SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Т-44 топ студенті
Б кір Арайлымә
Алкан Алкен Алкин Спирт Альдегид Карбон
қышқылы
Ароматты
көмірсутек
СН2 =CН-СН3 С М Ж Л А П Р
СН3СН2СН2ОН Д О Э Е М С И
СН3СН2СН2СН2СН3
Н В П О Х М Д
СН≡СН Р М Д Е П З Ж
СН3СООН В С Х К Э Е Э
СН3СН2СН2СН2СОН Ш Т М В Л Ш Ю
С6Н6 Ж О Л Ф Т Р Е
СН2-СН =CН-СН3 У Е Э Ж М Б П
СН3СН2СОН З Д И А В Ж Х
Жай эфирлер молекуласындағы екі көмірсутек
радикалы оттек атомы арқылы байланысқан
қосылыстар. Жай эфирлердің жалпы формуласы:
R – O - R'
.
С2Н5 – О – СН3
( метилэтил эфирі)
Жай эфирлерді су молекуласындағы екі сутек
атомының орнын алкил топтары басқан
қосылыстар деп қарауға болады. Формулада екі
радикал бірдей немесе әр түрлі болуы мүмкін. Әр
түрлі радикалдары бар эфирлерді аралас эфирлер
деп атайды.
Атаулары Изомерлері
Жай эфирлер оттек
атомымен байланысқан
көмірсутектердің аттары
бойынша аталады. Егер
екі бірдей радикал болса,
ди- қосымшасы
қосылады.
СН3 – О – СН3
диметил эфирі
С2Н5 – О – СН3
метилэтил эфирі
Жай эфирлердің оттекпен
байланысқан радикалдар бой-
ынша изомерлері болады.
Сонымен қатар жай эфирлер
жалпы формуласы СпН2п+2О
бойынша спирттерге изомер
болып келеді. С4Н10О – ның
изомерлері:
СН3 – О – СН2 – СН2 - СН3
метилпропил эфирі
СН3 – СН2 - О – СН2 – СН3
диэтил эфирі
С4Н9ОН
бутанол
Жай эфирлер табиғатта кездеспейді, оларды
синтездік жолдармен алады.
1. Минерал қышқылы қатысында спирттерді
молекулаарвлық дегидратациялап алады:
C2Н5ОН + НОС2Н5→ С2Н5 – О - С2Н5 + Н2О
диэтил эфирі
2. Алкоголяттарды галогеналкилдермен әрекет-
тестіріп алады:
C2Н5ОNa + СН3I → С2Н5 – О –CH3 + NaI
диметил эфирі
Формуласы Атауы Балқу
тем-
сы, 0
С
Қайнау
т ем-
сы, 0
С
d4
20
СН3ОСН3
СН3СН2ОСН2СН3
СН3 – СН – О – СН – СН3
СН3 СН3
СН3СН2СН2ОСН2СН2СН3
Диметил эфирі
Диэтил эфирі
Диизопропил
эфирі
Ди-н-пропил
эфирі
-138,5
-116,3
-60
-122
-23,7
34,6
69
90
0,714
0,726
Жай эфирлер – инертті қосылыстар. Олар гидро-
лизденбейді. Концентрациялы күкірт қышқылын
қосып алып қыздырғанда, олар сульфат түзеді:
C2Н5 OC2H5 +H2SO4(конц) → С2Н5OSО2 –OС2Н5
+Н2О
диэтилсульфаты
Металл натрийді жай эфирмен қосып қыздыр-
ғанда, эфир ыдырайды
C2H5– О – C2H5 + 2Na→ С2Н5ONa + C2H5Na
Диэтил эфирі – түссіз сұйықтық, өзіне тән иісі
бар, ұшқыш, тез оталғыш. Жұмыс істегенде сақ
болу керек. Оны сақтаған кезде пероксидтер
түзіледі. Суда нашар ериді. Әр түрлі органикалық
қосылыстар диэтил эфирінде жақсы ериді,
сондықтан еріткіш ретінде қолданылады.
Медицинада диэтил эфирі наркоз ретінде және
жүрек қызметін күшейту үшін пайдаланылады.
Өндірісте жасанды талшық алуда және түтінсіз
оқ-дәрі жасауда қолданылады.
Күрделі эфирлерде R – O - R'
формуласында
бір радикал көмірсутек те екіншісі қышқыл
болады. Егер қалдық карбон қышқылынікі болса,
карбон қышқылының күрделі эфирі, ал минерал
қышқыл қалдығынан құралса, минерал
қышқылдың күрделі эфирі алынады:
С2Н5 – О - СО – СН3
(этилацетат, сірке қышқылының метил эфирі)
С2Н5 – О – NO2
(этилнитрат)
Атаулары Изомерлері
Күрделі эфирлердің аттары
олардың құрамына кіретін
қышқылдар мен спирттердің
қалдығынан құралады.
Халықаралық номенклатура
бойынша қышқылдың атына
спирт радикалының атын
қосымша етіп, -оат жалғауын
жалғап атайды.
Н-СООС2Н5
құмырсқа қышқылының этил
эфирі
(этилформиат)
Күделі эфирлердің изомерлер-
ін оны құруға қатысқан
қышқыл мен спирттің
радикалдарына байланысты
топтардың изомерленуі бойын-
ша анықтайды. Кұрделі эфир-
лер карбон қышқылдарымен
класаралық изомерлер.
Мысалы, С3Н6О2 изомерлері:
Н-СООС2Н5 СН3СООСН3
этилформиат метилацетат
С2Н5СООН
пропан қышқылы
1. Күрделі эфирлер көбіне табиғи өнімдерден алынады.
2. Этерификация реакциясында карбон қышқылдары
мен спирттерді минерал қышқылдар қатысында
әрекеттестіріп, күрделі эфирлер алады.
СН3СООН + С2Н5ОН → СН3СООС2Н5 +Н2О
3. Күрделі эфирлерді қышқылдың галогенангидридтер-
ін және ангидридтерін спирттермен әрекеттестіріп
алады:
СН3СОCL + С2Н5ОН → СН3СООС2Н5 +НCL
Формуласы Аты Қайнау
Тем-сы
Иістері
НСООС2Н5
HCOOC4H9
HCOOC5H11
CH3 COOC2H5
C3H7COO С2Н5
HCOOCH2-CH(CH3)2
этилформиат
бутилформиа
т
амилформиат
этилацетат
этилбутират
изоамилфор-
миат
54,0
107
130
77,1
120
86
ромның
шиенің
шиенің
сергітетін
өріктің
өріктің
Күрделі эфирлердің маңызды химиялық қасиеті
-олардың сумен әрекеттесуі. Егер, кез келген эфирді,
мысалы, сірке қышқылының этил эфирін
бейорганикалық қышқылдың қатысында сумен
қосып қыздырса, онда сірке қышқылы мен этил
спирті түзіледі:
CH3 COOC2H5 + H2O → СН3СООН + С2Н5ОН
Бүл реакцияны гидролиз процесіне жатқызады. Ол
– күрделі эфир түзілу реакциясына кері реакция.
Жай эфир: Күрделі эфир:

More Related Content

What's hot

8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгж8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгжNaraa_2012
 
101 13-metall bishuud
101 13-metall bishuud101 13-metall bishuud
101 13-metall bishuudXaz Bit
 
Алкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіниАлкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіниssuser90b404
 
хүхэр,түүний нэгдлүүд
хүхэр,түүний нэгдлүүдхүхэр,түүний нэгдлүүд
хүхэр,түүний нэгдлүүдschool14
 
Алкендердің физикалық және химиялық қасиеттері.
Алкендердің физикалық және химиялық қасиеттері.Алкендердің физикалық және химиялық қасиеттері.
Алкендердің физикалық және химиялық қасиеттері.Bilim All
 
химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8Tsedev Tsedvee
 
Вуглеводні. Алкани, алкени, алкіни.
Вуглеводні. Алкани, алкени, алкіни. Вуглеводні. Алкани, алкени, алкіни.
Вуглеводні. Алкани, алкени, алкіни. Taras Voitsitskyi
 
Карбон қышқылдары, табиғатта таралуы, алынуы, қасиеттері,қолданылуы
Карбон қышқылдары, табиғатта таралуы, алынуы, қасиеттері,қолданылуыКарбон қышқылдары, табиғатта таралуы, алынуы, қасиеттері,қолданылуы
Карбон қышқылдары, табиғатта таралуы, алынуы, қасиеттері,қолданылуыАйбек Қуандықұлы
 
"Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ...
"Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ..."Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ...
"Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ...labinskiir-33
 
теорія хімічної будови 30
теорія хімічної будови 30теорія хімічної будови 30
теорія хімічної будови 30zero1996
 
лекція 12
лекція 12лекція 12
лекція 12cit-cit
 
лаборатор. 12
лаборатор. 12лаборатор. 12
лаборатор. 12cit-cit
 
Рідкі Кристали
Рідкі КристалиРідкі Кристали
Рідкі КристалиIgor Pietkov
 
повітря, його склад. оксиген. кисень.
повітря, його склад. оксиген. кисень.повітря, його склад. оксиген. кисень.
повітря, його склад. оксиген. кисень.Оксана Жукова
 
