SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
-24.11.2016 Lipponen Vesa1
Tilannekuva
maakuntadigi –
ryhmä
Maakuntien digivalmistelijoiden
tapaaminen 24.11.2016
-
Kysymykset:
• Kokonaiskuva (Vastaajat: Vesa ja Maritta  Maakuntadigi ja sotedigi
tilannekatsaukset)
• Kokonaisuuden tilannekuva ja tiekartta. Miten eri ryhmien valmistelussa
olevat asiat/hankkeet linkittyvät toisiinsa.
• Vastuumatriisit ja tarkemmat valmistelun aikataulut sekä resursointi.
• Mitä kaikkia eri ryhmiä valmistelussa on mukana ja niiden koordinointi /
yhteistyö (etteivät kaikki kyselisi samoja asioita vuorotellen esim. kunnilta)
24.11.20162 Lipponen Vesa
-
Nyt meneillään:
• Palvelut ja prosessit -ryhmä tuottaa ehdotuksen maakuntien arkkitehtuurisuunnittelun
käynnistämisestä ja valmistelusta.
• Aikataulullisesti työn organisointi ja tekotapa tulisi olla valmiina vuoden vaihteeseen mennessä, jotta yhteisten
puitteiden rakentaminen valmistuisi väliaikaishallinnon käyttöön.
• Maakuntien asiakkaat 10.10. ja palvelut 8.12. kokouksissa.
• ICT:tä ja digitalisaatiota koskevien lainsäädäntötarpeiden sekä vaikutusten arviointia organisoitiin
kiireellisenä ja verkostot ovat käynnistämässä toimintaansa.
• Tiedonhallintaan liittyy n. 10 yleislakia, joiden lisäksi jokaisella hallinnonalalla on yhteensä tuhat erillislakia.
Valtionhallinnossa on myös arviolta 100 rekisteriä, joiden käyttöä säätelee omat lakinsa. Lainsäädännön vuoksi tieto
ei liiku, ellei sitä ole erikseen säädelty yksityiskohtaisesti. Tarvitaan yleislainsäädäntö tiedon liikkumisesta.
Valmistelussa ovat mukana kaikki ministeriöt.
• Maakuntadigin tehtäviin kuuluu myös tietohallinnon kansallisen ohjauksen valmistelu.
• Vastaavaa valmistelua on tehty jo keväällä SOTEdigissä ja siksi ryhmässä käytiin läpi STM:n toimeksiannosta
tehdyn selvitystyön pääkohdat (2016:35).
• Todettiin selkeä tarve yhteispohdinnalle ainakin Maakuntadigin, SOTEdigin ja Rahoitus ja ohjaus-valmisteluryhmien
kesken.
• Palvelukeskukset palvelevat maakuntien tarpeita ja muodostuvat juuri sellaisiksi, joiksi maakunnat
ne itse haluavat.
24.11.20163 Lipponen Vesa
-
Vastuumatriisiluonnos kokonaiskuvan hahmottamiseksi
• Kokonaiskuvan hahmottamiseksi luonnosteltiin vastuumatriisi RACI-
konseptin mukaisesti
(Responsible – Accountable – Consulted – Informed).
• Vastuumatriisilla pyritään varmistamaan kokonaiskuvan lisäksi,
että jokaisella tehtävällä on:
• yksi ja vain yksi vastuutaho (A=Accountable)
• vähintään yksi vastuullinen tekijä/toteuttaja (R=Responsible).
• Vastuumatriisin riveillä ovat maakuntadigille asetetut
tehtäväkokonaisuudet ja sarakkeina maakuntadigin tunnistamia
ryhmiä, tahoja ja organisaatioita
Lipponen Vesa24.11.20164
-
Maakuntadigin toimeksiantojen vastuumatriisi
24.11.2016 Lipponen Vesa5
Tehtävä/Vastuutaho Määräaika Maakuntadigi
-ryhmä
SOTEdigi -
ryhmä
Palvelukeskus
-valmistelun
ryhmät
Palvelut ja
Prosessit -
ryhmä
VM Maakuntien
