214 Het Vraag En Aanbod Spel In Het Onderwijs, Leon Camp

1,596 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,596
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 11-11-2009
 • 11-11-2009
 • 11-11-2009
 • 214 Het Vraag En Aanbod Spel In Het Onderwijs, Leon Camp

  1. 1. Het “Vraag en Aanbod-Spel” In het Onderwijs Samenwerkingsverband ISO-ICT L. Camp – INNOVO [email_address]
  2. 2. Onderwerpen <ul><li>Welkom en voorstellingsronde </li></ul><ul><li>Algemene duiding inhoud presentatie </li></ul><ul><li>Het wat en waarom van ISO-ICT </li></ul><ul><li>De inrichting van de samenwerking (modellen) </li></ul><ul><li>Voordelen samenwerking: </li></ul><ul><ul><li>Vanuit het sociale model (ISO-ICT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanuit het fysieke model (centrale marktplaats) </li></ul></ul><ul><li>Werkgroepen (praktijkvoorbeelden): </li></ul><ul><ul><li>Techniek en Beheer (ICT-concept) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eduscope – Intranet – ELO </li></ul></ul><ul><ul><li>IGrow - IKnow </li></ul></ul><ul><li>Vragenronde </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
  3. 3. Algemene duiding <ul><li>Hoe kan ICT met haar ontwikkelingen en aanbod tegemoet komen aan de vraag vanuit het onderwijs? </li></ul><ul><li>Het samenwerkingsverband ISO-ICT slaagde er met een aantal toepassingen in om de markt te richten naar haar specifieke vragen. </li></ul><ul><li>In deze sessie wordt u geïnformeerd over hun aanpak en de opgedane ervaringen. </li></ul>
  4. 4. Het wat en waarom van ISO-ICT <ul><li>ISO-ICT is een interbestuurlijk initiatief </li></ul><ul><li>Gedeelde visie en uitgangspunten m.b.t. ICT in het onderwijs: </li></ul><ul><ul><li>Scholen mogen niet belast worden met het technisch beheer van netwerken. </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerlingen gebruiken computers vooral als een productief en creatief middel. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestuurders, directeuren, leerkrachten en begeleiders kunnen met behulp van computers de werkprocessen waarin zij participeren beter op elkaar af te stemmen. </li></ul></ul><ul><ul><li>De samenwerking en de pro-actieve opstelling van de schoolbesturen biedt mogelijkheden om de ICT-markt beter te richten op de vraag van de scholen. </li></ul></ul>
  5. 5. Doelstellingen Samenwerken <ul><li>Uitwisseling van ervaringen m.b.t. de inzet van diensten en producten; </li></ul><ul><li>Gezamenlijk verwerven van nieuwe passende producten en diensten; </li></ul><ul><li>Gezamenlijk bewaken van de kwaliteit en continuïteit van het producten en dienstenportfolio; </li></ul><ul><li>Heroriëntatie op visie en gevoerd beleid door samenwerking met andere samenwerkingsverbanden; </li></ul><ul><li>Gezamenlijk verwerven van extra middelen ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning; </li></ul><ul><li>Versterken van de invloed op het landelijke ICT-beleid. </li></ul><ul><li>Deskundigheidsbevordering op gebied van onderwijs en ICT. </li></ul>
  6. 6. De inrichting van de samenwerking <ul><li>ISO-ICT: (sociale model) </li></ul><ul><li>Samen Deskundiger-netwerk (per 01-08-2009) </li></ul>ISOICT Regiegroep Werkgroepen Werkgroep Eduscope Werkgroep ELO Werkgroep ICT-concept Werkgroep …. Scholing Bovenschools ICT-coördinatoren Achterban Activiteiten voor de achterban Overige Bijhouden van ontwikkelingen Volgen van subsidieregelingen Bezoeken SD Kennisnet-coördinator dagen Organiseren min. 4 bijeenkomsten
  7. 7. De inrichting van de samenwerking <ul><li>De centrale marktplaats: (fysieke model) </li></ul><ul><li>Samenwerkende scholen creëren met behulp van glasvezel één breedbandnetwerk. </li></ul><ul><li>Door de inrichting van centrale voorzieningen ontstaat een ontmoetingsplaats van vraag en aanbod; een centrale open onderwijsmarktplaats. </li></ul><ul><li>De regiegroep van ISO-ICT heeft een adviserende rol richting besturen. De regiegroep laat zich voor de selectie van en controle op diensten adviseren door de werkgroepen. Scholen en hun besturen beslissen altijd zelf over de afname van (collectieve) diensten. </li></ul>
  8. 8. De inrichting van de samenwerking
  9. 9. Voordelen van samenwerking <ul><li>Vanuit het sociale model (ISO-ICT): </li></ul><ul><li>Het kunnen aanscherpen van de vraag, op basis van de input van scholen/leerkrachten; </li></ul><ul><li>Gelijke tred houden met de </li></ul><ul><li>ontwikkeling van het </li></ul><ul><li>onderwijsveld; </li></ul><ul><li>Uitwisselen van ervaringen </li></ul><ul><li>bij de implementatie van </li></ul><ul><li>bepaalde ICT-toepassingen; </li></ul><ul><li>Deskundigheidsbevordering </li></ul><ul><li>op het gebied van </li></ul><ul><li>onderwijs en ICT. </li></ul>