Гомологи метану. молекулярні та структурні формули
Гомологи метану. молекулярні та структурні формулиГомологи метану. молекулярні та структурні формули
Гомологи метану. молекулярні та структурні формулиOleksandr Ponedilnyk
 

What's hot (20)

8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгж8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгж
 
101 13-metall bishuud
101 13-metall bishuud101 13-metall bishuud
101 13-metall bishuud
 
Алкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіниАлкани,алкени ,алкіни
Алкани,алкени ,алкіни
 
хүхэр,түүний нэгдлүүд
хүхэр,түүний нэгдлүүдхүхэр,түүний нэгдлүүд
хүхэр,түүний нэгдлүүд
 
Алкендердің физикалық және химиялық қасиеттері.
Алкендердің физикалық және химиялық қасиеттері.Алкендердің физикалық және химиялық қасиеттері.
Алкендердің физикалық және химиялық қасиеттері.
 
химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8
 
Вуглеводні. Алкани, алкени, алкіни.
Вуглеводні. Алкани, алкени, алкіни. Вуглеводні. Алкани, алкени, алкіни.
Вуглеводні. Алкани, алкени, алкіни.
 
оксид
оксидоксид
оксид
 
2 3-110405025631-phpapp01
2 3-110405025631-phpapp012 3-110405025631-phpapp01
2 3-110405025631-phpapp01
 
Карбон қышқылдары, табиғатта таралуы, алынуы, қасиеттері,қолданылуы
Карбон қышқылдары, табиғатта таралуы, алынуы, қасиеттері,қолданылуыКарбон қышқылдары, табиғатта таралуы, алынуы, қасиеттері,қолданылуы
Карбон қышқылдары, табиғатта таралуы, алынуы, қасиеттері,қолданылуы
 
"Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ...
"Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ..."Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ...
"Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ...
 
мөнгө элемент
мөнгө элементмөнгө элемент
мөнгө элемент
 
теорія хімічної будови 30
теорія хімічної будови 30теорія хімічної будови 30
теорія хімічної будови 30
 
Галогени
ГалогениГалогени
Галогени
 
лекція 12
лекція 12лекція 12
лекція 12
 
лаборатор. 12
лаборатор. 12лаборатор. 12
лаборатор. 12
 
Рідкі Кристали
Рідкі КристалиРідкі Кристали
Рідкі Кристали
 
повітря, його склад. оксиген. кисень.
повітря, його склад. оксиген. кисень.повітря, його склад. оксиген. кисень.
повітря, його склад. оксиген. кисень.
 
Fenol
FenolFenol
Fenol
 
Гомологи метану. молекулярні та структурні формули
Гомологи метану. молекулярні та структурні формулиГомологи метану. молекулярні та структурні формули
Гомологи метану. молекулярні та структурні формули
 

More from Bilim All

Cалқындату жүйесі
Cалқындату жүйесіCалқындату жүйесі
Cалқындату жүйесіBilim All
 
Жайлау көркі
Жайлау көркіЖайлау көркі
Жайлау көркіBilim All
 
Ғажайып математика еліне саяхат
Ғажайып математика еліне саяхатҒажайып математика еліне саяхат
Ғажайып математика еліне саяхатBilim All
 
Ұлттық тағамдар. Әліпби
Ұлттық тағамдар. Әліпби Ұлттық тағамдар. Әліпби
Ұлттық тағамдар. Әліпби Bilim All
 
Holidays 5 grade
Holidays 5 gradeHolidays 5 grade
Holidays 5 gradeBilim All
 
Жабайы жануарлар
Жабайы жануарларЖабайы жануарлар
Жабайы жануарларBilim All
 
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауЭлектр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауBilim All
 
Туған жер
Туған жерТуған жер
Туған жерBilim All
 
Мәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуыМәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуыBilim All
 
Карбон қышқылдары
Карбон қышқылдарыКарбон қышқылдары
Карбон қышқылдарыBilim All
 
Туған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарихТуған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарихBilim All
 
Мен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. БуынМен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. БуынBilim All
 
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтарыДүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтарыBilim All
 
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функцияларыДін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функцияларыBilim All
 
Гүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысыГүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысыBilim All
 
Дисахаридтер
ДисахаридтерДисахаридтер
ДисахаридтерBilim All
 
Сергіту жаттығулары
Сергіту жаттығуларыСергіту жаттығулары
Сергіту жаттығуларыBilim All
 
