Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu

288 views

Published on

Tommi Oikarisen (VM) esitys maakuntadigi-valmistelijoiden tapaamisessa 24.11.2016

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu

 1. 1. -27.11.20161 Maakuntauudistus Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu 24.11.2016
 2. 2. - TYÖN TAVOITTEET 27.11.20162 Maakuntadigi - linjaus 3: Toteutetaan maakunnan (järjestämisvastuullinen) prosessit ja arkkitehtuuri • Maakuntien (järjestämisvastuullinen) toiminnalle asetettujen tavoitteiden ja maakuntien tarvitsemien yhteisten ICT- palvelujen suunnittelu edellyttää perustaksi, yhteistä käsitystä maakuntien palveluista ja niitä toteuttavista prosesseista sekä organisaatiorajat ylittävien prosessien rajapinnoista (mm. valtio – maakunta). • Mikäli maakuntien toimintaan halutaan yhdenmukaisuutta pitää olla malli, joka yhdenmukaisuuden määrittää ja jonka kautta yhdenmukaisuuden toteutumista ohjataan. • Maakunta- ja sote-uudistuksen jatkovalmistelu edellyttää maakunnan (järjestämis-vastuullinen), palvelulaitoksen sekä muiden tehtävien toteuttamiseen perustettavien tai organisoitavien rakenteiden välisen tehtäväjaon tarkentamista. • Esivalmisteluvaiheessa suunniteltavan maakunnan tavoitteellisen arkkitehtuurin tulee sisältää vähintään kuvauksen: • Asiakkaiden palveluprosesseista • Talouden ja toiminnan suunnittelu, ohjaus- ja seuranta (mm. palvelupaketit) • Tilaus-, hankinta- ja sopimushallinta • Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen väliset rajapinnat • Tietointegraatiot, tietojärjestelmien rajapinnat
 3. 3. - ARKKITEHTUURIN TARKOITUS 3 Maakunta KuntaValtio Maakuntien yhteiset palvelut Kuntien yhteiset palvelutValtion yhteiset palvelut Maakuntien yhteiset Maakuntien ja kuntien yhteisetValtion ja maakuntien yhteiset Julkisen hallinnon yhteiset Palvelulaitos Markkinat Tietojärjestelmät TietojärjestelmätTietojärjestelmät Palvelut PalvelutPalvelut Prosessit ProsessitProsessit Tiedot TiedotTiedot Suunnittelun kohde Asiakkaat Yhteisten palvelujen tunnistaminen: • Maakuntien yhteiset • Julkisen hallinnon yhteiset • Valtio ja maakuntien yhteiset • Maakuntien ja kuntien yhteiset Asiakkaan prosessit: • Yhdenmukainen kuva maakunnan asiakkaista ja asiakastarpeista Organisaatioiden väliset rajapinnat: • Organisaatiorajat leikkaavien prosessien yhteentoimivuuden varmistaminen Yhteiset tiedot • Yhteiset tietomääritykset ja hallintamallit Maakunnan toiminta • Yhteinen käsitys maakuntien toiminnasta ja siihen liittyvistä vaatimuksista
 4. 4. - ARKKITEHTUURI KOMMUNIKAATION VÄLINEENÄ 4 Maakunta KA Maakunta- ja sote –uudistuksen valmisteluryhmät Kansalliset viranomaiset Maakunta- valmistelun organisaatiot Kunnat ja kuntayhtymät SoteDigi MaakuntaDigi Palvelukeskus- valmistelu Muutostuki Toimeenpano Rahoitus ja ohjaus Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Uusimaa Varsinais-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Kartoitukset Siirrot Sopimusmuutokset Tuotantojärjestelyt Uusi kunta Etelä-Karjala Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjois-Karjala Päijät-Häme Satakunta JTS Ministeriöt VOS Virastot Yhteiset palvelut + Markkinatoimijat
 5. 5. - Palvelukanavat ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELUKOHTEET 5 Sosiaali- ja terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristö- terveydenhuolto Aluekehittäminen Maaseudun kehittäminen ja maataloustukihallinto Työvoima- ja yrityspalvelut JÄRJES- TÄMINEN Asiakkaat PALVELU- TUOTANTO 1. Yhteinen viitekehys Maankäytön suunnittelu 2. Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus 3. Päätöksenteko / asianhallinta 5. Tietohallinto / ICT-hallinta 4. Tiedolla johtaminen 6.Uusienpalvelu-prosessien käyttöönotto VALTIO KUNNAT
