Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест

 • Be the first to comment

Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. „Мили ми са планините и на север, и на юг…“ П. Р. Славейков
 2. 2. Равнините и низините са __________ форми на равнинни земната повърхнина, а долините и котловините – __________. вдлъбнати Изпъкнали форми на земната повърхнина са планини, хълмове, могили ________________________. ______________ разделя Стара планина България на две части ________________________ Северна България и Южна __________. България
 3. 3. Дунавска Най-обширната равнина в България е __________ ________. равнина В нейната източна част се намира ____________ „житницата на България“ - Добруджа ________________________. Южно от Стара планина са разположени Задбалканските ________________ Ч Добруджа е котловини ___________. Дунавска равнина р н Най-голямата о българска низина м Задбалкански котловини о е _________________. Горнотракийската р Горнотракийска с низина На изток е к о Черноморското крайбрежие __________________________. к р а й б р е ж и е
 4. 4. В България има много планини с различна височина и големина. Стара планина Витоша Пирин Странджа Родопи Сакар Рила Средна гора
 5. 5. От тях водят началото си по-големите български реки. Много красиви са и бистрите планински езера.
 6. 6. Планините са свързани и със славната ни история и са близки до сърцата на всички българи.
 7. 7. Почти по средата на родината ни се простира Стара планина и разделя родината ни на две части: Северна България Южна България план
 8. 8. Стара планина е найдългата българска планина. Наречена е още Балкан, откъдето и целият Балкански полуостров носи името ѝ.
 9. 9. Тя се простира на запад от долината на река Тимок до нос Емине на Черно море на изток.
 10. 10. точка е връх Ботев (2375,9 м).
 11. 11. част е прорязана от р. Искър, която образува живописния Искърски пролом.
 12. 12. В нея има и много проходи, през които преминават пътища между Южна и Северна България.
 13. 13. Стара планина се простира върху части от територията на 14 области: Бургаска Пловдивска Старозагорска
 14. 14. На север между Стара планина и Дунавската равнина се простира планинско-хълмиста област, наречена Предбалкан. план
 15. 15. В Южна България са разположени планините: Пирин Рила Средна гора Родопи Сакар план Витоша Странджа
 16. 16. На юг от Стара планина е Средна гора. план
 17. 17. Средна гора е със заоблени била и прохладни дъбови и букови гори.
 18. 18. Най-високия връх на Средна гора е Голям Богдан (1603,4 м) най-висока част — Същинска Средна гора.
 19. 19. Средна гора се простира върху части от 7 области: Пловдивска Старозагорска
 20. 20. В западната част, на юг от Софийското, поле, се извисява планината Витоша. план
 21. 21. Формата на Витоша е почти кръгла, прилича на купол. точка е връх Черни връх (2290 м).
 22. 22. Зиме и лете много туристи се наслаждават на чистия въздух и красивите гледки.
 23. 23. В югозападната част на нашата родина се издигат величествените планини Рила и Пирин. план
 24. 24. И двете планини са известни с красивите си езера. план
 25. 25. В Рила е най-високият връх на Балканския полуостров – Мусала /2925 м/.
 26. 26. Рила
 27. 27. Във високите части на Пирин расте красивият еделвайс, който е защитено растение.
 28. 28. Най-високият връх на Пирин е връх Вихрен (2914,3 м).
 29. 29. Пирин
 30. 30. В южната част на България се намира просторната планина Родопи. план
 31. 31. Родопи прилича на развълнувано синьо-зелено море.
 32. 32. Билата и върховете са заоблени, а склоновете – полегати.
 33. 33. Най-високата точка на планината е връх Голям Перелик (2190,2 м) част.
 34. 34. Рила, Пирин, Родопи
 35. 35. Нашите планини крият ценни природни богатства – топли минерални извори, въглища, различни руди и др. план
