Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

пред картата на родината–упражнение

  • Login to see the comments

пред картата на родината–упражнение

  1. 1. 1 България е разположена в континента ................ и е част от ........................................ полуостров.
  2. 2. 2
  3. 3. 3
  4. 4. 4
  5. 5. 5 На север България граничи с ......................................., а на запад с .................................... и ........................................ На юг наши съседи са ................................ и ...................................., а на изток страната ни опира до ....................................................... Най-високият връх на България и Балканския полустров е висок 2 925 м и се нарича ....................................
  6. 6. 6 Равнина - .......................................................... Планина - ......................................................... Поле - ............................................................... Низина - ...........................................................
  7. 7. 7 Марица извира от .................. Искър извира от ..................... Янтра извира от ................................................

×