 6. 6. - 2. ASIAKKUUKSIEN JA PALVELUJEN OHJAUS 6 Suunnittelun tavoitteet: • Muodostaa yhdenmukainen malli maakuntien johtamista ja toimintaa tukevasta asiakkuuksien ja palvelujen ohjauksesta (maakuntalain 7 §:ssä säädetyn maakunnan järjestämisvastuun toteuttaminen vaatii asiakkaan kokonaistarpeen ymmärtämistä ja tietoa palvelutarjoomakokonaisuudesta, joka sisältää maakuntien, kuntien, kuntayhtymien, valtion, yritysten ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut). Suunnittelukohteet: • Johtamisen prosessit sekä asiakkuuksien ja palvelujen järjestämisen hallinnan kokonaisuus (liittymäpintoineen) • Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja niiden hallintamalli • Palvelujen ja palveluverkkojen hallintamalli • Asiakkuuksien ja palvelujen hallintatarvetta tukevat yhteiset tietomääritykset Ohjausprosessit (strategia, rahoitus- ja tulosohjaus, asiakkuuksien ohjaus, kehittämisen ohjaus, tulosohjaus, päätöksenteko) Asiakkuuksienhallinta Palvelujen järjestäminen Palvelutuotanto Tukiprosessit
 7. 7. - Tiedonhallinta 3. PÄÄTÖKSENTEKO / ASIANHALLINTA 7 Suunnittelun tavoitteet: • Muodostaa yhdenmukainen malli maakuntien suunnittelua, päätöksentekoa ja toimeenpanoa tukevasta tiedonhallintakokonaisuudesta (ml. asianhallinta) • Muodostaa yhteinen tavoite ja periaatteet maakuntien päätöksentekomenettelyiden digitalisoinnille • Määrittää yhteiset tietomääritykset prosessien yhteentoimivuuden vamistamiseksi Suunnittelukohteet: • Maakuntien päätöksentekomenettelyt • Hallintoasioiden käsittelyprosessit • Organisaation toimintaprosesseihin sisältyvien asioiden ja niihin liittyvien asiakirjojen käsittelyn ohjaus- ja hallintaprosessi • Siirtymäsuunnittelu… Suunnittelu / valmistelu Päätöksenteko Toimeenpano Asiakkaat Toiminta Asianhallinta Hyvähallinto/hallinnonavoimuusToiminnantuloksellisuus
 8. 8. - 4. TIEDOLLA JOHTAMINEN 8 Suunnittelun tavoitteet: • Maakuntien toimintaa ja maakuntien kansallista ohjausta tukevan yhdenmukaisen tiedonhallinta ja tiedolla johtamismallin suunnittelu • Tietotuotannon yhdenmukaistaminen (sisäinen ja ulkoinen tietohuolto= • Tietojen yhteentoimivuuden varmistaminen Suunnittelukohteet: • Tiedon keräämisen ja laadunhallinnan prosessit • Tietovirrat • Tiedon jalostus käyttötarkoituksittain Tietojohtaminen Tiedonhallinta Tiedolla johtaminen Tietotuotannon ohjaaminen ja tiedon tuottaminen Tiedon hyödyntämien
 9. 9. - Tietohallinto 5. TIETOHALLINTO / ICT-HALLINTA 9 ICT-palvelutuotanto Prosessikehitys Projektinhallinta Hankinnatjatoimittajienhallinta Arkkitehtuuri Tietoturva Tiedollajohtaminen Tiedollajohtaminen Ratkaisujenhallinta Sote Pelastustoimi Ympäristö- terveydenhuolto Aluekehitys Maaseudun kehittäminen Työvoima- ja yrityspalvelut Maakunnan johtaminen (strateginen ICT-suunnitelu ja ICT-johtaminen) Digitalisoinninjohtaminen (soveltaen 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelman kärkihanke 2 loppuraporttia) Suunnittelun tavoitteet: • Määritellä yhteinen ICT-toimintamalli, joka soveltuu maakuntien käyttöön ja toimii valtakunnallisena mallina, jonka avulla maakunnat yhdessä ohjaavat omalta osaltaan maakuntien yhteistä ICT- toimintaa Suunnittelukohteet: • Strateginen ICT-hallinta • Maakunnan tietohallinnon kyvykkyydet ja toimintamallit • Toiminnan ja tietohallinnon prosessit • Tietohallinnon ja ICT-palvelutuotannon rajapinnat (rajapinnat yhteistyöalueeseen ja kuntiin)
 10. 10. - 6. UUSIEN TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO 10 Suunnittelun tavoitteet: • Kärkihankkeiden ja muiden isojen kehityskokonaisuuksien yhteensovittaminen • Julkisen hallinnon tarjoamien kehittämis- ja alustapalvelujen käyttö ja rooli maakuntien perustamisessa ja palvelujen jatkuvassa kehittämisessä Suunnittelukohteet: 1) Kasvupalvelut ml. TE-palvelujen digitalisaatio ja työmarkkinatori sekä Yritys-Suomen tavoitetila ja palvelumalli 2) Muut mahdolliset kohteet?
