славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест

Veska Petrova
Veska Petrovaучител at ОУ "Проф. Д. Димов"
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
Разпокъсаната на малки
царства тракийска земя
станала плячка за мощната
Римска империя.
Нейните легиони
покорили едно след
друго племената на
траките.
речник
план
Където оръжието се оказвало
безсилно, римляните
използвали принципа
„разделяй и владей“ и
разпалвали вражди между
тракийските племена.

Назначените римски
управители в тракийските
земи разполагали с
неограничена власт.
Налагали непосилни данъци.
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
Животът в днешните български земи бил променен.

Само високо в планините, откъснати от света, се
съхранили части от тракийските племена. Те продължили
да говорят своя език и да почитат боговете си.
Прехранвали се от скотовъдство. Техни потомци са
днешните власи.
Римляните започнали да строят тук
пътища, градове, храмове.

Амфитеатър – гр. Пловдив
По-късно Римската империя била разделена
на две части. Тази част, в която живеели траките,
била наречена Византия.
речник
план
Славяните били народ, който започнал
нашествия на територията на Византия
преди около 1500 години.

Те били толкова многобройни, че византийците не
могли да спрат заселването им по целия Балкански
полуостров.
Почти сто години след появата на
първите славяни по тези места се
появили българите.

Отначало те се настанили северно от река Дунав,
близо до мястото, където тя се влива в Черно море.
Така на днешните български земи се срещнали
различни племена и народи, които по-късно
създали тук нова държава.
Славяните живеели на племена.
Начело на всяко племе стоял
вожд или княз, избиран от
всички мъже, годни да носят
оръжие.
речник
план
Славяните били снажни, силни, издръжливи хора.
Били със светли коси и очи и бяла кожа.
Разполагали селищата си близко
до гори, край реки, езера и
блата. Правели много изходи
на жилищата си. Правели и
землянки, над които избуявала
трева.Така се чувствали
по-защитени от врагове.
Славяните били земеделски народ.Отглеждали просо и
жито. Земеделието им било примитивно.
Изхранвали се основно
от лов, риболов.
Занимавали се и с
животновъдство.

Занаятчийските им
изделия били основно
накити от бронз, сребро
и мъниста и глинени
съдове.
Древните историци разказват, че славяните били
„свободолюбиви и по никакъв начин не се оставяли да
бъдат поробени. Били издръжливи, понасяли леко и
жега, и студ, и дъжд, и недостиг на храна. Срещу
неприятеля тръгвали пеш, въоръжени с малки щитове
и копия, но се научили да превземат и крепости.“
Обичали да нападат противниците си в гористи, тесни и
стръмни места. Служели си с много хитрости.
Често се потопявали в дълбочината на водата, като
държали в устата си дълги тръстики и дишали през тях,
като издържали много часове.
Мажели лъковете и
стрелите си с отрова.
Силата на славяните
проличавала най-вече по време
на многобройните обсади на
големите византийски градове.
Подобно на траките, славяните
почитали много божества.
Обожествявали много
сили и стихии.

Принасяли жертва на
боговете си.
Почитали мъртвите си и ги погребвали
като ги изгаряли на клада.
Славяните почитали:

Сварог – Бог
на огъня и
занаятите

Дажбог – Бог на
плодородието

Велес – Бог
на стадата

Лада – Богиня
на красотата
Главният им бог бил Перун – създател на
мълнията и повелител на всичко живо.
Българите също се делели на различни племена,
всяко от които се състояло от няколко рода.
Всяко племе си
имало свое име.

Начело на българите стоял хан.речник
план
Българите били по-мургави.
Носели дълги коси, като
оставяли по една плитка или
бръснели главите си.
Ханът събирал най-близките си съветници на
боилски съвет. Взетите решения пазели в тайна,
за което всички предварително се заклевали.
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
Българите често сменяли местата, където живеели.
Затова къщите им били палатки, направени от кожа.
Наричали ги юрти.
Основният поминък на българите бил отглеждането
на животни – овце, говеда, кози, но най-развито
било коневъдството.
Конете използвали за езда,
конско месо и кобилешко
мляко. По-малко се
занимавали със земеделие.
Били известни като отлични конници.
"Тях не ги поставяли в затруднение нито
планините, нито реките, нито липсата на храна.
Те приучили на глад и издръжливост и конете си."
Когато воювали , използвали лъкове и саби,
шлемове и ризници.
Българите почитали само един бог - Тангра.

