SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Pirkanmaa2019 väliraportointi
ICT- ja palveluiden digitalisointi teemaryhmät
08.03.2017 lyhyt kooste
20.3.2017 1
Resurssitarpeet 1-7/2017, 8/2017-3/2018
• Maakunnan kokonaisuuden
rakentaminen pelkästään Sote-
osuudessa vaatii paljon työtä
• Toimipaikkoja lähes 400
• Järjestelmiä noin 850
• Resursseja tarvitaan
nopeasti
– 1 kokopäiväinen henkilö –
3/2017 – 3/2018
– 5 kokopäiväistä henkilöä –
8/2017 – 3/2018
20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi2
Työasemien
lukumäärä -
kiinteät
Työasemien
lukumäärä –
kannettavat
Työasemien
lukumäärä –
muut
Mobiililait-
teiden
lukumäärä
Palvelinten
kokonaismäärä
Tietoliikenne-
ja –verkkolait-
teiden
lukumäärä
14 000 2 500 200 14 900 800 2 800
Sote-kokonaisuus
ICMT-infra ja sote-tietojärjestelmät
• Maakunnalla tulee olla yhtenäinen Sote ICMT-infrastruktuuri (mm.
työasema-, AD-, tietoverkko-, palvelinpalvelut)
– Infra on ”yksinkertaisinta” perustua 1.1.2019 lakkautettavan
sairaanhoitopiirin infraan
– Toiminnan rakenteen oltava hahmollaan kun suunnittelua
tehdään à Palvelukeskukset à Inhouse à hankintalaki
• Uudet infran kehittämistoimet jäädytetään tai tehdään tiedostetusti
maakunnan alueella
• Pirkanmaan sote-järjestelmiä ei ole tarkoituksenmukaista eikä
resurssien puitteissa edes mahdollista konsolidoida, vaan toimia
nykyisiä järjestelmiä hyödyntäen, kunnes niitä vaiheittain uusitaan UNA
–arkkitehtuuria noudattaen.
20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi3
ICMT (Information, Communications and Medical Technology)
Yhdyspinnat muihin teemaryhmiin
• Digi-, ICT- ja tiedolla johtamisen teemaryhmät liittyvät monelta osin
toistensa tekemiseen. Teemaryhmät ovat aloittaneet yhteistyön
tammikuussa 2017. Tavoitteena on mm.
– Varmistaa tiedonkulku teemaryhmien välillä
– Kansallisen tuen yhteinen hakeminen
• Huomioidaan yhteistyöalueen yhteistyö, joka saattaa olla myös
edellytys tuelle
– Seurataan valtakunnallista ohjeistusta
– Pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään yhteisiä resursseja
• ICT-teemaryhmä ehdottaa, että ICT- ja digiryhmä yhdistetään ja
muodostetaan erittäin kiinteä yhteistyö tiedolla johtamisen ryhmän
kanssa (yhdistäminen mahdollisesti myöhemmin)
20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi4
Pirkanmaa2019 väliraportointi
Palveluiden digitalisointiryhmä
08.03.2017, yhteenveto
20.3.2017
www.pirkanmaa2019.fi
(VÄLIRAPORTTI)
5
Digitalisaatio lähtee ihmisistä ja keskittyy toiminnan
uudistamiseen – teknologia mahdollistaa
20.3.2017
www.pirkanmaa2019.fi
(VÄLIRAPORTTI)
6
80%
20%
Digitalisaation suurin hyötypotentiaali on asiakaslähtöisissä
systeemisissä muutoksissa (samalla vaikeimpia toteuttaa)
20.3.2017
www.pirkanmaa2019.fi
(VÄLIRAPORTTI)
7
Systeeminen eli erittäin merkittävä muutos
verrattuna perinteiseen toimintatapaan.
Muutokseen liittyy tyypillisesti vahva
murros/epäjatkuvuus verrattuna perinteiseen
tapaan tehdä asioita (”disruptive innovation”).
Palveluprosessien päästä-päähän-
digitalisoinnissa ja digitaalisten palvelujen
kehittämisessä on vielä paljon tekemistä.
Digitalisaatio
Integroidut
prosessit
Käyttöliittymä
digitalisoitu
Organisaatiolähtöinen Systeemilähtöinen Asiakaslähtöinen
Orientaatio
Digitaalinenkypsyystaso
lähde: Tampereen ja Espoon kaupungit (mukaillen)
Sähköistä asiointia on valitettavan usein
toteutettu kehittämällä asiakkaalle digitaalinen
käyttöliittymä muun prosessin säilyessä
entisellään (manuaalisena, ei-digitaalisena).