 36. 36. минерални извори
 37. 37. въгледобив рудодобив
 38. 38. В нашите планини има красиви пещери. Деветашката пещера Леденика Магурата Съева дупка
 39. 39. Дяволското гърло Ягодинска пещера Бачо Киро Духлата и много други
 40. 40. Свържи така, че да е вярно. място, където реката пресича планината по-ниско място в планината, през което преминават пътища най-високата част на планината най-високата точка по билото на планината Голяма кухина в скалите БИЛО ПЕЩЕРА ВРЪХ ПРОХОД ПРОЛОМ
 41. 41. Допълни изреченията: Най-високият връх в България и на връх Мусала Балканския полуостров е ____________. Рила Намира се в ______ планина. Стара планина се отличава от останалите български планини по това, че най-дълга и разделя България на е ___________________________________ __________. две части Рила Река Марица извира от _______ планина и Горнотракийската протича през ________________________ низина _______.
 42. 42. 1. На контурната карта оцвети със съответния цвят изучените планини. Напиши ги. Стара планина Средна гора Рила Родопи
 43. 43. 2. За коя българска планина се отнася характеристиката: Върховете са заоблени, а планинските склонове са полегати и прилича на развълнувано море. а/ Рила б/ Родопи в/ Стара планина
 44. 44. 4. Огради верния отговор. А/ Искърския пролом е в: а/ Родопите б/ Витоша в/ Стара планина Б/ Най-високият връх на България и Балканския полуостров – Мусала, е в: а/ Витоша б/ Пирин в/ Рила
 45. 45. 5. Реши кръстословицата. 2. Плодородна областвисоки върхове само 6. чийто връх между 3. Планина, разположенаСевернаград 5. Най-дългата българсканай-висок не 4. Планина, включена в герба наЗадбалкан1. Планина, по чиито в е планина. България. на Балканския полуостров. у нас, еделвайсът. ските полета и Горнотракийската низина. София. и расте но 1 П и р и 2 Д о б 3 С р е д н 4 В и т о ш 5 С т а н р у д ж а а г о р а а р а п л а н и н а 6 Р и л а
 46. 46. 6. Постави надписи на посочените илюстрации. Родопите Рила
 47. 47. 6. Постави надписи на посочените илюстрации. пещера Витоша Пирин
 48. 48. 7. Напиши какви ценни богатства крият нашите планини. __________________________________________ минерални извори; дървен материал; добив на въглища и руди; пасища; __________________________________________ __________________________________________ добив на електроенергия чрез водите __________________________________________ на реките; условия за отдих, спорт __________________________________________ и туризъм … 8. Довърши изречението. големи кухини в Пещерите представляват __________________ скалите. _____________ УТ: стр. 23/ упр. 3 стр. 24/ упр. 8, 10
 49. 49. План на урока: 1. Стара планина - Предбалкан 2. Планини в Южна България - Средна гора - Витоша - Рила - Пирин - Родопи 3. Богатствата на планините
 50. 50. Речник: ПРОЛОМ – място, където реката пресича планината ПРОХОД – по- ниско място в планината, през което преминават пътища БИЛО – най-високата част на планината ВРЪХ – най-високата точка по билото на планината ПЕЩЕРА – голяма кухина в скалите

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • vesiii

  Jan. 20, 2014
 • galyadimitrova12

  Jan. 20, 2014
 • ssuserf0fe10

  Jan. 20, 2014
 • SiutoTG

  Jan. 24, 2014
 • ssuser84aed2

  Mar. 12, 2015
 • ssuserb2880c

  Oct. 6, 2015
 • irina1970

  Mar. 9, 2016
 • MargaritaDimova1

  Apr. 11, 2016
 • sevdjan

  Sep. 28, 2016
 • elenaiwanowa3

  Jan. 10, 2017
 • mivdet

  Oct. 9, 2017
 • KrasimiraGeorgieva12

  Mar. 23, 2018
 • irenablg

  Oct. 30, 2019
 • eliemilova9

  Nov. 5, 2019
 • ssuser914f33

  Nov. 28, 2019
 • MilenaGeorgieva10

  Nov. 30, 2020

Views

Total views

49,196

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

19,260

Actions

Downloads

670

Shares

0

Comments

0

Likes

16

×