SlideShare a Scribd company logo

Issue2

BVIS HA NOI

1 of 6
Download to read offline
01
06 SEPTEMBER 2013 | TERM 1 | ISSUE 2
NEWSLETTER
NHỊP CẦU THẾ GIỚI
Secondary Information Evening
It was a great pleasure to host the first
of many information sessions for
parents. It was well attended and
structured, with many parents having
the invaluable opportunity to meet
the teaching staff and assistants to find
out more of what their child will be
learning over the course of the next
few years in the Secondary section.
The programme of study looks full
and stimulating, and one that I am
sure the students are going to enjoy.
The advice to parents on how they can
assist their children was also clear and
well made. We will be providing more
of these information sessions as the
term progresses but for now the
presentation will be on our website in
both Vietnamese and English.
From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus
Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City
“The prior task of educa-
tion is surely to inspire, to
give a sense of values and
the power to distinguish
in life, as in lesser things,
what is first-rate and
what is not.”
I doubt that when BVIS was being established,
the management of the group had paid particu-
lar attention to this quotation by Sir Richard
Livingstone Vice Chancellor Oxford Universi-
ty, 1944-47. Few words however will encapsu-
late more the ethos and vision of this school.
Already the teaching has captivated and
inspired the children; already the sense of
values at the heart of the school is working its
way into the very fabric of all that we are
concerned with here at BVIS Royal City. Our
purpose is strong and clear: to create an educa-
tional environment in which pupils are free to
think, free to make mistakes and to learn from
them, to question and encourage dialogue, to
value knowledge and skills equally. These quali-
ties will empower our children to be able to
discern for themselves all that is of the highest
quality in life. It is a privilege working with the
staff and students to help them do so.
Several parents have commented on how
much their children are enjoying coming into
school, even in comparison with going on
holiday a day early. One could not wish to hear
more encouraging news. Could I ask however
that parents limit requests for time off for their
children. Too many days off really disrupt the
learning process.
With regard to school uniform, there have
been many little skirmishes in the war to
ensure our students look right for a school like
BVIS. The girls in Secondary have been
delighted that they no longer need to tuck in
their white blouse. The boys are not quite so
lucky: due to the longer cut of the clothing all
boys are required to tuck their shirts in. More
and more students now come to school wear-
ing the correct black shoes. There are still a few
who have not yet got the right footwear and I
would ask that from the beginning of next
week, all students are correctly dressed for
school each day.
At our Orientation Day, parents will have
received a questionnaire asking for valuable
information concerning the school and its
provision. Thank you to all those who respond-
ed;therewasanencouragingresponserate. Our
desire is to create a school of excellence in all
aspects. Your opinions and comments help us to
achieve our goals. If any parent wishes to submit
a form but has not previously done so, please do
not hesitate to hand it in to the school.
CONTENTS
01
03
04
05
06
From Mr Mark Sayer
From Mrs Sarah Wild
From Mr Nicholas West
Focussing on Foundation
Communication
From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus
Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City
02
"Nhiệm vụ trước tiên của giáo dục là để truyền
cảm hứng, để mang lại những giá trị và sức
mạnh giúp nhận biết cuộc sống, và nói một cách
đơn giản, để biết cái gì cần ưu tiên trước và cái
gì không"
Tôi nghĩ rằng khi thành lập BVIS, lãnh đạo của
Tập đoàn BIS cũng đã đặc biệt chú ý đến câu
nói này của Richard Livingstone-Hiệu phó
Trường Đại học Oxford, 1944-47. Chỉ với vài
từ súc tích đó đã thể hiện được đặc tính và tầm
nhìn của BVIS. Việc giảng dạy ở đây đã thực sự
lôi cuốn và truyền cảm hứng cho các em, những
giá trị cơ bản của trường đã thực sự được truyền
đạt tới từng vấn đề mà chúng tôi đang quan tâm
tại BVIS cơ sở Royal City này. Mục đích của
chúng tôi rất chắc chắn và rõ ràng: đó là tạo ra
một môi trường giáo dục trong đó học sinh
được thoải mái suy nghĩ, mắc lỗi và học từ
những sai sót đó, thoải mái đặt câu hỏi và
khuyến khích giao tiếp đối thoại, tự do đánh giá
kiến thức và kỹ năng một cách công bằng.
Những yếu tố này sẽ giúp cho các em tự mình
có thể xác định được cái gì là tốt nhất cho cuộc
sống. Được làm việc cùng với các giáo viên và
các em để giúp các em hoàn thành nhiệm vụ này
chính là một niềm vui rất lớn lao của chúng tôi.
Một số phụ huynh đã cho chúng tôi biết là các
em rất hứng thú tới trường, thậm chí còn so
sánh với kỳ nghỉ mà gia đình đã đi một ngày
trước đó. Không ai lại không muốn nghe thêm
những tin tức đầy khuyến khích như vậy. Tuy
nhiên, tôi rất muốn đề nghị các bậc phụ huynh
hạn chế cho các em nghỉ học và đợi đến các kỳ
nghỉ của trường vì nếu các em nghỉ quá nhiều
sẽ bị gián đoạn quá trình học tập.
Về vấn đề đồng phục, cũng có nhiều cuộc tranh
luận nhỏ để đảm bảo rằng các học sinh thể
hiện được mình đang học trường BVIS. Các
em học sinh nữ khối Trung học đã cảm thấy rất
vui khi các em không phải sơ-vin với áo trắng
như thường lệ. Các học sinh nam thì không
may mắn bằng các bạn nữ, do quần áo của học
sinh nam hơi dài nên các em được yêu cầu phải
sơ vin khi mặc đồng phục. Ngày càng nhiều
học sinh đến trường với đôi giày đen theo đúng
quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số ít các em
học sinh vẫn chưa đi đúng thể loại giày, và tôi
yêu cầu bắt đầu từ đầu tuần sau, tất các các em
học sinh tới trường phải mặc đúng như theo
quy định.
Trong ngày Khai giảng năm học, các phụ
huynh đều đã nhận được một bảng câu hỏi
nhằm cung cấp những thông tin vô cùng giá trị
cho trường về trường học và các dịch vụ liên
quan. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các
phụ huynh đã trả lời; tỷ lệ phản hồi khá cao.
Mong muốn của chúng tôi là tạo ra một ngôi
trường hoàn hảo về tất cả các khía cạnh. Những
ý kiến của các vị giúp chúng tôi đạt được mục
tiêu đó. Nếu phụ huynh chưa gửi lại bảng câu
hỏi và vẫn muốn có ý kiến phản hồi, xin đừng
ngần ngại gửi tới trường.
Buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin
với Phụ huynh khối Trung học
Chúng tôi rất vui khi lần đầu tổ chức
buổi nói chuyện cung cấp thông tin
cho phụ huynh. Các phụ huynh đã
tham dự khá đầy đủ, và các phụ huynh
đã có cơ hội trao đổi với các giáo viên
và trợ giảng để tìm hiểu về chương
trình mà các em học sinh Trung học sẽ
theo học trong một vài năm tới.
Chương trình học tập rất đầy đủ và tạo
hứng thú, và tôi tin chắc rằng các em sẽ
rất thích. Chúng tôi cũng đưa ra
những lời khuyên rất rõ ràng cho các
bậc phụ huynh trong việc giúp đỡ con
em mình tiến bộ trong học tập. Chúng
tôi sẽ tổ chức nhiều buổi cung cấp