 11. 11. - Palvelukanavat Ymp.thPelastus- toimi TAVOITEARKKITEHTUURIEN TOTEUTUS / ESIMERKKI: ASIAKKUUKSIEN HALLINTA / PALVELUOHJAUS 11 Sosiaali- ja terveydenhuolto TUOTANTO JÄRJESTÄMINEN Asiakkaat PALVELUT Aluek. Maank. Maa- seutu Työvoima-/ Yritysp. 1. Yhteinen suunnittelu: • Maakuntakokonaisuuden kattava viitekehys • Kohteiden priorisointi ja tehtäväjako • Toimialakohtaisten kohteiden yhteensovittaminen • Suunnittelukokonaisuuksien hallinta (koordinointi, muutoshallinta) 2. Asiakkuuksien ja palvelujen ohjaus 3. Päätöksenteko / asianhallinta 4. Tietohallinto / ICT-hallinta Tavoitteet Toiminta Tiedonhallinta 2. Toimiala- /palvelukohtainen suunnittelu • Tarkemman suunnittelun toteutus toimialakohtaisesti • Yhteisen viitekehyksen hyödyntäminen ja tarkentaminen toimialalla • Käynnistäminen tärkeimmistä ja käynnistysvalmiuden omaavista kohteista (mm. sote)
 12. 12. - MAAKUNTIEN YHTEISEN ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU VAIHEITTAIN 12 Q4 Q2 2016 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 20192017 2018 0. vaihe (valmistelu) 1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe Maakunnan tavoitetila Muutoksen tiekartta Tuotosten luovutus maakunnille Kuntayhtymien kartoitukset Kuntien kartoitukset Maakunta- valtuusto Väliaikainen valmistelutoimielin Tehtävien siirto Työn käynnistäminen Tuotosten luovutus maakunnille Toteutuksen suunnittelu Arkkitehtuuri väliaikaishallinnolle Arkkitehtuuri maakuntavaltuustolle Tuotosten luovutus maakunnille Arkkitehtuuri tehtävien vastaanottoa vartenArkkitehtuurin suunnittelu
 13. 13. - MAAKUNTIEN YHTEISEN ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU 13 Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä 20172016 Toteutuksen suunnittelu Kohteiden valinta Kohteiden suunnittelu Työn käynnistäminen Kohteiden suunnittelu Suunnittelutyöpaja I 1/2017 Suunnittelutyöpaja II 1/2017 START Toteutuksen organisointi Toimintamalli ja palvelut Verkosto Prosessit ja tiedot Verkosto 1. Vaiheen tuotosten dokumentointi Tuotosten luovutus maakunnille Päätösvalmistelu 1. vaihe (yhteisen mallin tuottaminen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle)0. vaihe (toteutuksen valmistelu) Osallistuja- neuvottelut Lähtötiedot Sidokset / riippuvuudet Verkosto Sote hyvinvointi Kasvu-palvelut Suunnittelutyön seuranta ja kommentointi verkostoissa
 14. 14. - Työn organisointi • Arkkitehtuurisuunnittelun muodostaminen uudistuksen valmistelun eri rakenteista (kohteet joissa muutosta tehdään) • Yhteisen suunnittelun kohteena: • Tavoitteet • Suunnittelun kohteet • Toteutusten tavoitteellinen aikataulu • Resurssien/lisäresurssien järjestäminen allokointi suunnittelutyöhön • Tuotetun informaation validointi ja yleistäminen asiakkaiden tarpeisiin • Tarkemman suunnittelun toteuttaminen maakunnissa (kohteittain resurssien ja aikataulun mukaan) 27.11.201614
 15. 15. - Suunnittelun toteutuksen organisointi 27.11.201615 Yhteinen suunnittelu Maakuntien suunnittelu Kuntien / valtion virastojen suunnittelu Maakunta- valmistelu Toiminta Tieto- hallinto Siirron suunnittelu Uuden toiminnan suunnittelu Maakunta- valmistelu Toiminta Tieto- hallinto Siirron suunnittelu Uuden toiminnan suunnittelu Maakunta- valmistelu Toiminta Tieto- hallinto Siirron suunnittelu Uuden toiminnan suunnittelu Suunnittelutyön koordinointi ja ohjaus Alueellisen suunnittelun yhdenmukaistaminen Suunnittelun yhteinen viitekehys Tuotosten yhteinen validointi Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluorganisaatio Kokonais- arkkitehtuuri- verkostot Valmistelu- verkostot
 16. 16. - Valmistelun etenemissuunnitelma • Suunnitelman käsittely Palvelut ja prosessit ryhmässä (26.10.)  • Suunnitelman tarkentaminen ja esittely MaakuntaDigi –ryhmässä (9.11.)  • Suunnitelman tarkentaminen potentiaalisten alueiden kanssa (suunnitteluryhmän kokoaminen) • Suunnitelman esittely Maakuntadigi –verkostossa • Toteutussuunnitelma ja resurssiarvio 11 - 12/2016 • Lähtöaineistojen kokoaminen 11 – 12/2016 • Tehdyt arkkitehtuurit, maakuntiin ja uudistukseen vaikuttavan lainsäädännön velvoitteet ja reunaehdot, uudistuksen tavoitteet • Arkkitehtuurityön asiakastarpeiden tarkentaminen 11 – 12/2016 • Toteutustyön ohjauksen asettaminen 12/2016 – 1/2017 • Työn organisointi ja käynnistys 2/2017 27.11.201616
 17. 17. -27.11.2016 Etunimi Sukunimi17 alueuudistus.fi SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kiitos!

×