Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест

 • Be the first to comment

Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. 01.11.2013 1
 2. 2. 01.11.2013 2
 3. 3. През 889 г. княз Борис І се оттеглил от престола и заминал в манастир. Княз станал най-големият му син Владимир - Расате. Но той се опитал да отхвърли християнството и да възстанови езичеството. Подвел баща си. 01.11.2013 3
 4. 4. Въпреки, че бил в манастир, княз Борис І четири години зорко следял как синът му руши граденото за десетилетия. Тогава старият княз излязъл от манастира, препасал меч и се вдигнал срещу сина си. С помощта на верни боляри Борис отстранил езичника Владимир – Расате от престола и наредил да бъде наказан жестоко чрез ослепяване. 01.11.2013 4
 5. 5. речник план Скоро след това старият княз свикал народен събор в Преслав, на който тържествено провъзгласил третия си син Симеон за владетел на България. Княз Борис отново се оттеглил в манастир и 14 години по-късно починал. Той е първият български владетел, провъзгласен от църквата за светец. 01.11.2013 5
 6. 6. За да утвърдят важните промени при възкачването на Симеон на престола, столицата била преместена в Преслав. 01.11.2013 6
 7. 7. Симеон поел управлението на огромна християнска държава, в която славянската култура процъфтявала, а народът бил обединен от новата обща вяра. 01.11.2013 7
 8. 8. Но времената били трудни, защото византийският император не могъл да се примири с изгонването на гръцките свещеници от България. Търсел начин да си отмъсти. Той прогонил българските търговци като преместил тържището им от Цариград в Солун. 01.11.2013 8
 9. 9. По времето на Симеон България била голяма военна сила.Тя съперничела на Византия. През 917 г. българският владетел разгромил византийските войски при р. Ахелой( до гр.Несебър). 01.11.2013 9
 10. 10. Земите на България се разпрострели между три морета – Черно, Бяло и Адриатическо. 01.11.2013 10
 11. 11. Битката край р. Ахелой била една от най-кървавите в историята до този момент. Били избити хиляди византийски войници. Според византийски хронист, посетил мястото, още можели да се видят купища кости на позорно посечената ромейска войска. 01.11.2013 11
 12. 12. След бляскавата победа край р. Ахелой Симеон сам се провъзгласил за „цар на българи и ромеи“, а потомците му го нарекли Симеон Велики. Облечени в златни, сребърни и медни доспехи, българските войски приветстват своя цар. 01.11.2013 12
 13. 13. Симеон пред портите на византийската столица Константинопол. 01.11.2013 Византийският император моли Симеон за мир. 13
 14. 14. Симеон пред стените на Цариград. 01.11.2013 14
 15. 15. Днес „Златен век“ наричаме онези 34 години, през които управлявал „Великият между царете Симеон“. Така бил наричан заради:  военните му подвизи;  великите му дела в управлението на държавата;  заслугите му към духовния възход и обединение на нацията; 01.11.2013 речник Симеон събрал около себе си книжовници и превърнал страната в духовно средище на славянския свят. 15
 16. 16. Симеон събрал около себе си най-изявените книжовници, които работели под зоркото му око в столицата Преслав. Основната им задача била да превеждат от гръцки на славянски език богослужебни книги, да преписват и създават нови книги. план 01.11.2013 речник 16
 17. 17. Симеон отделял голямо внимание на книжовниците. Той сам пишел книги и бил голям ценител на изкуството. 01.11.2013 17
 18. 18. Книжовниците Климент и Наум се посветили на просветителска дейност. Икона на Свети Климент Охридски 01.11.2013 Икона на Свети Наум речник 18
 19. 19. Климент създал книжовна школа в Охрид, а Константин – в Преслав. Охридска книжовна школа Икона на Свети Климент Охридски 01.11.2013 Преславска книжовна школа Константин епископ Преславски В тези школи били подготвени стотици духовници и книжовници. речник 19
 20. 20. Само Св. Климент за седем години подготвил 3500 ученици, повечето от които станали духовници. Той подменил създадената от Кирил и Методий глаголица с по-достъпната кирилица. 01.11.2013 20
 21. 21. Климент и Наум заедно с учениците си превели и преписали важни богослужебни книги. Създали и нови съчинения. 01.11.2013 21
 22. 22. Благодарение на тази изключителна дейност през 893 г. славянският език бил обявен за официален в държавата. На него започнали да служат в църквата. 01.11.2013 22
 23. 23. Книжовниците научили много обикновени хора да четат книги и така да опознават света . Изсушавали кожата и я остъргвали. По това време хартията все още не била позната в Европа. Затова страниците на книгите били от фина животинска кожа, наречена пергамент. Първо накисвали кожата в специални разтвори. 01.11.2013 Книжовниците сами приготвяли мастилото си и пишели с птичи пера. Първите книги се смятали за свещени, защото хората били убедени, че в тях е съхранено план Божието слово. 23