thông tin này hơn trong các kỳ học tới
và hiện giờ tài liệu của bài nói chuyện
đã có sẵn trên website của trường với
hai ngôn ngữ Anh và Việt.
A date for your diary
Moon Festival Celebration – Friday 20th September. 8.30am
Parents are warmly invited to attend the Moon Festival Celebration in the Auditorium of
the Main Building. We hope that you will all enjoy a feast of colour, movement and sound.
Ngày cần ghi nhớ
Lễ hội Tết Trung Thu – Thứ sáu ngày 20 tháng 9 lúc 8.30 sáng
Phụ huynh được mời đến tham dự Tết Trung Thu Lễ tại Hội trường của tòa nhà chính.
Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ được thưởng thức một bữa tiệc đầy màu sắc với những
màn múa và âm thanh.
From Ms Sarah Wild - Deputy Head Secondary
Thông điệp từ cô Sarah Wild - Hiệu phó Khối Trung học
Our second week at BVIS RC, despite
being a shorter week, has been
extremely productive. Members of
staff are building a profile of the ability
of students in each subject. They are
adjusting their planning to meet all
students’ needs and to make sure that
they can challenge and support them
in making good progress. We have
been very impressed by the levels of
the students so far and their enthusiasm to learn and take part
in lessons.
All the Secondary teachers and support staff are also enjoying
working with the students on a performance for the Moon Festi-
val. This is a one of many projects that will take place to help
develop the creativity and the confidence of students. The
timing is also perfect for forging good relationships between
staff and students and to create a sense of community amongst
all year groups in the Secondary section. Teachers have been
particularly impressed by the students’ teamwork. We intend
that through our projects and lessons, not only do we pass on
knowledge but also teach young people how to process and use
that knowledge in the real world. Over the year, we will regularly
be looking at developing personal, learning and thinking skills.
The six areas that are covered by the British secondary curricu-
lum skills framework focus on students becoming independent
enquirers, creative thinkers, reflective learners, team workers,
self-managers and effective participants. These are viewed as the
key skills which will help young people become well-prepared
for the world of tomorrow. An example of this in practice was
seen in PE lessons this week, where students were demonstrating
excellent communication skills, whilst also problem solving.
Tuần thứ hai ở trường BVIS Royal City, mặc dù tuần này ngắn
hơn nhưng thực sự hiệu quả. Các giáo viên đang tập hợp thông tin
về khả năng của mỗi học sinh trong từng môn học. Theo đó, các
giáo viên đang điều chỉnh kế hoạch để đáp ứng mọi nhu cầu của
học sinh nhằm đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có những thách
thức và được hỗ trợ để ngày càng tiến bộ. Chúng tôi rất ấn tượng
với trình độ và sự nhiệt tình học tập của các em.
Tất cả giáo viên và nhân viên hỗ trợ khối Trung học đang cùng các
em học sinh chuẩn bị cho dịp Tết Trung thu. Đây là một trong
những chương trình của Nhà trường đề ra nhằm phát huy tính
sáng tạo và tự tin của học sinh. Đây cũng là một dịp tuyệt vời
nhằm tạo nên mối quan hệ gần gũi giữa giáo viên và học sinh các
lớp khối Trung học. Giáo viên thực sự rất ấn tượng với cách làm
việc nhóm của các em. Thông qua các chương trình và bài học,
chúng tôi không những muốn trang bị kiến thức cho các em mà
còn hướng dẫn các em áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Trong
năm nay, Nhà trường sẽ thường xuyên chú trọng vào phát triển cá
nhân cũng như kỹ năng học tập và suy nghĩ của các em. Sáu lĩnh
vực trong chương trình học của khối Trung học ở Anh sẽ hướng
các em trở thành một người học hỏi một cách độc lập và có mục
đích, suy nghĩ sáng tạo, làm việc nhóm và tham gia hiệu quả, biết
quản lý bản thân. Đây được xem là những kỹ năng quan trọng
giúp các em chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình. Một ví dụ
thực tế mà chúng ta sẽ nhận thấy trong bài học giáo dục thể chất
tuần này là các em đã thể hiện rất tốt kỹ năng giao tiếp cũng như
kỹ năng giải quyết vấn đề.
03
It has been another busy week in Prima-
ry, full of enthusiasm and eagerness to
learn from all of the children. I have
been tremendously proud of how all the
children have returned to school this
week, after the national holiday, and
further settled into the routines that we
worked so hard to establish last week.
There is a greater calmness around the
school and continued purpose towards
learning. The children should be congratulated on the positive
attitudes and contributions they make on a daily basis.
I do hope you enjoyed reading and looking at the photos on your
class newsletters over the weekend. These will be coming out
every Friday to celebrate what the children have been learning and
also what they can be looking forward to in the week ahead. They
also contain the name of the children who have worked especially
hard that week or displayed attributes of the school’s aide mem-
oire. This week in my assembly I focused on respect and this is
something teachers will be looking out for next week in class and
around the school. The newsletter is also an opportunity for each
class to give you any specific information on events that are
happening and reminders on what the children may need to bring
to school.
All of our Primary teachers are looking forward to welcoming all
the parents into their classrooms and giving you presentations
about their teaching and expectations for your children. It is an
event just for parents. We are going to join partner classes togeth-
er so you will be able to hear about the learning and school experi-
ence of your children from both of their teachers. Year 1 and 2
parents will meet in the Year 2 classroom, Year 3 and 4 parents will
meet in the Year 3 classroom and Year 5 and 6 parents will meet in
the Year 6 classroom. After the presentation the teachers will also
be available to answer any of your individual questions. I will be
available before and after the presentations if you would like to
meet with me and I very much look forward to meeting some of
you then.
Thêm một tuần bận rộn nữa cho khối Tiểu học và Mầm non, các
em học sinh tràn đầy nhiệt huyết và háo hức học tập. Tôi thật sự
tự hào khi nhìn thấy các em học sinh quay trở lại trường học sau
kỳ nghỉ lễ và thích nghi tốt hơn với những gì mà nhà trường đã
chuẩn bị kĩ lưỡng cho các em trong suốt tuần qua. Trường đã đi
vào ổn định hơn và ngày càng hướng các em chú trọng hơn vào
việc học tập. Các em học sinh có thái độ học tập tích cực và đóng
góp xây dựng lớp hằng ngày sẽ được tuyên dương.
Tôi hi vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ thích thú khi đọc và xem
các hình ảnh của con mình trên bản tin tuần của Trường vào
những ngày nghỉ cuối tuần. Thứ sáu hàng tuần Nhà trường sẽ gửi
bản tin như thế này đến tất cả phụ huynh để quý vị biết được
những gì các con đã học và sẽ học trong tuần tiếp theo. Trong bản
tin này Nhà trường cũng sẽ tuyên dương các em học sinh đã học
tập đặc biệt chăm chỉ hay có đóng góp vào tôn chỉ hoạt động trong
Điều ghi nhớ của Trường. Trong buổi sinh hoạt toàn Khối tuần
này tôi sẽ tập trung nói về sự tôn trọng và đây là điều mà giáo viên
sẽ phải hướng dẫn cho các em học sinh trong lớp học cũng như
trong trường trong tuần tới. Bản tin trường cũng là dịp để mỗi lớp
gửi đến các bậc phụ huynh những thông tin cụ thể về các hoạt
động đã diễn ra và nhắc nhở các em cần mang theo cái khi đến lớp.
Tất cả giáo viên rất mong đươc đón tiếp các bậc phụ huynh và sẽ
trình bày với phụ huynh về việc dạy của mình cũng như sự mong
đợi của giáo viên đối với học sinh. Đây là buổi họp chỉ dành riêng
cho phụ huynh. Chúng tôi sẽ sắp xếp để phụ huynh của hai lớp
họp cùng với nhau để giúp phụ huynh sẽ nắm bắt được việc học
tập của con thông qua hai giáo viên của các con. Phụ huynh của
học sinh lớp 1 và lớp 2 sẽ họp ở phòng học lớp 2, lớp 3 và lớp 4 sẽ
họp tại phòng học lớp 3, lớp 5 và lớp 6 sẽ họp tại phòng hoc lớp 6.
Sau phần trình bày, giáo viên sẽ giải đáp mọi thắc mắc của phụ
huynh. Các bậc phụ huynh có thể gặp tôi trước hoặc sau thời gian
trình bày của giáo viên và tôi thực sự rất mong muốn được trao
đổi với một vài phụ huynh.
04
From Mr Nicholas West - Deputy Head Primary
Thông điệp từ thầy Nicholas West - Hiệu phó Khối Mầm non, Tiểu học
05
This week I have spent a lot of my time in the EYFS (Early Years’
Foundation Stage) getting to know the children and experiencing
some of their learning, although I was just too late to join in
‘Heads, Shoulder’s Knees and Toes’ in F3! I always have a fantas-
tic time when I work with the younger children as it always
reminds me of the developmental steps the children go through
and how important each stage is. The children in F1, F2 and F3
follow the Early Years’ Curriculum from the UK, which is essen-
tially made up of seven areas of learning. Each of these areas then
has several learning goals and the staff are continually assessing
the children, taking photographs and recording how each child is
developing. This creates a unique bank of information for each
child over the course of the year that will be shared with you,
demonstrating the amount of progress the EYFS children make.
The prime areas of learning in EYFS are; Communication and
Language, Physical Development, Personal, Social and Emotion-
al Development and then there are also specific areas of Literacy,
Mathematics, Understanding of the World and Expressive Arts
and Design. Because of the uniqueness of the curriculum, you will
not see a timetable with traditional subjects such as P.E. However,
the teachers do plan a well-balanced learning experience, most of
it through play that covers the areas of learning and allows each
child the opportunity to reach their learning goals. F1 and F2 are
currently focusing on Personal, Social and Emotional Develop-
ment as the children settle into their new learning environment
and routines are established. F3 have been doing a good deal more
Physical Development as they enjoy lots of the play equipment
and move around their new school.
The EYFS staff will be available to give you more information
next Tuesday on our ‘Meet the Teacher’ evening, starting at
5.30p.m. in their EYFS classroom.
Trong tuần này tôi đã dành nhiều thời gian cho các em học sinh
khối Mầm non để cùng các em trải nghiệm việc học tập. Mặc dù
tôi vào lớp hơi muộn nhưng tôi đã tham gia hát cùng các em lớp
F3 bài hát ‘Đầu, Vai, Dầu gối, Ngón chân’ . Tôi thực sự rất vui khi
cùng học với các em, chính vì điều này đã khiến tôi luôn nghĩ đến
các giai đoạn phát triển của các em và tầm quan trọng trong mỗi
giai đoạn đó. Các em học sinh lớp F1, F2 và F3 theo học chương
trình Mầm non của Anh được thiết kế với 7 khía cạnh phát triển.
Mỗi khía cạnh sẽ có rất nhiều mục đích học khác nhau và giáo
viên luôn theo dõi học sinh, chụp ảnh và ghi lại những tiến bộ của
các em. Chính điều này sẽ tạo nên một chuỗi thông tin về từng
học sinh trong suốt năm học và sẽ chia sẻ những hình ảnh, thông
tin đó cho các bậc phụ huynh để biết được sự tiến bộ của các em
Các khía cạnh phát triển của khối Mầm non bao gồm: Giao tiếp
và Ngôn ngữ, Phát triển thể chất, Phát triển cá nhân, xã hội & cảm
xúc cùng các lĩnh vực khác như Văn học, Toán, Am hiểu thế giới,
Hội họa và Thiết kế. Do sự đặc trưng của của chương trình học,
nên sẽ không có thời khóa biểu với các môn học truyền thống
chẳng hạn như môn giáo dục thể chất. Tuy nhiên, giáo viên đã lên
kế hoạch để cân bằng việc học của học sinh, chủ yếu là thông qua
các trò chơi gắn liền với các nội dung học và tạo cơ hội cho tất cả
học sinh đạt được mục đích học tập của mình. Các em học sinh
lớp F1 và F2 hiện vẫn đang tập trung vào phát triển Cá nhân, Xã
hội và Cảm xúc bởi vì các em đang học trong một môi trường mới
và dần làm quen vơi các môn học. Các em lớp F3 đang được
hướng tới sự phát triển thể chất khi các em rất thích các đồ chơi
có mục giáo dục và đi khám phá ngôi trường mới của mình..
Phụ huynh sẽ được giáo viên Khối Mầm non cung cấp nhiều
thông tin hơn nữa trong ‘Buổi gặp mặt giáo viên’ vào chiều thứ 3
tuần tới vào lúc 5h30 chiều.
Focussing on Foundations
Thông điệp cho Khối Mầm non
Primary and EYFS ‘Meet the Teacher’
Tuesday 10th September beginning at 5.30pm
Buổi họp giáo viên Khối tiểu học và Mầm non
Thời gian: Chiều thứ 3 ngày 10/09/2013 lúc 5h30
0606
Communication
Thông tin liên hệ với Nhà trường
Department
Phòng
Finance
Tài chính
Fees/Payments
Học phí
Absence
Nghỉ học
Behaviour/Discipline
Hành vi/Kỷ luật
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Classroom Facilities
Thiết bị phòng học
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Homework
Bài tập về nhà
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Lost Property
Đồ đạc thất lạc
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Uniform
Đồng phục
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Sickness/Contagious illness
Ốm/bệnh
Nurse/ Y tá
Ext/Số máy lẻ: 342
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Bus
Xe buýt
Bus Coordinator
Điều phối xe buýt
Ext/Số máy lẻ: 302
Business Manager
Quản lý kinh doanh
Ext/Số máy lẻ: 150
Catering and Food
Thức ăn
Parents may like to refer to the Parent Hanbooks for the relevant email address for the staff members.
Phụ huynh có thể xem trong Sổ tay Phụ huynh các địa chỉ email của các giáo viên.
Communication FLOWCHART for Parents - whom do I contact when I encounter a difficulty?
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Business Manager
Quản lý kinh doanh
Ext/Số máy lẻ: 150
Safety and Security
An toàn và an ninh
Facility Supervisor
Giám sát tài sản
Ext/Số máy lẻ: 301
Transport (not bus related),
Parking
Phương tiện đi lại (không
phải xe buýt), chỗ đỗ xe
Business Manager
Quản lý kinh doanh
Ext/Số máy lẻ: 150
Business Manager
Quản lý kinh doanh
Ext/Số máy lẻ: 150
Reception
Lễ tân
Ext/Số máy lẻ: 0
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Admission Manager
Trưởng phòng Tuyển sinh
Ext/Số máy lẻ: 888
General Accountant
Kế toán tổng hợp
Ext/Số máy lẻ: 311
Academic
Giảng dạy và học tập
Non-Academic
Các hoạt động
ngoài học tập
và giảng dạy
Issue
Nội dung
1st person
Người liên hệ thứ nhất
2nd person
Người liên hệ thứ hai

