SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
ИЗХОДНО НИВО
          ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – 3-ти клас
ИМЕ: ................................................................................................
Оградете верните отговори:

   1. Кои са символите на Република България?
    а/ песен, химн, знаме
    б/ герб, химн, знак
    в/ знаме, герб, химн

   2. С какъв цвят на картата са изобразени планините?
    а/ лилав
    б/кафяв
    в/жълт

   3. Коя е най-високата планина в България?
    а/ Рила
    б/ Витоша
    в/ Родопи

   4. С какъв цвят на картата са изобразени равнините, низините и
     полетата?
    а/кафяв
    б/жълт
    в/зелен

   5. С какъв цвят на картата са изобразени водите?
    а/син
    б/розов
    в/черен

   6. Коя е най-дългата река в България?
    а/ Камчия
    б/ Искър
    в/ Места

   7. Коя е най-пълноводната река в България?
    а/ Струма
    б/Тунджа
    в/Марица

   8. От къде извират реките Марица и Искър?
    а/ Родопи
    б/ Стара планина
    в/ Рила
9. Запишете най-високия връх на изброените планини:


 а/Рила - …………………………………………………
 б/ Пирин - …………………………………………….
 в/ Витоша - ……………………………………………
 г/ Родопи - ……………………………………………
 д/ Стара планина - ……………………………….

 10.Подчертайте излишната дума от всяка група:

 а/ Дунавска равнина, Горнотракийска низина, Софийско поле, Витоша.

 б/ Рила, Пирин, Черно море, Родопи, Стара планина.

 в/ Искър, Мусала, Марица, Струма

 г/ дъб, бор, еделвайс, ела, бук

 д/ овца, мечка, вълк, елен, лисица

11.Следите от човешка дейност в миналото се наричат:
  а/ държави
  б/ общества
  в/ извори

12.Коя от посочените групи означава извори за миналото?
  а/ сечива, останки от сгради, керамика, надписи
  б/камъни, скали, планини
  в/езера, реки, морета

13.Как се нарича период от 1000 г ?
  а/ столетие
  б/ хилядолетие
  в/ десетилетие

14.Различните начини за измерване на времето се означават с думата:
  а/общество
  б/календар
  в/държава

15.Най-старите жители по нашите земи са известни с името:
  а/траки
  б/римляни
  в/боляри
16.Траките вярвали:
  а/ в един бог
  б/ в много богове
  в/ в три бога

17.През първата половина на 7 в. била създадена държава с името:
  а/ Велика Стара България
  б/Малка България
  в/Санстефанска България

18.Предводителите на българските племена се наричали:
  а/ императори
  б/ царе
  в/ ханове

19.Първият български хан бил:

 а/Кубрат
 б/ Аспарух
 в/ Крум

20. Старите българи:

 а/ почитали много богове
 б/ вярвали в бог Тангра
 в/ нямали богове

21. Днешна България се родила през:

 а/ 681 г – Хан Аспарух

 б/ 781 г – Хан Кубрат

 в/ 954 г – Хан Крум


22.Първата българска столица била:

 а/ Плиска

 б/ Охрид

 в/ Търново
23.Княз Борис І :

   а/ въвел християнството, основал Българската църква, приел
   учениците на Кирил и Методий

   б/ изгонил учениците на Кирил и Методий и сменил столицата на
   България

 24.През 893 г славянският език заменил гръцкия в богослужението и
   управлението, младият княз изградил нова столица – Преслав,
   времето било наречено Златен век, кой е този български владетел:

   а/ Княз Борис І

   б/ Св.Наум

   в/ Цар Симеон Велики

 25.За коя държава се отнасят следните думи?

Тя била с огромна територия. През 14-15 век в нея били включени земите на
България, Сърбия, Византия. Владетелат и се наричал султан.

а/ Византийската империя
б/ Османската империя
в/ Неизвестна държава

  26. В групата на раята се включвали:

а/ Само християните
б/ Християните, евреите и ромите
в/ Всички данъкоплатци: мюсюлмани и немюсюлмани

  27. Посочи грешния отговор:

Новостите, които навлезли през 19 век сред българите, били:
а/ Земеделието и ръкописните книги
б/ Печатните книги и светското образование
в/ Нови зеленчуци

  28. Кое не се отнася за българите в Османската империя?