Digitalisoituminen muuttaa kompetenssitarpeita ja osaamista
pitää aktiivisesti kehittää
20.3.2017
www.pirkanmaa2019.fi
(VÄLIRAPORTTI)
8
Digitalisoituvassa toimintaympäristössä organisaation
kompetenssitarpeet muuttuvat
Tarvitaan kokonaan uudenlaista osaamista, osa tehtävistä säilyy
ja kehittyy ja erityisesti rutiinitehtävien tarve vähenee mm.
automatisoitumisen myötä
Digitalisoituminen ja tekoäly muokkaavat voimakkaasti
ammattiryhmien tulevaisuuden työnkuvaa nykyisiin verrattuna
Tämän muutoksen onnistunut läpivienti on maakunnan
johtamiselle suuri haaste
Osaamisen ja urapolkujen kehittäminen, uusien strategisten
kompetenssien tunnistaminen ja muutosjohtaminen pitää olla
osana digitalisaation muutosohjelmaa.
0
10
20
30
40
50
60
2016 2018 2020 2022 2024
Kompetenssintarve
Vuosi
Uusi kompetenssi
Kehittyvä
kompetenssi
Poistuva
kompetenssi
g
lähde: Tampereen kaupunki
IoT
IoT
20.3.2017
www.pirkanmaa2019.fi
(VÄLIRAPORTTI)
9
ODA
KansallinenMaakunnallinenKunnallinen
Robotiikka
Erilaisia asiakkaan ja
ammattilaisen välisiä
etämittauspilotteja
Vesote
Robotiikka
Virtuaalisairaala
UNA
Sähköiset lomakkeet
Sähköinen ajanvaraus
Sähköiset lomakkeet
Sähköinen ajanvaraus
Etäpalvelut Etäpalvelut
(videoyhteys)
Sähköinen äitiyskortti
Alueellinen
apuvälineratkaisu
Hoitoketjut
Hoitoketjut
Virtuaalipoliklinikka
(Noona)
Oirearvioinnit
MobiilikirjauksetPotilaslogistiikkaSähköiset
neuvontapalvelut
(chat, SMS, some)
Sähköiset
neuvontapalvelut
(chat, SMS, some)
Analytiikka
Analytiikka
Kansalaisen PHR
(Terveystasku)
KantaKanta
KAPAKAPA
PSOP
Muutamia nostoja nykytilasta (palveluiden digitalisointiryhmä)
• Nykytilassa toimivaa, mitä halutaan
vahvistaa
• Kansalliset hankkeet pitää turvata ja
niiden yhteistyö pitää varmistaa
• Paikallisia kokeiluja ja
uudistamishankkeita pitää jatkaa
• Nykytilan ongelmakohdat ja
kehittämistarpeet
• Erittäin sirpaleinen kokonaisuus
• Tulevaisuuden tavoitetilan
muodostamiseen ja yhteisen
suunnitelman luomiseen pitää
panostaa todella paljon. Tämä vaatii
resursseja sekä paikallisesti, että
kansallisesti. Lisäksi pitää ymmärtää,
että toiminnan muuttaminen vaatii
myös paljon taloudellisia investointeja.
• Tarve = MUUTOSJOHTAMINEN
• Yhdyspinnat: muut teemaryhmät
• Palveluiden digitalisointiryhmällä, ICT-ryhmällä
ja Tiedolla johtamisen ryhmällä on erittäin
paljon yhteisiä asioita: Linjausehdotus:
Yhdistetään palveluiden digitalisointi- ja
ICT-teemaryhmät (linjassa valtakunnallisen
suunnan kanssa)
• Digitalisaation hyödyntäminen on
muutosjohtamista ja vaikuttaa läpi
organisaation (+20000 työntekijää). Tämä tulee
tehdä yhdessä HR-teemaryhmän kanssa (ei
aloitettu).
• Palveluiden digitalisointiryhmällä on
verkostossa kaikki muutkin ryhmät ja verkoston
onnistunut rakentaminen ja hyödyntäminen
vaatii resursseja nykyistä enemmän varsinkin
väliaikaishallinnosta alkaen.
• Yhteistyötä maakunnan ei-sote osa-alueiden
sekä mm Kelan kanssa ei ole vielä ehditty
konkreettisesti aloittaa.
20.3.2017
www.pirkanmaa2019.fi
(VÄLIRAPORTTI)
10
Ajatus kevään läpikäyntiprosessista
20.3.2017
www.pirkanmaa2019.fi
(VÄLIRAPORTTI)
11
Herättely
Benchmark ja
nykytila
Tavoitetila ja
visio
Kehityskohteet
Roadmap/
linjaustarpeet
Lapsi- ja perhepalvelut
Kotona asumisen kehittäminen
Päihde- ja mielenterveyspalvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Palveluverkko-ja
integraatio
ICT Tiedolla johtaminen
Täydentyy keväällä 2017
Valinnanvapaus
"Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus
Pirkanmaalle!"
20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi12