Recommended

More Related Content

What's hot

BVIS Newsletter Issue17 20142015
BVIS Newsletter Issue17 20142015BVIS Newsletter Issue17 20142015
BVIS Newsletter Issue17 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Newsletter Issue14 20142015BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Newsletter Issue14 20142015BVIS Ha Noi
 
Newsletter sl tterm1b
Newsletter sl tterm1bNewsletter sl tterm1b
Newsletter sl tterm1bBVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue11 20142015
BVIS Newsletter Issue11 20142015BVIS Newsletter Issue11 20142015
BVIS Newsletter Issue11 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue16 20142015
BVIS Newsletter Issue16 20142015BVIS Newsletter Issue16 20142015
BVIS Newsletter Issue16 20142015BVIS Ha Noi
 

What's hot (19)

Issue16
Issue16Issue16
Issue16
 
BVIS Newsletter Issue17 20142015
BVIS Newsletter Issue17 20142015BVIS Newsletter Issue17 20142015
BVIS Newsletter Issue17 20142015
 
Issue20
Issue20Issue20
Issue20
 
BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Newsletter Issue14 20142015BVIS Newsletter Issue14 20142015
BVIS Newsletter Issue14 20142015
 
Issue17
Issue17Issue17
Issue17
 
Issue9
Issue9Issue9
Issue9
 
Newsletter sl tterm1b
Newsletter sl tterm1bNewsletter sl tterm1b
Newsletter sl tterm1b
 
Issue8
Issue8Issue8
Issue8
 
Issue22
Issue22Issue22
Issue22
 
Issue 20 - 2015
Issue 20 - 2015Issue 20 - 2015
Issue 20 - 2015
 
Issue2 (1)
Issue2 (1)Issue2 (1)
Issue2 (1)
 
BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015
 
Issue14
Issue14Issue14
Issue14
 
BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015
 
BVIS Newsletter Issue11 20142015
BVIS Newsletter Issue11 20142015BVIS Newsletter Issue11 20142015
BVIS Newsletter Issue11 20142015
 
Issue 19 - 2015
Issue 19 - 2015Issue 19 - 2015
Issue 19 - 2015
 
BVIS Newsletter Issue16 20142015
BVIS Newsletter Issue16 20142015BVIS Newsletter Issue16 20142015
BVIS Newsletter Issue16 20142015
 
Issue15
Issue15Issue15
Issue15
 
Issue35
Issue35Issue35
Issue35
 

Viewers also liked

Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012webdethi
 
Googleresurrection
GoogleresurrectionGoogleresurrection
Googleresurrectionian morris
 
Laporan sederhana muktamar
Laporan sederhana muktamarLaporan sederhana muktamar
Laporan sederhana muktamarRausan Satriani
 
Progress Report_Part I
Progress Report_Part IProgress Report_Part I
Progress Report_Part Igmalaikaf
 
world wibe web
world wibe webworld wibe web
world wibe webMHTbcy34
 
¿Qué pasaría si en tu próxima visita a un prostíbulo, es tu hermana o tu hija...
¿Qué pasaría si en tu próxima visita a un prostíbulo, es tu hermana o tu hija...¿Qué pasaría si en tu próxima visita a un prostíbulo, es tu hermana o tu hija...
¿Qué pasaría si en tu próxima visita a un prostíbulo, es tu hermana o tu hija...Yair Jaliff Martí
 
International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)inventionjournals
 
Universidad técnica de manabi
Universidad técnica de manabiUniversidad técnica de manabi
Universidad técnica de manabihenryloor
 

Viewers also liked (15)

Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
Dap an-de-thi-dai-hoc-tieng-anh-khoi-d-2012
 
Desfile Ecológico 2
Desfile Ecológico 2Desfile Ecológico 2
Desfile Ecológico 2
 
Golem-II+
Golem-II+Golem-II+
Golem-II+
 
Googleresurrection
GoogleresurrectionGoogleresurrection
Googleresurrection
 
Plan de trabajo de capacitacion
Plan de trabajo de capacitacionPlan de trabajo de capacitacion
Plan de trabajo de capacitacion
 
Laporan sederhana muktamar
Laporan sederhana muktamarLaporan sederhana muktamar
Laporan sederhana muktamar
 
Progress Report_Part I
Progress Report_Part IProgress Report_Part I
Progress Report_Part I
 
Fleischer Gpel Aula B
Fleischer Gpel Aula BFleischer Gpel Aula B
Fleischer Gpel Aula B
 
world wibe web
world wibe webworld wibe web
world wibe web
 
Bosque maestro 2014 07-12
Bosque maestro 2014 07-12Bosque maestro 2014 07-12
Bosque maestro 2014 07-12
 
¿Qué pasaría si en tu próxima visita a un prostíbulo, es tu hermana o tu hija...
¿Qué pasaría si en tu próxima visita a un prostíbulo, es tu hermana o tu hija...¿Qué pasaría si en tu próxima visita a un prostíbulo, es tu hermana o tu hija...
¿Qué pasaría si en tu próxima visita a un prostíbulo, es tu hermana o tu hija...
 
