkeling is bij mijn klanten. Als het moet gaan we dwars door de crisis naar de toekomst.”LMG|KCND strategie creatie maakt het verschilP erry Kentin: “Als ondernemer wil je “Het vaststellen van het DNA van een groeien, in omzet of naamsbekend- organisatie kun je alleen als je dicht bij heid bij de doelgroep. LMG|KCND de kern van de zaak komt. Er moet eenhelpt de juiste strategie te bepalen en vertrouwen zijn bij de klant. Alleen danwerkt dit uit in passende communicatie- kunnen we de zaak sturen in de richtingmiddelen zodat een onderneming als sterk van een goede toekomst. Daarin willen wemerk in de markt staat. Wij kunnen alles ons onderscheiden van andere bureaus.op het gebied van reclame, communicatie, Wij werken niet voor een klant, wij werkengrafische vormgeving en webdesign, met een klant. En dat voor een zeermaar het gaat uiteindelijk om het resultaat. concurrerende prijs.”En dat garanderen wij. Ons advies moetnaamsbekendheid en nieuwe klanten Creatieopleveren. Onze service stopt niet na het “Creatie brengt een idee tot leven.afronden van het advies. Wij gaan door tot Het maakt een boodschap niet zomaarhet resultaat zichtbaar is.” een bericht maar een communicatiemiddel dat wordt gevoeld. De merkidentiteit krijgtEigen team of deeladvies een gezicht met een logo en huisstijl.Voor een doordachte visie op strategie, Een passend ontwerp zorgt er voor datcreatie en mediapresentaties kan iedereen een magazine, flyer, brochure en websitebij LMG|KCND terecht. “We maken totaal aankomt bij de doelgroep en interactieconcepten voor reclamecampagnes, TV- oplevert. Met groei tot gevolg.”commercials, radiocommercials, richtensocial media in en kopen ook zendtijd in.” Trends zijn geen verrassingMeer dan 20 medewerkers staan klaar om Perry Kentin: “Laat je verrassen doorde toekomst van organisaties en bedrijven onze aanpak en het uiteindelijke resultaat.veilig te stellen en groei te garanderen. Organisaties en ondernemingen hebbenPerry Kentin: “Wij doen dat met vaste wij zien opbloeien. Ze werden weercontactpersonen voor persoonlijke succesvol. Anderen bouwden hun succesbinding. Dit kunnen complete teams zijn verder uit. Zekerheid over de toekomstvoor een totaal pakket aan diensten maar krijg je door in te spelen op ontwikkelingen.ook specialisten op deelgebieden.” Wij verkennen de markt en houden ontwik- kelingen op het gebied van marketing Perry Kentin: “Wij werken niet voor een klant, wij werken met een klant”Strategie nauwlettend in de gaten. Trends zijn voorEen sterk merk is gebaseerd op het DNA ons geen verrassing en wij houden devan een bedrijf. Het zorgt voor een concur- vaart er in. Je ziet in deze crisis, maar ook inrerende positie in de markt, waardoor het goede tijden, veel ondernemers achteruit LMG|KCND strategie creatieopvalt en onderscheidend is. LMG|KCND denken terwijl vooruit de toekomst ligt.helpt het DNA van een organisatie te be- Wij helpen ze terug op koers en brengen Roosendaal Leiden Goespalen en de juiste positionering te kiezen. vaart in positieve ontwikkelingen. Maak Markt 54 3e Binnenvestgracht 23P Frans den Hollanderlaan 7ADaar koppelen ze vervolgens de juiste het verschil door met ons te kijken naar 4701 PH Roosendaal 2312 NR Leiden 4461 HL Goesmarketing- en communicatiestrategie de toekomst en laat je verrassen door de T 0165 - 58 77 95 T 071 - 408 13 08 T 0113 - 85 08 99aan. Deze werkwijze geeft direct resultaat, resultaten en niet door de ontwikkelingenmaar heeft ook impact op de lange termijn. in de markt.” www.lmgkcnd.nl het ONDERNEMERS BELANG
