Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Молекулярні механізми імунноїМолекулярні механізми імунноїсистемисистеми
ІМУНІТЕТ (лат. immūnitas) – звільненнявід повинності, пільга
Стратегії боротьби ізСтратегії боротьби ізпозаклітинними або внутрішньоклітиннимипозаклітинними або внутрішньоклітиннимиін...
ПОЗАКЛІТИННІВНУТРІШНЬОКЛІТИННІоблігатні факультативні- бактеріїстафілококистрептококипневмококименінгококи *гонококи *шиге...
Стратегії боротьби із позаклітинними абоСтратегії боротьби із позаклітинними абовнутрішньоклітинними інфекційними агентами...
Формування мембран-атакуючого комплексу
Механізми клітинноїцитотоксичності
АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР –АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР –СПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇСПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇ...
АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР –АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР –СПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇСПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇ...
Ілля Ілліч Мечніков
The Nobel Prize in Physiologyor Medicine 2011"discovery of the dendritic cell and its role in adaptive immunity"Ralph M. S...
Субтипи дендритних клітин
ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНТИГЕНІВПРЕЗЕНТАЦІЯ АНТИГЕНІВ
СЕМАФОРИНИ - клас секреторних тамембранних білків, що спрямовують рух клітин.Рецептори семафоринів - плексини
СЕМАФОРИНИ - клас секреторних тамембранних білків, що спрямовують рух клітин.Рецептори семафоринів - плексини
Головний комплекс гістосумісності –Головний комплекс гістосумісності –major histocompatibility complexmajor histocompatibi...
АНТИГЕН-ЗВ`ЯЗУЮЧА ЗАСУВАМНС
www.ncbi.nlm.nih.gov/mhc
LMP2LMP7MECLІмунопротеасомаCлайд 14β−субодиниціα−субодиниціконституційнаімунна
ЗАВАНТАЖЕННЯ АНТИГЕНУ В МНС І
ВІРУСИ АКТИВНО ПРОТИДІЮТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЇАНТИГЕНІВ В МНС І
ЗАВАНТАЖЕННЯ АНТИГЕНУ В МНС ІІ
CLIP - Class II-associated invariant chain peptideФункція HLA-DM – редагування пептиду та забезпеченнядисоціації CLIP від ...
HLA-DO expands therepertoire of peptidespresented by class IIMHC molecules suchas HLA-DRWarren EH Blood 2012;120:3165-3167
ПЕРЕХРЕСНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНТИГЕНІВ
РЕАРАНЖИРУВАННЯРЕАРАНЖИРУВАННЯГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬІМУНОГЛОБУЛІНИ, ПІДІМУНОГЛОБУЛІНИ, ПІДЧАС АНТИГЕННОЇЧАС АН...
МЕХАНІЗММЕХАНІЗМСОМАТИЧНОЇСОМАТИЧНОЇРЕКОМБІНАЦІЇРЕКОМБІНАЦІЇ
Кількість можливих комбінацій Т-клітинного рецептору –3 х 1022Якщо припустити, що 99% рецепторів будуть реагувати ізвласни...
ПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМАПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМА RagRag--ПРОТЕЇНІВПРОТЕЇНІВ((RRecombinationecombination aactivatingctivating g...
АНТИГЕННА СТИМУЛЯЦІЯ В-ЛІМФОЦИТІВАНТИГЕННА СТИМУЛЯЦІЯ В-ЛІМФОЦИТІВПІДВИЩУЄ ЕКСПРЕСІЮ ІНДУЦИБЕЛЬНОЇПІДВИЩУЄ ЕКСПРЕСІЮ ІНДУЦ...
AID забезпечує соматична гіпермутабельністьта переключення синтезу антитіл з одногокласу на інший (class-switching)
Тимус (від грец. θυμός – душа) –Тимус (від грец. θυμός – душа) –центральний орган імунної системицентральний орган імунної...
ПозитивнаПозитивната негативната негативнаселекціяселекціялімфоцитів влімфоцитів втимусітимусі
Тимопротеасома та її роль у позитивнійТимопротеасома та її роль у позитивнійселекції Т-лімфоцитівселекції Т-лімфоцитів““На...
ПозитивнаПозитивната негативната негативнаселекціяселекціялімфоцитів влімфоцитів втимусітимусі
АУТОІМУННИЙ РЕГУЛЯТОР (AIRE)– транскрипційний фактор, що дозволяє тимусуекспресувати практично усі тканино-специфічніаутоа...
Механізми підтриманняімунологічної толерантності
Niels Kaj JerneThe Nobel Prize in Physiology orMedicine 1984"for theories concerning the specificity indevelopment and con...
Idiotype networkIdiotype network
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Молекулярні механізми імунної системи
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Молекулярні механізми імунної системи