а/ През 19 век броят на българите в градовете нараства
б/ Немалко търговци и занаятчии забогатели
в/ Българите не се стремели към равни права на хората с различна вяра
29. Първия призив за достоен живот към българите отправил:

а/ Софроний Врачански
б/ Паисий Хилендарски
в/ Неофит Рилски

   30. Училищата, в които се изучават математика, езици, география и
   други, се наричат:

а/ Християнски
б/ Светски
в/ Еврейски

   31. Кое е общото между: Отец Паисий, епископ Софроний, отец
   Неофит Рилски, доктор Петър Берон, Васил Априлов?

а/ Те са били български царе от 14 век.
б/ Те са български будители от 18 и 19 век.
в/ Те са български художници от 19 век.

   32.Напиши най-важното за:

а/ Георги Раковски-...............................................................................................
б/ Васил Левски-....................................................................................................
в/ Христо Ботев-....................................................................................................

   33. Свободна България била възстановена като:

а/ Царство
б/ Ханство
в/ Княжество

   34. Денят на Освобождението е:

а/ 3 март 1878 година
б/ 5 март 1878 година
в/ 3 април 1876 година

    35.Конституцията е:

а/ всеки закон, по който се управлява държавата.
б/ само някои закони за управлението на държавата.
в/ основният закон, който определя начина на управление и правата на
хората в държавата.
36.Според Търновската конституция държавният глава на България е:

а/ президентът
б/ князът
в/ царят

  37.Запиши трите имена, които е носила нашата столица.

   - С.............................

   - С.............................

   - С.............................


  38.Общото между Александър Първи, Фердинант и Борис Трети е, че
    те са:

   а/ български владетели след Освобождението от 1878 година.
   б/ български владетели от 13-14 век.
   в/ министър-председатели на България.

  39.Националният и официалните празници се празнуват:

   а/ само от говорещите български език.
   б/ от всички граждани на България.
   в/ само от християните.

  40.Огради само подземните богатства:

   а/ гори
   б/ природен газ

   в/ маслодайна роза
   г/ въглища
   д/ пшеница
   е/ руди
   ж/ нефт
№ НА ВЪПРОС  БРОЙ ТОЧКИ  под 17 Т.   СЛАБ
 1.        1    от 18 до 25  СРЕДЕН
 2.        1    от 26 до 34  ДОБЪР
 3.        1    от 35 до 40  МН.ДОБЪР
 4.        1    от 41 до 47  ОТЛИЧЕН
 5.        1
 6.        1
 7.        1
 8.        1
 9.        2
 10.        1
 11.        1
 12.        1
 13.        1
 14.        1
 15.        1
 16.        1
 17.        1
 18.        1
 19.        1
 20.        1
 21.        1
 22.        1
 23.        1
 24.        1
 25.        1
 26.        1
 27.        1
 28.        1
 29.        1
 30.        1
 31.        1
 32.        3
 33.        1
 34.        1
 35.        1
 36.        1
 37.        2
 38.        1
 39.        1
 40.        1
    ОБЩ    47
    БРОЙ
   ТОЧКИ

More Related Content

What's hot

3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.Златка Вълчинова
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпросаЧовекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпросаDani Parvanova
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
входно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класвходно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класDani Parvanova
 
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
диагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниводиагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно нивоDani Parvanova
 
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класкакво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класEmilia Petkova
 
междинно по бел мое
междинно по бел  моемеждинно по бел  мое
междинно по бел моеTatqna Nikolova
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестVeska Petrova
 
самостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4всамостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4вЗлатка Вълчинова
 
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестВъзходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестKултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Петминутка по математика 3 клас
Петминутка по математика 3 класПетминутка по математика 3 клас
Петминутка по математика 3 класКремена Ковачева
 

What's hot (20)

3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпросаЧовекът и обществото _4 клас_126 въпроса
Човекът и обществото _4 клас_126 въпроса
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Test 4 o vh.nivo-4kl.
Test 4 o vh.nivo-4kl.Test 4 o vh.nivo-4kl.
Test 4 o vh.nivo-4kl.
 
