Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen

188 views

Published on

Juhani Heikan (Oulun kaupunki) esitys maakuntadigi-valmistelijoiden tapaamisessa 24.11.2016

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen

 1. 1. Johdanto: tietohallintoyhteistyö yhteistyöalueella 1
 2. 2. Yhteistyöalueet (mikäli seuraisivat nykyisiä ERVA-aluerajoja) - Eteläinen: 3 maakuntaa, väestö 1 919 254 - Läntinen: 3 maakuntaa, väestö 870 541 - Keskinen: 4 maakuntaa, väestö 1 111 487 - Itäinen: 4 maakuntaa, väestö 815 093 - Pohjoinen: 4 maakuntaa, väestö 741 950 Tehtäviä Yleinen - palvelurakenteen kokonaisuuden tai useamman kuin yhden maakunnan palvelujen järjestämisen näkökulmasta merkittävät investoinnit Sote - keskitetyt tehtävät vaativimmissa palveluissa - palvelurakenteen, investointien ja palveluiden yhteensovitus - kehittäminen ja osaamiskeskukset, ensihoitokeskus, yhteistyötehtävät ja -foorumi - Yhteistyösopimus Huom. - Yhteistyöalue ei ole synonyymi ”yliopistolliselle maakunnalle” - Yhteistyöalueet eivät ole omia oikeustoimihenkilöitä / organisaatioita - Yhteistyöalueilla ei ole palveluiden järjestämis- tai rahoitusvastuuta - Yhteistyöalueiden tausta erikoissairaanhoidon ERVA-alueissa, muissa Sote-tehtävissä tai muissa maakuntien tehtävissä ei laajasti kokemuksia
 3. 3. POHJOIS-SUOMEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN Maakuntavalmistelijoiden verkostotapaaminen Helsingissä 24.11.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KONSERNIHALLINTO / TIETOHALLINTO
 4. 4. POHJOIS-SUOMEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI 2014
 5. 5. SHOWSTOPPER 2015! Hallituksen lakiesityksessä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on annettu viidelle sote-alueelle. Sote- palvelujen tuottamisesta taas vastaisi enintään 19 aluetta. Hallinnossa on huomattavan hankala ja kaksikerroksinen rakenne… Valiokunta katsoo, että kuntiin kohdistuvat kunnallisveron korotuspaineet ovat jo niin suuret, että kokonaisuutena rahoitusmalli on perustuslain vastainen…
 6. 6. POHJOIS-SUOMEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI 2015 Määritellyt ohjausrakenteet ja yhteistyö muilta osin hiipuivat. Tietohallintoyhteistyötä päätettiin jatkaa ”epävarmassa” toimintaympäristössä. Epävarmuudesta johtuen alatyöryhmien työskentely ei ole edennyt nykytilakartoituksia pidemmälle. Hankerahoitus ei toteutunut haettujen hankkeiden osalta…
 7. 7. ”Yhteistyöalueen tilannekuva tiimi”  Nostot yhteisiksi toimenpiteiksi ”Maakuntavalmistelun ICT-tiimit”  Maakuntien valmistelutyö ja nostot POHJOIS-SUOMEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI 2017 ? Maakuntien valmistelu mandaatti maakuntaliittojen valmisteluorganisaatioilla. Maakunnat perustavat ICT-valmisteluryhmät. Näkökulmina maakunnan tehtäväkokonaisuudet (sote ja muut). Tekemisen pääpaino maakuntatasolla. Maakunnan valmistelutyössä tarvitaan linkit 1) kansalliselle tasolle 2) yhteistyöalueeseen 3) tulevaisuuden kuntiin
 8. 8. YHTEISTYÖALUEIDEN VERKOSTO ON PARAS TAPA ORGANISOIDA SOTE-ICT Yhteistyöalueella hahmoteltuja yhteistoimintoja: • Tarvittavien yhteistyörakenteiden käynnistämiseen ja vahvistamiseen • Järjestäjien tietohallintokyvykkyyden varmistamiseen • ICT-muutosohjelman määrittelyyn ja sen toteuttamisen kytkemisen kansalliseen tasoon • Toiminnan kehittämistarpeiden analysointi ja priorisointi (Tiedolla johtaminen, asiakkuudenhallinta / UNA-hanke, viitearkkitehtuurityö, ”makupalat”) • Toimintojen digitalisoinnin edistämiseen (mm. ODA-, KODA-, Virtuaalisairaala -hankkeet) • ICT-palvelutuotannon rakennejärjestelyjen valmisteleminen • Yhteistyöalueen tietointegraation toteuttaminen (Kanta, alueelliset tietovarastot ja arkistot) • …
 9. 9. Yhteistyöalueen maakuntien yhteistyösopimus Yhteistyöalueen ohjausfunktio Maakunta (YO) Maakunta Maakunta Maakunta Valtio ”Digikonttori” Alueellisesti hajautettu, keskitetysti johdettu kehittämisen tukitoiminto Määritellään vastuunjako ja osaamiset Sovittu yhteinen vastuualue, kehittämis- tai investointi- kokonaisuus Sovittu yhteinen vastuualue, kehittämis- tai investointi- kokonaisuus Sovittu yhteinen vastuualue, kehittämis- tai investointi- kokonaisuus Sovittu yhteinen vastuualue, kehittämis- tai investointi- kokonaisuus Toimenpide ...Toimenpide ...Toimenpide ...Toimenpide ... Hallin- nointi Toimenpide ...Toimenpide ... Toimenpide ...Toimenpide ... Toimenpide ...Toimenpide ... Toimenpide ...Toimenpide ... Toimenpide ...Toimenpide ... Toimenpide ... YHTEISTYÖALUEEN YHTEISTYÖMALLI JA OHJAUS?
 10. 10. VAIKEA ”Ei valmista ratkaisua (kilpailutettava, määriteltävä) käyttöönotettavissa, suuret prosessimuutokset” KESKIVAIKEA ”Valmis ratkaisu, käyttöönotettavissa prosessimuutoksilla” DIGI-IDEOIDEN VAIKEUSASTEPOHJAINEN JAOTTELU HELPPO ”Valmis ratkaisu, käyttöönotettavissa pienillä prosessimuutoksilla” Nopeus, ketteryys Vaikuttavuus TIETOJÄRJESTELMIEN YHTENÄISTÄMINEN ALUEELLINEN TOIMINNAN OHJAUS TÄYSIN DIGITAALISET TUKIPROSESSIT TURVALLINEN VIESTINTÄ (DIGIYHTEYDET) ÄLYKKÄÄT OIREARVIOT SÄHKÖINEN ASIOINTI ASIAKKAAN TIETOJEN TUOTANTO TEOLLINEN INTERNET (IOT) LIIKKUVAT PALVELUT TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN INFORMAATIO JA VALINNAN VAPAUS
 11. 11. LUONNOS YHTEISTYÖN PERIAATTEISTA PERIAATE LINJAUS TOIMENPITEET Pohjoisen alueen toimijat sitoutuvat yhteistyöalueen laajuiseen yhteistyöhön. Lähtökohtana on yhteistyöalue-laajuinen toiminta tietohallintoasioissa. Vahvistetaan alueen kansallista roolia ja näkyvyyttä tietohallintoasioissa. Sovitaan vastuunjaosta yhteistyöalueen ja eri toimijoiden välillä. Kytketään tietohallintoyhteistyö osaksi ”Konttori”-toimintaa. Resursoidaan yhteisesti valitut kehittämiskohteet ja palvelut. Yhteistyö on systemaattista ja pitkäjänteistä. Sitoutetaan organisaation johto arkkitehtuurityöhön. Kehittämisen lähtökohtana on toiminta. Yhteistyön viitekehyksenä toimii kokonaisarkkitehtuurimenetelmä. Rakennetaan toimintamalli, joka mahdollistaa tiiviin yhteistyön toiminnan kehittäjien kanssa. Uudet hankintaesitykset ja kehittämisideat katselmoidaan arkkitehtuuriryhmässä. Määritellään kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasotavoite. Yhtenäiset KA kuvausmallit ja yhteiset kuvausten jakamisen ratkaisut. Yhteistyö tapahtuu verkostomaisesti lähellä toimintaa Hajakeskitetty toimintamalli toiminnan perustana. Verkostoitumisella haetaan vahvaa kansallista roolia. Tunnistetaan alueella oleva osaaminen. Kiinnitetään osaajia yhteistyöhön. Tietohallinto on strategisen johtamien väline Hyödynnetään tietohallintomallia viitekehyksenä (www.tietohallintomalli.fi) Muutetaan tietohallinnon rooli strategiseksi kehittämis- ja ohjaustoiminnoksi.
 12. 12. EHDOTUS JATKOSTA (18.11.2016) • Millaisen roolin ohjausryhmä ottaa jatkossa? Miten kytkeytyy muuhun yhteistyöalueen valmistelutyöhön? – Todettiin, että ohjausryhmälle on selkeä tarve – Tarkennetaan rooli ja jäsenet kun yhteistyöalueen maakuntien valmistelu on virallistunut • Yhteistyöalueen tietohallintovalmistelu: – Yhteistyöalueen tilannekuva rakennetaan Lapio-ryhmän organisointia kehittämällä – Jatkossa siihen kuuluisivat kaikki yhteistyöalueen maakuntien ICT-ryhmien vetäjät, OYS-ERVA tietohallintojohtajat sekä mahdollisesti keskuskaupunkien tietohallintojohto? • Koordinaatioryhmä muutetaan ”avoimeksi foorumiksi”, jonka kokouksiin ja tilaisuuksiin (esim. seminaarit) voivat osallistua kaikki Pohjois-Suomen ”maakuntien” tietohallinto- ja ICT-kokonaisuuden parissa työskentelevät henkilöt – Linkit nykyisiin verkostoihin pidetään ennallaan (Akusti, THL, Nordlab, SHPt, kaupungit, …) – 2 kokousta / vuosi (syys/kevät kokous) – 2 seminaaria / vuosi – Uutiskirjeet ja muut tiedottaminen • Alatyöryhmien osalta jatketaan yhteistyötä alueilla, joissa edellytyksiä ”edetä” tai tehdä yhteistyötä jossain muodossa yhteistyöaluelaajuisesti. – Tiedolla johtaminen – Tietoturva- ja tietosuoja-asiat – Kuvantaminen
 13. 13. Kiitokset, keskustelua, kommentteja?

×