Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Хронічні обструктивні захворювання легень

2,635 views

Published on

Лекція з патологічної фізіології

Published in: Education
 • Be the first to comment

Хронічні обструктивні захворювання легень

 1. 1. ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіолоії ім. О.О.Богомольця НАН України
 2. 2. ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ (ХОЗЛ):ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ (ХОЗЛ): ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ ТА ЕМФІЗЕМАХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ ТА ЕМФІЗЕМА ЛЕГЕНЬЛЕГЕНЬ
 3. 3. Несумісне, на перший погляд,Несумісне, на перший погляд, поєднанняпоєднання
 4. 4. ХОЗЛ вбивають майже 3 млн. людейХОЗЛ вбивають майже 3 млн. людей щорічно! Ще страждають 329щорічно! Ще страждають 329  млн.млн. пацієнтів (біля 5% популяції)пацієнтів (біля 5% популяції)
 5. 5. Прогресу в ефективності лікування ХОЗЛ майже немає
 6. 6. Мапа ХОЗЛ
 7. 7. Мапа паління
 8. 8. Алельний поліморфізм – феномен, що визначаєАлельний поліморфізм – феномен, що визначає генетичну гетерогенність популяції та генетичнугенетичну гетерогенність популяції та генетичну індивідуальність кожної людиниіндивідуальність кожної людини ~~ 6060 млн. поліморфізмівмлн. поліморфізмів Кожний ген може бути представлений у більш ніжКожний ген може бути представлений у більш ніж 2000 варіантах2000 варіантах
 9. 9. ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ ТАХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ ТА ЕМФІЗЕМА ЛЕГЕНЬ ЯКЕМФІЗЕМА ЛЕГЕНЬ ЯК ПОЛІГЕННІПОЛІГЕННІ ЗАХВОРЮВАННЯЗАХВОРЮВАННЯ Альфа-1 інгібітор протеїназ TIMP ? Мікросомальна епоксид- гідроксилаза β2-адренорецептор Гем-оксигеназа-1 Глютатіон трансфераза Еластаза ? RANTES MMP-1, 2, 9, 12 Еластин ? Каталаза Динеїн ? ІЛ-1 ІЛ-6 ІЛ-8 Нікотиновий рецептор CFTR
 10. 10. TaqMan® OpenArray® Human Inflammation Panel
 11. 11. QuantStudio™ 12K Flex system with OpenArray® technology
 12. 12. ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ
 13. 13. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ХОЗЛЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ХОЗЛ
 14. 14. ЩУРИ ПОМИРАЮТЬ РАНО…ЩУРИ ПОМИРАЮТЬ РАНО… ЕмфЕмфіізема легень виниказема легень виникає черезє через 30 тижн30 тижніів щоденного палв щоденного паліінняння (3 рази на добу)(3 рази на добу)
 15. 15. КЛІТИННІ МЕХАНІЗМИ ХРОНІЧНИХ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ МАКРОФАГИ: міграція, секреція еластази, руйнування еластину, продукція цитокінів Т-ЛІМФОЦИТИ (CD8+ ): міграція, гранзим-індукований цитоліз альвеолоцитів з порушеним антигенним гомеостазом НЕЙТРОФІЛЬНІ ГРАНУЛОЦИТИ: АЛЬВЕОЛОЦИТИ: ГЛАДЕНЬКОМ`ЯЗОВІ КЛІТИНИ БРОНХІВ: БОКАЛОВИДНІ КЛІТИНИ: ЕОЗИНОФІЛИ: ЕНДОТЕЛІЙ ЛЕГЕНЕВИХ КАПІЛЯРІВ: міграція, секреція еластази, руйнування еластину міграція, секреція протеїназ, руйнування еластину апоптотична загибель проліферація, гіпертрофія, гіперскоротливість, звуження повітроносних шляхів проліферація, метаплазія, продукція слизу, закупорка бронхів зменшення продукції факторів росту (VEGF, PDGF та ін.) для альвеолоцитів ВІЙЧАСТІ КЛІТИНИ: загибель, метаплазія у багатошаровий епітелій
