SlideShare a Scribd company logo
Съгласувано:………….. Утвърждавам:……………
Старши експерт Иван Панайотов
Началник на РИО- гр. Хасково
ОУ „Св. Иван Рилски” - Хасково
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗИП БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
2 „б“ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2015/ 2016 ГОДИНА
/обучението е насочено към допълване
на образователния минимум от задължителната програма/
32 часа годишно
Преподавател:…………………. Директор:………………………….
Йорданка Първанова Тонка Ченгелова
І.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ВЪВ ІІ КЛАС
1.Общо представяне на програмата
Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 32 часа годишно. Учебната
програма за задължително избираема подготовка по български език и литература за
втори клас е разработена в съответствие с държавните образователни изисквания за
учебно съдържание в културно-образователната област „Български език и
литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и
литература за втори клас(МОН, 2002 г.)
Тази програма дава възможност да се разширят, задълбочат и затвърдят знанията
и уменията на второкласниците, формирани в процеса на езиковото и литературното
им обучение. Осигурява надграждането над образователния минимум и пряко
кореспондира с тематиката на Учебната програма по предмета, утвърдена от МОН.
Учебното съдържание дава възможност за диференцирана работа по български
език и литература, съобразно възможностите на учениците. Тъй като е важно да се
развива умението за четене с разбиране, в часовете ще се използват разработки,
включени в помагалото „Четене с разбиране“ на изд. „Просвета“.
ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ІІ КЛАС
 разширяване на социокултурната компетентност на учениците чрез включване в
различни условия на речево общуване;
 разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците чрез
вариантно представяне на езиковите единици с оглед функционирането им в
речта;
 разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците чрез
разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение;
 активизиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и
целенасочено изучаване на езика и литературата;
ІІІ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ
 устна проверка;
 писмена проверка;
 наблюдение;
 самопроверка;
 тестова проверка (в края на годината);
 демонстрация;
ІV. УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА:
 Презентации по отделни теми;
 Анимационни клипове и/ или филмчета, подпомагащи работата;
 Табла и нагледни материали.
V.Учебно съдържание
Включеното учебно съдържание е отразено в примерното годишно разпределение
и включва всички езикови, речеви и литературни елементи, които се изучават по
български език и литература във II клас, които са организирани в едно цяло.
№ Дата Тема Забележка
1
18.09.
Богатството на българския език.
2
25.09.
Общуване чрез устна и писмена реч.
3
02.10.
Азбучен ред. Видове речници.
4
09.10.
„Хитринки“. Помагало стр.4,5
5
16.10.
„Любимата игра на Петьо“. Помагало стр.6,7
6
23.10.
Тези чудни звукове и букви. Правопис на гласните.
7
30.10.
„Маймунски работи“. Помагало стр.8,9
8
06.11.
„Магарето“. Помагало стр.10, 11
9
13.11. Тези чудни звукове и букви. Звучни съгласни звукове.
Правопис.
10
20.11.
„Подскок“. Помагало стр. 12, 13
11
27.11.
Правопис на съгласните звукове.
12 04.12. Трудните звукове и букви.
13
11.12.
„Четката за зъби“. Помагало стр. 14, 15
14 18.12. „Раздай радост“. Помагало стр. 26, 27
15
08.01.
„Орехчето“. Помагало стр. 16, 17
16
15.01.
„Пух“. Помагало стр. 18, 19
17
22.01.
Съществително име. Род и число.
18
29.01.
„Ескимосите“. Помагало стр. 20, 21
19
05.02.
Видове съществителни имена. Правопис.
20
12.02.
Умалителни съществителни имена. Правопис.
21 19.02. „Ласи“. Помагало стр. 22, 23
22 26.02. Прилагателни имена. Род и число.
23
04.03. „Лъжицата“. Помагало стр. 24, 25
Правопис на прилагателните имена.
24 11.03. „Фризби“. Помагало стр. 28, 29
25 18.03. Глагол. Число на глагола. Правопис.
26 25.03. Съществителни и прилагателни имена. Глагол.
27 15.04. „Зоопаркът“. Помагало стр. 30, 31
28 22.04. „Зеленчуковото училище“. Помагало стр. 32, 33
29
29.04.
Изреченията в българския език.
30 13.05. „Котките“. Помагало стр. 34, 35
31 20.05. Изреченията при общуване.
32
27.05.
„Фестивал за деца“. Помагало стр. 36, 37