2,147 views

Published on

Лекція професора Досенка В,Є. з курсу молекулярної фізіології факультету фізики живих систем НТУ "КПІ"

Published in: Education

Молекулярні механізми імунної системи

 1. 1. Молекулярні механізми імунноїМолекулярні механізми імунноїсистемисистеми
 2. 2. ІМУНІТЕТ (лат. immūnitas) – звільненнявід повинності, пільга
 3. 3. Стратегії боротьби ізСтратегії боротьби ізпозаклітинними або внутрішньоклітиннимипозаклітинними або внутрішньоклітиннимиінфекційними агентамиінфекційними агентамиНЕЙТРОФІЛ ЧИ ЛІМФОЦИТ?НЕЙТРОФІЛ ЧИ ЛІМФОЦИТ?
 4. 4. ПОЗАКЛІТИННІВНУТРІШНЬОКЛІТИННІоблігатні факультативні- бактеріїстафілококистрептококипневмококименінгококи *гонококи *шигеликлостридії та ін.- грибикандидакриптококи та ін.- вірусиусі- рикетсіїусі- хламідіїусі- протозоатоксоплазмилейшманії та ін.- бактеріїмікобактеріїсальмонелибруцели та ін.- грибикокцидоміцетигістоплазми та ін.- протозоаплазмодіїтрипаносомипневмоцисти таін.ІНФЕКЦІЙНІ АГЕНТИІНФЕКЦІЙНІ АГЕНТИ
 5. 5. Стратегії боротьби із позаклітинними абоСтратегії боротьби із позаклітинними абовнутрішньоклітинними інфекційними агентамивнутрішньоклітинними інфекційними агентамиПЛАЗМОЦИТ ЧИ ЛІМФОЦИТ?ПЛАЗМОЦИТ ЧИ ЛІМФОЦИТ?ГУМОРАЛЬНИЙ ЧИ КЛІТИННИЙ ІМУНІТЕТ?ГУМОРАЛЬНИЙ ЧИ КЛІТИННИЙ ІМУНІТЕТ?
 6. 6. Формування мембран-атакуючого комплексу
 7. 7. Механізми клітинноїцитотоксичності
 8. 8. АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР –АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР –СПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇСПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇСИСТЕМИ (рецептори антигенів)СИСТЕМИ (рецептори антигенів)
 9. 9. АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР –АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР –СПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇСПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇСИСТЕМИ (рецептори антигенів)СИСТЕМИ (рецептори антигенів)
 10. 10. Ілля Ілліч Мечніков
 11. 11. The Nobel Prize in Physiologyor Medicine 2011"discovery of the dendritic cell and its role in adaptive immunity"Ralph M. Steinman
 12. 12. Субтипи дендритних клітин
 13. 13. ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНТИГЕНІВПРЕЗЕНТАЦІЯ АНТИГЕНІВ
 14. 14. СЕМАФОРИНИ - клас секреторних тамембранних білків, що спрямовують рух клітин.Рецептори семафоринів - плексини
 15. 15. СЕМАФОРИНИ - клас секреторних тамембранних білків, що спрямовують рух клітин.Рецептори семафоринів - плексини
 16. 16. Головний комплекс гістосумісності –Головний комплекс гістосумісності –major histocompatibility complexmajor histocompatibility complex(MHC, HLA)(MHC, HLA)
 17. 17. АНТИГЕН-ЗВ`ЯЗУЮЧА ЗАСУВАМНС
 18. 18. www.ncbi.nlm.nih.gov/mhc
 19. 19. LMP2LMP7MECLІмунопротеасомаCлайд 14β−субодиниціα−субодиниціконституційнаімунна
 20. 20. ЗАВАНТАЖЕННЯ АНТИГЕНУ В МНС І
 21. 21. ВІРУСИ АКТИВНО ПРОТИДІЮТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЇАНТИГЕНІВ В МНС І
 22. 22. ЗАВАНТАЖЕННЯ АНТИГЕНУ В МНС ІІ
 23. 23. CLIP - Class II-associated invariant chain peptideФункція HLA-DM – редагування пептиду та забезпеченнядисоціації CLIP від МНС ІІ
 24. 24. HLA-DO expands therepertoire of peptidespresented by class IIMHC molecules suchas HLA-DRWarren EH Blood 2012;120:3165-3167
 25. 25. ПЕРЕХРЕСНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНТИГЕНІВ
 26. 26. РЕАРАНЖИРУВАННЯРЕАРАНЖИРУВАННЯГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬІМУНОГЛОБУЛІНИ, ПІДІМУНОГЛОБУЛІНИ, ПІДЧАС АНТИГЕННОЇЧАС АНТИГЕННОЇСТИМУЛЯЦІЇ В-СТИМУЛЯЦІЇ В-ЛІМФОЦИТІВЛІМФОЦИТІВ
 27. 27. МЕХАНІЗММЕХАНІЗМСОМАТИЧНОЇСОМАТИЧНОЇРЕКОМБІНАЦІЇРЕКОМБІНАЦІЇ
 28. 28. Кількість можливих комбінацій Т-клітинного рецептору –3 х 1022Якщо припустити, що 99% рецепторів будуть реагувати ізвласними антигенами, то лишиться3 х 1020комбінацій!РЕАРАНЖИРУВАННЯ ГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬРЕАРАНЖИРУВАННЯ ГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬТ-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР, ПІДТ-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР, ПІДЧАС АНТИГЕННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ Т-ЧАС АНТИГЕННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ Т-ЛІМФОЦИТІВЛІМФОЦИТІВ
 29. 29. ПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМАПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМА RagRag--ПРОТЕЇНІВПРОТЕЇНІВ((RRecombinationecombination aactivatingctivating ggene)ene)
 30. 30. АНТИГЕННА СТИМУЛЯЦІЯ В-ЛІМФОЦИТІВАНТИГЕННА СТИМУЛЯЦІЯ В-ЛІМФОЦИТІВПІДВИЩУЄ ЕКСПРЕСІЮ ІНДУЦИБЕЛЬНОЇПІДВИЩУЄ ЕКСПРЕСІЮ ІНДУЦИБЕЛЬНОЇЦИТИДИН-ДЕЗАМІНАЗИЦИТИДИН-ДЕЗАМІНАЗИ
 31. 31. AID забезпечує соматична гіпермутабельністьта переключення синтезу антитіл з одногокласу на інший (class-switching)
 32. 32. Тимус (від грец. θυμός – душа) –Тимус (від грец. θυμός – душа) –центральний орган імунної системицентральний орган імунної системи
 33. 33. ПозитивнаПозитивната негативната негативнаселекціяселекціялімфоцитів влімфоцитів втимусітимусі
 34. 34. Тимопротеасома та її роль у позитивнійТимопротеасома та її роль у позитивнійселекції Т-лімфоцитівселекції Т-лімфоцитів““Нарізка” унікальниНарізка” унікальних тимусних пептидів, щох тимусних пептидів, щоне утворюються в інших тканинах організмуне утворюються в інших тканинах організму
 35. 35. ПозитивнаПозитивната негативната негативнаселекціяселекціялімфоцитів влімфоцитів втимусітимусі
 36. 36. АУТОІМУННИЙ РЕГУЛЯТОР (AIRE)– транскрипційний фактор, що дозволяє тимусуекспресувати практично усі тканино-специфічніаутоантигени (tissue-specific self-antigens)
 37. 37. Механізми підтриманняімунологічної толерантності
 38. 38. Niels Kaj JerneThe Nobel Prize in Physiology orMedicine 1984"for theories concerning the specificity indevelopment and control of the immune systemand the discovery of the principle for productionof monoclonal antibodies"
 39. 39. Idiotype networkIdiotype network

×