SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Ders:Açık ve Uzaktan Öğrenme
Konu:Harmanlanmış Öğrenme
Danışman:Prof. Dr. Agah Tuğrul
Korucu
Hazırlayan:Eren Ceşen
Harmanlanmış Öğrenme Modeli
• Harmanlanmış öğrenme modeli 2000’lerin başında ortaya
çıktı. Teknolojinin gelişimi ve internetin keşfiyle birlikte
bilgiye erişim kolaylığının olağanüstü derecede artması yüz
yüze öğrenme ortamlarının da zamanla öneminin azalacağı
olasılığını gündeme getirdi. Bunun üzerine araştırmacılar
elektronik öğrenme ortamları tasarladı, hatta bazı
üniversiteler ve kurumlar eğitimlerini sadece elektronik
öğrenme ile gerçekleştirecekleri programları uyguladı ve bu
olasılığın doğru olup olmayacağını araştırdılar. Ancak web
tabanlı yapılan öğrenme uygulamalarının özellikle de
uzaktan eğitimin bazı eksiklikleri ve dezavantajları olduğu
görüldü. Bunun üzerine web tabanlı öğrenme sınıfta yapılan
yüz yüze öğrenme modeliyle birlikte kullanılmaya başlandı.
Böylece harmanlanmış öğrenme modeli ortaya çıktı.
Nasıl ortaya çıktı?
• Harmanlanmış öğrenme modeli 2000’lerin başında ortaya
çıktı. Teknolojinin gelişimi ve internetin keşfiyle birlikte
bilgiye erişim kolaylığının olağanüstü derecede artması yüz
yüze öğrenme ortamlarının da zamanla öneminin azalacağı
olasılığını gündeme getirdi. Bunun üzerine araştırmacılar
elektronik öğrenme ortamları tasarladı, hatta bazı
üniversiteler ve kurumlar eğitimlerini sadece elektronik
öğrenme ile gerçekleştirecekleri programları uyguladı ve bu
olasılığın doğru olup olmayacağını araştırdılar. Ancak web
tabanlı yapılan öğrenme uygulamalarının özellikle de
uzaktan eğitimin bazı eksiklikleri ve dezavantajları olduğu
görüldü. Bunun üzerine web tabanlı öğrenme sınıfta yapılan
yüz yüze öğrenme modeliyle birlikte kullanılmaya başlandı.
Böylece harmanlanmış öğrenme modeli ortaya çıkdı.
21. Yüzyıl Becerilerini Destekliyor
• Harmanlanmış öğrenme ortamı, öğrenenlere web tabanlı öğretim
ortamı aracılığı ile dilediği yerden, dilediği zamanda, dilediği süre ile
ve anında dönüt/düzeltme/pekiştireç alarak çalışabilme gibi birçok
avantajı sağlarken, aynı zamanda yüz yüze öğrenme ortamında da
tartışabilme, öğretmen ve öğrenenlerle doğrudan etkileşimde ve
iletişimde bulunabilme, öğrenenlerin birbirlerinin öğrenme
ürünlerini görebilmesi ve inceleyebilmesi gibi yüz yüze öğrenme
ortamının güçlü taraflarını birarada sunuyor. Öğrenme ortamında
esneklik ve kolaylık sağlama, öğrenme düzeyinde ve başarıda,
bilginin kalıcılık oranında, öğrenmeye ilgide ve derse yönelik
motivasyonda olumlu etkiler yaratıyor. Ayrıca öğrenenlerin kendi
hızında öğrenmesini ve bu süreci kontrol edebilmelerini, yeniden
gözden geçirip düzeltme kolaylığı gibi faydalar sunuyor. Aktif bir
öğrenme ortamı sayesinde öğrenenlerin istedikleri yerden
istedikleri zaman dersle ilgili kaynaklara esnek bir şekilde
ulaşabilmesine de olanak sağlıyor.
• Öğrenciler evlerinden de öğrenme ortamına
katılabiliyor. Kaydedilmiş bilgi içerikleri, zaman
ve mekan sınırlaması olmadan paylaşılabiliyor.
Harmanlanmış öğrenme farklı öğrenme
stillerine hitap eder. Kendi kendine öğrenmeyi
destekler, öğrenme hedefi (kazanım)
değerlendirmeleriyle öğrenmeyi kontrol eder
ve tam öğrenmeyi sağlar. 21. yüzyıl becerilerini
destekleyen bir modeldir.
• Harmanlanmış öğrenme sınıflarda daha çok teknolojinin ve
internetin kullanılmasını değil, bunun dengeli bir şekilde
sınıf içi etkinlikleri de destekleyecek bir şekilde
kullanılmasını öneriyor. Örneğin, öğrenci laboratuvarda
deney yaparak öğrenirken simülasyonla, web tabanlı
etkinliklerle sanal olarak bunu destekleyebiliyor. Böylece
hem yüz yüze öğrenmenin avantajlarını, hem de web
tabanlı öğrenmenin avantajlarını birlikte kullanabiliyor.
Harmanlanmış öğrenmede okul dışında internet üzerinde
bir sanal sınıf oluşturabiliyor ve bu sanal sınıf üzerinde hem
bir önceki dersle ilgili hem de bir sonraki dersle ilgili ödev,
soru, quiz, not, sunum, video, animasyon paylaşılabiliyor.
• Öğrenenin bir önceki derste öğrendiklerini
pekiştirmesini ve bir sonraki derse de hazırlıklı
olarak gelmesi sağlanabiliyor. Böylelikle derste
daha çok grup etkinliği, tartışma, yaratıcı problem
çözme etkinlikleri yapabiliyor ve zamanı daha
verimli kullanabiliyoruz. Harmanlanmış öğrenme
ile öğretmenin görev ve sorumlulukları azalmıyor
aksine daha da artıyor. Öğretmen öğrenenleri
yönlendiren bir rehber haline geliyor. Şunu
unutmayalım: Teknoloji hiçbir zaman öğretmenin
yerini alamayacak, önemini azaltamayacak fakat
öğretmenin görev tanımını değiştirecek.
Harmanlanmış Öğrenmenin önemi
• Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde harmanlanmış
öğrenmeye büyük önem veriliyor. Harmanlanmış
öğrenmeyi destekleyici pek çok içerik sağlayıcı
bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde Discovery
Education, Adaptive Curriculum vb. Türkiye’de ise EBA,
Vitamin Eğitim gibi eğitim portallar ve içerik sağlayıcılar
kullanılarak sınıfta yapılan yüz yüze öğrenmeyle
desteklenerek harmanlanmış öğrenme modeli
uygulanabiliyor. Model bütün dünyada gittikçe
yaygınlaşıyor. Türkiye’de araştırmacılar dışında
harmanlanmış öğrenme modeli bilinmiyor ve
uygulanmıyor. Bu model daha çok yüksek lisans ve
doktora düzeyinde yapılan araştırmalarda kullanılıyor.
• Genellikle de üniversite düzeyinde yapılan
araştırmalarda kullanıldığı görülüyor. Ancak bu
model ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde
daha olumlu sonuçlar verebilir. Benim bir
ilköğretim okulunda yaptığım araştırmada,
harmanlanmış öğrenme, öğrenenlerin
başarılarını ve kendi kendine öğrenme
becerilerini artırırken aynı zamanda
motivasyonlarını ve derse yönelik tutumlarını
da olumlu bir şekilde değiştirdi.
• Harmanlanmış Öğrenme ve FATİH Projesi
• Harmanlanmış öğrenme, Türkiye’ye uygun olmakla beraber Türkiye
eğitim sisteminin de ihtiyacı olan bir model. Ülkemizde
uygulanmaya başlanan FATİH projesi eğer bir teknoloji projesi
olmaktan daha çok bir eğitim projesi olarak anılacaksa
harmanlanmış öğrenme gibi bir modelin de uygulanması gerekir.
Aslında FATİH Projesi açıklandığında proje ile birlikte uygulanacak
program ve model de ortaya konulmalıydı. Ancak bu yapılmadı hatta
düşünülmedi. FATİH Projesi ile uygulanacak en uygun modelin
harmanlanmış öğrenme olduğunu düşünüyorum. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın vakit kaybetmeden FATİH Projesi için uygulanacak olan
öğrenme modelini ve programı (müfredat) ortaya koyması, bu
model ve programın öğretmenlere etkili hizmet içi eğitim teknikleri
kullanılarak aktarılması ve okullarda uygulamaya geçmesi gerekiyor.
R

More Related Content

What's hot

Eğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlarEğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlar
Esen Sandıraz
 

What's hot (19)

Harmanlanmış öğrenme
Harmanlanmış öğrenmeHarmanlanmış öğrenme
Harmanlanmış öğrenme
 
2
22
2
 
Flipped Classroom
Flipped ClassroomFlipped Classroom
Flipped Classroom
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
 
Harmanlanmisogrenmeortamları
HarmanlanmisogrenmeortamlarıHarmanlanmisogrenmeortamları
Harmanlanmisogrenmeortamları
 
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_
 
Eğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlarEğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlar
 
Etz15 zamansız mekansız eğitime doğru
Etz15 zamansız mekansız eğitime doğruEtz15 zamansız mekansız eğitime doğru
Etz15 zamansız mekansız eğitime doğru
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
 
B
BB
B
 
Açık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretim
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
 
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARISALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 
Probleme dayalı öğrenme
Probleme dayalı öğrenmeProbleme dayalı öğrenme
Probleme dayalı öğrenme
 
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenmeçEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme
 
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
 
C
CC
C
 

Similar to R

Web tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtımWeb tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtım
levent06
 
e-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflarae-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflara
Ahmet Başal
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
ilhaps
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL
 

Similar to R (20)

Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
 
Web tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtımWeb tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtım
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
 
Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
 
Escola module 5 tr
Escola module 5 trEscola module 5 tr
Escola module 5 tr
 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni YaklaşımlarEğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
 
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIRUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 
e-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflarae-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflara
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
 
M
MM
M
 
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
 
Araştırma taslak planı flip learning ve sosyal medya
Araştırma taslak planı flip learning ve sosyal medyaAraştırma taslak planı flip learning ve sosyal medya
Araştırma taslak planı flip learning ve sosyal medya
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 

More from ERENCEEN (7)

D
DD
D
 
Öğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriÖğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım Modelleri
 
Ww
WwWw
Ww
 
A
AA
A
 
H
HH
H
 
1)kuramlar
1)kuramlar1)kuramlar
1)kuramlar
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 

R

  • 1. Ders:Açık ve Uzaktan Öğrenme Konu:Harmanlanmış Öğrenme Danışman:Prof. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan:Eren Ceşen
  • 2. Harmanlanmış Öğrenme Modeli • Harmanlanmış öğrenme modeli 2000’lerin başında ortaya çıktı. Teknolojinin gelişimi ve internetin keşfiyle birlikte bilgiye erişim kolaylığının olağanüstü derecede artması yüz yüze öğrenme ortamlarının da zamanla öneminin azalacağı olasılığını gündeme getirdi. Bunun üzerine araştırmacılar elektronik öğrenme ortamları tasarladı, hatta bazı üniversiteler ve kurumlar eğitimlerini sadece elektronik öğrenme ile gerçekleştirecekleri programları uyguladı ve bu olasılığın doğru olup olmayacağını araştırdılar. Ancak web tabanlı yapılan öğrenme uygulamalarının özellikle de uzaktan eğitimin bazı eksiklikleri ve dezavantajları olduğu görüldü. Bunun üzerine web tabanlı öğrenme sınıfta yapılan yüz yüze öğrenme modeliyle birlikte kullanılmaya başlandı. Böylece harmanlanmış öğrenme modeli ortaya çıktı.
  • 3. Nasıl ortaya çıktı? • Harmanlanmış öğrenme modeli 2000’lerin başında ortaya çıktı. Teknolojinin gelişimi ve internetin keşfiyle birlikte bilgiye erişim kolaylığının olağanüstü derecede artması yüz yüze öğrenme ortamlarının da zamanla öneminin azalacağı olasılığını gündeme getirdi. Bunun üzerine araştırmacılar elektronik öğrenme ortamları tasarladı, hatta bazı üniversiteler ve kurumlar eğitimlerini sadece elektronik öğrenme ile gerçekleştirecekleri programları uyguladı ve bu olasılığın doğru olup olmayacağını araştırdılar. Ancak web tabanlı yapılan öğrenme uygulamalarının özellikle de uzaktan eğitimin bazı eksiklikleri ve dezavantajları olduğu görüldü. Bunun üzerine web tabanlı öğrenme sınıfta yapılan yüz yüze öğrenme modeliyle birlikte kullanılmaya başlandı. Böylece harmanlanmış öğrenme modeli ortaya çıkdı.
  • 4. 21. Yüzyıl Becerilerini Destekliyor • Harmanlanmış öğrenme ortamı, öğrenenlere web tabanlı öğretim ortamı aracılığı ile dilediği yerden, dilediği zamanda, dilediği süre ile ve anında dönüt/düzeltme/pekiştireç alarak çalışabilme gibi birçok avantajı sağlarken, aynı zamanda yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme, öğretmen ve öğrenenlerle doğrudan etkileşimde ve iletişimde bulunabilme, öğrenenlerin birbirlerinin öğrenme ürünlerini görebilmesi ve inceleyebilmesi gibi yüz yüze öğrenme ortamının güçlü taraflarını birarada sunuyor. Öğrenme ortamında esneklik ve kolaylık sağlama, öğrenme düzeyinde ve başarıda, bilginin kalıcılık oranında, öğrenmeye ilgide ve derse yönelik motivasyonda olumlu etkiler yaratıyor. Ayrıca öğrenenlerin kendi hızında öğrenmesini ve bu süreci kontrol edebilmelerini, yeniden gözden geçirip düzeltme kolaylığı gibi faydalar sunuyor. Aktif bir öğrenme ortamı sayesinde öğrenenlerin istedikleri yerden istedikleri zaman dersle ilgili kaynaklara esnek bir şekilde ulaşabilmesine de olanak sağlıyor.
  • 5. • Öğrenciler evlerinden de öğrenme ortamına katılabiliyor. Kaydedilmiş bilgi içerikleri, zaman ve mekan sınırlaması olmadan paylaşılabiliyor. Harmanlanmış öğrenme farklı öğrenme stillerine hitap eder. Kendi kendine öğrenmeyi destekler, öğrenme hedefi (kazanım) değerlendirmeleriyle öğrenmeyi kontrol eder ve tam öğrenmeyi sağlar. 21. yüzyıl becerilerini destekleyen bir modeldir.
  • 6. • Harmanlanmış öğrenme sınıflarda daha çok teknolojinin ve internetin kullanılmasını değil, bunun dengeli bir şekilde sınıf içi etkinlikleri de destekleyecek bir şekilde kullanılmasını öneriyor. Örneğin, öğrenci laboratuvarda deney yaparak öğrenirken simülasyonla, web tabanlı etkinliklerle sanal olarak bunu destekleyebiliyor. Böylece hem yüz yüze öğrenmenin avantajlarını, hem de web tabanlı öğrenmenin avantajlarını birlikte kullanabiliyor. Harmanlanmış öğrenmede okul dışında internet üzerinde bir sanal sınıf oluşturabiliyor ve bu sanal sınıf üzerinde hem bir önceki dersle ilgili hem de bir sonraki dersle ilgili ödev, soru, quiz, not, sunum, video, animasyon paylaşılabiliyor.
  • 7. • Öğrenenin bir önceki derste öğrendiklerini pekiştirmesini ve bir sonraki derse de hazırlıklı olarak gelmesi sağlanabiliyor. Böylelikle derste daha çok grup etkinliği, tartışma, yaratıcı problem çözme etkinlikleri yapabiliyor ve zamanı daha verimli kullanabiliyoruz. Harmanlanmış öğrenme ile öğretmenin görev ve sorumlulukları azalmıyor aksine daha da artıyor. Öğretmen öğrenenleri yönlendiren bir rehber haline geliyor. Şunu unutmayalım: Teknoloji hiçbir zaman öğretmenin yerini alamayacak, önemini azaltamayacak fakat öğretmenin görev tanımını değiştirecek.
  • 8. Harmanlanmış Öğrenmenin önemi • Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde harmanlanmış öğrenmeye büyük önem veriliyor. Harmanlanmış öğrenmeyi destekleyici pek çok içerik sağlayıcı bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde Discovery Education, Adaptive Curriculum vb. Türkiye’de ise EBA, Vitamin Eğitim gibi eğitim portallar ve içerik sağlayıcılar kullanılarak sınıfta yapılan yüz yüze öğrenmeyle desteklenerek harmanlanmış öğrenme modeli uygulanabiliyor. Model bütün dünyada gittikçe yaygınlaşıyor. Türkiye’de araştırmacılar dışında harmanlanmış öğrenme modeli bilinmiyor ve uygulanmıyor. Bu model daha çok yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılan araştırmalarda kullanılıyor.
  • 9. • Genellikle de üniversite düzeyinde yapılan araştırmalarda kullanıldığı görülüyor. Ancak bu model ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde daha olumlu sonuçlar verebilir. Benim bir ilköğretim okulunda yaptığım araştırmada, harmanlanmış öğrenme, öğrenenlerin başarılarını ve kendi kendine öğrenme becerilerini artırırken aynı zamanda motivasyonlarını ve derse yönelik tutumlarını da olumlu bir şekilde değiştirdi.
  • 10. • Harmanlanmış Öğrenme ve FATİH Projesi • Harmanlanmış öğrenme, Türkiye’ye uygun olmakla beraber Türkiye eğitim sisteminin de ihtiyacı olan bir model. Ülkemizde uygulanmaya başlanan FATİH projesi eğer bir teknoloji projesi olmaktan daha çok bir eğitim projesi olarak anılacaksa harmanlanmış öğrenme gibi bir modelin de uygulanması gerekir. Aslında FATİH Projesi açıklandığında proje ile birlikte uygulanacak program ve model de ortaya konulmalıydı. Ancak bu yapılmadı hatta düşünülmedi. FATİH Projesi ile uygulanacak en uygun modelin harmanlanmış öğrenme olduğunu düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı’nın vakit kaybetmeden FATİH Projesi için uygulanacak olan öğrenme modelini ve programı (müfredat) ortaya koyması, bu model ve programın öğretmenlere etkili hizmet içi eğitim teknikleri kullanılarak aktarılması ve okullarda uygulamaya geçmesi gerekiyor.