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарыБейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарыBilim All
 
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістеріАғашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістеріBilim All
 
Қағаздан жасалған көркем заттар
Қағаздан жасалған көркем заттарҚағаздан жасалған көркем заттар
Қағаздан жасалған көркем заттарBilim All
 

More from Bilim All (20)

Cалқындату жүйесі
Cалқындату жүйесіCалқындату жүйесі
Cалқындату жүйесі
 
Жайлау көркі
Жайлау көркіЖайлау көркі
Жайлау көркі
 
Ғажайып математика еліне саяхат
Ғажайып математика еліне саяхатҒажайып математика еліне саяхат
Ғажайып математика еліне саяхат
 
Ұлттық тағамдар. Әліпби
Ұлттық тағамдар. Әліпби Ұлттық тағамдар. Әліпби
Ұлттық тағамдар. Әліпби
 
Holidays 5 grade
Holidays 5 gradeHolidays 5 grade
Holidays 5 grade
 
Жабайы жануарлар
Жабайы жануарларЖабайы жануарлар
Жабайы жануарлар
 
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауЭлектр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
 
Туған жер
Туған жерТуған жер
Туған жер
 
Мәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуыМәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуы
 
Карбон қышқылдары
Карбон қышқылдарыКарбон қышқылдары
Карбон қышқылдары
 
Туған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарихТуған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарих
 
Мен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. БуынМен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. Буын
 
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтарыДүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
 
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функцияларыДін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
 
Гүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысыГүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысы
 
Дисахаридтер
ДисахаридтерДисахаридтер
Дисахаридтер
 
Сергіту жаттығулары
Сергіту жаттығуларыСергіту жаттығулары
Сергіту жаттығулары
 
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарыБейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
 
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістеріАғашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
 
Қағаздан жасалған көркем заттар
Қағаздан жасалған көркем заттарҚағаздан жасалған көркем заттар
Қағаздан жасалған көркем заттар
 

