Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Молекулярна фізіологія ендокринної системи

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Молекулярна фізіологія ендокринної системи

 1. 1. molecula.club
 2. 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗІОЛОГІЯМОЛЕКУЛЯРНА ФІЗІОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ
 3. 3. Перший гормон - секретин - відкрито у 1904 році
 4. 4. • ПептидніПептидні – рецептор на поверхні клітини,– рецептор на поверхні клітини, потрібна швидка відповідь, зміни експресіїпотрібна швидка відповідь, зміни експресії генів мають другорядне значеннягенів мають другорядне значення • Ліпідні (стероїдні) – рецептор всерединіЛіпідні (стероїдні) – рецептор всередині клітини, швидка відповідь не потрібна,клітини, швидка відповідь не потрібна, обовобов``язково відбуваютьсяязково відбуваються зміни експресії генівзміни експресії генів • МоноамінМоноамінии (похідні ароматичних амінокислот)(похідні ароматичних амінокислот) – комбінація вищезазначених властивостей– комбінація вищезазначених властивостей ГОРМОНГОРМОН (greek(greek ορμόνηορμόνη - поштовх- поштовх, стимул, прагнення) – це біологічно-, стимул, прагнення) – це біологічно- активна хімічна речовина, що виділяєтьсяактивна хімічна речовина, що виділяється залозами безпосередньо у кров і впливає на певні органи ізалозами безпосередньо у кров і впливає на певні органи і тканини-мішенітканини-мішені
 5. 5. ІНСТИНКТИ (від лат. īnstīnctus - спонукання,ІНСТИНКТИ (від лат. īnstīnctus - спонукання, потяг до дії) ТА ГОРМОНИ (потяг до дії) ТА ГОРМОНИ (ορμόνηορμόνη -- поштовхпоштовх, стимул, прагнення), стимул, прагнення) • ХАРЧОВИЙХАРЧОВИЙ СигналСигнал 11: «ЇЖІ НЕМАЄ!: «ЇЖІ НЕМАЄ! Економимо, напружуємося та… шукаємо їжу!»Економимо, напружуємося та… шукаємо їжу!» СигналСигнал 22: «ЇЖА!: «ЇЖА! Робимо запаси, ростемо, насолоджуємося!»Робимо запаси, ростемо, насолоджуємося!» • РЕПРОДУКТИВНИЙРЕПРОДУКТИВНИЙ «Запаси величезні, джерела їжі невичерпні! Можна«Запаси величезні, джерела їжі невичерпні! Можна розмножуватися!»розмножуватися!» • ЗАХИСНИЙЗАХИСНИЙ «Киньте УСЕ! Потрібно вижити за будь-яку ціну!«Киньте УСЕ! Потрібно вижити за будь-яку ціну! Бий абоБий або тікай!тікай!»»
 6. 6. Загальна структура рецептору пептидного гормону
 7. 7. Загальна структура рецептору ліпідного (стероїдного) гормону
 8. 8. Загальна структура рецептору моноамінів
 9. 9. ІНСТИНКТИ (від лат. īnstīnctus - спонукання,ІНСТИНКТИ (від лат. īnstīnctus - спонукання, потяг до дії) ТА ГОРМОНИ (потяг до дії) ТА ГОРМОНИ (ορμόνηορμόνη -- поштовхпоштовх, стимул, прагнення), стимул, прагнення) • ХАРЧОВИЙХАРЧОВИЙ СигналСигнал 11: «ЇЖІ НЕМАЄ!: «ЇЖІ НЕМАЄ! Економимо, напружуємося та… шукаємоЕкономимо, напружуємося та… шукаємо їжу!»їжу!» СигналСигнал 22: «ЇЖА!: «ЇЖА! Робимо запаси, ростемо, насолоджуємося!»Робимо запаси, ростемо, насолоджуємося!»
