รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙             ...
รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙             ...
รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙             ...
รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙             ...
รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙             ...
รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙             ...
รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาษาไทย 2555

2,113 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,113
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
286
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาษาไทย 2555

 1. 1. รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ๑. กิจกรรมการอ่าน ระดับชั้น ม.ต้น กลุ่มสาระภาษาไทยลําดับที่ โรงเรียน รางวัลระดับ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชื่อ - สกุลครูผู้ฝึกสอน 1 นารีนุกูล เหรียญทอง เด็กหญิงสุรดา แซซึง นางสมหมาย แท่งพรหม 2 เบ็ญจะมะมหาราช เหรียญทอง นางสาววิชญา ประเสริฐศรี นางเบญจมาศ สิริวรรณ 3 เขื่องในพิทยาคาร เหรียญเงิน เด็กหญิงณัฐสุดา ครองยุทธ นายปิยะฤกษ์ บุญโกศล 4 ปทุมพิทยาคม เหรียญทองแดง เด็กหญิงกิตติยา จันทร์เวียง นางยุพดี นิมิตแสงเทียน 5 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เหรียญทองแดง นางสาวกันติพร บรรณศรี นายบุรโชติ จันเต็ม 6 เก่าขามวิทยา เหรียญทองแดง เด็กหญิงดาราวัลย์ วิษาระโรชน์ นางสมแปลง บุญจริง 7 หกสิบพรรษาวิทยาคม เหรียญทองแดง เด็กหญิงลัดดาวรรณ เหล่ามา นางนุชริน รังษีกาจน์ส่อง 8 อาเวมารีอา เหรียญทองแดง เด็กหญิงปวีณา สุนารัตน์ นางชาณิกา พุฒพันธ์ 9 บ้านไทยวิทยาคม เหรียญทองแดง เด็กหญิงอมรา ศรีเนตร นางสาวสุพักตร์ ทองแสง 10 ไผ่ใหญ่ศึกษา ผลงานผ่านการแข่งขัน เด็กหญิงกรรณิการ์ ผิวเงิน นางกาญจนา คุณมี 11 ดงยางวิทยาคม ผลงานผ่านการแข่งขัน เด็กหญิงนภาพรรณ อยู่มี นางเพ็ญวิไล จําปาหอม 12 นันตาศึกษาสงเคราะห์ ผลงานผ่านการแข่งขัน เด็กหญิงจิรารัตน์ ทองไทย นางสาวจิราพร บุญอุ้ม
 2. 2. รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ๒. กิจกรรมการอ่าน ระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มสาระภาษาไทยลําดับที่ โรงเรียน รางวัลระดับ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชื่อ - สกุลครูผู้ฝึกสอน 1 เบ็ญจะมะมหาราช เหรียญทอง นางสาวปราญชลี ศรีบุญตะ ครูจรรยาพร รัฐิรมย์ 2 นารีนุกูล เหรียญทอง นาสาวอลีนา จันทมาตร ครูเฉลยสุข จันทร์ประจํา 3 อาเวมารีอา เหรียญทอง นางสาวสิตานันท์ ตรีเพ็ชร ครูสุชีลา ชุมนุม 4 ศรีน้ําคําศึกษา เหรียญเงิน นางสาวนิภาพร วานะวงศ์ ครูกอบแก้ว บรรลุศิลป์ 5 ปทุมพิทยาคม เหรียญเงิน นางสาวสุธิตา บุญทรัพย์ ครูมยุรี บุญเย็น 6 เขื่องในพิทยาคาร เหรียญเงิน นางสาวรัตติพร เอี๊ยวแซ ครูเปลื้อง ประสพสุข 