ระดับโรงเรียน        รางวัลเหรียญทอง การประกวดห้ องสมุดมีชีวต ปี การศึกษา2553                   ...
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 วันที่ 27-29 ธันวาคม 2553      ...
กิจกรรม                     รางวัล               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาแอโ...
กิจกรรม                     รางวัล             เด็กที่มีความต้องการพิเศษ(บกพร่องทางการเรี...
กิจกรรม                    รางวัล                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  ก...
กิจกรรม                   รางวัล              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศMulti ski...
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553ระดับภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             ก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลงานดีเด่น 2553

2,209 views
2,117 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลงานดีเด่น 2553

 1. 1. ระดับโรงเรียน รางวัลเหรียญทอง การประกวดห้ องสมุดมีชีวต ปี การศึกษา2553 ิ ตามโครงการกิจกรรมการพัฒนาห้ องสมุดมีชีวต 3ดี ิ กิจกรรม รางวัลนักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ นักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2554 คุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กผโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเยาวชน 1. เด็กหญิงสร้อยทอง ผาสุข 2. เด็กชายจักรพันธ์ บุญมีการแข่งขันตอบคาถามในสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เข้าร่วมการแข่งขันฯแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจาปีพ.ศ.2553 ระดับจังหวัด โดยสโมสรไลออนส์พื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 10 ตุลาคม2553 1. นางสาวจิราพร เรือนเพชร 2. ดญ.เสาวลักษณ์ สังข์ทอง 3. ดญ.มณีกาญจน์ เสาสีสวัสดิ์ 4. ดญ.วันดี กาญจนวัฒกิจ 5. นางสาวอินทิรา กลีบเมฆ 6. นางสาวนุสบา นราพงษ์การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ”โรตารี องค์กรดี ที่บาเพ็ญ เข้าร่วมการประกวดฯประโยชน์” ตามโครงการเยาวชนรักเรียนเขียนและพูดภาษาไทย”ประจาปีบริหาร 2553-2554 วันที่ 22 ธันวาคม2553 1. ดญ.สร้อยทอง ผาสุข 2. ดญ.จุฑามาศ อ่อนเยียะ
 2. 2. กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 วันที่ 27-29 ธันวาคม 2553 กิจกรรม รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาแอโรบิค ชั้นป.1-6 เหรียญเงิน 1. เด็กหญิงสุนิสา กลีบเมฆ 2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีประสพ 3. เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศาลารักษ์ 4. เด็กหญิงปวันรัตน์ สยุมพร 5. เด็กหญิงสุธาวัลย์ มุ่งหมาย 6. เด็กหญิงโชสิตา ศรีดาน้อย 7. เด็กหญิงวรรณวิษา สุขสม 8. เด็กหญิงธิดาธาร กันล้อม 9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงศ์ธิรอด 10. เด็กหญิงวันนา ธีระธรรมศิริ 11. เด็กหญิงณัฐวิภา อยู่เกิด 12. เด็กหญิงขวัญเก้า จันทร์เทียน 13. เด็กหญิงกันยา เปล่งคา 14. เด็กหญิงปิยาพรณ์ พงษ์เกษม
 3. 3. กิจกรรม รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาแอโรบิค ชั้นม.1-3 เหรียญเงิน 1. เด็กหญิงอรัญญา สะอาดเอี่ยม 2. เด็กหญิงมนตรา เมืองมั่น 3. เด็กหญิงสุภาภรณ์ โพธิ์เงิน 4. เด็กหญิงนุจนารถ อินทร์สาราญ 5. เด็กหญิงนิพาพร กราบกราน 6. เด็กหญิงฐานิดา แซ่ว่อง 7. เด็กหญิงจรรยา อุดมสุข 8. เด็กหญิงมินตรา ลิ้มเจริญ 9. เด็กหญิงนฤมลพรรณ เหระวัน 10. เด็กหญิงกมลชนก กากะนิก 11. เด็กชายธนากร เกตุโอน 12. เด็กชายภิญญโญ ช้างพลาย 13. เด็กชายสิทธิกัน นาคีรักษ์ 14. เด็กชายอัครเดช วงศ์ธิรอด 15. เด็กชายสมบูรณ์ ลิ้มสมบูรณ์
 4. 4. กิจกรรม รางวัล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ(บกพร่องทางการเรียนรู้)การเล่านิทาน ม.1-3 เหรียญทองเด็กหญิงสุนิสา แจ่มต่ายการคัดลายมือ ป.1-3 เหรียญทองเด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์จันทร์การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ เหรียญทองเด็กชายวิรุตต์ คล่องแคล่วเด็กชายนพดล ตันสุขีเด็กชายสุทัศน์ ทานานอกการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหรียญทองเด็กชายวาทีเด็กชายรัชนาถ ทับทิมศรี กิจกรรม รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯการวาดภาพระบายสี ม.1-3 เหรียญทองเด็กชายรัฐพงศ์ นาคทอง กิจกรรม รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯการจัดสวนแก้ว ม.1-3 เหรียญเงิน 1. นายวีระ ถึกจรูญ 2. นายจิรายุ พูลผลการจัดสวนถาดชื้น ม.1-3 เหรียญทองแดง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์ วงษ์จันทร์ 2. เด็กหญิงธันย์ชนก อ่อนก้านตรง 3. เด็กชายดิษกรณ์ สยุมพร
 5. 5. กิจกรรม รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การทาอาหารเพื่อสุขภาพ ป.4-6 เหรียญทอง 1. เด็กหญิงวริศรา บุญทัน 2. เด็กหญิงสิริลักษณ์ สังข์ทอง 3. เด็กหญิงวราภรณ์ สุขใส การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ม.1-3 เหรียญทอง 1. นายวัฒนา ตาใส 2. นายสิริพงษ์ หงสาวดี 3. นายศุภชัย กลีบเมฆ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)การใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ป.4-6 เหรียญทอง 1. ดญ.ฑิตยา เหลืองสะอาด 2. ดญ.มณีกาญจน์ เสาสีสวัสดิ์การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3 รางวัลชมเชย 1. เด็กชายจักรพันธ์ บุญมี 2. เด็กชายทวินันท์ สร้อยซิมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 เหรียญทอง 1. เด็กชายวารินทร์ รักกะเปา 2. เด็กชายศรายุท มีเนียมการสร้างWebpage ประเภท web editor ม.1-3 เหรียญทองแดง 1. เด็กหญิงศิริพร คาเทพ 2. เด็กหญิงวรวรรณ อินทร์สาราญการสร้างWebpage ประเภท web editor ป.4-6 เหรียญทองแดง 1. เด็กชายศุภวิชญ์ เจริญสุข 2. เด็กชายกิตต์ธเนศ เจริญเกียรติวุฒิเทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ม.1-6 เหรียญเงิน 1. นายเจษฎา อยู่เกิด 2. นายขจรศักดิ์ แซ่เตียวการสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (E book) ม.1-3 รางวัลชมเชย 1. เด็กชายวิษณุ แพนแก้ว 2. เด็กหญิงสุวรรณ เจาะเหมาะ
 6. 6. กิจกรรม รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศMulti skills competition ป.4-6 เหรียญทองแดง เด็กหญิงวันดี กาญจนวัฒนกิจMulti skills competition ป.4-6 รางวัลชมเชย เด็กหญิงอรุณยุพา วุฒิวโรดมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu speech) ม.1-3 รางวัลชมเชยเด็กหญิงนิภาพรรณ เกษมโศรธ์การเล่านิทาน (story telling) ป.4-6 เหรียญเงินเด็กหญิงกันยา เปล่งคาการเล่านิทาน (story telling) ม.1-3 เหรียญทองเด็กหญิงสร้อยทอง ผาสุข กิจกรรม รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ป.1-3 เหรียญทอง เด็กหญิงชุติมา ทองขาว การเขียนเรียงความ ป.4-6 เหรียญทอง เด็กหญิงนิภาพร ตาใส การเขียนเรียงความ ม.1-3 เหรียญเงิน เด็กหญิงอินทิรา กลีบเมฆ หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 เหรียญทอง 1. เด็กหญิงนฤมล เทพวรรณ 2. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีนวล 3. เด็กหญิงวราภรณ์ เพียลุน หนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 เหรียญเงิน 1. เด็กหญิงแป๋ว 2. เด็กหญิงกมลชนก กากะนิก 3. เด็กชายกาญจน์ประดิษฐ์ ทิมโทเม
 7. 7. กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553ระดับภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรม รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 รางวัลชมเชยเด็กชายภูมิชนก ถึกจรูญเด็กชายธงชัย โพนเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการเขียนเรียงความ ป.1-3 เหรียญเงินเด็กหญิงชุติมา ทองขาว นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้การคัดลายมือ ป.1-3 เหรียญทองเด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์จันทร์การเล่านิทาน ม.1-3 เหรียญเงินเด็กหญิงสุนิสา แจ่มต่ายการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหรียญเงิน 1. เด็กชายรัชนาถ ทับทิมศรี 2. เด็กชายวาที

×