 10. 10. ГРЕЛІН – гормон, що секретується “голодним” шлунком та стимулює центр голоду
 11. 11. МОЛЕКУЛЯРНА БУДОВА ГРЕЛІНУМОЛЕКУЛЯРНА БУДОВА ГРЕЛІНУ
 12. 12. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕКРЕЦІЮ ГРЕЛІНА
 13. 13. Пауль Лангерганс
 14. 14. Оскар МінковськийОскар МінковськийЙозеф фон МерингЙозеф фон Меринг Видалення підшлункової залози у здорового собакиВидалення підшлункової залози у здорового собаки спричинює виділення з сечею цукруспричинює виділення з сечею цукру
 15. 15. Соболєв Леонід Васильович «...функцией панкреатических островков является регуляция углеводного обмена в организме. Гибель панкреатических островков и выпадение этой функции вызывает болезненное состояние - сахарное мочеизнурение» (1901)
 16. 16. Євген Опі «Цукровий діабет обумовлений руйнуванням острівців підшлункової залози, і виникає тільки коли ці тільця частково або повністю зруйновані»
 17. 17. Фредерік БантінгНиколау Паулеску Паулеску у 1921 році вперше виділив з підшлункової залози гормон, який назвав ПАНКРЕАТИНОМ Чарльз Бест Бантінг та Бест у 1921-22 роках виділяют АЙСЛЕТИН (ІНСУЛІН) та вводять його дитині із цукровим діабетом
 18. 18. АТФ-ЧУТЛИВІ КАЛІЄВІ КАНАЛИ (KATP- КАНАЛИ)
 19. 19. АТФ-ЧУТЛИВІ КАЛІЄВІ КАНАЛИ – КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕГУЛЯЦІЇ СЕКРЕЦІЇ ІНСУЛІНУ
 20. 20. РЕЦЕПЦІЯ ІНСУЛІНУ та внутрішньоклітинні механізми реалізації ефектів інсуліну
 21. 21. ІНСУЛІН ТА ТРАНСПОРТ ГЛЮКОЗИІНСУЛІН ТА ТРАНСПОРТ ГЛЮКОЗИ
 22. 22. Молекулярний механізм транслокаціїМолекулярний механізм транслокації GLUTsGLUTs
 23. 23. ЖИРОВА ТКАНИНА ЯК ЕНДОКРИННИЙ ОРГАН
 24. 24. ЛЕПТИН – гормон, що секретується “ситими” жировими клітинами та пригнічує центр голоду
 25. 25. РегуляцРегуляціія секреції лептинуя секреції лептину
 26. 26. СистемаСистема регуляціїрегуляції споживанняспоживання харчовиххарчових продуктівпродуктів
 27. 27. ПРООПІОМЕЛАНОКОРТИНПРООПІОМЕЛАНОКОРТИН
 28. 28. ЛЕПТИН ТА МЕНАРХЕЛЕПТИН ТА МЕНАРХЕ
 29. 29. ІНСТИНКТИ (від лат. īnstīnctus - спонукання,ІНСТИНКТИ (від лат. īnstīnctus - спонукання, потяг до дії) ТА ГОРМОНИ (потяг до дії) ТА ГОРМОНИ (ορμόνηορμόνη -- поштовхпоштовх, стимул, прагнення), стимул, прагнення) • ХАРЧОВИЙХАРЧОВИЙ СигналСигнал 11: «ЇЖІ НЕМАЄ!: «ЇЖІ НЕМАЄ! Економимо, напружуємося та… шукаємо їжу!»Економимо, напружуємося та… шукаємо їжу!» СигналСигнал 22: «ЇЖА!: «ЇЖА! Робимо запаси, ростемо, насолоджуємося!»Робимо запаси, ростемо, насолоджуємося!» • РЕПРОДУКТИВНИЙРЕПРОДУКТИВНИЙ «Запаси величезні, джерела їжі невичерпні! Можна«Запаси величезні, джерела їжі невичерпні! Можна розмножуватися!»розмножуватися!»