Cp outil recrutement v def
Cp outil recrutement v defCp outil recrutement v def
Cp outil recrutement v def
 
International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
 
Universidad técnica de manabi
Universidad técnica de manabiUniversidad técnica de manabi
Universidad técnica de manabi
 
Elevamento a potenza
Elevamento a potenzaElevamento a potenza
Elevamento a potenza
 

Similar to Issue2 (19)

Issue19
Issue19Issue19
Issue19
 
Issue20
Issue20Issue20
Issue20
 
Issue20
Issue20Issue20
Issue20
 
BVIS Newsletter Issue09 20142015
BVIS Newsletter Issue09 20142015BVIS Newsletter Issue09 20142015
BVIS Newsletter Issue09 20142015
 
Issue15
Issue15Issue15
Issue15
 
Issue15
Issue15Issue15
Issue15
 
Issue21
Issue21Issue21
Issue21
 
Issue21
Issue21Issue21
Issue21
 
BVIS Newsletter Issue34 20142015
BVIS Newsletter Issue34 20142015BVIS Newsletter Issue34 20142015
BVIS Newsletter Issue34 20142015
 
BVIS Newsletter Issue32 20142015
BVIS Newsletter Issue32 20142015BVIS Newsletter Issue32 20142015
BVIS Newsletter Issue32 20142015
 
Issue18
Issue18Issue18
Issue18
 
Issue18
Issue18Issue18
Issue18
 
Issue34
Issue34Issue34
Issue34
 
Issue31
Issue31Issue31
Issue31
 
Issue17 vn
Issue17 vnIssue17 vn
Issue17 vn
 
Issue26
Issue26Issue26
Issue26
 
BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015
 
Issue6
Issue6Issue6
Issue6
 
Issue19
Issue19Issue19
Issue19
 

More from BVIS Ha Noi

Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016BVIS Ha Noi
 
Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016BVIS Ha Noi
 
Vue Point Term 3 2014-2015
Vue Point Term 3 2014-2015Vue Point Term 3 2014-2015
Vue Point Term 3 2014-2015BVIS Ha Noi
 
Water For A Sustainable World
Water For A Sustainable WorldWater For A Sustainable World
Water For A Sustainable WorldBVIS Ha Noi
 
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Ha Noi
 
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi studentsBVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue31 20142015
BVIS Newsletter Issue31 20142015BVIS Newsletter Issue31 20142015
BVIS Newsletter Issue31 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue29 20142015
BVIS Newsletter Issue29 20142015BVIS Newsletter Issue29 20142015
BVIS Newsletter Issue29 20142015BVIS Ha Noi
 
Vue Point Term 1 2014-2015
Vue Point Term 1 2014-2015Vue Point Term 1 2014-2015
Vue Point Term 1 2014-2015BVIS Ha Noi
 
Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Newsletter Issue28 20142015BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Newsletter Issue28 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue25 20142015
BVIS Newsletter Issue25 20142015BVIS Newsletter Issue25 20142015
BVIS Newsletter Issue25 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Newsletter Issue24 20142015BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Newsletter Issue24 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue21 20142015
BVIS Newsletter Issue21 20142015BVIS Newsletter Issue21 20142015
BVIS Newsletter Issue21 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue04 20142015
BVIS Newsletter Issue04 20142015BVIS Newsletter Issue04 20142015
BVIS Newsletter Issue04 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Newsletter Issue20 20142015BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Newsletter Issue20 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue19 20142015
BVIS Newsletter Issue19 20142015BVIS Newsletter Issue19 20142015
BVIS Newsletter Issue19 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue13 20142015
BVIS Newsletter Issue13 20142015BVIS Newsletter Issue13 20142015
BVIS Newsletter Issue13 20142015BVIS Ha Noi
 

More from BVIS Ha Noi (20)

Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016
 
Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016
 
Vue Point Term 3 2014-2015
Vue Point Term 3 2014-2015Vue Point Term 3 2014-2015
Vue Point Term 3 2014-2015
 
Water For A Sustainable World
Water For A Sustainable WorldWater For A Sustainable World
Water For A Sustainable World
 
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
 
BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015
 
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
 
BVIS Newsletter Issue31 20142015
BVIS Newsletter Issue31 20142015BVIS Newsletter Issue31 20142015
BVIS Newsletter Issue31 20142015
 
BVIS Newsletter Issue29 20142015
BVIS Newsletter Issue29 20142015BVIS Newsletter Issue29 20142015
BVIS Newsletter Issue29 20142015
 
Vue Point Term 1 2014-2015
Vue Point Term 1 2014-2015Vue Point Term 1 2014-2015
Vue Point Term 1 2014-2015
 
Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015
 
BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Newsletter Issue28 20142015BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Newsletter Issue28 20142015
 
BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015
 
BVIS Newsletter Issue25 20142015
BVIS Newsletter Issue25 20142015BVIS Newsletter Issue25 20142015
BVIS Newsletter Issue25 20142015
 
BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Newsletter Issue24 20142015BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Newsletter Issue24 20142015
 
BVIS Newsletter Issue21 20142015
BVIS Newsletter Issue21 20142015BVIS Newsletter Issue21 20142015
BVIS Newsletter Issue21 20142015
 
BVIS Newsletter Issue04 20142015
BVIS Newsletter Issue04 20142015BVIS Newsletter Issue04 20142015
BVIS Newsletter Issue04 20142015
 
BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Newsletter Issue20 20142015BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Newsletter Issue20 20142015
 
BVIS Newsletter Issue19 20142015
BVIS Newsletter Issue19 20142015BVIS Newsletter Issue19 20142015
BVIS Newsletter Issue19 20142015
 
BVIS Newsletter Issue13 20142015
BVIS Newsletter Issue13 20142015BVIS Newsletter Issue13 20142015
BVIS Newsletter Issue13 20142015
 

Recently uploaded

CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (12)

CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 

Issue2

  • 1. 01 06 SEPTEMBER 2013 | TERM 1 | ISSUE 2 NEWSLETTER NHỊP CẦU THẾ GIỚI Secondary Information Evening It was a great pleasure to host the first of many information sessions for parents. It was well attended and structured, with many parents having the invaluable opportunity to meet the teaching staff and assistants to find out more of what their child will be learning over the course of the next few years in the Secondary section. The programme of study looks full and stimulating, and one that I am sure the students are going to enjoy. The advice to parents on how they can assist their children was also clear and well made. We will be providing more of these information sessions as the term progresses but for now the presentation will be on our website in both Vietnamese and English. From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City “The prior task of educa- tion is surely to inspire, to give a sense of values and the power to distinguish in life, as in lesser things, what is first-rate and what is not.” I doubt that when BVIS was being established, the management of the group had paid particu- lar attention to this quotation by Sir Richard Livingstone Vice Chancellor Oxford Universi- ty, 1944-47. Few words however will encapsu- late more the ethos and vision of this school. Already the teaching has captivated and inspired the children; already the sense of values at the heart of the school is working its way into the very fabric of all that we are concerned with here at BVIS Royal City. Our purpose is strong and clear: to create an educa- tional environment in which pupils are free to think, free to make mistakes and to learn from them, to question and encourage dialogue, to value knowledge and skills equally. These quali- ties will empower our children to be able to discern for themselves all that is of the highest quality in life. It is a privilege working with the staff and students to help them do so. Several parents have commented on how much their children are enjoying coming into school, even in comparison with going on holiday a day early. One could not wish to hear more encouraging news. Could I ask however that parents limit requests for time off for their children. Too many days off really disrupt the learning process. With regard to school uniform, there have been many little skirmishes in the war to ensure our students look right for a school like BVIS. The girls in Secondary have been delighted that they no longer need to tuck in their white blouse. The boys are not quite so lucky: due to the longer cut of the clothing all boys are required to tuck their shirts in. More and more students now come to school wear- ing the correct black shoes. There are still a few who have not yet got the right footwear and I would ask that from the beginning of next week, all students are correctly dressed for school each day. At our Orientation Day, parents will have received a questionnaire asking for valuable information concerning the school and its provision. Thank you to all those who respond- ed;therewasanencouragingresponserate. Our desire is to create a school of excellence in all aspects. Your opinions and comments help us to achieve our goals. If any parent wishes to submit a form but has not previously done so, please do not hesitate to hand it in to the school. CONTENTS 01 03 04 05 06 From Mr Mark Sayer From Mrs Sarah Wild From Mr Nicholas West Focussing on Foundation Communication
  • 2. From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City 02 "Nhiệm vụ trước tiên của giáo dục là để truyền cảm hứng, để mang lại những giá trị và sức mạnh giúp nhận biết cuộc sống, và nói một cách đơn giản, để biết cái gì cần ưu tiên trước và cái gì không" Tôi nghĩ rằng khi thành lập BVIS, lãnh đạo của Tập đoàn BIS cũng đã đặc biệt chú ý đến câu nói này của Richard Livingstone-Hiệu phó Trường Đại học Oxford, 1944-47. Chỉ với vài từ súc tích đó đã thể hiện được đặc tính và tầm nhìn của BVIS. Việc giảng dạy ở đây đã thực sự lôi cuốn và truyền cảm hứng cho các em, những giá trị cơ bản của trường đã thực sự được truyền đạt tới từng vấn đề mà chúng tôi đang quan tâm tại BVIS cơ sở Royal City này. Mục đích của chúng tôi rất chắc chắn và rõ ràng: đó là tạo ra một môi trường giáo dục trong đó học sinh được thoải mái suy nghĩ, mắc lỗi và học từ những sai sót đó, thoải mái đặt câu hỏi và khuyến khích giao tiếp đối thoại, tự do đánh giá kiến thức và kỹ năng một cách công bằng. Những yếu tố này sẽ giúp cho các em tự mình có thể xác định được cái gì là tốt nhất cho cuộc sống. Được làm việc cùng với các giáo viên và các em để giúp các em hoàn thành nhiệm vụ này chính là một niềm vui rất lớn lao của chúng tôi. Một số phụ huynh đã cho chúng tôi biết là các em rất hứng thú tới trường, thậm chí còn so sánh với kỳ nghỉ mà gia đình đã đi một ngày trước đó. Không ai lại không muốn nghe thêm những tin tức đầy khuyến khích như vậy. Tuy nhiên, tôi rất muốn đề nghị các bậc phụ huynh hạn chế cho các em nghỉ học và đợi đến các kỳ nghỉ của trường vì nếu các em nghỉ quá nhiều sẽ bị gián đoạn quá trình học tập. Về vấn đề đồng phục, cũng có nhiều cuộc tranh luận nhỏ để đảm bảo rằng các học sinh thể hiện được mình đang học trường BVIS. Các em học sinh nữ khối Trung học đã cảm thấy rất vui khi các em không phải sơ-vin với áo trắng như thường lệ. Các học sinh nam thì không may mắn bằng các bạn nữ, do quần áo của học sinh nam hơi dài nên các em được yêu cầu phải sơ vin khi mặc đồng phục. Ngày càng nhiều học sinh đến trường với đôi giày đen theo đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số ít các em học sinh vẫn chưa đi đúng thể loại giày, và tôi yêu cầu bắt đầu từ đầu tuần sau, tất các các em học sinh tới trường phải mặc đúng như theo quy định. Trong ngày Khai giảng năm học, các phụ huynh đều đã nhận được một bảng câu hỏi nhằm cung cấp những thông tin vô cùng giá trị cho trường về trường học và các dịch vụ liên quan. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các phụ huynh đã trả lời; tỷ lệ phản hồi khá cao. Mong muốn của chúng tôi là tạo ra một ngôi trường hoàn hảo về tất cả các khía cạnh. Những ý kiến của các vị giúp chúng tôi đạt được mục tiêu đó. Nếu phụ huynh chưa gửi lại bảng câu hỏi và vẫn muốn có ý kiến phản hồi, xin đừng ngần ngại gửi tới trường. Buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin với Phụ huynh khối Trung học Chúng tôi rất vui khi lần đầu tổ chức buổi nói chuyện cung cấp thông tin cho phụ huynh. Các phụ huynh đã tham dự khá đầy đủ, và các phụ huynh đã có cơ hội trao đổi với các giáo viên và trợ giảng để tìm hiểu về chương trình mà các em học sinh Trung học sẽ theo học trong một vài năm tới. Chương trình học tập rất đầy đủ và tạo hứng thú, và tôi tin chắc rằng các em sẽ rất thích. Chúng tôi cũng đưa ra những lời khuyên rất rõ ràng cho các bậc phụ huynh trong việc giúp đỡ con em mình tiến bộ trong học tập. Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều buổi cung cấp thông tin này hơn trong các kỳ học tới và hiện giờ tài liệu của bài nói chuyện đã có sẵn trên website của trường với hai ngôn ngữ Anh và Việt. A date for your diary Moon Festival Celebration – Friday 20th September. 8.30am Parents are warmly invited to attend the Moon Festival Celebration in the Auditorium of the Main Building. We hope that you will all enjoy a feast of colour, movement and sound. Ngày cần ghi nhớ Lễ hội Tết Trung Thu – Thứ sáu ngày 20 tháng 9 lúc 8.30 sáng Phụ huynh được mời đến tham dự Tết Trung Thu Lễ tại Hội trường của tòa nhà chính. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ được thưởng thức một bữa tiệc đầy màu sắc với những màn múa và âm thanh.