valmisteluryhm
ät (ml. ICT)
Muut ryhmät
tai verkostot
Lopputulos tai tuote
(esim. ohje, kuvaus,
lausunto)
Huomioita, esim. muun
ryhmän nimi
Palvelusopimusten
siirtomahdollisuuksien
selvittäminen
2016
A C R C R
Kysely maakunnille lähdössä
viikolla 46
Lainsäädäntötarpeet Marraskuun
loppu 2016
A C R Lausunto
Erikseen koottu väliaikainen
verkosto 1.12.
Vaikutusten arviointi Marraskuun
loppu 2016
A C R Raportti
Erikseen koottu väliaikainen
verkosto 1.12.
Kartoitus
siirtyvistä/käytettävistä
järjestelmistä
2016-2017
A R C R
Kysely maakunnille lähdössä
viikolla 46
Palveluiden ja asiakkaiden
määrittely
2016
A R C Kuvaus ja ohje
Tietohallinnon kansallinen
ohjausmalli
2016-2017
AR R C R R R R kuvaus
Keväällä 2017 tehty jo
selvitys SOTEdigiä varten.
Maakuntien
muutosohjelma ja
valmistelun tuki
2016-2017
R R R R AR R R
Ohje näin digitalisoit
maakunnan ABC
Alueuudistus.fi sivulla myös
tiekartta
Jatkuvuuden
varmistaminen, Visio 2017
ja 2019
2016-2017
A I R I C
S E L I T T E E T :
R R = Responsible (vastuullinen): suorittaa annetun tehtävän tai on osa suoritustiimiä. Jokaisella tehtävällä on ainakin yksi R-taho
A A = Accountable (vastuussa oleva): valvoo, että tehtävä tulee valmiiksi. Jokaisella tehtävällä on vain yksi A-taho
C C = Consulted (neuvoja): C-tahoilta voidaan kysyä ohjeita ja neuvoja. Jokaisella tehtävällä voi olla nolla - rajaton määrä C-tahoja
I I = Informed (tiedotettava): I-tahoja tiedotetaan tehtävän suorittamisesta. Jokaisella tehtävällä voi olla nolla - rajaton määrä I-tahoja
Solujen väritys tapahtuu R / A / C / I -järjestyksessä. Solu on punainen, jos on yksikin R.
-
Digitalisaatio ja ICT
TOIMINNAN
KEHITTÄMINEN
DIGITALISAATIO
Tiivis kuntien, kuntayhtymien ja
väliaikaishallinnon/maakunnan välinen
yhteistyö
Digitalisointi –
uudet käytänteet ja ratkaisut
Sähköiset ja monikanavaiset
asiakaspalveluratkaisut
Asiakkuudenhallinnan, palveluohjauksen
ja
tiedolla johtamisen ratkaisut
TOIMINNAN TARPEET
Konesali- ja kapasiteettiratkaisut
Tietoliikenne- ja viestintäratkaisut
Sovellusratkaisut
Päätelaiteratkaisut
Alusta- ja integraatioratkaisut(mm. KaPa-
palvelut), kansalliset tietovarannot
Tiivis kuntien, kuntayhtymien,
sidosyksiköiden ja väliaikaishallinnon
tietohallintojen/ICT-PAKE:n välinen
yhteistyö
PALVELUIDEN
JATKUVUUS JA
TOIMINNAN
KEHITYKSEN
MAHDOLLISTAMINEN
ICT
Toiminnan ja tietohallinnon
välinen yhteistyö
Tukeutuminen markkinoiden
kehitykseen ja ratkaisujen
hyödyntäminen toiminnan
kehittämisessä
Konsolidointi ja uudistaminen
Kansallisten tietovarantojen
merkitys korostuu,
Yhteisesti sovitut mittarit,
Yhteiset arkkitehtuuri, standardit ja
tietointegraatio eri toimijoiden
välillä
Toiminnan kehittäminen
digitalisaation avulla
24.11.2016 Lipponen Vesa6
-24.11.2016 Lipponen Vesa7
• Valtakunnallisen ja maakunnissa
tapahtuvan valmistelun kanssa
• Valmisteluryhmien välillä
• Maakuntadigin ja sotedigin välillä
Yhteistyö on onnistumisen
edellytys:

More Related Content

What's hot

Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetKarri Vainio
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriLeila Kaunisharju
 

What's hot (20)

Digi-palvelukeskuksen valmistelu
Digi-palvelukeskuksen valmisteluDigi-palvelukeskuksen valmistelu
Digi-palvelukeskuksen valmistelu
 
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-SuomessaSote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
 
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminenPohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
 
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaKansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
 
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
 
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteSote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
 
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
Maakunnan tietohallinnon valmistelutehtävät
 
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
 
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
 
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen organisoinnin ja hankkeistuksen ti...
 
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
 
Sote-uudistus ja muutostuki, Sinikka Salo 9.5.2016
Sote-uudistus ja muutostuki, Sinikka Salo 9.5.2016Sote-uudistus ja muutostuki, Sinikka Salo 9.5.2016
Sote-uudistus ja muutostuki, Sinikka Salo 9.5.2016
 
Pöysti inhimillinen sote johtaminen 20.5.2016
Pöysti inhimillinen sote johtaminen 20.5.2016Pöysti inhimillinen sote johtaminen 20.5.2016
Pöysti inhimillinen sote johtaminen 20.5.2016
 
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Maritta Korhosen esitys Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne PirkanmaallaMaakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
Maakunnan tietohallinto- ja ICT-valmistelu tilanne Pirkanmaalla
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
Sinikka Salon esitys: Maakuntamalli Terveydenhuollon ATK-päivillä 24.5.2016
 
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, ValtiokonttoriKunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori
 
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana OyMaakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
 

Viewers also liked

VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliKarri Vainio
 
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuriEvent-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuriGofore Ltd.
 
Presentacion Vinos
Presentacion VinosPresentacion Vinos
Presentacion VinosTeresaLSoto
 
Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the HypeCapgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hypedefault default
 

Viewers also liked (7)

Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekarttaSote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen "digivalmistelun" tiekartta
 
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
 
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
 
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
 
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuriEvent-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
Event-driven Architecture eli tapahtumapohjainen arkkitehtuuri
 
Presentacion Vinos
Presentacion VinosPresentacion Vinos
Presentacion Vinos
 
Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the HypeCapgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
Capgemini Digital Transformation - Beyond the Hype
 

Similar to Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva

Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...Karri Vainio
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitalHelsinki
 
Maailmankartta: API alustojen rajaresurssina
Maailmankartta: API alustojen rajaresurssina Maailmankartta: API alustojen rajaresurssina
Maailmankartta: API alustojen rajaresurssina Jukka Huhtamäki
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahankePalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahankeSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitalHelsinki
 
WSP Finland // Urban analytics in Tampere
WSP Finland // Urban analytics in TampereWSP Finland // Urban analytics in Tampere
WSP Finland // Urban analytics in TampereTuija Pakkanen
 
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...THL
 
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaaMuutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaaTHL
 
Projektin loppuraportti: KUHA - Sote-järjestelmäkonsolidaation kustannus-hyöt...
Projektin loppuraportti: KUHA - Sote-järjestelmäkonsolidaation kustannus-hyöt...Projektin loppuraportti: KUHA - Sote-järjestelmäkonsolidaation kustannus-hyöt...
Projektin loppuraportti: KUHA - Sote-järjestelmäkonsolidaation kustannus-hyöt...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 

Similar to Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva (20)

Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
 
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
 
Vimana: Käyttövaltuushallinta maakunnille
Vimana: Käyttövaltuushallinta maakunnilleVimana: Käyttövaltuushallinta maakunnille
Vimana: Käyttövaltuushallinta maakunnille
 
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri (VAK...
 
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuriValinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
 
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitysMaakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
Maakuntien viitearkkitehtuuri - viitearkkitehtuurin päivitys
 
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
SoteDigi: Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen 11.9.2018
 
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeetSOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
 
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluValtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu
 
Maailmankartta: API alustojen rajaresurssina
Maailmankartta: API alustojen rajaresurssina Maailmankartta: API alustojen rajaresurssina
Maailmankartta: API alustojen rajaresurssina
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahankePalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 2 1.1 palvelulupaus_osahanke
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
 
WSP Finland // Urban analytics in Tampere
WSP Finland // Urban analytics in TampereWSP Finland // Urban analytics in Tampere
WSP Finland // Urban analytics in Tampere
 
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
 
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaaMuutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa
 
Projektin loppuraportti: KUHA - Sote-järjestelmäkonsolidaation kustannus-hyöt...
Projektin loppuraportti: KUHA - Sote-järjestelmäkonsolidaation kustannus-hyöt...Projektin loppuraportti: KUHA - Sote-järjestelmäkonsolidaation kustannus-hyöt...
Projektin loppuraportti: KUHA - Sote-järjestelmäkonsolidaation kustannus-hyöt...
 

