SlideShare a Scribd company logo

Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhallinnan ja ICT-kehittämisen näkökulmasta

A
A
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumiAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

Tietohalintojohtaja Matti Franck:n ja erityisasiantuntija Karri Vainion esitys maakuntadigi-valmistelijoiden tapaamisessa 4.10.2016

Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhallinnan ja ICT-kehittämisen näkökulmasta

1 of 12
Download to read offline
Huomioita sote- ja
maakuntauudistus -lakipaketista
Matti Franck, Karri Vainio, Juhani Heikka
4.10.2016
Tietohallinnon, tiedonhallinnan ja ICT-kehittämisen näkökulmasta
Esitys sisältää poimintoja Kuntaliiton ja eräiden kuntien lausuntoluonnoksista
Sote- ja maakuntalakipaketin keskeiset tietohallintoon ja
tiedonhallintaan liittyvät säädökset
Maakuntalaissa erityisesti:
• Luku 2 Maakunnan tehtävät
• Luku 3 Maakunnan suhde valtioon ja kuntiin
• 12 §. Investointien ohjaus
• 13 §. Valtion ja maakunnan neuvottelu
• Luku 16 Maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset
• 124 §. Valtakunnalliset palvelukeskukset.
• 125 §. Palvelukeskuksen palvelujen käyttövelvoite.
• 129 §. Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen tehtävät.
Sote-järjestämislaista erityisesti:
• 16 §. Maakuntien yhteistyösopimus.
• 19 §. Palvelurakenteen, investointien ja tiedonhallinnan ohjaus
• 27 § Valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle
• 62 §. Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito
[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma 2
Yleisiä huomioita
• toisiinsa sidoksissa olevaa rinnakkain valmisteltavaa lakivalmistelua – kokonaisuus vaikeasti hahmotettava
• avoimena olevan valinnanvapausmallin ja -lainsäädännön vaikutukset eivät toistaiseksi arvioitavissa
• suhde nykyiseen lainsäädäntöön puutteellisesti huomioitu - osin päällekkäistä ja ristiriitaista sääntelyä
• uudistusta viedään liialti ”maakuntalasit” silmillä – linkitys koko julkisen hallinnon ja kuntien
tietohallintokehitykseen puutteellista
Hyötyodotukset epärealistisia, rahoitus ja
siirtymäajat riittämättömiä
• Hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan että ICT:n avulla
saatavat toiminnan hyödyt toteutuvat vasta 5 - 10 vuoden kuluttua ja
että niiden saavuttaminen merkitsee mittavia investointeja
kehittämiseen sekä uuteen teknologiaan
• Pelkästään välttämättömien ICT-muutosten kustannusten on arvioitu
olevan vähintään 500 miljoonan euron luokkaa
• Tällä investoinnilla ylläpidetään nykyisten palvelujen jatkuvuus ja toteutetaan
hallinnollisten rakenteiden muutos
• panostukset eivät auta julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämisessä
vaan mahdollistavat vain hallinnollisten rakenteiden muutoksen
• Toteutusaikataulu (myös) ICT-muutosten osalta epärealistinen ?
• riittävä rahoitus puuttuu
• Rahoituksen varmistamisen lisäksi tulisi arvioida miten voidaan varmistaa
kustannusten suuntaaminen kehittämiseen hallinnollisen muutoksen sijaan
4.10.2016 4
Lakiluonnosten mukainen järjestäjä-monituottajarakenne
Maakunta
(järjestäjä)
Sote-
valinnanvapauden
piiriin kuuluvat
yksityisen ja
kolmannen sektorin
tuottajat
Ostopalvelu-
hankinnat
omaan
tuotantoon
Maakunnan
palvelulaitos
(tuottaja)
Maakunnan
oman sote-
tuotannon
yhtiöt
Järjestäjän ohjaus ja valvonta
Valinnanvapausmalli?
Yhteistyöalue
Palvelukeskukset
Palvelulaitoskonserni
MaakuntakonserniKunnat
Järjestäjä-monituottajarakenne haasteellinen osaamisen
varmistamisen ja kehittämistyön ohjauksen näkökulmasta
• Tietohallinnon johtamisessa ja kehittämistyön ohjaamisessa edellytettävän osaamisen
varmistaminen haaste
• Julkisten organisaatioiden lukumäärä vähintään 3*18 = 54
• Yhteistyöalueen rooli ja mahdollisuudet osaamisen varmistamisessa jäävät epäselväksi
• Tietojärjestelmäratkaisut jäävät hajanaisiksi
• Esiin nostettuna tavoitteena järjestelmien lukumäärän vähentäminen. Tämä mahdollista ainoastaan
maakuntajärjestäjän ja palvelulaitosten osalta mahdollista
• kilpailuilla markkinoilla tehtävän sote-tuotannon osalta järjestelmäinstallaatioiden määrä ei vähene vaan
todennäköisesti kasvaa - päällekkäisiä ratkaisuja ja kehittämistä ei pystytä estämään
• julkisen tuotannon (palvelulaitos ja sote-yhtiöt) tietojärjestelmäratkaisujen eriyttämistä tulisi tarkastella kustannusten
ja hyötyjen näkökulmasta. Tuottajille tulisi varmistaa mahdollisuus (vapaaehtoisesti) hyödyntää alueellisesti yhteisiä
järjestelmiä
• Maakunnan mahdollisuudet ohjata tietohallintoa ja tiedonhallintaa rajalliset
• järjestäjällä vastuu varmistaa että tieto on hyödynnettävissä ja sitä hyödynnetään: mahdollisuudet ohjata
palvelutuotannon kokonaisarkkitehtuuria, tietohallintoa ja tietojärjestelmäratkaisuja rajalliset
• Järjestäjän ja palvelulaitoksen vastuunjako epäselvä: Järjestäjällä vastuu, palvelulaitoksella käytännön asiantuntemus
• Tietohallinnon ja ICT-ratkaisujen näkökulmasta lainsäädännöllä tapahtuva järjestäjän ja tuottajan organisatorinen
erottaminen ei ole perusteltua: Maakunnille jäätävä liikkumavaraa tietohallinnon ja ICT-järjestelmien kehittämistyön
järkeväksi organisoimiseksi koko maakuntakonsernin näkökulmasta

