Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buditeli_2_Revolucioneri

 • Be the first to comment

Buditeli_2_Revolucioneri

 1. 1. Народни будители Втора част: Революционери Издава клуб “Златно ключе” с ръководител Росица Милева
 2. 2. Васил Левски 1837 - 1873 Идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК), български национален герой. Лично оръжие на Левски Карлово - къща - музей
 3. 3. Тефтерчето на Левски Печат на БРЦК Писмена клетва на Левски пред БРЦК, 1872г.
 4. 4. Левски създава мрежа от революционни комитети /1868-1872г./ и поставя началото на Вътрешната революционна организация в България
 5. 5. “… О, бесило славно! По срам и по блясък ти си с кръста равно!” 19.ІІ.1873г.
 6. 6. ” . . . какво аз мисля да правя и ще го направя, ако рече Бог, . . . , за което ако испечеля, печеля за цял народ, ако изгубя - губя само мене си.” “… да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили.” “… Ако е за в Българско, то времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща и ний него обръщаме.“ “ Както казах по – горе: аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61 – во да му служа до смърт и да работя по народната воля. И ако това ти не видиш, че си неверен, то децата ти ще видят …”
 7. 7. Христо Ботев 1848 - 1876 Български национален герой, революционер, поет и публицист, журналист, секретар на БРЦК. Румъния, 1875г. Калофер
 8. 8. 1871г. 1874г. Но... стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода... “ 1873г. През 1875г. в Букурещ излиза стихосбирката „ Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова” Публикувано е във в. "Дума" (1871 г.).
 9. 9. “ Пътят е страшен, но славен…” Параходът “ Радецки” - 17.V.1876г. Връх Околчица – 2.VІ.1876г. Милин камък – тук е била най-ожесточената битка с башибозука. Козлодуйският бряг
 10. 10. Любен Каравелов 1834 - 1879 Български енциклопедист , п оет, писател, журналист, революционер, председател на БРЦК в Букурещ през 1872-73 г. Къщата на Каравелов в Копривщица Москва, 1857г.
 11. 11. 1867г. 1869г.
 12. 12. Устав на БРЦК, 1873г. Революционната журналистика достига най-голям подем във вестник "Свобода" (1869-74, от 1873 под название "Независимост") на Л. Каравелов в съавторство с Хр. Ботев “ На 1872 г. май 1 стана първото събрание в Букурещ под председателството на Л. Каравелов и в неговата къща... Представителите от България бяха Васил Левски, който представляваше цяла Тракия... Сички бяха на брой около 40-45 души .” Н. Обретенов “ Без свобода няма живот. Смърт на неприятелите!”
 13. 13. Георги Раковски 1821 - 1867 Български възрожденец и революционер, национален герой, поставил началото на организираното българско националнореволюционно движение. Пантеонът в Котел Сабята на Раковски
 14. 14. <ul><li>В Белград Раковски съставя План за освобождението на България и „статут за едно Привременно българско началство в Бялград“. Създава Първата българска легия (1862г. ) и Втората българска легия ( 1867 г. ) </li></ul>Паметник на Първата българска легия с образите на Георги Раковски и Васил Левски в парка Ташмайдан в Белград. Българско знаме от 1861-1862 г. на легиите на Георги Раковски.
 15. 15. &quot;Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа...&quot; Г.С.Раковски 1860 – 61г., Белград
 16. 16. Захари Стоянов 1850-1889 Български революционер, политик и писател. Водач в Априлското въстание, той става и негов пръв историограф. Захари Стоянов, Никола Обретенов, Стефан Стамболов и Стоян Заимов Родната му къща в Медвен
 17. 18. Захари Стоянов ръководи организацията на Съединението през 1885 г. БТЦРК: Коста Паница, Иван Стоянович, Захари Стоянов, Иван Андонов и Димитър Ризов
 18. 19. “ Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира: него жалеят земя и небе, звяр и природа и певци песни за него пеят...” Клуб “Златно ключе” ръководител: Росица Милева СОУ “Трайко Симеонов” град Шумен

×