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnitteluMaakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yleistilanne tietohallinnon näkökulm...
 
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteSote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
 
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluKansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
 
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanneMaakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
Maakuntauudistuksen tiekartta ja ICT-muutostuen valmistelun tilanne
 
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminenPohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
 
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne KymeenlaaksossaSote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT-valmistelun tilanne Kymeenlaaksossa
 
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
Huomioita sote- ja maakuntauudistus -lakipaketista tietohallinnon,tiedonhalli...
 
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka RissanenDigitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
 
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitusICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
 
Päijät-Hämeen DIGI-valmistelu
Päijät-Hämeen DIGI-valmisteluPäijät-Hämeen DIGI-valmistelu
Päijät-Hämeen DIGI-valmistelu
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalutMaakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
Maakuntien digiohjauspolitiikka ja järjestäjän digityökalut
 
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessaEU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
EU-tason toimenpiteet datavetoisen talouden rakentamisessa
 
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsausSoteDigi Oy, tilannekatsaus
SoteDigi Oy, tilannekatsaus
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tukiSuomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
Suomi.fi palvelujen käyttöönotto ja käytön tuki
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
Maakuntien digi-yhtenäis[ohjaus]politiikka ja sen toimeenpanosuunnitelma vuos...
 

Viewers also liked

Viewers also liked (11)

Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekarttaSote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
 
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuvaMaakuntadigi-työryhmän tilannekuva
Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva
 
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
 
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
 
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
 
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, YhteentoimivuusJuha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
Juha Mykkänen, THL, Yhteentoimivuus
 
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
Puutiaisaivotulehduksen epidemiologia ja riskinarvio rokotussuositusten tueksi
 
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
 
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon
Kansallisen rokotusohjelman TBE-rokotukset laajenevat Paraisille ja Simoon
 
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
 
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet RabbEläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
Eläinavusteinen työskentely ja kestävä hyvinvointi/Harriet Rabb
 

Similar to Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla

Similar to Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla (20)

Tietohallinnon organisoinnin tavat - case POP maakunta
Tietohallinnon organisoinnin tavat - case POP maakuntaTietohallinnon organisoinnin tavat - case POP maakunta
Tietohallinnon organisoinnin tavat - case POP maakunta
 
Digitalisaation edelläkävijät Suomessa
Digitalisaation edelläkävijät Suomessa Digitalisaation edelläkävijät Suomessa
Digitalisaation edelläkävijät Suomessa
 
Tie110 Regit R1
Tie110 Regit R1Tie110 Regit R1
Tie110 Regit R1
 
Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...
Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...
Porvoo parantaa palvelua ja tuottavuutta -webinaarin materiaali 12.12.2017 Ac...
 