входно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі класвходно ниво човек и общество ііі клас
входно ниво човек и общество ііі клас
 
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, БулвестДвубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
Двубоят между България и Византия - ЧО, 3 клас, Булвест
 
диагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниводиагностика входно изходно ниво
диагностика входно изходно ниво
 
Тестове по ЧП
Тестове по ЧПТестове по ЧП
Тестове по ЧП
 
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класкакво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
 
междинно по бел мое
междинно по бел  моемеждинно по бел  мое
междинно по бел мое
 
трябва да знам по чо
трябва да знам по чотрябва да знам по чо
трябва да знам по чо
 
3 class
3 class3 class
3 class
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
 
самостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4всамостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4в
 
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестВъзходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестKултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Петминутка по математика 3 клас
Петминутка по математика 3 класПетминутка по математика 3 клас
Петминутка по математика 3 клас
 

Viewers also liked

златният век 3клас
златният век 3класзлатният век 3клас
златният век 3класDani Parvanova
 
създаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3классъздаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3класDani Parvanova
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвестVeska Petrova
 
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестБогатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
моят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 класмоят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 класIliana Ilieva-Dabova
 
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Buditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_RevolucioneriBuditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_RevolucioneriRosica Mileva
 
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
самостоятелна работа вр чп_3в
самостоятелна работа вр чп_3всамостоятелна работа вр чп_3в
самостоятелна работа вр чп_3вDani Parvanova
 
входно мат 2гр
входно мат 2грвходно мат 2гр
входно мат 2грDani Parvanova
 
двубоят между българия и византия
двубоят между българия и византиядвубоят между българия и византия
двубоят между българия и византияDani Parvanova
 
планините на българия
планините на българияпланините на българия
планините на българияDani Parvanova
 
паничка мед преразказ
паничка мед преразказпаничка мед преразказ
паничка мед преразказDani Parvanova
 
княз борис 3клас
княз борис 3класкняз борис 3клас
княз борис 3класDani Parvanova
 

Viewers also liked (20)

златният век 3клас
златният век 3класзлатният век 3клас
златният век 3клас
 
създаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3классъздаване на българската държава 3клас
създаване на българската държава 3клас
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
 
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
 
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
 
Старите столици на България
Старите столици на БългарияСтарите столици на България
Старите столици на България
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестБогатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
 
моят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 класмоят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 клас
 
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Buditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_RevolucioneriBuditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_Revolucioneri
 
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
 
самостоятелна работа вр чп_3в
самостоятелна работа вр чп_3всамостоятелна работа вр чп_3в
самостоятелна работа вр чп_3в
 
входно мат 2гр
входно мат 2грвходно мат 2гр
входно мат 2гр
 
двубоят между българия и византия
двубоят между българия и византиядвубоят между българия и византия
двубоят между българия и византия
 
планините на българия
планините на българияпланините на българия
планините на българия
 
паничка мед преразказ
паничка мед преразказпаничка мед преразказ
паничка мед преразказ
 
княз борис 3клас
княз борис 3класкняз борис 3клас
княз борис 3клас
 

More from Dani Parvanova

Познатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растениятаПознатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растениятаDani Parvanova
 
проект малки писатели
проект малки писателипроект малки писатели
проект малки писателиDani Parvanova
 
Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60Dani Parvanova
 
Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60Dani Parvanova
 
читателски дневник
читателски дневникчитателски дневник
читателски дневникDani Parvanova
 
психолозите съветват...
психолозите съветват...психолозите съветват...
психолозите съветват...Dani Parvanova
 
изготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кализготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски калDani Parvanova
 
събираемо, сбор
събираемо, сборсъбираемо, сбор
събираемо, сборDani Parvanova
 
зип математика 2 клас
зип математика 2 класзип математика 2 клас
зип математика 2 класDani Parvanova
 
зип бел 2 клас
зип бел 2 класзип бел 2 клас
зип бел 2 класDani Parvanova
 

More from Dani Parvanova (20)

Познатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растениятаПознатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растенията
 
Koledna magiya
Koledna magiyaKoledna magiya
Koledna magiya
 
проект малки писатели
проект малки писателипроект малки писатели
проект малки писатели
 
Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60
 
Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60
 
читателски дневник
читателски дневникчитателски дневник
читателски дневник
 
психолозите съветват...
психолозите съветват...психолозите съветват...
психолозите съветват...
 
изготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кализготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кал
 
шаблони 2
шаблони 2шаблони 2
шаблони 2
 
шаблони 1
шаблони 1шаблони 1
шаблони 1
 
Komunikaciq berger
Komunikaciq bergerKomunikaciq berger
Komunikaciq berger
 
събираемо, сбор
събираемо, сборсъбираемо, сбор
събираемо, сбор
 
букви 3
букви 3букви 3
букви 3
 
букви 2
букви 2букви 2
букви 2
 
букви 1
букви 1букви 1
букви 1
 
цифри 2
цифри 2цифри 2
цифри 2
 
цифри 1
цифри 1цифри 1
цифри 1
 
чк
чкчк
чк
 
зип математика 2 клас
зип математика 2 класзип математика 2 клас
зип математика 2 клас
 
зип бел 2 клас
зип бел 2 класзип бел 2 клас
зип бел 2 клас
 

изходно ниво чо 3 клас

 • 1. ИЗХОДНО НИВО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – 3-ти клас ИМЕ: ................................................................................................ Оградете верните отговори: 1. Кои са символите на Република България? а/ песен, химн, знаме б/ герб, химн, знак в/ знаме, герб, химн 2. С какъв цвят на картата са изобразени планините? а/ лилав б/кафяв в/жълт 3. Коя е най-високата планина в България? а/ Рила б/ Витоша в/ Родопи 4. С какъв цвят на картата са изобразени равнините, низините и полетата? а/кафяв б/жълт в/зелен 5. С какъв цвят на картата са изобразени водите? а/син б/розов в/черен 6. Коя е най-дългата река в България? а/ Камчия б/ Искър в/ Места 7. Коя е най-пълноводната река в България? а/ Струма б/Тунджа в/Марица 8. От къде извират реките Марица и Искър? а/ Родопи б/ Стара планина в/ Рила
 • 2. 9. Запишете най-високия връх на изброените планини: а/Рила - ………………………………………………… б/ Пирин - ……………………………………………. в/ Витоша - …………………………………………… г/ Родопи - …………………………………………… д/ Стара планина - ………………………………. 10.Подчертайте излишната дума от всяка група: а/ Дунавска равнина, Горнотракийска низина, Софийско поле, Витоша. б/ Рила, Пирин, Черно море, Родопи, Стара планина. в/ Искър, Мусала, Марица, Струма г/ дъб, бор, еделвайс, ела, бук д/ овца, мечка, вълк, елен, лисица 11.Следите от човешка дейност в миналото се наричат: а/ държави б/ общества в/ извори 12.Коя от посочените групи означава извори за миналото? а/ сечива, останки от сгради, керамика, надписи б/камъни, скали, планини в/езера, реки, морета 13.Как се нарича период от 1000 г ? а/ столетие б/ хилядолетие в/ десетилетие 14.Различните начини за измерване на времето се означават с думата: а/общество б/календар в/държава 15.Най-старите жители по нашите земи са известни с името: а/траки б/римляни в/боляри
 • 3. 16.Траките вярвали: а/ в един бог б/ в много богове в/ в три бога 17.През първата половина на 7 в. била създадена държава с името: а/ Велика Стара България б/Малка България в/Санстефанска България 18.Предводителите на българските племена се наричали: а/ императори б/ царе в/ ханове 19.Първият български хан бил: а/Кубрат б/ Аспарух в/ Крум 20. Старите българи: а/ почитали много богове б/ вярвали в бог Тангра в/ нямали богове 21. Днешна България се родила през: а/ 681 г – Хан Аспарух б/ 781 г – Хан Кубрат в/ 954 г – Хан Крум 22.Първата българска столица била: а/ Плиска б/ Охрид в/ Търново
