SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Какво трябва да знаем по Човекът и обществото

                Първо Българско царство

                     Траките
             Траките са живели по нашите земи преди
          повече от 3 000 години. Вярвали в Богинята майка
          Земята и нейният син – Слънцето. Прекланяли се пред
          силата на Тракийския конник. Разказвали легенди
          за известният певец Орфей. Строелигробници, в
          които погребвали своите владетели.Били добри
земеделци.Отглеждали пчели, но били прочути с красивите си тракийски
коне.Начело на племето стои цар.


                     Славяните
               Преселват се по нашите земи около 4 – 5
            век. Строели жилищата и землянките си край
            реки или езера. Отглеждали добитък.Имали
            много богове, но най-важен бил Перун. Начело
            на племето стои княз.                     Българите
                Били прочути с храбростта и военните
             си умения. Развъждали големи стада коне и
             местели селищата си в търсене на нови
             пасища.Изработвали предмети от глина, кожа
             и метали. Главният им бог бил Тангра.
             Начело на племето стои хан.                Създаване на българската държава

              Хан Аспарухсе заселил със своето племе в
            земите на юг от река Дунав и на север от Стара
            планина. За да бъдат силни срещу Византия, той
            сключил договор със славянските князе. През
            681 г.Византия признала новата държава и
            сключила мирен договор с хана. Първата
            българска столица става селището Плиска, а
            знамето е – конска опашка.
Хан Крумвъвел първите писани закони–
            общи за славяни и българи.
              Хан Омуртаг– при него започнало голямо
           строителство, изградил нови градове и крепости.
           Поставил болярипо всички краища на страната, за
           да му помагат в управлението.
              Християнска България
              Християнството било призната религия в
           Европа повече от 5 века. Хората, които не вярвали
           в Исус, християните наричали езичници. Не
           приемали владетелите на тези народи за равни.
              Хан Борисразбрал,че християнството може
           да сплоти българите и славяните. През 864 г.той
           се покръстил, приел името Михаил и титлата
           княз.
              През 870 г.се основала самостоятелна
           българска църква, но в храмовете се служело на
           гръцки език. Княз Борис знаел за азбуката,
създадена от Кирил и Методий и с радост приел учениците им в България
през 886 г.
„Златен век” на българската култура – цар Симеон

                  През 893 г. на престола седнал най-
               малкият син на княз Борис – Симеон. Бил
               възпитан и образован владетел, затова за
               него било важно да превърне България в
               силна и могъща държава в Европа. Водил
               много битки с Византия и успял да
               разшири границите на България до 3
               морета.Нарекъл се цар на българи и
               гърци.
                  В новата столица Преславбили
               изградени богати каменни дворци,
               болярски   жилища,    църкви   и
               манастири.Владетелят   поканил  най-
               даровитите   книжовници,    които
               превеждали и преписвали много книги,
нужни на хората. Цар Симеон управлявал България 34 години, но времето
на неговото царуване е известно като „златен век” ,заради приноса в
българската история.


        Борба за запазване на България – цар Самуил
   След смъртта на цар Симеон животът в България станал труден.
Хората работели, плащали данъци, но живеели оскъдно. Появили се
недоволни, които ги учели да не се подчиняват на царя и болярите,да не
               почитат Църквата.
                  Св. Иван Рилскиучел монасите, че
               скромността и добротата са по-важни от
               златото.
                  През 971 г.Византия завладяла
               Преслав и източната част на страната.
               Боляринът Самуилпоел управлението на
               държавата. Столица на България станал
               град Охрид, защото там бил Самуиловият
               дворец.
                  Близо 4 десетилетия царят водил
               битки за опазване на Българското царство.
               През 1018 г.държавата пада под
               византийско робство, но българският
               език и книжовност се запазват през
               годините.
Важни години и събития