More Related Content

What's hot

Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetKarri Vainio
 
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 

What's hot (20)

Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteSote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
 
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaKansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
 
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
 
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
 
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuvaMaakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
 
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
 
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsausSoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
 
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitusICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
 
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana OyMaakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
 
Muutostuen valmistelun tilannekatsaus
Muutostuen valmistelun tilannekatsausMuutostuen valmistelun tilannekatsaus
Muutostuen valmistelun tilannekatsaus
 
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne Uudellamaalla
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne UudellamaallaSote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne Uudellamaalla
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne Uudellamaalla
 
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne PirkanmaallaMaakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
 
SoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiöSoteDigi-yhtiö
SoteDigi-yhtiö
 
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
 
Ohjelma ja työpajan yhteenveto
Ohjelma ja työpajan yhteenvetoOhjelma ja työpajan yhteenveto
Ohjelma ja työpajan yhteenveto
 

Viewers also liked

Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityöSote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityöKarri Vainio
 
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Karri Vainio
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas PöystiMaakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas PöystiSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 

Viewers also liked (10)

Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas PöystiKuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
 
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
 
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityöSote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
Sote-uudistus ja kansallinen kokonaisarkkitehtuurityö
 
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
Arkkitehtuurityöllä yhteistä suuntaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uu...
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
 
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyesti
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyestiSote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyesti
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 lyhyesti
 
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?
 
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas PöystiMaakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
 
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
 
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulleMitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle
 

Similar to Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhallinnan ja ICT-kehittämisen näkökulmasta

Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Sinikka Salo: Sote uudistus
Sinikka Salo: Sote uudistusSinikka Salo: Sote uudistus
Sinikka Salo: Sote uudistusTHL
 
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessaYhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessaKarri Vainio
 
Kuntapalvelustrategia
KuntapalvelustrategiaKuntapalvelustrategia
KuntapalvelustrategiaSDP
 
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluistaEhdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluistaTyö- ja elinkeinoministeriö
 
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo AronkytöMaakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo AronkytöTimo Aronkytö
 