 18. 18. Interview Tekst: Jeroen Kuypers/Fotografie: Marco Magielse Regeren na de vanzelfsprekende meerderheid: De verkleinde schoenmaat van Mark Rutte Tussen het aantreden van de liberaal Rutte als premier en dat van zijn liberale voorganger Cort van der Linden zit bijna een eeuw. Honderd jaar lang moest hun stroming die post overlaten aan christendemocraten en sociaaldemocraten. En nu de liberalen eindelijk weer de eerste minister leveren is deze de leider van een minderheidskabinet dat voor elk wetsvoorstel moet soebatten met een gedoogpartner of de oppositie. Volgens sommige commentatoren dreigt Rutte daardoor vooral de geschiedenis in te gaan als een kleurloze premier. Op 27 september jl. ging hij in de tegenaanval. Tijdens een rede in Antwerpen legde hij uit dat minderheidskabinetten in deze eeuw niet de uitzondering maar de regel zullen vormen en dat politiek succesvol beleid niet langer de verwezenlijking van een groots plan maar het zetten van vele kleine stapjes is geworden. J e weet niet wat het is, maar je zult hem De kwetsbare vrijheid van de reactie van premier Stoltenberg, die wel houden’, zo hielden Europees pre- In zijn boek ‘De open samenleving en weigerde de maatschappij af te sluiten met sident Herman van Rompuy en liberaal haar vijanden’ bestreed Karl Popper de beveiligingsmaatregelen. Politiek is geen fractievoorzitter in het Europees Parlement denkers die meenden dat de loop van de vak voor bange mensen. De vrijheid is geen Guy Verhofstadt hem voor. En zo had Mark geschiedenis aan net zulke wetmatigheden vanzelfsprekendheid, zelfs niet zo lang Rutte geen andere keuze dan in te gaan op onderworpen was als de banen van de na de val van de Muur.” de uitnodiging van de Vlaamse denktank planeten. De evolutie van de maatschappij Liberales om in het voetspoor van de twee is niet gedetailleerd te voorspellen en dus Verstikkende moltondeken illustere Belgen te treden en de jaarlijkse is de samenleving ook niet ‘maakbaar’. In de open samenleving die Popper voor- Popper lezing te geven. Het thema klinkt Geluk, wetenschap en economie kunnen staat vormen de rechten van het individu academisch: wat is de actualiteit van het niet worden gepland, enkel in een open de hoeksteen. “Het individu staat boven denken van Karl Popper? De inhoud van debat tussen vrije burgers stapje voor de groep. Ook de ondernemer moet zijn Ruttes lezing was echter zeer politiek. stapje worden verbeterd. “De wereld- ambities ten volle waar kunnen maken. Hij greep het denken van de Oostenrijkse verbeteraars die een utopische heilsleer De enige taak van de overheid is hem filosoof aan om de keuzes die hij sinds de aanhangen zijn sinds de ondergang van daarin te faciliteren, niet te reguleren. verkiezingsuitslag van 2010 had gemaakt het communisme zeldzamer geworden dan Dat laatste is een verstikkende moltondeken te rechtvaardigen. De stampvolle zaal van vroeger, maar de aanslag in Noorwegen over de economie werpen.” Maar hoewel het Antwerpse provinciehuis, waarin heel op 22 juni dit jaar bewijzen dat de open Rutte de grote overheid uit de jaren ze- wat Nederlandse klanken te horen waren, samenleving kwetsbaar blijft,” zei Rutte. ventig vervangen zag door een aanzienlijk verwachtte dan ook niets anders. “Daarom was ik ook zeer onder de indruk kleinere, ontwaarde hij buiten Nederland het ONDERNEMERS BELANG