 30. 30. ЗбільшенняЗбільшення концентрації лептинуконцентрації лептину Пригнічення секреціїПригнічення секреції нейропептидунейропептиду YY Стимуляція секреціїСтимуляція секреції гонадоліберинугонадоліберину Ріст фолікулуРіст фолікулу Стимуляція секреціїСтимуляція секреції АктиваціяАктивація ароматазної реакції вароматазної реакції в клітинах гранульозиклітинах гранульози ФСГФСГЛГЛГ Збільшення концентраціїЗбільшення концентрації естрогенівестрогенів Стимуляція секреціїСтимуляція секреції ЛГЛГ ОВУЛЯЦІЯОВУЛЯЦІЯ ЛіпогенезЛіпогенез Активація синтезуАктивація синтезу андрогенів вандрогенів в клітинах текиклітинах теки
 31. 31. Ритмічність виділення гонадоліберинівРитмічність виділення гонадоліберинів
 32. 32. Естральний та менструальнийЕстральний та менструальний цикли: переваги та недолікицикли: переваги та недоліки
 33. 33. РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМАРЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА ЖІНКИЖІНКИ
 34. 34. РЕЦЕПЦІЯ ЕСТРОГЕНІВРЕЦЕПЦІЯ ЕСТРОГЕНІВ
 35. 35. ІНГІБІН ТА СПЕРМАРХЕІНГІБІН ТА СПЕРМАРХЕ
 36. 36. ІНСТИНКТИ (від лат. īnstīnctus - спонукання,ІНСТИНКТИ (від лат. īnstīnctus - спонукання, потяг до дії) ТА ГОРМОНИ (потяг до дії) ТА ГОРМОНИ (ορμόνηορμόνη -- поштовхпоштовх, стимул, прагнення), стимул, прагнення) • ХАРЧОВИЙХАРЧОВИЙ СигналСигнал 11: «ЇЖІ НЕМАЄ!: «ЇЖІ НЕМАЄ! Економимо, напружуємося та… шукаємо їжу!»Економимо, напружуємося та… шукаємо їжу!» СигналСигнал 22: «ЇЖА!: «ЇЖА! Робимо запаси, ростемо, насолоджуємося!»Робимо запаси, ростемо, насолоджуємося!» • РЕПРОДУКТИВНИЙРЕПРОДУКТИВНИЙ «Запаси величезні, джерела їжі невичерпні! Можна«Запаси величезні, джерела їжі невичерпні! Можна розмножуватися!»розмножуватися!» • ЗАХИСНИЙЗАХИСНИЙ «Киньте УСЕ! Потрібно вижити за будь-яку ціну!«Киньте УСЕ! Потрібно вижити за будь-яку ціну! Бий абоБий або тікай!тікай!»»
 37. 37. КАТЕХОЛАМІНИКАТЕХОЛАМІНИ
 38. 38. МорфіновийМорфіновий рецепторрецептор МорфінМорфін
 39. 39. ГОРМОНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ІНТЕРНАЛІЗАЦІЯ РЕЦЕПТОРІВ
 40. 40. ПротеїнкіназПротеїнкіназаа, що активується АМФ (, що активується АМФ (AMPK)AMPK) –– ключовий регулятор метаболічної активності клітинключовий регулятор метаболічної активності клітин
 41. 41. ПротеїнкіназПротеїнкіназаа, що активується АМФ (, що активується АМФ (AMPK)AMPK) –– центральний регулятор метаболізму клітинцентральний регулятор метаболізму клітин
 42. 42. Гіпофізарний поліпептид, щоГіпофізарний поліпептид, що активує аденілатциклазу (PACAP)активує аденілатциклазу (PACAP)
 43. 43. РАСАР та вазоінтестинальнийРАСАР та вазоінтестинальний пептид мають спільні рецептори!пептид мають спільні рецептори!

×