Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ИЗХОДНО НИВО          ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – 3-ти класИМЕ: .........................................................
9. Запишете най-високия връх на изброените планини: а/Рила - ………………………………………………… б/ Пирин - ……………………………………………. в/ Витош...
16.Траките вярвали:  а/ в един бог  б/ в много богове  в/ в три бога17.През първата половина на 7 в. била създадена дър...
23.Княз Борис І :   а/ въвел християнството, основал Българската църква, приел   учениците на Кирил и Методий   б/ и...
29. Първия призив за достоен живот към българите отправил:а/ Софроний Врачанскиб/ Паисий Хилендарскив/ Неофит Рилски   3...
36.Според Търновската конституция държавният глава на България е:а/ президентътб/ князътв/ царят  37.Запиши трите имена,...
№ НА ВЪПРОС  БРОЙ ТОЧКИ  под 17 Т.   СЛАБ 1.        1    от 18 до 25  СРЕДЕН 2.        1    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

изходно ниво чо 3 клас

 • Be the first to comment

изходно ниво чо 3 клас

 1. 1. ИЗХОДНО НИВО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – 3-ти класИМЕ: ................................................................................................Оградете верните отговори: 1. Кои са символите на Република България? а/ песен, химн, знаме б/ герб, химн, знак в/ знаме, герб, химн 2. С какъв цвят на картата са изобразени планините? а/ лилав б/кафяв в/жълт 3. Коя е най-високата планина в България? а/ Рила б/ Витоша в/ Родопи 4. С какъв цвят на картата са изобразени равнините, низините и полетата? а/кафяв б/жълт в/зелен 5. С какъв цвят на картата са изобразени водите? а/син б/розов в/черен 6. Коя е най-дългата река в България? а/ Камчия б/ Искър в/ Места 7. Коя е най-пълноводната река в България? а/ Струма б/Тунджа в/Марица 8. От къде извират реките Марица и Искър? а/ Родопи б/ Стара планина в/ Рила
 2. 2. 9. Запишете най-високия връх на изброените планини: а/Рила - ………………………………………………… б/ Пирин - ……………………………………………. в/ Витоша - …………………………………………… г/ Родопи - …………………………………………… д/ Стара планина - ………………………………. 10.Подчертайте излишната дума от всяка група: а/ Дунавска равнина, Горнотракийска низина, Софийско поле, Витоша. б/ Рила, Пирин, Черно море, Родопи, Стара планина. в/ Искър, Мусала, Марица, Струма г/ дъб, бор, еделвайс, ела, бук д/ овца, мечка, вълк, елен, лисица11.Следите от човешка дейност в миналото се наричат: а/ държави б/ общества в/ извори12.Коя от посочените групи означава извори за миналото? а/ сечива, останки от сгради, керамика, надписи б/камъни, скали, планини в/езера, реки, морета13.Как се нарича период от 1000 г ? а/ столетие б/ хилядолетие в/ десетилетие14.Различните начини за измерване на времето се означават с думата: а/общество б/календар в/държава15.Най-старите жители по нашите земи са известни с името: а/траки б/римляни в/боляри
 3. 3. 16.Траките вярвали: а/ в един бог б/ в много богове в/ в три бога17.През първата половина на 7 в. била създадена държава с името: а/ Велика Стара България б/Малка България в/Санстефанска България18.Предводителите на българските племена се наричали: а/ императори б/ царе в/ ханове19.Първият български хан бил: а/Кубрат б/ Аспарух в/ Крум20. Старите българи: а/ почитали много богове б/ вярвали в бог Тангра в/ нямали богове21. Днешна България се родила през: а/ 681 г – Хан Аспарух б/ 781 г – Хан Кубрат в/ 954 г – Хан Крум22.Първата българска столица била: а/ Плиска б/ Охрид в/ Търново
 4. 4. 23.Княз Борис І : а/ въвел християнството, основал Българската църква, приел учениците на Кирил и Методий б/ изгонил учениците на Кирил и Методий и сменил столицата на България 24.През 893 г славянският език заменил гръцкия в богослужението и управлението, младият княз изградил нова столица – Преслав, времето било наречено Златен век, кой е този български владетел: а/ Княз Борис І б/ Св.Наум в/ Цар Симеон Велики 25.За коя държава се отнасят следните думи?Тя била с огромна територия. През 14-15 век в нея били включени земите наБългария, Сърбия, Византия. Владетелат и се наричал султан.а/ Византийската империяб/ Османската империяв/ Неизвестна държава 26. В групата на раята се включвали:а/ Само християнитеб/ Християните, евреите и ромитев/ Всички данъкоплатци: мюсюлмани и немюсюлмани 27. Посочи грешния отговор:Новостите, които навлезли през 19 век сред българите, били:а/ Земеделието и ръкописните книгиб/ Печатните книги и светското образованиев/ Нови зеленчуци 28. Кое не се отнася за българите в Османската империя?а/ През 19 век броят на българите в градовете нарастваб/ Немалко търговци и занаятчии забогателив/ Българите не се стремели към равни права на хората с различна вяра
 5. 5. 29. Първия призив за достоен живот към българите отправил:а/ Софроний Врачанскиб/ Паисий Хилендарскив/ Неофит Рилски 30. Училищата, в които се изучават математика, езици, география и други, се наричат:а/ Християнскиб/ Светскив/ Еврейски 31. Кое е общото между: Отец Паисий, епископ Софроний, отец Неофит Рилски, доктор Петър Берон, Васил Априлов?а/ Те са били български царе от 14 век.б/ Те са български будители от 18 и 19 век.в/ Те са български художници от 19 век. 32.Напиши най-важното за:а/ Георги Раковски-...............................................................................................б/ Васил Левски-....................................................................................................в/ Христо Ботев-.................................................................................................... 33. Свободна България била възстановена като:а/ Царствоб/ Ханствов/ Княжество 34. Денят на Освобождението е:а/ 3 март 1878 годинаб/ 5 март 1878 годинав/ 3 април 1876 година 35.Конституцията е:а/ всеки закон, по който се управлява държавата.б/ само някои закони за управлението на държавата.в/ основният закон, който определя начина на управление и правата нахората в държавата.
 6. 6. 36.Според Търновската конституция държавният глава на България е:а/ президентътб/ князътв/ царят 37.Запиши трите имена, които е носила нашата столица. - С............................. - С............................. - С............................. 38.Общото между Александър Първи, Фердинант и Борис Трети е, че те са: а/ български владетели след Освобождението от 1878 година. б/ български владетели от 13-14 век. в/ министър-председатели на България. 39.Националният и официалните празници се празнуват: а/ само от говорещите български език. б/ от всички граждани на България. в/ само от християните. 40.Огради само подземните богатства: а/ гори б/ природен газ в/ маслодайна роза г/ въглища д/ пшеница е/ руди ж/ нефт
 7. 7. № НА ВЪПРОС БРОЙ ТОЧКИ под 17 Т. СЛАБ 1. 1 от 18 до 25 СРЕДЕН 2. 1 от 26 до 34 ДОБЪР 3. 1 от 35 до 40 МН.ДОБЪР 4. 1 от 41 до 47 ОТЛИЧЕН 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 10. 1 11. 1 12. 1 13. 1 14. 1 15. 1 16. 1 17. 1 18. 1 19. 1 20. 1 21. 1 22. 1 23. 1 24. 1 25. 1 26. 1 27. 1 28. 1 29. 1 30. 1 31. 1 32. 3 33. 1 34. 1 35. 1 36. 1 37. 2 38. 1 39. 1 40. 1 ОБЩ 47 БРОЙ ТОЧКИ

×