7 หกสิบพรรษาวิทยาคม เหรียญเงิน นางสาวนนท์นรากรณ์ ศรศิริ ครูนุชรินทร์ รังษีกาญจน์ส่อง 8 สหธาตุศึกษา เหรียญทองแดง นางสาวปภัสรา ใสแสง ครูกังวาล พลภูงา 8 เก่าขามวิทยา เหรียญทองแดง นางสาวสุภาพร สุ่มมาตย์ ครูสมแปลง บุญจริง 10 ศรีปทุมพิทยาคาร เหรียญทองแดง นายภควัต หวานอารมณ์ ครูชื่นจิตร สารกอง 10 ดงยางวิทยาคม เหรียญทองแดง นางสาวณัฐปภัสร์ เอื้อวงศ์ ครูเพ็ยวิไล 12 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เหรียญทองแดง นางสาวสุริยาพร โสดานาจ ครูสุภาวดี รุ่งเรือง 13 อุบลราชธานีศรีวนาลัย เหรียญทองแดง นางสาวธันยพร นาจาน ครูกมลทิพย์ จารุแพทย์ 14 ไผ่ใหญ่ศึกษา เหรียญทองแดง นางสาวดวงเดือน จันทรประสารครูเอื้อมพร ธานี 15 นันตาศึกษา ผ่านการแข่งขัน นางสาวธัญญลักษณ์ การินทร์ ครูจิราพร บุญอุ้ม 16 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ ผ่านการแข่งขัน นางสาวพิมพร เสาคํา ครูสว่าง แสงสุข
 3. 3. รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ๓. กิจกรรมเรียงความและคัดรายมือ ระดับชั้น ม.ต้น กลุ่มสาระภาษาไทยลําดับที่ โรงเรียน รางวัลระดับ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชื่อ - สกุลครูผู้ฝึกสอน 1 เบ็ญจะมะมหาราช เหรียญทอง นางสาวพนมพร ใจเอื้อ นางวิไลวรรณ คล้ายแก้ว 2 ปทุมพิทยาคม เหรียญทอง เด็กหญิงเบญจสิริ แหลมฉลาด นางสาวดาวรุ่ง นาควานิช 3 นารีนุกูล เหรียญทอง เด็กหญิงวริษา เลิศทองไทย นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศ 4 อาเวมารีอา เหรียญทอง เด็กหญิงภัทรทริยา เค็งนอก นางสาวชาณิภา พุฒพันธ์ 5 นันตาศึกษา เหรียญทอง เด็กหญิงณัฐธิดา อินอร่าม นางสาวจิราพร บุญอุ้ม 6 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เหรียญเงิน นางสาวอัจฉริยา ฤทธิ์ภู นายบุรโชติ จันเต็ม 7 นารีนุกูล2 เหรียญเงิน เด็กหญิงวรารักษ์ สายนรา นางสลักจิตร ลือชา 8 หกสิบพรรษาวิทยาคม เหรียญเงิน เด็กหญิงนวลปรางค์ วงศ์สุทธิ์ นางสาวจีระพันธ์ อ้นมี 8 ศรีน้ําคําศึกษา เหรียญเงิน นางสาวกนกวรรณ โคตรคํา นายทนงศักดิ์ สิงห์นาค 10 ดงยางวิทยาคม เหรียญเงิน เด็กหญิงอรดี ทีอุทิศ นายธีระวุธ พรมเพ็ญ 11 เขื่องในพิทยาคาร เหรียญเงิน เด็กหญิงอรทัย ทวีศรี นางภาณี พิลารักษ์ 12 สหธาตุศึกษา เหรียญเงิน เด็กหญิงลลิตา มารมย์ นางรัตนาพร พากเพียร 13 กิตติญานวิทยา เหรียญเงิน สามเณรสงกรานต์ โนนสูง พระธีร์ ฉนฺทโก 14 ไผ่ใหญ่ศึกษา เหรียญเงิน เด็กหญิงดวงพร หาดแก้ว นางเอื้อมพร ธานี 15 บ้านไทยวิทยาคม เหรียญเงิน นางสาวเยาวลักษณ์ สรรพศักดิ์ นางสาวสุพักตร์ ทองแสง 16 เก่าข่ามวิทยา เหรียญเงิน เด็กหญิงพัชรา ชูแก้ว นางสมแปลง บุญจริง 17 หนองขอนวิทยา เหรียญเงิน เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เยาวบุตร นางอภิรดา บุญวานิตย์
