Хан Борис

Приема титлата княз
и името Михаил

Покръства българите
(864 г.)
Приема учениците на
Кирил и Методий (886 г.)
С...
Княз
Борис
решил да се оттегли в
манастир
и
на
престола се възкачил
големият му син –
Владимир Расате.
За
съжаление
той
не...
Цар Симеон

Столица - Преслав

Разширява границите на
страната до три морета –
Черно, Егейско,
Адриатическо
Строи дворци,
...
Ïúçåë
Опишете живота
Симеон:
•образование;
•воин;
•книжовник

на

Потърсете и разкажете
за интересно събитие,
свързано с живота ...
златният век 3клас
златният век 3клас
златният век 3клас
златният век 3клас
златният век 3клас
златният век 3клас
златният век 3клас
златният век 3клас
златният век 3клас
златният век 3клас
златният век 3клас
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

златният век 3клас

4,746

Published on

златният век 3клас

  1. 1. Хан Борис Приема титлата княз и името Михаил Покръства българите (864 г.) Приема учениците на Кирил и Методий (886 г.) Самостоятелна българска църква (870 г.)
  2. 2. Княз Борис решил да се оттегли в манастир и на престола се възкачил големият му син – Владимир Расате. За съжаление той не продължил делото на баща си, а се опитал да върне езичеството. Наказанието било жестоко – избождане на очите.
  3. 3. Цар Симеон Столица - Преслав Разширява границите на страната до три морета – Черно, Егейско, Адриатическо Строи дворци, обществени сгради, храмове “Златен век” на българската култура
  4. 4. Ïúçåë
  5. 5. Опишете живота Симеон: •образование; •воин; •книжовник на Потърсете и разкажете за интересно събитие, свързано с живота на цар Симеон Велики.

×