Ajankohtaiskatsaus pohjois pohjanmaa_kp_120313
Ajankohtaiskatsaus pohjois pohjanmaa_kp_120313Ajankohtaiskatsaus pohjois pohjanmaa_kp_120313
Ajankohtaiskatsaus pohjois pohjanmaa_kp_120313ppliitto
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 

Similar to Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhallinnan ja ICT-kehittämisen näkökulmasta (20)

Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Sinikka Salo: Sote uudistus
Sinikka Salo: Sote uudistusSinikka Salo: Sote uudistus
Sinikka Salo: Sote uudistus
 
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessaYhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
 
Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015
Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015
Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015
 
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
 
Kuntapalvelustrategia
KuntapalvelustrategiaKuntapalvelustrategia
Kuntapalvelustrategia
 
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluistaEhdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
 
4a maakuntakierros valiraportti sotedigi
4a maakuntakierros valiraportti sotedigi4a maakuntakierros valiraportti sotedigi
4a maakuntakierros valiraportti sotedigi
 
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...
 
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalutMaakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
 
Missä mennään - Kasvupalvelut
Missä mennään - KasvupalvelutMissä mennään - Kasvupalvelut
Missä mennään - Kasvupalvelut
 
SOTE ICT-ajankohtaiset -
SOTE ICT-ajankohtaiset -SOTE ICT-ajankohtaiset -
SOTE ICT-ajankohtaiset -
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Kuntakapa2015-09-09
Kuntakapa2015-09-09Kuntakapa2015-09-09
Kuntakapa2015-09-09
 
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
 
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo AronkytöMaakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
 
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Ajankohtaiskatsaus pohjois pohjanmaa_kp_120313
Ajankohtaiskatsaus pohjois pohjanmaa_kp_120313Ajankohtaiskatsaus pohjois pohjanmaa_kp_120313
Ajankohtaiskatsaus pohjois pohjanmaa_kp_120313
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta
 

Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhallinnan ja ICT-kehittämisen näkökulmasta