Знакът на Тангра.
Българите го
поставяли
навсякъде, за да
ги закриля.
Принасяли в жертва на Тангра жертвено животно.
Макар и рядко, принасяли в жертва човек или
боен кон.
Българите погребвали мъртвите си в гробове.
Те вярвали в задгробния живот и затова им
изпращали в отвъдния свят различни дарове.
През 632 г. хан Кубрат обединил разпокъсаните
български племена и създали своя държава.
Нарекли я Стара велика България.
Столица бил град Фанагория.

план
Предмети, намерени в
гроба на хан Кубрат.
Старата велика България просъществувала три
десетилетия. Разпаднала се след като я нападнали
нашественици.
Легендата разказва, че преди да умре, хан Кубрат събрал
синовете си, взел снопче пръчки и се опитал да ги разчупи.
Не успял. Тогава започнал да ги чупи една по една.
Дал им мъдър урок.
„По никакъв начин да не се
отделят един от друг и да
живеят заедно, за да
владеят навсякъде и да не
робуват на друг народ“.
Синовете му Батбаян, Котраг,
Кубер, Алцек и Аспарух не
послушали съвета на баща си
и всеки тръгнал в различна
посока.
Скоро след смъртта на Кубрат
обединението се разпаднало.
Няколко племена, предвождани от третия син на
хан Кубрат – хан Аспарух, поели на югозапад.
Изминали огромни разстояния и се заселили на
нови земи на север от р. Дунав, в
областта, наречена Онгъл. Така българите станали
съседи на Византия и на славяните.
Преминаването на
река Дунав.
упр. 1 Напиши в каква последователност
са живели по днешните български земи
славяни, византийци, траки, българи.
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________

упр. 2 Живота на кои племена
илюстрира следващата картина?

а/ траки
б/ славяни
в/ българи
Домашна работа:
УТ:
стр. 8/ упр. 3 и 4
План на урока:
1.Съдбата на траките
2. Римска империя
3. Появата на
славяните и българите
4. Как живеели
славяните?
5. Как живеели
българите?
6. Стара велика
България
Речник:
империя – държава,
която подчинява и
управлява много
различни народи.

княз – титла на
славянски владетел.
хан – владетелска
титла.

храмове – специално
построени сгради, в
които били почитани
боговете. Храмовете
на различните религии
били различни по вид
и украса.
юрта – голяма палатка
от кожа; жилище на
прабългарите.
1 of 48

Recommended

Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест by
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестВъзходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
42.1K views41 slides
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест by
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
84.4K views31 slides
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест by
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
26.7K views43 slides
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест by
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестЗлатният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
45.1K views40 slides
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест by
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, БулвестСъздаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
47.6K views31 slides
траките 3клас by
траките 3кластраките 3клас
траките 3класDani Parvanova
20.6K views40 slides

More Related Content

What's hot

Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест by
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
43.3K views45 slides
Slav bulg by
Slav bulgSlav bulg
Slav bulgRosica Mileva
10.2K views20 slides
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест by
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
23.7K views39 slides
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест by
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
45.9K views37 slides
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест by
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
35.3K views63 slides
България през XIV век by
България през XIV векБългария през XIV век
България през XIV векБогдана Иванова-Шишкова
20K views22 slides

What's hot(20)

Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova43.3K views
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova23.7K views
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova45.9K views
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova35.3K views
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova61.4K views
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova51.4K views
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova36.9K views
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova60.7K views
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova70.7K views
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, БулвестТайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova17.5K views
Официални празници в Република България - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Официални празници в Република България - ЧО, 3 клас, БулвестОфициални празници в Република България - ЧО, 3 клас, Булвест
Официални празници в Република България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova22.6K views
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova38.4K views
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova22.5K views
България моята родина - ЧО - 3 клас by Veska Petrova
България  моята родина - ЧО - 3 класБългария  моята родина - ЧО - 3 клас
България моята родина - ЧО - 3 клас
Veska Petrova37.2K views
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестПочва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova23.1K views
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, БулвестВъзрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova20.4K views
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестВремето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova24.5K views

Viewers also liked

София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест by
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
47.4K views30 slides
трябва да знам по чо by
трябва да знам по чотрябва да знам по чо
трябва да знам по чоШермин Ахмедова
56.4K views4 slides
какво трябва да знаем по човекът и обществото by
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотоEmilia Petkova
109K views4 slides
изходно ниво чо 3 клас by
изходно ниво  чо 3 класизходно ниво  чо 3 клас
изходно ниво чо 3 класDani Parvanova
153.8K views7 slides
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест by
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
67.2K views43 slides
чо изход 3.клас by
чо изход 3.класчо изход 3.клас
чо изход 3.класDani Parvanova
38.9K views4 slides

Viewers also liked(20)

София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест by Veska Petrova
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova47.4K views
какво трябва да знаем по човекът и обществото by Emilia Petkova
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществото
Emilia Petkova109K views
изходно ниво чо 3 клас by Dani Parvanova
изходно ниво  чо 3 класизходно ниво  чо 3 клас
изходно ниво чо 3 клас
Dani Parvanova153.8K views
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova67.2K views
чо изход 3.клас by Dani Parvanova
чо изход 3.класчо изход 3.клас
чо изход 3.клас
Dani Parvanova38.9K views
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova52.4K views
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova45.6K views
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестБогатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova35.6K views
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova58.6K views
моят първи речник география 3 клас by Iliana Ilieva-Dabova
моят първи речник география 3 класмоят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 клас
Iliana Ilieva-Dabova21.6K views
Buditeli_2_Revolucioneri by Rosica Mileva
Buditeli_2_RevolucioneriBuditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_Revolucioneri
Rosica Mileva20.4K views
златният век 3клас by Dani Parvanova
златният век 3класзлатният век 3клас
златният век 3клас
Dani Parvanova36.8K views
създаване на българската държава 3клас by Dani Parvanova
създаване на българската държава 3классъздаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3клас
Dani Parvanova43.5K views
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестВярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova28.6K views
тест чо 3 клас by krasi_bocheva
тест чо  3 кластест чо  3 клас
тест чо 3 клас
krasi_bocheva24.2K views
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестЗалезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova31.6K views
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, БулвестГодишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova26.1K views
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч... by Veska Petrova
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - ч...
Veska Petrova22.6K views

Similar to славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест

славяните и древните българиі by
славяните и древните българиіславяните и древните българиі
славяните и древните българиіEmilia Petkova
3.7K views32 slides
славяните и древните българи by
славяните и древните българиславяните и древните българи
славяните и древните българиПоли Махова
10.4K views21 slides
България на Дунав by
България на ДунавБългария на Дунав
България на Дунавkoletka pavlova
247 views29 slides
Jivot bulgaria by
Jivot bulgariaJivot bulgaria
Jivot bulgariaRosica Mileva
4.8K views13 slides
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест by
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
29.6K views49 slides
Maite joannna hristoskova 7b by
Maite joannna hristoskova 7bMaite joannna hristoskova 7b
Maite joannna hristoskova 7bvidenovam
270 views11 slides

Similar to славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест(14)