  10. 10. Voordelen van samenwerking <ul><li>Vanuit het fysieke model (centrale marktplaats): </li></ul><ul><li>Schaalbare en dus efficiënte toepassingen en diensten. </li></ul><ul><li>Door schaalbaarheid een lagere kostprijs. </li></ul><ul><li>Minder techniek voor de scholen. </li></ul><ul><li>Meer keuzemogelijkheden door koppeling met andere marktplaatsen. </li></ul><ul><li>Betere integratiemogelijkheden, omdat vanuit één punt diensten aangeboden worden. </li></ul>
  11. 11. Werkgroep: ICT-concept <ul><li>Techniek en Beheer (ICT-Concept) </li></ul><ul><li>In 2005 is een nieuw concept voor een centrale inrichting en beheer van de ICT infrastructuur ontwikkeld i.s.m. Unilogic BV onder de naam TOP-ICT II. </li></ul><ul><li>Het belangrijkste kenmerk van dit concept is het verhogen van kwaliteit en efficiency door centralisatie van diensten op basis van glasvezelverbindingen. </li></ul><ul><li>De werkgroep ‘Techniek en Beheer’ van ISO-ICT heeft het programma van eisen hiervoor opgesteld, stuurt de verdere ontwikkeling aan en controleert de kwaliteit. Het concept is in 3 fasen gerealiseerd: </li></ul><ul><li>fase 1 (2005) 105 scholen </li></ul><ul><li>fase 2 (2007) 150 scholen </li></ul><ul><li>fase 3 (2009) 50 scholen </li></ul>
  12. 12. Werkgroep: ICT-concept Centraal over glas:
  13. 13. Werkgroepen: Eduscope <ul><li>Eduscope </li></ul><ul><li>Met Eduscope kan de complete leerlingadministratie en leerlingzorg gevoerd worden. </li></ul><ul><li>Eduscope bestaat uit de volgende (keuze)modules: </li></ul><ul><ul><li>Leerling administratie; Leerling zorg/volg; Pravoo Digitaal </li></ul></ul><ul><ul><li>MKVS Digitaal; Bovenschoolse Module (Management Informatie Systeem); Edu-volgmodule. </li></ul></ul><ul><li>Uitgangspunten: </li></ul><ul><li>Flexibel: aanpasbaar aan de werkprocessen in de school; </li></ul><ul><li>Systematisch en eenduidig kunnen registreren en signaleren; </li></ul><ul><li>Leerlingenzorg op teamniveau; </li></ul><ul><li>Bruikbaar voor diverse typen onderwijs; </li></ul><ul><li>Veilig en vanaf elke werkplek. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  14. 14. Werkgroep: Eduscope
  15. 15. Werkgroep: Eduscope
  16. 16. Werkgroep: Eduscope
  17. 17. Werkgroep: Eduscope <ul><li>Wat doet de werkgroep? </li></ul><ul><li>De werkgroep Eduscope komt minimaal 4x per jaar samen en stemt wijzigingsvoorstellen direct af (prioritering) met de ontwikkelaars van het programma. </li></ul><ul><li>De werkgroep vervaardigt handleidingen, die aansluiten bij de diverse doelgroepen van dit programma. </li></ul>
  18. 18. Werkgroep: Intranet en ELO <ul><li>De werkgroep Intranet en ELO heeft zich ten doel gesteld een aantrekkelijke webbased werk- en leeromgeving voor leerlingen en leraren te verwerven. </li></ul><ul><li>Nadat een programma van eisen was opgesteld zijn marktpartijen uitgedaagd hieraan tegemoet te komen. Diverse producten zijn geselecteerd en in de praktijk uitvoerig getest. </li></ul><ul><li>Deze werkgroep komt minimaal 6x per jaar samen en stemt de wijzigingsvoorstellen direct af met de ontwikkelaars van het programma. </li></ul>
  19. 19. Werkgroep: Intranet en ELO
  20. 20. Werkgroep: Intranet en ELO
  21. 21. Werkgroep: Igrow en IKnow <ul><li>Igrow: </li></ul><ul><li>IGrow is een internettoepassing en bevat een bekwaamheidsdossier waarin zowel de schoolleiding als de leerkracht inzicht hebben. In dit dossier zijn het arbeidsverleden, gesprekverslagen, competenties, gemaakte afspraken, gevolgde opleidingen of het ziekteverzuim vastgelegd. Elke medewerker heeft thuis of op de werkplek toegang tot het eigen dossier. </li></ul><ul><li>IGrow ondersteunt tegelijkertijd de schoolleiding bij de ontwikkeling van het personeel. Het systeem helpt de leidinggevende en de medewerker bij het inplannen en voorbereiden van gesprekken, het zoeken naar geschikte opleidingen en het bewaken van gemaakte afspraken. </li></ul>
  22. 22. Werkgroep: Igrow en IKnow
  23. 23. Werkgroep: Igrow en IKnow
  24. 24. Werkgroep: Igrow en IKnow
  25. 25. Werkgroep: Igrow en IKnow
  26. 26. Werkgroep: Igrow en IKnow <ul><li>Iknow </li></ul><ul><li>IKnow is een internetapplicatie die gegevens haalt uit bestaande toepassingen en deze combineert tot nieuwe informatie. Deze nieuwe informatie is in verschillende vormen beschikbaar. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>IKnow verschaft in één oogopslag een helder inzicht in het reilen en zeilen van een onderwijsorganisatie. Prestatie-indicatoren laten in ‘dashboards’ zien hoe de prestaties van de scholen zich verhouden ten opzichte van vooraf in te stellen normen. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>IKnow beschikt standaard over prestatie-indicatoren voor o.a.: </li></ul><ul><ul><li>Leerlingprestaties (Cito); Leerlinguitstroom; Leerling zorgniveaus; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziekteverzuim; Competentieontwikkeling; Tevredenheid </li></ul></ul>
  27. 27. Werkgroep: Igrow en IKnow
  28. 28. Werkgroep: Igrow en IKnow
  29. 29. Samenhangende kernapplicaties
  30. 30. Vragenronde

  ×