 • 1. Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista Matti Franck, Karri Vainio, Juhani Heikka 4.10.2016 Tietohallinnon, tiedonhallinnan ja ICT-kehittämisen näkökulmasta Esitys sisältää poimintoja Kuntaliiton ja eräiden kuntien lausuntoluonnoksista
 • 2. Sote- ja maakuntalakipaketin keskeiset tietohallintoon ja tiedonhallintaan liittyvät säädökset Maakuntalaissa erityisesti: • Luku 2 Maakunnan tehtävät • Luku 3 Maakunnan suhde valtioon ja kuntiin • 12 §. Investointien ohjaus • 13 §. Valtion ja maakunnan neuvottelu • Luku 16 Maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset • 124 §. Valtakunnalliset palvelukeskukset. • 125 §. Palvelukeskuksen palvelujen käyttövelvoite. • 129 §. Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen tehtävät. Sote-järjestämislaista erityisesti: • 16 §. Maakuntien yhteistyösopimus. • 19 §. Palvelurakenteen, investointien ja tiedonhallinnan ohjaus • 27 § Valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle • 62 §. Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma 2
 • 3. Yleisiä huomioita • toisiinsa sidoksissa olevaa rinnakkain valmisteltavaa lakivalmistelua – kokonaisuus vaikeasti hahmotettava • avoimena olevan valinnanvapausmallin ja -lainsäädännön vaikutukset eivät toistaiseksi arvioitavissa • suhde nykyiseen lainsäädäntöön puutteellisesti huomioitu - osin päällekkäistä ja ristiriitaista sääntelyä • uudistusta viedään liialti ”maakuntalasit” silmillä – linkitys koko julkisen hallinnon ja kuntien tietohallintokehitykseen puutteellista
 • 4. Hyötyodotukset epärealistisia, rahoitus ja siirtymäajat riittämättömiä • Hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan että ICT:n avulla saatavat toiminnan hyödyt toteutuvat vasta 5 - 10 vuoden kuluttua ja että niiden saavuttaminen merkitsee mittavia investointeja kehittämiseen sekä uuteen teknologiaan • Pelkästään välttämättömien ICT-muutosten kustannusten on arvioitu olevan vähintään 500 miljoonan euron luokkaa • Tällä investoinnilla ylläpidetään nykyisten palvelujen jatkuvuus ja toteutetaan hallinnollisten rakenteiden muutos • panostukset eivät auta julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämisessä vaan mahdollistavat vain hallinnollisten rakenteiden muutoksen • Toteutusaikataulu (myös) ICT-muutosten osalta epärealistinen ? • riittävä rahoitus puuttuu • Rahoituksen varmistamisen lisäksi tulisi arvioida miten voidaan varmistaa kustannusten suuntaaminen kehittämiseen hallinnollisen muutoksen sijaan 4.10.2016 4
 • 5. Lakiluonnosten mukainen järjestäjä-monituottajarakenne Maakunta (järjestäjä) Sote- valinnanvapauden piiriin kuuluvat yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajat Ostopalvelu- hankinnat omaan tuotantoon Maakunnan palvelulaitos (tuottaja) Maakunnan oman sote- tuotannon yhtiöt Järjestäjän ohjaus ja valvonta Valinnanvapausmalli? Yhteistyöalue Palvelukeskukset Palvelulaitoskonserni MaakuntakonserniKunnat
 • 6. Järjestäjä-monituottajarakenne haasteellinen osaamisen varmistamisen ja kehittämistyön ohjauksen näkökulmasta • Tietohallinnon johtamisessa ja kehittämistyön ohjaamisessa edellytettävän osaamisen varmistaminen haaste • Julkisten organisaatioiden lukumäärä vähintään 3*18 = 54 • Yhteistyöalueen rooli ja mahdollisuudet osaamisen varmistamisessa jäävät epäselväksi • Tietojärjestelmäratkaisut jäävät hajanaisiksi • Esiin nostettuna tavoitteena järjestelmien lukumäärän vähentäminen. Tämä mahdollista ainoastaan maakuntajärjestäjän ja palvelulaitosten osalta mahdollista • kilpailuilla markkinoilla tehtävän sote-tuotannon osalta järjestelmäinstallaatioiden määrä ei vähene vaan todennäköisesti kasvaa - päällekkäisiä ratkaisuja ja kehittämistä ei pystytä estämään • julkisen tuotannon (palvelulaitos ja sote-yhtiöt) tietojärjestelmäratkaisujen eriyttämistä tulisi tarkastella kustannusten ja hyötyjen näkökulmasta. Tuottajille tulisi varmistaa mahdollisuus (vapaaehtoisesti) hyödyntää alueellisesti yhteisiä järjestelmiä • Maakunnan mahdollisuudet ohjata tietohallintoa ja tiedonhallintaa rajalliset • järjestäjällä vastuu varmistaa että tieto on hyödynnettävissä ja sitä hyödynnetään: mahdollisuudet ohjata palvelutuotannon kokonaisarkkitehtuuria, tietohallintoa ja tietojärjestelmäratkaisuja rajalliset • Järjestäjän ja palvelulaitoksen vastuunjako epäselvä: Järjestäjällä vastuu, palvelulaitoksella käytännön asiantuntemus • Tietohallinnon ja ICT-ratkaisujen näkökulmasta lainsäädännöllä tapahtuva järjestäjän ja tuottajan organisatorinen erottaminen ei ole perusteltua: Maakunnille jäätävä liikkumavaraa tietohallinnon ja ICT-järjestelmien kehittämistyön järkeväksi organisoimiseksi koko maakuntakonsernin näkökulmasta
 • 7. Kansallinen ohjausmalli on jäykkä/toimimaton • Strategisen tason kysymysten sijaan ohjauksen pääpaino on maakuntien tietohallintoratkaisujen operatiivisessa toteuttamisessa • jo olemassa olevat laajat ohjausmahdollisuudet hyödyntämättä – nyt esitetään entistä järeämpiä ja yksityiskohtaisempia ohjauskeinoja • lopputuloksena valtion ohjausmahdollisuudet maakuntien vastuulla olevaan tietohallintoon ovat huomattavasti laajempia kuin ministeriöiden ja laitosten (esim. THL:n tai Kela) tuottamiin kansallisiin palveluihin • Kansallisen ohjausrakenteen nykyhaasteisiin ei ole esitetty muutoksia • Mm. epäselvät ja pirstoutuneet vastuut (VM, STM, THL, Kela, Muut ministeriöt), resurssiohjauksen jäykkyys ja toimimattomuus • Yhteentoimivuusohjauksen puutteellinen resursointi • Ehdotettu ohjausmalli loisi toimivaltuuksiltaan epäselvän ja raskaan hallintomenettelyn • ohjauksen pitäisi pystyä vauhdittamaan ja suuntaamaan kehittämistyötä ja investointeja - nyt keskitytään ”rajoittaviin” keinoihin • Malli raskas: yhteistyöaluekohtainen (5) ja maakuntakohtaiset (18) vuosittain toistuva neuvottelut joiden osana laajakantoisten investointien hyväksyttäminen • Menettely kohdistuu ainoastaan investointivarauksiin, ei varmista raskaasta hallintomenettelystä huolimatta käytännön tason kehittämistyön tai hyödyntämisen tasolle kohdistuvaa ohjausta • Valinnanvapauden piirissä olevien yhtiöitettävien palveluiden osalta ohjauksen kohdentuminen tulisi varmistaa julkisten ja yksityisten tuottajien tasapuolinen kohtelu • nyt on epäselvää miltä osin investointien ohjausta koskeva menettely kohdistuu myös ”yhtiöitettäviin” palveluihin 1/2 Maakuntalaki: 12 §. Investointien ohjaus,13 §. Valtion ja maakunnan neuvottelu. Sote-järjestämislaki:19 §.Palvelurakenteen, investointien ja tiedonhallinnan ohjaus, 27 §. Valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle
 • 8. • Säädöksessä ehdotetaan valtionneuvostolle päätösvaltaa olemassa olevien tietojärjestelmien muuttamisesta ja uusien järjestelmien hankkimisessa noudatettavista vaatimuksista. • Tilanne, jossa valtioneuvostolla on mahdollisuus tehdä maakuntia sitovia järjestelmien muuttamista koskevia päätöksiä, mutta järjestelmämuutoksien tilaavana hankintayksikkönä sekä järjestelmätoimittajan suuntaan sopimusosapuolena toimii maakunta tai niiden palvelutuottajat, on ongelmallinen. • Voi syntyä tilanteita, joissa maakunta ei voi samanaikaisesti noudattaa valtioneuvoston päätöstä, hankintalakia (esim. jos muutos edellyttää järjestelmän uudelleen kilpailuttamista) ja järjestelmätoimittajien kanssa solmittuja sopimuksia (jos edellytetty muutos on laaditun sopimuksen vastainen) • Valtioneuvoston toimivalta uusien järjestelmien hankkimisessa noudatettavia vaatimuksia koskien on päällekkäinen • tietohallintolain ja • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaisten olennaisten vaatimusten määrittelyn ja määräämisen toimivallan kanssa, joka on nykyisin THL:lla. 8 Kansallinen ohjausmalli on jäykkä/toimimaton 2/2 Maakuntalaki: 12 §. Investointien ohjaus,13 §. Valtion ja maakunnan neuvottelu. Sote-järjestämislaki:19 §.Palvelurakenteen, investointien ja tiedonhallinnan ohjaus, 27 §. Valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle
 • 9. ICT-palvelukeskuksen rooli epäselvä ja valmistelumalli ongelmallinen 4.10.2016 9 • Säätelyn tavoitteena valtion ohjausmahdollisuuksien varmistaminen ICT-palveluiden (ja muiden pake-tukipalveluiden) tuottamiseen • Perusteluna on että halutaan estää maakuntien oletettu keskinäinen investointikilpailu • Maakunnilla olisi yhtiöiden palveluiden käyttövelvollisuus, mutta rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa niiden sisältöön • Säännökset ovat väljiä ja ongelmallisia sekä maakuntien itsehallinnon että osakeyhtiölain kannalta eivätkä täytä asetuksenantovaltuudelta edellytettävää tarkkarajaisuutta • Toiminnallisia perusteluja eikä uskottavia kustannushyötyarvioita ei ole esitetty • Palvelukeskuksille ei ole tehty liiketoimintasuunnitelmaa • Valmistelu organisaatiokeskeistä ja valtiovetoista • organisointimalli lukittu vaikka tehtävät ja asiakkuudet linjaamatta • Suhde muihin kansallisiin palvelutuottajiin (Kela, Valtori, ERVE, VRK, THL) epäselvä • palvelukeskusten valmistelun ja perustamisen malli sisältää suuria riskejä, jotka voivat johtaa ICT-ratkaisujen pirstaloitumiseen ja kustannustehottomaan rakenteeseen Maakuntalaki: 124 – 134 § Palvelukeskukset ja ICT-palvelukeskus 1/2
 • 10. • Saavutetaanko ehdotuksen mukaisella mallilla digitalisoinnille asetetut tavoitteet ja tuottavuushyödyt, nopeutetaanko ratkaisujen kehittämistä ja tehdäänkö ympäristöä ketterämmäksi? Ehdotus: • Palvelukeskuksista ei tulisi säätää laissa • maakunnat voisivat perustaa jatkovalmistelun perusteella palvelukeskuksia, niiltä osin katsovat sen tarkoituksenmukaiseksi • Tehtävät ja asiakkuudet edellä: organisointimallit voidaan päättää vasta tämän pohjalta • Nykyisten toimijoiden (kuntien ja kuntayhtymien yhteisten IT-palvelukeskusten) rakenne- ja omistusjärjestelyiden arviointi tulisi aloittaa välittömästi • Osana valmistelua tulee rakentaa edellytykset KEHA-keskukselle jatkaa yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden tarjoamista ELY-keskuksille ja TE-toimistoille • Tämä ei välttämättä edellytä uuden osakeyhtiömuotoisen ICT-palvelukeskuksen perustamista ICT-palvelukeskuksen rooli epäselvä ja valmistelumalli ongelmallinen 2/2 Maakuntalaki: 124 – 134 § Palvelukeskukset ja ICT-palvelukeskus
 • 11. Kuntien näkökulmasta huomioitavaa • Kuntien ja kuntayhtymien IT-yhteistyö nyt: laajaa, tiivistä – hajautunut, erilaiset toimintamallit • Seudullista ja valtakunnallista • Yhteiset projektit (UNA, Apotti, PSOP, ODA….) • Yhtiöt ja palvelukeskukset (Tiera, LapIT, Pirkanmaa, Istekki, Medbit…..) • Sote-muutoksen jälkeen kunnat uudessa tilanteessa - IT–yhteistyörakenteet tehokkaammiksi • Kuntien omalla vastuulla – isot kaupungit avainasemassa • Kuntien IT-rakennemuutos ei onnistu ilman muutostukea = rahoitus • Valtion ja maakuntien IT-palvelukeskuksella ei roolia kuntien IT-yhteistyön toteuttamisessa 4.10.2016 11
 • 12. Keskeisiä parannusehdotuksia • Säästöt ja hyödyt arvioitava realistisesti (ei katteettomia odotuksia ”ICT- säästöistä”), muutoksen toimeenpanon tueksi riittävä rahoitus ja riittävät siirtymäajat • Rakenteen tulee mahdollistaa tietohallinnon ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistyön joustava ja tarkoituksenmukainen organisointi maakunnassa ja yhteistyöalueella ilman julkisten toimijoiden tietohallinnon ja järjestelmäratkaisujen erottamisvaatimusta • Ohjausmallista tehtävä joustava ja kehittämiseen ja ICT-ratkaisujen hyödyntämiseen kannustava. • Kansallisesti pääpaino strategiseen ohjaukseen ja yhteen toimivuuden varmistamiseen • Kansallisen ohjauksen roolit ja vastuut selkeytettävä ja resursseja koottava • Purettava valtion mahdollisuudet puuttua maakuntien yksittäisiin investointeihin ja tietojärjestelmäratkaisujen muutoksiin - nykyiset ohjausvälineet tehokkaampaan käyttöön • (ICT-) palvelukeskusten lakisääteisestä perustamisesta tulee luopua • Yhteisten palveluiden järjestämisen mallien suunnittelutyötä tulee jatkaa välittömästi