славяните и древните българиі by Emilia Petkova
славяните и древните българиіславяните и древните българиі
славяните и древните българиі
Emilia Petkova3.7K views
славяните и древните българи by Поли Махова
славяните и древните българиславяните и древните българи
славяните и древните българи
Поли Махова10.4K views
България на Дунав by koletka pavlova
България на ДунавБългария на Дунав
България на Дунав
koletka pavlova247 views
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест by Veska Petrova
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova29.6K views
Maite joannna hristoskova 7b by videnovam
Maite joannna hristoskova 7bMaite joannna hristoskova 7b
Maite joannna hristoskova 7b
videnovam270 views
издигане на българската държава by Aneliya Shopova
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държава
Aneliya Shopova5.9K views
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova26.6K views
War troy2 by Dim Stav
War troy2War troy2
War troy2
Dim Stav2K views
България - земя на древни цивилизации by koletka pavlova
България - земя на древни цивилизацииБългария - земя на древни цивилизации
България - земя на древни цивилизации
koletka pavlova6K views
Егейските цивилизации и раждането на Елада by Milena Petkova
Егейските цивилизации и раждането на ЕладаЕгейските цивилизации и раждането на Елада
Егейските цивилизации и раждането на Елада
Milena Petkova3.4K views
българите в османската империя by Dani Parvanova
българите в османската империябългарите в османската империя
българите в османската империя
Dani Parvanova10.5K views

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. by
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
56.9K views84 slides
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. by
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
41.8K views45 slides
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. by
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K views45 slides
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... by
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K views36 slides
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... by
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.7K views36 slides
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. by
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
24.5K views37 slides

More from Veska Petrova(20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K views
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K views
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K views
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... by Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K views
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... by Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.7K views
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. by Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K views
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K views
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K views
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.1K views
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K views
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K views
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K views
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.2K views
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.4K views
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova22.9K views
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K views
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K views
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K views
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views

славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест

 • 3. Разпокъсаната на малки царства тракийска земя станала плячка за мощната Римска империя. Нейните легиони покорили едно след друго племената на траките. речник план
 • 4. Където оръжието се оказвало безсилно, римляните използвали принципа „разделяй и владей“ и разпалвали вражди между тракийските племена. Назначените римски управители в тракийските земи разполагали с неограничена власт. Налагали непосилни данъци.
 • 6. Животът в днешните български земи бил променен. Само високо в планините, откъснати от света, се съхранили части от тракийските племена. Те продължили да говорят своя език и да почитат боговете си. Прехранвали се от скотовъдство. Техни потомци са днешните власи.
 • 7. Римляните започнали да строят тук пътища, градове, храмове. Амфитеатър – гр. Пловдив
 • 8. По-късно Римската империя била разделена на две части. Тази част, в която живеели траките, била наречена Византия.
 • 10. Славяните били народ, който започнал нашествия на територията на Византия преди около 1500 години. Те били толкова многобройни, че византийците не могли да спрат заселването им по целия Балкански полуостров.
 • 11. Почти сто години след появата на първите славяни по тези места се появили българите. Отначало те се настанили северно от река Дунав, близо до мястото, където тя се влива в Черно море.
 • 12. Така на днешните български земи се срещнали различни племена и народи, които по-късно създали тук нова държава.
 • 13. Славяните живеели на племена. Начело на всяко племе стоял вожд или княз, избиран от всички мъже, годни да носят оръжие. речник план
 • 14. Славяните били снажни, силни, издръжливи хора. Били със светли коси и очи и бяла кожа.
 • 15. Разполагали селищата си близко до гори, край реки, езера и блата. Правели много изходи на жилищата си. Правели и землянки, над които избуявала трева.Така се чувствали по-защитени от врагове.
 • 16. Славяните били земеделски народ.Отглеждали просо и жито. Земеделието им било примитивно.
 • 18. Занимавали се и с животновъдство. Занаятчийските им изделия били основно накити от бронз, сребро и мъниста и глинени съдове.
 • 19. Древните историци разказват, че славяните били „свободолюбиви и по никакъв начин не се оставяли да бъдат поробени. Били издръжливи, понасяли леко и жега, и студ, и дъжд, и недостиг на храна. Срещу неприятеля тръгвали пеш, въоръжени с малки щитове и копия, но се научили да превземат и крепости.“
 • 20. Обичали да нападат противниците си в гористи, тесни и стръмни места. Служели си с много хитрости. Често се потопявали в дълбочината на водата, като държали в устата си дълги тръстики и дишали през тях, като издържали много часове. Мажели лъковете и стрелите си с отрова.
 • 21. Силата на славяните проличавала най-вече по време на многобройните обсади на големите византийски градове.
 • 22. Подобно на траките, славяните почитали много божества. Обожествявали много сили и стихии. Принасяли жертва на боговете си.
 • 23. Почитали мъртвите си и ги погребвали като ги изгаряли на клада.
 • 24. Славяните почитали: Сварог – Бог на огъня и занаятите Дажбог – Бог на плодородието Велес – Бог на стадата Лада – Богиня на красотата
 • 25. Главният им бог бил Перун – създател на мълнията и повелител на всичко живо.
 • 26. Българите също се делели на различни племена, всяко от които се състояло от няколко рода. Всяко племе си имало свое име. Начело на българите стоял хан.речник план
 • 27. Българите били по-мургави. Носели дълги коси, като оставяли по една плитка или бръснели главите си.
 • 28. Ханът събирал най-близките си съветници на боилски съвет. Взетите решения пазели в тайна, за което всички предварително се заклевали.
 • 30. Българите често сменяли местата, където живеели. Затова къщите им били палатки, направени от кожа. Наричали ги юрти.
 • 31. Основният поминък на българите бил отглеждането на животни – овце, говеда, кози, но най-развито било коневъдството. Конете използвали за езда, конско месо и кобилешко мляко. По-малко се занимавали със земеделие.
 • 32. Били известни като отлични конници.
 • 33. "Тях не ги поставяли в затруднение нито планините, нито реките, нито липсата на храна. Те приучили на глад и издръжливост и конете си."
 • 34. Когато воювали , използвали лъкове и саби, шлемове и ризници.
 • 35. Българите почитали само един бог - Тангра. Знакът на Тангра. Българите го поставяли навсякъде, за да ги закриля.
 • 36. Принасяли в жертва на Тангра жертвено животно. Макар и рядко, принасяли в жертва човек или боен кон.
 • 37. Българите погребвали мъртвите си в гробове. Те вярвали в задгробния живот и затова им изпращали в отвъдния свят различни дарове.
 • 38. През 632 г. хан Кубрат обединил разпокъсаните български племена и създали своя държава. Нарекли я Стара велика България. Столица бил град Фанагория. план
 • 40. Старата велика България просъществувала три десетилетия. Разпаднала се след като я нападнали нашественици.
 • 41. Легендата разказва, че преди да умре, хан Кубрат събрал синовете си, взел снопче пръчки и се опитал да ги разчупи. Не успял. Тогава започнал да ги чупи една по една. Дал им мъдър урок.
 • 42. „По никакъв начин да не се отделят един от друг и да живеят заедно, за да владеят навсякъде и да не робуват на друг народ“. Синовете му Батбаян, Котраг, Кубер, Алцек и Аспарух не послушали съвета на баща си и всеки тръгнал в различна посока. Скоро след смъртта на Кубрат обединението се разпаднало.
 • 43. Няколко племена, предвождани от третия син на хан Кубрат – хан Аспарух, поели на югозапад. Изминали огромни разстояния и се заселили на нови земи на север от р. Дунав, в областта, наречена Онгъл. Така българите станали съседи на Византия и на славяните.
 • 45. упр. 1 Напиши в каква последователност са живели по днешните български земи славяни, византийци, траки, българи. 1. _____________________ 2. _____________________ 3. _____________________ 4. _____________________ упр. 2 Живота на кои племена илюстрира следващата картина? а/ траки б/ славяни в/ българи
 • 47. План на урока: 1.Съдбата на траките 2. Римска империя 3. Появата на славяните и българите 4. Как живеели славяните? 5. Как живеели българите? 6. Стара велика България
 • 48. Речник: империя – държава, която подчинява и управлява много различни народи. княз – титла на славянски владетел. хан – владетелска титла. храмове – специално построени сгради, в които били почитани боговете. Храмовете на различните религии били различни по вид и украса. юрта – голяма палатка от кожа; жилище на прабългарите.