   681 г.– създаване на българската държава; хан Аспарух, столица –
Плиска
   864 г.– хан Борис покръства българите; приема титлата княз
   870 г.– създаване на самостоятелна българска църква
   886 г.– княз Борис приема учениците на Кирил и Методий
   893 г. – на престола сяда Симеон, който приема титлата цар; новата
столица – Преслав
   971 г.– Преслав е превзет от Византия и начело на държавата застава
цар Самуил; новата столица – Охрид
   1018 г.– българската държава пада под византийско робство

              Българските столици

                  1.Плиска
                  2.Преслав
                  3.Охрид

              Български владетели

   Хан Аспарух– създава българската държава в земите край р. Дунав.
   Хан Крум– създава първите писани закони, общи за българи и
   славяни.
   Хан Омуртаг– строителят, строи каменни дворци и крепости.
   Хан(княз) Борис– покръства българите, приема учениците на
   Кирил и Методий
   Цар Симеон– разширява границите на България до 3 морета. Най-
   могъща и силна държава при неговото управление- Златен век.
   Цар Самуил– води битки за запазване на българската държава, но
   при неговото управление България пада под византийско робство.

More Related Content

What's hot

Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестНародни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
траките 3клас
траките 3кластраките 3клас
траките 3класDani Parvanova
 
човекът и обществото 3. клас проверка
човекът и обществото 3. клас  проверкачовекът и обществото 3. клас  проверка
човекът и обществото 3. клас проверкаVаlentina Bikova
 
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, БулвестНародни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...Veska Petrova
 
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестВремето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестVeska Petrova
 
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестЗалезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестПочва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.Златка Вълчинова
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестVeska Petrova
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвестVeska Petrova
 

What's hot (20)

Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестНародни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
 
траките 3клас
траките 3кластраките 3клас
траките 3клас
 
човекът и обществото 3. клас проверка
човекът и обществото 3. клас  проверкачовекът и обществото 3. клас  проверка
човекът и обществото 3. клас проверка
 
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, БулвестНародни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
 
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
 
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестВремето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
 
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестЗалезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестПочва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
 
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
 
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
 

Viewers also liked

изходно ниво чо 3 клас
изходно ниво  чо 3 класизходно ниво  чо 3 клас
изходно ниво чо 3 класDani Parvanova
 
чо изход 3.клас
чо изход 3.класчо изход 3.клас
чо изход 3.класDani Parvanova
 
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестБогатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
моят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 класмоят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 класIliana Ilieva-Dabova
 
Buditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_RevolucioneriBuditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_RevolucioneriRosica Mileva
 
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
златният век 3клас
златният век 3класзлатният век 3клас
златният век 3класDani Parvanova
 
създаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3классъздаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3класDani Parvanova
 
тест чо 3 клас
тест чо  3 кластест чо  3 клас
тест чо 3 класkrasi_bocheva
 
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, БулвестГодишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
тест по чO 3 клас
тест по чO 3 кластест по чO 3 клас
тест по чO 3 класkyuchukova
 
ПО_ най важно
ПО_ най важноПО_ най важно
ПО_ най важноDani Parvanova
 
самостоятелна работа миналото на българия
самостоятелна работа миналото на българиясамостоятелна работа миналото на българия
самостоятелна работа миналото на българияDani Parvanova
 
Да проверим какво знаем и можем - Човекът и околната среда - ЧО, 3 клас, Бу...
Да проверим какво знаем и можем - Човекът и околната среда - ЧО, 3 клас, Бу...Да проверим какво знаем и можем - Човекът и околната среда - ЧО, 3 клас, Бу...
Да проверим какво знаем и можем - Човекът и околната среда - ЧО, 3 клас, Бу...Veska Petrova
 

Viewers also liked (20)

изходно ниво чо 3 клас
изходно ниво  чо 3 класизходно ниво  чо 3 клас
изходно ниво чо 3 клас
 
чо изход 3.клас
чо изход 3.класчо изход 3.клас
чо изход 3.клас
 
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестБогатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Старите столици на България
Старите столици на БългарияСтарите столици на България
Старите столици на България
 
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
 
моят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 класмоят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 клас
 
Buditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_RevolucioneriBuditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_Revolucioneri
 
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
 
златният век 3клас
златният век 3класзлатният век 3клас
златният век 3клас
 
създаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3классъздаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3клас
 
тест чо 3 клас
тест чо  3 кластест чо  3 клас
тест чо 3 клас
 
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, БулвестГодишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
 
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
 
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
 
тест по чO 3 клас
тест по чO 3 кластест по чO 3 клас
тест по чO 3 клас
 
Vtoro carstvo
Vtoro carstvoVtoro carstvo
Vtoro carstvo
 
ПО_ най важно
ПО_ най важноПО_ най важно
ПО_ най важно
 
самостоятелна работа миналото на българия
самостоятелна работа миналото на българиясамостоятелна работа миналото на българия
самостоятелна работа миналото на българия
 
Да проверим какво знаем и можем - Човекът и околната среда - ЧО, 3 клас, Бу...
Да проверим какво знаем и можем - Човекът и околната среда - ЧО, 3 клас, Бу...Да проверим какво знаем и можем - Човекът и околната среда - ЧО, 3 клас, Бу...
Да проверим какво знаем и можем - Човекът и околната среда - ЧО, 3 клас, Бу...
 

Similar to какво трябва да знаем по човекът и обществото

Български владетели
Български владетелиБългарски владетели
Български владетелиDani Parvanova
 
езическа българия
езическа българияезическа българия
езическа българияDani Parvanova
 
Първо български царство_Иван Г
Първо български царство_Иван ГПърво български царство_Иван Г
Първо български царство_Иван ГDani Parvanova
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държаваAneliya Shopova
 
българия древна и млада
българия  древна и младабългария  древна и млада
българия древна и младаguest5027b7e
 
симеон I велики
симеон I великисимеон I велики
симеон I великиIva Todorova
 
Симеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят КниголюбецСимеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят КниголюбецElena Gugleva
 
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
 
славяните и древните българи
славяните и древните българиславяните и древните българи
славяните и древните българиПоли Махова
 
България - 4клас /ЧО/
България - 4клас /ЧО/България - 4клас /ЧО/
България - 4клас /ЧО/Vili Dimova
 
българия между византия и европа
българия между византия и европабългария между византия и европа
българия между византия и европаDani Parvanova
 
Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борисina_T
 
Борис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителятБорис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителятkoletka pavlova
 
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
 
християнска българия
християнска българияхристиянска българия
християнска българияDani Parvanova
 
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщение
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщениеСредновековна България / VII - XI век/ тест за обобщение
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщениеMilena Petkova
 
Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борисina_T
 

Similar to какво трябва да знаем по човекът и обществото (20)

Български владетели
Български владетелиБългарски владетели
Български владетели
 
езическа българия
езическа българияезическа българия
езическа българия
 
Първо български царство_Иван Г
Първо български царство_Иван ГПърво български царство_Иван Г
Първо български царство_Иван Г
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
 
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държава
 
българия древна и млада
българия  древна и младабългария  древна и млада
българия древна и млада
 
симеон I велики
симеон I великисимеон I велики
симеон I велики
 
Симеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят КниголюбецСимеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят Книголюбец
 
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
 
славяните и древните българи
славяните и древните българиславяните и древните българи
славяните и древните българи
 
България - 4клас /ЧО/
България - 4клас /ЧО/България - 4клас /ЧО/
България - 4клас /ЧО/
 
Да проверим какво знаем
Да проверим какво знаемДа проверим какво знаем
Да проверим какво знаем
 
българия между византия и европа
българия между византия и европабългария между византия и европа
българия между византия и европа
 
Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борис
 
Борис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителятБорис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителят
 
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
 
християнска българия
християнска българияхристиянска българия
християнска българия
 
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщение
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщениеСредновековна България / VII - XI век/ тест за обобщение
Средновековна България / VII - XI век/ тест за обобщение
 
Княз Борис
Княз БорисКняз Борис
Княз Борис
 

More from Emilia Petkova

да си първокласник — то не е шега
да си първокласник — то не е шегада си първокласник — то не е шега
да си първокласник — то не е шегаEmilia Petkova
 
животът на сушата
животът на сушатаживотът на сушата
животът на сушатаEmilia Petkova
 
замърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водатазамърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водатаEmilia Petkova
 
водата при различните температури
водата при различните температуриводата при различните температури
водата при различните температуриEmilia Petkova
 
измерване на температурата
измерване на температуратаизмерване на температурата
измерване на температуратаEmilia Petkova
 
полезни изкопаеми
полезни изкопаемиполезни изкопаеми
полезни изкопаемиEmilia Petkova
 
органи на човешкото тяло
органи на човешкото тялооргани на човешкото тяло
органи на човешкото тялоEmilia Petkova
 
народни будители
народни будителинародни будители
народни будителиEmilia Petkova
 
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класкакво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класEmilia Petkova
 
въздух(замърсяване и-опазване)---дани
въздух(замърсяване и-опазване)---данивъздух(замърсяване и-опазване)---дани
въздух(замърсяване и-опазване)---даниEmilia Petkova
 
да опазим въздуха чист!
да опазим въздуха чист!да опазим въздуха чист!
да опазим въздуха чист!Emilia Petkova
 
планините на българия
планините на българияпланините на българия
планините на българияEmilia Petkova
 
създаване на българската държава
създаване на българската държавасъздаване на българската държава
създаване на българската държаваEmilia Petkova
 
славяните и древните българиі
славяните и древните българиіславяните и древните българиі
славяните и древните българиіEmilia Petkova
 
съкровищата на траките
съкровищата на тракитесъкровищата на траките
съкровищата на тракитеEmilia Petkova
 

More from Emilia Petkova (16)

Зима
ЗимаЗима
Зима
 
да си първокласник — то не е шега
да си първокласник — то не е шегада си първокласник — то не е шега
да си първокласник — то не е шега
 
животът на сушата
животът на сушатаживотът на сушата
животът на сушата
 
замърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водатазамърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водата
 
водата при различните температури
водата при различните температуриводата при различните температури
водата при различните температури
 
измерване на температурата
измерване на температуратаизмерване на температурата
измерване на температурата
 
полезни изкопаеми
полезни изкопаемиполезни изкопаеми
полезни изкопаеми
 
органи на човешкото тяло
органи на човешкото тялооргани на човешкото тяло
органи на човешкото тяло
 
народни будители
народни будителинародни будители
народни будители
 
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класкакво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
 
въздух(замърсяване и-опазване)---дани
въздух(замърсяване и-опазване)---данивъздух(замърсяване и-опазване)---дани
въздух(замърсяване и-опазване)---дани
 
да опазим въздуха чист!
да опазим въздуха чист!да опазим въздуха чист!
да опазим въздуха чист!
 
планините на българия
планините на българияпланините на българия
планините на българия
 
създаване на българската държава
създаване на българската държавасъздаване на българската държава
създаване на българската държава
 
славяните и древните българиі
славяните и древните българиіславяните и древните българиі
славяните и древните българиі
 
съкровищата на траките
съкровищата на тракитесъкровищата на траките
съкровищата на траките
 