Riku Jylhänkangas: Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteisku...
Riku Jylhänkangas: Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteisku...Riku Jylhänkangas: Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteisku...
Riku Jylhänkangas: Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteisku...
 
Lapin Sote-Savotta: Huomisen SOTE - rajat ylittävä yhteistyö avainasemassa
Lapin Sote-Savotta: Huomisen SOTE - rajat ylittävä yhteistyö avainasemassaLapin Sote-Savotta: Huomisen SOTE - rajat ylittävä yhteistyö avainasemassa
Lapin Sote-Savotta: Huomisen SOTE - rajat ylittävä yhteistyö avainasemassa
 
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
Tiedonhallintalaki kunnan silmin by Pasi Halme
 
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
 
KPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma
KPK ICT Oy - LiiketoimintasuunnitelmaKPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma
KPK ICT Oy - Liiketoimintasuunnitelma
 
Digisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsausDigisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsaus
 
Juhani Heikka, Sähköiset kuntapalvelut Oulussa
Juhani Heikka, Sähköiset kuntapalvelut OulussaJuhani Heikka, Sähköiset kuntapalvelut Oulussa
Juhani Heikka, Sähköiset kuntapalvelut Oulussa
 
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
 
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
 
Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen välineenä
Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisenvälineenäKokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisenvälineenä
Kokonaissuunnittelu ja ICT sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen välineenä
 
Siili Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
Siili Pörssi-ilta Turku 14.11.2019Siili Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
Siili Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
 
03 Finland Defining the Next 100 Years - Tekes - Pekka Sivonen
03 Finland Defining the Next 100 Years - Tekes - Pekka Sivonen03 Finland Defining the Next 100 Years - Tekes - Pekka Sivonen
03 Finland Defining the Next 100 Years - Tekes - Pekka Sivonen
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020
 
Smart and wise turku, Rami Savila, Tuomas Piippo
Smart and wise turku, Rami Savila, Tuomas PiippoSmart and wise turku, Rami Savila, Tuomas Piippo
Smart and wise turku, Rami Savila, Tuomas Piippo
 
Kesätoimittajatapaaminen 2017
Kesätoimittajatapaaminen 2017Kesätoimittajatapaaminen 2017
Kesätoimittajatapaaminen 2017
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta
 
Sähköinen hankehallinta
Sähköinen hankehallintaSähköinen hankehallinta
Sähköinen hankehallinta
 

Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla

 • 1. Pirkanmaa2019 väliraportointi ICT- ja palveluiden digitalisointi teemaryhmät 08.03.2017 lyhyt kooste 20.3.2017 1
 • 2. Resurssitarpeet 1-7/2017, 8/2017-3/2018 • Maakunnan kokonaisuuden rakentaminen pelkästään Sote- osuudessa vaatii paljon työtä • Toimipaikkoja lähes 400 • Järjestelmiä noin 850 • Resursseja tarvitaan nopeasti – 1 kokopäiväinen henkilö – 3/2017 – 3/2018 – 5 kokopäiväistä henkilöä – 8/2017 – 3/2018 20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi2 Työasemien lukumäärä - kiinteät Työasemien lukumäärä – kannettavat Työasemien lukumäärä – muut Mobiililait- teiden lukumäärä Palvelinten kokonaismäärä Tietoliikenne- ja –verkkolait- teiden lukumäärä 14 000 2 500 200 14 900 800 2 800 Sote-kokonaisuus
 • 3. ICMT-infra ja sote-tietojärjestelmät • Maakunnalla tulee olla yhtenäinen Sote ICMT-infrastruktuuri (mm. työasema-, AD-, tietoverkko-, palvelinpalvelut) – Infra on ”yksinkertaisinta” perustua 1.1.2019 lakkautettavan sairaanhoitopiirin infraan – Toiminnan rakenteen oltava hahmollaan kun suunnittelua tehdään à Palvelukeskukset à Inhouse à hankintalaki • Uudet infran kehittämistoimet jäädytetään tai tehdään tiedostetusti maakunnan alueella • Pirkanmaan sote-järjestelmiä ei ole tarkoituksenmukaista eikä resurssien puitteissa edes mahdollista konsolidoida, vaan toimia nykyisiä järjestelmiä hyödyntäen, kunnes niitä vaiheittain uusitaan UNA –arkkitehtuuria noudattaen. 20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi3 ICMT (Information, Communications and Medical Technology)
 • 4. Yhdyspinnat muihin teemaryhmiin • Digi-, ICT- ja tiedolla johtamisen teemaryhmät liittyvät monelta osin toistensa tekemiseen. Teemaryhmät ovat aloittaneet yhteistyön tammikuussa 2017. Tavoitteena on mm. – Varmistaa tiedonkulku teemaryhmien välillä – Kansallisen tuen yhteinen hakeminen • Huomioidaan yhteistyöalueen yhteistyö, joka saattaa olla myös edellytys tuelle – Seurataan valtakunnallista ohjeistusta – Pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään yhteisiä resursseja • ICT-teemaryhmä ehdottaa, että ICT- ja digiryhmä yhdistetään ja muodostetaan erittäin kiinteä yhteistyö tiedolla johtamisen ryhmän kanssa (yhdistäminen mahdollisesti myöhemmin) 20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi4
 • 5. Pirkanmaa2019 väliraportointi Palveluiden digitalisointiryhmä 08.03.2017, yhteenveto 20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi (VÄLIRAPORTTI) 5
 • 6. Digitalisaatio lähtee ihmisistä ja keskittyy toiminnan uudistamiseen – teknologia mahdollistaa 20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi (VÄLIRAPORTTI) 6 80% 20%
 • 7. Digitalisaation suurin hyötypotentiaali on asiakaslähtöisissä systeemisissä muutoksissa (samalla vaikeimpia toteuttaa) 20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi (VÄLIRAPORTTI) 7 Systeeminen eli erittäin merkittävä muutos verrattuna perinteiseen toimintatapaan. Muutokseen liittyy tyypillisesti vahva murros/epäjatkuvuus verrattuna perinteiseen tapaan tehdä asioita (”disruptive innovation”). Palveluprosessien päästä-päähän- digitalisoinnissa ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä on vielä paljon tekemistä. Digitalisaatio Integroidut prosessit Käyttöliittymä digitalisoitu Organisaatiolähtöinen Systeemilähtöinen Asiakaslähtöinen Orientaatio Digitaalinenkypsyystaso lähde: Tampereen ja Espoon kaupungit (mukaillen) Sähköistä asiointia on valitettavan usein toteutettu kehittämällä asiakkaalle digitaalinen käyttöliittymä muun prosessin säilyessä entisellään (manuaalisena, ei-digitaalisena).
 • 8. Digitalisoituminen muuttaa kompetenssitarpeita ja osaamista pitää aktiivisesti kehittää 20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi (VÄLIRAPORTTI) 8 Digitalisoituvassa toimintaympäristössä organisaation kompetenssitarpeet muuttuvat Tarvitaan kokonaan uudenlaista osaamista, osa tehtävistä säilyy ja kehittyy ja erityisesti rutiinitehtävien tarve vähenee mm. automatisoitumisen myötä Digitalisoituminen ja tekoäly muokkaavat voimakkaasti ammattiryhmien tulevaisuuden työnkuvaa nykyisiin verrattuna Tämän muutoksen onnistunut läpivienti on maakunnan johtamiselle suuri haaste Osaamisen ja urapolkujen kehittäminen, uusien strategisten kompetenssien tunnistaminen ja muutosjohtaminen pitää olla osana digitalisaation muutosohjelmaa. 0 10 20 30 40 50 60 2016 2018 2020 2022 2024 Kompetenssintarve Vuosi Uusi kompetenssi Kehittyvä kompetenssi Poistuva kompetenssi g lähde: Tampereen kaupunki
 • 9. IoT IoT 20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi (VÄLIRAPORTTI) 9 ODA KansallinenMaakunnallinenKunnallinen Robotiikka Erilaisia asiakkaan ja ammattilaisen välisiä etämittauspilotteja Vesote Robotiikka Virtuaalisairaala UNA Sähköiset lomakkeet Sähköinen ajanvaraus Sähköiset lomakkeet Sähköinen ajanvaraus Etäpalvelut Etäpalvelut (videoyhteys) Sähköinen äitiyskortti Alueellinen apuvälineratkaisu Hoitoketjut Hoitoketjut Virtuaalipoliklinikka (Noona) Oirearvioinnit MobiilikirjauksetPotilaslogistiikkaSähköiset neuvontapalvelut (chat, SMS, some) Sähköiset neuvontapalvelut (chat, SMS, some) Analytiikka Analytiikka Kansalaisen PHR (Terveystasku) KantaKanta KAPAKAPA PSOP
 • 10. Muutamia nostoja nykytilasta (palveluiden digitalisointiryhmä) • Nykytilassa toimivaa, mitä halutaan vahvistaa • Kansalliset hankkeet pitää turvata ja niiden yhteistyö pitää varmistaa • Paikallisia kokeiluja ja uudistamishankkeita pitää jatkaa • Nykytilan ongelmakohdat ja kehittämistarpeet • Erittäin sirpaleinen kokonaisuus • Tulevaisuuden tavoitetilan muodostamiseen ja yhteisen suunnitelman luomiseen pitää panostaa todella paljon. Tämä vaatii resursseja sekä paikallisesti, että kansallisesti. Lisäksi pitää ymmärtää, että toiminnan muuttaminen vaatii myös paljon taloudellisia investointeja. • Tarve = MUUTOSJOHTAMINEN • Yhdyspinnat: muut teemaryhmät • Palveluiden digitalisointiryhmällä, ICT-ryhmällä ja Tiedolla johtamisen ryhmällä on erittäin paljon yhteisiä asioita: Linjausehdotus: Yhdistetään palveluiden digitalisointi- ja ICT-teemaryhmät (linjassa valtakunnallisen suunnan kanssa) • Digitalisaation hyödyntäminen on muutosjohtamista ja vaikuttaa läpi organisaation (+20000 työntekijää). Tämä tulee tehdä yhdessä HR-teemaryhmän kanssa (ei aloitettu). • Palveluiden digitalisointiryhmällä on verkostossa kaikki muutkin ryhmät ja verkoston onnistunut rakentaminen ja hyödyntäminen vaatii resursseja nykyistä enemmän varsinkin väliaikaishallinnosta alkaen. • Yhteistyötä maakunnan ei-sote osa-alueiden sekä mm Kelan kanssa ei ole vielä ehditty konkreettisesti aloittaa. 20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi (VÄLIRAPORTTI) 10
 • 11. Ajatus kevään läpikäyntiprosessista 20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi (VÄLIRAPORTTI) 11 Herättely Benchmark ja nykytila Tavoitetila ja visio Kehityskohteet Roadmap/ linjaustarpeet Lapsi- ja perhepalvelut Kotona asumisen kehittäminen Päihde- ja mielenterveyspalvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Palveluverkko-ja integraatio ICT Tiedolla johtaminen Täydentyy keväällä 2017 Valinnanvapaus
 • 12. "Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!" 20.3.2017 www.pirkanmaa2019.fi12