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi

More from AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi (20)

Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminenValtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
Valtakunnallisen sote-tietotuotannon uudistaminen
 
TOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanneTOIVO-ohjelman tilanne
TOIVO-ohjelman tilanne
 
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
Rahoitus, alustavat ohjeet ja jatkotoimenpiteet
 
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke VimanaValtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
Valtion järjestelmät (VJ)-hanke Vimana
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
 
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkanaKanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
Kanta-palvelut sote-uudistuksen kivijalkana
 
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019Maakuntien rahoitus vuonna 2019
Maakuntien rahoitus vuonna 2019
 
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus Digimuutosohjelman tilannekatsaus
Digimuutosohjelman tilannekatsaus
 
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
SoteDigi yhteistyöllä yhteisiä yhdenvertaisia palveluja
 
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
Maakuntien asiakkuudenhallinnan esiselvitys
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsausDigimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
Digimuutosohjelman ajankohtaiskatsaus
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaanAsiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
Asiakkaan näkymä asiakkuudenhallintaan
 
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariotSOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
SOTE-ICT-palvelutuotannon muutosskenaariot
 
Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta Asiakkkuuden hallinta
Asiakkkuuden hallinta
 
Sähköinen hankehallinta
Sähköinen hankehallintaSähköinen hankehallinta
Sähköinen hankehallinta
 
Suomi.fi-palveluiden jatkokehitys
Suomi.fi-palveluiden jatkokehitysSuomi.fi-palveluiden jatkokehitys
Suomi.fi-palveluiden jatkokehitys
 

Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva

 • 1. -24.11.2016 Lipponen Vesa1 Tilannekuva maakuntadigi – ryhmä Maakuntien digivalmistelijoiden tapaaminen 24.11.2016
 • 2. - Kysymykset: • Kokonaiskuva (Vastaajat: Vesa ja Maritta  Maakuntadigi ja sotedigi tilannekatsaukset) • Kokonaisuuden tilannekuva ja tiekartta. Miten eri ryhmien valmistelussa olevat asiat/hankkeet linkittyvät toisiinsa. • Vastuumatriisit ja tarkemmat valmistelun aikataulut sekä resursointi. • Mitä kaikkia eri ryhmiä valmistelussa on mukana ja niiden koordinointi / yhteistyö (etteivät kaikki kyselisi samoja asioita vuorotellen esim. kunnilta) 24.11.20162 Lipponen Vesa
 • 3. - Nyt meneillään: • Palvelut ja prosessit -ryhmä tuottaa ehdotuksen maakuntien arkkitehtuurisuunnittelun käynnistämisestä ja valmistelusta. • Aikataulullisesti työn organisointi ja tekotapa tulisi olla valmiina vuoden vaihteeseen mennessä, jotta yhteisten puitteiden rakentaminen valmistuisi väliaikaishallinnon käyttöön. • Maakuntien asiakkaat 10.10. ja palvelut 8.12. kokouksissa. • ICT:tä ja digitalisaatiota koskevien lainsäädäntötarpeiden sekä vaikutusten arviointia organisoitiin kiireellisenä ja verkostot ovat käynnistämässä toimintaansa. • Tiedonhallintaan liittyy n. 10 yleislakia, joiden lisäksi jokaisella hallinnonalalla on yhteensä tuhat erillislakia. Valtionhallinnossa on myös arviolta 100 rekisteriä, joiden käyttöä säätelee omat lakinsa. Lainsäädännön vuoksi tieto ei liiku, ellei sitä ole erikseen säädelty yksityiskohtaisesti. Tarvitaan yleislainsäädäntö tiedon liikkumisesta. Valmistelussa ovat mukana kaikki ministeriöt. • Maakuntadigin tehtäviin kuuluu myös tietohallinnon kansallisen ohjauksen valmistelu. • Vastaavaa valmistelua on tehty jo keväällä SOTEdigissä ja siksi ryhmässä käytiin läpi STM:n toimeksiannosta tehdyn selvitystyön pääkohdat (2016:35). • Todettiin selkeä tarve yhteispohdinnalle ainakin Maakuntadigin, SOTEdigin ja Rahoitus ja ohjaus-valmisteluryhmien kesken. • Palvelukeskukset palvelevat maakuntien tarpeita ja muodostuvat juuri sellaisiksi, joiksi maakunnat ne itse haluavat. 24.11.20163 Lipponen Vesa
 • 4. - Vastuumatriisiluonnos kokonaiskuvan hahmottamiseksi • Kokonaiskuvan hahmottamiseksi luonnosteltiin vastuumatriisi RACI- konseptin mukaisesti (Responsible – Accountable – Consulted – Informed). • Vastuumatriisilla pyritään varmistamaan kokonaiskuvan lisäksi, että jokaisella tehtävällä on: • yksi ja vain yksi vastuutaho (A=Accountable) • vähintään yksi vastuullinen tekijä/toteuttaja (R=Responsible). • Vastuumatriisin riveillä ovat maakuntadigille asetetut tehtäväkokonaisuudet ja sarakkeina maakuntadigin tunnistamia ryhmiä, tahoja ja organisaatioita Lipponen Vesa24.11.20164
 • 5. - Maakuntadigin toimeksiantojen vastuumatriisi 24.11.2016 Lipponen Vesa5 Tehtävä/Vastuutaho Määräaika Maakuntadigi -ryhmä SOTEdigi - ryhmä Palvelukeskus -valmistelun ryhmät Palvelut ja Prosessit - ryhmä VM Maakuntien valmisteluryhm ät (ml. ICT) Muut ryhmät tai verkostot Lopputulos tai tuote (esim. ohje, kuvaus, lausunto) Huomioita, esim. muun ryhmän nimi Palvelusopimusten siirtomahdollisuuksien selvittäminen 2016 A C R C R Kysely maakunnille lähdössä viikolla 46 Lainsäädäntötarpeet Marraskuun loppu 2016 A C R Lausunto Erikseen koottu väliaikainen verkosto 1.12. Vaikutusten arviointi Marraskuun loppu 2016 A C R Raportti Erikseen koottu väliaikainen verkosto 1.12. Kartoitus siirtyvistä/käytettävistä järjestelmistä 2016-2017 A R C R Kysely maakunnille lähdössä viikolla 46 Palveluiden ja asiakkaiden määrittely 2016 A R C Kuvaus ja ohje Tietohallinnon kansallinen ohjausmalli 2016-2017 AR R C R R R R kuvaus Keväällä 2017 tehty jo selvitys SOTEdigiä varten. Maakuntien muutosohjelma ja valmistelun tuki 2016-2017 R R R R AR R R Ohje näin digitalisoit maakunnan ABC Alueuudistus.fi sivulla myös tiekartta Jatkuvuuden varmistaminen, Visio 2017 ja 2019 2016-2017 A I R I C S E L I T T E E T : R R = Responsible (vastuullinen): suorittaa annetun tehtävän tai on osa suoritustiimiä. Jokaisella tehtävällä on ainakin yksi R-taho A A = Accountable (vastuussa oleva): valvoo, että tehtävä tulee valmiiksi. Jokaisella tehtävällä on vain yksi A-taho C C = Consulted (neuvoja): C-tahoilta voidaan kysyä ohjeita ja neuvoja. Jokaisella tehtävällä voi olla nolla - rajaton määrä C-tahoja I I = Informed (tiedotettava): I-tahoja tiedotetaan tehtävän suorittamisesta. Jokaisella tehtävällä voi olla nolla - rajaton määrä I-tahoja Solujen väritys tapahtuu R / A / C / I -järjestyksessä. Solu on punainen, jos on yksikin R.
 • 6. - Digitalisaatio ja ICT TOIMINNAN KEHITTÄMINEN DIGITALISAATIO Tiivis kuntien, kuntayhtymien ja väliaikaishallinnon/maakunnan välinen yhteistyö Digitalisointi – uudet käytänteet ja ratkaisut Sähköiset ja monikanavaiset asiakaspalveluratkaisut Asiakkuudenhallinnan, palveluohjauksen ja tiedolla johtamisen ratkaisut TOIMINNAN TARPEET Konesali- ja kapasiteettiratkaisut Tietoliikenne- ja viestintäratkaisut Sovellusratkaisut Päätelaiteratkaisut Alusta- ja integraatioratkaisut(mm. KaPa- palvelut), kansalliset tietovarannot Tiivis kuntien, kuntayhtymien, sidosyksiköiden ja väliaikaishallinnon tietohallintojen/ICT-PAKE:n välinen yhteistyö PALVELUIDEN JATKUVUUS JA TOIMINNAN KEHITYKSEN MAHDOLLISTAMINEN ICT Toiminnan ja tietohallinnon välinen yhteistyö Tukeutuminen markkinoiden kehitykseen ja ratkaisujen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä Konsolidointi ja uudistaminen Kansallisten tietovarantojen merkitys korostuu, Yhteisesti sovitut mittarit, Yhteiset arkkitehtuuri, standardit ja tietointegraatio eri toimijoiden välillä Toiminnan kehittäminen digitalisaation avulla 24.11.2016 Lipponen Vesa6
 • 7. -24.11.2016 Lipponen Vesa7 • Valtakunnallisen ja maakunnissa tapahtuvan valmistelun kanssa • Valmisteluryhmien välillä • Maakuntadigin ja sotedigin välillä Yhteistyö on onnistumisen edellytys: