Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Съгласувано:…………..
Утвърждавам:……………
Старши експерт
Иван Панайотов
Началник на
РИО- гр. Хасково
ОУ „Св. Иван Рилски” - Хас...
Учебното съдържание е разпределено в четири ядра - ,,Числа”, Равнини
фигури”, Измерване”, ,,Моделиране”. Те са съобразени ...
4. 09.10. Събиране и изваждане на кръгли десетици.
Скоби.
Затвърдяване
5. 16.10. Съдружително свойство. Събиране и
изважда...
зип математика 2 клас
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

зип математика 2 клас

2,391 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

зип математика 2 клас

  1. 1. Съгласувано:………….. Утвърждавам:…………… Старши експерт Иван Панайотов Началник на РИО- гр. Хасково ОУ „Св. Иван Рилски” - Хасково УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗИП МАТЕМАТИКА 2 „б“ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА /обучението е насочено към допълване на образователния минимум от задължителната програма/ 32 часа годишно Преподавател:…………………. Директор:…………………………. Йорданка Първанова Тонка Ченгелова І.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ВЪВ ІІ КЛАС 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 32 часа годишно. Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по математика за втори клас е разработена в съответствие с ДОИ и в съответствие с учебната програма за ЗП на учениците от втори клас.
  2. 2. Учебното съдържание е разпределено в четири ядра - ,,Числа”, Равнини фигури”, Измерване”, ,,Моделиране”. Те са съобразени с равнището на знанията и уменията на второкласниците и осигуряват приемственост и надграждане на знанията в първи клас. Учебният материал за часовете по задължителноизбираема подготовка е с насоченост към задълбочаване знанията и усъвършенстване на уменията на учениците, свързани с числата до 100, събиране и изваждане с тях, таблично умножение и деление; видовете триъгълници според дължините на страните им, обиколка на триъгълник, правоъгълник, квадрат, чертане, измерване; мерни единици за време; решаване на текстови задачи, за описване ситуации от реалния свят с математически модели. Чрез обучението по математика в часовете за задължителноизбираема подготовка се съдейства за развитие на наблюдателността, на познавателната активност на учениците, на мисловните операции, на въображението, творческите им способности. Създават се условия за развитие на устната и писмената математическа реч на учениците, на тяхната самостоятелност, инициативност, воля, самоконтрол, самооценка. II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ІІ КЛАС Да се съдейства за: - изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване; - развитие на общите познавателни способности на второкласниците, на математическите им способности; - затвърдяване и разширяване на знанията, усъвършенстване уменията, придобити чрез задължителната математическа подготовка във втори клас; - усъвършенстване на уменията за откриване на връзки, закономерности; правилно подреждане на мислите; - извършване на оценка на елементарни съждения; за самостоятелен учебен труд, за работа в екип; ІІІ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ  устна проверка  писмена проверка  наблюдение  самопроверка  тестова проверка  рационален начин за писмени умения  демонстрация ІV. УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА:  Презентации по отделни теми;  Анимационни клипове и/ или филмчета, подпомагащи работата;  Табла и нагледни материали. № Дата Тема Урок за... Забележка МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1. 18.09. Числата до 20. Събиране и изваждане с тях. Затвърдяване 2. 25.09. Числата от 21 до 60. Дециметър. Допълване и затвр. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 3. 02.10. Числата от 61 до 100. Метър. Затвърдяване
  3. 3. 4. 09.10. Събиране и изваждане на кръгли десетици. Скоби. Затвърдяване 5. 16.10. Съдружително свойство. Събиране и изваждане на двуцифрени числа с едноцифрени без преминаване. Затвърдяване 6. 23.10. Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване. Затвърдяване 7. 30.10. Събиране и изваждане с преминаване. Затвърдяване МЕСЕЦ НОЕМВРИ 8. 06.11. Събиране на двуцифрени числа с преминаване. Видове триъгълници. Надграждане 9. 13.11. Изваждане на двуцифрени числа с преминаване. Надграждане 10. 20.11. Намиране на неизвестно събираемо. Надграждане 11. 27.11. Събиране и изваждане на числата до 100. Сбор на три числа. Надграждане МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 12. 04.12. Умножение. Разместително свойство. Надграждане 13. 11.12. Умножение и деление с 2. Надграждане 14. 18.12. Умножение и деление с 2. Затвърдяване МЕСЕЦ ЯНУАРИ 15. 08.01. Умножение и деление с 3. Надграждане 16. 15.01. Деление с 3. Минута. Затвърдяване 17. 22.01. Умножение и деление с 4. Надграждане 18. 29.01. Умножение и деление с 2, 3 и 4. Денонощие. Затвърдяване МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 19. 05.02. Умножение и деление с 5. Намиране на неизвестен множител. Надграждане 20. 12.02. Намиране на неизвестен множител. Седмица, месец, година. Надграждане 21. 19.02. Умножение и деление с 6. Съдружително свойство. Надграждане 22. 26.02. Умножение и деление до 6. Затвърдяване МЕСЕЦ МАРТ 23. 04.03. Умножение и деление със 7. Надграждане 24. 11.03. Умножение и деление с 8. Надграждане 25. 18.03. Умножение и деление с 8. Затвърдяване 26. 25.03. Умножение и деление с 9. Надграждане МЕСЕЦ АПРИЛ 27. 15.04. Умножение и деление с 9 и 10. Затвърдяване 28. 22.04. Умножение и деление с 10. Затвърдяване 29. 29.04. Числата до 100 и действия с тях. Затвърдяване МЕСЕЦ МАЙ 30. 13.05. Числата до 100 и действия с тях. Надграждане 31. 20.05. Геометрични задачи. Надграждане 32. 27.05. Текстови задачи. Надграждане

×