More Related Content

Viewers also liked

глагол 2клас
глагол 2класглагол 2клас
глагол 2класDani Parvanova
 
работен лист бел
работен лист белработен лист бел
работен лист белPepi Nikova
 
съчинение по картини
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картиниDani Parvanova
 
В гората - Мелани Христова - 4 клас
В гората - Мелани Христова - 4 класВ гората - Мелани Христова - 4 клас
В гората - Мелани Христова - 4 класNinaKaneva
 
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те...Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те...Junior Achievement Bulgaria
 
работен лист прилагат. степенуване
работен лист прилагат. степенуванеработен лист прилагат. степенуване
работен лист прилагат. степенуванеVera
 
Oколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно нивоOколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно нивоLuiza Antova
 
разкази по сEрия от картинки
разкази по сEрия от картинкиразкази по сEрия от картинки
разкази по сEрия от картинкиdaniela velcheva
 
Как пишем съчинение
Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинениеrossitsazlankova
 
Нашите домашни любимци
Нашите домашни любимциНашите домашни любимци
Нашите домашни любимциNinaKaneva
 
прилагателно име. работен лист
прилагателно име. работен листприлагателно име. работен лист
прилагателно име. работен листЛидия Ганева
 
работен лист
работен листработен лист
работен листPepi Nikova
 

Viewers also liked (18)

диктовки
диктовкидиктовки
диктовки
 
глагол 2клас
глагол 2класглагол 2клас
глагол 2клас
 
работен лист бел
работен лист белработен лист бел
работен лист бел
 
съчинение по картини
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картини
 
В гората - Мелани Христова - 4 клас
В гората - Мелани Христова - 4 класВ гората - Мелани Христова - 4 клас
В гората - Мелани Христова - 4 клас
 
петминутка по бел 3 клас
петминутка по бел 3 класпетминутка по бел 3 клас
петминутка по бел 3 клас
 
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те...Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те...
Учебни програми на Джуниър Ачийвмънт за обучение по профилирана подготовка Те...
 
работен лист прилагат. степенуване
работен лист прилагат. степенуванеработен лист прилагат. степенуване
работен лист прилагат. степенуване
 
Oколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно нивоOколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно ниво
 
ФКРУ_Извънкласно четене_2клас
ФКРУ_Извънкласно четене_2клас ФКРУ_Извънкласно четене_2клас
ФКРУ_Извънкласно четене_2клас
 
зип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2класзип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2клас
 
разкази по сEрия от картинки
разкази по сEрия от картинкиразкази по сEрия от картинки
разкази по сEрия от картинки
 
дора габе икч
дора габе  икчдора габе  икч
дора габе икч
 
Как пишем съчинение
Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинение
 
Нашите домашни любимци
Нашите домашни любимциНашите домашни любимци
Нашите домашни любимци
 
прилагателно име
прилагателно имеприлагателно име
прилагателно име
 
прилагателно име. работен лист
прилагателно име. работен листприлагателно име. работен лист
прилагателно име. работен лист
 
работен лист
работен листработен лист
работен лист
 

More from Dani Parvanova

Познатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растениятаПознатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растениятаDani Parvanova
 
проект малки писатели
проект малки писателипроект малки писатели
проект малки писателиDani Parvanova
 
Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60Dani Parvanova
 
Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60Dani Parvanova
 
читателски дневник
читателски дневникчитателски дневник
читателски дневникDani Parvanova
 
психолозите съветват...
психолозите съветват...психолозите съветват...
психолозите съветват...Dani Parvanova
 
изготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кализготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски калDani Parvanova
 
събираемо, сбор
събираемо, сборсъбираемо, сбор
събираемо, сборDani Parvanova
 
зип математика 2 клас
зип математика 2 класзип математика 2 клас
зип математика 2 класDani Parvanova
 

More from Dani Parvanova (20)

Познатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растениятаПознатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растенията
 
Koledna magiya
Koledna magiyaKoledna magiya
Koledna magiya
 
проект малки писатели
проект малки писателипроект малки писатели
проект малки писатели
 
Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60
 
Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60
 
читателски дневник
читателски дневникчитателски дневник
читателски дневник
 
психолозите съветват...
психолозите съветват...психолозите съветват...
психолозите съветват...
 
изготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кализготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кал
 
шаблони 2
шаблони 2шаблони 2
шаблони 2
 
шаблони 1
шаблони 1шаблони 1
шаблони 1
 
Komunikaciq berger
Komunikaciq bergerKomunikaciq berger
Komunikaciq berger
 
събираемо, сбор
събираемо, сборсъбираемо, сбор
събираемо, сбор
 
букви 3
букви 3букви 3
букви 3
 
букви 2
букви 2букви 2
букви 2
 
букви 1
букви 1букви 1
букви 1
 
цифри 2
цифри 2цифри 2
цифри 2
 
цифри 1
цифри 1цифри 1
цифри 1
 
чк
чкчк
чк
 
зип математика 2 клас
зип математика 2 класзип математика 2 клас
зип математика 2 клас
 
фвс
фвсфвс
фвс
 

зип бел 2 клас

  • 1. Съгласувано:………….. Утвърждавам:…………… Старши експерт Иван Панайотов Началник на РИО- гр. Хасково ОУ „Св. Иван Рилски” - Хасково УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗИП БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2 „б“ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/ 2016 ГОДИНА /обучението е насочено към допълване на образователния минимум от задължителната програма/ 32 часа годишно Преподавател:…………………. Директор:…………………………. Йорданка Първанова Тонка Ченгелова І.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ВЪВ ІІ КЛАС 1.Общо представяне на програмата Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 32 часа годишно. Учебната програма за задължително избираема подготовка по български език и литература за втори клас е разработена в съответствие с държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област „Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(МОН, 2002 г.) Тази програма дава възможност да се разширят, задълбочат и затвърдят знанията и уменията на второкласниците, формирани в процеса на езиковото и литературното им обучение. Осигурява надграждането над образователния минимум и пряко кореспондира с тематиката на Учебната програма по предмета, утвърдена от МОН. Учебното съдържание дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно възможностите на учениците. Тъй като е важно да се развива умението за четене с разбиране, в часовете ще се използват разработки, включени в помагалото „Четене с разбиране“ на изд. „Просвета“.
  • 2. ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ІІ КЛАС  разширяване на социокултурната компетентност на учениците чрез включване в различни условия на речево общуване;  разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците чрез вариантно представяне на езиковите единици с оглед функционирането им в речта;  разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците чрез разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение;  активизиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целенасочено изучаване на езика и литературата; ІІІ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ  устна проверка;  писмена проверка;  наблюдение;  самопроверка;  тестова проверка (в края на годината);  демонстрация; ІV. УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА:  Презентации по отделни теми;  Анимационни клипове и/ или филмчета, подпомагащи работата;  Табла и нагледни материали. V.Учебно съдържание Включеното учебно съдържание е отразено в примерното годишно разпределение и включва всички езикови, речеви и литературни елементи, които се изучават по български език и литература във II клас, които са организирани в едно цяло. № Дата Тема Забележка 1 18.09. Богатството на българския език. 2 25.09. Общуване чрез устна и писмена реч. 3 02.10. Азбучен ред. Видове речници. 4 09.10. „Хитринки“. Помагало стр.4,5 5 16.10. „Любимата игра на Петьо“. Помагало стр.6,7
  • 3. 6 23.10. Тези чудни звукове и букви. Правопис на гласните. 7 30.10. „Маймунски работи“. Помагало стр.8,9 8 06.11. „Магарето“. Помагало стр.10, 11 9 13.11. Тези чудни звукове и букви. Звучни съгласни звукове. Правопис. 10 20.11. „Подскок“. Помагало стр. 12, 13 11 27.11. Правопис на съгласните звукове. 12 04.12. Трудните звукове и букви. 13 11.12. „Четката за зъби“. Помагало стр. 14, 15 14 18.12. „Раздай радост“. Помагало стр. 26, 27 15 08.01. „Орехчето“. Помагало стр. 16, 17 16 15.01. „Пух“. Помагало стр. 18, 19 17 22.01. Съществително име. Род и число. 18 29.01. „Ескимосите“. Помагало стр. 20, 21 19 05.02. Видове съществителни имена. Правопис. 20 12.02. Умалителни съществителни имена. Правопис. 21 19.02. „Ласи“. Помагало стр. 22, 23 22 26.02. Прилагателни имена. Род и число. 23 04.03. „Лъжицата“. Помагало стр. 24, 25 Правопис на прилагателните имена.
  • 4. 24 11.03. „Фризби“. Помагало стр. 28, 29 25 18.03. Глагол. Число на глагола. Правопис. 26 25.03. Съществителни и прилагателни имена. Глагол. 27 15.04. „Зоопаркът“. Помагало стр. 30, 31 28 22.04. „Зеленчуковото училище“. Помагало стр. 32, 33 29 29.04. Изреченията в българския език. 30 13.05. „Котките“. Помагало стр. 34, 35 31 20.05. Изреченията при общуване. 32 27.05. „Фестивал за деца“. Помагало стр. 36, 37