какво трябва да знаем по човекът и обществото

 • 1. Какво трябва да знаем по Човекът и обществото Първо Българско царство Траките Траките са живели по нашите земи преди повече от 3 000 години. Вярвали в Богинята майка Земята и нейният син – Слънцето. Прекланяли се пред силата на Тракийския конник. Разказвали легенди за известният певец Орфей. Строелигробници, в които погребвали своите владетели.Били добри земеделци.Отглеждали пчели, но били прочути с красивите си тракийски коне.Начело на племето стои цар. Славяните Преселват се по нашите земи около 4 – 5 век. Строели жилищата и землянките си край реки или езера. Отглеждали добитък.Имали много богове, но най-важен бил Перун. Начело на племето стои княз. Българите Били прочути с храбростта и военните си умения. Развъждали големи стада коне и местели селищата си в търсене на нови пасища.Изработвали предмети от глина, кожа и метали. Главният им бог бил Тангра. Начело на племето стои хан. Създаване на българската държава Хан Аспарухсе заселил със своето племе в земите на юг от река Дунав и на север от Стара планина. За да бъдат силни срещу Византия, той сключил договор със славянските князе. През 681 г.Византия признала новата държава и сключила мирен договор с хана. Първата българска столица става селището Плиска, а знамето е – конска опашка.
 • 2. Хан Крумвъвел първите писани закони– общи за славяни и българи. Хан Омуртаг– при него започнало голямо строителство, изградил нови градове и крепости. Поставил болярипо всички краища на страната, за да му помагат в управлението. Християнска България Християнството било призната религия в Европа повече от 5 века. Хората, които не вярвали в Исус, християните наричали езичници. Не приемали владетелите на тези народи за равни. Хан Борисразбрал,че християнството може да сплоти българите и славяните. През 864 г.той се покръстил, приел името Михаил и титлата княз. През 870 г.се основала самостоятелна българска църква, но в храмовете се служело на гръцки език. Княз Борис знаел за азбуката, създадена от Кирил и Методий и с радост приел учениците им в България през 886 г.
 • 3. „Златен век” на българската култура – цар Симеон През 893 г. на престола седнал най- малкият син на княз Борис – Симеон. Бил възпитан и образован владетел, затова за него било важно да превърне България в силна и могъща държава в Европа. Водил много битки с Византия и успял да разшири границите на България до 3 морета.Нарекъл се цар на българи и гърци. В новата столица Преславбили изградени богати каменни дворци, болярски жилища, църкви и манастири.Владетелят поканил най- даровитите книжовници, които превеждали и преписвали много книги, нужни на хората. Цар Симеон управлявал България 34 години, но времето на неговото царуване е известно като „златен век” ,заради приноса в българската история. Борба за запазване на България – цар Самуил След смъртта на цар Симеон животът в България станал труден. Хората работели, плащали данъци, но живеели оскъдно. Появили се недоволни, които ги учели да не се подчиняват на царя и болярите,да не почитат Църквата. Св. Иван Рилскиучел монасите, че скромността и добротата са по-важни от златото. През 971 г.Византия завладяла Преслав и източната част на страната. Боляринът Самуилпоел управлението на държавата. Столица на България станал град Охрид, защото там бил Самуиловият дворец. Близо 4 десетилетия царят водил битки за опазване на Българското царство. През 1018 г.държавата пада под византийско робство, но българският език и книжовност се запазват през годините.
 • 4. Важни години и събития 681 г.– създаване на българската държава; хан Аспарух, столица – Плиска 864 г.– хан Борис покръства българите; приема титлата княз 870 г.– създаване на самостоятелна българска църква 886 г.– княз Борис приема учениците на Кирил и Методий 893 г. – на престола сяда Симеон, който приема титлата цар; новата столица – Преслав 971 г.– Преслав е превзет от Византия и начело на държавата застава цар Самуил; новата столица – Охрид 1018 г.– българската държава пада под византийско робство Българските столици 1.Плиска 2.Преслав 3.Охрид Български владетели Хан Аспарух– създава българската държава в земите край р. Дунав. Хан Крум– създава първите писани закони, общи за българи и славяни. Хан Омуртаг– строителят, строи каменни дворци и крепости. Хан(княз) Борис– покръства българите, приема учениците на Кирил и Методий Цар Симеон– разширява границите на България до 3 морета. Най- могъща и силна държава при неговото управление- Златен век. Цар Самуил– води битки за запазване на българската държава, но при неговото управление България пада под византийско робство.