 24. 24. Затова кориците им били красиво обковавани със злато и сребро. 01.11.2013 24
 25. 25. Първите букви на страниците били украсявани с рисунки на цветя и животни. 01.11.2013 25
 26. 26. В своето съчинение „За буквите“ книжовникът Черноризец Храбър отбелязва за този период, че „в България и най-малкото азбукарче знае имената на Кирил и Методий, които създали славянската писменост“. 01.11.2013 26
 27. 27. Освен на книжовната дейност, цар Симеон се посветил и на изграждането на новата българска столица Велики Преслав. Тя трябвало да бъде образец на ненадминат блясък и красота. речник план 01.11.2013 27
 28. 28. В нея били издигнати невиждани дотогава дворци и черкви. Те били „богато украсени с мрамор и мед, сребро и злато“. 28
 29. 29. Кръглата църква в Преслав, известна като „Златна“ заради позлатения купол. 01.11.2013 29
 30. 30. В черквите на специална стена били разполагани изображения на светци. Такива изображения били наречени икони. Керамични икони от Преслав. 01.11.2013 30
 31. 31. Рисувани керамични плочки и елементи за украса на сгради от Преслав. 01.11.2013 31
 32. 32. Златно съкровище от Преслав 01.11.2013 32
 33. 33. Печати на цар Симеон 01.11.2013 33
 34. 34. 01.11.2013 34
 35. 35. 1. През коя година цар Симеон разгромил византийската войска при р. Ахелой? а/ 917 б/ 893 в/ 886 2. Допълнете пропуснатите думи в текста. Симеон разширил границите на България до три морета ______, ____________ - Черно Бяло и Адриатическо. Симеон Велики Потомците му го нарекли ______________, цар а самият той се провъзгласил за _____ на ________ и ромеи. българи 01.11.2013 35
 36. 36. 3. Кой е българският владетел, чието управление е наречено Златен век? а/ хан Крум б/ княз Борис І в/ цар Симеон 4. Кои книжовници добавили към имената си названията Охридски и Преславски? __________ Охридски ____________ Преславски 5. Книжовни школи били създадени в: а/ Плиска и Охрид б/ Плиска и Преслав в/ Охрид и Преслав 01.11.2013 36
 37. 37. 2. Допълнете изреченията така, че да е вярно. Хората, които превеждали, преписвали и книжовници създавали нови книги - _____________. Място, където работели заедно много книжовна школа книжовници - ________________. Книгите, в които се разказвало за християнското учение и се използвали за поучителни слова в богослужебни книги църквите - ____________________. Човек, на когото вярващите отдавали почит след смъртта му - ________. светец Изображения на светци, разполагани на специални стени в черквите - ______. икони 01.11.2013 37
 38. 38. 2. Защо времето, в което цар Симеон управлявал България, било наречено „Златен век“ на българската книжнина? ______________________________________  духовен възход и обединение на нацията; ______________________________________  превръщането на страната в духовно средище на славянския свят; ______________________________________ ______________________________________  славянският език е обявен за официален;  книжовните дела. ______________________________________ 3. През коя година българският език бил обявен за държавен, а столицата била преместена в Преслав? а/ 870 б/ 893 УТ: в/ 917 01.11.2013 стр. 11/ упр. 1, 4 38
 39. 39. План на урока: 1.Владетелят Симеон Велики - Златен век 2.Книжовниците 3. Книгите и буквите 4. Новата столица Преслав
 40. 40. Речник: книжовна школа – място, където работели заедно много книжовници. книжовници – най – образованите хора в онези времена, които превеждали, преписвали и създавали нови книги. богослужебни книги– книгите, в които се разказвало за християнското учение и се използвали за поучителни слова в църквите. светец – човек, на когото вярващите отдавали почит след смъртта му. Смятали го за покровител на хора или черкви.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • ssuser64065f

  Dec. 17, 2013
 • darilionuri

  Jan. 10, 2014
 • koletpavlova

  Mar. 1, 2014
 • bogdanahadjieva

  Dec. 3, 2014
 • antonnikolov5205

  Dec. 7, 2014
 • manoltoshev

  Mar. 15, 2015
 • MargaritaVelkova

  Oct. 21, 2015
 • irina1970

  Nov. 18, 2015
 • NonaPopova

  Nov. 24, 2015
 • Denitsa88

  Dec. 1, 2015
 • margaritarangelova31

  Dec. 2, 2015
 • ptodorova

  Nov. 17, 2016
 • mivdet

  Jan. 10, 2017
 • AnitaIsaeva

  Feb. 20, 2017
 • HristoGrozev

  Mar. 5, 2017
 • ssusereeae83

  Jun. 8, 2017
 • katyabojilova

  Oct. 23, 2017
 • ElenaNikolova7

  Nov. 29, 2017
 • ninakiryakova7

  Dec. 23, 2017
 • DonikaDonovska

  Feb. 18, 2018

Views

Total views

39,897

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8,653

Actions

Downloads

858

Shares

0

Comments

0

Likes

25

×