 • 4. 23.Княз Борис І : а/ въвел християнството, основал Българската църква, приел учениците на Кирил и Методий б/ изгонил учениците на Кирил и Методий и сменил столицата на България 24.През 893 г славянският език заменил гръцкия в богослужението и управлението, младият княз изградил нова столица – Преслав, времето било наречено Златен век, кой е този български владетел: а/ Княз Борис І б/ Св.Наум в/ Цар Симеон Велики 25.За коя държава се отнасят следните думи? Тя била с огромна територия. През 14-15 век в нея били включени земите на България, Сърбия, Византия. Владетелат и се наричал султан. а/ Византийската империя б/ Османската империя в/ Неизвестна държава 26. В групата на раята се включвали: а/ Само християните б/ Християните, евреите и ромите в/ Всички данъкоплатци: мюсюлмани и немюсюлмани 27. Посочи грешния отговор: Новостите, които навлезли през 19 век сред българите, били: а/ Земеделието и ръкописните книги б/ Печатните книги и светското образование в/ Нови зеленчуци 28. Кое не се отнася за българите в Османската империя? а/ През 19 век броят на българите в градовете нараства б/ Немалко търговци и занаятчии забогатели в/ Българите не се стремели към равни права на хората с различна вяра
 • 5. 29. Първия призив за достоен живот към българите отправил: а/ Софроний Врачански б/ Паисий Хилендарски в/ Неофит Рилски 30. Училищата, в които се изучават математика, езици, география и други, се наричат: а/ Християнски б/ Светски в/ Еврейски 31. Кое е общото между: Отец Паисий, епископ Софроний, отец Неофит Рилски, доктор Петър Берон, Васил Априлов? а/ Те са били български царе от 14 век. б/ Те са български будители от 18 и 19 век. в/ Те са български художници от 19 век. 32.Напиши най-важното за: а/ Георги Раковски-............................................................................................... б/ Васил Левски-.................................................................................................... в/ Христо Ботев-.................................................................................................... 33. Свободна България била възстановена като: а/ Царство б/ Ханство в/ Княжество 34. Денят на Освобождението е: а/ 3 март 1878 година б/ 5 март 1878 година в/ 3 април 1876 година 35.Конституцията е: а/ всеки закон, по който се управлява държавата. б/ само някои закони за управлението на държавата. в/ основният закон, който определя начина на управление и правата на хората в държавата.
 • 6. 36.Според Търновската конституция държавният глава на България е: а/ президентът б/ князът в/ царят 37.Запиши трите имена, които е носила нашата столица. - С............................. - С............................. - С............................. 38.Общото между Александър Първи, Фердинант и Борис Трети е, че те са: а/ български владетели след Освобождението от 1878 година. б/ български владетели от 13-14 век. в/ министър-председатели на България. 39.Националният и официалните празници се празнуват: а/ само от говорещите български език. б/ от всички граждани на България. в/ само от християните. 40.Огради само подземните богатства: а/ гори б/ природен газ в/ маслодайна роза г/ въглища д/ пшеница е/ руди ж/ нефт
 • 7. № НА ВЪПРОС БРОЙ ТОЧКИ под 17 Т. СЛАБ 1. 1 от 18 до 25 СРЕДЕН 2. 1 от 26 до 34 ДОБЪР 3. 1 от 35 до 40 МН.ДОБЪР 4. 1 от 41 до 47 ОТЛИЧЕН 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 10. 1 11. 1 12. 1 13. 1 14. 1 15. 1 16. 1 17. 1 18. 1 19. 1 20. 1 21. 1 22. 1 23. 1 24. 1 25. 1 26. 1 27. 1 28. 1 29. 1 30. 1 31. 1 32. 3 33. 1 34. 1 35. 1 36. 1 37. 2 38. 1 39. 1 40. 1 ОБЩ 47 БРОЙ ТОЧКИ