 16. 16. ЕМФІЗЕМА ЛЕГЕНЬЕМФІЗЕМА ЛЕГЕНЬ
 17. 17. ПОРІВНЯЛЬНА СТРУКТУРА КОЛАГЕНУ ТА ЕЛАСТИНУ
 18. 18. Еластаза – протеїназа, що руйнує еластин
 19. 19. SIVELESTAT – інгібітор еластази
 20. 20. ДЕФІЦИТ АЛЬФА-1 ІНГІБІТОРУ ПРОТЕЇНАЗДЕФІЦИТ АЛЬФА-1 ІНГІБІТОРУ ПРОТЕЇНАЗ В ЕТІОЛОГІЇ ЕМФІЗЕМИ ЛЕГЕНЬВ ЕТІОЛОГІЇ ЕМФІЗЕМИ ЛЕГЕНЬ Частота – 1 випадок на 1700 – 2500 новонародженихЧастота – 1 випадок на 1700 – 2500 новонароджених
 21. 21. The first case of α1-antitrypsin deficiency was identified by the deficiency of the α1 band (circled) on serum protein electrophoresis Ugo I. Ekeowa et al. Clin. Sci. 2009;116:837-850
 22. 22. ГЕНЕТИЧНИЙ ДЕФІЦИТ АЛЬФА-1 ІНГІБІТОРУГЕНЕТИЧНИЙ ДЕФІЦИТ АЛЬФА-1 ІНГІБІТОРУ ПРОТЕЇНАЗ ТА ПАЛІННЯ ДАЮТЬПРОТЕЇНАЗ ТА ПАЛІННЯ ДАЮТЬ НАЙКРАЩІЙ РЕЗУЛЬТАТ :)НАЙКРАЩІЙ РЕЗУЛЬТАТ :)
 23. 23. ЕЛАСТОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУЕЛАСТОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕМФІЗЕМИ ЛЕГЕНЬЕМФІЗЕМИ ЛЕГЕНЬ АКТИВАЦІЯ ЕЛАСТОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ (ЕЛАСТАЗИ, МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ (ММР) СПАДКОВИЙ ДЕФІЦИТ АЛЬФА-1 ІНГІБІТОРУ ПРОТЕЇНАЗ ІНГАЛЯЦІЯ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ІНАКТИВАЦІЯ АЛЬФА-1 ІНГІБІТОРУ ПРОТЕЇНАЗ РУЙНУВАННЯ ЕЛАСТИЧНИХ СТРУКТУР ЛЕГЕНЬРУЙНУВАННЯ ЕЛАСТИЧНИХ СТРУКТУР ЛЕГЕНЬ ПОРУШЕННЯ БАЛАНСУ МІЖ ЕЛАСТАЗОЮ ТА ЇЇ ІНГІБІТОРАМИ ЗМЕНШЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ЕЛАСТИНУ З ВІКОМ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ЕЛАСТАЗИ З ВІКОМ ПОРУШЕННЯ БАЛАНСУ МІЖ ПРОДУКЦІЮ ЕЛАСТИНУ ТА ЕЛАСТОЛІЗОМ
 24. 24. ЕЛАСТОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУЕЛАСТОЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕМФІЗЕМИ ЛЕГЕНЬЕМФІЗЕМИ ЛЕГЕНЬ
 25. 25. ФАКТОР, ЩО ІНДУКУЄТЬСЯ ГІПОКСІЄЮФАКТОР, ЩО ІНДУКУЄТЬСЯ ГІПОКСІЄЮ HIF – hypoxia-inducible factorHIF – hypoxia-inducible factor Контролює експресію біля 100Контролює експресію біля 100 генів, що забезпечують відповідьгенів, що забезпечують відповідь клітин організму на гіпоксіюклітин організму на гіпоксію
 26. 26. thermofisher.com/antibodies ФАКТОР, ЩО ІНДУКУЄТЬСЯ ГІПОКСІЄЮФАКТОР, ЩО ІНДУКУЄТЬСЯ ГІПОКСІЄЮ
 27. 27. ЕПІГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ХОЗЛ
 28. 28. LL-37 – Cathelicidin, антимікробний пептид
 29. 29. ГЛЮКОКОРТИКОЇДИ – найефективніші препарати симптоматичного лікування усіх запальних захворювань! Однак їхнє застосування не залишає хворому шансів на одужання та робить його залежним від цих препаратів на усе життя!
 30. 30. Рофлумиласт (даксас)

×