 4. 4. รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ๔. กิจกรรมเรียงความและคัดรายมือ ระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มสาระภาษาไทยลําดับที่ โรงเรียน รางวัลระดับ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชื่อ - สกุลครูผู้ฝึกสอน 1 เขื่องในพิทยาคาร เหรียญทอง นางสาวมันทนา ขุมกลาง นางวิภาภรณ์ สุภาพิมพ์ 2 นารีนุกูล เหรียญทอง นางสาวอรนิดา ยืนสุข นางสัญลักษณ์ จันทราภรณ์ 3 เบ็ญจะมะมหาราช เหรียญทอง นางสาวอภิชยา ทองกูล นางกมลรส มิ่งขวัญ 4 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เหรียญทอง นางสาวจุฑามาศ คิ้วชัยภูมิ นายพรชัย จริยวรานุกูล 5 หกสิบพรรษาวิทยาคม เหรียญเงิน นางสาวนฤมล มูลสตรี นางสาวจีระพันธ์ อ้นมี 5 เก่าขามวิทยา เหรียญเงิน นางสาวพลอยไพริน ปวงสุข นางสมแปลง บุญจริง 7 กิตติญานวิทยา เหรียญเงิน สามเณรอรรถชัย ชมภูหนู นางศิวิมลต์ แซ่อึ่ง 7 ปทุมพิทยาคม เหรียญเงิน นางสาวเมธิณี รุ่งเรือง นางวิมลฉัตร มีหนองหว้า 9 อาเวมารีอา เหรียญเงิน นางสาวชมภูนุช ตรีชินะพงษ์ นางสุชิรา ชุมนุม 10 ดงยางวิทยาคม เหรียญเงิน นางสาวอรจิรา บุญรีย์ นางเพ็ญวิลัย จําปาหอม 11 สหธาตุศึกษา เหรียญเงิน นางสาวศิโรธร อวนศรี นางรัตนาพร พากเพียร 12 นันตศึกษา เหรียญเงิน นางสาวทิพยรัตน์ ส่งสุข นางจิราพร บุญอุ้ม 13 อุบลราชธานีศรีวนาลัย เหรียญเงิน นางสาวนฤมล ศุภสุข นางกมลทิพย์ จารุแพทย์ 14 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ เหรียญทองแดง นางสาวณัฐพร สุพรม นายสว่าง แสงสุข 15 นารีนุกูล2 เหรียญทองแดง นางสาวกมลวรรณ ศิริบูรณ์ ครูสลักจิตร ลือชา 15 ดอนมดแดงวิทยาคม เหรียญทองแดง นางสาวรัติยา ผลสอน นางบังอร เรืองฤทธิ์ รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ๖. กิจกรรมท่องอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มสาระภาษาไทยลําดับที่ โรงเรียน รางวัลระดับ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชื่อ - สกุลครูผู้ฝึกสอน 1 นารีนุกูล เหรียญทอง นางสาวศิรประภา ร่วมสมพรม นางเฉลยสุข จันทร์ประจํา 2 เบ็ญจะมะมหาราช เหรียญทอง นางสาวศิรินญา สุวรรณโค นางนงนุช พีระภาณุรักษ์ 3 ปทุมพิทยาคม เหรียญทอง นางสาวนันทิยา ดวงคํา นางวิมลฉัตร มีหนองหว้า 4 เขื่งในพิทยาคาร เหรียญทอง นายอภิสิทธิ์ พานจํานงค์ นายธนันดร ใกล้ฝน 5 หกสิบพรรษาวิทยาคม เหรียญทอง นางสาววรรณเพ็ญ โหลนอก นางแก้วตา ภารเวช 6 สหธาตุศึกษา เหรียญทองแดง นางสาวสุวรัตน์ ผูกพัน ครูรัตนาพร พากเพียร 7 นันตศึกษา เหรียญทองแดง นางสาวจุฑามาศ ธงศรี นายสมพงษ์ โกษลานนท์ 8 ศรีน้ําคําศึกษา เหรียญทองแดง นางสาวสุดารัตน์ สิงห์แก้ว ครูกอบแก้ว บรรลุศิลป์
 5. 5. รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ๗. กิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.