  • 3. From Ms Sarah Wild - Deputy Head Secondary Thông điệp từ cô Sarah Wild - Hiệu phó Khối Trung học Our second week at BVIS RC, despite being a shorter week, has been extremely productive. Members of staff are building a profile of the ability of students in each subject. They are adjusting their planning to meet all students’ needs and to make sure that they can challenge and support them in making good progress. We have been very impressed by the levels of the students so far and their enthusiasm to learn and take part in lessons. All the Secondary teachers and support staff are also enjoying working with the students on a performance for the Moon Festi- val. This is a one of many projects that will take place to help develop the creativity and the confidence of students. The timing is also perfect for forging good relationships between staff and students and to create a sense of community amongst all year groups in the Secondary section. Teachers have been particularly impressed by the students’ teamwork. We intend that through our projects and lessons, not only do we pass on knowledge but also teach young people how to process and use that knowledge in the real world. Over the year, we will regularly be looking at developing personal, learning and thinking skills. The six areas that are covered by the British secondary curricu- lum skills framework focus on students becoming independent enquirers, creative thinkers, reflective learners, team workers, self-managers and effective participants. These are viewed as the key skills which will help young people become well-prepared for the world of tomorrow. An example of this in practice was seen in PE lessons this week, where students were demonstrating excellent communication skills, whilst also problem solving. Tuần thứ hai ở trường BVIS Royal City, mặc dù tuần này ngắn hơn nhưng thực sự hiệu quả. Các giáo viên đang tập hợp thông tin về khả năng của mỗi học sinh trong từng môn học. Theo đó, các giáo viên đang điều chỉnh kế hoạch để đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh nhằm đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có những thách thức và được hỗ trợ để ngày càng tiến bộ. Chúng tôi rất ấn tượng với trình độ và sự nhiệt tình học tập của các em. Tất cả giáo viên và nhân viên hỗ trợ khối Trung học đang cùng các em học sinh chuẩn bị cho dịp Tết Trung thu. Đây là một trong những chương trình của Nhà trường đề ra nhằm phát huy tính sáng tạo và tự tin của học sinh. Đây cũng là một dịp tuyệt vời nhằm tạo nên mối quan hệ gần gũi giữa giáo viên và học sinh các lớp khối Trung học. Giáo viên thực sự rất ấn tượng với cách làm việc nhóm của các em. Thông qua các chương trình và bài học, chúng tôi không những muốn trang bị kiến thức cho các em mà còn hướng dẫn các em áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Trong năm nay, Nhà trường sẽ thường xuyên chú trọng vào phát triển cá nhân cũng như kỹ năng học tập và suy nghĩ của các em. Sáu lĩnh vực trong chương trình học của khối Trung học ở Anh sẽ hướng các em trở thành một người học hỏi một cách độc lập và có mục đích, suy nghĩ sáng tạo, làm việc nhóm và tham gia hiệu quả, biết quản lý bản thân. Đây được xem là những kỹ năng quan trọng giúp các em chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình. Một ví dụ thực tế mà chúng ta sẽ nhận thấy trong bài học giáo dục thể chất tuần này là các em đã thể hiện rất tốt kỹ năng giao tiếp cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề. 03
  • 4. It has been another busy week in Prima- ry, full of enthusiasm and eagerness to learn from all of the children. I have been tremendously proud of how all the children have returned to school this week, after the national holiday, and further settled into the routines that we worked so hard to establish last week. There is a greater calmness around the school and continued purpose towards learning. The children should be congratulated on the positive attitudes and contributions they make on a daily basis. I do hope you enjoyed reading and looking at the photos on your class newsletters over the weekend. These will be coming out every Friday to celebrate what the children have been learning and also what they can be looking forward to in the week ahead. They also contain the name of the children who have worked especially hard that week or displayed attributes of the school’s aide mem- oire. This week in my assembly I focused on respect and this is something teachers will be looking out for next week in class and around the school. The newsletter is also an opportunity for each class to give you any specific information on events that are happening and reminders on what the children may need to bring to school. All of our Primary teachers are looking forward to welcoming all the parents into their classrooms and giving you presentations about their teaching and expectations for your children. It is an event just for parents. We are going to join partner classes togeth- er so you will be able to hear about the learning and school experi- ence of your children from both of their teachers. Year 1 and 2 parents will meet in the Year 2 classroom, Year 3 and 4 parents will meet in the Year 3 classroom and Year 5 and 6 parents will meet in the Year 6 classroom. After the presentation the teachers will also be available to answer any of your individual questions. I will be available before and after the presentations if you would like to meet with me and I very much look forward to meeting some of you then. Thêm một tuần bận rộn nữa cho khối Tiểu học và Mầm non, các em học sinh tràn đầy nhiệt huyết và háo hức học tập. Tôi thật sự tự hào khi nhìn thấy các em học sinh quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ và thích nghi tốt hơn với những gì mà nhà trường đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho các em trong suốt tuần qua. Trường đã đi vào ổn định hơn và ngày càng hướng các em chú trọng hơn vào việc học tập. Các em học sinh có thái độ học tập tích cực và đóng góp xây dựng lớp hằng ngày sẽ được tuyên dương. Tôi hi vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ thích thú khi đọc và xem các hình ảnh của con mình trên bản tin tuần của Trường vào những ngày nghỉ cuối tuần. Thứ sáu hàng tuần Nhà trường sẽ gửi bản tin như thế này đến tất cả phụ huynh để quý vị biết được những gì các con đã học và sẽ học trong tuần tiếp theo. Trong bản tin này Nhà trường cũng sẽ tuyên dương các em học sinh đã học tập đặc biệt chăm chỉ hay có đóng góp vào tôn chỉ hoạt động trong Điều ghi nhớ của Trường. Trong buổi sinh hoạt toàn Khối tuần này tôi sẽ tập trung nói về sự tôn trọng và đây là điều mà giáo viên sẽ phải hướng dẫn cho các em học sinh trong lớp học cũng như trong trường trong tuần tới. Bản tin trường cũng là dịp để mỗi lớp gửi đến các bậc phụ huynh những thông tin cụ thể về các hoạt động đã diễn ra và nhắc nhở các em cần mang theo cái khi đến lớp. Tất cả giáo viên rất mong đươc đón tiếp các bậc phụ huynh và sẽ trình bày với phụ huynh về việc dạy của mình cũng như sự mong đợi của giáo viên đối với học sinh. Đây là buổi họp chỉ dành riêng cho phụ huynh. Chúng tôi sẽ sắp xếp để phụ huynh của hai lớp họp cùng với nhau để giúp phụ huynh sẽ nắm bắt được việc học tập của con thông qua hai giáo viên của các con. Phụ huynh của học sinh lớp 1 và lớp 2 sẽ họp ở phòng học lớp 2, lớp 3 và lớp 4 sẽ họp tại phòng học lớp 3, lớp 5 và lớp 6 sẽ họp tại phòng hoc lớp 6. Sau phần trình bày, giáo viên sẽ giải đáp mọi thắc mắc của phụ huynh. Các bậc phụ huynh có thể gặp tôi trước hoặc sau thời gian trình bày của giáo viên và tôi thực sự rất mong muốn được trao đổi với một vài phụ huynh. 04 From Mr Nicholas West - Deputy Head Primary Thông điệp từ thầy Nicholas West - Hiệu phó Khối Mầm non, Tiểu học
  • 5. 05 This week I have spent a lot of my time in the EYFS (Early Years’ Foundation Stage) getting to know the children and experiencing some of their learning, although I was just too late to join in ‘Heads, Shoulder’s Knees and Toes’ in F3! I always have a fantas- tic time when I work with the younger children as it always reminds me of the developmental steps the children go through and how important each stage is. The children in F1, F2 and F3 follow the Early Years’ Curriculum from the UK, which is essen- tially made up of seven areas of learning. Each of these areas then has several learning goals and the staff are continually assessing the children, taking photographs and recording how each child is developing. This creates a unique bank of information for each child over the course of the year that will be shared with you, demonstrating the amount of progress the EYFS children make. The prime areas of learning in EYFS are; Communication and Language, Physical Development, Personal, Social and Emotion- al Development and then there are also specific areas of Literacy, Mathematics, Understanding of the World and Expressive Arts and Design. Because of the uniqueness of the curriculum, you will not see a timetable with traditional subjects such as P.E. However, the teachers do plan a well-balanced learning experience, most of it through play that covers the areas of learning and allows each child the opportunity to reach their learning goals. F1 and F2 are currently focusing on Personal, Social and Emotional Develop- ment as the children settle into their new learning environment and routines are established. F3 have been doing a good deal more Physical Development as they enjoy lots of the play equipment and move around their new school. The EYFS staff will be available to give you more information next Tuesday on our ‘Meet the Teacher’ evening, starting at 5.30p.m. in their EYFS classroom. Trong tuần này tôi đã dành nhiều thời gian cho các em học sinh khối Mầm non để cùng các em trải nghiệm việc học tập. Mặc dù tôi vào lớp hơi muộn nhưng tôi đã tham gia hát cùng các em lớp F3 bài hát ‘Đầu, Vai, Dầu gối, Ngón chân’ . Tôi thực sự rất vui khi cùng học với các em, chính vì điều này đã khiến tôi luôn nghĩ đến các giai đoạn phát triển của các em và tầm quan trọng trong mỗi giai đoạn đó. Các em học sinh lớp F1, F2 và F3 theo học chương trình Mầm non của Anh được thiết kế với 7 khía cạnh phát triển. Mỗi khía cạnh sẽ có rất nhiều mục đích học khác nhau và giáo viên luôn theo dõi học sinh, chụp ảnh và ghi lại những tiến bộ của các em. Chính điều này sẽ tạo nên một chuỗi thông tin về từng học sinh trong suốt năm học và sẽ chia sẻ những hình ảnh, thông tin đó cho các bậc phụ huynh để biết được sự tiến bộ của các em Các khía cạnh phát triển của khối Mầm non bao gồm: Giao tiếp và Ngôn ngữ, Phát triển thể chất, Phát triển cá nhân, xã hội & cảm xúc cùng các lĩnh vực khác như Văn học, Toán, Am hiểu thế giới, Hội họa và Thiết kế. Do sự đặc trưng của của chương trình học, nên sẽ không có thời khóa biểu với các môn học truyền thống chẳng hạn như môn giáo dục thể chất. Tuy nhiên, giáo viên đã lên kế hoạch để cân bằng việc học của học sinh, chủ yếu là thông qua các trò chơi gắn liền với các nội dung học và tạo cơ hội cho tất cả học sinh đạt được mục đích học tập của mình. Các em học sinh lớp F1 và F2 hiện vẫn đang tập trung vào phát triển Cá nhân, Xã hội và Cảm xúc bởi vì các em đang học trong một môi trường mới và dần làm quen vơi các môn học. Các em lớp F3 đang được hướng tới sự phát triển thể chất khi các em rất thích các đồ chơi có mục giáo dục và đi khám phá ngôi trường mới của mình.. Phụ huynh sẽ được giáo viên Khối Mầm non cung cấp nhiều thông tin hơn nữa trong ‘Buổi gặp mặt giáo viên’ vào chiều thứ 3 tuần tới vào lúc 5h30 chiều. Focussing on Foundations Thông điệp cho Khối Mầm non Primary and EYFS ‘Meet the Teacher’ Tuesday 10th September beginning at 5.30pm Buổi họp giáo viên Khối tiểu học và Mầm non Thời gian: Chiều thứ 3 ngày 10/09/2013 lúc 5h30
  • 6. 0606 Communication Thông tin liên hệ với Nhà trường Department Phòng Finance Tài chính Fees/Payments Học phí Absence Nghỉ học Behaviour/Discipline Hành vi/Kỷ luật Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Classroom Facilities Thiết bị phòng học Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Homework Bài tập về nhà Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Lost Property Đồ đạc thất lạc Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Uniform Đồng phục Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Sickness/Contagious illness Ốm/bệnh Nurse/ Y tá Ext/Số máy lẻ: 342 PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Bus Xe buýt Bus Coordinator Điều phối xe buýt Ext/Số máy lẻ: 302 Business Manager Quản lý kinh doanh Ext/Số máy lẻ: 150 Catering and Food Thức ăn Parents may like to refer to the Parent Hanbooks for the relevant email address for the staff members. Phụ huynh có thể xem trong Sổ tay Phụ huynh các địa chỉ email của các giáo viên. Communication FLOWCHART for Parents - whom do I contact when I encounter a difficulty? PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Business Manager Quản lý kinh doanh Ext/Số máy lẻ: 150 Safety and Security An toàn và an ninh Facility Supervisor Giám sát tài sản Ext/Số máy lẻ: 301 Transport (not bus related), Parking Phương tiện đi lại (không phải xe buýt), chỗ đỗ xe Business Manager Quản lý kinh doanh Ext/Số máy lẻ: 150 Business Manager Quản lý kinh doanh Ext/Số máy lẻ: 150 Reception Lễ tân Ext/Số máy lẻ: 0 PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Admission Manager Trưởng phòng Tuyển sinh Ext/Số máy lẻ: 888 General Accountant Kế toán tổng hợp Ext/Số máy lẻ: 311 Academic Giảng dạy và học tập Non-Academic Các hoạt động ngoài học tập và giảng dạy Issue Nội dung 1st person Người liên hệ thứ nhất 2nd person Người liên hệ thứ hai