Жай және күрделі эфирлер

 • 1. Т-44 топ студенті Б кір Арайлымә
 • 2. Алкан Алкен Алкин Спирт Альдегид Карбон қышқылы Ароматты көмірсутек СН2 =CН-СН3 С М Ж Л А П Р СН3СН2СН2ОН Д О Э Е М С И СН3СН2СН2СН2СН3 Н В П О Х М Д СН≡СН Р М Д Е П З Ж СН3СООН В С Х К Э Е Э СН3СН2СН2СН2СОН Ш Т М В Л Ш Ю С6Н6 Ж О Л Ф Т Р Е СН2-СН =CН-СН3 У Е Э Ж М Б П СН3СН2СОН З Д И А В Ж Х
 • 3.
 • 4. Жай эфирлер молекуласындағы екі көмірсутек радикалы оттек атомы арқылы байланысқан қосылыстар. Жай эфирлердің жалпы формуласы: R – O - R' . С2Н5 – О – СН3 ( метилэтил эфирі) Жай эфирлерді су молекуласындағы екі сутек атомының орнын алкил топтары басқан қосылыстар деп қарауға болады. Формулада екі радикал бірдей немесе әр түрлі болуы мүмкін. Әр түрлі радикалдары бар эфирлерді аралас эфирлер деп атайды.
 • 5. Атаулары Изомерлері Жай эфирлер оттек атомымен байланысқан көмірсутектердің аттары бойынша аталады. Егер екі бірдей радикал болса, ди- қосымшасы қосылады. СН3 – О – СН3 диметил эфирі С2Н5 – О – СН3 метилэтил эфирі Жай эфирлердің оттекпен байланысқан радикалдар бой- ынша изомерлері болады. Сонымен қатар жай эфирлер жалпы формуласы СпН2п+2О бойынша спирттерге изомер болып келеді. С4Н10О – ның изомерлері: СН3 – О – СН2 – СН2 - СН3 метилпропил эфирі СН3 – СН2 - О – СН2 – СН3 диэтил эфирі С4Н9ОН бутанол
 • 6. Жай эфирлер табиғатта кездеспейді, оларды синтездік жолдармен алады. 1. Минерал қышқылы қатысында спирттерді молекулаарвлық дегидратациялап алады: C2Н5ОН + НОС2Н5→ С2Н5 – О - С2Н5 + Н2О диэтил эфирі 2. Алкоголяттарды галогеналкилдермен әрекет- тестіріп алады: C2Н5ОNa + СН3I → С2Н5 – О –CH3 + NaI диметил эфирі
 • 7.
 • 8. Формуласы Атауы Балқу тем- сы, 0 С Қайнау т ем- сы, 0 С d4 20 СН3ОСН3 СН3СН2ОСН2СН3 СН3 – СН – О – СН – СН3 СН3 СН3 СН3СН2СН2ОСН2СН2СН3 Диметил эфирі Диэтил эфирі Диизопропил эфирі Ди-н-пропил эфирі -138,5 -116,3 -60 -122 -23,7 34,6 69 90 0,714 0,726
 • 9. Жай эфирлер – инертті қосылыстар. Олар гидро- лизденбейді. Концентрациялы күкірт қышқылын қосып алып қыздырғанда, олар сульфат түзеді: C2Н5 OC2H5 +H2SO4(конц) → С2Н5OSО2 –OС2Н5 +Н2О диэтилсульфаты Металл натрийді жай эфирмен қосып қыздыр- ғанда, эфир ыдырайды C2H5– О – C2H5 + 2Na→ С2Н5ONa + C2H5Na
 • 10. Диэтил эфирі – түссіз сұйықтық, өзіне тән иісі бар, ұшқыш, тез оталғыш. Жұмыс істегенде сақ болу керек. Оны сақтаған кезде пероксидтер түзіледі. Суда нашар ериді. Әр түрлі органикалық қосылыстар диэтил эфирінде жақсы ериді, сондықтан еріткіш ретінде қолданылады. Медицинада диэтил эфирі наркоз ретінде және жүрек қызметін күшейту үшін пайдаланылады. Өндірісте жасанды талшық алуда және түтінсіз оқ-дәрі жасауда қолданылады.
 • 11. Күрделі эфирлерде R – O - R' формуласында бір радикал көмірсутек те екіншісі қышқыл болады. Егер қалдық карбон қышқылынікі болса, карбон қышқылының күрделі эфирі, ал минерал қышқыл қалдығынан құралса, минерал қышқылдың күрделі эфирі алынады: С2Н5 – О - СО – СН3 (этилацетат, сірке қышқылының метил эфирі) С2Н5 – О – NO2 (этилнитрат)
 • 12. Атаулары Изомерлері Күрделі эфирлердің аттары олардың құрамына кіретін қышқылдар мен спирттердің қалдығынан құралады. Халықаралық номенклатура бойынша қышқылдың атына спирт радикалының атын қосымша етіп, -оат жалғауын жалғап атайды. Н-СООС2Н5 құмырсқа қышқылының этил эфирі (этилформиат) Күделі эфирлердің изомерлер- ін оны құруға қатысқан қышқыл мен спирттің радикалдарына байланысты топтардың изомерленуі бойын- ша анықтайды. Кұрделі эфир- лер карбон қышқылдарымен класаралық изомерлер. Мысалы, С3Н6О2 изомерлері: Н-СООС2Н5 СН3СООСН3 этилформиат метилацетат С2Н5СООН пропан қышқылы
 • 13. 1. Күрделі эфирлер көбіне табиғи өнімдерден алынады. 2. Этерификация реакциясында карбон қышқылдары мен спирттерді минерал қышқылдар қатысында әрекеттестіріп, күрделі эфирлер алады. СН3СООН + С2Н5ОН → СН3СООС2Н5 +Н2О 3. Күрделі эфирлерді қышқылдың галогенангидридтер- ін және ангидридтерін спирттермен әрекеттестіріп алады: СН3СОCL + С2Н5ОН → СН3СООС2Н5 +НCL
 • 14.
 • 15. Формуласы Аты Қайнау Тем-сы Иістері НСООС2Н5 HCOOC4H9 HCOOC5H11 CH3 COOC2H5 C3H7COO С2Н5 HCOOCH2-CH(CH3)2 этилформиат бутилформиа т амилформиат этилацетат этилбутират изоамилфор- миат 54,0 107 130 77,1 120 86 ромның шиенің шиенің сергітетін өріктің өріктің
 • 16. Күрделі эфирлердің маңызды химиялық қасиеті -олардың сумен әрекеттесуі. Егер, кез келген эфирді, мысалы, сірке қышқылының этил эфирін бейорганикалық қышқылдың қатысында сумен қосып қыздырса, онда сірке қышқылы мен этил спирті түзіледі: CH3 COOC2H5 + H2O → СН3СООН + С2Н5ОН Бүл реакцияны гидролиз процесіне жатқызады. Ол – күрделі эфир түзілу реакциясына кері реакция.
 • 17.