ต้น กลุ่มสาระภาษาไทยลําดับที่ โรงเรียน รางวัลระดับ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชื่อ - สกุลครูผู้ฝึกสอน 1 เบ็ญจะมะมหาราช เหรียญทอง เด็กหญิงสิริโชค โกศัลวิตร นางชุติมันต์ จรัสสุทธิวิศร 2 ปทุมพิทยาคม เหรียญทอง เด็กชายวัฒนา ฉายาวรรณ นางแจ่มใส อภิรักษ์มนตรี 3 นารีนุกูล เหรียญทอง เด็กหญิงสุจิตราภา โฉมเฉลา นางแจ่มจิตร แสงจันทร์ 4 หกสิบพรรษาวิทยาคม เหรียญเงิน เด็กหญิงปาริชาติ วรรณทะเสน นางแก้วตา ภารเวช 5 ศรีปทุมพิทยาคาร เหรียญเงิน เด็กหญิงศศิวิมล ดวงมาลา นางราตรี เมืองซอง 6 สหธาตุศึกษา เหรียญเงิน เด็กชายโรจน์ณรงค์ จําปาศรี นางรัตนาพร พากเพียร 7 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เหรียญเงิน นางสาวศิริลักษณ์ วายทุกข์ นางสุวรรณี เขตมนตรี 8 เขื่องในพิทยาคาร เหรียญเงิน เด็กหญิงอารีรัตน์ กล่ํากระโทก นางสาววลัยรัตน์ บุญเนตร รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ๘. กิจกรรมสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มสาระภาษาไทยลําดับที่ โรงเรียน รางวัลระดับ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชื่อ - สกุลครูผู้ฝึกสอน 1 เบ็ญจะมะมหาราช เหรียญทอง นางสาวสุภัทรา พละสูนย์ นางปิยนาถ ทองรอง 2 นารีนุกูล เหรียญทอง นางสาวปณิตา จันทรา นางแจ่มจิตร แสงจันทร์ 3 เขื่องในพิทยาคาร เหรียญเงิน นางสาวเมธนี ขุมกลาง นางวลัยรัตน์ บุญเนตร 4 ปทุมพิทยาคม เหรียญเงิน นางสาวพสุนาถ จูมสี นางมยุรี บุญเย็น 5 เก่าขามวิทยา เหรียญทองแดง นายกมล บุญอํานวย นางสมแปลง บุญจริง 6 สหธาตุศึกษา เหรียญทองแดง นางสาวนิรมล บุญอุ้ม 7 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เหรียญทองแดง นางสาวชุติมา แววศรี นางประนอม สายแวว 8 ศรีปทุมพิทยาคาร เหรียญทองแดง นายกัมปนาท ปานกลีบ นางสุกัญญา สังฆมโนเวศ 9 หกสิบพรรษาวิทยาคม เหรียญทองแดง นางสาวจิตติ งามศักดิ์ นางสาวจีระพันธ์ อ้นมี 10 ศรีน้ําคําศึกษา เหรียญทองแดง นางสาวพิสมัย บุญค้อม
 6. 6. รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ๙. กิจกรรมกาพย์ยานี๑๑ ระดับชั้น ม.ต้น กลุ่มสาระภาษาไทยลําดับที่ โรงเรียน รางวัลระดับ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชื่อ - สกุลครูผู้ฝึกสอน เด็กหญิงกุญธิดา แก่นทน นางนงนุช แหวนวงศ์ 1 เบ็ญจะมะมหาราช เหรียญทอง นางปรมาพร วังศรีแก้ว เด็กหญิงขัตติยา สมศรี เด็กหญิงบุปผา โกกะพันธ์ 2 นันตศึกษา เหรียญเงิน นางจิราพร บุญอ้ม เด็กหญิงนฤมล โกกะพันธ์ เด็กหญิงฐาณิดา แช่มชื่น นางวาสนา แสงอร่าม 3 นารีนุกูล2 เหรียญเงิน นางคําบาง วงศ์คํา เด็กหญิงณัฐชยา ตั้งสุวรรณ นางสาวอินธิรา วงศืทอง 4 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เหรียญเงิน นางสุดา ชาปะวัง นางสาวนุชนาฏ ตาน้อย เด็กหญิงสมปรารถนา บุญเพชร 5 ไผ่ใหญ่ศึกษา เหรียญเงิน นางกาญจนา คุณมี เด็กหญิงยุภาพร จันทประสาร เด็กหญิงชลธิชา บุญบรรจง 6 เขื่องในพิทยาคาร เหรียญทองแดง นางษษมา ชิษณุ์สโรชิน เด็กหญิงทิตยาพร ครองยุทธ เด็กหญิงอภิญญา ศิริบูรณ์ 7 ชีทวนพิทยาสามัคคี เหรียญทองแดง นางอรุณี ประสาวรรณ เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์เขียว นางสาวสุภิตรา บุญคาญ นางรัตนาพร พากเพียร 8 สหธาตุศึกษา เหรียญทองแดง นายกังวาล พลภูงา นางสาวจิราวรรณ บุญเจิม เด็กหญิงธิดารัตน์ ยาพันธ์ 9 หกสิบพรรษาวิทยาคม เหรียญทองแดง นางสาวจีระพันธ์ อ้นมี เด็กหญิงประภัสสร อิ่มอ้วน เด็กหญิงพรสวรรค์ รักไผ่ 10 ศรีน้ําคําศึกษา เหรียญทองแดง นายทนงศักดิ์ สิงห์นาค เด็กหญิงชนิตา โชติช่วง เด็กชายชูศักดิ์ บุญอํานวย 11 เก่าขามวิทยา เหรียญทองแดง นางสมแปลง บุญจริง เด็กชายรัฐธรรมนูญ โสดานาจ เด็กหญิงยุภาดา สุดา 12 ดงยางวิทยาคม เหรียญทองแดง นายธีราวุฒิ พรมเพ็ญ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ วัฒนะน้อย เด็กชายธนกฤต สีหบัณฑ์ 13 ปทุมพิทยาคม ผ่านการแข่งขัน นางสาวดาวรุ่ง นาควานิช เด็กหญิงปภาวดี แก้วกลึงกลม นางสาวกานต์กมล กากแก้ว 14 นารีนุกูล ผ่านการแข่งขัน นางนพรัตน์ ปางชาติ เด็กหญิงธนพร เนืองนันต์ นางสาวอาภากรณ์ ผลวิสุทธิ์ 15 อุบลราชธานีศรีวนาลัย ผ่านการแข่งขัน นางบังอร กาญจนสุนทร นางสาวพรระวีฉาย จันทร์โท เด็กหญิงขจีรัตน์ ใสแสง 16 อาเวมารีอา ผ่านการแข่งขัน นางอําไพ จันทรกาญจน์ เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ปั้นทอง
 7. 7. รายการสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑ สพม.๒๙ แข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนปทุมพิทยาคม ๑๐. กิจกรรมอินทรวิเชียรฉันท์๑๑ ระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มสาระภาษาไทยลําดับที่ โรงเรียน รางวัลระดับ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชื่อ - สกุลครูผู้ฝึกสอน นายสุเทพ บุญประดับ นางสาวดาวรุ่ง นาควานิช 1 ปทุมพิทยาคม เหรียญทอง นางมยุรี บุญเย็น นางสาวเจนจิรา ตันปิรักษ์ นางสาวรุ่งรวิน แสงสิงห์ 2 เบ็ญจะมะมหาราช เหรียญทอง นางรัตนาภรณ์ ติดตารัมย์ นางสาวชลัยลักษณ์ การดี นางสาวหฤทัย พงษ์พนัส 3 หกสิบพรรษาวิทยาคม เหรียญทอง นางสาวจีระพันธ์ อ้นมี นางสาวพัชรีภรณ์ พละอุตส่าห์ นางสาววิริยา สมบัติวงศ์ 4 นารีนุกูล เหรียญทอง นางพิไลลักษณ์ สมนึก นางสาวอุมาพร บุญอํานวย นางสาวสุภาวดี บุ้งทอง นางภาณี พิลารักษ์ 5 เขื่องในพิทยาคาร เหรียญทอง นายบัณฑิต การินทร์ นางสาวนราภรณ์ พัฒคุณราช นางสาววราภรณ์ จันทร์โท 6 อุบลราชธานีศรีวนาลัย เหรียญทอง นางรัศมี ชมพูศรี นางสาวประพักตร์ พิลากุล นางสาวศิริวัลย์ สมบัติ 7 สหธาตุศึกษา เหรียญทอง นางรัตนาพร พากเพียร นางสาวศิริรัตน์ โคตรสมบัติ นางสาวทิพยารัตน์ สายโสภา 8 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เหรียญทอง นางประนอม สายแวว นางสาวบุษบง กัณหาชาติ นางสาวขัตติยา สังขพันธ์ 9 นันตศึกษา เหรียญทอง นางจิราพร บุญอุ้ม นางสาวบัญชนิตย์ ตุรวิภาค นายอัชญาพิชญ์ ภูแสน 10 อาเวมารีอา เหรียญทอง นางสุชิรา ชุมนุม นางสาวนคชานันท์ ยานะโค นายภราดร สายเบาะ 11 ศรีปทุมพิทยาคาร เหรียญทอง นางวันทนีย์ สารรัตน์ นางสาวสุดารัตน์ จอมหงษ์ นางสาวกุสุมาวดี ศรีคเณย์ 12 ดงยางวิทยาคม เหรียญเงิน นางเพ็ญพิไล จําปาหอม นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญจริง นายอภิวัฒน์ ทับทิมหิน 13 บ้านไทยวิทยาคม เหรียญทองแดง นางสาวสุพักตร์ ทองแสง นางสาวทาริกา ฝูงดี

×