 19. 19. nog wel een hardnekkige gigant. “Europa leven nergens anders heeft gewerkt danis decennialang gestaag gegroeid. Over de bij diezelfde overheid.” De onwrikbaarheidinterne markt hebben we bijna vijftig jaar van de PVV op het gebied van sociaal-gedaan. Maar andere ontwikkelingen zijn te economisch beleid en buitenlandse politieksnel gegaan. Dat geldt voor de aansluiting liet Rutte geen andere keuze danvan tien voormalige Oostblokstaten en ook akkoorden te sluiten met de linksevoor de invoering van de euro. De eenheid oppositie. “Daardoor hebben we verenvan Europa is echter geen noodzaak, ze moeten laten om een pensioenakkoordis niets anders dan een praktisch middel te bereiken, maar we hebben het wel.”om meer welvaart en vrijheid te realiseren.De Europese Unie is een te groot verhaal Peespasgeworden. Nu ze in plaats van welvaart een Het definitieve afscheid van de ‘groteenorme schuldenberg oplevert herkennen verhalen’ heeft ook gevolgen voor hetveel burgers zich er steeds minder in, en karakter van de politici. “Verhagen en ikdat geeft aanleiding tot een ‘vroeger-was- hebben met opzet gezocht naar ministersalles-beter’- mentaliteit. Ik geloof dan ook zonder groot ego,” verduidelijkte Rutte.niet dat eurobonds de oplossing zijn voor “Typerend vond ik wat Yvo Opstelten over-de schuldencrisis. Zo worden de financiële kwam toen hij de ‘peespas’ wilde invoeren.ongelijkheden binnen Europa groter en Heel de kamer viel over zijn voorstel totstimuleren we de Grieken niet orde op een bordeelpas heen, zodat hij niet anderszaken te stellen. Vandaar onze steun aan de kon dan het intrekken. Toen ik hem vroeginstelling van een eurocommissaris en het of dat hard aankwam bromde hij met zijnstrikt naleven van de oorspronkelijke regels kenmerkende basstem: ‘Ach, dat hoortvan het stabiliteitspact.” er nou eenmaal bij als je lid bent van een minderheidskabinet.’”ZevenmijlslaarzenVan het Europa van de zevenmijlslaarzen Onvoorspelbaarheid en onvolledigheidnaar dat van de kleine stapjes, desnoods weten te transformeren in overtuigings-als een Echternachtse processie, vooruit kracht en dynamiek, van een zichtbareen achteruit. Ook binnenlands is Rutte zwakte en impliciete sterkte maken,naar een kleinere schoenmaat overge- dat is geen geringe politieke prestatie.gaan. “Met het verdwijnen van de grote Karl Popper is voor Mark Rutte actuelerideologieën zijn ook de vanzelfsprekende maar ook welkomer dan ooit. Van Rompuymeerderheden in de politiek verleden tijd. en Verhofstadt zullen niet hard hebbenMinderheidskabinetten zullen steeds vaker moeten aandringen om hem deze lezingde enige optie zijn. Denemarken, Zweden te laten houden.en Portugal gingen ons al voor en Het zal niet hoeven verbazen als deEngeland, waar altijd één partij regeerde, strekking van de Antwerpse lezing deheeft eindelijk weer een coalitieregering. komende jaren te pas en te onpas zalDat werkt niet destabiliserend, dat opduiken in het (verkiezings)debat.betekent extra checks and balances. Churchill ging in 1946 helemaal naar hetPolitici moeten meer uitleggen en over- Amerikaanse Fulton om in een speechtuigen, waardoor het debat opener wordt. de term ‘het IJzeren Gordijn’ te lanceren,Goed, de uitkomst van een debat wordt Rutte hoefde niet de Atlantische oceaanonvoorspelbaarder maar daardoor ook maar slechts de Schelde over te stekendynamischer. Dat is positief.” om zijn boodschap uit te dragen.Veren latenHet is vooral positief voor liberalen,meende Rutte. Zij geloofden toch al nietin de almachtige overheid. Het is ookniet slecht voor D66 en de PvdA, die alveel afstand hebben genomen van de‘maakbaarheidsillusie’. Maar het is slechtnieuws voor de voorstanders van geslotensamenlevingen: de SP en ook de PVV.Rutte noemde Wilders slechts enkele malenbij naam, maar het was duidelijk dat zijngedoogpartner degene was die het boekvan Popper dringend eens moest lezen.Wilders is niet voor een tragere en zuiverpraktische Europese eenwording, hij issimpelweg anti-Europees. “Voor hem gaathet buitenland niet verder dan Vlaanderenen Israel,” grapte Mark Rutte. “en vooriemand die zoveel aan te merken heeft opde overheid is het vreemd dat hij heel zijn het ONDERNEMERS BELANG

×